วีดีทัศน์ & สื่อบันทึกเสียง

ต้องการซื้อหนังสือ คลิกที่นี่

วีดีทัศน์
Start the video with the official presentation of the Falun Dafa exercises

สื่อและเอกสารทุกชนิดในเว็บไซด์นี้มีลิขสิทธิ์ และเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่หวังกำไร และไม่ใช้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง หากต้องการจำหน่ายหรือเผยแพร่ในวงกว้าง โปรดติดต่อ Fa Yuan Books