วีดีทัศน์ & สื่อบันทึกเสียง

ต้องการซื้อหนังสือ คลิกที่นี่

ดนตรี สำหรับเครื่องเล่น MP3 1GB; CD เสียง
  320 Kbps
ท่าฝึก 1 22 MB *
ท่าฝึก 2 (30 นาที) 68 MB *
ท่าฝึก 3 21 MB *
ท่าฝึก 4 29 MB *
ท่าฝึก 1-4 (1 ชั่วโมง) 56 MB *
ท่าฝึก 5 (1 ชั่วโมง) 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

วีดีทัศน์
    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

สื่อและเอกสารทุกชนิดในเว็บไซด์นี้มีลิขสิทธิ์ และเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่หวังกำไร และไม่ใช้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง หากต้องการจำหน่ายหรือเผยแพร่ในวงกว้าง โปรดติดต่อบริษัท Tianti Books