Falun or Law wheel

แนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างย่อ

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือฝ่าหลุนกง) คือการฝึกบำเพ็ญตนเองขั้นสูงในสายพุทธ ที่ก่อตั้งโดย นายหลี่ หงจื้อ ผู้เป็นอาจารย์ของการฝึก รากฐานของการฝึกยึดตามแนวทางของคุณลักษณะสูงสุดของจักรวาล คือ เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) การฝึกยึดแนวทางของคุณลักษณะสูงสุดดังกล่าวและฝึกตามกฎที่เป็นรากฐานของการพัฒนาของจักรวาล คำสอนของอาจารย์หลี่เริ่มต้นด้วยหนังสือหลายเล่ม เช่น ฝ่าหลุนกง จ้วนฝ่าหลุน หลักธรรมเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา หงอิ๋น หนังสือเหล่านี้รวมทั้งงานเขียนอื่นๆ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ 38 ภาษา ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก

จุดเน้นของการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าอยู่ที่จิตใจ โดยการบำเพ็ญจิตใจและความคิดของตัวเอง หรือ “ซินซิ่ง” ที่ถูกยกออกมาต่างหากว่าเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การเพิ่มพลังกง ความสูงของพลังกงของผู้ฝึกแปรตามระดับของซินซิ่งโดยตรง คำว่า “ซินซิ่ง” รวมการผันแปรระหว่างคุณความดี (สสารสีขาว) กับกรรม (สสารสีดำ) รวมความอดทน ความสุขุมรอบคอบ การปล่อยวาง นั่นคือ การปล่อยวางความต้องการและจิตยึดติดของมนุษย์ปุถุชน และรวมความสามารถในการอดทนต่อความทุกข์ยากที่มากที่สุด คำนี้รวมหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ข้างใน

ฝ่าหลุนต้าฝ่ายังรวมถึงการบำเพ็ญร่างกาย ซึ่งปฏิบัติโดยการฝึกท่าของฝ่าหลุนต้าฝ่า เป้าหมายหนึ่งของการฝึกท่าคือการทำให้ความสามารถเหนือธรรมชาติและกลไกพลังงานแข็งแกร่งขึ้นโดยใช้แรงพลังกงที่ทรงพลังของผู้ฝึก อีกเป้าหมายหนึ่งคือการพัฒนาสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในร่างกายของผู้ฝึก การฝึกที่ระดับสูงจะมีกายทิพย์ (เหวียนอิง) ปรากฏออกมา และพัฒนาความสามารถหลายชนิดออกมา การฝึกท่าของฝ่าหลุนต้าฝ่ามีความจำเป็นต่อการผันแปรและบำเพ็ญสิ่งต่างๆ ข้างต้น ระบบการบำเพ็ญจิตใจและร่างกายแบบองค์รวมเช่นนี้ต้องบำเพ็ญทั้งจิตใจตัวเองและฝึกท่าไปด้วยกัน โดยเน้นการบำเพ็ญจิตใจมาก่อนการฝึกท่า พลังกงของผู้ฝึกจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าเขาฝึกท่าอย่างเดียวและไม่บำเพ็ญจิตใจ การฝึกท่าจึงเป็นวิธีเสริมเพื่อให้บรรลุความสำเร็จสมบูรณ์ของจิต

ฝ่าหลุนต้าฝ่าเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญฝ่าหลุน ฝ่าหลุนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงที่หมุนอยู่และสามารถคิดและเรียนรู้เองได้ ฝ่าหลุนที่อาจารย์หลี่ใส่ไว้ที่ท้องน้อยส่วนล่างของผู้ฝึกในมิติอื่นหมุนไม่หยุดตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดวัน (ผู้ที่ฝึกอย่างจริงจังจะได้รับฝ่าหลุนจากการอ่านหนังสือของอาจารย์หลี่ หรือดูวีดีทัศน์การบรรยาย 9 คาบ ของอาจารย์ หรือฟังเทปการบรรยาย 9 คาบ ของอาจารย์ หรือเรียนร่วมกับลูกศิษย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่า) ฝ่าหลุนช่วยผู้ฝึกฝึกอย่างอัตโนมัติ หรือฝ่าหลุนทำให้ร่างกายของผู้ฝึกบริสุทธิ์ขึ้นตลอดเวลา แม้ผู้ฝึกจะไม่ได้กำลังฝึกท่าอยู่ตลอดเวลา ในบรรดาการฝึกที่เปิดเผยต่อสาธารณชนในโลกทุกวันนี้ มีเพียงฝ่าหลุนต้าฝ่าที่สามารถบรรลุถึงสภาวะ “ธรรมะทำให้ร่างกายผู้ฝึกบริสุทธิ์ขึ้น”

ฝ่าหลุนที่หมุนอยู่นี้มีคุณลักษณะเดียวกับจักรวาล และเป็นการย่อส่วนของจักรวาล ฝ่าหลุนของสายพุทธ หยินหยางของสายเต๋า และทุกสิ่งทุกอย่างของโลกสิบทิศ ล้วนสะท้อนอยู่ในฝ่าหลุน ฝ่าหลุนให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกในขณะที่ฝ่าหลุนหมุนเข้าข้างใน (หมุนตามเข็มนาฬิกา) โดยการดูดซับพลังงานจำนวนมากจากจักรวาลและผันแปรให้เป็นพลังกง ถ้าฝ่าหลุนหมุนออกข้างนอก (หมุนทวนเข็มนาฬกา) ฝ่าหลุนจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยการปล่อยพลังงานที่สามารถช่วยเหลือทุกชีวิตและปรับสภาวะที่ผิดปกติให้ถูกต้อง ดังนั้นฝ่าหลุนที่มีอยู่ในผู้ฝึกจึงให้ประโยชน์กับทุกคน

ฝ่าหลุนต้าฝ่า “นำผู้ฝึกเข้าสู่สภาวะการรู้แจ้งและความเป็นอยู่ที่ปรองดอง การเคลื่อนไหวของท่าฝึกสั้นกระชับ เนื่องจากหนทางใหญ่นั้นเรียบง่าย” ฝ่าหลุนต้าฝ่ามีเอกลักษณ์ 8 อย่าง ดังนี้

1. บำเพ็ญฝ่าหลุน ไม่บำเพ็ญตาน

2. ฝ่าหลุนปรับผู้ฝึกให้บริสุทธิ์ขึ้น แม้ผู้ฝึกจะไม่ได้กำลังฝึกท่าอยู่

3. บำเพ็ญจิตหลัก ผู้ที่ฝึกจึงเป็นผู้ที่ได้รับพลังกง

4. บำเพ็ญทั้งจิตใจและร่างกาย

5. ท่าฝึกมี 5 ท่า ที่ง่ายต่อการเรียนรู้

6. ไม่ใช้จิตในการนำทาง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการใช้จิตนำทาง และพลังกงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

7. สถานที่ เวลา และทิศทาง ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกท่า และไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการจบท่า

8. ฝ่าเซินของอาจารย์คุ้มครองผู้ฝึก ผู้ฝึกจึงไม่ต้องกลัวอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย

การสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่าจึงแตกต่างจากวิธีการฝึกที่เคยมีมาก่อน รวมถึงวิธีที่มีพื้นฐานการฝึกจากการพัฒนาตาน อย่างสิ้นเชิง

การฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเริ่มต้นที่ระดับสูงตั้งแต่แรก จึงเป็นวิธีการฝึกที่สะดวก เร็ว สมบูรณ์แบบ และมีคุณค่ามากที่สุด สำหรับผู้ที่มีวาสนากับการฝึก หรือผู้ที่ฝึกวิธีอื่นมานานหลายปีแต่ไม่มีพลังกง

เมื่อซินซิ่งและแรงพลังกงของผู้ฝึกบรรลุระดับสูงระดับหนึ่ง ผู้ฝึกจะมีร่างอมตะที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะยังอยู่ในโลก ผู้นั้นยังสามารถบรรลุถึงขั้น “เปิดพลังกง” รู้แจ้ง และพาทั้งร่างไปสู่ระดับสูงขึ้น ผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ควรศึกษาการสอนที่ถูกต้องเที่ยงตรงนี้ ฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุถึงระดับสูงสุดของตัวเอง ยกระดับซินซิ่ง และปล่อยวางจิตยึดติดของตัวเอง จึงจะทำให้เกิดการสำเร็จสมบูรณ์ของจิตวิญญาณ

ขอให้ท่านเคารพฝ่าหลุนต้าฝ่า—หลักธรรมของพระพุทธอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว