วีดีทัศน์ & สื่อบันทึกเสียง

ต้องการซื้อหนังสือ คลิกที่นี่

วีดีทัศน์ MP3***

Lecture 1

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link on the right.  

2

3

4

5

6

7

8

9

การบรรยายที่ 1
การบรรยายที่ 2
การบรรยายที่ 3
การบรรยายที่ 4
การบรรยายที่ 5
การบรรยายที่ 6
การบรรยายที่ 7
การบรรยายที่ 8
การบรรยายที่ 9

โปรดสังเกต:ไฟล์บางไฟล์มีขนาดใหญ่ ท่านอาจใช้ download manager ช่วยในการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาในการดาวน์โหลด และเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ Free Download Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ดาวน์ไหลดได้ ท่านอาจใช้โปรแกรมอื่นได้เช่นกัน

* 3gp วีดีทัศน์สำหรับโทรศัพท์มือถือ: QCIF, Audio: 8 Kbps, 12.2k Hz. Video: 75 Kbps, 15 fps, 176x144
**วีดีทัศน์สำหรับสื่อที่ใช้ Windows (WindowsMediaVideo 9): Audio: 64 Kbps, 44.1k Hz. Video: 30 fps, 320x240, WMV V9 Compression.
*** iPod MP4: Audio: 128 Kbps, 48k Hz, AAC. Video: 480 Kbps, 29,970 fps, 320x240

สื่อและเอกสารทุกชนิดในเว็บไซด์นี้มีลิขสิทธิ์ และเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่หวังกำไร และไม่ใช้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง หากต้องการจำหน่ายหรือเผยแพร่ในวงกว้าง โปรดติดต่อ บริษัท Tianti Books