แนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างย่อ

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือฝ่าหลุนกง) คือการฝึกบำเพ็ญตนเองขั้นสูงในสายพุทธ ที่ก่อตั้งโดย นายหลี่ หงจื้อ ผู้เป็นอาจารย์ของการฝึก "รากฐานของการฝึกยึดตามแนวทางของคุณลักษณะสูงสุดของจักรวาล คือ เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) การฝึกยึดแนวทางของคุณลักษณะสูงสุดดังกล่าวและฝึกตามกฎที่เป็นรากฐานของการพัฒนาของจักรวาล"  อ่านต่อ ...