การบรรยายธรรมในที่ประชุมนานาชาตินครหลวงสหรัฐอเมริกา ปี 2012

หลี่ หงจื้อ

14 กรกฎาคม ค.ศ. 2012   วอชิงตัน ดี.ซี.

 

(ผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยืน เสียงปรบมือดังก้อง)

สวัสดีทุกท่าน (เหล่าศิษย์กล่าว  สวัสดีท่านอาจารย์) (เหล่าศิษย์ปรบมือกึกก้องยาวนาน) ทุกท่านนั่งลง

                การประชุมใหญ่ปีละสองครั้งของพวกเรา ล้วนจัดอยู่ที่สหรัฐ อเมริกา  และยังจัดอยู่ที่ฝั่งตะวันออก (อาจารย์หัวเราะ)  บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่า  ถ้าทุกท่านไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากฝ่าฮุ่ยได้บ้าง   เช่นนั้นก็จะได้ไม่คุ้มเสีย  เพราะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางไปกลับของพวกท่าน  ค่าใช้จ่ายนี้สูงมาก  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่คิดจะจัดการประชุมใหญ่หลายครั้งมากนัก   ที่จริงก็คือพยายามจะลดทอนภาระทางเศรษฐกิจของศิษย์ต้าฝ่า  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยผ่านฝ่าฮุ่ย  เพราะหลังฝ่าฮุ่ยยังจะมีการประชุมของโครงการต่างๆ  และเป็นการร่วมประชุมครั้งหนึ่งที่ยากจะมีได้   ทุกท่านนั่งอยู่ด้วยกัน  สามารถจะแก้ไขปัญหาบางอย่างได้จริงๆ  นี้ดีมาก

เมื่อมองจากสถานการณ์ในขณะนี้  ทุกท่านทราบว่า  ท่าทีต่อฝ่าหลุนกงทั่วทั้งโลกล้วนเปลี่ยนไปแล้ว  เมื่อเริ่มต้นการประทุษร้าย สื่อมวลชนทั่วโลกล้วนแต่ตีพิมพ์การปราบปรามตามการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน เท่ากับช่วยมันโฆษณาชวนเชื่อด้วยกันทั้งหมด   ทำจนทั่วทั้งโลกต่างรับรู้เรื่องฝ่าหลุนกงตามคำลวงที่ยัดเยียดให้  ศิษย์ต้าฝ่าในสังคมนานาชาติหลายคนล้วนเป็นนักศึกษา  ไม่มีประสบการณ์ทางสังคมมากนัก  ก็คือจากที่ทำไม่ได้ ทำไปพลางศึกษาไปพลาง  ตนเองก่อตั้งสื่อมวลชนเพื่ออธิบายความจริง   ก่อตั้งโครงการอธิบายความจริงแบบต่างๆ  เผยแพร่ความจริงนี้ออกไปได้จริงๆ  ทำให้เรื่องเท็จที่สิ่งชั่วร้ายกุขึ้นในระหว่างการปราบปรามของคอมมิวนิสต์จีนพลิกกลับมาได้แล้ว  ยอดเยี่ยมมาก  แต่ว่า  เมื่อมองจากสถานการณ์ทั่วทั้งหมด  หากชาวโลกสามารถรับรู้ฝ่าหลุนกงได้จริงๆ นั่นยังมีช่วงห่างอยู่   ทุกท่านคิดดู  หาไม่แล้วคนก็อาจจะบำเพ็ญกันหมดแล้ว          ที่จริงพวกเขาจำนวนมากยังถือว่าเราเป็นกลุ่มความเชื่อหนึ่งที่ถูกประทุษร้ายหรือเป็นผู้ที่แสวงหาทางการเมือง หรือมีความคิดไม่เหมือนกับพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน  คนใช่ไหม  ก็คือความคิดของคน  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ในที่สุดคนจะสามารถรับรู้ได้ว่าฝ่าหลุนกงที่แท้นั้นทำอะไร  เพราะทุกสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำนี้  ในสังคมมนุษย์  ดูไปคล้ายกับว่าแต่ละก้าว ละก้าวที่เราทำนั้นยากมาก  ประตูแต่ละบานเปิดออกได้ยากมาก   แต่มันดำเนินรุดหน้าไปตามจังหวะก้าวโดยรวมของการเจิ้งฝ่า  การแสดงออกบนโลกไม่ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้น  เพราะโลกก็ใหญ่ออกอย่างนี้   ถ้าก้าวเร็วเกินไป  เจิ้งฝ่ายังทำไม่เสร็จ  จังหวะก้าวโดยรวมมันคือความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่างนี้  รอจนกระทั่งคนสามารถรับรู้ได้ถึงขั้นนี้จริงๆ  ทั้งหมดนั้นก็ไปถึงที่สุดแล้ว   ที่จริงก็จะไม่นานแล้ว  มองจากสถานการณ์ในขณะนี้ทุกท่านต่างก็ทราบ  สิ่งชั่วร้ายยืนหยัดอยู่ได้ไม่นานเท่าไรแล้ว  การประทุษร้ายก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้ว

คนที่ชั้นผิวเขาก็คือกายเนื้ออย่างนี้ที่พ่อแม่ให้มา  กินธัญญาหารทั้งห้ามันก็โตขึ้นมา   มันไม่มีอะไรเลย  ชั้นผิวของคนก็เหมือนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่ง   สิ่งที่ทำให้คนๆนี้มีบทบาทได้อย่างแท้จริงคือส่วนนั้นที่อยู่ข้างในของคน  หรือก็คือเป็นผลมาจากอีกมิติหนึ่ง   ที่ชั้นผิวของคนจะมองไม่เห็นอะไร  เห็นเพียงการแสดงออกของคน   ที่มาของความคิดนานาชนิดที่ฝั่งนั้นซับซ้อนอย่างมาก   บทบาทของชีวิตนานาชนิดล้วนผสมเข้าด้วยกันแล้วสะท้อนมาที่ชั้นผิวของคน  ก็เป็นอย่างนี้  ช่างซับซ้อนอย่างยิ่ง การประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่ายิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  คนนั้นทำอะไรไม่ได้  นั่นเป็นเพราะสิ่งชั่วร้ายในอีกมิติหนึ่งที่ก่อผลในการชี้นำ   ขณะนี้ชีวิตของสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ดับสลายน้อยลงเรื่อยๆแล้ว   ชำระล้างจนน้อยลงเรื่อยๆแล้ว  ทุกท่านก็มองเห็นกันแล้ว   ในปีนั้นเวลาที่(มัน)ทำความชั่วไปทั่วทั้งโลก ก็ยโสโอหังอย่างยิ่งจริงๆ ข้าพเจ้าเห็นรัฐบาลหลายๆ ประเทศถูกทำจนเสียขวัญแล้ว   เดี๋ยวนี้จะทำเรื่องน่ากลัวไปทั่วโลกอีกก็ไม่มีพลังเช่นนั้นแล้ว   เดี๋ยวนี้มันก็สนใจเรื่องเหล่านี้ไม่ไหวแล้ว   เพราะเมื่อเจิ้งฝ่าก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน  แต่ละมิติดับสลายไปทีละชั้นละชั้นอย่างรวดเร็ว   ก็เหมือนกับชีวิต ชีวิตหนึ่ง  แต่ละมิติล้วนมีการคงอยู่ของมัน  ชีวิตหนึ่งๆมีพลังมากเพราะรากของมันหยั่งลึกมาก  มีแหล่งที่มาที่ใหญ่มาก  พูดอีกอย่างหนึ่งบางทีระดับชั้นนั้นสูงมาก  เมื่อดับสลายสิ่งเหล่านั้นไปทีละขั้น ละขั้น  พอใกล้ชั้นผิวยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  รากของมันตื้นขึ้นเรื่อยๆ  สุดท้ายเมื่อเหลือแต่คนเท่านั้นมันก็ไม่ใช่อะไรแล้ว  สิ่งชั่วร้ายนี้ก็เป็นอย่างนี้   ในอีกมิติก็ถูกดับสลาย ดับสลายอย่างไม่หยุดหย่อน   ตลอดไปจนถึงชั้นผิว  เมื่อมองจากสถานการณ์ในขณะนี้ ก็เป็นอย่างนี้ไปแล้ว   สิ่งชั่วร้ายนั้นไม่อาจมีพลังอะไรอยู่ทั่วโลกเหมือนอย่างปีนั้นอีกแล้ว

            หาใช่ในระดับโลกนะ   แม้แต่ในประเทศจีน มันคิดจะทำเรื่องภัยสีแดงที่น่ากลัวอย่างปีนั้นออกมา  มันก็ทำไม่ไหวแล้ว  เช่นนั้นโครงสร้างชั้นผิวของพวกมัน  การจัดตั้งของมัน  ของชุดนี้ของมันไม่มีแล้วหรือ  มันยังมีอยู่  แต่ว่านะ  ของชุดนี้ถูกควบคุมอยู่โดยองค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลัง  เมื่อองค์ประกอบที่ถูกต้องที่อยู่เบื้องหลังมีมาก  ความชั่วร้ายที่ชั้นผิวก็ชั่วร้ายขึ้นมาไม่ได้  หากองค์ประกอบที่ชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังมีมาก  ชั้นผิวของมันก็ชั่วร้าย  เช่นนั้นจึงพูดได้อีกอย่างว่า  ทั่วทั้งหมดอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่า   อยู่ในขั้นตอนของการรุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน  สิ่งชั่วร้ายจำนวนมหาศาลถูกดับสลายไปแล้ว  แต่คนที่ชั้นผิวก็แสดงออกไม่เหมือนกันแล้ว   ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้มาโดยตลอด  ก็คือในปีนั้นที่การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงรุนแรงที่สุดนั้น  ทั่วทั้งโลกล้วนถูกสิ่งชั่วร้ายครอบคลุมไว้หมด  มีความหนาแน่นสูงมาก  แต่ละชีวิตล้วนถูกครอบด้วยสิ่งที่ไม่ดี  แม้แต่ต้นหญ้าก็เช่นกัน    ขณะท่านเดินอยู่ดูคล้ายหญ้าก็จะพันขาให้ท่านล้ม  สิ่งต่างๆล้วนคิดจะปะทะใส่ท่าน  นั่นช่างชั่วร้ายเหลือเกิน   แต่เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งนี้ล้วนเปลี่ยนไปแล้ว  ล้วนถูกกวาดล้างไม่เหลือแล้ว   ดังนั้นสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแล้ว  คนก็เปลี่ยนแปลงมีสติขึ้นมาแล้ว   เพราะคนมีด้านนั้นของตนเองที่เข้าใจ  ขณะเดียวกัน  คนยังมีส่วนนั้นที่มีอยู่ก่อนกำเนิด หรือเกินจี(รากฐาน)ก่อนกำเนิด  เพราะคนจำนวนมากล้วนมาเพื่อรับฝ่า  คนจำนวนมากมาเพื่อฝ่านี้   ด้านนั้นที่เข้าใจเข้มแข็งยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว ดังนั้นบางครั้งขณะที่ท่านอธิบายความจริงอยู่  ท่านได้ยินการรับรู้ที่คนๆนั้นพูดถึงนั้นสูงมาก   ซึ่งล้วนไม่ใช่คำพูดที่คนจะสามารถพูดออกมาได้ในเวลาปกติ   โดยเฉพาะเมื่อกำลังรับฟังความจริงของต้าฝ่าอยู่   นั่นล้วนไม่ใช่สิ่งที่คนปกติสามารถจะทำออกมาได้   ก็เหมือนกับผู้บำเพ็ญ   จึงพูดว่าด้านนั้นของคนที่เข้าใจกำลังบังเกิดผลแล้ว  องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมันลดลงแล้ว   ควบคุมคนไม่ได้แล้ว  เพียงเหลืออยู่น้อยมาก หดน้อยลงไปอยู่ ณ ที่เหล่านั้นที่สำคัญของมัน  ยังคงทำเรื่องชั่วอยู่ ค้ำยันอยู่   เมื่อตอนเริ่มต้นนั้นสามารถบ้าคลั่งไปทั่วโลก   ต่อมาพวกมันเพียงคงอยู่ในเครือข่ายการเมืองและกฎหมายกลุ่มนั้น  เช่นในคุกเอย  โรงพักเอย  สันติบาลเอย  ค่ายกักกัน  ในเครือข่ายจำพวกนี้   เดี๋ยวนี้มันควบคุมเครือข่ายจำพวกนี้ไม่อยู่แล้ว  และควบคุมไม่ได้เลย   ขณะนี้หดน้อยลงไปอยู่ที่คุก  ห้องล้างสมอง  และไม่มีพลังมากอย่างนั้นแล้ว  แม้แต่เป่ยจิงที่นั่นมันก็รักษาอยู่ได้ยากแล้ว

            ทุกท่านทราบว่า  ขณะนี้พรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนนั้น   พวกมันรู้สึกคล้ายกับว่าจะล้มคว่ำลงได้ทุกเมื่อ  ไม่ใช่ข้าพเจ้าพูดเองนะ  พวกมันพูดกันเอง  คนอื่นก็พูดกันอย่างนี้  แต่กองทัพ  ตำรวจของมัน  องค์กรอำนาจเหล่านี้ของมัน  ยังคงอยู่ในมือของพวกมันมิใช่หรือ  กำลังพลในกองทัพยังมีมากอย่างนั้นมิใช่หรือ   แล้วทำไมมันจึงมีความรู้สึกอย่างนี้ละ  โดยเปลือกนอกรูปลักษณ์นี้ องค์กรจัดตั้งนี้ของมันแม้ว่าจะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์  แต่สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นที่อยู่ข้างหลังไม่มีแล้ว และมูลเหตุโดยแก่นแท้ที่สุดที่สามารถทำให้อำนาจการเมืองนี้ของมันคงอยู่ได้  ก็คือองค์ประกอบที่ชั่วร้ายที่สุดนั้น  ซึ่งกำลังถูกดับสลายอย่างไม่หยุดหย่อน  ดับสลายน้อยลงเรื่อยๆ  พวกมันจึงรู้สึกว่านั่งไม่ติดแล้ว  จึงรู้สึกว่าจะจบเห่แล้ว  ก็เป็นความรู้สึกนี้ 

ตอนเริ่มต้นการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอาจารย์เคยพูดว่า  คอมมิวนิสต์จีนจะประทุษร้ายตนเองจนตกเวทีไปในระหว่างที่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอยู่  ทุกท่านดู  ขณะนี้กำลังดิ่งตรงไปที่จุดนั้นแล้ว  ใช่ไหม  แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า   แม้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว  กล่าวสำหรับพวกเรา  ก็คือว่าเรายังย่อหย่อนไม่ได้  อย่าได้รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมผ่อนคลายแล้ว พวกเราก็ย่อหย่อนต่อการบำเพ็ญของตน  นี้ใช้ไม่ได้  ถึงอย่างไรก็อย่าลืมว่าพวกท่านคือผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง  พวกท่านมีพื้นฐานของการบำเพ็ญจึงสามารถไปช่วยคนได้  มีพื้นฐานของการบำเพ็ญ  เจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่งแล้ว  จึงจะสามารถช่วยคนได้   จึงจะสามารถทำเรื่องนี้ได้  ดังนั้นจึงไม่อาจมองข้ามการบำเพ็ญของตนเอง  ไม่ว่าเวลาไหนล้วนต้องเป็นอย่างนี้

เช่นนั้นบางคนที่ไม่ค่อยก้าวหน้าหรือผู้ฝึกใหม่บางคนกำลังคิดว่า อ้อ  พรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนจะล้มแล้ว  อนาคตก็จะเป็นวันคืนของฝาหลุนกงแล้ว  ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน  ไม่ใช่อำนาจทางการเมือง  เราไม่ต้องการอำนาจทางการเมืองนั้น  เรามีศิษย์ต้าฝ่ามากมาย ในเวลานั้นที่บำเพ็ญก็พูดว่า  ฉันได้รับต้าฝ่าแล้ว “เช้าได้ฟังเต๋า  เย็นถึงตายก็ไม่เป็นไร”  พูดว่าฉันได้ต้าฝ่าแล้ว  ให้ฉันเป็นประธานาธิบดีฉันก็ไม่เอา ฉันจะบำเพ็ญ  หรือพูดว่า กล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง  คือการปล่อยวางผลประโยชน์เหล่านี้ทางโลก  สิ่งที่ผู้บำเพ็ญแสวงหาไม่ใช่สิ่งเหล่านี้   ที่ต้องการคือการปล่อยวางจิตยึดติดของคน ถ้ากล่าวในฐานะที่เป็นการบำเพ็ญส่วนบุคคล   เช่นนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญตนเองให้ดี  หวนคืนกลับบ้านเดิมที่แท้จริงของตน  โลกมนุษย์เป็นเพียงสถานที่สุดท้ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเจิ้งฝ่าของจักรวาล  มันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมในจักรวาล  และไม่ใช่สิ่งที่จักรวาลจำเป็นต้องมี  นี้กล่าวสำหรับอดีตที่ผ่านมา  ในอนาคตหากมันคงอยู่ได้  เป็นเพราะในระหว่างการเจิ้งฝ่าครั้งนี้ สถานที่นี้มีธรรมานุภาพแล้ว   ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นระดับชั้นหนึ่งของจักรวาลที่จะคงอยู่  ดังนั้นบ้านที่แท้จริงไม่ใช่ที่นี่  ดังนั้นกล่าวสำหรับสรรพชีวิตมากมายมหาศาลที่มารับฝ่า  ที่จริงไม่ว่าพวกเขาจะหลงอยู่ในโลกนี้ลึกเพียงไร  เป้าหมายสุดท้ายที่พวกเขามาที่นี่ก็คือมารับฝ่านี้

เนื่องจากจักรวาลใช้ไม่ได้แล้ว สรรพชีวิตล้วนใช้ไม่ได้แล้ว  ทุกสิ่งล้วนยุ่งเหยิงหมดแล้ว   ทุกท่านล้วนอยู่ในนั้น  สรรพชีวิตของจักรวาล ไม่ว่าระดับชั้นสูงแค่ไหน  ล้วนกำลังผสมโรงไปด้วยกัน  ล้วนแต่ทำให้มันใช้ไม่ได้  ฉะนั้นจึงพูดได้ว่า  สรรพชีวิตของจักรวาลนี้ล้วนมีบาปแล้ว  ต้องตามมันไปทั้งหมดแล้ว  ถ้าครั้งนี้ไม่เจิ้งฝ่า  นั่นก็จะเป็นเช่นนี้   ฉะนั้นหากคิดจะช่วยพวกเขา  พวกเขาก็ต้องอยู่ท่ามกลางทุกข์ภัย  อยู่ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดค้นหาธาตุแท้ของตนกลับคืนมา  ค้นหาต้าฝ่าที่จะสามารถทำให้เขาหลุดพ้นให้พบ  แต่ว่านี้ยากมาก  ทุกท่านทราบ  พวกเราอยู่เต็มบนถนนแจกใบปลิว  บอกให้คนบำเพ็ญ  คนจำนวนมากมองแต่ไม่เห็น  และพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนกุเรื่องเท็จมากมายในระหว่างการโฆษณาชวนเชื่อให้ร้ายนานาชนิด  และทำให้คนกลัวมาก  ที่จริงไม่ใช่เพียงสิ่งเหล่านี้  ทั่วทั้งโลกก็เป็นเช่นนี้   คนมากมายถ้าคิดจะก้าวเข้ามาบำเพ็ญจริงๆ  ก็ล้วนจะพบกับอุปสรรคนานาชนิดของทัศนคติที่ก่อเกิดหลังกำเนิด  นี้แน่นอน  ดังนั้นจึงก้าวเข้ามาไม่ได้  ในสถานการณ์เช่นนี้ การที่จะช่วยคนก็ยากมาก แต่พูดในทางกลับกัน  นี้เป็นทุกข์ภัยของคนเอง  ศิษย์ต้าฝ่าสามารถช่วยเหลือเขาได้  ศิษย์ต้าฝ่าก็ยอดเยี่ยมแล้ว  เพราะสรรพชีวิตเหล่านี้ที่คิดจะได้ฝ่า  ก็ต้องพบกับทุกข์ภัยใหญ่อย่างนี้  ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้  ถ้าเขาสามารถจะได้รับจึงจะนับได้   เพราะทุกสิ่งล้วนใช้ไม่ได้แล้ว  ท่านสามารถทำได้จึงจะยอดเยี่ยม  ท่านก็ต้องอยู่ในท่ามกลางทุกข์ภัย  ก็ต้องอยู่ในท่ามกลางความเจ็บปวด  อยู่ภายใต้ทัศนคติ  กรรมนานาชนิดที่สะสมไว้ในทุกๆภพทุกๆชาติ ที่ฝังกลบท่านไว้ที่นี่  ดูว่าท่านยังจะสามารถรับรู้ฝ่าได้หรือไม่  ดูว่าท่านยังสามารถจะบำเพ็ญได้หรือไม่  ยังสามารถจะหวนคืนกลับไปได้หรือไม่  เวลาที่ต้าฝ่าช่วยเหลือเขาท่านดูซิว่ายังจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่  ช่างยากเสียจริง    ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือสภาพการณ์เช่นนี้ ดังนั้นศิษย์ต้าฝ่าไม่เพียงต้องบำเพ็ญตนเองให้ดี ยังต้องบรรลุภารกิจทางประวัติศาสตร์ของพวกท่านให้ได้ คือ ช่วยเหลือสรรพชีวิต

            การบำเพ็ญชนิดใดๆในประวัติศาสตร์  ล้วนแต่ไม่เหมือนกับการบำเพ็ญต้าฝ่า  การเจิ้งฝ่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในจักรวาล   ทุกท่านทราบว่า  อิทธิพลเก่านี้  ข้าพเจ้าไม่ยอมรับพวกมันกลุ่มนี้  เวลาที่ชี้ให้เห็นการรบกวนของพวกมันนั้น  สุดท้ายเมื่อไม่มีเหตุผลอีกแล้ว พวกมันก็พูดว่า “เราก็จะทำอย่างนี้แหละ”  หมายความว่าอะไรหรือ  ทุกท่านทราบว่า  ศาสนาคริสต์นั้นผ่านมาอย่างนั้น  ถูกประทุษร้ายสามร้อยปี  สุดท้ายคนที่สามารถจะใช้ได้มันจึงจะยอมรับ  ศาสนาพุทธก็ก้าวข้ามมาจากทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน  ยังเกิดการทำลายหลักธรรมครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง  ทุกสิ่งบรรดามีนี้ล้วนแต่ผ่านกันมาอย่างนี้   พวกมันบอกว่ามันก็จะทำอย่างนี้แหละ  มันก็คือชีวิตที่เก่า  ท่านจะให้มันรับรู้ต้าฝ่าได้จริงๆ  ก่อนที่จะถึงเวลาจัดการกับพวกมัน มันก็รับรู้ไม่ได้ มันถือการเจิ้งฝ่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่สามารถช่วยพวกมันได้  ก็คือต้องใช้ทัศนคติของพวกมันเข้าร่วมด้วย  จะพูดอย่างไรก็ไม่ยอมเลิกรา  จึงกลายเป็นอุปสรรคของการเจิ้งฝ่าพอดี  และพวกมันได้จัดวางระบบหนึ่งไว้เต็มไปหมด พวกมันก็ไม่มีใครที่หลุดพ้นออกมาได้  สุดท้ายก็เหมือนกับตายด้าน ทำเรื่องที่ต้องทำต่อไป  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  กล่าวสำหรับสรรพชีวิต  นี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ยากมาก  รวมทั้งเทพเหล่านั้น  ใครที่คิดจะเหลือรอดต่อไปนั้นยากมาก  ล้วนแต่ต้องเผชิญกับทุกสิ่งนี้   ใครๆก็ล้วนแต่อยู่ในเขตแดนของตนรับรู้ฝ่า  โดยตัวมันเองนี้ก็เป็นความยากลำบากของมันเอง   ล้วนรู้เรื่องนี้กันแล้ว  สุดท้ายเรื่องจะสำเร็จได้หรือไม่  มีความใหญ่โตแค่ไหน  ใครก็ไม่อาจรู้ได้จนถึงที่สุด  แต่ละคนต่างก็แสดงออกมาว่ามีความสามารถทำได้   ดังนั้นจึงก่อให้เกิดอุปสรรคที่ใหญ่มากให้กับข้าพเจ้า

            ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ทุกท่านมองเห็นกันแล้วว่าทางที่เราเดินผ่านมาเป็นอย่างไร หากทำเรื่องเจิ้งฝ่านี้ไม่สำเร็จ  หรือไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ได้รับการยอมรับจากสรรพชีวิต  หรืออาจารย์ไม่พอใจ  จึงพูดว่าไม่ว่าอาจารย์จะมีความสามารถยิ่งใหญ่แค่ไหน  หากไม่สามารถทำให้สรรพชีวิตบรรลุถึงความบริสุทธิ์เช่นนั้นในระหว่างการเจิ้งฝ่า   ตลอดทางที่เดินผ่านมาหากสถานที่ไหนเกิดปัญหาขึ้นแล้ว  ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน โลกนี้ก็จะสลายไป  การเจิ้งฝ่าก็จะไม่คงอยู่  เรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตนี้ก็จะไม่มี ภยันตรายล้วนจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา   แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  แต่ว่าเรื่องเหล่านั้นล้วนเคยเกิดขึ้น  ทุกท่านทราบว่า  ดาวบางดวงนั้นพุ่งจะมาชนโลก  ผลคือไม่ชนถูก  มีภัยพิบัติมากมายที่มีลักษณะทำลายล้างซึ่งควรจะเกิดขึ้นบนโลก ก็ไม่เกิดขึ้น  นั่นก็พูดได้ว่า  เจิ้งฝ่าสามารถก้าวมาถึงวันนี้ได้  ไม่ว่าจะมีความน่ากลัวแต่ไม่อันตรายก็ตาม ได้ประสบกับภัยพิบัติมากเท่าไรแล้วก็ดี  สิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง และเราได้ก้าวมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว (เหล่าศิษย์ปรบมือกึกก้อง) จึงพูดว่า ทางที่เราเดินนั้นเที่ยงตรง  ดังนั้นในนี้จึงรวมถึงความยอดเยี่ยมของศิษย์ต้าฝ่า  ในฝ่าฮุ่ยพวกท่านถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า  การช่วยเหลือสรรพชีวิต  การยืนยันความถูกต้องของฝ่าที่ก้าวผ่านขั้นตอนนี้มาได้อย่างไร  ที่จริงศิษย์ต้าฝ่าจำนวนนับพันนับหมื่น  นับร้อยล้านล้วนแต่กำลังเดินกันอย่างนี้ เมื่อประสบกับทุกข์ภัย  การทดสอบซินซิ่ง  การบำเพ็ญอย่างยากลำบากนั้น  ล้วนแต่กำลังเดินบนทางของตนเอง  ล้วนกำลังสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง  แน่ละการสร้างความสำเร็จของศิษย์ต้าฝ่า  หาใช่เพียงการหลุดพ้นของชีวิตเฉพาะตน ศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่ได้มาเพื่อตัวเอง  หากแบกรับภารกิจที่จะช่วยสรรพชีวิตไว้กับตัวด้วย  แม้แต่ชาวโลกเหล่านี้ที่จะได้รับฝ่าบนโลกต่างก็แบกรับภารกิจไว้  ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเขาเอง  หากรับผิดชอบต่อการคงอยู่หรือดับสูญของสรรพชีวิตเหล่านั้นของเขา  ลงมายังโลกเพราะคิดจะช่วยเหลือสรรพชีวิตเหล่านั้นของเขา  จึงมาเพื่อเรื่องนี้

            เรื่องนี้จึงยอดเยี่ยมมาก  ไม่ว่าปัจจุบันนี้คนจะรับรู้กันอย่างไร  เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดว่า  สุดท้ายคนต้องเข้าใจกันทั้งหมด  ไม่เพียงเข้าใจได้  และคนในอนาคตจะต้องประสบ  ทุกสิ่งที่จะเผชิญ  จะสั่นสะเทือนขวัญมาก  บรรดา“ความจริง”ที่ข้าพเจ้าพูดนั้น  ความนัยที่แฝงอยู่นั้นใหญ่มาก  ที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้คือ จะบอกคนว่าสิ่งชั่วร้ายนั้น เพื่อที่จะประทุษร้ายฝ่าหลุนกงจึงกุคำลวงเรื่องความจริงขึ้นมา  ที่แท้นั้นพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนคืออะไร ความจริงอันนี้ ทำไมจึงประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ความจริงอันนี้ ฝ่าหลุนกงที่แท้คืออะไรทุกคนก็กำลังพูดกันอยู่  ความจริงนี้คนยากที่จะรับรู้ได้  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ในอนาคตยังจะมีอีกมากมายที่คนไม่รู้  และคิดจะรู้  หรือสิ่งที่คนเข้าใจว่าถูกต้อง  ที่จริงล้วนแต่ผิด  ความจริงมากมายทั้งหมดจะปรากฏออกมา  สิ่งที่คนไม่เชื่อก็จะให้คนได้เห็น  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  คนจะต้องประสบกับเรื่องหนึ่งที่จะจารึกไว้ในส่วนลึกของหัวใจ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะเทือนเลือนลั่น

            ประวัติศาสตร์กำลังดำเนินไปข้างหน้า  หนทางกำลังมุ่งไปข้างหน้า  ฟ้าจะเปลี่ยน ใครก็ขวางไม่อยู่  ในระหว่างขั้นตอนนี้ทุกท่านพยายามช่วยคนไว้ให้มาก  สามารถทำให้พวกเขาเหลือรอดต่อไป  ใช่ละ  ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า  ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่านว่ายังคงต้องช่วยคนให้มากไว้   เพราะเมื่อแรกเริ่มข้าพเจ้าจัดวางไว้อย่างนี้คือ   ข้าพเจ้าจะให้คนในอนาคตตอบแทนต้าฝ่าสักครั้งหนึ่ง  ก็คือคนที่เหลือรอดต่อไปนั่นแหละ  จะบุกเบิกยุคสมัยหนึ่งที่รุ่งโรจน์ให้ต้าฝ่า  ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองทั่วด้าน   เช่นนั้นคนก็ต้องมาทำเรื่องนี้  หากเหลือรอดได้ไม่กี่คนแล้ว คนจะทำได้อย่างไรละ  นั่นไม่มีความหมายเลย (ที่ประชุมหัวเราะ อาจารย์หัวเราะ) เราต้องช่วยคนให้มาก

            ไม่ว่าในขณะนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไร   และไม่ว่าสรรพชีวิตมากมายจะพูดอย่างไร  อาจารย์นี้ยึดกุมไว้อย่างมั่นคงมาก  จะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเลย  การรับรู้ฝ่าของบางคนเกิดปัญหาบางอย่าง  นั่นเป็นปัญหาการบำเพ็ญของตัวเขา   สถานการณ์ใหญ่จะไม่เปลี่ยน  พวกท่านก็คือไปช่วยคน  บรรลุภารกิจทางประวัติศาสตร์ของพวกท่าน ศิษย์ต้าฝ่าจึงมีธรรมานุภาพ  จึงสำเร็จสมบูรณ์ได้   แน่ละ ยังมีเรื่องต่างๆ ที่บกพร่อง ครั้งนี้อาจารย์ไม่อยากจะพูดมากแต่ว่านะ   บางครั้งพอคำพูดมาถึงริมฝีปากยังคงอยากจะพูดสักหน่อย (เหล่าศิษย์ปรบมือ)

            การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในประเทศกับนอกประเทศจีนนั้นต่างกัน  ที่จริงไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ  ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน  ข้าพเจ้าว่าไม่มีแบบอย่าง ไม่มีตัวอย่าง  ได้แต่นำไปเปรียบเทียบ ดูเรื่องเหล่านั้นที่คนเขาทำด้วยเจิ้งเนี่ยน  ท่านคิดจะทำตามเขา เห็นเขาทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้น  เขาทำอะไรท่านก็ทำตามทั้งดุ้น  ท่านก็ทำผิดแล้ว   แต่ละคนล้วนกำลังเดินบนทางของตนเอง  แต่ละคนล้วนกำลังประจักษ์แจ้งในหลักธรรมที่ตนเองจะรับรู้ได้ในอนาคตในต้าฝ่า   ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่บำเพ็ญ อธิบายความจริง อยู่ในทุกข์ภัยของแรงกดดันที่น่ากลัวชนิดนี้ นั่นคือสิ่งที่ท่านกำหนดไว้ในประวัติศาสตร์  คือตนเองจะทำอย่างนี้ในเวลานั้น  และมีโอกาสแห่งวาสนาบางอย่างก่อให้เกิด ว่าต้องทำเช่นนี้ เช่นนั้นศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่  นั้นก็เป็นผลจากโอกาสแห่งวาสนา  เขาบำเพ็ญอยู่ที่นั่น  ทำอยู่ที่นั่น  นี้ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นในฐานะผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่  ภายใต้(ภัย)สีแดงอันน่าสะพรึงกลัวนี้  แรงกดดันนั้นใหญ่มาก   ส่วนที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่ ไม่ว่าอย่างไร เทียบกับแรงกดดันของผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่แล้วเบากว่ากันมาก  บรรดาผู้ฝึกที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  ที่ข้าพเจ้าเห็นในอเมริกา  อยู่ที่นี่ไม่ถึงครึ่งปีจะยังปรับตัวไม่ได้  เดินอยู่บนถนนก็ยังหวาดกลัว (ที่ประชุมหัวเราะ) เพราะแรงกดดันของ(ภัย)สีแดงอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่ในใจนั้น (อาจารย์หัวเราะ) สิ่งนั้นยังไม่ได้ทิ้งไป  พบกับคนยังไม่ค่อยกล้าพูด  คล้ายกับว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้น  ที่จริงไม่เหมือนกันเลย

            เช่นนั้นจึงพูดได้ว่า ในสภาพแวดล้อมนี้มันเป็นวิธีการอีกชนิดหนึ่งแล้ว   และศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศมีเงื่อนไขการดำรงชีพค่อนข้างดีหน่อย  แน่ละเมื่อพูดถึงเงื่อนไขการดำรงชีพ  ศิษย์ต้าฝ่าที่มีโชคลาภท่านก็เสพสุข  อาจารย์ไม่ใช่นำพวกท่านทำตัวยากจนอย่างพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนนั้น   ดังนั้นในการดำรงชีพ  เงื่อนไขต่างๆ ในสภาพการณ์ทั่วไปนั้นดีกว่าศิษย์ต้าฝ่าในประเทศมาก   นั่นเป็นความจริงทางภววิสัย  ฉะนั้นกล่าวสำหรับผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมาก เปรียบกันแล้วจะลำบากสักหน่อย  เรื่องนี้พวกท่านไม่ต้องไปเปรียบเทียบ  บอกว่าพวกท่านสบายเหลือเกินแล้ว   เราอยู่ที่นั่นทนทุกข์มากอย่างนั้น  นั่นเป็นเส้นทางของท่าน (อาจารย์หัวเราะ)  ฉะนั้นพวกเขาคือทางของพวกเขา  แต่ว่านะ  ผู้ฝึกต่างประเทศก็ยอดเยี่ยมมาก  ทำให้สถานการณ์นานาชาตินี้พลิกกลับมาได้  พร้อมกับมีพลังยับยั้งสิ่งชั่วร้ายไว้  ลดทอนแรงกดดันของศิษย์ต้าฝ่าในประเทศ  หาไม่แล้ว  ทุกท่านคิดดู  สิ่งชั่วร้ายนั้น  ในขณะที่ชั่วร้ายที่สุด  บ้าคลั่งที่สุดนั้น อะไรก็กล้าทำออกมาได้ใช่ไหม

            แต่ว่านะ  พูดขึ้นมาแล้ว  เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่  ภายใต้แรงกดดันผู้ที่ศึกษาฝ่าได้ไม่ค่อยดี และหลายคนที่ไม่ค่อยก้าวหน้า   เป็นไปได้ว่าเมื่อเผชิญกับแรงกดดันที่ชั่วร้ายก็จะทำความผิดบางอย่างได้  เดินทางอ้อม  ที่จริงนะ  หากเรื่องนี้ไม่สิ้นสุดลง  นั่นล้วนเป็นขั้นตอนการบำเพ็ญของท่าน   ในขั้นตอนการบำเพ็ญยากที่จะหลีกเลี่ยงที่ด่านนี้ผ่านไปไม่ได้ ก็ผ่านใหม่อีกครั้ง   ด่านนั้นไม่ได้ข้ามให้ดีก็ข้ามใหม่อีก  นี่ก็คือการบำเพ็ญ  หากตลอดทางก็ก้าวผ่านได้โดยไม่มีอุปสรรค  อะไรก็ขวางไว้ไม่อยู่  ข้าพเจ้าว่ายังไม่มีอย่างนี้    นั่นเท่ากับด่านที่จัดให้กับท่านนั้นสูญเปล่า  นั่นเท่ากับเทพเซียนกำลังบำเพ็ญแล้ว  ไม่ใช่คนที่กำลังบำเพ็ญ  ดังนั้น แน่นอนว่าแต่ละคนล้วนจะมีทุกข์ภัยที่ต่างกันในขั้นตอนของการบำเพ็ญ  พบกับเรื่องที่ต่างกัน  กระทั่งทำบางเรื่องไว้ไม่ดีมาก  เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้ายังได้ยินว่า ที่จีนแผ่นดินใหญ่มีคนชั่วจัดทำรายการอะไรบนเว็บไซต์  โดยพูดว่าผู้ที่เคยเดินทางอ้อม  เคยทำเรื่องผิด  เคยทำเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำเอาไว้  ให้ส่งเงินให้กับเว็บไซต์นี้  ส่งเงินเป็นจำนวนเท่าไร บาปของท่านก็จะหมดไป  ความผิดนั้นก็ไม่นับ  และยังมีคนส่งเงินให้จริงๆ  ข้าพเจ้าได้ยินว่ายังมีคนขายรถยนต์เพื่อส่งเงินไปให้  บางคนยังให้ไม่ใช่น้อยนะ  ก็เลอะเลือนกันถึงขั้นนี้  ใช่ไหมว่าถูกแรงกดดันทางจิตใจนี้ทำจนสติสัมปชัญญะไม่แจ่มแจ้ง  แรงกดดันนี้หนักเหลือเกิน ไม่มีสติแล้ว  ใช่ไหม 

            ศิษย์ต้าฝ่าต้องบำเพ็ญอยู่ในฝ่า  ต้องทำสามเรื่องของศิษย์ต้าฝ่าให้ดี  จึงจะสามารถเดินเส้นทางนี้ได้เที่ยงตรง  จึงสามารถจะขัดล้างสิ่งบกพร่องเหล่านั้นของตนออกได้  ที่จริงเรื่องขัดล้างนั้นไม่ใช่เรื่องอะไร  ก็คือในการบำเพ็ญท่านข้ามด่านนั้นได้ไม่ดี  เช่นนั้นท่านก็ทำเรื่องในภายหลังให้ดี   เมื่อพบกับด่านอีกท่านก็ข้ามมันให้ดี  ก็ใช้ได้แล้ว   ดังนั้นบางคนรู้สึกว่านั้นเป็นจุดด่างพร้อย  แรงกดดันในใจหนักมาก  นั่นมิใช่เป็นจิตยึดติดอีกแล้วหรือ   องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายกำลังอาศัยใจนี้ของท่าน  เว็บไซต์ของสิ่งชั่วร้ายนั้น  สายลับพวกนั้น  มันก็จะอาศัยใจนี้ของท่านหลอกลวงท่าน  ให้ท่านเสียทรัพย์  ให้ท่านหัวคะมำ  ยังไม่ได้สติอีก  คนชั่วเหล่านี้มันสามารถทำได้  มันทำชั่วอยู่บนเว็บไซต์  นั่นก็คืออิทธิพลเก่ากำลังใช้ประโยชน์  ให้ท่านเสียทรัพย์  หากไม่ได้สติอีกก็ให้ครอบครัวท่านล่มจม  ดูว่าท่านยังจะได้สติหรือไม่  ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า อิทธิพลเก่าจะทำเช่นนี้  ไม่ว่าอาจารย์จะอาศัยมันก็ดี  ไม่ยอมรับมันก็ดี  ระหว่างขั้นตอนก่อนที่เจิ้งฝ่าจะมาถึง  มันก็ทำเรื่องชั่วโดยใช้ช่องว่างนี้  ที่ที่เจิ้งฝ่าข้ามไปจะชำระล้างพวกมันในคราวเดียว

            พูดถึงการเจิ้งฝ่าของจักรวาล  ถ้าให้ข้าพเจ้าดูขั้นตอนนั้นเร็วมาก  ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง  จักรวาลก็คือเวลาใหญ่เวลาหนึ่ง  การเจิ้งฝ่าก็คือชั่วโบกมือหนึ่ง  ชำระล้างเสร็จแล้ว  ก็เป็นเรื่องอย่างนี้   แต่ภายในร่างจักรวาลที่มหึมานี้มีจักรวาลนับไม่ถ้วนอยู่  มีร่างจักรวาลใหญ่เล็กนานาชนิดนับไม่ถ้วน  มีอนุภาคดวงดาวนับไม่ถ้วน  ซึ่งบนนั้นแต่ละดวงดาวล้วนมีเวลาของตัวเอง  ทั้งใหญ่ทั้งเล็กล้วนมีเวลาของตนเองอยู่   ข้าพเจ้าว่าชั่วโบกมือจักรวาลนี้ก็ทำเสร็จแล้ว  แต่มีบางมิติที่ช้าอย่างยิ่ง  อาจจะใช้เวลาหลายร้อยล้านปี  ดวงดาวบางแห่ง  นั่นก็อาจเป็นขั้นตอนของหลายสิบปี   บนโลกเวลาที่ปรากฏออกมาก็คือขั้นตอนในสิบกว่าปีนี้  ที่จริงก็คือพริบตาเดียว แต่ว่าก็คือในชั่วพริบตา  อิทธิพลเก่าอาศัยเวลาข้างในที่ต่างกัน  เวลาในมิติที่ต่างกันทำเรื่องที่มันต้องการทำ  ที่จริงในทางกลับกันอาจารย์ก็อาศัยทุกสิ่งที่พวกมันทำสร้างความสำเร็จให้ศิษย์ต้าฝ่า   หาไม่ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่ง  มันได้ทำอย่างนี้ไปแล้ว  ข้าพเจ้าจึงซ้อนกลมัน  พวกมันจึงกลายเป็นอิทธิพลเก่า   อิทธิพลเก่านี้จึงกลายเป็นมารของการเจิ้งฝ่าของจักรวาล   แต่หากศิษย์ต้าฝ่าเดินได้ไม่ดี  ความสูญเสียจะมากเกินไป  ไม่ว่าท่านยอมรับมันก็ดี  ไม่ยอมรับก็ดี  เมื่อท่านหัวคะมำก็คือหัวคะมำแล้ว  ถ้าท่านทำได้ดีจริงๆนั่นก็คือทำได้ดีแล้ว

            ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ข้าพเจ้าว่าทุกท่านต้องบำเพ็ญอย่างสง่าผ่าเผย  ต้องมีสติ  เรื่องอะไรก็ต้องใช้ฝ่ามาวัดศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าอย่างไร  อยู่ในสภาพการณ์อะไร ท่านเดินผิดไปก็ดี เดินถูกแล้วก็ดี  ทำสามเรื่องของศิษย์ต้าฝ่าได้ดี  ทำสามเรื่องในภายหลังของศิษย์ต้าฝ่าได้ดี  ท่านก็กำลังบำเพ็ญอยู่ ก็กำลังเดินหน้าต่อไป  สร้างความสำเร็จให้ตนเองต่อไป  ผ่านการบำเพ็ญต่อไปท่านก็จะรับรู้เรื่องเหล่านี้ได้  พูดว่าในอนาคตทำมันให้ดีได้อย่างไร  อย่าได้มีภาระทางใจใดๆ  สิ่งเหล่านั้นล้วนคือใจคน  ล้วนจะถูกสิ่งชั่วร้ายใช้ประโยชน์

            แน่ละสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดมีมากมาย  ฝ่าฮุ่ยสองครั้งใกล้กันมาก  จะพูดมากอย่างนั้นไม่ได้  มีบางเรื่องยังไม่อาจพูดให้ชัดเกินไปได้แล้ว  หากข้าพเจ้านำสิ่งเหล่านี้ในขั้นตอนการบำเพ็ญของพวกท่านเปิดออกแล้ว  ท่านก็จะไม่มีอะไรจะบำเพ็ญแล้ว  ไม่มีทางให้เดินแล้ว ใช่ไหม  ในเมื่อเป็นอย่างนี้ไปแล้ว  เช่นนั้นยังคงต้องให้พวกท่านไปเดินเอาเอง  บำเพ็ญเอง  อาจารย์ได้แต่พูดเรื่องเหล่านี้อย่างคร่าวๆ  ไม่ว่าอย่างไร  อาจารย์ได้เห็นพวกท่านก็ดีใจมาก  ศิษย์ต้าฝ่าเดินมาถึงวันนี้จากทุกข์ภัย  ข้าพเจ้าก็เห็นอนาคตของพวกท่าน  ขอบใจทุกท่าน (เหล่าศิษย์ปรบมือกึกก้องยาวนาน)