ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

การเลือก

 

 
“ต้าฝ่า” หลักธรรมใหญ่ที่ช่วยโลกเกิดขึ้นที่ฝั่งตะวันออก
หาใช่พรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน(ที่ช่วยโลก)
พระผู้สร้างโลกเหตุใดจึงเลือกแผ่นดินนั้น
เพราะจะใช้ไฟที่เผาผลาญพรรคชั่วมาหล่อหลอมร่างวัชระ
ศิษย์ต้าฝ่ากับผู้รู้แจ้งในอดีตที่เคยได้รับทุกข์ภัยมีอะไรต่างกันหรือ
คนอย่าได้เลือกผิดทาง
การเอาใจการเมืองชั่วจะหลงกลมารปีศาจ
หลักธรรมใหญ่ได้ถ่ายทอดจากประเทศจีนสู่ฝั่งตะวันตก
การเข้าใจความจริงจึงจะเป็นความหวังของการได้รับการช่วยเหลือ

 

 

หลี่ หงจื้อ

3 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association