ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

จุดประสงค์มูลฐานของการอธิบายความจริง

 

ฝ่าหลุนต้าฝ่าคือฝอฝ่า    ในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนได้กรอกใส่ชาวโลกด้วยคำลวงที่ปั้นแต่งขึ้นมาป้ายสีฝ่าหลุนกง  บอกให้ชาวโลกเคียดแค้นชิงชังฝอฝ่า  เคียดแค้นชิงชังศิษย์ต้าฝ่าที่กำลังเดินบนหนทางแห่งเทพ  โดยเฉพาะคือคนจีน  ในขณะที่พูดคุยกัน  หรือเวลาที่เผชิญกับศิษย์ต้าฝ่า ท่าทีที่แสดงออกมานั้น  เป็นการยืนอยู่บนจุดยืนของสิ่งชั่วร้าย หากเป็นเช่นนี้  ชาวโลกมิตกอยู่ในอันตรายหรือ  หรือพูดได้ว่า  การประทุษร้ายครั้งนี้ ไม่ว่าจะชั่วร้ายเพียงใด  ศิษย์ต้าฝ่านั้นกำลังเดินสู่การหยวนหมั่นท่ามกลางการทดสอบของสิ่งชั่วร้าย    แต่ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงคือชาวโลกที่ถูกพรรคชั่วกรอกใส่ คำลวง  การเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์กับจุดประสงค์ที่แท้จริงของคอมมิวนิสต์จีนก็คือทำให้คนชิงชังเคียดแค้นเทพ พระพุทธ  โฆษณาชวนเชื่อความคิดแบบอเทวนิยม  กรอกใส่ปรัชญาการต่อสู้แย่งชิง(แก่คน)  จากนั้นก็ทำลายมนุษย์   นี่ก็คือเหตุใดศิษย์ต้าฝ่าต้องอธิบายความจริง  จุดประสงค์คือขจัดคำลวงของสิ่งชั่วร้ายทิ้งไป   และให้เห็นชัดในโฉมหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์   ขจัดทิ้งบาปกรรมที่คนทำผิดต่อเทพ พระพุทธ  จากนั้นก็ช่วยเหลือชาวโลก

 

 

หลี่ หงจื้อ

6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association