ฝ่าหลุนต้าฝ่า

เกี่ยวกับปัญหาการรวบรวมเงินทุน

 

ตลอดหลายปีมานี้บางคนในจีนแผ่นดินใหญ่รวบรวมเงินทุนจากผู้ฝึกโดยพลการ โดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือสถานีทีวีซินถังเหริน  หนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนและสื่ออื่นๆที่ผู้ฝึกส่วนหนึ่งทำในต่างประเทศ นี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้  สื่อหนึ่งๆที่ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้เป็นระยะเวลานาน ต้องอาศัยการสนับสนุนเงินทุนเป็นระยะเวลานาน  นี้ย่อมเป็นปัญหาที่ร้ายแรงแล้ว  หากยังรวบรวมเงินทุนจากกลุ่มผู้ฝึก  ก็คือผิดแล้วผิดอีก  ปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้าเคยพูดกับสื่อขนาดใหญ่หลายสื่อไปหลายครั้งแล้ว  และพวกเขาก็แสดงท่าทีอย่างชัดแจ้งว่าไม่อาจรวบรวมเงินทุนจากผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่  หากเป็นอย่างนี้  เช่นนั้นผู้ที่กำลังรวบรวมเงินทุนอยู่ในที่ต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่คือใคร  คนเหล่านี้มีเป้าหมายอะไร   หลายปีนั้นที่การประทุษร้ายเริ่มขึ้น  มักจะมีสายลับจีนคอมมิวนิสต์กับคนชั่วที่มีเจตนาร้าย อ้างชื่อต่างๆนานารวบรวมเงินทุนจากผู้ฝึก   ทำให้การดำรงชีพของผู้ฝึกส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก  เนื่องจากถูกพัวพัน จึงถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง  ในการบรรยายฝ่าของข้าพเจ้าที่ผ่านมา เคยบรรยายฝ่าว่าไม่ให้เก็บเงินจากผู้ฝึก  เหตุใดจึงไม่ทำตามละ (ยกเว้นผู้ฝึกบางส่วนที่ตนเองหยิบยื่นให้กับกลุ่มจัดทำเอกสารอธิบายความจริง) บางคนที่ทำการค้าใหญ่โต   มีกำลังทรัพย์   ซึ่งก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากข้าพเจ้าด้วยตัวเองจึงจะทำได้ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ฝึกส่วนหนึ่งทำเรื่องที่ไม่สมควรจะทำ  สิ่งชั่วร้ายก็จะเจาะช่องว่างได้  ทำให้ผู้ฝึกที่เข้าร่วมถูกจับ ถูกประทุษร้าย  ต้องรู้จักซึมซับบทเรียน  เมื่อพูดจากอีกด้านหนึ่ง  ข้าพเจ้าบอกให้สื่อเราตั้งมั่นอยู่ในสังคมให้ได้   ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามปกติ   การหมุนเวียนได้ดีชนิดนี้ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการอธิบายความจริง  ดังนั้นการสนับสนุนเงินทุนแบบนี้ ทำให้พวกเขามีใจพึ่งพาผู้ฝึกตลอดมาเป็นระยะเวลานาน  และแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้ไม่ดีเรื่อยมา  หากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  จะเอาแต่อาศัยดูดเงินทองจากผู้ฝึกได้ไหม  และจะไม่มีธรรมานุภาพ  หวังว่าทุกท่านอย่าได้ส่งเสริมให้(ผู้ฝึกที่ทำ)สื่อมีใจพึ่งพาผู้ฝึกอีก  นี้เป็นเรื่องของทุกคน   ทำได้ดีก็เป็นเรื่องดี  ทำได้ไม่ดีก็เป็นเรื่องไม่ดี  หวังว่าทุกท่านจะรู้จักซึมซับบทเรียน  อย่ารวบรวมเงินทุนและเงินสนับสนุนตามชอบใจอีก เดินบนเส้นทางบำเพ็ญของพวกท่านให้ดี

                                                           

หลี่ หงจื้อ     

9 มกราคม ค.ศ. 2010

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association