ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ระวังใจตนเองเกิดมาร

        ต้นฉบับบทความที่เว็บหมิงฮุ่ยส่งต่อมาให้นั้น  ข้าพเจ้าเจียดเวลาอ่านครึ่งแรกไปแล้ว   บทความเขียนได้ดี  แม้ว่าการรับรู้จะจำกัด  บางบทความมีการรับรู้ต่อหลักการและโครงสร้างของจักรวาลไม่ถูกต้องแม่นยำ  น้ำเสียงก็ลำพองมาก  แต่จุดฐานนั้นดี  สามารถจะเผยแพร่ได้ทีละส่วน ทีละส่วน

            สำหรับนามปากกาและผู้ประสานงานเร่งรัดต้นฉบับนั้น  น้ำเสียงไม่ดีอย่างมาก เช่น เป็นบทความที่เหนือกว่าจิ่วผิง(เก้าบทความวิจารณ์ฯ)อะไรเอย   การไคอู้(รู้แจ้ง)อะไรเอย  การนำพาศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกก้าวล้ำสู่ระดับสูงอันใหม่อะไรเอย          วิธีพูดที่ว่าปวงเทพเสริมสร้างผลงานประพันธ์อะไรเอย เป็นต้น  เหล่านี้ต้องชี้แนะออกมาอย่างเข้มงวด  อย่าได้ทำงานอะไรสักหน่อย จิตมนุษย์ก็พองโตเสียเหลือเกิน   ผู้ที่นำพาศิษย์ต้าฝ่าก้าวรุดหน้านั้นมีแต่อาจารย์เท่านั้น

            ก็ยังนับว่าดี  บทความยังเขียนได้อย่างมีสติสัมปชัญญะ  ให้พวกเขาระวังน้ำเสียงในบทความอย่าได้มีความลำพองอย่างนั้น   อย่างไรเสียพวกเขายังคงเป็นผู้บำเพ็ญ  หาไม่แล้วแม้ทำเรื่องที่ดีเทพก็จะมองไม่ขึ้น

                                                                                                 

หลี่ หงจื้อ

8 ธันวาคม ค.ศ. 2011

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association