ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

อะไรที่เรียกว่า ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า

 

เป็นเวลานานมาแล้ว  ตลอดเวลาที่ผ่านมาในขณะที่กำลังทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำสามเรื่อง มีผู้ฝึกส่วนหนึ่งมีปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากอยู่เรื่องหนึ่ง  ก็คือปัญหาว่าควรช่วยอาจารย์อย่างไร  อาทิเช่น  อาจารย์บอกเรื่องอะไรแล้ว  หรืออาจารย์กำหนดอย่างแน่นอนให้ทุกท่านไปทำเรื่องอะไร   จะมีผู้ฝึกจำนวนหนึ่งมักจะใช้ใจคนไปประเมินอาจารย์  รู้สึกว่าเรื่องนี้อาจารย์ควรทำอย่างนี้  เรื่องนี้ต้องทำอย่างนั้น อย่างนั้นอย่างนี้  ไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจที่จะทำตามที่อาจารย์บอกในการประสานกลมกลืนให้ดีได้อย่างไร  คิดหาวิธีให้เป็นรูปธรรม  มีผู้ฝึกบางคนถึงกับคิดแก้ไขความคิดของอาจารย์  ยังมีผู้ฝึกบางคนเผยแพร่ความคิดของตนในหมู่ผู้ฝึกว่าสูงส่ง และบางคนใช้ใจคนคิดจึงไม่เข้าใจเรื่องที่อาจารย์พูด  ทำให้รู้สึกท้อแท้  บางคนกระทั่งไปหาคนในครอบครัวของอาจารย์ปรึกษาต่อรองหาวิธีอื่น  ที่จริงอาจารย์จะทำอะไร นั่นคือความต้องการของร่างนภานับไม่ถ้วนในระหว่างการเจิ้งฝ่า  ระดับชั้นนี้ของมนุษย์แม้ว่าจะต่ำ  แต่กลับเป็นการสะท้อนออกมา ณ ระดับชั้นที่ต่ำของชีวิตระดับชั้นสูง และเป็นสภาพการณ์ที่ปรากฏออกมา ณ ระดับชั้นที่ต่ำ  และนี่ก็เป็นศูนย์กลางของการเจิ้งฝ่า  เป็นจุดศูนย์รวมของทั้งหมด   ความคิดของท่านต่อให้ดูดียิ่งขึ้นไปอีก  ก็เป็นเพียงการเปรียบกับระดับชั้นนี้  จุดนี้  เรื่องนี้เท่านั้น  ท่านทราบได้อย่างไรว่าเรื่องที่อาจารย์ต้องการจะทำ มีประโยชน์อะไรต่อร่างนภาอันมหึมาจำนวนนับไม่ถ้วน  ในฐานะผู้ฝึก ต้องช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  ได้แต่ประสานกลมกลืนกับสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้ดีได้อย่างไร  จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ท่านสมควรทำ  จะเรียกให้อาจารย์ช่วยท่านได้อย่างไรกันละ  ในระหว่างการเจิ้งฝ่าจะใช้ต้าฝ่าไปประสานกลมกลืนกับความคิดคน ของท่านได้อย่างไรกันละ

 

ในขณะที่ศิษย์ต้าฝ่ากำลังเผชิญกับการประทุษร้ายครั้งนี้  มีหลายคนตกลงไป  ตามขึ้นมาไม่ทัน  ทั้งหมดเป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องที่อาจารย์ทำ  ใช้ใจคนประเมินอาจารย์  เช่น  หลายคนกำลังคิดว่า  ทำไมจึงไม่สามารถปฏิบัติต่อการประทุษร้ายครั้งนี้เหมือนอย่างศาสนาอื่นละ   จิตมนุษย์ต่างๆ เป็นต้น   ที่จริงในประวัติศาสตร์ เป้าหมายที่แท้จริงของศาสนาคือการวางรากฐานวัฒนธรรมของคน  สิ่งที่มนุษย์รอคอยอย่างแท้จริงคือต้าฝ่า   ต้าฝ่าทำอย่างไร  จึงจะเป็นพฤติกรรมและการแสดงออกที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญ  แน่ละ  ผู้ที่ตามไม่ทันนั้นยังมีสาเหตุอีกมากมาย   ที่จริงล้วนเป็นเพราะไม่สามารถรับรู้ต้าฝ่าได้อย่างแท้จริง  แน่ละ เจิ้งเนี่ยนจึงไม่ดีพอ  ในระหว่างการประทุษร้ายจึงหวั่นไหว

 

ยังมีคนอีกส่วนหนึ่ง ในระหว่างการบำเพ็ญ ไม่อาจทิ้งนิสัยที่เลวในการสร้างความสัมพันธ์ ใช้เส้นสายเข้าทางประตูหลัง ซึ่งเกิดจากการปลูกฝังในหมู่คนธรรมดาสามัญ  เช่น ในเวลาที่หาอาจารย์ไม่พบเพื่อแสดงความคิดเห็นของเขาเอง  ก็ไปหาคนในครอบครัวอาจารย์ถกกัน  พอกลับไปอยู่ในหมู่ผู้ฝึกก็พูดว่าคนในครอบครัวอาจารย์บอกว่าอะไรอะไรแล้ว   พวกท่านคิดดู  อาจารย์นั้น มายังโลกเจิ้งฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต  คนในครอบครัวสามารถจะเป็นตัวแทนอาจารย์ได้ไหม  คนในครอบครัวอาจารย์ก็เหมือนกับพวกท่าน ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญ  ถ้าไม่บำเพ็ญให้ดี  ใครก็ใช้ไม่ได้  อาจารย์มาอยู่ในหมู่คน  แต่ละภพ แต่ละชาติ มีพ่อแม่ ภรรยา บุตรธิดา พี่น้องชายหญิงในโลกมากเท่าไร   ใครละที่จะแทนอาจารย์ได้  อาจารย์มาอยู่ในโลก  ก็เหมือนพวกท่าน  ที่มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์  มาเป็นพ่อแม่ของอาจารย์ในหมู่คน มาเป็นพี่น้องชายหญิง  และมาเป็นภรรยา กับบุตรธิดา  ในการช่วยอาจารย์ทำเรื่องใหญ่ของการเจิ้งฝ่าให้สำเร็จ พวกเขาเพียงแต่ทำเรื่องที่เป็นรูปธรรมที่แต่ละคนสมควรทำเท่านั้น  พวกเขาก็กำลังบำเพ็ญตนเอง  และมีปัญหาระดับความเข้าใจต่อหลักการของฝ่าไม่ดีพอ  พวกท่านถือสิ่งที่ถกกับเขาเป็นฝ่า  นี่เป็นการสร้างความยุ่งเหยิงให้ฝ่าใช่หรือไม่  และกำลังทำให้คนในครอบครัวอาจารย์ทำผิดต่อต้าฝ่า   สำหรับศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง  พวกท่านต้องเข้าใจ  ผู้ที่เจิ้งฝ่ามีแต่อาจารย์  หากอาจารย์ไม่อยู่แล้ว  ล้วนต้องปฏิบัติตามฝ่าในการทำงาน  ไม่อาจทำตามคนใดในครอบครัวอาจารย์   นั่นจึงจะเป็นศิษย์ต้าฝ่า  จึงจะเป็นศิษย์ของอาจารย์   จึงจะเป็นการช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา  ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งคล้อยตามเว็บไซต์ของสิ่งชั่วร้าย  คนเหล่านี้ห่างไกลจากต้าฝ่าไปไกลมากแล้ว   ช่วยแพร่กระจายข่าวเท็จของเว็บไซต์ของสิ่งชั่วร้าย กระทั่งทำลายภาพลักษณ์ของคนในครอบครัวอาจารย์   และในฝ่าฮุ่ยที่อาจารย์เรียกให้ศิษย์ต้าฝ่าเปิดประชุมนั้น ก็เคยบอกทุกท่าน  ว่าอย่าฟัง อย่าเชื่อ อย่าดูเว็บไซต์ของสิ่งชั่วร้าย  บางคนนั้นฟังไม่เข้าหู    นับเป็นตัวอย่างที่ต้องพิษสิ่งชั่วร้ายลึกมากแล้วจริงๆ  จนเดี๋ยวนี้ยังมีสติไม่แจ่มแจ้ง   คนๆหนึ่งเดินผิดทางไปแล้ว ยังสามารถเริ่มต้นใหม่  ถ้าคนๆหนึ่ง ในขณะที่ทำเรื่องที่ผิดนั้น  เนื่องด้วยท่านแพร่กระจายเว็บไซต์ของสิ่งชั่วร้ายแล้วทำลายคนส่วนหนึ่งไปแล้ว  จะทำอย่างไรดี  ข้างหลังแต่ละคนล้วนมีสรรพชีวิตนับไม่ถ้วนรอการช่วยเหลืออยู่   แต่เป็นเพราะท่าน ทำให้พวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือไปตลอดกาล   จะทำอย่างไรดี   ผลลัพธ์นั้นร้ายแรงแค่ไหน  ท่านทราบไหม  อาจารย์พูดแล้วยังไม่ฟัง   นี่จะเรียกว่าเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าได้ไหม 

 

“ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า” ไม่ใช่คำพูดหนึ่งที่ฮึกเหิม หรือคำพูดกำมะลอ   ที่จริงข้าพเจ้าเพียงพูดไม่กี่ปัญหา เรื่องที่ไม่เชื่อฝ่ายังมีอีกมาก   ในฐานะศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง การรอคอยนับพันนับหมื่นปี.......  ในฐานะผู้ฝึกคนหนึ่ง มูลเหตุที่แท้จริงประการเดียวที่ท่านมายังโลก......  ในฐานะอาจารย์ ในระหว่างการเจิ้งฝ่าจะสามารถช่วยท่านกับสรรพชีวิตได้หรือไม่ ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นอยู่ในพิบัติภัยครั้งนี้

 

                                                                                   

หลี่ หงจื้อ     

11 มิถุนายน ค.ศ. 2011

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association