ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

 

สะท้อนใจ

 

สิบปีที่ตรากตรำลมฝน บัวสวรรค์สะพรั่งเต็มลาน

รุ้งกระจ่างทั่วท้องนภาทั้งส้มเหลืองม่วงเขียว

ร่างวัชระฝึกฝนอย่างโชกโชน บริสุทธิ์กระจ่างปรากฏพลัน

ความคิดที่แท้จริงทะลวงเปิด ฟ้าสดใส

ศิษย์ต้าฝ่าพกพาความเมตตาเดินท่องในโลก

ด้วยความคิดที่ดีงามช่วยเหลือคน กำจัดวิญญาณชั่ว

ตลอดทางมีความคิดที่ถูกต้อง เทพบนโลก

บรรทุกเต็มพิกัดเดินทางกลับ  ทวยเทพต้อนรับถ้วนทั่ว

 

หลี่  หงจื้อ

29 มิถุนายน ค.ศ. 2010

 

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association