ฝ่าหลุนต้าฝ่า

แด่ฝ่าฮุ่ยครั้งแรกของประเทศอินเดีย

สวัสดี ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยครั้งแรกของประเทศอินเดีย

หวังว่าศิษย์ต้าฝ่าประเทศอินเดียจะเป็นเหมือนศิษย์ต้าฝ่าชนชาติอื่น ศึกษาฝ่าให้ดี ศึกษาฝ่าให้มาก ศึกษาฝ่าบ่อยๆ เป็นผู้บำเพ็ญต้าฝ่าที่แท้จริง แบกรับภาระการเผยแพร่ฝ่าและช่วยเหลือสรรพชีวิต

ขอให้ฝ่าฮุ่ยของพวกท่านประสบความสำเร็จสมบูรณ์

 

                                                                                        อาจารย์หลี่ หงจื้อ

                                                                                              26 ธันวาคม ค.ศ. 2009