ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

แด่ฝ่าฮุ่ยยุโรป

สวัสดี ศิษย์ต้าฝ่าทุกท่านที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยยุโรป 

ก่อนอื่นขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยยุโรปประสบความสำเร็จสมบูรณ์   พร้อมกันนี้ขอพูดสักหน่อยสำหรับผู้ฝึกเหล่านั้นที่ไม่มุมานะ

            ศิษย์ต้าฝ่านั้นมีภาระรับผิดชอบ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามล้วนต้องทำให้ปณิธานของท่านในการมาสู่โลกบรรลุความสำเร็จ   เรื่องนี้เมื่อเริ่มต้นเป็นการที่ท่านใช้ชีวิตของเทพรับประกันจึงได้เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลในวันนี้ – ศิษย์ต้าฝ่า  ตลอดมามีผู้ฝึกหลายคนมักค้นหาจากภายนอก แสวงหาจากภายนอก  มองออกไปภายนอก ว่าใครไม่ดีต่อตนเอง ใครพูดจาไม่น่าฟัง   ใครเป็นอย่างคนฯมากเกินไป  ใครมักแสดงความไม่พอใจกับตนอยู่เสมอ  ความเห็นของตนมักจะไม่ได้รับเลือก  ด้วยเหตุนี้เรื่องการยืนฯของศิษย์ต้าฝ่าอะไรก็ล้วนไม่ทำแล้ว  ยิ่งกว่านั้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงไม่บำเพ็ญแล้ว  ท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่ากำลังบำเพ็ญให้กับใครอยู่   ท่านไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจนี้เป็นการช่วยให้ท่านบำเพ็ญ  ให้ท่านทิ้งใจคน  ทิ้งจิตยึดติดของท่าน   จากวันนั้นที่ท่านเริ่มการบำเพ็ญ  เส้นทางของคนมิใช่เปลี่ยนเป็นเส้นทางบำเพ็ญแล้วหรือ

ทุกสิ่งที่ท่านประสบล้วนไม่ใช่ความบังเอิญมิใช่หรือ  ท่านมิได้เดินอยู่บนเส้นทางของเทพหรอกหรือ  ท่านคิดจริงๆหรือว่าสิ่งที่หูได้ยินเป็นสิ่งที่ดี  ศิษย์ต้าฝ่าล้วนแต่พูดถูกใจท่านท่านจึงอยากบำเพ็ญ  ท่านจึงยกระดับได้หรือ   คนเหล่านั้นที่ไม่ศึกษาฝ่า ไม่ฝึกพลังเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั้นกำลังทะเลาะกับใครกัน กับเทพหรือ  กับอาจารย์หรือ  หรือว่ากับตัวเอง   ผ่านไปไม่ได้เพียงครั้งหนึ่ง ก็พอเข้าใจได้   แต่ผ่านไปไม่ได้เป็นเวลานานนั้นเป็นการละเมิดคำสัญญาอย่างร้ายแรง และไม่ทำส่วนนั้นที่ควรรับผิดชอบในการเจิ้งฝ่า ก็จะกระทบต่อจังหวะก้าวของส่วนรวม  เรื่องนี้ในสายตาของเทพนับว่าร้ายแรงที่สุด  ชีวิตชั่วร้ายเหล่านั้นที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าเป็นการจัดวางของอิทธิพลเก่า  คือถูกควบคุม  ไม่ว่าโดยเปลือกนอก พวกมันจะบ้าคลั่งอย่างไร  ประพฤติชั่วอย่างไร  นั่นล้วนเป็นการบอกให้พวกมันทำอย่างนี้    ถ้าผู้ฝึกเองทำไม่ดี  ไม่เพียงแต่อิทธิพลเก่า  เทพทั่วทั้งจักรวาลก็ล้วนจะไม่ยอมให้อภัย   เวลาสำหรับท่าน และสรรพชีวิตนับไม่ถ้วนของจักรวาลนั้นกระชั้นมาก    คำพูดของอาจารย์อาจจะหนัก แต่ผู้ฝึกที่เลอะเลือนเป็นเวลานาน  ท่านต้องคิดอย่างจริงๆจังๆว่าจะทำอย่างไรดี(ไปทางไหนดี)  แต่อยากเคาะแรงๆทำให้มีสติตื่นขึ้นได้  เพื่อตัวท่าน  หาใช่เพื่อตัวข้าพเจ้าผู้เป็นอาจารย์นี้  ยิ่งไม่ใช่เพื่อนผู้บำเพ็ญเหล่านั้นที่ทำให้ท่านไม่พอใจ  ก้าวหน้าเถิด  นั่นเป็นคำปฏิญาณของท่าน  นั่นเป็นภาระรับผิดชอบของท่าน  นั่นเป็นทางเดินสู่การหยวนหมั่นของท่าน

สุดท้ายขออวยพรอีกครั้งให้ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยได้รับดอกผลอันอุดมสมบูรณ์

 

                                                                               

 

หลี่ หงจื้อ

22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association