การบรรยายฝ่าในฝ่าฮุ่ยในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของเว็บหมิงฮุ่ย

หลี่ หงจื้อ

3 กันยายน ค.ศ. 2009

(เหล่าศิษย์ต้าฝ่าลุกขึ้นปรบมืออย่างกึกก้อง  อาจารย์ยิ้มรับ แทนความหมายให้ทุกคนนั่งลง)

การเปิดประชุมหมิงฮุ่ย  เป็นโอกาสหนึ่งที่ยากจะมี   ทุกท่านอยู่ด้วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรื่องอย่างนี้มีไม่มาก   ด้วยเหตุนี้จึงมาพบทุกท่าน  โดยเฉพาะคือมีศิษย์ต้าฝ่าส่วนหนึ่ง   โดยพื้นฐานก็ได้ทุ่มเทให้กับหมิงฮุ่ย  ลำบากยิ่งนัก  เรื่องนี้ข้าพเจ้าทราบ 

สามารถพูดได้ว่าเว็บหมิงฮุ่ยเป็นเว็บที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ  เป็นเว็บหนึ่งที่สำคัญ  ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มต้นก่อตั้ง ก็ตั้งได้อย่างมั่นคงทำให้เขาเป็นหน้าต่างของการบำเพ็ญและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของศิษย์ต้าฝ่า  และรายงานสถานการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายได้อย่างทันเวลา  ดังนั้นจึงทำให้บทบาทการเป็นตัวแปรของเว็บหมิงฮุ่ยเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นที่ขวางหูขวางตาของสิ่งชั่วร้าย  และทำให้ต้องเน้นหนักในเรื่องความปลอดภัยของเว็บไซต์มากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ  ไม่อาจให้สิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่างได้  เพราะเขาสามารถสะท้อนถึงเหตุการณ์โดยตรงที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายได้ทันท่วงที ไม่ใช่ข้อมูลที่ส่งผ่านมาจากมือที่สาม  แต่เป็นข้อมูลที่ได้รับโดยตรงเป็นมือแรก   เว็บหมิงฮุ่ยกับศิษย์ต้าฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่มีวิธีการติดต่อกันโดยตรงของตนเองในหลายปีของการดำเนินการได้รักษาสภาพการณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงมาได้โดยตลอดเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เข้าร่วมเว็บหมิงฮุ่ย โดยเฉพาะคือมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพการบำเพ็ญและความรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่แนวหน้า(แถวหน้าสุด) ทำให้สิ่งชั่วร้ายหมดปัญญา   ด้วยลักษณะเฉพาะของเว็บหมิงฮุ่ยทำให้ศิษย์ต้าฝ่าหลายคนค่อนข้างปิดลับ  ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนกับศิษย์ต้าฝ่าอื่นค่อนข้างน้อยสักหน่อย  จึงทำให้พวกเขายิ่งยากลำบาก

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  เว็บหมิงฮุ่ยทำได้ถึงวันนี้ ก็ยอดเยี่ยมแล้วจริงๆ  มองจากบทบาทนั้น ก็มีพลังในการเปิดโปงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้าย  โดยเฉพาะในหลายปีใกล้ๆนี้   ตั้งแต่หลังการประทุษร้ายเริ่มขึ้น  ก็สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าได้ทันเวลา  ในขณะเดียวกันก็บรรลุบทบาทของการติดต่อซึ่งกันและกันของผู้ฝึกกับผู้ฝึก  ไม่ว่าจะเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ดี  หรือนอกจีนแผ่นดินใหญ่ก็ดี  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหน  เหล่าผู้ฝึกล้วนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านเว็บหมิงฮุ่ย  ทำให้ศิษย์ต้าฝ่ามีหน้าต่างอย่างนี้ในระหว่างการบำเพ็ญ ในระหว่างศิษย์ต้าฝ่าด้วยกันสามารถทราบถึงสภาพการณ์ของการบำเพ็ญโดยรวมของศิษย์ต้าฝ่า  ก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมจากการติดต่อซึ่งกันและกัน นี่ดีมาก

นอกจากเว็บหมิงฮุ่ยและอีกหลายเว็บไซต์ที่ต่างแง่มุมกัน   เว็บไซต์อื่นนั้นล้วนแต่ยืนอยู่ในแง่มุมของสื่อสังคมในการรายงานสถานการณ์ของศิษย์ต้าฝ่าและสถานการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้าย   แต่เว็บหมิงฮุ่ยนั้นก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการยืนอยู่ในแง่มุมของศิษย์ต้าฝ่าโดยตรง  สะท้อนสถานการณ์ของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่ากับสถานการณ์การถูกประทุษร้าย โดยเฉพาะคือสามารถได้ข้อมูลเป็นมือแรกในด้านนี้เว็บไซต์อื่นยังทำไม่ได้  นี่จึงยิ่งแสดงถึงการเป็นตัวแปรของเว็บหมิงฮุ่ย   ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ดี  พวกท่านนั้นต้องทำให้เขาดียิ่งขึ้น  และต้องระวังความปลอดภัย  ระวังรักษาความลับต่อสิ่งชั่วร้าย

กล่าวสำหรับการบำเพ็ญนั้น ฝ่าหลุนกงไม่มีอะไรที่ไม่อาจบอกกับคนได้ แต่สำหรับการประทุษร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ก็ต้องป้องกันไว้   มันหลอกลวงชาวจีนมาโดยตลอด  หลอกลวงคนทั่วโลกมาโดยตลอด   ไม่ให้ชาวโลกรู้ถึงความชั่วร้ายของมันในประวัติศาสตร์และสถานการณ์ที่เป็นจริงของการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า  ปกปิดโฉมหน้าที่ชั่วร้ายที่แท้จริงไว้ วิธีการประทุษร้ายนั้นชั่วร้าย  ดังนั้นต้องป้องกันมัน  ก็คือต้องรายงานความชั่วร้ายของมันออกมา  หน้าต่างนี้จะต้องสร้างมันให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้ดียิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจย่อหย่อนในสภาพการณ์ของการบำเพ็ญส่วนบุคคล  เพราะเมื่อตัวพวกท่านเองทำได้ดีแล้ว  บำเพ็ญได้ดีแล้ว  จึงจะทำเว็บหมิงฮุ่ยได้ดียิ่งขึ้น ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

            ในขั้นตอนการเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย  ช่วยเหลือสรรพชีวิตและช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  เว็บหมิงฮุ่ยได้สถาปนาธรรมานุภาพของตนเองขึ้นแล้ว   ยอดเยี่ยมมาก  ในอนาคตเมื่อสรรพชีวิตพูดกันขึ้นมาย่อมจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้ว  เนื่องจากแง่มุมที่เขารายงานนั้นต่างกัน  ส่วนสื่ออื่นๆนั้นทำโดยอยู่ในแง่มุมของสื่อสังคม  นี่จึงต่างจากสื่ออื่นๆ  และในสภาพการณ์ที่ยากลำบากมากนั้น ก็สามารถรักษาการติดต่อกับศิษย์ต้าฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่มาได้โดยตลอด   และข้อมูลที่ได้มาล้วนเป็นมือแรก   นี่เป็นสิ่งที่สื่ออื่นๆยังทำไม่ได้  สื่อที่ใหญ่เหล่านั้นของสังคมนานาชาติล้วนทำไม่ได้  อย่าเห็นว่าปัจจุบันผลกระทบของเว็บไซต์มีมากหรือน้อย  ในอนาคตผู้คนจะรู้ถึงน้ำหนักของเขา ที่จริงก็คือปัจจุบันนี้  สื่อขนาดใหญ่มากมายก็ดี  องค์กรข่าวกรองของแต่ละประเทศก็ดี ยังมีกลุ่มและบุคคลของแต่ละประเทศที่ใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนก็ดี  ล้วนกำลังดูเว็บหมิงฮุ่ย ล้วนใส่ใจอย่างมาก  พวกเขาทราบว่านี้เป็นเรื่องจริง  เพียงแต่ในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ผลประโยชน์ของประเทศกับสภาพสถานการณ์นานาชนิดของนานาชาติ  พวกเขาจึงแสร้งหูหนวกเป็นใบ้  ไม่คิด ไม่กล้า ไม่อยากยั่วยุพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  อีกไม่นานในอนาคต  คนล้วนต้องยอมรับ  ล้วนต้องเผชิญกับปัญหานี้  ขณะนี้ก็เผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้ว  ใครไม่เผชิญกับเขา  ใครไม่สามารถประจักษ์ในเรื่องนี้  เขาก็จะไม่มีอนาคต  อย่าเห็นว่าปัจจุบันสังคมมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอนที่ละขั้น  ยุ่งวุ่นวายกับงาน  ดูเหมือนดำเนินไปตามปรกติ  สภาพการณ์ของมนุษย์ย่อมเป็นเช่นนี้แน่นอน  แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายของมนุษย์แล้ว ขั้นตอนประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมที่สร้างให้กับมนุษย์นั้นได้ผ่านไปแล้ว  การสร้างสรรค์ขั้นตอนการสะสมวัฒนธรรมให้สมบูรณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถรับรู้ต้าฝ่าได้ในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นก็ผ่านไปแล้วขณะนี้ก็คือต้องให้คนใช้ทุกสิ่งที่เรียนรู้ในประวัติศาสตร์มาพลิกแพลงใช้สติสัมปชัญญะ  มาเผชิญกับเรื่องสุดท้ายแล้ว  จะเลือกอย่างไร  เลือกอะไร  ขณะนี้เริ่มต้นแล้ว  แต่ในขั้นตอนประวัติศาสตร์นั้นคนได้ทำบาปมาโดยตลอด  ดังนั้นในระหว่างการเลือกนั้น  เทพจะใช้สิ่งชั่วร้ายมารบกวน  นี่ก็คือทุกข์ภัยของคนกับสรรพชีวิต  ดังนั้นเพื่อให้คนที่ยังมีความคิดดีงามได้รับการช่วยเหลือ  จึงเปิดตาข่าย(โอกาส)ให้ด้านหนึ่ง  ศิษย์ต้าฝ่าเริ่มอธิบายความจริง   ศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังที่มนุษย์ในแต่ละพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือ   ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เดินมาถึงก้าวนี้ในวันนี้  ก็คืออยู่ท่ามกลางจุดจบสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุด ในระหว่างขั้นตอนสุดท้าย   ก็มีองค์ประกอบของการทดสอบศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในนั้นด้วย  เพราะศิษย์ต้าฝ่าเองก็ต้องบำเพ็ญหยวนหมั่น  ในขณะเดียวกัน  ศิษย์ต้าฝ่าก็มีความรับผิดชอบที่ใหญ่และสำคัญ  ไม่อาจเป็นเพียงการหยวนหมั่นส่วนบุคคล  จะต้องแบกรับภารกิจการช่วยเหลือชาวโลก   ช่วยเหลือสรรพชีวิต   นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์  ในอดีตไม่ว่าใครถ่ายทอดฝ่าก็ดี  ใครพูดเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตก็ดี  ก็เพียงแต่สร้างสรรค์วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์มนุษย์ให้สมบูรณ์ ศาสนาคริสต์  ศาสนาพุทธในประวัติศาสตร์นั้น  เคยถ่ายทอดในขอบเขตพื้นที่ของตัวเอง  แต่พวกเขานั้นเป็นการก่อตั้งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้เทพได้  แต่การถ่ายทอดต้าฝ่าในโลกนั้นไม่ใช่   เป็นเรื่องที่มนุษยชาติทั้งหมดจะต้องเผชิญกับการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ เวทีใหญ่ของมนุษยชาติในวันนี้  เตรียมไว้ให้กับต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่า  ไม่ว่าพวกท่านทำโครงการไหน  ไม่ว่าในการช่วยเหลือสรรพชีวิตนั้นพวกท่านทำอะไร  ล้วนควรต้องยืนหยัดทำเขาให้ดี  ทำให้สำเร็จด้วยดี  โดยเฉพาะคือเว็บหมิงฮุ่ย  ในการดำเนินการหลายปีนี้ได้สถาปนาธรรมานุภาพแล้ว  ศิษย์ต้าฝ่าทราบ  ในใจอาจารย์แจ่มแจ้ง  แม้แต่ชาวโลกก็นับถือ  กระทั่งสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นก็นับถือกันทั้งนั้น  ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้พวกท่านต้องทำเขาให้ดียิ่งขึ้น  มีพลังยิ่งขึ้น  ไม่อาจหย่อนยาน  ยิ่งสภาพแวดล้อมผ่อนคลายก็ยิ่งไม่อาจหย่อนยาน ยิ่งผ่อนคลายก็ยิ่งง่ายที่จะเกิดความคิดอยากสบาย  ก็ยิ่งง่ายที่จะย่อหย่อน นี่ใช้ไม่ได้  จะต้องทำเขาให้ดี  วันนี้พวกท่านเปิดประชุมครั้งนี้  ที่จริงก็ล้วนเป็นเป้าหมายนี้ ทุกท่านอยู่ในฝ่าพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อยู่ในฝ่ายกระดับขึ้น   ก็เหมือนฝ่าฮุ่ยที่ผ่านมาแต่ละครั้ง  ทุกท่านล้วนสามารถค้นพบความแตกต่าง  ทะยานรุดหน้าไปในการบำเพ็ญ  ทำหน้าที่ในแต่ละโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดียิ่งขึ้น  การประชุมวันนี้ก็เช่นเดียวกัน  หลังจากทุกท่านผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้ว  ทำให้สิ่งที่ตนเองควรทำ ให้ดียิ่งขึ้น 

อาจารย์ไม่ใช่จะพูดแต่สิ่งที่น่าฟัง  เว็บหมิงฮุ่ยนั้นได้แสดงบทบาทที่ใหญ่มากจริงๆ  ผู้บำเพ็ญใช่ไหม  มีบางครั้งย่อมจะใช้ใจคนไปทำงาน  ใช้ใจคนไปพิจารณาปัญหา  นี่ย่อมมีได้   หากล้วนสามารถใช้เจิ้งเนี่ยนไปพิจารณาปัญหาได้  เช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเขาก็ไม่ต้องบำเพ็ญแล้ว(หัวเราะเมื่อมีใจคนก็ย่อมเกิดอุปสรรคต่างๆ  ก็จะเกิดส่วนที่บกพร่อง  ก็จะเกิดปัญหาการร่วมมือกันเอย  และจะเกิดรูปแบบการรบกวนเนื่องจากจิตหวาดกลัว  นี่ล้วนจะเกิดขึ้นได้   แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร   โดยรวมแล้วกำลังพัฒนาไปอย่างเข้มแข็งมาก  ร่างหลักนั้นดีมาก

ในการประชุมช่วงเช้าทุกท่านก็พูดสิ่งต่างๆไม่น้อย  อาจจะมีบางปัญหาอยากจะถาม  ทุกท่านมากันครั้งหนึ่งๆนั้นไม่ง่าย   พวกท่านมีปัญหาอะไรให้ถามข้าพเจ้าได้  เรามาศึกษาพิจารณาร่วมกัน  สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถตอบได้ก็จะตอบให้พวกท่าน (มีเสียงปรบมือกึกก้องเกือบจะในทันที)

ศิษย์ สิ่งที่เป็นของเว็บหมิงฮุ่ยเป็นเพียงความต้องการในยุคเจิ้งฝ่า หรือว่าจำเป็นต้องเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังด้วย

อาจารย์     ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เป็นของเว็บหมิงฮุ่ยนั้นเป็นข้อมูลที่ล้ำค่าของขั้นตอนการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า  ในอนาคตเมื่อไม่มีการประทุษร้ายแล้ว  เว็บหมิงฮุ่ยก็ไม่ต้องปิดเป็นความลับ ไม่ต้องเปิดโปงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้ายแล้ว (หัวเราะ) สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  แต่กล่าวสำหรับเว็บหมิงฮุ่ย  เขาเป็นสื่อหนึ่ง  แม้ว่าจะรายงานสภาพการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าโดยตรง  แต่กล่าวในฐานะที่เป็นสื่อ ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังนะ  แม้ท่านไม่เหลือไว้ให้เขา  คนในอนาคตก็ล้วนจะเห็นค่าคำว่า“เว็บหมิงฮุ่ย”นี้เป็นอย่างยิ่ง ยิ่งกว่านั้นอาจจะเป็นสื่อขนาดใหญ่อันหนึ่งของสังคมคนธรรมดาสามัญข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นเช่นนี้(หัวเราะ) (เสียงฯ)

ศิษย์ สิบปีก่อน  ตลอดมาเว็บหมิงฮุ่ยค่อนข้างให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง(ตรวจสอบ) เนื้อหาเรื่องการบำเพ็ญและการเปิดโปงการประทุษร้ายในแผ่นดินใหญ่   ต่อไปควรจะเพิ่มการอธิบายความจริงให้กับปัญญาชนและสังคมกระแสหลักของตะวันตกหรือไม่

อาจารย์  จนถึงวันนี้ ตลอดมาเว็บหมิงฮุ่ยได้สะท้อนสภาพการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าโดยตรง  เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง(ตรวจสอบบทความในฐานะที่เป็นสื่อก็ควรเฝ้าระวัง(ตรวจสอบ)ให้ดี  โดยเฉพาะคือหมิงฮุ่ย  พวกท่านล้วนเป็นผู้บำเพ็ญ  ย่อมทราบว่าเรื่องจำพวกไหนควรรายงานหรือไม่ควรรายงาน   หากมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง หรือว่ามีการรับรู้ที่ไม่เพียงพอ   บทความเหล่านี้เมื่อขึ้นเว็บหมิงฮุ่ย ก็จะกระทบต่อผู้ฝึกใหม่  โดยเฉพาะคือเว็บไซต์อย่างเว็บหมิงฮุ่ยนี้

พูดถึงว่า ต่อไปควรเพิ่มการอธิบายความจริงทางด้านไหน  พวกท่านค้นคว้าและตัดสินใจกันเอง  ที่จริงกล่าวสำหรับเว็บไซต์นั้น ทางของเว็บหมิงฮุ่ยก็ได้เดินกันอย่างนี้แล้ว นี่ก็คือทางของพวกท่าน นี่ก็คือวิธีการทำงานของพวกท่าน นี่ก็คือทิศทางของเว็บหมิงฮุ่ยของพวกท่าน ปัจจุบันรูปแบบนี้ที่พวกท่านทำกัน  ก็คือผลจากการยึดกุมมาตรฐานได้แล้วของพวกท่าน  ดังนั้นต่อไปก็ให้ทำกันอย่างนี้  นอกเสียจากการประทุษร้ายสิ้นสุดแล้ว  ในเวลานั้นไม่ต้องไปเปิดโปงการประทุษร้ายแล้ว  ความจริงก็กระจ่างทั่วใต้หล้าแล้ว  ในเวลานั้นสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง  หาไม่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่นัก

ศิษย์ คุณภาพที่ดีสมบูรณ์แบบของการแสดงเสินยวิ่นสามารถส่งผลต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิตและสั่นสะเทือนคน  แต่สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำมักจะหยาบมาก  ไม่คำนึงถึงคุณภาพ ไม่เน้นผลลัพธ์ทางภววิสัยสักเท่าไร

อาจารย์  (หัวเราะ)ใช่ไหมว่าหมายถึงการโฆษณา  หรือบางวิธีของการขายตั๋ว  คุณภาพการแสดงของเสินยวิ่นนั้นสูงมากอย่างแน่นอน  ในจุดนี้ได้รับการยืนยันแล้ว  อย่างน้อยที่สุดในขณะนี้ไม่มีการแสดงใดๆที่จะเปรียบเทียบได้กับเสินยวิ่น   แต่วิธีการนำเสนอเสินยวิ่นออกมานั้น  มีบางแห่งที่ไม่สุกงอม  ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ล้วนเริ่มจากที่ทำไม่เป็นจนทำเป็น  ค่อยๆมีประสบการณ์หรือยึดกุมเทคนิกได้แล้ว  จึงสามารถทำให้มันดีได้ คือมีขั้นตอนอยู่อย่างนี้

      ปัจจุบันอาจารย์ดูแลเรื่องเสินยวิ่นอยู่ด้วยตัวเอง  และเป็นเพราะข้อกำหนดที่สูงต่อการประสานร่วมมือโดยรวมทางด้านเทคนิกกับความเป็นมืออาชีพ   ศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากก็อยากจะทำ  แต่หลายปีนั้นทำได้ไม่น่าพอใจมาโดยตลอด  ข้าพเจ้าอยากจะนำพาศิษย์ต้าฝ่าที่ทำงานอยู่ในด้านนี้ยืนยันความถูกต้องของฝ่ากับช่วยเหลือสรรพชีวิตให้มีความสุกงอม  นั่นแน่นอนว่าเมื่อข้าพเจ้าจะทำก็ไม่เหมือนกันแล้ว  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว  และเมื่อข้าพเจ้าจะทำก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุด   ทำให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก  (หัวเราะ)(ปรบมือแต่กล่าวจากเรื่องการนำเสนอเผยแพร่กับการขายตั๋วด้านนี้   ก็ต้องอาศัยศิษย์ต้าฝ่าแต่ละพื้นที่ทำกันแล้ว    เนื่องด้วยสภาพการบำเพ็ญของผู้ฝึกในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน  ความร่วมมือต่างกันมาก  ยิ่งกว่านั้นระดับความเห็นพ้องเรื่องการขายตั๋วก็ต่างกัน  ดังนั้นวิธีทำหรือคุณภาพย่อมต่างกันแน่นอน   เสริมกับที่ทุกท่านแต่ก่อนไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาก่อน  ผู้ฝึกหลายพื้นที่ไม่ค่อยเข้าใจอย่างแท้จริง  จึงต้องทำจากที่ไม่เป็นจนเป็น    ทุกท่านก็จะค่อยๆทำเป็น  และรู้ได้แล้ว  คุณภาพก็จะค่อยสูงขึ้น 

ศิษย์ ปัญหาเรื่องบุคลากรทั้งหมดของหมิงฮุ่ย  เนื่องจากสิบปีมาบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่  ไม่มีรายได้จากอาชีพของคนธรรมดาสามัญ  จึงทยอยไปหางานทำกันแล้ว  ภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้หากไปขอทุนสนับสนุนจากคนธรรมดาสามัญ  จะทำได้หรือไม่

อาจารย์    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาสามารถทำให้การทำงานเว็บหมิงฮุ่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและการรายงานข่าวไม่ถูกกระทบ  นี่สำคัญมาก  ข้าพเจ้าคิดว่าวันนี้เปิดประชุม ทุกท่านก็กำลังเพิ่มการรับรู้ให้เข้มแข็งขึ้น  จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร  นั่นยังคงต้องอาศัยพวกท่านไปบากบั่น   เมื่อทำเว็บหมิงฮุ่ยได้ดีแล้ว  นี่ก็คืองานช่วยเหลือคนที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งที่พวกท่านทำ เมื่อผ่านการประสาน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดูซิว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

พูดถึงว่าจะขอทุนสนับสนุนจากคนธรรมดาสามัญ  เรื่องเหล่านี้สามารถไปทำได้  เพราะหลายปีก่อน   เนื่องจากสถานการณ์ไม่เหมือนกัน  ปริมาณของสิ่งชั่วร้ายมีมากเหลือเกิน ครอบคลุมมนุษยชาติทั้งหมด  ควบคุมกลุ่มคนทั้งหมดไว้  ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว ปัจจุบันนี้คนก็ตื่นขึ้นแล้ว  สิ่งชั่วร้ายจำนวนมากถูกชำระล้างทิ้งไปหมดแล้ว  ดังนั้นพลังที่ควบคุมคนทั่วไปไม่มีแล้ว  ภายใต้สถานการณ์ชนิดนี้พวกท่านสามารถไปลองทำดู

ศิษย์ งานหมิงฮุ่ยต้องการความปลอดภัย  ไม่เป็นที่สังเกตุ  ด้วยเหตุนี้ผู้ฝึกนอกประเทศจีนมักจะรู้สึกถึงแรงกดดันของสภาพแวดล้อมบ่อยๆ บ้างก็รู้สึกยากจะแสดงออกและประสานร่วมมือ  ในเวลาที่โครงการอื่นลากคนจากหมิงฮุ่ยไปถึงกับพูดว่า“เวลาไหนแล้วยังทำหมิง ฮุ่ยอีกหรือ..........” 

อาจารย์    เวลาไหนแล้วก็ต้องทำหมิงฮุ่ย  คำพูดนั้นมีปัญหาแน่นอน  เว็บหมิงฮุ่ยแม้ว่าไม่เหมือนกับสื่ออย่างอื่นของสังคมที่ส่งผลกระทบอย่างเปิดเผยเช่นนั้น  ไม่มีข่าวที่คนธรรมดาสามัญสนใจมากอย่างนั้น  แต่เขากลับเป็นการสะท้อนโดยตรงต่อสภาพการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าและสถานการณ์ของการถูกประทุษร้าย  เป็นตัวแปรที่สำคัญมาก  ไม่ว่าจะพูดจากความหมายชนิดใด  ในขณะนี้สื่ออื่นยังทำไม่ได้  หากสื่ออื่นมีน้อยไปหนึ่งสื่อ อีกสื่อหนึ่งก็สามารถแทนที่ได้   แต่หากไม่มีเว็บหมิงฮุ่ย  สื่อไหนๆก็ไม่อาจแทนที่ได้เลย  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าเว็บหมิงฮุ่ยนั้น ไม่เพียงต้องทำ  แต่ยังต้องทำให้ดีด้วย

ศิษย์ คิดจะทำหมิงฮุ่ยภาษาอังกฤษและหมิงฮุ่ยภาษาต่างๆ ให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการอธิบายความจริงของฝ่าหลุนกงให้กับสังคมกระแสหลักของตะวันตก และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำงานด้านรัฐบาลของศิษย์ต้าฝ่า  เว็บไซต์ควรจะเป็นรูปแบบที่มีความประหยัด ประสิทธิภาพสูง    แต่สิ่งพิมพ์นั้นมีความจำเป็นหรือไม่ พวกเรายึดกุมได้ไม่ดี

อาจารย์-   หมิงฮุ่ยภาษาต่างๆ มีความสำคัญมากจริงๆต่อชนชาติต่างๆ  รัฐบาลแต่ละประเทศกับองค์กรสิทธิมนุษยชนที่คัดค้านการประทุษร้าย เป็นต้น พวกเขาล้วนกำลังดูอยู่ เมื่อก่อนนี้รายงานที่พวกท่านสะท้อนสถานการณ์ของศิษย์ต้าฝ่าโดยตรงอยู่นั้น  คนจำนวนมากไม่อยากจะดู   เหตุหนึ่งคือเกิดจากองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายควบคุมคนอยู่  อีกเหตุหนึ่งก็คือการเผชิญกับประเทศใหญ่ที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนที่ชั่วร้ายควบคุม  กับฝ่าหลุนกงกลุ่มคนที่อ่อนแออย่างนี้  หลังจากประเมินจากผลประโยชน์แล้วทำให้พวกเขาไม่คิดจะเผชิญด้วย   ขณะนี้สถานการณ์ไม่เหมือนกันแล้ว  องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมคนถูกขจัดไปแล้ว   คนก็กำลังตื่นมีสติขึ้น  ที่ผ่านมาองค์ประกอบของสิ่งชั่วรายเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งควบคุมคน  หนังสือพิมพ์ใหญ่และสถานีทีวีทั่วโลกเอนเอียงไปทางด้านหนึ่งแทบจะไม่มีใครกล้ารายงาน  แต่ตอนนี้ก็กล้ารายงาน  และกล้าพูดแล้ว   การประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้น พวกเขาก็เริ่มให้ความสนใจแล้ว  มีบางเรื่องกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งลุ่มลึก  โดยรูปธรรม  มีวิธีทำอย่างไร  ในสถานการณ์ที่จะเป็นไปได้นั้น พวกท่านสามารถทดลองทำดู

ศิษย์ พวกเรารู้สึกว่าน้ำหนักของเนื้อหาของต่างประเทศบนเว็บหมิงฮุ่ยต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งอยากจะค้นหาเพื่อนผู้บำเพ็ญเดิมกลับมา  จะสามารถพูดกับพวกเขาได้ไหมว่างานด้านต่างประเทศของเว็บหมิงฮุ่ยนั้นมีความสำคัญมากต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิต  หากพวกเขาไม่ยอมรับอย่างแน่ชัดในความสำคัญของหมิงฮุ่ย  ก็ค่อนข้างยากที่จะส่งเสริมให้พวกเขามานะบากบั่นในด้านการรายงานข่าวต่างประเทศที่เว็บหมิงฮุ่ย

อาจารย์    เมื่อครู่ข้าพเจ้าได้พูดแล้ว  เว็บหมิงฮุ่ยนั้นสำคัญมากจริงๆ   การได้ข้อมูลจากประเทศจีนเป็นมือแรกนั้นเชื่อถือได้จริงๆ  เว็บไซต์ใดๆล้วนไม่ได้เกิดจากแง่มุมที่เป็นหน้าต่างของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า  ดังนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าคนธรรมดาสามัญจะรับรู้กันอย่างไร   แต่พวกท่านต้องรับรู้เว็บหมิงฮุ่ยในด้านที่ดี(positive)  บางคนไม่รับรู้เว็บหมิงฮุ่ยในด้านที่ดี(positive)    ข้าพเจ้าว่าเขาย่อมมีปัญหา แน่นอน   เพราะเขา(เว็บหมิงฮุ่ย)สะท้อนสถานการณ์การบำเพ็ญของร่างหลักของศิษย์ต้าฝ่า การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันของศิษย์ต้าฝ่านานาชาติสามารถก่อเกิดบทบาทของการเป็นตัวแปรสำคัญ นี่เป็นสิ่งที่สื่ออื่นๆทำไม่ได้  และไม่อาจรายงานโดยยืนอยู่ในแง่มุมนี้   นี่ก็คือลักษณะพิเศษของเว็บหมิงฮุ่ย  แน่ละข้อบกพร่องนั้นย่อมจะมีได้  นั่นคือสิ่งที่ต้องยกระดับและเสริมให้เข้มแข็งในระหว่างขั้นตอนของการบำเพ็ญกับการสุกงอม

ศิษย์ แผ่นวีซีดีที่ศิษย์ต้าฝ่าแผ่นดินใหญ่ใช้แจกนั้นขาดแคลนมากในหลายปีนี้   จะสามารถให้ผู้ฝึกหมิงฮุ่ยหรือ “ฟ่างกวางหมิง”(ชื่อกลุ่มผู้ฝึกที่ทำสื่อด้านวิดีทัศน์)เดิม  ผลิตแผ่นวิดีทัศน์ที่อธิบายความจริงของฝ่าหลุนกงให้กับแผ่นดินใหญ่เป็นการเฉพาะต่อไปดีไหม

อาจารย์     สภาพการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าไม่อาจดูแลอย่างเป็นรูปธรรมได้  หากผู้ฝึกเหล่านี้ยังคงมีเงื่อนไขเพียบพร้อม  ยังมีเวลาอยู่อย่างนั้น  เช่นนั้นพวกท่านก็ไปร่วมกันทำ  ข้าพเจ้าไม่คัดค้าน  ถ้าพวกเขาอยู่ในโครงการอื่นๆ  นั่นก็ดูว่าจะประสานกันได้อย่างไร   เรื่องนี้ไปปรึกษากับพวกเขาดู   แผ่นวีซีดีเหล่านี้ เมื่อก่อนนั้นเกิดประโยชน์อย่างดีมาก  ถ้ามีเงื่อนไขดังว่าก็สามารถทำได้

ศิษย์  พวกเรารู้สึกว่าแต่ละวันเหน็ดเหนื่อยมาก  งานก็ทำไม่น้อยแล้ว  แต่ผลลัพธ์ในด้านการช่วยเหลือคน กลับไม่ได้เปลี่ยนดีขึ้นอย่างชัดเจน  คล้ายกับถูกอะไรขัดขวางไว้

อาจารย์ ความยากลำบากย่อมมีอยู่อย่างแน่นอน  ต้องเหน็ดเหนื่อยแน่นอน  คนที่อยู่แนวหน้ามีเวลาพักผ่อนน้อยมาก  ข้าพเจ้าล้วนทราบ  ท่านบอกว่าด้านการช่วยเหลือคนนี้  ผลลัพธ์ด้านการช่วยคนนี้ไม่ชัดเจน   ข้าพเจ้าว่าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น  สิ่งที่เป็นของหมิงฮุ่ยนั้นสื่อต่างๆล้วนกำลังศึกษาและปฏิบัติตามอยู่  จากสภาพการณ์ที่เว็บหมิงฮุ่ยรายงานก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้  และเว็บหมิงฮุ่ยก็ได้รับการรับรู้จากคนธรรมดาสามัญมากขึ้นเรื่อยๆ  บางคนเมื่อเริ่มสัมผัสกับต้าฝ่า พวกเขาต่างต้องการไปดูหมิงฮุ่ย

ศิษย์ ผมอู้ได้ว่าต้องเร่งรีบช่วยเหลือชาวโลก  ก่อนอื่นต้องให้ผู้ฝึกที่อยู่ในจีนที่ไม่ได้ออกมาให้รีบออกมา  หลายพื้นที่ในจีนที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาฝ่าขนาดเล็ก  ทุกคนก็ช่วยเหลือกัน  เกิดประโยชน์อย่างมาก  ในหมิงฮุ่ยพวกเราสามารถจะกระตุ้นให้ทุกคนจัดตั้งศูนย์ศึกษาฝ่าขนาดเล็กได้ไหม  ในขณะที่ระวังความปลอดภัยอยู่ ก็เพิ่มความเข้มแข็งให้กับการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อาจารย์-  การศึกษาฝ่ากลุ่มเล็ก  ศูนย์ฝึก  ฝ่าฮุ่ย  นี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเหลือไว้ให้กับพวกท่าน  ข้าพเจ้าสนับสนุนให้พวกเขาทำเช่นนี้ตลอดมา  แต่เพราะสภาพการบำเพ็ญของผู้ฝึกบางคนมีองค์ประกอบที่ไม่ระวังความปลอดภัยอยู่  พอดีใจขึ้นมา ก็ไม่คำนึงถึงอะไรแล้ว หรือเดินสุดขั้ว  มีจิตโอ้อวด  ล้วนสามารถก่อให้เกิดการสูญเสียหรืออันตรายต่อผู้ฝึกอื่น  สามารถทำเช่นนี้ได้ แต่ไม่อาจทำโดยไม่สนใจไม่ระมัดระวัง

ศิษย์  ผู้ฝึกบางส่วนในจีนมีประสบการณ์มากในการอธิบายความจริง  สามารถทำให้คนที่เดินบนถนน “ลาออกจาก ๓ องค์กรพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน” ได้ภายใน ๓-๕ นาที   ผู้ฝึกบางคนบอกให้คนท่อง “ต้าฝ่าดี” ก็จะสามารถได้รับการช่วยเหลือ   มีผู้ฝึกบางคนเข้าใจว่า ภายในเวลาที่สั้นอย่างนี้หาได้พูดความจริงของต้าฝ่ากับความจริงเรื่องการประทุษร้ายให้กระจ่าง  คนๆนั้นทำการ “ลาออกจาก ๓ องค์กรพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน”แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือ  แต่มีผู้ฝึกบางคนกลับคิดว่า เขาเกิดความคิดที่ดีงามมากอย่างนั้นก็สามารถได้รับการช่วยเหลือ

อาจารย์  พอคนประกาศลาออกจากพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  เขาก็จะไม่ถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนกับองค์ประกอบที่ชั่วร้ายเหล่านั้นและเทพเหล่านั้นในจักรวาลที่ไม่ได้ถูกเจิ้งฝ่าปรับจนเสร็จสิ้นดูแลอีกแล้ว  เขาก็เท่ากับชีวิตที่ได้แสดงท่าทีแล้ว คนอย่างนี้เขาจึงจัดอยู่ในอนาคตแล้ว  มีเทพที่แสดงบทบาทด้านบวกดูแล  ชีวิตที่เหลือของเขา  ชีวิตในอนาคตล้วนเริ่มเปลี่ยนใหม่  ก็คือในชั่วพริบตาที่เกิดความคิดที่ถูกต้อง   ทุกสิ่งล้วนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว   เพียงคนลาออกจากพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  เขาก็จะไม่ถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนควบคุมอีกแล้ว   คนนั้นพอไม่ถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนควบคุมแล้ว   เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในทันที  การเปลี่ยนแปลงอะไรหรือ  ในร่างกายของเขาก็จะถูกชำระล้างพิษ และองค์ประกอบของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน    เขาก็จะสามารถไปเริ่มรับรู้ใหม่ต่อฝ่าหลุนกงและเรื่องการถูกประทุษร้ายเหล่านี้  ก็คือเกิดตามมาอย่างสัมพันธ์กัน  ดังนั้นเขาจึงจะเข้าสู่อนาคตได้  แต่ว่า  ถ้าเขาพูดว่า  “ฉันคัดค้านพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ฉันก็ไม่เห็นด้วยกับฝ่าหลุนกง”   ไม่มีทางเลือกที่สาม  ก็เท่ากับเขาไม่ได้แสดงท่าที  

ศิษย์  บนเอกสารเรื่องความจริง  หมิงฮุ่ยได้วางกฎเกณฑ์พื้นฐานของเนื้อหาใบปลิวและหนังสือเล่มเล็กไว้  ทว่ารายการทีวี  กับ “เฟิงยวี่เทียนตี้สิง”ที่เพื่อนผู้บำเพ็ญต่างประเทศผลิตเมื่อห้าปีก่อน นอกจากนี้แล้วก็ไม่ได้ผลิตซีดีภาพยนตร์ที่สมบูรณ์อีกเลย  ขณะนี้ผู้ฝึกในจีนได้นำซีดีอธิบายความจริงเป็นตอนสั้นๆ ของต้าฝ่ากับอาทิเช่น เรื่อง“สี่มิถุนา”  เรื่องแผ่นดินไหวที่เปิดโปงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้น  มารวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งแผ่น  คุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ  ผมทราบว่าการผลิตซีดีภาพยนตร์อธิบายความจริงที่ดีสักแผ่นเป็นโครงการที่ใหญ่  แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์มหาศาล จึงอยากเสนอให้เพื่อนผู้บำเพ็ญในต่างประเทศที่มีความสามารถเห็นความสำคัญขึ้นมาใหม่  แก้ไขปัญหาที่ยากนี้  ไม่ทราบว่าในสถานการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศที่งานยุ่งมากนั้น การเสนอแนะอย่างนี้จะเหมาะสมหรือไม่

อาจารย์  เรื่องเหล่านี้ถ้าพวกท่านมีความสามารถก็ประสานกันทำ  ถ้าไม่มีความสามารถ ก็อย่าฝืน   ถ้าในมือพวกท่านไม่มีโครงการอื่น  ไม่มีเรื่องที่รีบด่วน  หรือผู้ฝึกบางคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอื่น และมีความสามารถ  เช่นนั้นก็ทำสักหน่อย

ศิษย์  หมิงฮุ่ยสามารถจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีเฉพาะต่อเรื่องบางอย่างของคนธรรมดาสามัญ เช่นจิตหวาดกลัว การยึดติดต่อเวลา  การพึ่งพาคนธรรมดาสามัญ เป็นต้นจะได้หรือไม่

อาจารย์  เรื่องการบำเพ็ญล้วนสามารถคุยแลกเปลี่ยนได้  สามารถเขียนบทความได้  ทำเป็นคอลัมน์ระยะสั้นๆ  เรื่องเหล่านี้พวกท่านต้องประสานกันให้ดี

ศิษย์ เรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพ  จะมองเรื่องผู้ฝึกในจีนใช้เงินจ้างทนายความที่รักความเป็นธรรมช่วยฟ้องร้องคดีอย่างไรดี    มีคดีมากมายที่ทนายความที่รักความเป็นธรรมพูดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและเป็นธรรมในศาล   แต่ผู้ฝึกก็ไม่ได้รับการช่วยออกมา  ยังมีผู้ฝึกส่วนหนึ่งคิดว่า  ถ้าไม่จ้างทนายความทำการแก้ต่างความบริสุทธิ์ให้  ก็คือยอมรับการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้าย

อาจารย์  ข้าพเจ้ามองอย่างนี้  ผู้ที่มีความสามารถหรือเงื่อนไขพร้อม  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจ้างทนาย  เพราะอะไรหรือ  ผู้ฝึกมิใช่บำเพ็ญโดยสอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญให้มากที่สุดหรือ พรรคมารคอมมิวนิสต์จีน เจ้ามิใช่คุยโม้ว่า “ยิ่งใหญ่ รุ่งโรจน์  ถูกต้อง” บอกกับทั่วโลกว่าแกยึดถือกฎหมายหรอกหรือ เอาละ เช่นนั้นฉันก็จะจ้างทนายความ  มีทนายความบางคนที่แก้ต่างให้กับฝ่าหลุนกง  และศิษย์ต้าฝ่า  คำพูดต่างๆที่พูดในการแก้ต่างนั้นมีหลักการ  เกิดผลที่ดีมาก   แม้ว่าการแก้ต่างของพวกเขาเกิดประโยชน์มากน้อยต่างๆกัน  แต่สำหรับการเปิดโปงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้ายก็คือกำลังอธิบายความจริงช่วยเหลือสรรพชีวิต   เว็บหมิงฮุ่ยกับเว็บไซต์ของสื่ออื่นๆ  ที่รายงานออกมาเกี่ยวกับการประทุษร้ายทนายความเหล่านี้  ก็ยิ่งชัดเจนว่ากฎหมายของพรรคมารนั้นเป็นของปลอม  ก็ยิ่งเผยออกมาให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนในการประทุษร้ายครั้งนี้  ดังนั้นเรื่องนี้จึงควรทำ  

การจ้างทนายความแก้ต่างในศาลนั้น  เรื่องนี้โดยตัวมันเองก็เป็นการช่วยคน  ไม่ว่าจะนั่งฟังอยู่ตรงไหน  ท่านเป็นคนที่พรรคมารส่งมาก็ดี  หรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ดี  เช่นนั้นเมื่อเผชิญกับตรรกะเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมของทนายความ  กล่าวสำหรับผู้ที่ได้ฟังนั้น  นั่นก็คือการอธิบายความจริง    นั่นใช่ไหมว่าก็กระตุ้นจิตเมตตาพวกเขา  ผู้พิพากษาบางคนได้ฟังแล้วล้วนสมองมึนชาไปหมด ไม่ออกเสียงเลย  ตำรวจบางคนก็นับถือ  เมื่อเดินออกมาก็ต้องพูดสักนิดว่า “พูดได้ดีมาก”  นี่ก็คือจิตที่ดีงามของคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้ว   สิ่งชั่วร้ายกลัวอะไรหรือ  ไม่ใช่กลัวสิ่งนี้หรือ  ดังนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนายความนั้น สมควรจ้าง   ชาวโลกล้วนกล้ายืนขึ้นมาพูด   ชาวโลกก็เห็นกระจ่างในสิ่งชั่วร้ายที่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง พรรคมารยังจะไม่ดับสลายหรือ  และชาวโลกก็รู้เรื่องกรรมสนองต่อผู้ประทุษร้ายเข้าใจได้ว่าเมื่อพรรคมารคว่ำลง ผู้คนจะคิดบัญชีกับมัน  คนที่เข้าร่วมการประทุษร้ายก็รู้ว่าจะต้องเผชิญกับการพิพากษาตนเองในอนาคต  เช่นนั้นคนไม่ควรต้องใคร่ครวญปัญหานี้หรือ   นี่ไม่ใช่การเขย่าขวัญสิ่งชั่วร้ายหรอกหรือ   ไม่ใช่การควบคุมต่อการประทุษร้ายครั้งนี้หรือ   สิ่งชั่วร้ายกลัวการแก้ต่างของทนายความ   สิ่งชั่วร้ายไม่ให้ทนายความแก้ต่าง   นั่นมิใช่พูดชัดหรือว่า ยิ่งควรต้องทำเช่นนี้ใช่ไหม  แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขก็อย่าฝืน  อย่าเดินสุดขั้ว  อย่าได้เป็นว่า พออาจารย์พูดเช่นนี้ก็จะต้องทำให้ได้แม้จะไม่มีเงื่อนไข  ไม่ได้  จะต้องช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าอย่างมีสติสัมปชัญญะ

ศิษย์ ในสภาพสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ฝึกในจีนได้ทำหนังสือต้าฝ่าขึ้นเอง  ผู้ฝึกบางคนคิดว่าการทำให้หนังสือต้าฝ่าสวยงามหน่อยเป็นการเคารพต่ออาจารย์ เคารพต่อฝ่า แต่ผู้ฝึกบางคนกลับคิดว่า ในภาวะที่มีทุนจำกัดสมควรใช้ในการผลิตเอกสารความจริงให้มากเพื่อช่วยคน

อาจารย์  ใช่นะ  ขณะนี้ในแผ่นดินใหญ่ผลิตหนังสือที่สวยงามอย่างนั้น  นั่นไม่จำเป็นเลย  มองจากสถานการณ์ในขณะนี้  ต่อให้สวยงามกว่านี้  ก็ตามไม่ทันมาตรฐานการพิมพ์ของนานาชาติ   ดังนั้นจะเปลืองแรงอย่างนั้นเพื่ออะไร   เพียงแต่มีหนังสือในการศึกษาฝ่า  สามารถเกิดประโยชน์ในการช่วยคนได้  ก็พอแล้ว  รูปเล่มแบบธรรมดาก็ใช้ได้ผลเช่นกัน ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำให้สวยงาม  ต้องใช้พลังทั้งหมดในการช่วยคน  ถ้าคนที่จะไปช่วยต้องการให้ทำสวยงามหน่อย ก็ได้   ถ้าไม่ใช่เช่นนี้  ก็จงมุมานะในการทำ ๓ เรื่องให้มาก

ศิษย์ เว็บหมิงฮุ่ยจะทำอย่างไรจึงจะแสดงบทบาทได้มากยิ่งขึ้นในด้านการช่วยเหลือชาวต่างประเทศในโลก

อาจารย์  ในปัจจุบันเส้นทางที่เว็บหมิงฮุ่ยเดินอยู่ก็คือเส้นทางนี้แล้ว  จะเจาะจงทำอะไรเพื่อชาวต่างชาติในโลก  นี่ไม่ใช่เรื่องที่เว็บหมิงฮุ่ยจะทำเป็นการเฉพาะ   แต่ตามการเปลี่ยนแปลงของเวลา  เมื่อการรับรู้ของชาวโลกต่อฝ่าหลุนกงยิ่งเข้าใจได้มากขึ้น  แต่ละคนจะแย่งกันดูเว็บหมิงฮุ่ย เพราะคนรู้แล้วว่าศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือ เวลานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ถึงอย่างไรปัจจุบันหมิง ฮุ่ยพุ่งเป้าที่ร่างหลักของศิษย์ต้าฝ่าที่ถูกประทุษร้าย คือเป็นหน้าต่างที่เข้าใกล้การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่ายิ่งขึ้น ไม่เหมือนกับสื่ออื่นๆ

ศิษย์ ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว   สนามบินต่างประเทศแจกเอกสาร  ในหลายแห่ง โดยหลักคือแจกเอกสารหนังสือพิมพ์ของบุคคลที่สาม กับใบปลิวทุ่ยตั่ง(ลาออกจากพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน) ข้อมูลที่แนะนำต้าฝ่าโดยตรงไม่โดดเด่น

อาจารย์-   หลักการที่สูงส่งลึกซึ้งของฝ่าหลุนกงนั้นคนธรรมดาสามัญไม่สามารถเข้าใจได้  และไม่อาจพูดสูงได้   อยากจะให้ข้อมูลแนะนำความจริงของต้าฝ่าโดยตรง  ก็คือพูดหลักเหตุผลที่ง่ายที่สุด คือ ฝ่าหลุนกงคืออะไร  พูดหลักเหตุผลในการเป็นคนของฝ่าหลุนกงที่ง่ายที่สุดกับผลดีของการฝึกพลัง   ไม่ว่าพวกท่านจะอธิบายความจริงกี่ปี  ฝ่าหลุนกงคืออะไร นี่ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุด  ที่ต้องพูดไปตลอดกาล  เพราะคนมากมายที่ไม่เข้าใจฝ่าหลุนกงนั้น ยังคงไม่สามารถรับรู้ได้จากจุดฐานที่สุด  ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องพูดต่อไปชั่วนิรันดร์  การพูดถึงสิ่งที่สูงส่งลึกซึ้งยิ่งกว่าของการบำเพ็ญฝ่าหลุนกงนั้น  ไม่ต้องพูดให้กับคนธรรมดาสามัญแม้แต่น้อยเลย   กล่าวสำหรับคนธรรมดาสามัญ นั่นมีแต่ก่อให้เกิดผลด้านลบ  เพราะคนธรรมดาสามัญไม่อาจเข้าใจ  พวกท่านรู้สึกว่าล้วนสามารถเข้าใจได้หมด  นั่นเป็นเพราะท่านได้ผ่านการบำเพ็ญเป็นเวลานานจึงเข้าใจได้ทีละนิดๆ  จะให้คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งรับรู้ได้สูงอย่างนั้นในทันที   คนย่อมไม่อาจเข้าใจได้ ก็เท่ากับผลักเขาออกไป  ดังนั้นไม่อาจพูดสูงกับคนธรรมดาสามัญ

ศิษย์ คนธรรมดาสามัญในแผ่นดินใหญ่บางคน เห็นศิษย์ต้าฝ่าแจกหนังสือพิมพ์ของบุคคลที่สาม  ไม่ทันได้อ่านอย่างละเอียดก็พูดว่า “ฝ่าหลุนกงยุ่งการเมือง”หรือคิดว่าเป็นพวกเดียวกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

อาจารย์-   ต้องระวังนะ  สมองจะต้องปลอดโปร่ง  ช่วยคนอย่างมีสตินะ  แต่ปัจจุบันคนล้วนทราบว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นเลว  จะพูดว่าเป็นพวกเดียวกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยก็ดี   จะพูดว่าท่านเป็นพรรคประชาธิปไตยอะไรก็ดี   เมื่อเริ่มต้นก็ไม่ต้องใส่ใจนัก   ฉันก็จะให้คุณรู้ชัดในพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน   หลังจากที่รู้ชัดในพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนแล้ว ฉันค่อยบอกคุณว่าฝ่าหลุนกงเป็นเรื่องอะไร   ค่อยๆทำทีละก้าวๆ ไม่เป็นไร   ที่จริงคนจำนวนมากนั้นอยากให้ฝ่าหลุนกงยุ่งการเมือง  ตีให้พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนล้มคว่ำจึงจะดี (ที่ประชุมหัวเราะคนจีนจำนวนมากล้วนคิดกันอย่างนี้   แม้ว่าฝ่าหลุนกงไม่ต้องการอำนาจนั้น   พวกเราไม่ได้ยุ่งการเมือง  แต่ท่านต้องแยกให้ชัดว่าสิ่งที่คนธรรมดาสามัญพูดนั้นเป็นความหมายตรงข้ามหรือเป็นเพียงการรับรู้ที่ชั้นผิว  จากนั้นก็ให้ยาตามอาการ  จึงจะสามารถขจัดโรคได้เมื่อยาถึง

ศิษย์ ผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่มีคนมากมายเมื่ออธิบายความจริงก็คือ แจก “เก้าบทวิจารณ์ฯ” พูดเรื่องทุ่ยตั่ง   พูดปัญหาในสังคม  เข้าใจว่าการพูดความจริงเรื่องฝ่าหลุนกงโดยตรงนั้นหมดสมัยไปแล้ว

อาจารย์  การรับรู้เหล่านี้ ในเว็บหมิงฮุ่ยสามารถเขียนบทความแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่สักครั้ง   พูดกับพวกเขา บอกเขา   ความจริงเรื่องฝ่าหลุนกงต้องพูด  พื้นฐานที่สุดนั้นฝ่าหลุนกงคืออะไร  ในขณะอธิบายความจริงจะต้องไม่ทิ้งไป  ตลอดไปจะต้องพูด  ผู้ที่ไม่เคยได้ยินความจริง คนที่ไม่เข้าใจฝ่าหลุนกง   มีอคติต่อฝ่าหลุนกงนั้น ล้วนไม่เข้าใจสภาพการณ์ที่พื้นฐานที่สุด  ไม่ทราบ   อคตินั้นเกิดจากการกรอกใส่ของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ดังนั้นความจริงเรื่องฝ่าหลุนกงยังต้องพูด  และพูดเป็นจุดสำคัญ

ศิษย์ ศิษย์ต้าฝ่าแห่งวงการวิทยาศาสตร์แผ่นดินใหญ่ฝากสวัสดีท่านอาจารย์  นักเรียนประถมและมัธยมแผ่นดินใหญ่แทบทั้งหมดถูกพิษร้ายของพรรคมาร  ในสมองถูกกรอกใส่ว่าต้าฝ่าไม่ดี   ในการอธิบายความจริง และทำเรื่อง “ทุ่ยตั่ง”กับครูของพวกเขา จะสามารถถือเป็นจุดสำคัญได้ไหมในระยะนี้   เรื่องนี้ค่อนข้างจะทำได้ง่าย  พวกเราสามารถให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความจริง

อาจารย์  เรื่องเหล่านี้สามารถทำได้แน่นอน  เรื่องรูปธรรมเหล่านี้ของการอธิบายความจริง  ข้าพเจ้าคิดว่า  เมื่อทุกท่านมองเห็นปัญหาแล้วก็ไปแก้ไข ไปทำเถิด

ศิษย์  พวกเราพบว่า น้ำหนักของข้อมูลความจริงเรื่อง “เปิดโปงสิ่งชั่วร้ายในท้องที่”ไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่บางแห่งถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง และในข้อมูลโดยทั่วไปไม่ได้เขียนให้ชัดถึงสมาชิกครอบครัวของคนชั่ว  โดยเฉพาะข้อมูลของบุตรธิดาที่เกี่ยวข้อง   เช่นนี้คนชั่วไม่รู้สึกถึงแรงกดดันจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม  บ้างยังบ้าคลั่งยิ่งขึ้นอีก  บทเรียนอย่างนี้มีไม่น้อย ไม่ทราบว่าการรับรู้อย่างนี้ถูกหรือไม่

อาจารย์   มีสาเหตุทางด้านนี้  เรื่องเหล่านี้สามารถรายงานในเว็บหมิงฮุ่ย  บอกให้ผู้ฝึกทำความเข้าใจพวกชั่วร้ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสักหน่อย  รายงานออกมา  ให้ผู้ฝึกในพื้นที่เปิดโปงคนชั่วเหล่านี้ให้หนัก   เรื่องเหล่านี้หมิงฮุ่ยต้องช่วยประสาน  และให้ผู้ฝึกรู้ถึงบางพื้นที่ที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่เพียงพอ

ศิษย์ ครอบครัวของผู้ฝึกที่ถูกประทุษร้ายจนเสียชีวิต  ด้วยเหตุนี้บางคนจึงปฏิบัติต่อต้าฝ่าด้วยความอาฆาตแค้น  ครอบครัวชนิดนี้ที่ถูกประทุษร้าย  ยากจะเข้าใจความจริง  สามารถจะปฏิบัติต่อเหมือนกับสรรพชีวิตทั่วไปได้หรือไม่

อาจารย์     แน่ละ  จะต้องอธิบายความจริงให้ชัดว่าใครที่ประทุษร้ายคนในครอบครัวท่าน พรรคมารคอมมิวนิสต์จีน

ศิษย์  ผู้ฝึกใช้เงินซื้อข้อมูลความจริงจากศูนย์ข้อมูล ทำได้หรือไม่  ซีดีแผ่นละหนึ่งหยวน  หนังสือเล่มเล็กเล่มละกี่เหมา เป็นต้น

อาจารย์    ปรกติล้วนไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลความจริง   หากศูนย์ข้อมูลมีปัญหาด้านเงินทุนแล้วเก็บเงินจากผู้ฝึก  เช่นนั้นผู้ฝึกที่ไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยจะทำอย่างไร   หากพูดจากแง่มุมของการช่วยคน บางครั้งให้คนเขาโดยไม่คิดเงินยังต้องเปลืองแรง   พอท่านคิดเงินคนธรรมดาสามัญก็ไม่เอาแล้ว  นี่ไม่ทำให้การช่วยคนเกิดความลำบากหรือ ศิษย์ต้าฝ่าในบางพื้นที่ร่ำรวย  ทุกท่านร่วมกันออกแรงมาทำศูนย์ข้อมูล  ผู้ฝึกบางพื้นที่ไม่ร่ำรวยก็ทำไม่ได้

ศิษย์  หนังสือต้าฝ่าที่ศูนย์ข้อมูลผลิต  จะสามารถเก็บเท่าทุนได้ไหม

อาจารย์   ผลิตหนังสือต้าฝ่าออกขาย  สามารถเก็บเท่าทุนได้  เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดนานแล้ว

ศิษย์ หลังจากแก้ตัวอักษร  ในช่วงนี้แผ่นดินใหญ่ควรจะผลิตหนังสือใหม่จำนวนมากให้ฟรีกับผู้ฝึกดีไหม

อาจารย์    เรื่องนี้ต้องดูตามกำลังของผู้ฝึก   ถ้ามีกำลังท่านก็ผลิต   ถ้าไม่มีกำลังก็ชะลอหน่อย   พูดถึงว่าให้ฟรีกับผู้ฝึก  ถ้ามีกำลังอย่างนั้นท่านก็ไปทำ   เรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรม  พวกท่านลองคิดๆดูก็จะรู้ว่า จะทำอย่างไร

ศิษย์ พวกเราขอกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์แทนศิษย์ต้าฝ่าฉางชุน  ศิษย์คิดถึงท่านอาจารย์  ก่อนการประทุษร้ายหัวหน้าของผู้ช่วยฝึกในแต่ละแห่งล้วนได้ทำประโยชน์อย่างมาก  ในการประทุษร้ายก็ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงมาก  หลายคนมีสภาพการณ์ที่ไม่ดี  ทุกคนรู้สึกเสียดายมาก  เจิ้งฝ่าเข้าใกล้ตอนจบแล้ว  คนเหล่านี้จะทำอย่างไร   พวกเราควรช่วยพวกเขาอย่างไรดี

อาจารย์    การอธิบายความจริงกับใครล้วนเหมือนกัน   การประทุษร้ายทำให้พวกเขาได้รับความทุกข์ยากมาก  แม้ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมรับการประทุษร้ายชนิดนี้ต่อผู้ฝึก  ในระหว่างการเจิ้งฝ่าก็กำลังดับสลายพวกมันอย่างทั่วด้าน  แต่ก่อนที่เจิ้งฝ่าจะมาถึงพวกมันก็ยังจะประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างบ้าคลั่ง  ดังนั้นจึงพูดว่าคนที่สามารถก้าวข้ามมาได้นั้นยอดเยี่ยมที่สุด   ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าศูนย์ผู้ช่วยสอนก็ดี หรือผู้รับผิดชอบอะไรก็ดี  เมื่อก่อนพวกเขาก็เป็นผู้บำเพ็ญเหมือนกับผู้ฝึกคนอื่น  ไม่ใช่ว่าเขาบำเพ็ญได้ดีจึงเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึก  บางทีอาจบำเพ็ญไม่จริงจังเหมือนกับผู้ฝึกทั่วไป  แต่เขาสามรถทำงานได้ ยินดีจะทำงาน  จึงให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ หัวหน้าศูนย์ฝึก  ในเวลาที่อธิบายความจริงกับพวกเขาก็ต้องดูปมในใจของพวกเขาว่าผิดพลาดอยู่ตรงไหน

ศิษย์ หลังการประทุษร้าย  เพื่อนผู้บำเพ็ญกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก้าวออกมาประสานการทำงาน   แต่ก็ถูกประทุษร้ายกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า  ทุกคนต่างมานะบากบั่น  แต่การประสานงานไม่สามารถบรรลุถึงสภาพก่อนการประทุษร้าย

อาจารย์   ผู้ฝึกที่เจิ้งเนี่ยนมากพอจริงๆสิ่งชั่วร้ายก็ประทุษร้ายไม่ได้  ในเวลาที่การประทุษร้ายโหดร้ายที่สุดก็ไม่ถูกสิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่าง  หากเจิ้งเนี่ยนพอจริงๆ  ก็สามารถต้านทานได้  ถ้าเจิ้งเนี่ยนไม่พอ  ก็ยากมากจะต้านทานได้  เมื่อมีผู้ฝึกเก่าที่เมื่อก่อนไม่ได้ออกมา  พอก้าวออกมา  พอทุกท่านเห็นก็ดีใจ  เมื่อมีคนมากแล้ว  แต่อย่าลืมว่า  เป็นใจคนที่ทำให้เขาไม่ก้าวออกมา  ใจคนยังสามารถนำความยุ่งยากมาได้  เนื่องจากจิตหวาดกลัวหรือสภาพการบำเพ็ญมีปัญหา ทำให้สิ่งชั่วร้ายจับเขาแล้ว   

ศิษย์ ปัจจุบันผู้ประสานงานของแผ่นดินใหญ่ยังไม่เหมือนกับฝอเสวียฮุ่ยของต่างประเทศ  หลายครั้งเห็นชัดว่าวิธีการทำงานของเพื่อนผู้ฝึกไม่ถูกต้อง  บ้างก็เกี่ยวพันถึงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนโดยตรง  แต่ไม่ว่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไรก็ไม่แก้ไข  ได้แต่ใช้เจิ้งเนี่ยนปกป้องความปลอดภัยของเพื่อนผู้บำเพ็ญ  จะทำอย่างไรดี

อาจารย์    ใช่นะ   มีคนอย่างนี้ที่บุ่มบ่ามมุทะลุ   จะถูกสิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่าง  จึงได้นำความยุ่งยากเหล่านั้นมาให้   ตัวเองไม่ก้าวหน้า  และไม่สนใจความปลอดภัยของคนอื่น  ถ้าทุกท่านสามารถมองปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลมาก  ใช้เจิ้งเนี่ยนทำงาน  สถานการณ์ก็จะเป็นอีกอย่าง

ศิษย์  ขณะนี้คนที่ออกห่างต้าฝ่าก้าวไปสู่ศาสนามีไม่น้อย  กรณีของพวกเขาก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด  บ้างก็ยังยอมรับว่าเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์   แต่อยู่ในสภาพรับรู้ผิดๆ  สำหรับคนเหล่านี้พวกเราก็ใช้ความพยายามไปไม่น้อย  บ้างก็กลับมาแล้ว  บ้างก็ยังดันทุรังอยู่กับสิ่งของเล็กน้อยในศาสนา  เราทราบว่าท่านอาจารย์ดูแลพวกเขาอยู่โดยตลอด  พวกเราควรทำอย่างไร

อาจารย์   อธิบายความจริงให้ถึงแก่น  ทะลวงจุดที่ผิดพลาดของเขาให้ทะลุ  เขาก็จะเข้าใจแล้ว  คนเหล่านี้ส่วนมากเกิดจากจิตหวาดกลัว  ปัจจุบันในศาสนายังไม่มีการประทุษร้ายอย่างเปิดเผยอย่างนั้น หากศาสนาเริ่มถูกประทุษร้ายแล้วดูว่าเขายังจะไปที่ไหน  ก็คือหวาดกลัว

ศิษย์ เมืองฉางชุน  คนที่มีวาสนากับท่านอาจารย์มีมาก   พวกเขาล้วนยอมรับว่าท่านอาจารย์เป็นคนดีมาก  แต่ในการอธิบายความจริงให้ลึกขึ้นนั้นยากมาก  ยังจะสามารถใช้วิธีการอะไรช่วยพวกเขาได้

อาจารย์    การอธิบายความจริงให้ลึกซึ้งไม่ถือว่าให้ยาตรงกับอาการ  ผิดพลาดอยู่ตรงไหนก็ให้พูดที่ตรงไหน  ยังมีองค์ประกอบบางอย่างที่สิ่งชั่วร้ายเหลือไว้กับคำหลอกลวงที่สร้างขึ้นในระหว่างการประทุษร้ายที่ยังก่อผลอยู่  หากพบอุปสรรคที่แท้จริงก็จะสามารถแก้ออกได้

ศิษย์ ศิษย์ต้าฝ่าแผ่นดินใหญ่เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวของ“รัฐบาลเฉพาะกาล”จะเหมาะสมหรือไม่ (อาจารย์ – ไม่เหมาะขณะนี้ผู้ที่เข้าร่วมกับเว็บภาคประชาชนของ “รัฐบาลเฉพาะกาล”นั้น  โดยพื้นฐานแล้วล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่าแผ่นดินใหญ่  และยังลากผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่เข้าร่วม

อาจารย์-   ข้าพเจ้าไม่อยากให้ศิษย์ต้าฝ่าเข้าร่วมกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญ “รัฐบาลเฉพาะกาล” กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย  กลุ่มพรรคประชาธิปไตยต่างๆนั้นเห็นพ้องกับศิษย์ต้าฝ่ามาก  เป็นมิตรมาก แต่ไม่ใช่เพราะเหตุนี้ ก็จะเอาการบำเพ็ญกับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ของศิษย์ต้าฝ่ารวมเข้ากับเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ศิษย์ต้าฝ่าอย่าเข้าร่วมกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญ  หากพูดจากอีกแง่มุมหนึ่ง  ศิษย์ต้าฝ่าเป็นกลุ่มผู้บำเพ็ญ  พวกเขาสามารถปล่อยวางทุกสิ่ง  ทำให้สิ่งชั่วร้ายหมดปัญญา  เพราะในใจพวกเขามีฝ่า  เรื่องของคนธรรมดาสามัญนั้นหากนำมาทำในหมู่ผู้ฝึกต้าฝ่านั้นทำไม่ได้  สมมติว่ากลุ่มนี้ไปไม่ไหวแล้วจริงๆ  คนเหล่านั้นที่ฝากความหวังไว้กับฝ่าหลุนกงนี้ก็จะหมดหวังแล้ว

ศิษย์  หลังจากศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่ยากจนถูกจับ  คิดจะจ้างทนายความที่รักความเป็นธรรมฟ้องร้องคดี  มีค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนหยวน  เนื่องจากคนในครอบครัวของศิษย์ต้าฝ่าไม่มีกำลังทางเศรษฐกิจ  ในพื้นที่แทบจะไม่มีเพื่อนผู้บำเพ็ญที่มีกำลังทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงได้แต่อาศัยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้บำเพ็ญทั้งหมด  ทำอย่างนี้นับว่าเป็นการระดมทุนหรือไม่

อาจารย์    ถ้าค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยตัวมันเองก็มีปัญหา  ต้องจ้างทนายความที่รักความเป็นธรรมโดยผ่านการอธิบายความจริง   โดยผ่านการฟ้องร้องคดีจะสามารถเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย ช่วยเหลือสรรพชีวิตได้จริง และยังสามารถปกป้องศิษย์ต้าฝ่า  ในการรับรู้ของศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่นั้นล้วนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดแจ้งเช่นนั้น  และในขั้นตอนของการดำเนินการทุกท่านล้วนสามารถร่วมมือกันได้  เช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดี  ถ้าเพียงคิดจะหลบเลี่ยงการจับกุมของสิ่งชั่วร้ายเอย การประทุษร้ายเอย เช่นนั้นก็จะไม่มีธรรมานุภาพมากอย่างนั้น  ทุกท่านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ช่วยกันบริจาคเงินจ้างทนายความ  นี่ควรที่จะไม่มีปัญหา  ถ้าผู้รับผิดชอบออกหน้าบอกให้ทุกท่านสมทบเงินทำเรื่องนี้  ค่าใช้จ่ายก็มาก และทุกคนไม่ก็เห็นด้วย  ข้าพเจ้าคิดว่า อย่างนั้นก็ดูว่าจุดประสงค์นั้นคืออะไร

ศิษย์  ศิษย์ต้าฝ่าที่ถูกสิ่งชั่วร้ายออกหมายจับ ถ้าให้เป็นผู้ประสานงานจะมีปัญหาความปลอดภัยหรือไม่

อาจารย์    จากแง่มุมของการปกป้องศิษย์ต้าฝ่านั้น  ยังคงต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย

ศิษย์  มาตรฐานตัวอักษรของเว็บไซต์ภาษาจีนไม่สามารถยกระดับขึ้นไปได้ตลอดมา  ทำให้ความน่าอ่านที่ไม่ดีพอในคนธรรมดาสามัญ(โดยเฉพาะคือปัญญาชนนี่เป็นเหตุหนึ่งที่กระทบต่ออัตราเร็วในการช่วยคน

อาจารย์  เรื่องนี้ข้าพเจ้ากลับไม่ค่อยได้ยิน  เพราะการรายงานข่าวของเว็บหมิงฮุ่ยเปิดโปงการประทุษร้าย สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงในการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นเป็นเรื่องอันดับแรก  ในด้านตัวอักษรหากสามารถรักษาความน่าอ่านโดยทั่วไปไว้ได้ก็ใช้ได้แล้ว  ไม่ใช่ต้องเน้นหลักภาษาที่สูงอะไรหรือสื่อที่เป็นศิลปะ  แน่ละ ถ้าสำนวนดีเป็นพิเศษนั่นยิ่งดีอย่างแน่นอน  ถ้าจะพูดว่าตัวอักษรของเว็บหมิงฮุ่ยแย่จนไม่สามารถช่วยคน  ข้าพเจ้ายังไม่ยอมรับเรื่องนี้ (ที่ประชุมหัวเราะ)

ศิษย์ “หมิงฮุ่ยรายสัปดาห์ฉบับต่างประเทศ” ในขณะนี้ที่จัดเผยแพร่(ไม่คอยได้ยินว่ามีการจัดจำหน่าย) ในฮ่องกง  ไต้หวัน ในนิวยอร์กอเมริกา  ฟิลาเดลเฟีย  วอชิงตันดีซี  ซานฟรานซิสโก  ดัลลัสเป็นต้น เพื่อนผู้บำเพ็ญเห็นว่ามีผลลัพธ์ของการอธิบายความจริงดีมาก  หนังสือความจริงรายสัปดาห์ฉบับอื่นๆของหมิงฮุ่ย  จะสามารถเลือกสักหนึ่งชนิด จัดเผยแพร่ในต่างประเทศได้ไหม

อาจารย์    ของๆหมิงฮุ่ยที่จัดเผยแพร่ในสังคม พวกท่านสามารถลองทำได้  แต่อย่างไรเสียเขานั้นสะท้อนสถานการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายและสถานการณ์การบำเพ็ญโดยตรง   คนธรรมดาสามัญจะสามารถรับได้ถึงระดับไหน  นี่พวกท่านต้องทำอย่างไตร่ตรอง

ศิษย์ ในขณะที่กำลังอธิบายความจริงกับนักการเมืองตะวันตก   สมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายซ้ายบางคนของประเทศตะวันตกได้แสดงท่าทีสนับสนุนผู้ฝึกฝ่าหลุนกง คัดค้านการประทุษร้าย  ด้านนี้พวกเราควรระวังอะไรไว้บ้าง  เช่น  ควรจะให้กำลังใจพวกเขาที่ร่วมกันแสดงท่าทีสนับสนุนฝ่าหลุนกงไหม

อาจารย์  ทำได้  การอธิบายความจริงนั้นเจาะจงต่อคน  คือการช่วยคน  ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ฐานะอะไร  ถ้าพวกเขายินดีมีมติบางอย่างที่คัดค้านการประทุษร้าย  นี่ก็จะมีความหมายมาก   ในเวลาเดียวกันก็จะถูกกับรสนิยมของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างมาก

ศิษย์  รายการความคิดเห็นต่อการแสดงของผู้ชมเสินยวิ่นที่ซินถังเหรินผลิตนั้น ในขณะนี้หมิงฮุ่ยก็กำลังนำมาเผยแพร่  พวกเราสามารถจะผลิตให้มากสักหน่อยได้ไหม  ทำเป็นข้อมูลเผยแพร่เสินยวิ่นอย่างหนึ่ง

อาจารย์    เรื่องนี้ในซินถังเหรินกับสื่ออื่นสามารถทำให้มากได้  หมิงฮุ่ยก็อย่าทำให้มาก หมิงฮุ่ย อย่าเบี่ยงเบนออกไปจากมุม

ศิษย์ การเผยแพร่แผ่นซีดีเสินยวิ่นในแผ่นดินใหญ่   ระดับที่ทำกันในขณะนี้ถูกหรือไม่  ในขณะที่เผยแพร่เสินยวิ่น  จะอธิบายความจริงของต้าฝ่าได้หรือไม่  ผู้บำเพ็ญบางคนพูดว่าดีที่สุดคือก่อนที่จะดูเสินยวิ่นอย่าให้คนมีอุปสรรค  เข้าใจว่าเป็นของต้าฝ่า

อาจารย์    ถูก  การอธิบายความจริงคราวเดียวไม่สามารถพูดได้กระจ่าง  เช่นนั้นดีที่สุดคือก่อนอื่นไม่ต้องพูดอะไร  พอดูแผ่นซีดีเขาก็จะเปลี่ยนแล้ว  ในเวลานั้นท่านไปหาเขา  อธิบายความจริงก็จะรับฟังได้   แต่เมื่อยังไม่ได้ดูท่านอธิบายความจริงไม่กระจ่างเขาก็จะไปดูอย่างมีอคติแล้ว  เพียงสมองของเขามีความคิดหนึ่ง  ผลการรับชมของเขาก็จะไม่ดี   การมีความคิดหนึ่งก็คืออุปสรรค

ศิษย์ เพื่อนผู้บำเพ็ญในแผ่นดินใหญ่บางคนส่งเรื่องที่เขียนไปลงหมิงฮุ่ยพูดว่า ถ้าหมิงฮุ่ยไม่ลงให้ก็ส่งให้ต้าจี้หยวน  นี่จะมีปัญหาความปลอดภัยหรือไม่  ควรพยายามติดต่อกับหมิงฮุ่ยเพียงเส้นทางเดียว

อาจารย์ -   ใช่นะ   ถ้าไม่กลัวจะมีปัญหาความปลอดภัยก็ทำเถอะ  ถ้ามีปัญหาความปลอดภัยก็ให้ปฏิบัติอย่างมีสติสัมปชัญญะ

ศิษย์  เมื่อก่อนท่านอาจารย์พูดถึงว่าอย่างน้อยที่สุดต้องช่วยสรรพชีวิตร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   ขณะนี้สภาพการณ์เป็นอย่างไร   ถ้าพวกเราก้าวหน้าต่อไปอย่างมีเจิ้งเนี่ยน  จะมีหวังทำได้เกินเป้าหมายนี้หรือไม่  บรรลุถึงร้อยละ ๖๐  ถึง ๗๐

อาจารย์   เนื่องจากเทพในแต่ละชั้นที่มองเห็นเรื่องบนโลก พวกเขาต่างก็ได้จัดวาง  ไม่ว่าการจัดวางในระดับชั้นไหนล้วนให้คนบนโลกสิบคนเหลือไว้หนึ่งคน  มองจากสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกท่านทำ  ยังไม่มากพอ  ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าต้องการจำนวนเท่าไร  แต่ต้องพยายามช่วย   อย่างต่ำที่สุด เหลือไว้ครึ่งหนึ่ง หรือดีที่สุดคือร้อยละ ๗-๘ สิบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกให้ทุกท่านพยายามทำ  ก็คือสาเหตุนี้  เพราะข้าพเจ้าทราบว่าคนบนโลกจำนวนมาก ล้วนมาจากข้างบน  ดังนั้นนี่จึงไม่เหมือนกับสภาพการณ์ที่เทพเหล่านั้นจัดวางไว้แต่แรกแล้ว   พวกเขาทราบว่ามนุษย์ทุกวันนี้คือมนุษย์อย่างนี้  ล้วนมาจากชั้นสูง  ตอนแรกใครก็ไม่กล้าพูดว่าคนบนโลกสิบคนเหลือไว้หนึ่งคน   แต่สิ่งชั่วร้ายได้จัดวางถึงระดับนี้แล้ว  เรื่องเหล่านี้ใครก็ดึงกลับไปไม่ได้แล้ว   ดังนั้นเมื่อเผชิญกับอุปสรรคที่สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก่อขึ้นจึงไม่อาจผ่อนคลายเรื่องการอธิบายความจริง

ศิษย์ เนื่องด้วยในขณะนี้คนแปลมีจำนวนจำกัด   เว็บหยวนหมิงภาษาฝรั่งเศสและเว็บหมิงฮุ่ยภาษาฝรั่งเศสจึงใช้บทความที่แปลร่วมกัน  ดังนั้นเนื้อหาของทั้งสองเว็บไซต์จึงคล้ายกันมาก  เพื่อนผู้บำเพ็ญบางคนถามว่าจำเป็นต้องคงเนื้อหาที่แทบจะเหมือนกันของทั้งสองเว็บไซต์ไว้หรือไม่

อาจารย์    ถ้าผู้ฝึกฝรั่งเศสสามารถจะมีคนพอ  ก็พยายามอย่าให้มันเหมือนกัน  ถ้าคนไม่พอ  นั่นก็พูดยาก  แต่ว่านะ  เว็บหยวนหมิงสามารถรายงานเนื้อหาอย่างอื่นได้บ้าง  แต่เว็บหมิงฮุ่ยไม่อาจเปลี่ยนจุดเด่น   นี่ไม่เหมือนกัน

ศิษย์ เนื่องจากเว็บหยวนหมิงภาษาเยอรมันขาดแคลนคนทำงาน  คิดจะทำร่วมกับหมิงฮุ่ยภาษาเยอรมัน  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อาจารย์  พูดได้แต่เพียงว่าเว็บหมิงฮุ่ยส่วนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เช่นนี้จึงจะประหยัดกำลังคน  เช่นนั้นส่วนอื่นยังต้องอาศัยเว็บหยวนหมิงไปทำเอง

ศิษย์ ต้าฝ่าเผยแพร่อยู่ในหลายประเทศ  จะทำอย่างไรให้เว็บหมิงฮุ่ยสามารถสะท้อนสถานการณ์การเผยแพร่ต้าฝ่าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์    นี่ไม่ใช่เรื่องที่หมิงฮุ่ยจะทำเป็นหลัก  ทำรายงานทั่วไปได้  ที่สำคัญคือหมิงฮุ่ยต้องมุ่งต่อสภาพการณ์ของการบำเพ็ญของร่างหลักของศิษย์ต้าฝ่า   โดยเฉพาะคือเปิดโปงสถานการณ์การถูกประทุษร้ายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  ถือสภาพการณ์ของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเป้าหมายของการรายงานที่สำคัญ   เรื่องอื่นสามารถทำเสริม  แต่อย่าได้เบี่ยงเบนออกไปจากทางเส้นนี้ที่พวกท่านทำอยู่  ก็คือทางเส้นนี้ที่พวกท่านได้เดินออกมาแล้ว

ศิษย์  หนังสือ “ฝ่าหลุนกง”ภาษาฝรั่งเศสได้หยุดพิมพ์แล้ว  แต่ในหมู่ผู้ฝึกยังคงเผยแพร่อยู่  จะสามารถนำฉบับอิเลคทรอนิกส์ให้กับผู้ฝึกใหม่ฟรีได้ไหม

อาจารย์    ได้  บนเว็บก็มีมาโดยตลอด  เว็บไซต์ต้าฝ่าก็มี   ตลอดมาก็มีข้อมูลของฝ่าหลุนกงให้ดาวน์โหลดได้ฟรี  เรื่องนี้สามารถทำได้

ศิษย์ สำหรับการ “ดับสลายพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ยับยั้งการประทุษร้าย”  ก่อนหน้านี้พวกเราเวลาตรวจสอบการรายงานจากต่างประเทศไม่อาจหลบหลีกปัญหานี้ได้  แต่จากการใคร่ครวญเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ศิษย์ต้าฝ่าเข้าใจผิดว่านี่เป็น “ทิศทาง”  และพวกเราก็เห็นว่ามีผู้ฝึกบางคนแสดงออกมาโดยถือจุดนี้เป็นเรื่องใหญ่    ดังนั้นพวกเราจึงไม่ได้ไปรายงานให้โดดเด่นเป็นพิเศษ   จัดการอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่  หรือว่าพวกเรามีจิตกังวลอยู่

อาจารย์    ขั้นตอนการดับสลายมันก็คือขั้นตอนการขจัดมันให้น้อยลง  ประการหนึ่งคือลดทอนการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า  ประการที่สองคือ เพื่อช่วยคนในวงกว้าง  ที่จริงการอธิบายความจริงเปิดโปงคำลวงของพรรคมารก็สามารถทำให้มันดับสลาย  ก็กำลังเกิดผลเช่นนี้  อำนาจรัฐของสิ่งชั่วร้ายนั้นอาศัยการหลอกลวงประคองไว้  กล่าวสำหรับเว็บหมิงฮุ่ย  การรักษาสภาพการณ์ปัจจุบันของพวกท่านไว้นั้นไม่มีปัญหา   รูปแบบใดๆของการบำเพ็ญในประวัติศาสตร์ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐ  แต่ว่ามีจุดหนึ่งพวกท่านทราบแล้ว  ไม่ว่าศาสนาคริสต์ก็ดี  ศาสนาพุทธก็ดี  ล้วนต้องการดับสลายสิ่งชั่วร้าย  ซาตานก็ดี  ราชาแห่งมารก็ดี  ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร  รวมทั้งปีศาจเหล่านั้นบนโลกที่ทำร้ายคนก็ดี    พระสงฆ์เหล่านั้นเอย  บาทหลวงเอย  ในการทำพิธีกรรมก็ล้วนจัดการเรื่องเหล่านี้   ในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่ในศาสนาคริสต์  ศาสนาโรมันคาทอลิกก็มีบาทหลวงหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเหล่านั้นที่จัดการเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ   แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  มันก็ไม่ได้มุ่งทำอะไรต่อสิ่งชั่วร้ายที่ยึดกุมอำนาจรัฐของมนุษยชาติ

พอพูดถึงการดับสลายคอมมิวนิสต์จีน  บางคนก็ไม่เข้าใจแล้ว  ที่จริงก็คือการช่วยเหลือสรรพชีวิต  กอบกู้ชีวิตคนที่ถูกมารใหญ่  สิ่งชั่วร้ายใหญ่ตนนี้จับเป็นตัวประกันอยู่    หลายคนพูดว่านี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญของเราละ  ใช่  การบำเพ็ญของวันนี้กับการบำเพ็ญของอดีตก็ไม่เหมือนกัน ศิษย์ต้าฝ่านั้นมีภารกิจ    สรรพชีวิตทั้งหลาย นับไม่ถ้วน   ทำไมท่านจึงได้เป็นศิษย์ต้าฝ่าละ   ในขั้นตอนการปรับใหม่  สร้างขึ้นใหม่ของจักรวาลอันมหึมาอย่างนี้ ทำไมพวกท่านจึงได้เป็นศิษย์ต้าฝ่าละ    ศิษย์ต้าฝ่ามีความรับผิดชอบที่ใหญ่อย่างนั้น  ฉะนั้นความรับผิดชอบนี้ก็คือต้องช่วยเหลือพวกเขาในเวลาที่สรรพชีวิตล้วนใช้ไม่ได้แล้ว ชาวโลกถูกมารชั่วพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนจับเป็นตัวประกันและไม่มีความหวังสรรพชีวิตในวันนี้ล้วนแต่มาจากบนสวรรค์  และแต่ละคนกระทั่งเป็นตัวแทนระบบร่างนภาหนึ่ง  ดังนั้นการช่วยเหลือคนๆหนึ่งจึงเท่ากับช่วยสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน  ธรรมานุภาพที่อยู่ข้างหลังช่างใหญ่เหลือเกินท่านว่าคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งจะสามารถทำไหวไหม   คู่ควรไหม  ไม่คู่ควร  มีแต่ผู้ที่คู่ควรเป็นศิษย์ต้าฝ่าจึงสามารถทำได้  จึงจะสามารถดับสลายมารชั่วตนนี้ได้  เรื่องใหญ่อย่างนี้นั้น เชื่อมโยงกับการเจิ้งฝ่าโดยตรง   ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเรียกทุกท่านว่า “ศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่า”  เช่นนั้นการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่ากับศิษย์ต้าฝ่าในอนาคตมีอะไรต่างกันละ   การบำเพ็ญในอนาคตนั้น  เขาไม่มีภารกิจและความรับผิดชอบที่ใหญ่อย่างนี้  เป็นเพียงการหยวนหมั่นของส่วนบุคคลเป็นมูลฐาน   วันนี้กำลังเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายบนโลกที่ใหญ่อย่างนี้  ไม่เพียงจับชาวโลกเป็นตัวประกันไว้  ยังกำลังประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าที่สามารถช่วยหลือพวกเขาด้วย ในประวัติศาสตร์ของมัน ก็ได้ทำลายสรรพชีวิตไปมากมายอย่างนั้น   ยังมีสรรพชีวิตที่มากมายอย่างนั้นกำลังถูกทำลาย   ศิษย์ต้าฝ่าไม่ไปช่วยพวกเขา แล้วใครจะไปช่วยละ   แม้ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการประทุษร้ายครั้งนี้   แต่ถึงอย่างไรมันก็เกิดขึ้นแล้ว  คนถูกประทุษร้ายแล้ว   ดังนั้นพวกเราต้องไปช่วย   ฉะนั้นจะช่วยก็ต้องบอกกับคนว่า  พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนคือรูปลักษณ์ที่อยู่บนโลกของภูติผีปีศาจ การดับสลายมันคือการช่วยเหลือคน  เป้าหมายไม่ใช่เพื่อจะดับสลายมัน   เป้าหมายคือการช่วยคน   การดับสลายมันไม่ใช่ต้องการอำนาจรัฐของมัน แต่เพื่อปลดปล่อยคนจีนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน ดังนั้นต้องทุ่มกำลังทั้งหมดในการอธิบายความจริง  ช่วยเหลือสรรพชีวิต

หลังจากผู้คนต่างทราบความจริง การประทุษร้ายก็ไม่มีทางจะดำเนินต่อไป   พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็จะตกจากเวที    แต่นั่นไม่ใช่ทำเพื่อให้มันตกเวที  หากเพื่อเป้าหมายในการช่วยสรรพชีวิต   นี่เป็นการตีตัวเองให้ตกลงไปของผู้ประทุษร้ายเอง   คือสรรพชีวิตดับสลายมัน    พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็คือมารใหญ่ตนนั้น   ดับสลายมันโดยมุ่งต่อองค์ประกอบที่ชั่วร้ายนี้   มุ่งต่อรูปลักษณ์บนโลกของพรรคมาร ไม่มุ่งต่อคน  ดังนั้นจึงบอกให้คนลาออกจากพรรค ลาออกจากพรรคมาร ลาออกจากการควบคุมของสิ่งชั่วร้ายนอกเหนือจากหัวหน้ามารที่เป็นสิ่งชั่วร้ายกลับชาติมาเกิด  ไม่ถือว่าคนเป็นมาร  คนนั้นถูกมันจับเป็นตัวประกันไว้   ก็เป็นความสัมพันธ์อย่างนี้   กล่าวสำหรับหมิงฮุ่ย   สิ่งเหล่านี้พวกท่านต้องยึดกุมให้ดี   ไม่พูดโดยตรงหรือพูดให้น้อยเรื่องการดับสลายพรรคมารก็ได้   รายงานให้น้อยหน่อยไม่เป็นไร

ศิษย์ ในเวลาที่จะแนะนำเสินยวิ่นให้คนธรรมดาสามัญ  สามารถจะใส่เว็บไซต์ของเสินยวิ่นในอีเมลส่งให้กลุ่มคนธรรมดาสามัญหรือรายบุคคลได้ไหม

อาจารย์  จะแนะนำเว็บไซต์ของเสินยวิ่นนั้นไม่น่ามีปัญหา  แต่ถ้าทำเหมือนกับจดหมายขยะที่ผู้คนต่อต้านกันนั้น จะเกิดผลกระทบที่ไม่ดี  ดังนั้นพวกท่านต้องทำอย่างมีสติสัมปชัญญะ  ทำด้วยปัญญา  อย่าให้คนเขารู้สึกรำคาญ 

ศิษย์ ศิษย์ต้าฝ่าเว็บหมิงฮุ่ยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดฝากสวัสดีท่านอาจารย์   พวกเราจะพยายามต่อไป  สะท้อนหมิงฮุ่ยภาษาจีนให้มาก ให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์    ใช่   ข้าพเจ้าเชื่อ  เพราะทุกท่านล้วนทำอยู่ตลอดมา  ที่ทำก็ไม่ง่าย

ศิษย์ มีหลายแห่งเนื่องจากซินซิ่งโดยรวมไม่ดีพอ  ร่วมมือกันไม่ดี  ไม่กล้าเชิญเสินยวิ่นหรือกลัวขาดทุน  ผลักดันยากมาก  ขอเชิญท่านอาจารย์ให้ความกระจ่าง  ถ้ายังไม่ทำอีก ก็สายไปแล้ว

อาจารย์   ที่จริงการทำเสินยวิ่นนั้น  ไม่ยากอย่างนั้น  ก็คือไม่ค่อยเข้าใจ  มองเขาว่ายากเหลือเกิน   ที่จริงก็คือหาโรงแรมหนึ่ง  จัดไว้ให้พร้อมสำหรับเสินยวิ่นใช้พัก แต่ละวันเตรียมอาหารไว้ให้พวกเขา ซื้ออาหารกล่องก็ได้  หรือให้กินอาหารจานด่วน  ได้ทั้งนั้น  ติดต่อโรงละคร ใครก็ไปติดต่อได้  การติดต่อโรงละครต้องพูดกับฝอเสวียฮุ่ยในพื้นที่ให้ดี  เป็นตัวแทนฝอเสวียฮุ่ยมาทำเรื่องนี้ ในเวลาที่ติดต่อโรงละครก็เปิดแผ่นซีดีที่ซินถังเหรินถ่ายทำโฆษณาแนะนำเสินยวิ่นกับความเห็นของผู้ที่ได้ชมให้เขาดู พวกเขาก็จะทราบ ท่านไม่ต้องพูด เขาก็จะถามท่าน  จะซื้อการแสดงหรือว่าพวกท่านเหมาโรงละครเอง ดังนั้นผู้ฝึกเราโดยพื้นฐานก็ขายตั๋วเอง   นี่ก็ง่ายมาก เวลาที่เซ็นสัญญาต้องอธิบายค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน  นำตั๋วออกมาส่วนหนึ่ง  ตนเองรับผิดชอบขายตั๋วส่วนหนึ่ง  ห้องขายตั๋วของโรงละครรับผิดชอบส่วนหนึ่ง  ขายออกไปกี่ใบ  ตั๋วที่เหลือคืนให้ห้องขายตั๋ว  เพราะตั๋วหนึ่งใบก็คือเงินค่าตั๋วหนึ่งส่วน  ดังนั้นตั๋วที่เหลือท่านต้องคืนให้เขา  หลังจากนั้น สุดท้ายสรุปรายรับรายจ่าย  หรือว่าเพียงเช่าสถานที่  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไรก็เสร็จแล้ว  ที่สำคัญสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองสมองที่สุดคือการขายตั๋วของผู้ฝึก  ขั้นตอนนั้นง่ายมาก  ไม่ซับซ้อน

แต่มีจุดหนึ่ง  ทางตะวันตกนั้นมีชนชั้นสังคม  โรงละครก็เหมือนกัน  นี่สำคัญมาก  โรงละครระดับชั้นสูง  คนกระแสหลักของสังคมจึงจะไปกัน  ถ้าไม่ใช่โรงละครระดับชั้นสูง   คนกระแสหลักของสังคมจะไม่ไป  ฉะนั้นจุดนี้พวกท่านต้องชัดเจน  อย่าเอาแต่ราคาถูก  คนกระแสหลักของสังคมไม่ไป ผู้ชมก็จะน้อย

ศิษย์   นักข่าวหมิงฮุ่ยสามารถจะเขียนเรื่องการสนับสนุนฝ่าหลุนกงของคนในครอบครัวของผู้ฝึกได้หรือไม่

อาจารย์   เป็นด้านบวกย่อมทำได้แน่นอน  นี่ล้วนทำได้   ถ้ามีเงื่อนไขเรื่องเหล่านี้พวกท่านล้วนสามารถทำได้  เพราะเขาสะท้อนสภาพการณ์ด้านบวกของศิษย์ต้าฝ่ากับเรื่องท่าทีต่อศิษย์ต้าฝ่าของชาวโลก   และสามารถเกิดประโยชน์ในการช่วยคน

ศิษย์ เว็บหยวนหมิงจะตีพิมพ์จิงเหวินของท่านอาจารย์ขึ้นบนเว็บได้หรือไม่ หรือมีแต่เว็บหมิงฮุ่ยจึงสามารถทำได้

อาจารย์   ข้าพเจ้าจะตีพิมพ์ในเว็บหมิงฮุ่ยเท่านั้น  เพราะต้องรักษาความน่าเชื่อถือของเขา  เว็บไซต์ภายในอื่นๆที่ศิษย์ต้าฝ่าทำสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ  ลดการก่อกวนของพวกของปลอมเหล่านั้น

ศิษย์ การเตรียมเสินยวิ่นในเจนีวาและสวิสกับสภาพแวดล้อมของการบำเพ็ญไม่เหมือนกับประเทศอื่น  เจนีวากับสวิสมีลักษณะพิเศษอะไรหรือไม่

อาจารย์    ไม่มีลักษณะพิเศษ   เจนีวาหรือสวิสจัดเสินยวิ่นนั้นเหมือนกัน   ถ้าหากในช่วงการแสดงสัญจร การจัดวางการแสดงจะเหมือนกัน  แต่การแสดงที่คนธรรมดาสามัญซื้อ ผู้ฝึกก็อย่าไปร่วมการขายตั๋ว  สภาพการณ์อย่างนี้ผู้ฝึกก็ไม่ต้องไปร่วม  ให้คนธรรมดาสามัญขายตั๋วเอง  พวกเขาเหมาโรงละครเอง  เป็นเรื่องอย่างนี้  หากการแสดงสัญจรไปถึงสวิส  นั่นก็ต้องให้ผู้ฝึกเข้าร่วม   หากในช่วงการแสดงสัญจรไม่มีการซื้อโชว์  ในเวลานั้นถ้าใครไม่ให้ผู้ฝึกเข้าร่วม  คนนั้นก็ทำผิดแล้ว

ศิษย์ ท่านอาจารย์เคยพูดว่าข้างนอกตรีภูมิทำการเจิ้งฝ่าเสร็จแล้ว   คนปัจจุบันจำนวนมากนั้นมาจากระดับชั้นสูง  จะเข้าใจได้ไหมว่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่  ร่างนภาแต่เดิมของพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือแล้ว  เข้าสู่อนาคต

อาจารย์    ศิษย์ต้าฝ่ามากมายนั้นมาจากระดับชั้นสูง  และมีที่มาจากระดับชั้นที่ค่อนข้างสูง  อย่างสถานที่เหล่านั้นที่เจิ้งฝ่าเสร็จหมดแล้ว   ศิษย์ต้าฝ่าบำเพ็ญสำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถเห็นได้ล่วงหน้า  ในขั้นตอนของการเจิ้งฝ่าอาจารย์ก็ช่วยให้ท่านหยวนหรงแล้ว  แต่หากศิษย์ต้าฝ่าคนนี้ในช่วงกลางทางไม่ได้บำเพ็ญสูงถึงเพียงนั้น  โลกนั้นก็จะสลายไป  ก็จะช่วยเขาหยวนหรงขึ้นมาใหม่แห่งหนึ่งในที่ที่เขาสามารถบำเพ็ญได้สูงเพียงนั้น   แต่ถ้าคนๆนี้สุดท้ายบำเพ็ญไม่สำเร็จ  เช่นนั้นอะไรก็จะไม่มี  ก็จะไม่มีร่างนภาในอนาคต  ไม่มีตำแหน่งของเขา  ทุกสิ่งที่เขาเป็นตัวแทนก็จะไม่มีแล้ว  เหมือนกับคนธรรมดาสามัญทุกอย่าง

ศิษย์ ผู้ฝึกในพื้นที่ของเรามีไม่มาก  เราเขียนบทความสัมภาษณ์พิเศษต่อผู้ฝึกจะเป็นการเปิดเผยผู้ฝึกให้กับสิ่งชั่วร้ายหรือไม่        

อาจารย์   มีปัญหานี้อยู่   บางครั้งพื้นที่นี้มีผู้ฝึกไม่มาก  ถ้าท่านเขียนว่าตนเองอยู่ในพื้นที่ไหนในบทความสัมภาษณ์พิเศษ   สิ่งชั่วร้ายอาจจะสามารถคาดเดาถูก   ดังนั้นในเรื่องเหล่านี้เว็บหมิงฮุ่ยต้องพิจารณาตามเหตุการณ์  อย่าเปิดเผยพวกเขา  ต้องระวังความปลอดภัยของพวกเขา

ศิษย์ รายการทีวี “โฟกัสหมิงฮุ่ย” เคยเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการอธิบายความจริง  แต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาของเจ้าหน้าที่จึงหยุดไป  ขณะนี้เราคิดจะฟื้นคืนคอลัมน์นี้  และมีระยะเวลาหนึ่งแล้ว  แต่เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ยังไม่สามารถฟื้นคืน  วันนี้ได้ฟังอาจารย์บรรยายฝ่า  รายการนี้ไม่จำเป็นต้องทำแล้วใช่หรือไม่

อาจารย์    ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้กระมัง  จะทำอะไรพวกท่านปรึกษาทำกันเอง  เป็นรูปธรรมเกินไปแล้ว พวกท่านทำอะไรข้าพเจ้าไม่คัดค้านทั้งนั้น เพียงเป็นเรื่องอธิบายความจริง ข้าพเจ้าล้วนสนับสนุนปัญหาใหญ่ที่สุดคือพวกท่านจะประสานกันให้ดีได้อย่างไร  ทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นจริงได้  มีกำลังไปทำไหม  นี่ล้วนเป็นเรื่องที่พวกท่านเองต้องยึดกุม  ข้อเสนอแรกเป็นเรื่องช่วยคนของพวกท่านซึ่งข้าพเจ้าสนับสนุนทั้งหมด   ศิษย์ต้าฝ่าทำอะไรล้วนเพื่ออธิบายความจริงช่วยคน

ศิษย์ เมืองใหญ่บางแห่งในแผ่นดินใหญ่ยังไม่มีเอกสารความจริงของพื้นที่  อย่างเช่น “หมิงฮุ่ยรายสัปดาห์” และหนังสือความจริงเล่มเล็กของพื้นที่   สภาพการณ์ชนิดนี้ พวกเราจะช่วยเพื่อนผู้บำเพ็ญในแผ่นดินใหญ่ทำเอกสารความจริงของพื้นที่ของพวกเขาออกมา  หรือว่ารอให้เพื่อนผู้บำเพ็ญมาทำเอง

อาจารย์  ที่จริง  ทางต่างประเทศนี้กำลังคนก็มีจำกัดมาก   ถ้าจะเหมาทำเอกสารความจริงของกี่ร้อยเมืองในแผ่นดินใหญ่ทั้งหมด  ท่านจะทำไม่ไหวจริงๆ  เรื่องนี้ยังต้องประสานกันให้ดี

ศิษย์   ในการขออนุญาตใช้โรงละครพบกับความยากลำบาก  เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้ฟ้องร้องพฤติกรรมทำลายล้างของสถานกงสุลจีน

อาจารย์  บางครั้งในเวลาที่พวกท่านขออนุญาตใช้โรงละคร  ถูกละ  ปัญหาที่ยากและใหญ่ที่สุดที่พบ  ไม่ใช่การทำเสินยวิ่นในตัวมันเอง   แต่เป็นเพราะพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก่อกวนอยู่ข้างหลัง   แต่ไม่ว่าจะก่อกวนอย่างไร  ข้าพเจ้ากำลังคิดว่า  ศิษย์ต้าฝ่ามีทางของตนเอง  ท่านก็ทำต่อไปด้วยเจิ้งเนี่ยน   ท่านก็จะสามารถทำได้โดยธรรมชาติ  ถ้าท่านถูกมันทำให้หวั่นไหวแล้ว  ท่านก็ไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านต้องการทำให้ดีได้  ใช่  พวกท่านสามารถฟ้องร้องพวกมัน  เปิดโปงมันออกมาให้ชาวโลกเห็นและในทางกลับกันยังจะช่วยในการขายตั๋ว   ถ้ากำลังคนไม่พอ  เช่นนั้นก็จงทำด้วยดุลพินิจ  แก้ไขปัญหาสำคัญเสียก่อน จากนั้นก็ส่งมันขึ้นศาลฟ้องร้อง   เป้าหมายไม่ใช่การฟ้องร้องมัน  เป้าหมายคือการเปิดโปงมัน  ที่จริงพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนไม่รู้ว่าตนเองน่าสะอิดสะเอียน(ชื่อเสียงเหม็นเน่า)แค่ไหนในสังคมนานาชาติ  อาทิเช่น เสินยวิ่นไปแสดงที่ไหน  สถานกงสุลของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็จะโทรศัพท์ไปที่สถานกงสุลของแต่ละประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ บอกพวกเขาว่าอย่าไปดูการแสดงเสินยวิ่น  ผลคือพวกเขาล้วนมาซื้อตั๋วชมการแสดงแล้ว  เดิมทีคนมากมายล้วนไม่รู้เรื่องการแสดง  เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ช่วยเสินยวิ่นโฆษณาฟรีๆหนึ่งรอบแล้ว   และเวลาที่พวกเขาซื้อตัวนั้นล้วนแต่ถามพวกมันว่าทำไมทำอย่างนี้  พอดีก็ช่วยอธิบายความจริงให้กับพวกเขา ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ตั้งนานแล้ว   ถ้าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนไม่ทำอะไรยังจะดีหน่อย  พอพวกทำเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องน่าเกลียด เป็นเรื่องล้มเหลว

ข้าพเจ้าก็พูดเพียงเท่านี้ละกัน  ศิษย์ต้าฝ่าก็มีความรับผิดชอบมากอย่างนี้  โครงการต่างๆที่ช่วยคนของพวกท่าน  ล้วนเป็นการริเริ่มก่อตั้งขึ้นมากันเองของศิษย์ต้าฝ่า  ในการดำเนินการล้วนเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล  ไม่ว่าการอธิบายความจริง  ช่วยคน  ผลลัพธ์ล้วนแต่ชัดแจ้ง  จุดนี้ข้าพเจ้าดีใจจริงๆ   จากปัญหารูปธรรมในระยะแรก ข้าพเจ้าเป็นห่วงมาก  เกรงว่าพวกท่านจะยึดกุมได้ไม่ดี  เกรงว่าเมื่อพบกับความยากลำบากนานาชนิดจะแก้ไขไม่ได้  ดังนั้นในเวลานั้นจึงเป็นห่วงมาก   ขณะนี้ข้าพเจ้าไม่ห่วง  แต่ละโครงการทำได้ดีมากทั้งนั้น   และก็ไม่ต้องโทรศัพท์ให้กับผู้ฝึกที่รับผิดชอบโครงการต่างๆบ่อยอย่างนั้นแล้ว  ทุกท่านสุกงอมกันขึ้นมาแล้ว  เรื่องที่ทำดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  เส้นทางของแต่ละสื่อล้วนเป็นการเดินออกมาด้วยตัวพวกท่านเอง  และได้กำหนดทิศทางที่แน่นอนของสื่อที่พวกท่านทำเอง และยึดกุมมาตรฐานของตนเองได้   โดยเฉพาะคือเว็บหมิงฮุ่ย  ในด้านนี้ทำได้ดีมาก  ยึดกุมได้อย่างมั่นคงตลอดมา  ไม่เกิดปัญหาที่ใหญ่เกินไป   โดยพื้นฐานก็กำลังพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง  ในขั้นตอนนี้  การที่ไม่เกิดปัญหาโดยตัวมันเองนั้น ก็คือการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดต่อสิ่งชั่วร้าย  ความมั่นคงของเว็บหมิงฮุ่ย  ในสภาพที่ไม่ถูกรบกวน  รายงานข่าวได้อย่างทันกาล  ในตอนเริ่มต้นพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเกลียดจนเข้ากระดูก  ตอนนื้คือกลัวเจียนตาย   ชาวโลกบางคนนั้น  ไม่ใช่จะเดินไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด  คนที่ถูกหลอกนั้นบางคนต่อต้านฝ่าหลุนกงในตอนแรก  ตอนนี้เปลี่ยนกลายเป็นยกย่อง  นี่พูดได้ชัดว่าพวกท่านนั้นได้ทำประโยชน์อย่างมากในการอธิบายความจริง  อย่างน้อยที่สุดพวกท่านล้วนเห็นแล้ว สภาพการณ์ของผู้ฝึกทั้งในและนอกประเทศจีน  การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน  ในข่าวสารชนิดนี้พวกท่านได้ทราบสภาพการณ์ทั้งหมดแล้ว   สภาพการณ์ของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าโดยรวม  และได้ทราบสถานการณ์รูปธรรมการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าของสิ่งชั่วร้าย   และเข้าใจว่าในการประทุษร้ายครั้งนี้ศิษย์ต้าฝ่าไปปฏิบัติอย่างไร  ใช่  ไม่ว่าสภาพการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าจะเป็นอย่างไร  บ้างก็เดินได้ดี  บ้างก็เดินได้ไม่ค่อยดี  แต่ในการรายงานข่าวอย่างทันกาลของเว็บหมิง  ฮุ่ยของเรากลับแสดงบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยมมาก  ดังนั้นเว็บนั้นยิ่งใหญ่  ผู้ฝึกที่เข้าร่วมนั้นยอดเยี่ยม

ขอบใจทุกท่าน  ก็พูดเพียงเท่านี้ (เสียงปรบมือกึกก้อง)