ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ตื่นตัวระมัดระวัง

 

             การบำเพ็ญก็คือการละทิ้งใจคน  ละทิ้งจิตยึดติด  ผู้ฝึกบางคนใช้ใจคนไปทำงานในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า สนองความพอใจให้กับตนเองในระหว่างขั้นตอน  เมื่อความคิดเห็นของตนไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกชี้ข้อบกพร่องก็เกิดจิตอาฆาตแค้น กระทั่งทำเรื่องที่ผิดอย่างไม่คำนึงถึงอะไร  มีสภาพจิตใจที่ถ้าไม่ก่อกวนให้เรื่องยุ่งก็จะไม่หายแค้น ซึ่งตรงข้ามกับศิษย์ต้าฝ่าที่ข้าพเจ้าต้องการ ซึ่งสามารถร่วมมือกันได้ดีในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต จิตยึดติดของใจคนชนิดนี้  ทำให้พฤติกรรมของตนเองหรือว่าในเรื่องใด ก้าวไปสู่ฝ่ายตรงข้าม นี่ยังเป็นการกระทำของผู้ฝึกต้าฝ่าอยู่อีกหรือ  นี่ไม่ใช่กำลังทำสิ่งที่พวกชั่วร้ายอยากจะทำหรือ  หากเรื่องไม่ดีที่ท่านทำ  ทำให้สรรพชีวิต หรือผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้งไม่อาจได้รับการช่วยเหลือหรือสูญเสียวาสนาไป ในอนาคตเมื่อเผชิญกับการหยวนหมั่นที่ยิ่งใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่า ท่านจะไม่รับผิดชอบ จะไม่แบกรับผลกรรมจะได้หรือ นั่นยังจะสามารถหยวนหมั่นได้ไหม หยวนหมั่นไม่ได้แล้วจะบำเพ็ญไปทำไม  ข้าพเจ้าพูดมาโดยตลอดว่า  ในจักรวาลนี้มีหลักการหนึ่ง  ไม่ว่าชีวิตใด  ใครทำเรื่องอะไรไว้ล้วนจะต้องเผชิญกับมัน  ใครก่อให้เกิดความสูญเสียคนนั้นก็ต้องชดใช้  โดยเฉพาะคือในยุคเจิ้งฝ่ายิ่งต้องเป็นเช่นนี้  ข้าพเจ้าคิดตลอดมาว่า  ผู้ฝึกเหล่านั้นที่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาในขณะนี้ พวกท่านจะทำอย่างไรละ กรรมจำนวนมากนั้นข้าพเจ้าสามารถสลายทิ้งให้กับพวกท่าน  แต่สิ่งที่พวกท่านจะต้องเผชิญก็ต้องให้ท่านเองไปเผชิญ   นั่นเป็นสิ่งที่คนอื่นและอาจารย์ทำแทนไม่ได้   จิตที่จะต้องทิ้งไป         ด่านที่จะต้องข้ามก็ต้องให้พวกท่านก้าวออกมาเองจึงจะใช้ได้
     เว็บไซต์ “ชิงซินลุ่นถาน”(เวทีอภิปรายด้วยใจกระจ่าง)ที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ  มักจะถูกสายลับผีวุ่นวายเจาะช่องว่างบ่อยๆ  และมีผู้ฝึกที่มีจิตยึดติดบางคนปะปนอยู่ด้วย  กลายเป็นเวทีของพวกเขาไป   หลังจากที่เวทีการอภิปรายถูกปิดลงเพราะไม่อาจมีบทบาทที่ถูกต้อง  ก็มีผู้ฝึกบางคนยังคงค้นหาเวทีของเว็บไซต์อื่นอยู่  พวกท่านยึดติดที่จะทำอย่างนี้จริงๆหรือ  พวกท่านไม่เข้าใจความหมายจริงๆ หรือว่า ใจคนชักนำผีเข้าบ้าน สายลับผีวุ่นวายนั้นที่เรียกว่า “ถังฉี” มิใช่มองเห็นใจคนของพวกท่านจึงสามารถเจาะช่องว่าง จึงสามารถอาละวาดอยู่บนเว็บไซต์ได้เพราะเหตุนี้หรอกหรือ  เขากล้าอาละวาดเพราะเหตุนี้ มิใช่เพราะผู้ฝึกที่เจิ้งเนี่ยนไม่พอเปิดโอกาสให้เขาหรือ   ยิ่งกว่านั้นยังถือเขาเป็นเหมือน “อาจารย์คนที่สอง”  คนอย่างนี้ยังเป็นศิษย์ของข้าพเจ้าอยู่หรือ  ลูกของข้าพเจ้านั้นอยู่ข้างตัวข้าพเจ้าตลอดมา คำโกหกที่ปั้นแต่งออกมาโดยสายลับผีเน่าเปื่อยนี้ที่เรียกว่า “ถังฉี”นี้ กระทั่งบางคนสามารถเชื่อฟังจนคล้อยตามอย่างขาดสติสัมปชัญญะ พอศิษย์ต้าฝ่าคนอื่นชี้แนะให้ก็ไม่รับฟัง  ยิ่งกว่านั้น  ยังเผยแพร่คำโกหกที่เป็นภัยต่อสังคมของสายลับผีเน่าเปื่อยอย่างกำเริบเสิบสาน  ทำให้ผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้งและผู้ฝึกใหม่บางคนหลงผิด  หากคนเหล่านี้เดินออกนอกลู่นอกทางด้วยเหตุนี้และสูญเสียวาสนาที่จะได้รับการช่วยเหลือ  ในอนาคตต้องเผชิญกับการถูกคัดทิ้ง  เช่นนั้นแล้วท่านจะชดใช้อย่างไรได้ละ  ยังไม่เพียงเท่านี้  แค่ความรับผิดชอบต่อการสร้างความวุ่นวายให้กับฝ่านี้ ก็ใหญ่เท่าฟ้าแล้ว  อาจารย์ไม่ได้ขู่ใคร  สำหรับผู้ฝึกเหล่านี้ที่ไม่มุมานะ ขอเคาะศีรษะด้วยคำพูดสักครั้งเถอะ  การบำเพ็ญก็คือการละทิ้งใจคน  เหตุใดยังหาเวทีให้คนเขาอีกละ   เหตุใดจึงยึดติดมากมายอย่างนี้ในระหว่างการบำเพ็ญละ  
             การช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าคือปณิธานของพวกท่าน   มีแต่ใช้เจิ้งเนี่ยนจึงจะทำได้  กระแสหลักของศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิตนั้นดีมาก  เป็นสิ่งที่การบำเพ็ญกับรูปแบบศาสนาใดๆในอดีตไม่อาจเปรียบเทียบได้   นั่นคือความรุ่งโรจน์ของพวกท่าน  และก็เป็นความรุ่งโรจน์ของอาจารย์ด้วย  ข้าพเจ้าดีใจจริงๆกับการหยวนหมั่นที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของพวกท่าน  การเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้ายเป็นสิ่งจำเป็น และก็เป็นความปรารถนาของอาจารย์

                                                                               

 

หลี่ หงจื้อ

4 เมษายน ค.ศ. 2009

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association