บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยนานาชาตินิวยอร์ก

 

หลี่ หงจื้อ

7 มิถุนายน ค.ศ. 2009

 

            สวัสดีทุกท่าน ( เหล่าศิษย์- สวัสดีท่านอาจารย์)

            ทุกท่านลำบากกันแล้ว ( เหล่าศิษย์- ท่านอาจารย์ก็ลำบาก)

            ได้เห็นทุกท่านรู้สึกดีใจมาก  กว่าหนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากัน (เสียงปรบมือลั่น) ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะไม่พูดมาก  เพราะข้าพเจ้าเห็นชัดเจนมากว่า  หากข้าพเจ้ายิ่งพูดให้กระจ่างเท่าไร ก็จะนำความยากลำบากมาให้การบำเพ็ญของพวกท่านมากยิ่งขึ้น  องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าจะยิ่งสร้างความยุ่งเหยิงหนักขึ้น  ฝ่าก็ได้ถ่ายทอดออกมาแล้ว  อาจารย์ขอบอกพวกท่านว่า  ฝ่านี้หนา เพียงแต่ยึดมั่นเขาให้ดีและบำเพ็ญไป  อะไรๆก็จะได้รับหมด  นั่นเป็นเรื่องแน่นอน ดังนั้นทุกท่านเพียงแต่ไปศึกษาอย่างจริงจัง  ก็เหมือนกับที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้  ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าคิดไปคิดมา ยังคงพูดให้น้อยไว้จะดีกว่า  เช่นนี้เป็นการให้ทุกท่านยกระดับตนเองได้มากยิ่งขึ้น  ให้โอกาสในการรับรู้มากยิ่งขึ้น  ให้โอกาสเดินบนทางของตนเองมากยิ่งขึ้น  แต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่บรรยายฝ่าบ่อยๆ ปัญหาหนึ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือ  ในระหว่างการบำเพ็ญนั้น  ทุกท่านต่างทราบว่าการทนทุกข์นั้นยากลำบากมาก  ที่จริงการทนทุกข์ยังไม่ใช่ลำบากที่สุด  ทุกข์ใช่ไหม  ต่อให้ทุกข์ยิ่งขึ้นอีก  หลังจากผ่านไปแล้วก็สามารถเข้าใจได้  แต่การบำเพ็ญอย่างเงียบๆท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ไร้ความหวัง  มองไม่เห็นความหวัง นั่นคือสิ่งที่ยากที่สุด  การบำเพ็ญชนิดใดๆล้วนต้องผ่านการทดสอบเช่นนี้  ล้วนต้องเดินบนทางอย่างนี้   สามารถมั่นคงแน่วแน่  ก้าวหน้าเรื่อยไปนั่นจึงเป็นความก้าวหน้าจริงๆ  คำพูดนี้ก็ต้องพูดกันอย่างนี้  เมื่อทำขึ้นมาก็ยากเหลือเกินจริงๆ  ดังนั้นจึงพูดว่าหากบำเพ็ญเหมือนเมื่อเริ่มแรกได้  ย่อมจะสำเร็จมรรคผลถูกต้อง 

โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้  ทุกท่านต่างเห็นแล้ว สิ่งที่เป็นด้านลบมีมากเหลือเกิน  ชักนำให้คนยึดติด ส่งผลไปถึงจิตวิญญาณของคน  ลากคนบนโลกลงไปไม่มีหยุด นี่ช่างน่ากลัวมาก  ศิษย์ต้าฝ่าคือคนที่บำเพ็ญ  ไม่ใช่เทพที่บำเพ็ญ  คือคนที่อยู่ในระหว่างการบำเพ็ญหนา  ดังนั้นย่อมจะถูกรบกวนไม่มากก็น้อย  หากควบคุมตัวเองไม่ดี  ก็จะเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ  การแสดงออกในขณะที่ถูกรบกวนจะไม่ต่างจากคนธรรมดาสามัญ   ผู้ฝึกบางคนไม่ประสบกับทุกข์ภัยอะไร  ก็ค่อยๆไม่มีความก้าวหน้าแล้ว  อันที่จริงก็คือเกิดการยึดติดต่อความยั่วยวนนานาชนิดในสังคมคนธรรมดาสามัญ  ถูกการดึงดูดในสังคมลากลงไปแล้ว  แน่ละ ผู้บำเพ็ญที่ต่างกันย่อมมีความคิดที่ต่างกัน  รากฐานไม่เหมือนกัน  สภาพการณ์ของการบำเพ็ญที่เผชิญย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน  สิ่งที่มีค่าที่สุดคือสามารถก้าวหน้าได้โดยไม่มีหยุดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากชนิดนี้  ภายใต้แรงกดดัน และในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นความหวัง  นั่นจึงจะล้ำค่าที่สุด  ยอดเยี่ยมที่สุด

ผู้ฝึกจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ไม่ได้พบกับข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าพบว่า ค่อนข้างย่อหย่อน กำหนดตนเองไม่ค่อยเข้มงวด  การบำเพ็ญนั้นเข้มงวดมาก  นับแต่สร้างโลกมา โลกได้ผ่านไปสองใบแล้ว  ประวัติศาสตร์นับร้อยล้านปีนี้  ก็รอช่วงสุดท้ายในวันนี้  ช่วงนี้ที่จริงเป็นเรื่องแค่ชั่วพริบตา  สำหรับเทพนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องในเวลาแค่โบกมือเดียว  แต่ในมิตินี้ของมนุษย์ก็จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนของเวลาหนึ่ง  เวลาในมิตินี้ของคนต่อให้ยาวยิ่งขึ้น  แต่ในสายตาของเทพก็เป็นแค่เรื่องชั่วพริบตาเดียว  แต่สำหรับที่นี่ของคนก็ต้องผ่านเวลาหลายปี  พอเวลานานเข้าจึงทำให้ผู้ฝึกส่วนหนึ่งไม่ก้าวหน้า  ย่อหย่อนต่อตนเอง ในจุดนี้ต้องมีสติ  ข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปทุกท่านพึงระวังไว้ก็แล้วกัน  หากพูดจากอีกมุมหนึ่ง  ทางที่พวกท่านเดินผ่านมาทั้งหมด  ทุกสิ่งที่พวกท่านเผชิญนี้  ทุกสิ่งที่พวกท่านเคยประสบมานี้  การเผยแพร่ของต้าฝ่า การแสดงออกของผู้บำเพ็ญ  นี้ไม่อาจเป็นความบังเอิญ  ทุกสิ่งที่พวกท่านเคยประสบทั้งหมดนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาสามัญทั่วๆไปสามารถประสบได้  สังคมมนุษย์ไม่อาจจะเกิดเรื่องที่ใหญ่อย่างนี้โดยบังเอิญอย่างแน่นอน  ที่จริงลองคิดดูนะ  ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจริงๆ  เวลาหลายปีอย่างนั้นก็เดินผ่านมาแล้ว  ทำไมจะไม่สามารถเดินให้ดีได้บนทางช่วงสุดท้ายนะ  ที่จริงการบำเพ็ญนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความไม่ก้าวหน้าตื้นๆแค่นั้น  พอตัวเองย่อหย่อนก็จะถูกจิตของคนธรรมดาสามัญชักนำ ก็จะเดินทางอ้อม  ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า อธิบายความจริง ความร่วมมือระหว่างกันก็จะไม่ดี

การอธิบายความจริงของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน  โครงการช่วยเหลือคนนั้น ล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ตัวเองสมัครใจจัดตั้งขึ้นมาทำเพื่อยืนยันความถูกต้องของฝ่า  ที่จริงพวกท่านก็เห็นความสำเร็จของพวกท่านแล้ว  สื่อ เว็บไซต์ ที่ศิษย์ต้าฝ่าทำนั้น ทุกสิ่งที่พวกท่านทำนี้ ทำให้องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายหวาดกลัวมาก  พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนใช้เครื่องมือทั้งหมดทั้งประเทศ ไม่เพียงแต่เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ  หน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศล้วนชะงักหมดแล้ว  กลายเป็นคงอยู่เพื่อประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ในระหว่างการอธิบายความจริงของศิษย์ต้าฝ่านั้น อยู่ในลักษณะที่(ศิษย์ต้าฝ่า)หนึ่งคนต่อ(คนธรรมดาสามัญ)หนึ่งร้อยคน หนึ่งพันคน  มีพลังในการเปิดโปงพวกชั่วร้ายที่สร้างทุกข์ภัยครั้งนี้ให้กับศิษย์ต้าฝ่า  พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนในหลายสิบปีมานี้  เพื่อที่จะให้โลกยอมรับความชอบด้วยกฎหมายของอำนาจรัฐของพรรคมาร  มันจึงแสร้งสร้างภาพของความสงบสันติ  มองจากสถานการณ์ทุกวันนี้  สิ่งชั่วร้ายในมิติอื่นได้ถูกดับสลายไปเป็นจำนวนมากแล้ว  พลังที่ควบคุมคนนั้นไม่ไหวแล้ว  สภาพการณ์ทั่วทั้งหมดนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้วก็ยิ่งผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆ  แต่ยิ่งผ่อนคลาย แรงกดดันก็ยิ่งน้อยลง  เมื่อแรงกดดันน้อยลงแล้วก็ง่ายที่จะเกิดจิตที่อยากสบายอย่างหนึ่ง  คิดจะพักผ่อนหน่อย  คิดจะคลายมือสักหน่อย คิดจะผ่อนคลายสบายๆ  ที่จริงการดำเนินชีวิตของศิษย์ต้าฝ่ากับการบำเพ็ญนั้นได้ผนึกเข้าด้วยกันทีละข้อละข้ออย่างแน่นหนาแล้ว  การย่อหย่อนต่อตนเองของทุกท่าน ที่จริงก็คือการย่อหย่อนต่อการบำเพ็ญ

ศิษย์ต้าฝ่าหลายคนยุ่งกับโครงการช่วยเหลือคน ทำกันอย่างยากลำบากและยุ่งมาก  ข้าพเจ้าล้วนทราบดี  เวลาพักผ่อนของศิษย์ต้าฝ่าบางคนนั้นน้อยมาก  เรื่องต่างๆที่เผชิญอยู่ก็มีมาก  แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  สิ่งที่พวกเรารอคอยมิใช่วันนี้หรือ  คำปฏิญญาณที่ทุกท่านเคยให้ไว้ในประวัติศาสตร์ก็ดี  หรือมาเพื่อเรื่องนี้ก็ดี  ช่วงเวลาในวันนี้คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าจะทำ  คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่ารอคอย  แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคน  แต่ตนเองก็กำลังบำเพ็ญอยู่   ดังนั้นการแสดงออกในสภาพแวดล้อมนี้ของมนุษย์ไม่อาจจะเหมือนกับเทพไปทั้งหมด  หากชาวโลกมองเห็นว่าท่านแสดงออกมาเหมือนกับเทพแล้ว ชาวโลกล้วนเห็นพฤติกรรมของท่านที่อัศจรรย์  นั่นก็จะทำลายวังวนของสภาพแวดล้อมนี้ของคนธรรมดาสามัญแล้ว  นั่นก็จะไม่มีการคงอยู่ของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าแล้ว  เรื่องการช่วยเหลือคนนี้ก็จะไม่มีแล้ว  และก็จะไม่มีความยากลำบากแล้ว  และไม่อาจทำให้การบำเพ็ญของพวกท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นแล้ว  ดังนั้นสภาพการณ์ที่พวกท่านแสดงออกมาจึงล้วนเหมือนกับสภาพการณ์ชนิดนี้ของคนธรรมดาสามัญ แต่ยังไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้  เมื่อครู่ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่า  ในสภาพแวดล้อมของการบำเพ็ญที่มองไม่เห็นภาพข้างหน้าชนิดนี้  ในท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ยาวนาน คือสิ่งที่ทนได้ยากที่สุด  ง่ายที่สุดที่จะทำให้คนย่อหย่อน  นี่คือการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดบทหนึ่งที่มีอยู่ในการบำเพ็ญ

แน่ละ ในสภาพแวดล้อมนี้ของประเทศจีน องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายในขอบเขตที่จำกัดยังคงกำเริบเสิบสานมาก  แม้ว่าองค์ประกอบที่ไม่ดีจำนวนมากได้ถูกกำจัดทิ้งไปแล้ว  แต่ว่าในบางพื้นที่และบางสภาพแวดล้อมมันสามารถควบคุมคนชั่วเหล่านั้นได้  การแสดงออกมาก็ยังชั่วร้ายมาก  ดังนั้นมีผู้ฝึกส่วนหนึ่งจึงรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมากในขณะที่ไปทำหน้าที่  ในต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้  ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่แถวหน้าก็รู้สึกถึงแรงกดดันนี้  ไม่ว่าอย่างไรก็ตามที ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไร  ศิษย์ต้าฝ่าก็ต้องทำให้ดีทั้งนั้น

เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงสถานการณ์บางอย่างในขณะนี้ให้กับศิษย์ต้าฝ่าของสถานีทีวีซินถังเหริน  อีกปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือ ทุกท่านต่างทราบว่า มีผู้ฝึกบางคนที่ไม่ก้าวหน้า  คนที่ไม่ออกมาเป็นเวลานาน  คนที่ใจไมสู้นะ   แต่ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก็ก้าวออกมาเรื่อยๆ  ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีน ที่ถูกประทุษร้ายอย่างหนัก  ในพื้นที่ที่มีแรงกดดันมาก  ก็มีพวกที่ไม่ได้ออกมาเป็นเวลานาน ก็ออกมากันแล้ว  ยังมีบางคน จากจีนแผ่นดินใหญ่มาถึงต่างประเทศแล้ว  ในความร่วมมือกับศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศเกิดความขัดแย้งบางอย่างขึ้นมา  เช่นนี้จึงทำให้ศิษย์ต้าฝ่าในสังคมนานาประเทศรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมสลับซับซ้อนขึ้นไม่น้อย  มูลเหตุสำคัญไม่เพียงเกิดจากสภาพการบำเพ็ญเท่านั้น 

ทัศนคติของคนจีนแผ่นดินใหญ่เกิดจากการกล่อมเกลาของวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ความนึกคิด ทัศนคติ  วิธีการดำเนินชีวิต  พฤติกรรมการใช้ชีวิต ล้วนเกิดจากสภาพการณ์อย่างนั้นทั้งสิ้น  คนในสังคมตะวันตกหรือสังคมที่ไม่ใช่พรรคมารคอมมิวนิสต์ ล้วนเป็นสภาพการณ์ตามธรรมชาติของคน  ในระหว่างกันและกันเพียงแต่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน  สังคมที่เป็นธรรมชาติชนิดนี้  คนต่างก็ดำรงชีวิตในสภาวะปกติที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ทำดี  จิตใจเปิดกว้าง  มีความระแวงต่อกันน้อยมาก  นี่เป็นเรื่องปกติ  ในอดีตที่ยังไม่มีพรรคมาร  คนจีนก็เป็นเช่นนี้  แต่ว่าในสังคมจีนทุกวันนี้  ในระหว่างขั้นตอนตั้งแต่คนเกิดจนเติบใหญ่ พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนล้วนใช้การหลอกลวงกับความเคียดแค้นชิงชัง  และการต่อสู้มาสั่งสอนคนโดยตลอด  ใช้หลักการจอมปลอมมาสอนคนโดยตลอด  สั่งสอนคนตามความต้องการของพรรคมารมาโดยตลอด  โดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั้น ยิ่งทำให้คนต่ำลงยิ่งเป็นไปตามความต้องการของมัน คนจีนแผ่นดินใหญ่หลายคนยังคงพูดถึงประเพณีเก่าแก่ในอดีต  มีจำนวนน้อยที่ยังมีทัศนคติของประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล  ดังนั้นจึงมี “การปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรม”  ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ทางการเมืองอย่างนี้ อย่างนั้น เฝ้าโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อน  ทำลายประเพณีชนิดนี้ของคนจีน   โดยเฉพาะคือคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้  ล้วนเติบโตขึ้นมาในท่ามกลางวัฒนธรรมพรรคกับคำหลอกลวง   ท่ามกลางคำหลอกลวง ได้ก่อเกิดทัศนคติ พฤติกรรม  วิธีการทำงานขึ้นมา ซึ่งแตกต่างมากกับคนในสังคมนานาชาติ   ในสังคมนานาชาติ พอคนสองคนพบหน้ากัน เรื่องอะไรในใจล้วนสามารถนำมาคุยกันได้อย่างเปิดเผย   กับคนที่ไม่รู้จักก็สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย  เรื่องนี้สำหรับคนจีนแผ่นดินใหญ่นั้นจะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด  ดังนั้นวิธีการทำงานและการติดต่อไปมาหาสู่กันของผู้ฝึกที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่จึงไม่เหมือนกับผู้ฝึกต่างประเทศ ผู้ฝึกต่างประเทศไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ฝึกที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่พูดหรือทำ  ทำไมทำงานกันอย่างนี้นะ  คนนี้ทำไมแปลกๆนะ  ที่จริงก็เนื่องมาจาก การรณรงค์ทางการเมืองชนิดต่างๆนั้น พรรคมารให้ผู้คนต่อสู้กันเอง แฉกันเอง คนจีนที่ผ่านการประทุษร้ายอย่างนี้มา ก็เคยชินกับการปิดตัวเองแล้ว  โดยเฉพาะในการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า     ศิษย์ต้าฝ่าควรจะเข้าใจซึ่งกันและกัน  ที่จริงทัศนคตินี้ ที่ก่อเกิดในจีนแผ่นดินใหญ่นั้น  เวลามองคนในสังคมนานาชาติก็จะมองโดยไม่เข้าใจ  จะเห็นว่าคนต่างประเทศนี้ทำไมถึงโง่อย่างนี้นะ  มองคนจีนโพ้นทะเลที่อยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานก็ไม่เข้าใจด้วย  ทำไมถึงทำงานกันอย่างนี้นะ   ถูกละ กล่าวในฐานะที่เป็นคนแล้ว ที่จริงก็ควรเป็นปกติ  ในด้านนี้ควรเข้าใจกันได้  ควรร่วมมือกันให้ดี

เนื่องจากทัศนคติที่ต่างกัน  การประสานร่วมมือกันไม่ดี  วิธีการคิดเรื่องต่างๆก็ไม่เข้ากัน  มักจะไม่ลงรอยกัน  ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่นั้นปิดกั้นตนเอง  ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความรู้สึกของศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศว่า  ผู้ฝึกที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นสายลับหรือไม่นะ  ก็ด้วยเรื่องนี้หนา ก่อกวนจนพวกท่านในพื้นที่ต่างๆล้วนไม่สงบอย่างมาก  ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกท่านต่างทราบว่าข้าพเจ้าเคยพูดอย่างนี้กระมัง  ข้าพเจ้าว่าพวกสายลับข้าพเจ้าก็จะช่วย  ชาตินี้เป็นสายลับ  แต่หลายชาติก่อนเขาเคยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก  และทั้งหมดก็มาเพื่อฝ่านี้   ดังนั้นทำไมพวกเราจึงมองแค่ชาตินี้ของเขาละ  ก็จะไม่ช่วยเหลือเขาแล้วหรือ  เขาเพียงแต่มีอาชีพที่ต่างกันเท่านั้น   แน่ละ อาชีพของเขาสามารถก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีจริงๆ  ทำผิดบาปต่อต้าฝ่า  แต่ข้าพเจ้าคิดว่า  ฝ่านั้นใหญ่  เป็นฝ่าของจักรวาลใช่ไหม  ย่อมสามารถแก้ไขทุกสิ่งได้  ขอเพียงเปิดใจออก ขอเพียงสามารถให้อภัย  ข้าพเจ้าคิดว่าอะไรๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ในเวลาที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั้น มีสมาชิกพรรคของพรรคมารมากแค่ไหน  อดีตแกนนำทหารกองทัพแดง  มีเลขานุการของกรรมการบริหารพรรคมากแค่ไหน  มีตำรวจสันติบาล  นครบาลมากแค่ไหนที่เป็นผู้ฝึก  และมีผู้ฝึกมากแค่ไหนที่เป็นทหาร  หรือกระทั่งผู้ฝึกที่เป็นขององค์กรสายลับขั้นสาม ขั้นสอง  พวกเขาไม่ใช่เป็นเพราะการประทุษร้ายจึงก้าวไปสู่ฝั่งตรงข้ามแล้วจริงๆ  แต่เป็นเพราะมีจิตหวาดกลัว  เลอะเลือนไปภายใต้แรงกดดัน   โดยแท้จริงเขาก็คือคน  ภายใต้แรงกดดันอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น  แต่พอเข้าใจได้แล้ว จะต้องเดินกลับมาอย่างแน่นอน  เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น 

การช่วยคนก็คือการช่วยคน  การเลือกสรรไม่ใช่ความเมตตา  โดยเฉพาะคือสังคมมนุษย์ได้เดินมาถึงจุดนี้แล้ว  ใช้ไม่ได้ทั้งหมดแล้ว  เพียงแต่ดูว่าตัวคนเองจะเอาอะไร  เมื่อวานข้าพเจ้ายังได้พูดถึงปัญหานี้   ข้าพเจ้าว่า ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด คนก็ไม่เคยเลวถึงขั้นนี้ ไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้  โดยเฉพาะคือคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เวลานี้ ศีลธรรมตกต่ำเสื่อมทรามทั่วทุกด้าน  มองดูในสมองของคนที่เดินอยู่บนถนนนั้น มีไม่กี่คนที่กำลังคิดเรื่องที่ดี มีมากมายที่กำลังคิดเรื่องที่ไม่ดีอยู่ทุกเวลานาที  เรื่องที่ทำล้วนเป็นเรื่องไม่ดีเสียมาก ทั่วทั้งสังคมล้วนกำลังปลุกระดมเรื่องเหล่านี้อยู่  พรรคมารลากคนลงไปหนา  ดังนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าการประทุษร้ายครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  ได้รับความเจ็บปวดอย่างไรทางร่างกายหรือการทรมานทางจิตใจ  การประทุษร้ายที่รุนแรงยิ่งขึ้น  ก็ล้วนสามารถสลายกรรมได้  ล้วนจะก้าวไปสู่หยวนหมั่น  สิ่งที่รอศิษย์ต้าฝ่าล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  นั่นมิใช่เป้าหมายการบำเพ็ญของทุกท่านหรือ แต่ว่า การจัดวางอย่างชั่วร้ายของอิทธิพลเก่า  บรรดาสิ่งที่สามารถทำให้ศิษย์ต้าฝ่าหยวนหมั่น  พรรคมารนี้ที่อิทธิพลเก่าสร้างขึ้น ประทุษร้ายต่อชาวโลก โดยเฉพาะคือต่อชาวจีนนั้นหนักที่สุด  เพื่อให้คนเสื่อมทราม  ให้คนทำบาปต่อต้าฝ่า นี่มิใช่การผลักให้ชาวจีนไปสู่การถูกทำลายหรือ  แม้ว่าอิทธิพลเก่าได้จัดวางการประทุษร้ายที่ชั่วร้ายนี้  แต่โดยแท้จริงชาวจีนนั้นเป็นเพราะศิษย์ต้าฝ่าจึงต้องประสบกับความอัปยศเหล่านี้ ประสบกับความทุกข์ยากมากเพียงนั้น  ดังนั้นเมื่อกล่าวจากจุดนี้ เช่นนั้นพวกท่านไม่ควรไปช่วยเหลือพวกเขาหรือ  ศิษย์ต้าฝ่าไม่ควรเปิดใจให้กว้างหรือ ยกเว้นหัวโจกมาร ที่จริงก็รวมทั้งตัวผู้ประทุษร้ายเองด้วย   ก็มิใช่เป็นเป้าของการถูกประทุษร้ายด้วยหรือ

              ดังนั้นข้าพเจ้าว่า โดยเฉพาะในขณะนี้  โครงการต่างๆคนที่มีอยู่ล้วนแต่ไม่พอใช้  ศิษย์ต้าฝ่าที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่บางคนก็ไม่อาจใช้ได้  ที่จริงข้าพเจ้าว่า  พวกท่านไม่ต้องไปสนใจว่าพวกเขาเคยถูก “ปฏิรูป”หรือ “ไม่ปฏิรูป”มาก่อนหรือไม่   เพียงเขาก้าวออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ชั่วร้ายนั้นได้  เขาย่อมสามารถจะเข้าใจได้  เขาก็จะรู้สึกเสียใจในภายหลัง  แม้ว่านั่นคือความอัปยศอดสู  ก็ต้องให้โอกาสพวกเขากลับมาได้นะ  การบำเพ็ญใช่ไหม  อย่างไรเสียก็ต้องมีใจคนจึงสามารถบำเพ็ญ   ความเจ็บปวดส่วนนี้ของคนนั้นกลัวเจ็บกลัวถูกแตะต้อง  บางครั้งก็จะแก้ตัวเพื่อสิ่งนี้  นั่นคือกลัวจะถูกดูแคลน  ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร ก็ได้ก้าวออมาแล้ว  เขายังต้องก้าวเข้ามาในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า   พวกท่านไม่ควรผลักไสพวกเขาออกไป  ต้องใกล้ชิดพวกเขา  ต้องให้ความอบอุ่นระดับหนึ่งแก่พวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะคิด จะทำอย่างไร  มีทัศนคติที่ต่างจากพวกท่านอย่างไร   พวกเขาย่อมจะค่อยๆเข้าใจได้  พวกเขาจะค่อยๆรู้ว่า คนในสังคมนานาชาตินั้นมีสภาพการดำรงชีวิตอย่างไร  เปิดใจให้กว้างสักหน่อย  นี่ล้วนเป็นเพื่อนผู้บำเพ็ญของพวกท่าน   ล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่าของอาจารย์ ต้องให้อภัยเขา  ถ้ารู้สึกว่าไม่อาจไว้ใจให้ทำงานอยู่ในโครงการใด  หรือให้เขาทำเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรม เช่นนั้นพวกท่านก็นำสภาพการณ์ของเขาไปทำความเข้าใจกับศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ของพื้นที่นั้นสักหน่อย  ขอเพียงเดิมทีเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่า  ข้าพเจ้าคิดว่าก็จะไม่มีปัญหา ต้าฝ่าสามารถหล่อหลอมร่างวัชระ  แล้วเราจะไม่สามารถหล่อหลอมคนๆหนึ่งหรือ  สภาพแวดล้อมใดก็ไม่อาจเปรียบกับสภาพแวดล้อมของศิษย์ต้าฝ่า  ขอเพียงทุกท่านมีความคิดที่ถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน)เพียงพอสักหน่อย  ศิษย์ต้าฝ่าประสานร่วมมือซึ่งกันและกันได้ดีสักหน่อย  มีความขัดแย้งน้อยสักหน่อย  พลังของการช่วยเหลือคนก็จะยิ่งมาก

            บางโครงการของทุกท่านทำในขณะนี้ล้วนยากลำบากมาก  โดยเฉพาะคือบางโครงการด้านสื่อมวลชน  งานสื่อมวลชนนั้นใช้คนค่อนข้างมาก  หากคิดจะทำให้งานสื่อมวลชนสามารถเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  สามารถแสดงบทบาทเด่นของสื่อมวลชนได้จริงๆ   พวกท่านก็ต้องสามารถตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญให้ได้  การตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญนั้นไม่ใช่เพียงแต่พูดๆเท่านั้น  ต้องไปทำกันอย่างนี้จริงๆจึงจะใช้ได้  คิดจะตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้นั้น  พวกท่านก็ต้องดำเนินกิจการให้ดี  บริษัทไหนๆของสังคมคนธรรมดาสามัญนั้น  เป้าหมายสุดท้ายและจุดมุ่งหมายของมันคือเพื่อดำเนินธุรกิจและทำเงินได้ทั้งสิ้น  จุดมุ่งหมายของพวกท่านนั้นแม้ว่าจะทำเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้  สามารถทำให้มันหมุนเวียนได้อย่างดี  ให้สอดคล้องให้มากที่สุดกับวิธีดำเนินกิจการของสังคม  หากสิ่งใดของสังคมมนุษย์ไม่ถูกต้อง ก็ไม่อาจจะเลือกใช้อย่างกว้างขวางได้ในสังคมมนุษย์  ในการดำเนินธุรกิจผู้คนล้วนใช้วิธีการชนิดนี้ จึงพูดได้ชัดว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้คน  พูดได้ชัดว่าเทพยินยอมให้กับวิธีการทางสังคมชนิดนี้  โดยเฉพาะคือในระยะหนึ่งถึงสองร้อยปีที่ผ่านมา   ในการดำเนินกิจการรูปแบบบริษัทชนิดนี้ได้พิสูจน์ว่ามันใช้ได้  นี่ก็นับเป็นประสบการณ์ของคนธรรมดาสามัญ   เช่นนั้นทำไมพวกเราจะปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ละ

            ศิษย์ต้าฝ่าล้วนมีความคิดอันหนึ่ง  ไม่ว่าจะพุ่งออกไปอยู่แถวหน้า  จะลำบากอย่างไร เหนื่อยแค่ไหนไม่ได้นอน  อะไรๆพวกเราก็ทำได้ทั้งนั้น  แต่พอพูดถึงการดำเนินกิจการก็ไม่ไหวแล้ว  ทุกท่านมิใช่ว่าทำอะไรได้ทั้งนั้นหรอกหรือ (หัวเราะ)  ทุกท่านมิใช่จากที่ทำไม่เป็นก็ทำกันเป็นแล้วหรือ  เช่นนั้นเหตุใดทุกท่านจึงไม่ทำเรื่องนี้ให้ดี  ทำงานสื่อให้ดี มันจึงจะสามารถมีพลังมากขึ้นอีก  สามารถเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันนี้มีเวลาเท่าไรก็หมดไปกับการทำให้มันสามารถหมุนเวียนดำเนินการต่อไปได้  ไปที่ต่างๆหาเงินมารักษาประคับประคองไว้  ช่างยากเพียงไรหนา หากทุกท่านบากบั่นพยายามกันทางด้านนี้  ออกแรงสักหน่อย  ข้าพเจ้าว่าก็จะทำเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าพวกท่านจะหาสปอนเซอร์  หาโฆษณา  ทุกสิ่งที่ทำเพื่อเงินทุนของสื่อก็เหมือนกับที่ทำอยู่หน้าเวที  ธรรมานุภาพก็เท่ากัน หาใช่ว่าเพราะเขาเขียนบทความ  เขาเป็นบรรณาธิการ  เขาทำงานแปล  เขามักจะปรากฏหน้าบนสื่อบ่อยๆ  หรือเพราะเขาทำงานพิเศษเฉพาะ  ธรรมานุภาพของเขาก็จะมาก  บรรดาศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมกับสื่อนี้  ไม่ว่าท่านจะทำโครงการไหน  ก็เหมือนกัน

เมื่อเผชิญกับปัญหานี้ที่สร้างความกังวลใจให้ทุกท่านอย่างยาวนาน  ไม่ใช่ เมื่อรู้ว่ายากก็เข้ามา  แต่เป็นว่าเมื่อรู้ว่ายากก็ถอยแล้ว  จึงไม่คิดจะไปทำ  ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก็ขอบอกทุกท่านว่า  ในฐานะอาจารย์  ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ดำเนินกิจการสื่อให้ดี  ในด้านนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดกับผู้รับผิดชอบสื่อหลายคนว่า ควรพยายามสักหน่อย  แต่คนมากมายยังไม่ค่อยเข้าใจชัดเจน  ทุกท่านล้วนมีความคิดชั่วขณะว่า เจิ้งฝ่าต้องการให้เราทำก็ทำเถอะ  ทำเสร็จแล้วก็เสร็จกัน  ไม่ใช่เช่นนั้น  ศิษย์ต้าฝ่าทำอะไรไม่ใช่เพื่อเรื่องหนึ่งๆที่พื้นๆ  พวกท่านทำอะไรล้วนพิจารณาถึงปัจจุบัน และยังพิจารณาถึงอนาคต  พิจารณาถึงเรื่องนั้นโดยตัวมันเอง  ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ติดมาด้วยปัจจุบันใช้มันมาช่วยคน  มายืนยันความถูกต้องของฝ่า  เช่นนั้นรูปแบบวัฒนธรรมที่คงอยู่ชนิดนี้ ใช่หรือไม่ว่าก็จะเหลือไว้ให้กับอนาคต  และให้คนในอนาคตถือเป็นแบบอย่างละ

ยังมี  ก็คือในระหว่างที่พวกท่านทำสื่อนั้น  ในการจัดการก็มีอีกปัญหาหนึ่ง  ทุกท่านต่างรู้สึกว่าฉันคิดจะทำก็ทำ  แต่ใครจะสั่งฉันไม่ได้  นั่นจะใช้ได้อย่างไรละ   ท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า เวลาทำงานอยู่ในบริษัทของคนธรรมดาสามัญ  เจ้านายสั่งท่านอย่างไรท่านก็ฟังอย่างนั้น   เพื่อโครงการของต้าฝ่า  เพื่อเรื่องของต้าฝ่า ทำไมพูดสักหน่อย  สั่งสักนิด  จัดวางเรื่องหนึ่งให้จึงไม่ยอมเชื่อฟังละ  คิดดูซิว่านี่ถูกต้องหรือไม่  ในเมื่อคิดจะตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ ทำให้สื่อนี้สามารถแสดงบทบาทอย่างมีพลังยิ่งขึ้น  เช่นนั้นทุกท่านจึงต้องปฏิบัติตามวิธีการของสังคมคนธรรมดาสามัญมาบริหารจัดการ  นี่คือคำพูดของข้าพเจ้าที่พูดกับทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนและสื่ออื่นๆ  เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกกับพวกเขา  พวกท่านต้องใช้วิธีการชนิดนี้อธิบายความจริง ช่วยคน  ก็ต้องทำอย่างนี้  คนธรรมดาสามัญทำอย่างไร  บริษัทดำเนินกิจการกันอย่างไร  พวกท่านก็ดำเนินกิจการอย่างนั้น  เพียงแต่เป้าหมายของพวกท่านคือการช่วยคน  นี่ไม่เหมือนกัน

การปฏิบัติจริงได้ยืนยัน  วิธีการดำเนินกิจการของคนนั้นมีประสิทธิผลมาก  เช่นนั้นทำไมทุกท่านไม่ทำละ  เพื่อแก้ไขความยากลำบากทางด้านนี้  บางทีไม่แน่ว่ารูปแบบนี้ก็คือสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับอนาคต  เช่นนั้นท่านว่าในการบริหารจัดการใครก็ไม่ฟังใคร  จะเหลือเรื่องอย่างนี้ไว้ให้กับอนาคตได้ไหมนะ  ไม่ได้  บางคนท่านส่งให้เขาไปทำเรื่องอะไรเขาก็ไม่อยากทำ  ชอบทำสิ่งที่ตนเองต้องการทำ  ต่างกันต่างแยกกันทำ ตัวใครตัวมัน  นั่นจะใช้ได้อย่างไรกัน  ก็เหมือนกำปั้นนี้ที่ชกออกไป  ทุกท่านรวมกันเข้าจึงมีพลัง (ทำท่าแบมือ) ท่านว่ามันอยากทำอะไร มันอยากทำอะไร  มันอยากทำอะไร (ทำท่าแบนิ้วมือทั้งห้าแยกออกจากกัน แล้วชี้ไปที่แต่ละนิ้ว)  นี่ไม่มีพลังนะ  พอชกออกไปก็พบอุปสรรค ใช่หรือไม่  พวกท่านต้องมีแผนการหนึ่ง ต้องมีการจัดเตรียม ประสานกันให้ดี  ร่วมมือซึ่งกันและกันให้ดี

บางคนคิดว่า ทำไมฉันต้องฟังเขานะ  ฉันรู้สึกว่าบำเพ็ญได้ดีกว่าเขา  ไม่อาจพูดเช่นนี้ได้  เมื่อท่านบำเพ็ญได้ดี จึงจะสามารถปฏิบัติตามการจัดแบ่งงานได้นา  ฉะนั้นจึงพูดได้ชัดว่าบำเพ็ญได้ไม่ดี   ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า  สื่อที่พวกท่านทำนั้นไม่ใช่ของของต้าฝ่า  งานอะไรที่แบ่งกันทำไม่อาจแทนระดับชั้นของการบำเพ็ญ  พวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่า  เป็นการจัดตั้งกันขึ้นมาเองเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต  เพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ก่อตั้งโครงการหนึ่งของการช่วยคนและยืนยันความถูกต้องของฝ่า  ก็เป็นความสัมพันธ์กันอย่างนี้  เช่นนั้น ในเมื่อไม่ใช่ส่วนหนึ่งของต้าฝ่า  ดังนั้นจึงควรตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้  ก็คือของของคนธรรมดาสามัญ ของของคนธรรมดาสามัญทำไมไม่สามารถใช้วิธีการของคนธรรมดาสามัญในการบริหารจัดการละ  ตำแหน่งของคนธรรมดาสามัญไม่อาจเป็นตัวแทนว่าเมื่อก่อนเขาอยู่บนสวรรค์ระดับสูงมากแค่ไหน  ไม่อาจเป็นตัวแทนว่าเขตแดนในปัจจุบันของผู้บำเพ็ญสูงมากแค่ไหน  หรือบำเพ็ญได้ดีหรือไม่ดี  ทุกท่านต่างเข้าใจเหตุผลนี้  ไม่ใช่บอกว่าเขาบังคับบัญชาฉันแล้วเขาก็บำเพ็ญได้สูงกว่าฉัน    สิ่งเหล่านี้มีความยินยอมหรือไม่ยินยอมอย่างจริงใจ  ความอิจฉาหรือไม่อิจฉาอยู่ข้างในนะ  จะสั่งก็สั่งซิ  เพื่อต้าฝ่า ศิษย์ต้าฝ่ามิใช่สามารถงอได้ยืดตรงได้หรือ  โดยเฉพาะในคุกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง  ในสถานการณ์ที่ถูกสมุนของสิ่งชั่วร้ายตีและด่า ถูกสั่ง ในเวลานั้นมีจิตที่ไม่ยินยอมไหม  แต่ในสถานการณ์อย่างนี้ ในเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้  ทำไมทำไม่ได้ ทำไม่ถึงละ

            วันนี้ข้าพเจ้าอยู่กับศิษย์ต้าฝ่ามากอย่างนี้  ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจน  สื่อที่พวกท่านทำนั้นดีมาก  เป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ดังนั้นต้องทำให้ดี  นี่คือความปรารถนาของอาจารย์  พวกท่านทำให้มันตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญให้ได้  ทำให้หมุนเวียนอย่างดีได้  สามารถเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  เป็นบริษัทที่เป็นตัวเป็นตนในการช่วยเหลือสรรพชีวิตมากยิ่งขึ้น  นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูด  ในการบริหารจัดการ มีแผนก มีระดับชั้นในการบังคับบัญชา  มีรูปธรรมของการทำงาน  แบ่งงานต่างๆทำกันไป  แต่ว่า ล้วนคือเป้าหมายเดียว เพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  คนที่เป็นผู้จัดการกับท่านที่ทำงานรูปธรรมนั้น มีธรรมานุภาพเหมือนกัน  ที่พวกท่านจะทำให้เด่นก็คือรูปแบบของสื่อนี้  ใช้มันมาช่วยเหลือสรรพชีวิต  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกัน

เรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดนั้นมีมากมาย  ไม่ว่าพูดทางด้านไหนก็ล้วนจะหนักอยู่สักหน่อย  ไม่ขอพูดมากแล้ว  ข้าพเจ้าก็พูดเพียงคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะนี้  อีกสักครู่หากทุกท่านมีเรื่องเฉพาะที่จะถาม ซึ่งต้องการแก้ไขโดยด่วน  พวกท่านสามารถเขียนขึ้นมา ข้าพเจ้าจะตอบให้ (เสียงปรบมือ)

            ที่จริงนะ มองจากสถานการณ์ในขณะนี้  ทุกท่านก็เห็นกันแล้วว่า องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายจบสิ้นแล้ว  วิญญาณชั่วของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นถูกทำลายไปแล้ว  เพียงแต่ยังมีสื่อสัญญาณบางอย่างคงอยู่  อย่างเช่น หนังสือเหล่านั้นของพวกมัน  ภาพวาดเหล่านั้น ยังมีองค์ประกอบบางอย่างของสิ่งชั่วร้าย  และองค์ประกอบเหล่านี้จำนวนมากของสิ่งชั่วร้ายโดยตัวมันเองก็ถูกทำลายไปหมดแล้ว  วิญญาณระดับต่ำ และผีเน่าเปื่อยในระดับชั้นต่ำที่สุดที่วุ่นวายเหล่านั้นของสภาพแวดล้อมในระดับชั้นต่ำที่การเจิ้งฝ่าแตะต้องไปถึงนั้น  ก็คือสิ่งเหล่านี้ที่กำลังทำเรื่องที่ทำลายศิษย์ต้าฝ่า  และถูกควบคุมโดยตรงจากองค์ประกอบของสิ่งชั่วราย  องค์ประกอบเก่าที่ไม่ดีในชั้นต่างๆกำลังมีบทบาท(ส่งผล)  และในประเทศจีน วิญญาณชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็จบสิ้นไปนานแล้ว  ทุกท่านทราบว่าเบื้องหลังพรรคมารมีองค์ประกอบของวิญญาณร้ายอยู่  ที่ผ่านมาใครกล้าพูดว่าพรรคมารไม่ดี  ปิดประตูแล้วตัวเองอยู่ในบ้านยังไม่กล้าพูดเลย  กระทั่งพอคิดขึ้นมาก็กลัวแล้ว  รู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้าดูคนอยู่  เดี๋ยวนี้นะ  ใครก็กล้าด่ามันอย่างเปิดเผย  ตั้งแต่ศูนย์กลางของพรรคมารจนถึงชาวบ้านทั่วไป  พอนั่งลงด้วยกันก็ด่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  จึงพูดได้ชัดว่าไม่มีองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายควบคุมคนแล้ว จบสิ้นไปแล้ว เช่นนั้นทำไมรัฐบาลของมันจึงยังอยู่ละ  ก็คืออันธพาลกลุ่มหนึ่ง คิดจะกดขี่รังแกประชาชน คิดจะใช้อำนาจในมือ  สิ่งนี้ที่มีศีลธรรมต่ำที่สุด กำลังปกป้องอำนาจนั้นอยู่  พอดีกับที่องค์ประกอบที่ชั่วร้ายของจักรวาลเก่ากำลังอาศัยพวกที่จิตใจชั่วเหล่านี้  ปกป้องไว้เพื่อให้ศิษย์ต้าฝ่าที่ยังไม่ก้าวออกมา และที่ยังบำเพ็ญได้ไม่ดี  สร้างแรงกดดันนั้น  รักษาสภาพแวดล้อมของสิ่งชั่วร้ายไว้  ในขณะนี้สังคมนั้น  เละเทะไปหมดแล้ว

ถ้าหากตอนนี้ข้าพเจ้าให้เรื่องนี้จบสิ้นลง  ชีวิตของอนาคตก็จะถูกทำลายมากเกินไปแล้ว  คนเหล่านั้นที่ลงมารับฝ่า คนที่มาเพื่อรับฝ่า ก็จะมาโดยสูญเปล่าแล้ว  เมื่อแรกเริ่มนั้น ชีวิตเหล่านี้ ไม่ว่าปัจจุบันเขาทำอะไรก็ดี  พวกเขาล้วนเป็นเทพ ดูข้างในนี้ช่างน่ากลัวอย่างนี้  ก็ยังกล้าโผล่ศีรษะเข้ามา  ก็ยังกล้ามา เพราะอะไรละ  พวกเขามีความหวังต่อเจิ้งฝ่า ต่อต้าฝ่า มีศรัทธาแน่วแน่มาก จึงมากันแล้ว  ไม่ว่าปัจจุบันเขาแสดงออกมาเป็นอย่างไร  ก็ต้องดูเมื่อตอนแรกเริ่ม ก็ต้องดูประวัติศาสตร์  ก็ต้องดูว่าอดีตของชีวิตนี้เป็นอย่างไร  พยายามไปช่วยเหลือพวกเขา  อย่างไรเสียก็เป็นต้าฝ่าของจักรวาล  กล่าวสำหรับสรรพชีวิตนับไม่ถ้วนแล้ว  เป็นโอกาสที่ยากจะได้รับ ก็เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว  เหลือรอดลงมาได้ก็เหลือรอดลงมา  ไม่เหลือรอดลงมาก็จะพลาดไปตลอดกาล  ดังนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่า พวกเรายังต้องทำ ยังต้องช่วย  หากวันนี้คนที่ได้ฝ่าไม่ใช่พวกท่านแต่เป็นคนอื่น  พวกท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น พวกท่านอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ     ลองคิดดู    ไม่น่าสงสารหรือ   โดยเฉพาะชาวจีนเหล่านั้นที่ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงที่สุด  นั่นคือการรบกวนพวกท่านโดยอิทธิพลเก่า  จึงถูกประทุษร้ายจนถึงระดับนี้  ดังนั้นจึงยิ่งสมควรไปช่วยเหลือพวกเขา   ในขณะนี้ทุกท่านต้องทำสามเรื่องให้ดี  บำเพ็ญตนเองให้ดี เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล  หากมีเจิ้งเนี่ยนพอ  บำเพ็ญตนเองได้ดี แน่ละเจิ้งเนี่ยนก็จะพอ  ดังนั้นกล่าวสำหรับทุกท่าน การช่วยเหลือสรรพชีวิตนั่นก็คือความรับผิดชอบของท่าน  ภารกิจทางประวัติศาสตร์ หนักหน่วงมาก และลำบากยากเข็ญมาก

ทุกท่านทราบ  พวกเราช่วยคนๆหนึ่งนั้นไม่ยาก  ยากอยู่ที่การรบกวนกับแรงกดดันของสิ่งชั่วร้าย  กล่าวสำหรับคนๆนั้น  หากเขาสามารถเข้าใจความจริง  สามารถได้รับการช่วยเหลือ  ที่จริงพอคนๆนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว  ชีวิตของระบบจักรวาลที่อยู่เบื้องหลังเขาซี่งเขาเป็นตัวแทนก็จะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด  สรรพชีวิตที่นับไม่ถ้วน  ระบบที่กว้างใหญ่ไพศาล  ชีวิตมากมายเช่นนี้ล้วนจะได้รับการช่วยเหลือ  สำหรับคนๆนี้สามารถได้ฟังความจริง  สามารถเข้าใจได้เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริง  ระดับความยากนี้เกิดจากองค์ประกอบที่ใหญ่อย่างนั้นสร้างขึ้น  ในการอธิบายความจริง สิ่งที่ปรากฏออกมาคือองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายนานาชนิดกำลังรบกวนอยู่  ที่จริงคือองค์ประกอบที่ใหญ่อย่างนี้อยู่เบื้องหลัง  เมื่อครู่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดว่า ความรับผิดชอบที่ศิษย์ต้าฝ่าแบกรับอยู่กับตัวนั้นหนักมาก  ภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ไม่ใช่ใครก็สามารถแบกรับภาระได้  มีแต่ศิษย์ต้าฝ่าที่คู่ควรทำ ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยมจริงๆ

ถือโอกาสนี้ข้าพเจ้ายังคิดจะพูดอีกสักหน่อย  ที่ผ่านมาไม่เคยพูดกับทุกท่าน  ที่ประชุมเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดคำพูดไว้ท่อนหนึ่งอย่างนี้  วันนี้ข้าพเจ้าต้องพูดซ้ำอีก  หาไม่แล้วจะถ่ายทอดต่อไปอย่างผิดๆ   ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ ในการเจิ้งฝ่า  เนื่องจากเทพในแต่ละระดับ ต่างจัดวางไว้ว่าหลังเจิ้งฝ่ามนุษย์จะเผชิญกับปัญหาอย่างไรบ้าง   มีเทพอยู่ระดับชั้นหนึ่งพวกเขาจัดวางไว้ว่าสุดท้ายต้องทำการพิพากษาใหญ่  เรื่องนี้ เรื่องเล่าในทางตะวันตกก็มี   มนุษย์จะเผชิญกับการพิพากษาใหญ่   ไม่เพียงแต่มนุษย์  สรรพชีวิตทั้งหมดในตรีภูมิล้วนจะต้องเผชิญกับปัญหานี้  แม้แต่คนที่ตายไปก็ต้องคืนชีพกลับมา  ต้องเผชิญการพิพากษาด้วยกันทั้งหมด  การพิพากษาจะทำต่อชีวิต นับตั้งแต่สร้างโลกจนสุดท้ายจบสิ้นลง  รวมทั้งการเริ่มถ่ายทอดต้าฝ่า จนจบสิ้นการช่วยเหลือสรรพชีวิต  โดยเฉพาะคือการแสดงออกมาของสรรพชีวิตในช่วงสุดท้ายของการเจิ้งฝ่าที่เผยออกมาทั้งหมด ที่ผ่านมาสรรพชีวิตที่ข้าพเจ้าพูดนั้นมีความหมายกว้าง  ครอบคลุมทั้งหมด  ทุกสิ่งของจักรวาล  ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ของคนจะบอกว่าเขามีอินทรีย์กับอนินทรีย์  ที่จริงทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งมีชีวิต  ชีวิตในแต่ละมิติ  สรรพชีวิตทั้งหมด  ล้วนมาเพื่อต้าฝ่านี้  สภาพแวดล้อมที่คงอยู่ของสรรพชีวิตทั้งหมดล้วนก่อตั้งเพื่อต้าฝ่านี้  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่า พอถึงจุดสุดท้าย ล้วนต้องเผชิญกับการพิพากษานี้    การบรรยายาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงมัน  เป็นเพราะการจัดวางของระดับชั้นนั้นล้วนไม่อาจยึดถือได้แล้ว  สุดท้ายคือ ข้าพเจ้ามาตัดสินว่าจะทำอย่างไร  แต่การจัดวางการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพวกเขาไม่ใช่เพียงการพิพากษาพวกที่ส่งผลในทางตรงกันข้าม ก่อผลในด้านลบเหล่านั้นกับพวกที่ทำเรื่องชั่วเท่านั้น  พวกที่ส่งผลทางด้านบวกก็จะเผชิญกับปัญหานี้ด้วย  เผชิญอย่างไร  อาทิเช่นในระหว่างการเจิ้งฝ่า ขณะที่ท่านอยู่ในระหว่างที่แสดงบทบาทด้านบวกนั้นท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่  เช่นพวกที่มาเป็นศิษย์ต้าฝ่า ท่านให้คำปฏิญญาณอะไรไว้ ท่านทำให้คำปฏิญญาณของตนเองเป็นจริงแล้วหรือไม่  ข้อกำหนดของพระผู้สร้างโลกคืออะไร  ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระผู้สร้างโลกแล้วหรือไม่  หากคำปฏิญาณเมื่อเริ่มแรกของท่านไม่ได้ทำให้เป็นจริง    ท่านไม่ได้ไปทำตามข้อกำหนดของพระผู้สร้าง  ท่านก็ไม่ได้บรรลุสิ่งที่ท่านควรทำให้เสร็จสมบูรณ์  ท่านหลอกลวงพระเจ้า เพราะท่านทำให้สภาพแวดล้อมบางแห่งในเวลานั้น ทำให้จังหวะก้าวของการเจิ้งฝ่ากับสรรพชีวิตที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเกิดการสูญเสีย ทำให้ระดับชั้นที่ต่างกันของจักรวาลเสียหาย  นี่ล้วนต้องรับผิดชอบ  เมื่อวานข้าพเจ้าได้พูดคำนี้แล้ว วันนี้ข้าพเจ้าต้องพูดซ้ำอีกรอบ หาไม่จะถ่ายทอดต่ออย่างผิดๆได้ง่าย  เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ได้พูดเช่นนี้  ไม่คิดจะพูดมันออกมา  เพราะข้าพเจ้าทราบว่าทุกท่านล้วนแต่ยากลำบาก  ไม่ว่าสุดท้ายจะปฏิบัติต่อการเจิ้งฝ่าอย่างไร  ปฏิบัติต่อตนเองอย่างไร  หากทำไม่ดี ก็จะต้องรับผิดชอบจริงๆ 

ต่อจากนี้ไป ทุกท่านสามารถส่งคำถาม ข้าพเจ้าจะตอบให้กับทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ศิษย์         ขอเรียนถามท่านอาจารย์   ถึงความหมายและบทบาทของการแสดงเสินยวิ่นในช่วงประวัติศาสตร์ของการเจิ้งฝ่านี้

อาจารย์  ทุกท่านมองเห็นแล้วหนา การแสดงของคณะศิลปินเสินยวิ่นนั้น  แต่ละครั้ง มีผู้ชมน้อยที่สุดก็หลายร้อยคน  โดยทั่วไปล้วนพันกว่าคน  กระทั่งถึงสองพันคน  สามพันคน  ครั้งที่มีมากก็มีกว่าห้าพันคน  ก็ดูว่าโรงละครเล็กหรือใหญ่  แต่คนที่ดูเสินยวิ่นจบนั้นนา ร้อยละ๙๐ขึ้นไป  ล้วนเปลี่ยนท่าทีต่อต้าฝ่าแล้ว มีการรับรู้ที่แจ่มแจ้งต่อสิ่งชั่วร้าย  คนได้อยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องทั้งหมดแล้ว  เรื่องนี้ในการอธิบายความจริงของพวกท่านจะทำให้คนมากอย่างนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ยากที่จะทำได้  ต้องมีศิษย์ต้าฝ่ามากเท่าไรอธิบายความจริงพร้อมกันจึงจะบรรลุถึงได้ละ  แน่ละสื่ออย่างอื่นที่ส่งผลกระทบก็ใหญ่มากเช่นกัน  แต่ว่าในทันทีได้เห็นผลมากมายอย่างนี้  ในขณะนี้ มีแต่การแสดงของเสินยวิ่นจึงจะทำได้ถึงจุดนี้

สำหรับการแสดงของเสินยวิ่นนั้น  ความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน  คนจีนนั้นรับรู้ได้จากด้านเหตุผล  ผลของเวทีที่งดงามหมดจด  จักษุสัมผัสกับความรู้สึกนั้นสะเทือนเลือนลั่นมาก  โดยเฉพาะคือเป็นการตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีที่เทพถ่ายทอดให้  ไม่มีวัฒนธรรมพรรคแม้แต่น้อย  เป็นของ ของมนุษย์และประวัติศาสตร์ของคนอย่างแท้จริง  ในการแสดงได้แสดงออกถึงจิตใจที่กว้างขวางมีความเมตตาและความอดทนที่ยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะคือหลังจากที่คำหลอกลวงของพรรคมารถูกเปิดโปง  สำหรับคนจีนนั้นเป็นความรู้สึกที่สะเทือนเลือนลั่นอย่างมากจริงๆ  กล่าวสำหรับชาวตะวันตกกับชนชาติอื่นนั้น  ความรู้สึกของพวกเขานั้นรุนแรงมาก  กระทั่งมีบางคนในขณะที่เคลิบเคลิ้มอยู่นั้น ได้เห็นจริงๆแล้วว่ามีเทพอยู่บนเวที  ประสิทธิผลของมาตรฐานที่เหนือชั้นของนักแสดงกับด้านที่ถูกต้องของเวที นอกจากเสิ่นยวิ่นแล้วจะไม่สามารถพบเห็นได้ในการแสดงอื่นๆ  คนจำนวนมากหลังจากได้ชมแล้วต่างพูดว่า นี่มาจากสวรรค์นี่นะ  นี่คือเทพกำลังช่วยเหลือคนอยู่  นี่คือความหวังของอนาคต  เสินยวิ่นกำลังนำการฟื้นฟูศิลปวรรณคดี  เป็นต้น  ผู้ที่พูดคำพูดเหล่านี้ หลายคนล้วนเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะ  ไม่ใช่พูดแบบสนุกปาก (ปากพาไป)  กระทั่งมีบางคนในขณะที่พูดอยู่นั้นก็เช็ดน้ำตาไปพลาง  รู้สึกซาบซึ้งใจมาก  นี่จึงพูดได้ว่าในการแสดง สามารถบังเกิดผลเช่นนี้จริงๆ  เราทราบว่าการแสดงของเสินยวิ่นสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการช่วยเหลือคนได้จริง  กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า  การสัญจรแสดงของเสินยวิ่นครั้งหนึ่งๆนั้นก็ทำให้คนหลายแสนคนได้รับการช่วยเหลือ  เรื่องนี้พวกเราทำได้อย่างคุ้มค่ามาก  ไม่น่าทำหรอกหรือ

ปัญหานี้ก็พูดเพียงเท่านี้

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละประเทศทั่วโลกที่มาร่วมนิวยอร์กฝ่าฮุ่ยขอฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์      ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือสนั่น)

ศิษย์           เสินยวิ่นสามารถไปแสดงที่ประเทศอินเดียหรือไม่  ประเทศอินเดียมีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคือนักเรียน นักศึกษา  กำลังได้รับฝ่าในอัตราที่เร็วและเริ่มฝึกพลัง  แต่เนื่องจากไม่มีเอกสารของต้าฝ่ามากพอ  พวกเราไม่สามารถรับรองได้ว่าหลังจากพวกเขาได้ฝ่าแล้วจะก้าวหน้าต่อไปในการฝึกพลังและเข้าใจฝ่า  ควรช่วยเหลือผู้ฝึกใหม่เหล่านี้อย่างไรดี  อีกอย่าง ขณะนี้จะเริ่มทำหนั้งสือพิมพ์ต้าจี้หยวนภาคภาษาอังกฤษในอินเดียได้หรือไม่ 

อาจารย์      แสดงเสินยวิ่นนั้นไม่มีปัญหา  ต้าจี้หยวนภาคภาษาอังกฤษ ถ้ามีเงื่อนไขก็ทำได้  สื่ออันนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไร  หากมีเงื่อนไขในอนาคตจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีได้

            กล่าวสำหรับผู้ฝึกใหม่ก็ต้องศึกษาฝ่าให้มาก  ไม่มีทางลัดอื่นให้เดิน  มองจากสถานการณ์รวมของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้น  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางผ่านมา  พิสูจน์ได้ถึงความสำคัญของการศึกษาฝ่า  คนก็เหมือนกับภาชนะ  ถ้าบรรจุฝ่าเข้าไปมากแล้ว  โดยเฉพาะคือนี่เป็นต้าฝ่าของจักรวาล  เขาก็สามารถทำให้คนมีเจิ้งเนี่ยน  ทำให้คนแสดงบทบาทที่ถูกต้อง  ต้องเป็นอย่างนี้แน่  ดังนั้นจึงมีวิธีเดียว  ก็คือศึกษาฝ่าให้มาก  อย่ามัวแต่ยึดกับรูปแบบการฝึกพลัง  ต้องนำพาทุกท่านศึกษาฝ่าให้มาก  โดยเฉพาะคือนักเรียนอินเดียนั้น มีค่อนข้างมาก  ต้องให้นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จัดตั้งขึ้นมาศึกษาฝ่า  นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด

ศิษย์           ในขณะที่เผยแพร่เสินยวิ่น ถ้าถึงหนึ่งหรือสองวันสุดท้ายยังมีตั๋วเหลือมากที่ขายไม่ออก ในเวลานี้เพื่อนผู้บำเพ็ญมีความเห็นสองอย่าง   อย่างที่หนึ่งคือลดราคา ไม่อาจให้ที่นั่งว่างได้  อีกความเห็นหนึ่งคือไม่อาจลดราคา  จะต้องสร้างยี่ห้อของเสินยวิ่น

อาจารย์   พูดถึงตรงนี้  ข้าพเจ้าอยากจะพูดอย่างนี้  ทุกท่านทราบว่าในสังคมนานาชาติมีสินค้ามากมายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง  ยี่ห้อสินค้ามักจะไม่ได้รับการกระทบจากเศรษฐกิจของสังคมอย่างง่ายๆ  ในสถานการณ์ทั่วไปเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันก็ไม่ได้รับผลกระทบเลย  เพราะอะไรหรือ เพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบล้วนเป็นระดับล่างของสังคม  คนในระดับสูงเขามีเงินสะสม  เขาจึงไม่ได้รับการกระทบมาก  พูดจากอีกมุมมองหนึ่ง  สังคมมนุษย์เป็นเช่นนี้จริงๆ คนระดับสูงมีโชคลาภมาก  รากฐานจิตใจสูง ไม่ใช่ตายตัว แต่ส่วนมากเป็นอย่างนี้  เพราะหากเขาไม่มีโชคลาภเช่นนั้นเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้  ไม่เหมือนกับหลักการจอมปลอมนั้นของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน   พวกเราไม่แบ่งว่าจนหรือรวย ล้วนช่วยเหลือสรรพชีวิตที่พบเห็นทั้งสิ้น  ไม่สนใจว่าเป็นระดับไหน  สังคมระดับสูงนั้นจะไม่สนใจก็ไม่ได้ 

ยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องตั๋วนี้  ผลการแสดงของเสินยวิ่นนั้นเป็นการแสดงอันดับหนึ่งของโลก ดีที่สุด (เสียงปรบมือ) ยังไม่เพียงแต่ในปัจจุบัน  ข้าพเจ้าก็ได้ตรวจสอบคุณภาพของการแสดงในประวัติศาสตร์ยุคต่างๆกัน  ก็ยังนับว่าดีที่สุด  นี่หมายถึงผลลัพธ์ของการแสดงบนเวที  ในนั้นยังรวมถึงรูปแบบศิลปวรรณคดี กับฝีมือทางศิลปวรรณคดีที่ปรากฏออกมา  ที่จริงการแสดงของคนธรรมดาสามัญนั้นไม่อาจเปรียบได้เลย  นี่เป็นผู้บำเพ็ญกลุ่มหนึ่ง  จุดมุ่งหมายคือการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ทั่วทั้งเวทีล้วนคือเทพที่ช่วยกันอยู่  การแสดงของคนธรรมดาสามัญจะทำถึงได้อย่างไรกันละ  ทำไม่ถึง

ฉะนั้นหากพูดจากด้านราคาตั๋ว  ทุกท่านทราบ ในสังคมตะวันตกผู้คนนั้นมีระดับชั้นทางสังคม   ไม่ว่าผู้คนจะไม่พอใจอย่างไรต่อระดับชั้นของสังคม  แต่มันก็คงอยู่อย่างแท้จริง  คนในระดับที่ต่างกัน เขาก็จะไปร้านค้าที่ต่างกัน  ไปอุปโภคบริโภคในสถานที่สำหรับอุปโภคบริโภค  นี่เป็นเรื่องแน่นอน  นี่คือสิ่งที่ชาวจีนซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมของพรรคมารไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างแท้จริง  คนในสังคมระดับสูง ท่านให้เขาไปเข้าร่วมกับเรื่องบางอย่างในระดับล่าง เขาย่อมจะไม่ไปอย่างเด็ดขาด  ผู้คนล้วนแต่มีจิตใจที่รักหน้าตา และอยากที่จะแสดงออกมา  ดังนั้นจึงมีคนมากมายล้วนอยากจะเข้าใกล้สังคมชั้นสูง  ในการแสดงต้องหาโรงละครที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นคนระดับสูงหรือระดับล่างต่างปรารถนาไปชมกันทั้งนั้น   หากเป็นสถานที่ระดับล่างหรือหาโรงละครสำหรับการแสดงระดับล่าง  คนระดับกลางและสูงจะไม่ไปอย่างเด็ดขาด   ไม่ว่าผู้คนจะคิดอย่างไรก็ดี  แต่นี่คือความเป็นจริงของสังคม  พวกเราจะช่วยคน  พวกเราก็ต้องไปช่วยโดยดูสภาพการณ์ของคนด้วย  ไม่ใช่คิดเอาเองว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้  

ดังนั้นสถานการณ์การขายตั๋วของเสินยวิ่นข้าพเจ้าจึงคิดอย่างนี้  ทุกท่านต่างบอกว่าตั๋วที่เหลือก่อนการแสดงจะทำอย่างไรดี  ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอพูดจากมุมมองของผู้บำเพ็ญ  ที่จริงสถานการณ์การขายตั๋วในแต่ละแห่ง  ก็เป็นการแสดงออกที่แท้จริงของสภาพการณ์ของการบำเพ็ญกับการประสานร่วมมือกันของผู้ฝึกในแต่ละแห่ง  เป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม (เสียงปรบมือ)  ไม่ใช่ว่าอาจารย์เห็นว่าเสินยวิ่นสำคัญ  จึงพูดอย่างนี้  ไม่ใช่  หากเป็นการแสดงออกซึ่งสภาพการณ์ของการบำเพ็ญจริงๆ  ผู้รับผิดชอบของบางพื้นที่จิตใจคับแคบ   ผู้ฝึกเหล่านี้ฉันไว้ใจ  พวกเราทำ  ไม่ให้คนเหล่านั้นที่มองไม่ขึ้นมาร่วม  ผลักไสคนอื่นไป   บางพื้นที่ในระหว่างผู้ฝึกด้วยกันเองนั้นมีบางคน มีจิตมนุษย์หนัก  ไม่ถือเอาการร่วมมือกันให้ดีเป็นเรื่องอันดับแรก  โต้เถียงกันไม่หยุดหย่อน  กระทบต่อเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  กระทบต่อการขายตั๋ว  บางพื้นที่ ท่านลากผู้ฝึกส่วนหนึ่ง  ฉันลากผู้ฝึกส่วนหนึ่ง  เขาทำอย่างนี้  เธอทำอย่างนั้น  ไม่ประสานร่วมมือกันเลย  บางพื้นที่มีคนที่จิตใจไม่ดีอยู่จริง ซึ่งปะปนอยู่ภายใน  ยังมีบางพื้นที่  กลัวว่าสายลับจะรู้  จึงปิดซ่อนอย่างมิดชิด  ทำจนผู้ฝึกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร  แล้วจะให้คนเขาร่วมมือได้อย่างไร (เสียงปรบมือ)  ทำลับๆล่อๆคล้ายกับทำเรื่องที่ไม่อาจสู้หน้าคน  เดิมทีนี่เป็นเรื่องที่สง่าผ่าเผย  ข้าพเจ้าจะขอพูดอีกที  ท่านอย่าได้ถูกสถานการณ์กับองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายปิดบังตา  ประวัติศาสตร์ยุคนี้คือให้ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่า  หากท่านเดินให้ถูกต้องบนเส้นทางนี้ อะไรก็ขวางกั้นไม่ได้  ดูแต่ว่าท่านจะเดินได้เที่ยงตรงหรือไม่  สายตาคับแคบอย่างนั้น  แล้วจะทำได้อย่างไร ทำไม่ได้หรอก   แน่ละ การจัดการแสดงเสินยวิ่น โดยตัวมันเองนี้เป็นการทำโดยสมัครใจของผู้ฝึกในแต่ละพื้นที่ พวกท่านคิดจะทำก็ทำ  พวกท่านไม่คิดจะทำ อาจารย์ก็ไม่อาจฝืนให้พวกท่านไปทำ  เพราะนั่นคือการสมัครใจของศิษย์ต้าฝ่าในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า จึงทำกัน   แต่ข้าพเจ้าก็มองเห็นสถานการณ์ที่เป็นจริงอันหนึ่ง  การแสดงของเสินยวิ่นได้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไปให้กับสถานการณ์ในพื้นที่นั้น  มีคนมากมายอย่างนั้นเข้าใจต้าฝ่าได้ในทันที  หันมาสู่ฝ่ายที่ถูกต้องในทันที  ในยามปกตินี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านยากจะทำได้   โดยผ่านการแสดงของเสินยวิ่นมีหลายคนเริ่มสัมผัสกับต้าฝ่า บำเพ็ญต้าฝ่า  นี่ก็พบได้มากมายทีเดียว

ฉะนั้นเมื่อพูดถึงมูลค่าของตั๋วนี้  นี่เป็นศิลปะบนเวทีที่ดีที่สุดในโลก  เทพกำลังแสดงอยู่ คนที่ดูการแสดงนั้นโรคก็หาย  กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่  ไม่ว่าแรงกดดันในใจจะมากแค่ไหน  ขณะที่ชมการแสดงอยู่ในทันใดแรงกดดันก็หายไปแล้ว  ผ่อนคลายลงแล้ว  หลังจากเดินออกไป ความยากลำบากอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้  เงาต้นหลิวดอกไม้งามสะพรั่ง (อุปมา: สถานการณ์มีความหวัง) (หัวเราะ)  แต่ละคนหรือด้านเศรษฐกิจดูเหมือนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว  (เสียงปรบมือ) เป็นเพราะในขณะที่อยู่กับการแสดงนี้ หลังจากมีการเลือกอย่างถูกต้องกรรมก็สลายแล้ว  เปลี่ยนเป็นโชคลาภ  และมีคนมากมายที่ชมการแสดงจบแล้วโรคก็หายแล้ว  เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู  นี้เป็นมูลค่าอะไร  ดูแค่ชั้นผิวที่สุดของคุณภาพการแสดงโดยตัวมันเอง  ผู้ชมจำนวนมากต่างก็พูดว่า  การแสดงนี้มีมูลค่าห้าร้อยเหรียญต่อตั๋วหนึ่งใบ  ห้าร้อยดอลล่าร์สหรัฐ (เสียงปรบมือ)  ไม่ว่าในยุโรป ในอเมริกาและพื้นที่อื่นๆ  ผู้ชมจำนวนมากต่างพูดว่า ตั๋วใบนี้คุ้มค่าเงินห้าร้อยดอลล่าร์สหรัฐ 

แน่ละ มีตั๋วที่เหลือขายไม่ออก นั้นมีอีกสาเหตุหนึ่ง  ไม่ใช่แค่เรื่องการประสานร่วมมือของศิษย์ต้าฝ่า  ก็คือมีหลายแห่งไม่รู้จักเสินยวิ่น  ไม่ว่าการแสดงของเสินยวิ่นจะดีอย่างไร  คนที่เสินยวิ่นเผชิญอยู่คือ 7 พันกว่าล้านคนทั่วโลก  เพียงไม่กี่แสนคนได้ชมก็เป็นเพียงเศษน้อยนิด  ส่วนในสังคมตะวันตก  คณะศิลปินเหล่านั้น  คณะบัลเล่ต์มันมีประวัติศาสตร์ร่วมร้อยปีแล้ว  ตั้งแต่เยาว์วัยพ่อแม่ก็พาเขาไปดูกันแล้ว  ตราบจนแก่ชราเขาล้วนดูการแสดงนั้น  มาตรฐานการแสดงของคณะบัลเล่ต์คืออะไร  ใครแสดง  สภาพของนักแสดง  แม้แต่สภาพรูปธรรมเขาต่างก็รู้กัน   ดังนั้นพอคณะบัลเล่ต์นั้นมาถึง   การโฆษณานั้นเพียงเขียนว่าคณะบัลเล่ต์คณะไหน ปีไหน เดือนไหน จะมาแสดง ก็พอแล้ว   ง่ายๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ผู้ชมก็มากันแล้ว  พวกท่านทำโฆษณาให้ดีแค่ไหน พวกท่านต่างก็รู้สึกว่ายังไม่พอ  พวกท่านถึงกับคิดว่าจะทำให้โฆษณาสะท้อนงานราตรีสโมสรนี้ออกมาทั้งหมดจึงจะพอ  เป็นไปไม่ได้  ต่อให้ทำโฆษณาดีขึ้นไปอีก ก็ไม่แน่ว่าเขาจะมาดู  ปีก่อนในเขตนิวยอร์ก  คนนับพันนับหมื่นแต่ละคนแทบจะดูโฆษณาเสินยวิ่นถึงห้ารอบแล้ว  ก็ทำจนถึงขั้นนี้  แต่เขาก็ยังไม่มา  เพราะอะไร  ผู้คนคิดว่า ฉันรู้ว่าคุณมาแล้ว  แต่ฉันไม่รู้สิ่งที่คุณแสดงนั้นฉันจะชอบหรือไม่  คุณภาพการแสดงของคุณเป็นอย่างไร  ผู้ชมเหล่านี้ไม่ทราบ  ก็คือว่ายังไม่มีชื่อเสียงระดับนั้น  ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาการโฆษณา  ไม่ใช่แค่เพียงกำลังที่ทำลงไปไม่พอ หากแต่มีปัจจัยของความไม่เข้าใจอยู่ด้วย

ยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง  การแสดงระบำเพลงของจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาอเมริกาหรือที่ต่างๆทั่วโลก สิ่งที่แสดงเหล่านั้นคืออะไร  จับฉ่ายจานใหญ่  อย่างเช่นในระบำที่มันแสดงมีท่าระบำบัลเล่ต์  มีท่าระบำจีนโบราณ  มีระบำต่างๆของยุคนี้ ท่าเต้นยุคปัจจุบัน  ยังมีสิ่งที่ยุ่งเหยิงเลอะเทอะเหล่านั้นที่ไม่ได้มาตรฐานแทรกอยู่ข้างใน  ในสังคมตะวันตกเคยชินกับมาตรฐาน  คนที่สามารถแบ่งแยกประเภทได้ชัดเจนจะรับได้อย่างไรกัน  แต่คนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เข้าใจ ชาวจีนที่ถูกกรอกด้วยวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  รวมทั้งผู้กำกับบทแสดงเหล่านั้นก็ดี  นักแสดงก็ดี  พวกเขาต่างไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว  และไม่เข้าใจสภาพจิตใจของคนปกติ  แต่วิญญาณชั่วพรรคมารนั้นมันเข้าใจ  เป้าหมายเดิมทีของมันก็คือมาทำลายชาวจีน  ทำลายวัฒนธรรมจีน  มันจึงบอกให้คนจีนทำอย่างนี้ ดังนั้นสิ่งที่แสดงจึงยุ่งเหยิ่งเลอะเทอะ  การสร้างสรรค์ก็ต่ำ  ดังนั้นในสังคมนานาชาติจึงไม่มีคนบอกว่ามันดี   นี่ก็สร้างอุปสรรคให้กับเสินยวิ่นในระดับหนึ่ง  พอคนได้ยินการแสดงของจีนจึงไม่ประทับใจ

แต่ข้าพเจ้าก็มองเห็น  คุณภาพของการแสดงที่งามพร้อมสามารถบังเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ทำให้คนสั่นสะเทือนได้อย่างแท้จริง  ผลกระทบนี้จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตามการแสดงอย่างต่อเนื่องของเสินยวิ่น   ที่จริงการสั่นสะเทือนและผลกระทบต่อสังคมจากการแสดงของเสินยวิ่น เป็นสิ่งที่ความงามอื่นใดล้วนไม่อาจทำได้ ยิ่งใหญ่มาก และล้วนแต่อาศัยพลังที่แท้จริงของเสินยวิ่นเอง กับเหล่าศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันอย่างขยันขันแข็งจึงทำได้  คนที่ชมการแสดงจบลง ยังไปพูดในสังคมจากใจจริง  ถ่ายทอดจากคนสู่คน จากปากต่อปาก  จึงย่อมจะเกิดปฏิกิริยาที่เฟื่องฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  จะขยายวงออกไปได้   พอถึงเวลานั้นพวกท่านเพียงเขียนไม่กี่คำก็พอแล้ว ว่า เสินยวิ่นมาแล้ว  ไม่ต้องโฆษณามากเกินไปแล้ว (เสียงปรบมือ)

เช่นนั้นตั๋วที่เหลืออยู่ในขณะนี้จะทำอย่างไรดี  ไม่ได้ทำให้ดี  มีตั๋วเหลือ  ข้อเสนอของข้าพเจ้าคือ ไม่ลดราคา (เสียงปรบมือลั่น) เช่นนั้นมิใช่พูดกันว่าจะช่วยเหลือสรรพชีวิตหรือ  มามากอีกคนหนึ่งไม่ดีหรือ  ยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหม  ไม่ใช่เช่นนี้  ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิด  ผู้ฝึกชาวจีนบางคนยังไม่เข้าใจสภาพการณ์ของสังคมนานาชาติ   หากท่านลดราคาลงจริงๆแล้ว ท่านทำอย่างนี้จริงแล้ว  จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากในภายหลัง  อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง  มีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ ตรงที่นั่งที่ราคาตั๋วแพงที่สุด ได้ยินว่าคนข้างๆที่นั่งอยู่ที่นี่ซื้อตั๋วลดราคา  เขาจึงโกรธมาก  ไปหาผู้จัดการโรงละครเอ็ดตะโรลั่น  ยังมีครั้งหนึ่งก่อนการแสดง   ผู้ฝึกพาผู้ชมที่ชั้นสามเชิญลงมานั่งที่ชั้นล่าง  แต่ผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างล่างตรงที่นั่งที่ดีที่สุดก็ไม่ยอมขึ้นมา  ยืนขึ้นมาเรียกหาผู้จัดการขอคืนตั๋ว   พวกคุณทำไมจัดให้คนที่ตีตั๋วราคาต่ำเหล่านี้มาอยู่ที่นี่  เขาโกรธจัดมาก  เขารู้สึกว่าเป็นการลบหลู่เขา  ไม่ว่าความคิดของคนจะถูกหรือผิด  พวกเราที่นี่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์เขา   พวกเราช่วยคนก็ต้องทำตามสภาพสังคมที่เป็นจริงจึงจะมีผลดี    ยังมีอีก  การที่จะสร้างชื่อของยี่ห้ออะไรขึ้นมา ย่อมจะต้องผ่านระยะเวลาหนึ่งที่ยากลำบาก ผสมเล็กผสมน้อยค่อยๆเก็บสะสมไป   สิ่งนี้ในสังคมตะวันตกคือ เครดิต คนจีนแผ่นดินใหญ่ในทุกวันนี้เมื่อทำการค้าก็ชอบลงมือเร็ว  ได้เงินมาแล้วก็รีบจากไป  มีกำไรเล็กๆน้อยๆ  ไม่พูดเรื่องชื่อเสียง  ไม่พูดเรื่องความน่าเชื่อถือ  ไม่พูดเรื่องคุณภาพสินค้า  สุดท้ายละ ก็จบสิ้นทุกอย่าง  พวกเราไม่อาจทำกันเช่นนี้   เราต้องรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของเราในสังคมนี้ เรื่องนี้กล่าวสำหรับการช่วยเหลือสรรพชีวิตในโอกาสต่อไปก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาลดหรือไม่ลดราคา  คือสิ่งที่ทุกท่านต้องใช้ความคิดจิตใจในการคิดว่าจะประสานร่วมมือกันอย่างไรจึงสามารถขายตั๋วได้มาก

ศิษย์           เมื่อเร็วๆนี้พบว่ามูลเหตุที่ยากจะละจิตยึดติดได้คือ จิตมุ่งมั่นในการบำเพ็ญไม่พอ และปณิธานไม่แน่วแน่  พอถึงที่สุดปัญหาก็ปรากฏออกมาอย่างโดดเด่น

อาจารย์      ทราบก็ดีแล้ว  เป็นการเริ่มต้นยกระดับแล้ว  พวกเราที่สามารถทราบความบกพร่องของตัวเอง  ก็รีบๆตามขึ้นมาให้ทัน  ขณะนี้มีบางคนที่ไม่ทราบ  ไม่กล้าไปเผชิญกับสภาพการบำเพ็ญของตนเอง  ไม่กล้าไปดูความบกพร่องของตน  เช่นนั้นที่บำเพ็ญอยู่นั้นคืออะไรละ

ศิษย์            ผู้ประสานงานบางคนของประเทศญี่ปุ่น  ในวิธีการทำงานค่อนข้างเผด็จการ  ไม่รับฟังความคิดเห็น  จึงทำให้ศิษย์ส่วนหนึ่งเกิดการต่อต้าน  ศิษย์จำนวนมากอยู่ในสภาวะท้อแท้ใจ  ศิษย์เข้าใจว่าเราไม่ควรหมดหวังต่อสมาคมศึกษา  ติดขัดอยู่ในการโต้เถียงเรื่องความถูกผิดที่ผิวเผิน  ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนกันด้วยหลักการของฝ่า  สุดท้ายย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้  ต้องใช้จุดมุ่งหมายที่บริสุทธิ์อภัยให้กับความบกพร่องของฝ่ายตรงข้าม

อาจารย์      การบำเพ็ญไม่อาจบำเพ็ญสู่ภายนอก   ไม่ฟังความเห็นของตนเอง ท่านก็ท้อแท้แล้วหรือ  บำเพ็ญให้ใครกันละ  พวกท่านทราบไหมในจีนแผ่นดินใหญ่  องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายบงการให้ตำรวจชั่วระดับล่างประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างไรบ้าง   ประทุษร้ายอย่างนั้นยังไม่ท้อแท้กันเลย  ไม่จมลงไป  เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ท้อแท้แล้วหรือ  (เสียงปรบมือ)  ตนเองริเริ่มไปอธิบายความจริง  ตัวเองเดินบนทางของตนเอง  อย่าเอาใจไปวางไว้กับตัวผู้รับผิดชอบ  

            มีผู้ฝึกใหม่บางคน  ศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้ง จึงได้รับผลกระทบ  ฉะนั้นหันกลับมาข้าพเจ้าจะพูดถึงผู้รับผิดชอบบ้าง ในการทำงาน  ก็ดูว่าอาจารย์ทำอย่างไร  พวกท่านศึกษาสักหน่อย  เปิดใจที่กว้างขวางของผู้บำเพ็ญออกมา พวกท่านจึงจะสามารถนำพาคนได้มากยิ่งขึ้น  จึงจะสามารถช่วยคนได้     มีบางเรื่องทุกท่านต้องฟังการชี้นำของฝอเสวียฮุ่ย  ดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพและไปทำ  มีบางเรื่องฝอเสยีวฮุ่ยต้องปล่อยมือให้ทุกท่านไปทำเอง  แต่ในเวลาที่ความเห็นไม่เป็นเอกภาพ  ฝอเสวียฮุ่ยก็ต้องบอกทุกท่าน  ให้ไปทำกันอย่างนี้  พอตัดสินใจไปแล้ว  เช่นนั้นทุกท่านก็ทำกันอย่างนี้  ล้วนต้องร่วมมือกัน  (เสียงปรบมือ)  อย่าได้เป็นเพราะความเห็นไม่เป็นเอกภาพจนกระทบการทำงาน หากสามารถเข้าใจกันได้จริง  ยังจะยกระดับได้  นั่นช่างดีเหลือเกินแล้ว  ก็ควรเป็นเช่นนี้  แต่บางครั้งไม่มีเวลามากอย่างนั้นที่จะรอให้ทุกท่านเห็นพ้องหมดจึงค่อยไปทำ  ดังนั้นในบางครั้งต้องฟังฝอเสวียฮุ่ยตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพ  ฟังเข้าใจแล้วนะ(เสียงปรบมือ)

ศิษย์           พ่อของผมเป็นผู้ฝึกเก่าและอยู่ต่างประเทศ แต่กลับไม่กล้าก้าวออกมา ผมไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดี

อาจารย์      ใจไม่สู้นะ (หัวเราะ)  ทางหนึ่งคือตัวเขาเองสามารถเข้าใจได้จะดีที่สุด  การบำเพ็ญใช่ไหม   อีกทางคือเป็นผลจากสาเหตุภายนอก  ช่วยเขาหน่อย  เป็นไปไม่ได้ว่าวันไหนสิ่งชั่วร้ายจะบอกเขาว่าข้าไม่ประทุษร้ายเจ้าแล้ว  เจ้าอยากจะบำเพ็ญก็บำเพ็ญเถอะ  ที่จริงก็คือจิตหวาดกลัว    คำว่า“ปล่อยวางความเป็นตาย”ก็ล้วนพูดออกมาได้  เพียงแรงกดดันมากสักหน่อยก็ไม่ไหวแล้ว  อย่าเป็นเหมือน คนระดับล่างได้ฟังเต๋า

ศิษย์           ขอเชิญท่านนั่งลง

อาจารย์      ศิษย์หลายคนบอกให้ข้าพเจ้านั่ง  แต่ข้าพเจ้าอยากจะยืนต่อ  (ที่ประชุมหัวเราะ  ปรบมือ)ไม่ได้พบหน้าทุกท่านนานแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเห็นพวกท่านชัดๆ พวกท่านก็อยากเห็นข้าพเจ้าชัดๆ (เสียงปรบมือสนั่น)

ศิษย์           ผมมีลูกอยู่คนหนึ่ง ปีกลายได้ชมเสินยวิ่น รู้สึกประทับใจมาก  ปีนี้ก็ชมเสินยวิ่นอีก พอเสียงดนตรีดัง  ม่านใหญ่ยังไม่ทันเปิดเขาก็เริ่มร้องไห้เงียบๆ  เขาพูดว่าทัศนียภาพนี้ปรากฏขึ้นอีกแล้ว  บนสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้  ลูกคนนี้มีวาสนากับต้าฝ่า  ศรัทธาต้าฝ่ามาก  แต่บางครั้งกลับมีความสงสัย  นี่เป็นการรบกวนหรือไม่

อาจารย      การบรรยายฝ่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดไว้  ที่จริงพวกท่านศึกษาฝ่าก็ล้วนจะเข้าใจได้  คนนั้นก็มีทั้งด้านดีและชั่ว สสารกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในตรีภูมิล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบดีกับชั่วสองชนิดพร้อมกัน   สองด้านต่างสามารถแสดงบทบาทได้  หากคนให้ด้านที่ดีมาชี้นำพฤติกรรม    เขาก็เป็นคนดี  ให้ด้านที่ชั่วมาควบคุมพฤติกรรมก็เป็นคนไม่ดี  ในการบำเพ็ญหากมีความดีงามมากก็จะมีสภาพที่สอดคล้องกัน  เมื่อมีความดีงามน้อยความโง่เขลาก็จะแสดงออกมา  จึงดูว่าด้านใดที่แสดงบทบาท   การบำเพ็ญก็คือการทิ้งสิ่งที่ไม่ดี  สิ่งที่เป็นด้านลบ  บำเพ็ญจนกลายเป็นด้านบวกทั้งหมด  นี่ก็คือได้มรรคผลที่ดีงาม  ท่านอย่าได้รู้สึกว่า อ้อ เด็กคนนี้ดีถึงเพียงนี้ เขาก็ควรจะเป็นเหมือนกับเทพ ถูกต้องถึงเพียงนี้  ไม่ใช่ คนก็คือคน  ผู้ที่สามารถมองเห็นเทพ ก็ยังเป็นคน  เพียงแต่สภาพของคนนั้นไม่เหมือนกัน

ศิษย์           แม่ของผมบำเพ็ญสิบกว่าปีแล้ว  เมื่อไม่นานมานี้ก็จากโลกไป  ตอนที่ท่านบำเพ็ญนั้น เคยช่วยผมในด้านการยังชีพมากมาย ผมกลับไม่ได้ช่วยท่านข้ามด่านเป็นตาย

อาจารย์  อย่าคิดมากเกินไป  คิดมากเกินไปก็กลายเป็นยึดติด  บำเพ็ญให้ดีเถิด  เมื่อตนเองบำเพ็ญดีแล้วจึงช่วยเหลือสรรพชีวิตได้  ที่จริงศิษย์ต้าฝ่าที่จากโลกไปล้วนมีผลบุญ  อย่ากังวลใจ

ศิษย์           เหตุใดบทความจากแผ่นดินใหญ่ที่ส่งไปลงหมิงฮุ่ยคล้ายกับมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมพรรค

อาจารย์      บทความจากแผ่นดินใหญ่มากมายล้วนพูดจาโดยใช้วิธีการชนิดนั้นของวัฒนธรรมพรรค อย่างอื่นพวกเขาไม่เป็น  ก็เป็นวัฒนธรรมที่เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมชนิดนั้น  แต่หลังจากแก้ไขแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นยังคงใช้ได้    อย่าถูกกระทบด้วยเรื่องนี้

ศิษย์           จะเข้าใจสภาพความคิดและพฤติกรรมของผู้ฝึกที่มาจากแผ่นดินใหญ่ได้อย่างไร

อาจารย์      พยายามเข้าใจพวกเขาจากจุดยืนของพวกเขาให้มากเถอะ  ล้วนแต่เป็นผู้บำเพ็ญ  แก่นแท้แล้วเหมือนกัน   ล้วนกำลังทำสามเรื่องอยู่  ล้วนเป็นศิษย์ของข้าพเจ้า  นี่ก็เพียงพอที่จะร่วมมือกันให้ดีได้แล้ว  พวกเขาเองก็จะค่อยๆรู้สึกได้เอง  จุดนี้พวกท่านต้องกระจ่าง  อย่าเป็นเพราะเรื่องนี้จนผลักไสซึ่งกันและกัน

ศิษย์           ต้องกระตุ้นให้ศิษย์ตัวน้อยๆ เรียนเต้นรำ ศิลปกายกรรม  ดนตรี ใช่หรือไม่

อาจารย์    พวกท่านรู้สึกว่าเด็กๆกลุ่มโรงเรียนเฟยเทียนนี้ล้วนน่ารักมาก  มีโชคลาภมาก  แสดงบนเวทีได้ดีมาก  พวกท่านจึงคิดจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเฟยเทียนกันทั้งนั้น  ในอนาคตก็เข้าคณะเสินยวิ่นใช่ไหม  แต่ไม่อาจมีคนมากมายเช่นนั้นที่เข้าคณะเสินยวิ่นได้  และเงื่อนไขข้อกำหนดของเฟยเทียนนั้นสูงมาก   เฟยเทียนฝึกอบรมนักเรียนเข้าร่วมเสินยวิ่น  เสินยวิ่นคืออันดับหนึ่ง  ข้อกำหนดสูงขึ้นเรื่อยๆ เงื่อนไขด้านร่างกายล้วนคัดเลือกโดยปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดแบบมืออาชีพ นักเรียนการเต้นรำต้องเป็นเด็กชนิดที่ สูงชะลูด(สเลนเดอร์) โครงกระดูกเล็ก  ขายาว  ความยืดหยุ่นดี  กระโดดได้สูง  ไม่ว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงล้วนเป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานอย่างนี้  ดังนั้นคนที่อ้วนหรือโครงกระดูกใหญ่หรือศีรษะสูงไม่พอ นั่นก็ใช้ไม่ได้  ผู้ที่เรียนดนตรี ต้องมีความรู้สึกไวด้านดนตรี และจังหวะท่วงทำนอง  แต่ที่เสินยวิ่นต้องการคือผู้ที่เชี่ยวชาญ

            โครงการของศิษย์ต้าฝ่ามีมากมาย  ทำเรื่องอื่นก็ได้  หากมีเงื่อนไขนี้จริงๆ  ถึงท่านไม่พูดพวกเขาก็จะไม่พลาดไป  แต่หากเงื่อนไขนี้ไม่เพียงพอก็อย่าฝืนทำ

ศิษย์           เมื่อเผชิญกับโครงการกิจกรรมแต่ละครั้ง  เนื่องจากเพื่อนผู้บำเพ็ญที่สามารถแบ่งความรับผิดชอบในงานแถลงการณ์  เรียบเรียง มีน้อยมาก  หลายครั้งมีผมเพียงคนเดียวที่เร่งทำ  มีความขัดแย้งปะทะกันกับงานของคนธรรมดาสามัญ และ ครอบครัวในด้านต่างๆ (อาจารย์ ใช่) ไม่สามารถเจียดเวลามาบำเพ็ญศึกษาฝ่า 

อาจารย์      ที่จริงศิษย์ต้าฝ่าเราต่างเผชิญกับสภาพการณ์อย่างนี้  ล้วนมีครอบครัว  ล้วนจำเป็นต้องดูแลครอบครัว  ในขณะเดียวกันก็ต้องบำเพ็ญ ยังต้องยืนยันความถูกต้องของฝ่า ล้วนแต่เป็นเช่นนี้  จัดวางให้ดี  แน่ละมักจะมีสภาพการณ์พิเศษบางอย่าง  คนอื่นทำไม่เป็น  มีเพียงท่านคนเดียว เช่นนั้นก็พยายามหาคนมาเรียนรู้เถิด

ศิษย์           ผมไม่ทราบคำปฏิญาณของตนเอง  มีผู้ฝึกบอกให้ทำนี่ ทำนั่น ผมไม่สามารถทำทั้งหมด  ทำอย่างไรจึงจะทราบคำฏิญาณกับเส้นทางที่เหมาะสมของตนเอง

อาจารย์      ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครว่า ท่านควรทำสิ่งนี้  ท่านควรทำสิ่งนั้น  งานด้านต่างๆล้วนแต่ต้องการคน  ท่านรู้สึกว่าถนัดทางด้านใด  หรือท่านชอบทำด้านไหน  ท่านก็ไปทำเรื่องนั้นอย่างจริงๆจังๆ  ขอเพียงมันสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตได้  สามารถเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ท่านก็ไปทำ  เท่านั้นเอง  ไม่อาจเป็นไปได้ว่าในเวลาที่ท่านกำลังให้คำปฏิญาณ ในตอนนั้นก็เขียนอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะลงมาเป็นนักข่าวหรือนักแสดง (ที่ประชุมหัวเราะ)

ศิษย์           สามารถจะเรียนเชิญให้ท่านอาจารย์พูดถึงสภาพแวดล้อมของการเจิ้งฝ่าในขณะนี้ได้หรือไม่  

อาจารย์  สภาพแวดล้อมของจีนแผ่นดินใหญ่ กับสังคมนานาชาติไม่เหมือนกัน  ปัญหากับสภาพแวดล้อมที่สังคมนานาชาติเผชิญอยู่ก็คืออย่างนี้   ศิษย์ต้าฝ่าต้องบำเพ็ญโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนี้  ไปยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยคนโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนี้   ขณะนี้บางพื้นที่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสิ่งชั่วร้ายบ้าคลั่งอย่างมาก  การอธิบายความจริงในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ต้องระวังความปลอดภัย  การบำเพ็ญส่วนตัวกับการอธิบายความจริงหลอมรวมเข้าด้วยกัน  หากสภาพจิตใจไม่ถูกต้อง เจิ้งเนี่ยนไม่พอ  ก็จะเกิดปัญหา   เนื่องจากการบำเพ็ญของตนเองคือแก่นแท้  และผีวุ่นวายกับสิ่งชั่วร้ายระดับชั้นต่ำที่ประทุษร้ายโดยตรงต่อศิษย์ต้าฝ่า  ไม่ยอมให้สรรพชีวิตได้รับการช่วยเหลือ

ศิษย์           โครงการจำนวนมากต้องการศิษย์ต้าฝ่าไปเข้าร่วม  และมีศิษย์มากมายยังไม่อาจสำนึกรับรู้ได้ถึงโอกาส(ภาพข้างหน้า)ของสื่อของศิษย์ต้าฝ่า

อาจารย์      ใช่  ข้าพเจ้าทราบ  โดยเฉพาะคือการทำหนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนภาษาอังกฤษและต้าจี้หยวนภาษาอื่นๆหรือสื่ออื่นๆ  ซึ่งขาดคนมาก  มีเรื่องมากมายที่มักจะทำได้อย่างยากลำบากยิ่ง  ข้าพเจ้าคิดว่าความร่วมมือโดยรวมของโครงการต่างๆทำได้เข้าขั้นจริงหรือไม่  ยังมีความบกพร่องใช่หรือไม่  หากทำได้ดีจริงๆและสามารถเกิดประโยชน์แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้  กระทั่งด้วยผลกระทบของสื่อทำให้คนจำนวนมากขึ้นในสังคมมาอ่านสื่อ  เข้าใจความจริง ค้นหาต้าฝ่า หากทำได้ถึงจุดนี้จริงๆ ก็จะมีบุคลากรพอใช้ ก็จะมีคนใหม่ คนที่มีความสามารถก้าวเข้ามาเรื่อยๆ  ที่จริงในเวลาที่ก้าวนั้นก้าวออกไปไม่ได้  ลองดูซิว่ามีความบกพร่องทางด้านใดที่ทำให้ก้าวนั้นก้าวออกมาไม่ได้  แล้วก่อให้เกิดความยากลำบาก  หากพวกท่านทำได้ดีแล้วจริงๆ  สถานการณ์ก็จะเปลี่ยน  ก็จะเปลี่ยนดีขึ้น เป็นเช่นนี้จริงๆ    แน่ละมลเหตุก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียทั้งหมด  ถึงอย่างไรองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายก็กำลังสร้างความยุ่งยากให้กับพวกท่านอยู่  พวกมันรู้สึกว่า หากพวกท่านบำเพ็ญอยู่ในความทุกข์ยาก บำเพ็ญอยู่ในทุกข์ภัย  บำเพ็ญอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก  พวกท่านจึงจะมีธรรมานุภาพ  ดังนั้นจึงทำการรบกวน  ปัจจุบันก็คือสถานการณ์เช่นนี้

ศิษย์           ในเนื้อหาของการบรรยายฝ่าและจิงเหวินของท่านอาจารย์ คำลงชื่ออาจารย์  วันที่และคำว่า “ปรบมือ”  “อาจารย์หัวเราะ” ในเครื่องหมายคำพูด เป็นต้น  ในเวลาที่ศึกษาฝ่าร่วมกันควรอ่านออกมาหรือไม่

อาจารย์      (หัวเราะ) ไม่ต้อง  คำลงชื่อ  วันเวลา  จุดจุลภาค  เครื่องหมายคำพูด  ไม่ต้องอ่านทั้งหมด  (หัวเราะ) (ที่ประชุมหัวเราะ) อ่านแต่ฝ่า อ่านเนื้อหาของฝ่าก็พอแล้ว  ในหมู่ผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่มีสภาพการณ์อย่างหนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาฝ่า เมื่อพบชื่ออาจารย์  มีคนพูดว่าอ่านไม่ได้  ให้แก้เป็น “อาจารย์”  “ปรมาจารย์”   การอ่านฝ่าก็คือการอ่านฝ่า  ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่าแผ่นดินใหญ่ในเกาหลีใต้ฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์      ขอบใจทุกท่านนะ

ศิษย์           ระดับผู้บริหารจัดการของสื่อจะรับฟังความเห็นของพนักงานอย่างไรดี   โดยเฉพาะคือผู้ฝึกที่มีความเห็นขัดกันกับของตนเอง  ผู้ประสานงานหนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนของเมืองซิดนีย์ยอมที่จะไปต่างประเทศ  ไปหาคนใหม่จากวงนอกเข้ามา  แต่ไม่เห็นค่าของผู้ฝึกที่มีอยู่เดิมซึ่งทำงานอยู่ข้างในมานาน

อาจารย์      ใช่  พวกเรามักจะเป็นอย่างนี้  ความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่ดี  ร่วมมือกันไม่ดีก็หาคนอื่นทำ ร่วมมือกันไม่ดีอีกฉันก็หาคนอื่นทำ ร่วมมือกันไม่ดีอีกก็ไปหาอีก สุดท้ายต้าจี้หยวนนี้ก็กลายเป็นศูนย์ฝึกพลังที่ใหญ่ศูนย์หนึ่ง

            แต่เมื่อพูดถึงตรงนี้นะ  ข้าพเจ้าก็ขอพูดหน่อยว่า  ผู้ฝึกบางคนจับตามองที่ระดับบริหารตลอด   หากท่านทำงานอยู่ในสำนักงาน  ท่านกล้าจับตามองที่หัวหน้าตรงนั้นไหม   ท่านทำได้ไหม  ไม่ได้  ทำไมในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ในการบำเพ็ญตนเองกลับเฝ้ามองไปที่ข้างนอก  และอาจารย์ขอบอกพวกท่าน  การบำเพ็ญนั้น ต้องบำเพ็ญตนเอง  ต้องบำเพ็ญสู่ภายใน ค้นหาจากภายใน หากทุกท่านล้วนสามารถทำได้ถึงจุดนี้  ปัญหาอะไร ก็จะสามารถแก้ไขได้  นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกท่านจะสามารถร่วมมือกันได้   ฝ่ามีค่า  ทำไมไม่ทำอย่างนี้นะ  ผู้บริหารมีส่วนรับผิดชอบ  คนที่ร่วมมือก็มีส่วนรับผิดชอบ  ล้วนมีส่วนรับผิดชอบ  ทุกท่านลองคิดดู   พวกเรามักจะพูดว่าคนอื่นไม่ร่วมมือ  บางคนมักพูดว่าผู้บริหารมีปัญหา  ล้วนค้นหาที่ภายนอก  บำเพ็ญสู่ภายนอก  คิดอยู่แต่คนอื่น   พวกเราทำไมไม่ค้นหาที่ตัวเอง   หากทำได้ดีจริงแล้ว  เมื่อท่านทำได้ถูกต้องคนอื่นจะมองท่านได้อย่างไร   ในเมื่อผู้รับผิดชอบรีบเร่งที่จะทำงาน  ทำไมไม่คิดว่าตนเองทำไม่ดีพอที่ตรงไหน ทำให้ผู้ฝึกไม่อยากฟังคำพูดของท่านละ  ฉะนั้นต้องพิจารณา  นั่นคือการบำเพ็ญ  นั่นก็คือการบำเพ็ญนะ

ศิษย์           ที่แผ่นดินใหญ่มีผู้ฝึกเก่าส่วนหนึ่งเชื่อถือบทความชื่อ “เฉวียนฝ่า” (ฝ่าทั้งหมด)กับ “บทที่ 10” (ของจ้วนฝ่าหลุน)

อาจารย์      นี่ล้วนแต่เป็นสายลับอันธพาลทำออกมา   ไม่มี “เฉวียนฝ่า”(ฝ่าทั้งหมด)อะไร  และไม่มี “บทที่ 10” (ของจ้วนฝ่าหลุน)อะไร  สิ่งเหล่านี้ของพวกผีวุ่นวาย  ใช่หรือไม่ว่ายังมีประเภท“เจี๋ยวฝ่า”(ฝ่าของเท้า) (หัวเราะ)  ก็คือสิ่งที่วิญญาณชั่วอาศัยสมองของสายลับทำออกมา  ก็คือจะสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกผู้ฝึกเหล่านั้นที่พวกมันถือว่าไม่ก้าวหน้า  สร้างความปั่นป่วนให้กับพวกนั้นที่ชอบฟังเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย  สร้างความปั่นป่วนให้กับพวกที่ชอบเรื่องแปลกใหม่ ชอบโอ้อวด   ก็คือสร้างความปั่นป่วนให้กับคนเหล่านี้  ผู้ที่บำเพ็ญจริงนั้นมันสร้างความปั่นป่วนให้ไม่ได้แม้แต่คนเดียว

ศิษย์           ใช่หรือไม่ว่าคนจีนในประเทศที่ดูแผ่นซีดีเสินยวิ่นกับคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งดูโดยตรงสามารถจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน

อาจารย์      เพียงแต่สามารถรับรู้ในสิ่งชั่วร้ายได้อย่างชัดเจน  เข้าใจว่าต้าฝ่าดี  ศิษย์ต้าฝ่าคือคนดีก็ใช้ได้แล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  การดูแผ่นซีดี ยังไม่อาจได้ผลเหมือนกับการดูโดยตรง  บางคนพูดว่าเราสามารถจะฉายภาพบนจอขนาดใหญ่ในสนามกว้างๆได้หรือไม่  ให้คนมากยิ่งขึ้นมา เหมือนดูเสินยวิ่นโดยตรง  นี่ไม่ถูก  ในสังคมนานาชาติอย่าทำอย่างนี้โดยเด็ดขาด  จะทำให้คนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ  ถ้าคนมีวาสนาจริงๆที่จะได้ชมเสินยวิ่นแสดงโดยตรงก็จะไม่รู้สึกสั่นสะเทือนอย่างนั้นแล้ว  เขายิ่งรู้สึกว่าล้วนเหมือนๆกันหมดก็จะไม่มาชมแล้ว  ดังนั้นพวกท่านอย่าทำเช่นนี้ ผลลัพธ์จากการชมโดยตรงนั้น  เทพก็อยู่ที่นี่โดยตรง  การชมแผ่นซีดีจะไม่มีพลังมากอย่างนั้น และสภาพแวดล้อมของการฉายภาพยนตร์ก็สามารถทำให้คนถูกรบกวน   ส่วนในประเทศจีนจะต่างกัน  ไม่ได้ชมเสินยวิ่น  ก็สามารถชมจากแผ่นซีดี  สามารถบังเกิดผลในระดับหนึ่ง  ในสังคมนานาชาติอย่าทำเช่นนี้

ศิษย์           แกนหลักของสื่อมักจะไปร่วมโครงการอื่น  ทำให้ไม่อาจรับประกันคุณภาพของงาน  ควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

อาจารย์      ใช่   ทำได้ดีมาก แต่แล้วก็วิ่งไปโครงการอื่นในทันที  จึงก่อให้เกิดการขาดแคลนกำลังคนในทันที  ผู้ฝึกบางคนเมื่ออารมณ์ไม่ดีแล้ว  ก็ไม่พิจารณาว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร  และไม่พิจารณาผลกระทบต่อการทำเรื่องนี้ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า   คิดจะทำอย่างไรก็จะทำอย่างนั้น ข้าพเจ้ามองเห็นผู้ฝึกเหล่านี้แล้ว  เทพก็ไม่นับถือพวกเขา  แต่ว่านะ  โครงการต้องการคนจริงๆ หากท่านมีเวลาก็ไปช่วยได้  ศิษย์ต้าฝ่ามากมายต่างกำลังทำโดยมีหลายหน้าที่พร้อมกัน  นั่นควรจะไม่มีปัญหา  พูดไปพูดมานะ  ล้วนเป็นปัญหาความร่วมมือของพวกเรา  และเป็นปัญหาของการบำเพ็ญด้วย

ศิษย์           จะขอเชิญท่านอาจารย์พูดถึง “เก้าการแข่งขันใหญ่” ได้หรือไม่

อาจารย์  “เก้าการแข่งขันใหญ่”ที่ซินถังเหรินทำ  เรื่องนี้ทำได้สองปีแล้ว  ทำได้อย่างมีชีวิตชีวา  เป็นที่ฮือฮาครึกโครม  ที่จริง “เก้าการแข่งขันใหญ่” ล้วนเป็นวัฒนธรรมประเพณี  วัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอด  เป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของคน  นี่เป็นสิ่งที่กำลังสูญหายไปในขณะนี้  มองให้ไกล คือสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับคนในอนาคต  ความหมายของมันในตอนนี้คือ  โดยชั้นผิวเป็นการขับให้สถานีทีวีซินถังเหรินเด่นขึ้นมา  เพิ่มผู้รับชมให้กับซินถังเหริน  ที่จริงคือทำเรื่องการอธิบายความจริงช่วยเหลือสรรพชีวิตให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   เมื่อทำเรื่อง“เก้าการแข่งขันใหญ่”เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปประโคมเรื่องนี้อีกแล้ว  ก็หยุด  แล้วไปทำนิทรรศการต่อเนื่อง มุ่งสู่ทั่วโลก  นั่นก็คือการเผยแพร่ของ ของคนธรรมดาสามัญแล้ว  เพราะเดิมทีหลายๆอย่างล้วนเป็นของของคนธรรมดาสามัญใช่ไหม  การแข่งขันนี้โดยตัวมันเองคือการส่งเสริมให้ทีวีโดดเด่น  ทำรายการให้หลากหลายสักหน่อย  ทำให้ชื่อเสียงของมันยกระดับขึ้น ยังมีอีก  ความหมายของเรื่อง “เก้าการแข่งขันใหญ่” สิ่งที่แข่งกันคือวัฒนธรรมประเพณี  ค้นหาประเพณีกลับคืนมาเพื่อคนในอนาคต  ล้วนมีประโยชน์

ศิษย์           การแข่งขันร้องเพลงปีนี้มีเพียงการร้องแบบอุปรากร  ไม่มีการร้องเพลงของชนชาติ  ใช่หรือไม่ว่าการร้องเพลงของชนชาติไม่ได้รับการยอมรับ  หรือว่าจะไม่เหลือไว้ต่อไป

อาจารย์      เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดว่า  วิธีการร้องเพลงแต่ละชนิดในโลกนี้มีมากเหลือเกิน  แต่ละชาติต่างสะท้อนวัฒนธรรมของร่างนภาที่ต่างกัน  บางทีสิ่งเหล่านั้นไม่แน่ว่าก็คือจุดเด่นของวัฒนธรรมของระบบร่างนภานั้น  ดังนั้นเราไม่ปฏิเสธวิธีร้องเพลงใดๆ  นอกจากสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ก่อประโยชน์ในสังคม  สิ่งที่ไม่ดี  สิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้าไม่อาจยอมรับ  แต่กับสิ่งที่จะคัดเลือกตรงหน้ามีมากเหลือเกิน  เราไม่อาจนำทุกสิ่งที่มีอยู่มาใช้ทั้งหมด  ดังนั้นในขณะนี้จึงเลือกใช้โดยมีการพิจารณา  ว่าจะเหลืออะไรไว้ให้กับมนุษยชาติในอนาคต  นั่นเป็นเรื่องของคนในอนาคต  อะไรที่ดีก็เหลือไว้  ปีนี้ไม่มีการร้องเพลงของชนชาติ  มีแต่การร้องแบบอุปรากร  วิธีการร้องชนิดนี้แต่ละชนชาติต่างก็ใช้กัน 

ศิษย์           ที่ผมอยากถามคือ อย่างเช่นศูนย์ข้อมูลฝ่าหลุนต้าฝ่า  ก็ต้องบริหารจัดการเหมือนบริษัทของคนธรรมดาสามัญเช่นนั้นด้วยหรือไม่

อาจารย์  ข้าพเจ้าไม่อาจพูดให้เป็นรูปธรรมถึงอย่างนั้น  ถ้าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าบอกว่าศูนย์ข้อมูลควรจัดการอย่างไร  หันกลับไปพวกท่านจะพูดได้ว่า ศูนย์ข้อมูลจะต้องจัดการอย่างนี้  อาจารย์พูดแล้วใครจะไม่ทำก็ไม่ได้  ข้าพเจ้าไม่อาจไปพูดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนั้น  พวกท่านที่มีความสามารถ  มีเงื่อนไข  สามารถทำเช่นนี้ได้  ถ้าไม่มีความสามารถ ไม่มีเงื่อนไขก็ต้องรอช้าหน่อย  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้าจี้หยวน  ซินถังเหริน  สื่อแบบนี้ มีแนวโน้มที่สามารถจะทำได้

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่าฉางชุนให้ผมเป็นตัวแทนกล่าวสวัสดีต่อท่านอาจารย์   เขาพบว่าเพื่อนผู้บำเพ็ญรอบตัวกระตือรือล้นมากในการทำเรื่องยืนยันความถูกต้องของฝ่า แต่ไม่อาจศึกษาฝ่าและฝึกพลังได้ดีมาเป็นเวลานาน  เขารู้สึกว่าปัญหานี้หนักมาก  ผมเองในช่วงระยะหนึ่งก็เป็นเช่นนี้   ดังนั้นทำให้โครงการยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย และยากจะบรรลุผล  ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนผู้บำเพ็ญนั้นก็ล้วนเป็นเพราะไม่สามารถศึกษาฝ่าได้ดี  ดังนั้นจึงไม่สามารถค้นหาจากภายใน ร่วมมือกันไม่ดี

อาจารย์      ใช่เช่นนี้  ข้าพเจ้าก็รู้สึกเช่นเดียวกัน  หวังว่าไม่เพียงแต่ศิษย์ต้าฝ่าฉางชุน  ศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่ต่างๆของจีนแผ่นดินใหญ่  หากสามารถทำสามเรื่องได้ดีพร้อมกันทั้งหมด  จึงจะเป็นการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ดีอย่างแท้จริงในเรื่องที่ท่านควรทำ  จึงเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่กำลังก้าวหน้าอยู่

ศิษย์           เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการรบกวนหนักมาก  ใช่หรือไม่ว่าศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความจริงไม่เพียงพอ

อาจารย์      แม้ว่าประวัติศาสตร์นี้เหลือไว้ให้ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่า  แต่ว่าสภาพแวดล้อมสลับซับซ้อน องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายกำลังมีบทบาท  จึงยากอย่างนี้  แต่ขอเพียงพวกท่านทำได้ดี มีเจิ้งเนี่ยนพอ  สามารถประสานกันได้ดี สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนได้  หากพวกท่านทำไม่ถึงขั้นนี้  ในใจมีความหวาดกลัว หรือมีจิตมนุษย์มากเกินไป  พวกท่านย่อมจะทำให้ดีไม่ได้  หากทำให้ดีไม่ได้ องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายก็จะยิ่งแสดงออกมาอย่างกำเริบเสิบสาน  องค์ประกอบด้านลบก็จะเป็นฝ่ายเหนือกว่า  สิ่งที่เห็นอยู่ล้วนเป็นการรบกวน  ล้วนเป็นความลำบาก  ศิษย์ต้าฝ่าเอย ขอบเขตที่พวกท่านกระจายกันอยู่นั้นใหญ่มาก (ทำมือประกอบ)   กลายเป็นว่าแต่ละคนดูแลกันคนละด้านไปแล้วในโลกนี้  การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของท่านจึงสามารถทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพการณ์ของคนในพื้นที่นี้ของพวกท่านก็เป็นไปตามระดับการอธิบายความจริงของท่าน  สภาพแวดล้อมคือสิ่งที่ใจคนสร้างขึ้น  สภาพแวดล้อมไม่ดีก็เพราะพวกท่านยอมให้มันเป็นเช่นนี้  แน่ละ  หากท่านว่าฉันนั้นเหมือนกับเทพ ทว่าท่านไม่มีสติสัมปชัญญะ นั่นก็เป็นตนเองรบกวนตนเอง  ต้องมีสติสัมปชัญญะ  สง่าผ่าเผย  รู้อย่างแจ่มชัดมากว่าตัวเองควรทำอะไร

ศิษย์           ศิษย์ประเทศรัสเซียขอสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์      ขอบคุณทุกท่าน

ศิษย์           พวกเราขยันอธิบายความจริงแล้ว  แต่สภาพการณ์มากมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น  ทำอย่างไรจึงสามารถแสดงเสินยวิ่นในประเทศรัสเซียได้ 

อาจารย์      ปัจจัยทางการเมืองนำความยากลำบากมาให้อย่างมาก  ไม่ต้องร้อนใจ  หากศิษย์ต้าฝ่าทำได้ดีจริงๆแล้วก็ยังไม่ไหว  เช่นนั้นก็รอดูสักหน่อย  องค์ประกอบที่ชั่วร้ายของอิทธิพลเก่าเห็นว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์ไปไม่ไหวแล้ว  หากทางชายแดนด้านเหนือของมันมีประเทศที่ปฏิบัติต่อมันเหมือนประเทศอเมริกา  สิ่งชั่วร้ายก็จะไม่มีกะจิตกะใจที่จะประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าแล้ว  มีบางสภาพการณ์ที่พิเศษซึ่งไม่แน่ว่าศิษย์ต้าฝ่าทำได้ไม่ดีพอ  สถานการณ์โดยรวมเป็นการเผชิญกับปัญหานี้  ในด้านนี้ก็รอดูหน่อย    แต่เรื่องอธิบายความจริงช่วยเหลือคน ศิษย์ต้าฝ่าควรทำอย่างไรก็ยังต้องทำเช่นนั้น

ศิษย์           พวกเราที่ทำโฆษณาบางครั้งพบกับปัญหาอย่างนี้  ลูกค้าบางรายก็รับฟังเราอธิบายความจริง  เข้าใจต้าฝ่า  แต่เมื่อโฆษณาได้ระยะหนึ่งไม่ได้ผลอะไร ก็หยุดแล้ว  นี่เป็นเพราะศิษย์ไม่ได้ทำให้ดี หรือว่าลูกค้าได้ทำในสิ่งที่เขาควรทำเพื่อต้าฝ่าเสร็จแล้วก็จากไป

อาจารย์      ได้อธิบายความจริงแล้ว  ไม่เท่ากับว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้ว  ในการอธิบายความจริงต้องเปิดการรับรู้ที่ผิดของคน   เข้าใจเป้าหมายของพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน  อธิบายความจริงได้ไม่ถึงจุด  การโฆษณาก็ไม่เกิดผล  แน่ละลูกค้าก็ย่อมจะไม่เอาแล้ว  แต่หากทำสัญญาแล้วนั่นก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา ถ้าไม่ทำตามสัญญา เมื่อมีความเสียหายขึ้น ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายผู้นั้นต้องรับผิดชอบ  หากไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจอยู่ในนั้น  เช่นนั้นพวกเขาคิดจะทำหรือไม่  เรื่องเหล่านี้ก็ต้องดูสถานการณ์  ไม่มีที่ว่าลูกค้าควรทำอะไรเพื่อต้าฝ่า  เพียงแต่ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ไม่มีว่าสรรพชีวิตควรทำอะไรเพื่อพวกท่าน  นั่นพูดถึงว่าจะทำได้ดีหรือไม่  เรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ต้องให้อาจารย์พูด  พวกท่านค้นหาดูว่าตรงไหนไม่ถูกต้อง  ก็จะทราบได้แล้ว  

ศิษย์           จะอธิบายความจริงกับชาวจีน 2 แสนคนในประเทศบราซิลอย่างไรดี

อาจารย์   เป็นศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหม  ก็ควรพยายามไปทำ  การอธิบายความจริงคือความรับผิดชอบของท่าน  หากท่านบอกว่าจะต้องช่วยคนมากมายเช่นนี้ที่ประสบอยู่  จะทำได้อย่างไรหมด  พยายามทำ  สามารถทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้น  ศิษย์ต้าฝ่าพึงทำให้ดีในสิ่งที่ควรทำ  สภาพการณ์จึงจะเปลี่ยนได้

ศิษย์           มีผู้ฝึกใหม่จำนวนมากอยากจะเข้าร่วมโครงการ  แต่เนื่องจากกลัวการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ฝึกเก่าจึงไม่กล้าพูด   และมีผู้ฝึกเก่าบางคนถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญ  จึงดึงผู้ฝึกใหม่ไปเข้าร่วมทั่วไปหมด

อาจารย์  นั่นก็คือผู้ฝึกเก่ามีปัญหาแล้ว   ผู้ฝึกใหม่อย่างไรเสียก็ยังคงเป็นผู้ฝึกใหม่  พวกเราไม่ใช่พูดถึงการช่วยเหลือสรรพชีวิตหรอกหรือ  ผู้ฝึกใหม่เพิ่งก้าวเข้ามา จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ  นำพาพวกเขาศึกษาฝ่าให้มากจึงจะสำคัญที่สุด  ยังมีอีก  สำหรับกิจกรรมในสังคมที่ใช้คนมาก  และยังไม่อาจอธิบายความจริงได้โดยตรง  (อาทิเช่นกิจกรรมเดินพาเหรดในบริเวณที่ไม่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นต้น) อย่าไปทำอีกเลย  ที่จริงก็ไม่ได้มีความหมายอะไร  ผลลัพธ์ก็ไม่ดี

ศิษย์           เสินยวิ่นนั้นหากให้คนธรรมดาสามัญมารับเหมาโชว์(การแสดง)  และไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าเป็นตัวหลักหรือขายตั๋ว  เช่นนั้นผู้ชมที่มาดูเสินยวิ่นก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันด้วยใช่หรือไม่  

อาจารย์      เหมือนกัน  ใครดูเสินยวิ่นคนนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือ  ใครทำก็เหมือนกัน

ศิษย์           มีผู้ฝึกหลายคนกลับไปแผ่นดินใหญ่แทบจะทุกปี   คนเหล่านี้สามารถรับผิดชอบโครงการสำคัญได้ไหม

อาจารย์      ข้าพเจ้าว่า ยังคงไม่ให้รับผิดชอบ  ไม่แน่ว่าวันไหนตำรวจพรรคมารจับเขาไป  พอกลัวขึ้นมาอะไรก็จะพูดออกมาหมด (หัวเราะ)

ศิษย์           เมื่อไรเสินยวิ่นจึงสามารถไปแสดงที่แผ่นดินใหญ่

อาจารย์      ข้าพเจ้าก็คิดเช่นนี้ (เสียงปรบมือ) แต่ต้องไปได้แน่ (เสียงปรบมือกึกก้อง)

ศิษย์           ศิษย์มากมายทราบว่าการทำงานไม่ใช่การบำเพ็ญ  แต่ยังเห็นว่าการประสบความสำเร็จในการทำงานสื่อมีความสำคัญ  สำหรับการบำเพ็ญส่วนตัว จะทำอย่างไรจึงจะรักษาสภาพจิตที่บริสุทธิ์ไว้ได้  และยังแสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์ของศิษย์ต้าฝ่าได้ด้วย

อาจารย์      ต้องมีเจิ้งเนี่ยนเข้มแข็งสักหน่อย รู้ว่าตัวเองทำเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือคนอยู่ การเป็นผู้บำเพ็ญ จุดเริ่มของการทำงานนั้นศักดิ์สิทธิ์ แต่ในระหว่างขั้นตอนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งการรบกวนและความมัวหมองให้แก่เรื่องนี้และการบำเพ็ญ

ศิษย์           วิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้  เกิดขึ้นเนื่องจากศีลธรรมของมนุษย์ลื่นไถลไปมาก  โดยเฉพาะคือนักการเมืองที่ศีลธรรมลื่นไถลไปมากใช่หรือไม่

อาจารย์      เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร  เราอย่าไปสนใจมัน  วันนี้ใครมีอำนาจแล้ว  กลุ่มไหนเกิดเรื่องอะไรแล้ว  นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญของเรา  เราสนใจแต่การช่วยคน  ช่วยคน    การจัดวางตามปกติของสังคมมนุษย์แน่นอนว่าเป็นการจัดวางตามโชคลาภของคน  จัดวางตามกรรมที่หนักหรือเบาของคน

ศิษย์           เมืองท่าทางตะวันออกเหลียวหนิง  ซินเจียง  เกามี่-ซานตง  หลันโจว-ก่านซู  ชิงเต่า  ยวี่เยียนถาน-เป่ยจิง   ส่านซี   เขตหยางผู่-เซี่ยงไฮ้  นครเซี่ยงไฮ้  เขตชางผิง-เป่ยจิง  เขตเหว๋ยฝาง-ซานตง ฉงชิ่ง  เสิ่นหยาง  เกาะหูหลู-เหลียวหนิง  เสิ่นหยาง  เขตเฉิงเต๋อ-เหอเป่ย   หยุนหนาน-คุนหมิง  สือเจียจวง-เหอเป่ย เยียนไถ-ซานตง  จี่หนาน  เฮยหลงเจียง  เมืองท่าเหลียนหยุน-เจียงซู  มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ตำบลซานตงกวาน อันฮุยเหอปา  เจียงเหมิน  กุ้ยโจวกุ้ยหยาง  ซีอาน  กว่างโจว   สื้อเหว่ยเซิง จวี   เหลียวหนิงเฉาหยาง อู่เสวีย  หูเป่ยหวางกัง  ซีสุ่ย  หม่าเฉิงสื้อ  ฝู่ซุ่น  ซานซีต้าถง  เหอหนานเฮ่อปี้  ซานตงเหวยไห่  ชีชีฮาเอ่อ  ฟู่หยาง  เทียนจิน  ก่านซูจิงชัง  ฉางชุน  เหอเป่ยหานตัน  เฉาเซียน  สวี๋โจว  ไท่อัน  ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์      ขอบใจทุกท่าน (เสียบปรบมือกึกก้อง)

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่าโรงเรียนหมิงฮุ่ยขอสวัสดีท่านปรมาจารย์ผู้เมตตาและยิ่งใหญ่ ฝ่ายดูแลความปลอดภัยของประเทศอเมริกามอบเงินค่าใช้จ่ายประจำในการสอนภาษาจีนให้องค์กรแทรกซึมต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ส่วนองค์กรจัดตั้งของโรงเรียนภาษาจีนตามปกติที่เราเข้าร่วมกลับไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำ  ผู้ฝึกบางคนคิดว่าควรอาศัยโอกาสนี้อธิบายความจริงให้รัฐบาล  เปิดโปงสิ่งชั่วร้าย  แต่ผู้ฝึกบางคนคิดว่านี้ไม่ใช่การประทุษร้ายโดยตรง  อย่าไปยุ่ง

อาจารย์      ในระหว่างการประทุษร้ายสามารถไปบอกชาวโลกว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำเรื่องเหล่านี้ในสังคมนานาชาติ  แต่อย่าใช้ความคิดจิตใจไปกับเรื่องนี้มากเกินไป  การช่วยเหลือสรรพชีวิตเป็นเรื่องอันดับแรก ก็คือช่วยคนให้มาก  ช่วยคนให้มาก  ถ้ามีเงื่อนไข  มีโอกาส  สามารถนำองค์ประกอบเหล่านี้ของสิ่งชั่วร้ายเปิดโปงออกมา  ที่จริงบางครั้งข้าพเจ้ากำลังคิดว่า  พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนี้จะเล่นจบลงในฉับพลันแล้ว  เรื่องเหล่านั้นที่เป็นแผนการหลอกลวงที่มันทุ่มเททำนั้นจะเหลือไว้ให้ใครนะ  ยังไม่แน่ว่าจะเหลือไว้ให้ใคร

ศิษย์           ท่านอาจารย์สามารถจะพูดกับศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่ในคุกในแผ่นดินใหญ่สักหน่อยได้หรือไม่  ระหว่างที่อยู่ในคุกจะทำให้ดีได้อย่างไร ให้เจิ้งเนี่ยนเข้มแข็งยิ่งขึ้นได้

อาจารย์  ที่นั่นคือรังมืดสุดท้ายที่สิ่งชั่วร้ายยึดครองโดยพลการ  สภาพการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนเผชิญอยู่ล้วนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอย่าสูญเสียเจิ้งเนี่ยนไป  ถึงเวลาใดก็ตามอย่าลืมว่าตนเองคือศิษย์ต้าฝ่า  ถือฝ่าเป็นอันดับหนึ่งก็จะสามารถรักษาเจิ้งเนี่ยนของพวกเขาไว้ได้  ก็จะสามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายได้  เมื่อเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายก็จะทราบว่าควรทำอย่างไร  แต่ว่านะ  สถานการณ์นั้นซับซ้อน มีสภาพไม่เหมือนกัน  บ้างก็อาจจะสูญเสียชีวิตไปจริงๆ  บ้างก็ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง  สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  สภาพการณ์ในประวัติศาสตร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ยังมีสภาพการณ์ที่อิทธิพลเก่าจัดวางในขณะที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกสิ่งชั่วร้ายหลอกลวง  ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่ซับซ้อน   ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  ขอเพียงในใจมีต้าฝ่า  ก็จะสามารถก้าวข้ามมาได้  แม้จะสูญเสียชีวิตก็สามารถกลับคืนสู่ตำแหน่งได้แน่นอน  แม้จะเลอะเลือนไปชั่วระยะหนึ่ง  สุดท้ายก็จะสามารถก้าวข้ามมาได้

ศิษย์           พื้นที่ของพวกเรามีสนามฝึกพลังแห่งหนึ่ง  คนที่มาส่วนมากคือชาวอเมริกันผิวดำ  บางคนมาได้ 8 ปีกว่าแล้ว  เอาแต่ฝึกพลัง  อาจจะอ่านหนังสือไปหนึ่งหรือสองรอบ  ผู้ที่มาใหม่ก็เหมือนกัน  ขอเรียนถามว่าพวกเราควรช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร

อาจารย์      ก็คือช่วยเหลือพวกเขาศึกษาฝ่า  บอกความสำคัญของการศึกษาฝ่าให้ชัดเจน

ศิษย์  คณะนักร้องเพลงหมู่ของยุโรปควรอาศัยรูปแบบการร้องเพลงหมู่ต่อไปในการอธิบายความจริง ช่วยชาวโลก

อาจารย์      บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่า  พวกท่านอยู่ที่นั่นร้องเพลง  สามารถเกิดประโยชน์เหมือนกับเสินยวิ่นหรือไม่ สามารถช่วยคนได้แล้วหรือ  ที่จริงนั้นทำได้ยากมาก   คณะนักร้องเพลงหมู่นี้หากไม่สามารถมีผลที่แท้จริงในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  นั่นก็จะไม่มีความหมายมากมายอย่างนั้น  เพราะการฝึกฝนของพวกท่านก็ดี  ทุกท่านร้องเพลงอยู่ด้วยกันก็ดี  ก็คือการสิ้นเปลืองทรัพยากรกำลังคน  หากพวกท่านสามารถก่อประโยชน์ได้มากอย่างนั้น ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ไม่สามารถรับรองได้ว่ามีจำนวนมาก  มีบางคนได้รับการช่วยเหลือแล้ว  พวกท่านก็ทำ  แต่อย่าได้ยึดติดกับคณะนักร้องเพลงหมู่โดยตัวมันเอง

ศิษย์           ร้านหนังสือเทียนที(บันไดสู่สวรรค์)สาขาเมืองโตรอนโตเปิดได้เกือบหนึ่งปีแล้ว  คนที่มาที่ร้านหนังสือได้เข้าใจความจริงแล้ว  จึงมีคนศึกษาฝ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แต่การดำเนินธุรกิจของร้านหนังสือยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังนัก  ขอเรียนถามว่าการดำเนินธุรกิจของร้านหนังสือนั้นจะเหมือนกับสื่ออื่นที่ต้องหาตลาดและโฆษณาหรือไม่ 

อาจารย์      เรื่องนี้ก็ถามข้าพเจ้าด้วยหรือ (ที่ประชุมหัวเราะ) เรื่องการดำเนินธุรกิจก็คือการบริหารจัดการธุรกิจ  ไม่ผิด  หากทำไม่ดีสิ่งชั่วร้ายก็จะรบกวน  จะมีความยากลำบาก  ขณะนี้ก็เป็นสภาพการณ์เช่นนี้  คิดจะทำเรื่องอะไรก็ต้องทำมันให้ดี

ศิษย์           สมุนของสิ่งชั่วร้ายที่เขตฟลัชชิ่ง  เมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่กำลังสัมภาษณ์และถ่ายภาพเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบของศาลยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่  มันก็แย่งกล้องวิดีโอจากมือผู้ฝึกไป พวกเราเตรียมจะฟ้องร้องสมุนของสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น   ตำรวจอเมริกาเพียงถือว่าพวกเขา “ทำผิดข้อหาพยายามแย่งชิงภาพ”

อาจารย์      คือ “พยายามแย่งชิงภาพ” แต่เพราะไม่ได้แย่งชิงไปใช่ไหม (หัวเราะ)  ในเมื่อตำรวจยืนยันคำพูดอย่างนี้  ไม่อาจบอกว่าแย่งไปโดยไม่ได้แย่งไป  ถ้าแย่งไปจริงก็สามารถฟ้องได้

ศิษย์           เราคิดจะพูดกับรัฐบาลมลรัฐให้ชัดแจ้ง  นานมาแล้วที่สมุนป่าเถื่อนพวกนี้ยั่วยุและคุกคามต่อความเชื่อของเรามาโดยตลอด

อาจารย์      นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อ  เป็นเรื่องที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนอยู่เบื้องหลัง   จุดนี้ที่จริงแม้ท่านไม่พูดพวกเขาก็รู้หมด  แม้แต่ตำรวจนั้นก็รู้  ข้าพเจ้าจึงคิดถึงปัญหาหนึ่ง  ผู้ฝึกที่ฟลัชชิ่ง  ผู้ฝึกที่เดินอยู่แถวหน้า คิดจะสกัดสิ่งชั่วร้ายไว้  จุดมุ่งหมายนั้นดี  ดีจริงๆ  จุดนี้ข้าพเจ้ายืนยันกับพวกท่าน  แต่ว่า  วิธีการค่อนข้างรีบร้อนไปหน่อย  ลองไตร่ตรองด้วยใจสงบ ใจกว้างสักหน่อย  ถ้าพวกเราถือว่าคนทั้งหมดล้วนเป็นสรรพชีวิตที่จะไปช่วยเหลือได้จริงๆ  ดูซิว่าเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  สิ่งชั่วร้ายนั้นที่เกิดขึ้นที่ฟลัชชิ่ง ควบคุมคนทำเรื่องไม่ดี  ย่อมจะไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอน   ต้องมาโดยเจาะจงต่อช่องโหว่ของผู้ฝึกอย่างแน่นอน   สำหรับคนนั้นอย่าเอาแต่ทำโดยการต่อต้าน ไม่ใช่กดให้พวกเขาล้มลง  ต้องช่วยพวกเขา  ด้วยความเมตตา  ด้วยความสงบ  ดูซิว่าเรื่องนี้จะมีผลลัพธ์อย่างไร

ศิษย์           นักข่าวที่รับผิดชอบรายงานข่าวเสินยวิ่น  ในเวลาที่กระชั้นชิด หรือสถานการณ์ที่มีภาระหนัก ในระหว่างสื่อแต่ละสื่อและระหว่างนักข่าวด้วยกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันมีอุปสรรคมาก ยากที่จะทำได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปัญหาการแย่งจำนวนคนขึ้น

อาจารย์      เป็นเช่นนี้  การแย่งจำนวนคนหาใช่การแย่งจำนวนคนอะไร บางครั้ง ผู้ชมที่มามีไม่มาก แต่มีผู้สื่อข่าวเต็มไปหมด  น่าตกใจมาก  นี่เป็นการแสดงนะ  พวกท่านไม่เคยคิดกันเลยว่าผู้ชมมองพวกท่านอย่างไร  ผู้ฝึกบางคนยังชอบทำท่าโอ้อวด  สะพายกล้องถ่ายภาพตัวหนึ่ง “แชบแชบ” ถ่ายไม่รู้จักเสร็จ  ซ้ายทีขวาที  ถ่ายจนคนรำคาญ  นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องคุณสมบัติ  แต่เป็นปัญหาของการบำเพ็ญ  ไม่ได้วางเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตไว้เป็นอันดับแรก  การรายงานข่าวเป็นเรื่องดี  อยากจะทำให้เรื่องนี้โดดเด่น  แต่พอนักข่าวมากกลับจะเกิดผลด้านตรงกันข้าม  โรงละครก็รับไม่ไหว  ดังนั้นไม่จำกัดจำนวนคนไว้ก็ไม่ได้จริงๆ

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดในเครือข่ายการบินอวกาศเป่ยจิง  เป่ยจิงกานเจียโขว่  ถนนนิทรรศการ  นอกประตูฟู่เฉิง  สนามฝึกเป่ยจิงไห่ติงซวงสิ้ว  หูหนานฉ่งซา  กว่างโจว  เขตอู่ฮั่นตงหู  เขตหงซาน  จงเคอเยวี่ยน  เส้อเคอเยวี่ยน  จูไห่  สวนหนานชังหงตู   หูหนานเหล่ยหยาง   เชินโจว  เหิงหนาน ซีติง  กว่างซีเหลียวโจว  ฮาเอ่อปิง  เหอเป่ยตงกวางเสี้ยน  ฟู่เฉิงเสี้ยน  เฉิงตู  เหลียวหนิงเปิ่นซี  เขตเสิ่นหยาง 204 เขตฉางชิง เจ๋อเจียงหนิงปอ ไห่หนานตงฟาง  ไห่หนานซิ่นหยาง  เขตกวางตงเจียง เหมิน  มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการคลังต้าเหลียนตงเป่ย  เจียงซู ขอกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์      ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ศิษย์           ในการขายตั๋วเสินยวิ่น(อาจารย์ โอ้ เราไม่ได้ประชุมเรื่องเสินยวิ่นนะ  ทำไมทุกท่านล้วนแต่ถามเรื่องนี้) ศิษย์รับรู้ได้ว่า  งานราตรีสโมสรเสินยวิ่นคือการช่วยเหลือ  ศิษย์ต้าฝ่ามีองค์ประกอบของการบำเพ็ญอยู่ในนั้น  ควรถือการอธิบายความจริงเป็นสำคัญ  แต่มีเพื่อนผู้บำเพ็ญบางคนเข้าใจว่าควรถือการโฆษณาในสื่อกระแสหลักเป็นสำคัญ

อาจารย์      ขายตั๋วก็คือขายตั๋ว  เมื่อมีปัญหาค่อยไปอธิบายความจริง  ในระหว่างการแสดงก็คือกำลังช่วยเหลือคน  โฆษณาในสื่อกระแสหลักก็ดี  โฆษณาในสื่อขนาดเล็กก็ดี ล้วนไม่ผิด  พูดถึงว่าจะโฆษณาอย่างไร  ก็ทำไปตามสถานการณ์รูปธรรมของพื้นที่ของพวกท่าน  บางคนบอกว่าแจกใบปลิวก็พอ  บางคนบอกว่าขายตั๋วประจำที่ใดที่หนึ่งก็พอ  บางพื้นที่ต้องไปทำโฆษณา  พวกท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น  บางพื้นที่ไม่ทำโฆษณาเท่าไร  ผู้ฝึกร่วมมือกัน  ไปที่ร้านค้าไม่กี่แห่งก็ขายตั๋วได้หมดแล้ว  ก็คือให้ทำไปตามสถานการณ์ที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่

ศิษย์           พวกเราที่ทำสื่อต้องการการศึกษาฝ่ารวมหมู่  แต่สมาชิกแยกกันอยู่ทั่วโลก  จะศึกษาฝ่าผ่านทางอินเตอร์เนตจะเหมาะสมหรือไม่

อาจารย์      เรื่องนี้พวกท่านสามารถลองทำได้  แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่า  ศิษย์ต้าฝ่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  รวมทั้งผู้ฝึกทั่วโลกที่ทำงานสื่อ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  อย่าได้แยกห่างจากฝอเสวียฮุ่ยในพื้นที่นั้น  ดีที่สุดคืออย่าได้แยกห่างจากสนามฝึกในที่นั้น  ต้องศึกษาฝ่าร่วมกับผู้ฝึกในพื้นที่นั้น

ศิษย์           เมื่ออำนาจรัฐของพรรคมารล้มลงแล้ว ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ยังมีโอกาสรับรู้ต้าฝ่าในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และได้รับการช่วยเหลือหรือไม่  พวกเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำได้ถึงจุดนี้

อาจารย์      รอจนสิ่งชั่วร้ายล้มไปหมดแล้วจริงๆ  ช่วงฝ่าปรับโลกมนุษย์ก็จะมีสภาพการณ์ของฝ่าปรับโลกมนุษย์ ไม่ใช่สภาพการณ์อันนี้แล้ว   เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว  ก่อนอื่นเรื่องนั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจมัน  ในขณะนี้เราก็ทำตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  ไปช่วยคนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

ศิษย์           จะแยกแยะระหว่างการสะกิดเตือนของท่านกับการรบกวนของอิทธิพลเก่าได้อย่างไร

อาจารย์      อาจารย์กับเทพที่ถูกต้องส่วนหนึ่งสามารถสะกิดเตือนท่าน  จุดนี้แน่นอน  แต่ว่ากล่าวสำหรับท่านแล้ว มักจะทำเพื่อขจัดจิตยึดติดของพวกท่านทิ้งไป กับให้หลบหลีกอันตราย  คือเพื่อการบำเพ็ญของท่าน  การรบกวนขององค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมักจะสะกิดเตือนอย่างหลอกๆ โดยคล้อยตามจิตยึดติดของท่าน จิตยินดีของท่าน ความพอใจชอบใจของท่าน จิตมนุษย์นานาชนิด  พอเสร็จแล้วท่านจะยิ่งดีใจ  ยิ่งยึดติด เดินไปสู่ทางอ้อม  ยังจะพูดว่าอาจารย์บอกให้ทำ  มักจะเป็นเช่นนี้  ที่จริงนะ  จะแยกได้อย่างไร  บางคนพูดว่าฉันก็บำเพ็ญโดยอาศัยการเข้าฝัน  ข้าพเจ้าว่านั่นคือการพูดสุ่มสี่สุ่มห้า (ที่ประชุมหัวเราะ) ยึดติดกับการสะกิดเตือนในการเข้าฝันไม่ใช่การบำเพ็ญ คือการเข้าสู่ทางมาร  ศิษย์ต้าฝ่า พึงยึดถือหนังสือเล่มนี้ของต้าฝ่า  ยึดฝ่าเป็นมาตรฐาน  ท่านจะอยู่ในความฝันก็ดี  ท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นก็ดี   ท่านต้องใช้ฝ่าไปประเมินความถูก-ผิดทั้งสิ้น  จึงจะไม่ถูกรบกวน   ข้าพเจ้าไม่ได้มอบให้กับพวกท่านการบำเพ็ญชนิดนี้: พวกท่านก็ไม่ต้องบำเพ็ญแล้ว  ฝ่าเซินบอกให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างไร    ข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่านี่คือการบำเพ็ญ   ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนไม่อาจอยู่ข้างตัวข้าพเจ้า  สิ่งที่ข้าพเจ้าบอกพวกท่านคือ “ยึดฝ่าเป็นอาจารย์”  มีฝ่าชุดนี้พวกท่านก็ทราบได้ว่าจะบำเพ็ญอย่างไร

ศิษย์           หลังจากที่ท่านปรมาจารย์บรรยายฝ่าให้กับผู้ฝึกออสเตรเลีย สถานการณ์ของออสเตรเลียก็เปลี่ยนดีขึ้น  แต่ผ่านไปได้ไม่นานนักคนส่วนหนึ่งก็กลับไปสู่สภาพเดิม  ผู้ฝึกจีนกับผู้ฝึกตะวันตกยังคงไม่ติดต่อกัน  ผู้ฝึกมากมายเวลาพบกับปัญหา ปากก็พูดว่า “พวกเราควรศึกษาฝ่าให้มาก”หรือ “พวกเราต้องปล่อยวางจิตยึดติด” แต่ไม่ได้ค้นหาที่ภายในอย่างแท้จริง

อาจารย์   มักจะมีใจคนอยู่เสมอ  ถ้าผ่านการบรรยายฝ่าครั้งเดียวของอาจารย์ จิตยึดติดเหล่านั้นของพวกเขาก็หมดไปแล้ว  เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีจะบรรยายให้กับพวกท่านทุกๆวันแล้ว  ที่จริงฝ่าก็อยู่ตรงนั้น  ก็คือท่านจะไปปฏิบัติตามอย่างไร    การบำเพ็ญนั้นมีขั้นตอน  ค่อยๆไป  แต่ถึงอย่างไรก็ต้องดูที่เวลา  ต้องเร่งรีบแล้ว  ต้องเร่งรีบแล้วจริงๆ  บอกว่าฝอเสวียฮุ่ยก็กลับไปเป็นอย่างเดิมแล้ว  ปิดกั้นอีกแล้ว  เป็นอย่างนี้หรือไม่นะ  ข้าพเจ้าจะพิจารณาดู  อาจารย์ไม่ได้ฝากความหวัง  ความหวังของทั้งออสเตรเลียไว้ที่ใครหรือฝอเสวียฮุ่ย  ข้าพเจ้าฝากไว้กับการบำเพ็ญได้ดีของพวกท่าน ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน  พวกท่านเป็นความหวังของการได้รับความช่วยเหลือของสรรพชีวิตที่นั่น  พวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่าที่ยืนยันความถูกต้องของฝ่า  พวกท่านคือผู้ที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  ไม่ใช่มีแต่ฝอเสวียฮุ่ยที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  ไม่ใช่มีแต่ผู้รับผิดชอบที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  ถ้าพวกท่านยึดติดกับการจับจ้องที่ฝอเสวียฮุ่ย  ก็ไม่ถูกต้อง  หากฝอเสวียฮุ่ยมีปัญหาจริงข้าพเจ้าจะจัดการ  แต่จะไม่ทำเพื่อจิตยึดติดของท่าน

ศิษย์           พวกเราจะพบกับการพิพากษาใหญ่ครั้งสุดท้ายไหม

อาจารย์      ไม่ใช่พออาจารย์พูดอะไร ก็ยึดติดอะไร   (ที่ประชุมหัวเราะ) อย่าสนใจมัน  ทำให้ดีในสิ่งที่ท่านควรทำ

ศิษย์           ผู้ฝึกบางคนกระตือรือล้นในการทำงานโครงการของต้าฝ่า  และกำลังบำเพ็ญซินซิ่ง  แต่ไม่อยากฝึกพลัง  และไม่ให้ความสำคัญของการฟาเจิ้งเนี่ยน  ผู้ฝึกอย่างนี้สามารถหยวนหมั่นได้ไหม

อาจารย์      ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆ ที่จริงเขาก็ไม่ได้บำเพ็ญให้ดีแล้ว  ระวังหน่อยก็ใช้ได้แล้ว  แต่มีพวกที่ทำงานโดยไม่ศึกษาฝ่า  สามเรื่องต้องทำทั้งหมด  หากทำแต่งานไม่ศึกษาฝ่า  นั่นก็คือคนธรรมดาสามัญทำงานต้าฝ่า  คนธรรมดาสามัญทำงานต้าฝ่าไม่อาจหยวนหมั่น  เพียงสามารถสะสมกุศล สะสมกุศลสะสมโชคลาภ  เมื่อเกิดใหม่จะมีโชคลาภ  ก็คือสิ่งนี้  ไม่สามารถหยวนหมั่น  เช่นนั้นท่านว่าไม่ทำโดยสูญเปล่าหรือ  ผู้บำเพ็ญ ไม่ยอมบำเพ็ญจะถูกไหม  ในใจมีฝ่าอยู่ เวลาอธิบายความจริงจึงจะทำให้คนได้รับการช่วยเหลือ  คำที่พูดออกไปจึงมีพลังสั่นสะเทือน

ศิษย์           ในขณะที่ศิษย์อธิบายความจริงอยู่ ได้พบกับคนธรรมดาสามัญที่พูดว่ารู้จักศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับคนธรรมดาสามัญทั่วไป คือพูดได้ดี แต่ทำได้แย่มากจริงๆ

อาจารย์  คำพูดเหล่านี้ข้าพเจ้าก็เคยได้ยิน  ปฏิบัติไม่เหมือนศิษย์ต้าฝ่า ก็คือเกิดผลอย่างที่อิทธิพลเเก่าต้องการ  อันตรายนะ  แต่ว่า ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านที่ได้ยินก็ต้องหวนคิดถึงตนเองด้วย  พวกท่านได้ยินที่ข้าพเจ้าพูดแล้วใช่ไหม

ศิษย์           หนูเป็นศิษย์น้อยอายุ 12 ปี  เนื่องจากการคัดค้านของพ่อ  จึงพลาดโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนเฟยเทียน  หนูยังจะมีโอกาสไหม

อาจารย์      เนื่องจากหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะ  กฎหมายกำหนดให้ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  ฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองไม่เห็นด้วยก็ยังคงไม่ได้  หากเงื่อนไขทางธรรมชาติของหนูได้มาตรฐาน  ก็จะยังมีโอกาสอยู่เสมอ  ถ้าไม่เพียงพอ  ก็อย่าได้ยึดติด

ศิษย์           ผู้ฝึกชาวตะวันตกที่เรียนภาษาจีนนั้น ควรเรียนอักษรตัวย่อหรือตัวเต็ม

อาจารย์      อักษรตัวย่อหรือตัวเต็มล้วนไม่ใช่ปัญหา  เรียนอักษรตัวย่อก็ได้  เรียนอักษรตัวเต็มก็ได้  ล้วนไม่ใช่ปัญหา  เพราะคนที่เรียนอักษรตัวย่อสามารถอ่านอักษรตัวเต็มเข้าใจ  คนที่เรียนอักษรตัวเต็มก็อ่านอักษรตัวย่อเข้าใจ  เรื่องของคนเป็นเรื่องในอนาคต  เรื่องของพวกเราตอนนี้คือช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่ว่าตัวอักษรย่อมากมายนั้นคือสิ่งที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำขึ้นมา  ความนัยไม่ดี  แต่คนมากมายอย่างนั้น หลายร้อยล้านคนล้วนใช้อักษรตัวย่อ เรื่องนี้ค่อยพูดในอนาคต

ศิษย์           สิ่งชั่วร้ายหมดไปแล้วหมายถึงพรรคมารดับสลายในทันทีใช่หรือไม่

อาจารย์      องค์ประกอบของพรรคมารนี้ไม่มีแล้ว  ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่  คนเหล่านั้นที่รักษาระบบของพวกมันไว้กำลังรักษาอำนาจของพวกเขาอยู่

ศิษย์           ในพื้นที่มีสายลับมากันมากมาย  พวกเราควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร

อาจารย์      ข้างหลังสายลับแต่ละคนล้วนมีตำรวจรักษาความมั่นคงและข่าวกรองของอเมริกาหรือตำรวจลับจับตาอยู่  สายลับที่อบรมออกมาจากวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็ถูกหลอกและปิดบังโดยวัฒนธรรมพรรคมารอยู่  พวกเขาจึงอยู่ในอันตราย  การช่วยเหลือสรรพชีวิต ล้วนต้องให้โอกาส แต่มีบางคนนั้น ก็คือก่อกวนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า  ท่านว่าเขาเป็นสายลับ   แต่เขาไม่ได้เป็นสายลับที่แท้จริง  สิ่งที่เขาทำยังแย่กว่าสายลับเสียอีก  เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังทำเรื่องดี  ก็คือเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร  ทำให้ผู้ฝึกมากมายผลักไสเขา

ศิษย์           ชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากฝากสวัสดีท่านอาจารย์ผ่านสายด่วนลาออกจากพรรค  คำพูดที่ซาบซึ้งใจต่อท่านอาจารย์ที่พวกเขาพูดนั้นน่าประทับใจมาก  จึงฝากต่อมาถึงท่านอาจารย์ 

อาจารย์      ถ้าพวกท่านมีโอกาสช่วยขอบใจพวกเขาแทนข้าพเจ้าด้วย (เสียงปรบมือ)

ศิษย์           รัฐบาลตะวันตกมีท่าทีต่อพรรคมารอ่อนลงเรื่อยๆ  ศิษย์รู้สึกว่าพลังในการช่วยเหลือพวกเขายังไม่พอ  ผู้ฝึกที่ทำเรื่องนี้น้อยเกินไป

อาจารย์      อย่าสนใจเรื่องเหล่านี้  อิทธิพลเก่ากำลังเล่นเรื่องความสมดุลย์  มันจะไม่ยอมให้พวกเขา กดใครให้ล้มลง  มันรู้สึกว่าสิ่งชั่วร้ายที่ทดสอบศิษย์ต้าฝ่านั้นไม่พอแล้ว  มันจึงทำเรื่องความสมดุลย์  แต่สถานการณ์ทั้งหมดกำลังเปลี่ยน  สถานการณ์โดยรวมกำลังเปลี่ยน  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

ศิษย์           สองวันก่อนอยู่ในตึกใหญ่สหประชาชาติมองเห็นคนที่มาดำเนินการเรื่องสถานภาพสองคน  หนึ่งในนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลือง  พอถามก็ทราบว่าเป็นเสื้อที่ยืมมาจากผู้ฝึก

อาจารย์      ผู้ฝึกคนไหนที่ให้ยืม  เสื้อที่พวกท่านสวมอยู่บนตัวเป็นตัวแทนศิษย์ต้าฝ่า  เสื้อนั้นเที่ยวยืมให้กับคนธรรมดาสามัญไปทำเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำ  ท่านกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิตหรือกำลังทำลายสรรพชีวิต  มักจะมีคนเหล่านี้ที่ไม่มุมานะ  (หัวเราะ) ถ้าสามารถทำได้ดีอย่างนั้นหมด  ทุกข์ภัยของพวกท่านก็จะไม่ใช่อย่างทุกวันนี้

ศิษย์           ศิษย์ต้าฝ่ากำลังร้องเพลงของพรรคมารที่แก้ไขเนื้อร้องแล้ว  เนื้อร้องนั้นแน่นอนว่าคือการคัดค้านพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  แต่ทำนองนั้นเหมือนกัน ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ

อาจารย์     สิ่งนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าศิษย์ต้าฝ่าอย่าร้อง  ชาวบ้านร้องไม่มีปัญหา 

ศิษย์           ในการอธิบายความจริงกับคนแผ่นดินใหญ่  มีคนสองจำพวกที่มีท่าทีที่ต่างกัน  คนพวกหนึ่งเห็นด้วยกับ “การลาออกจากสามองค์กรพรรค” แต่ไม่เห็นด้วยกับต้าฝ่า  อีกพวกหนึ่งเห็นด้วยกับต้าฝ่าแต่ไม่ยอมลาออก  ในการกวาดล้างในอนาคตชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

อาจารย์      นี่คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยแก่นแท้  คืออธิบายความจริงไม่ชัด  ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แบ่งกันตรงนี้  ยืนอยู่ฝั่งไหนท่านก็อยู่ที่ฝั่งนั้น  ไม่คลุมเครือแม้แต่น้อย  เขาบอกว่าเห็นด้วยกับใครไม่เห็นด้วยกับใคร   ที่จริงในใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  บางทีอยู่ต่อหน้าท่านก็พูดดีเพื่อเอาใจ  ที่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลง  จึงมีการแสดงออกอย่างนี้

ศิษย์           คนจำนวนมากในนิวยอร์กสัมผัสต้าฝ่าโดยผ่านการลี้ภัยทางการเมือง  เพื่อนผู้บำเพ็ญจำนวนมากรู้สึกรำคาญพฤติกรรมของพวกเขามาก  จึงเกิดสภาวะจิตใจที่ผลักไสพวกเขา

อาจารย์   ข้าพเจ้าคิดว่า คนที่ลี้ภัยการเมืองเหล่านั้นที่สัมผัสกับศิษย์ต้าฝ่า มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ดี  แต่อย่างไรเสียพวกเรานั้นคือการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตา  บางทีไม่แน่ว่าเขาจะจดจำคำพูดและการกระทำของท่านไปตลอด  และยังมีผลกระทบต่อเขา  บางทีนั่นก็คือการปลูกโอกาสแห่งวาสนาในการช่วยเหลือเขาในอนาคต  หากพวกเราปฏิบัติไม่ดีต่อเขา  บางทีเขาอาจจะสูญเสียวาสนาไป  ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิด  ก็ให้รู้ว่าเรากำลังช่วยคน

ศิษย์           ในการทำงานของคนธรรมดาสามัญกับการสัมผัสกับศิลปะที่เบี่ยงเบน  จะสามารถรักษาเจิ้งเนี่ยนไว้ได้หรือไม่  เหมือนกับเสินยวิ่น ที่แก้ไของค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

อาจารย์     ศิลปะของคนธรรมดาสามัญในยุคปัจจุบัน  ท่านไปแก้ไขเขา  เขาจะฟังท่านไหม  และเราก็ไม่มีใจว่างพอที่จะไปทำเรื่องเหล่านั้นนะ  พวกท่านกำลังช่วยคน  เรื่องเหล่านั้น ในขณะนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว  เรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ไปสนใจ  ฝ่าปรับโลกมนุษย์จะมีวิธีการของฝ่าปรับโลกมนุษย์เอง

ศิษย์           วิสาหกิจการค้าอุตสาหกรรมในเขตสามเหลี่ยมจูซันเจี่ยวในกว่างตงและเมืองชายฝั่งทะเลหลายแห่งและคนที่มาจากข้างนอกก็มีมาก  ความหนาแน่นของประชากรสูง  แต่เหล่าศิษย์ทำได้บกพร่องอย่างมาก

อาจารย์      สถานการณ์รูปธรรมในประเทศจีนล้วนไม่เหมือนกัน  ได้แต่ทำไปตามสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ  ขณะเดียวกันต้องระวังความปลอดภัย  ศิษย์ต้าฝ่าในสถานที่ไหนๆในจีนแผ่นดินใหญ่ต่างทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง  บำเพ็ญตนเองให้ดี ช่วยเหลือสรรพชีวิต  นี่คือสิ่งที่ควรทำ  คนที่ช่วยยิ่งมากยิ่งดี  เพราะเป็นความรับผิดชอบที่ท่านแบกอยู่

ศิษย์           พวกเราที่ทำรายการทีวี   หากมีเทคนิกทางด้านไหนที่ยังไม่อาจบรรลุมาตรฐานมืออาชีพ  จะสามารถจ้างคนธรรมดาสามัญร่วมทำได้ไหม

อาจารย์  ท่านจะจ้างคนธรรมดาสามัญทำโครงการใด  ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ดีที่สุดท่านอย่าตั้งบริษัททำอะไรร่วมกับเขา  ร่วมกันทำโครงการอะไร  ถ้าเขาถูกรบกวนขึ้นมาก็ยุ่งยากแล้ว  ตัวอย่างนี้มีมากเหลือเกิน  ท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า  สิ่งที่ท่านทำนั้นศักดิ์สิทธิ์  ของเขาคือเรื่องของคนธรรมดาสามัญ  ผสานเข้ากันไม่ได้  ถ้าท่านคือเจ้าของบริษัทท่านจ้างเขา ก็จะไม่มีปัญหา  เขาเป็นเพียงลูกจ้าง  ท่านเรียกให้เขาทำอย่างไรๆได้  ถ้าท่านทำร่วมกับเขา มักจะเกิดปัญหา เขาจะถูกรบกวนง่ายมาก

ศิษย์    มีผู้ฝึกเก่าที่ได้ฝ่าหลายปีแล้ว  เนื่องจากติดขัดอยู่กับปมในใจบางอย่างและจิตยึดติด จึงออกจากการบำเพ็ญไป  เราก็ไม่มีทางแก้ปมในใจของพวกเขา  จึงรู้สึกเสียดายและร้อนใจแทนพวกเขา  ควรจะช่วยพวกเขาอย่างไร

อาจารย์  ทำอย่างประณีตหน่อย  ดูว่าสภาพการณ์ที่แท้คืออะไร  หากกอดพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนไม่ยอมปล่อย หรือโดยแก่นแท้ไม่คิดจะบำเพ็ญจริงจัง  เมื่อเริ่มแรกเพียงแต่เห่อตามๆกัน นั่นก็ช่างเขาเถอะ  แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพการณ์อะไร  พวกท่านนั้นช่วยเหลือสรรพชีวิต  ก็สมควรไปทำ  เมื่อเห็นแล้วเราก็ไปทำ หากทำไม่ไหวจริงๆนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของท่าน

ศิษย์           โครงการที่ผมสามารถเข้าร่วมมีมากมาย นอกจากเสินยวิ่นผมจะตัดสินได้อย่างไรว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวกับคำปฏิญาณก่อนประวัติศาสตร์ของผม

อาจารย์      ไม่อาจไปตัดสิน  คิดมากแล้วก็เป็นการยึดติด  สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำท่านก็ไปทำ จึงจะถูกต้อง

            ข้าพเจ้าคิดว่า จะไม่ใช้เวลามากไปกว่านี้แล้ว  ทุกท่านมาครั้งหนึ่งๆก็ไม่ง่าย  พวกท่านยังต้องประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อ  ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว ล้วนจะสามารถยกระดับขึ้นได้  ดูว่าคนอื่นทำได้ดีอย่างไร  ทำเป็นอย่างไรบ้าง นำสิ่งที่ดีกลับไป  สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงจากฝ่าฮุ่ยครั้งนี้   เป็นประโยชน์ช่วยการบำเพ็ญของทุกท่านได้   ท่านก็จะไม่มาโดยสูญเปล่าในครั้งนี้  ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่จัดฝ่าฮุ่ยล้วนไม่ใช่น้อย  พวกเราคิดรวมกันทั้งหมด คนเหล่านี้นั่งเครื่องบินมาก็ต้องเป็นเงินกี่ล้าน  ค่าใช้จ่ายสูงมากจริงๆ  อย่าได้ยึดติดกับรูปแบบ อย่าเห็นเป็นเรื่องคึกคัก  และอย่าเพียงแต่มาฟังว่าอาจารย์พูดว่าอะไรอีกแล้ว  มีจิตที่อยากฟังสิ่งแปลกใหม่  สิ่งที่อาจารย์จะบอกพวกท่านคือ ต้องเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้าย  ทำให้ภารกิจของท่านสำเร็จบริบูรณ์  ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ตลอดไป

สุดท้ายนะ ก็หวังว่าทุกท่านอย่าได้หมดกำลังใจ  พวกท่านมิใช่มองเห็นแสงอรุโณทัยแล้วหรือ  สิ่งชั่วร้ายก็หมดแล้ว  ยิ่งใกล้จุดสุดท้ายก็ควรยิ่งต้องปลุกเร้าใจ บรรลุความสำเร็จในเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรบรรลุความสำเร็จ  ช่วยเหลือสรรพชีวิต  นั่นก็คือธรรมานุภาพ  เบื้องหลังของแต่ละชีวิตที่ช่วยเหลือนั้นล้วนมีกลุ่มชีวิตที่กว้างใหญ่  ยอดเยี่ยม

บางทียังมีคนจำนวนมากที่ได้ส่งคำถามขึ้นมา ทีมงานจัดประชุมยังไม่ได้นำขึ้นมาให้ มีคนจำนวนมากยังอยากถาม ที่จริงพวกท่านจะถามหรือไม่ถาม ล้วนสามารถค้นหาคำตอบจากในฝ่าชุดนี้ อ่านหนังสือให้มาก พวกท่านบำเพ็ญอยู่ท่ามกลางวังวน มองไม่เห็นว่าฝ่าชุดนั้นเป็นอย่างไร ต่อเมื่อมองเห็น คำพูดก็ไม่อาจจะบรรยายได้ ไม่สามารถบรรยาย ที่ผ่านมาข้าพเจ้าบอกพวกท่าน ข้าพเจ้าพูดว่าทุกตัวอักษรล้วนเป็นพระพุทธ เต๋า เทพ เป็นชั้นๆ ชั้นๆ พวกท่านก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เอาของอะไรกดอัดเข้าไปข้างในฝ่าชุดนั้น ขณะนี้พวกท่านใช้ความคิดของคนก็ไม่อาจเข้าใจคำพูดประโยคนั้น อะไรก็จะได้รับทั้งหมด  ก็ดูว่าท่านตั้งใจอย่างไร  ก็ดูว่าสภาพจิตใจของพวกท่านเป็นอย่างไร  อะไรๆก็จะได้รับจากในฝ่าชุดนั้น   การบำเพ็ญนั้นเข้มงวด  ไม่อาจทำอย่างครึ่งๆกลางๆสุกเอาเผากิน  ถ้าไปอ่านฝ่าชุดนั้น หนังสือเล่มนั้นด้วยความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ชนิดต่างๆ    ก็จะไม่พบอะไร  อะไรก็จะไม่ได้  คนหนา  ศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากพูดว่า  เมื่อถูกประทุษร้ายเป็นเวลานานมากช่วงหนึ่ง  เวลาอ่านฝ่าก็ดูเหมือนไม่ได้ยกระดับ  ที่จริงในเวลานั้น เรื่องที่บรรจุในสมองของท่านล้วนเป็นเรื่องการประทุษร้าย  ใจไม่สงบ  การบำเพ็ญนั้นเข้มงวด ท่านจะต้องไปอ่าน ไปบำเพ็ญโดยมีสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ ราบเรียบมาก  จึงจะมีการยกระดับได้ จึงจะเกี่ยวกับได้

            สุดท้ายยังคงเป็นคำนี้  หวังว่าทุกท่านจะเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้าย  สมกับที่ได้ชื่อว่า “ศิษย์ต้าฝ่า”  ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)