การบรรยายฝ่าในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ซินถังเหริน

 

หลี่ หงจื้อ 

6 มิถุนายน ค.ศ. 2009

สวัสดีทุกท่าน ( ศิษย์ทุกคน – สวัสดีท่านอาจารย์)

ทุกท่านลำบากกันแล้ว  นานแล้วที่ไม่ได้บรรยายฝ่า  นานแล้วที่ไม่ได้พบหน้าทุกท่าน  ที่จริงข้าพเจ้าทราบ  ยิ่งข้าพเจ้าพูดมากเท่าไร  ยิ่งผลักทุกท่านไปข้างหน้ามากเท่าไร  องค์ประกอบของอิทธิพลเก่า ยิ่งจะสร้างทุกข์ภัยให้กับศิษย์ต้าฝ่ามากขึ้น หนักขึ้นเท่านั้น   ฝ่านั้นได้มอบไว้ให้ทุกท่านแล้ว  เพียงบำเพ็ญและศึกษาไปตามฝ่าชุดนั้น  ก็จะสามารถแก้ไขทุกเรื่องได้  จะได้ทุกสิ่ง ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะไม่พูดในรายละเอียดอีก  หลายสิ่งอย่างอย่างล้วนต้องอาศัยพวกท่านเองไปคิด ไปรับรู้  นี่ก็คือเหตุใดเกือบหนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้ออกมาพูดกับทุกท่าน   ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม   จังหวะก้าวของการเจิ้งฝ่ากำลังพุ่งไปข้างหน้าเร็วมาก  ทุกท่านล้วนสามารถรู้สึกได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเวลา   เร็วเหลือเกิน  เร็วอย่างเหลือเชื่อ   ปรากฏการณ์ของจักรวาลนั้น กล่าวสำหรับคนแล้วก็เหลือเชื่อเช่นกัน  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม   เส้นทางการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่ากับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำในระหว่างการเจิ้งฝ่าก็เป็นอย่างนี้แล้ว  กำหนดรูปแบบที่แน่นอนแล้ว  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว   และความเร็วของการเจิ้งฝ่าก็เร็วเหลือเกิน   กระทั่งการเจิ้งฝ่าไม่ต้องให้ข้าพเจ้าชี้นำก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วใกล้เคียงความเร็วที่สุดของจักรวาล  มองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงบนโลกก็เร็วมาก  โดยเฉพาะคือสังคมมนุษย์ลื่นไถลลงอย่างร้ายแรง  ขณะนี้ในสังคมประเทศจีน   ศีลธรรมลื่นไถลลงอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจินตนาการได้ และนี่เป็นการเลวลงของคนจนถึงระดับนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ภายใต้สภาพการณ์ใดๆในอดีตที่ผ่านมา  การดับสลายของราชวงศ์หนึ่งราชวงศ์ใด หรือก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติของมนุษย์  คนยังไม่ทันที่จะเลวจนถึงขั้นนี้ก็จบสิ้นแล้ว      หากไม่ใช่การเจิ้งฝ่า  เทพก็จะไม่ให้เขา(มนุษย์)คงอยู่ตั้งนานแล้ว   โดยเฉพาะคือประเทศจีน   นั่นคือศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอดให้กับมนุษย์  หลายพันปีมาผลกระทบของมันกระเทือนไปทั่วทั้งโลก   วัฒนธรรมของมันส่งผลกระทบต่อมิติอื่นรุนแรงมาก  ในอดีตไม่อาจให้มันเสื่อมทรามจนถึงระดับนี้ได้อย่างเด็ดขาด  ก่อนที่จะถึงระดับนี้ก็จะทำลายมันทิ้งแล้ว  ขณะนี้เป็นเพราะมีศิษย์ต้าฝ่าหลายคนที่ยังไม่ได้เดินจนสุดเส้นทางของตนเองในระหว่างการบำเพ็ญ  (การบำเพ็ญ)กำลังยืดออกไป  ที่จริงข้าพเจ้าก็ทราบ   การบำเพ็ญใช่ไหม  ก็ยากอย่างนี้    เจิ้งฝ่าเรื่องนี้โดยตัวเองก็ยาก  สภาพความเป็นจริงของการเสื่อมทรามของสังคมมนุษย์ได้นำผลกระทบอย่างรุนแรงเหลือเกินมาสู่ชาวโลกรวมทั้งศิษย์ต้าฝ่า    ศิษย์ต้าฝ่าบำเพ็ญอยู่ในโลกียโลก  ยังเผชิญกับสภาพการณ์ที่ซับซ้อนอย่างนี้  ด้านที่เสื่อมทรามของสังคมมนุษย์มีแรงดึงดูดต่อคนรุนแรงมาก จะทำอย่างไรละ   ในขณะนี้ไม่อาจพูดว่าไม่เอาคนเหล่านี้แล้ว   ยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้   นี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เวลานี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีก(เลื่อนการสิ้นสุดเจิ้งฝ่า)

พวกท่าน ไม่มีใครรู้ว่าชาวโลกในวันนี้ได้ทุ่มเทมากเท่าไรเพื่อเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์   พวกท่านก็ไม่เคยคิดว่าพวกเขาเคยเป็นชีวิตหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงไรในประวัติศาสตร์   เสี่ยงต่ออันตรายที่น่ากลัวอย่างมากเช่นนี้  ยื่นศีรษะเข้ามา  ลงมายังสถานที่ที่อันตรายและน่ากลัวเช่นนี้   ก็ด้วยเหตุนี้โดยตัวมันเอง จึงคู่ควรที่พวกท่านต้องไปช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมด ดึงเขาออกมา อันตรายก็อันตรายอยู่ตรงที่ความยั่วยวนของสภาพแวดล้อมนี้ต่อพวกเขา   ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในความยากลำบากนี้ก็เพื่อพวกเขา  ทนทุกข์มากสักหน่อยเพื่อสรรพชีวิต   แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  สิ่งที่รอคอยศิษย์ต้าฝ่าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  พูดจากแง่มุมนี้  เช่นนั้นในฐานะศิษย์ต้าฝ่ายิ่งควรรู้ว่าความรับผิดชอบของตนเองนั้นใหญ่และสำคัญ  ยิ่งสมควรรับภาระนี้ไว้ ทุกท่านล้วนพูดว่า “ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า” “ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า”ไม่ว่าจะพูดว่าอย่างไร  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำพูดนี้มีน้ำหนัก  และหวังว่าทุกท่านจะสามารถทำได้  พยายามทำให้ได้    ข้าพเจ้าทราบว่ายากมาก  แม้ว่าที่พวกท่านพูดคือพูดกันอย่างนี้   จะทำให้ดีทั้งหมดยิ่งไม่ง่าย    แม้ว่าพวกท่านกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต  กำลังแบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้อยู่   ในขณะเดียวกันตนเองก็กำลังบำเพ็ญอยู่   บางครั้งเมื่อพบกับปัญหารูปธรรมบางอย่าง ก็จัดการได้ไม่ดี ประสานกันไม่ดี ข้าพเจ้าว่าเวทีประวัติศาสตร์นี้ก็คือเหลือไว้ให้ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต บทบาททั้งหมดที่พวกท่านแสดงออกมา  ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  อนาคตนั้นล้วนแต่รุ่งโรจน์  ข้าพเจ้าจึงหวังว่าทุกท่านจะสามารถทำได้ดีขึ้นจริงๆอีกสักหน่อย ร่วมมือกันดีขึ้นอีกสักหน่อย ประสานกันดีขึ้นอีกสักหน่อย   

ที่จริงทุกท่านลองคิดดู   มีอะไรที่วางไม่ลงละ  ในประวัติศาสตร์พวกท่านเคยมีเกียรติภูมิ  ในประวัติศาสตร์พวกท่านเคยรุ่งโรจน์ และในประวัติศาสตร์เคยแบกรับความยากลำบากอันใหญ่หลวง   ในการรอคอยอย่างยาวนานนั้นอะไรๆก็เคยผ่านมาแล้ว  ก็รอคอยแต่วันนี้   พูดตามหลักการ ก็ควรจะเดินได้ดีบนทางช่วงสุดท้ายนี้แล้ว   ในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่านั้น จะทำได้ดีหรือไม่ดี  ล้วนเกิดจากตนเองทั้งสิ้น

       เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์นี้ก็เหลือไว้ให้กับศิษย์ต้าฝ่า   ท่านอย่าเห็นว่าบนโลกนี้คนในแต่ละชนชาติ  แต่ละประเทศ  แต่ละชนชั้น ต่างกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเอง  นั่นเป็นการดำเนินชีวิตตามปกติของมนุษย์  เป็นรูปแบบที่ต้องคงอยู่   จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น  ไม่อาจพูดว่าในฉับพลันก็ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อฝ่าโดยตรง  นั่นก็จะทำลายวังวนนี้แล้ว  แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร  การคงอยู่ของพวกเขาโดยตัวมันเองล้วนคือเพื่อฝ่านี้  ดูไปทุกสิ่ง คล้ายกับไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับศิษย์ต้าฝ่า  ที่จริงล้วนเกี่ยวข้องกัน   ดูไปทุกสิ่ง คล้ายกับไม่มีลำดับขั้นตอน  ที่จริงล้วนมีลำดับขั้นตอน   สรรพชีวิตต่างรอคอยที่จะได้รับการช่วยเหลือ   จุดนี้ข้าพเจ้าสามารถบอกทุกท่านได้อย่างแจ่มชัด หากเหล่าศิษย์ต้าฝ่าไม่ไปช่วยพวกเขา  ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่มุมใดของโลก  พวกท่านไม่ไปช่วยเขา   พวกเขาก็จะไม่มีความหวัง  โดยเฉพาะคือชาวจีน  ทุกท่านทราบ  ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดว่า  มีราชาบนสวรรค์มากมาย  ราชาของชนชาติต่างๆ  ราชาของแต่ละยุคประวัติศาสตร์  ล้วนกลับชาติมาเกิดที่นี่แล้ว   สิ่งที่พวกเขาแบกรับคือความทุกข์ยากและแรงกดดันที่ใหญ่ที่สุด เพราะความสำเร็จของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นตัวพวกเขาเอง  ความสำเร็จ  สิ่งที่แบกรับ  สิ่งที่ต้องทุ่มเทคือเพื่อสรรพชีวิตที่มากยิ่งขึ้นของพวกเขา   ดังนั้นเขาจึงมีความยากลำบากมากถึงเพียงนั้น การเลือกของพวกเขา  คือการเลือกอย่างพร้อมใจกันของสรรพชีวิตในระบบจักรวาลอันมหึมา   ดังนั้นจึงมีความยากลำบากมากอย่างนั้น   พวกท่านเองก็เช่นกัน  ศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหม  แม้ว่าโอกาสแห่งวาสนาของพวกท่าน ทำให้พวกท่านสามารถมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้  แต่การทุ่มเทของพวกท่านในประวัติศาสตร์ก็เหมือนกัน

          พูดถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าจะพูดถึงปัญหารูปธรรมบางอย่าง ศิษย์ต้าฝ่าในขณะนี้ เพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  ช่วยเหลือสรรพชีวิต    เป้าหมายของโครงการอื่นๆที่ทำกันนั้นชัดเจน    แต่โครงการโดยตัวมันเอง กับวิธีการทำเรื่องต่างๆของพวกท่านนั้นต้องให้ชาวโลกสามารถเข้าใจ   ให้คนเข้าใจ  ไม่ใช่ให้เทพเข้าใจ  คนนั้นดูสิ่งที่อยู่ชั้นผิว  คนจึงได้แต่เข้าใจปัญหาเพียงชั้นผิว ดังนั้นรูปแบบ ณ ชั้นผิวของพวกท่านจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาของสังคมคนธรรมดาสามัญ อย่าให้เกินเลย  หากเกินเลยคนเขาไม่เข้าใจ ถ้าทำไม่ได้ นั่นก็จะช่วยคนไม่ได้ ศิษย์ต้าฝ่าไม่ว่าจะทำโครงการไหน ปัญหาที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดคือจัดแบ่งไม่ชัดเจน ไม่ระวังคำพูดที่พวกท่านพูด เรื่องที่ทำจึงทำให้คนธรรมดาสามัญมองเห็นแล้วไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดว่าเล่นการเมือง  หรือทำให้คนธรรมดาสามัญคิดว่าทำเพื่อเป้าหมาย เช่นนี้จึงทำให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่าทำได้ไม่ดี    ที่จริงเรื่องเหล่านี้เมื่อพูดขึ้นมา ในใจศิษย์ต้าฝ่าต่างก็แจ่มแจ้ง แต่โดยรูปธรรมทำขึ้นมาก็ง่ายที่จะปนเปกัน เรื่องนี้พวกท่านก็ต้องระวัง อย่าสร้างความยุ่งยากให้กับตัวพวกท่านเอง อย่าถือการดับสลายพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเป็นเป้าหมายของพวกเรา มันไม่ใช่อะไรเลย แต่ไหนแต่ไรมา ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่โต มันคือสิ่งของอย่างนี้ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการเจิ้งฝ่า เพราะคุณสมบัติ เฉพาะของมันนั้นต่อต้านจักรวาล พลังทั่วทั้งจักรวาลล้วนต้องการกำจัดมัน ดังนั้นจึงมีอิทธิพลเก่าโดยเฉพาะที่ปกป้องมัน  รักษามัน  คุ้มครองมันให้ก้าวผ่านมาได้ร้อยกว่าปี  ให้มันสะสมประสบการณ์สักหน่อย   พอถึงก้าวสุดท้ายก็ใช้มันต่อต้านการช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่า  สร้างความยากลำบากให้กับการสร้างความสำเร็จของศิษย์ต้าฝ่า ใช้มันเป็นผีที่ก่อกวนอยู่ในโลกให้แก่สรรพชีวิตที่พวกท่านต้องช่วยเหลือ ก็คือของอย่างนี้  ดังนั้นอย่าให้ความสำคัญกับมันเกินไป  และอย่าเอาเป้าหมายของพวกท่านไปรวมศูนย์ไว้ที่มัน  นั่นไม่คู่ควร  พวกท่านนั้นคือเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต    เรื่องเหล่านั้นที่พรรคมารทำขึ้นมา ไม่ใช่ว่ามันจะสามารถทำได้เองทั้งหมด  หากเป็นเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นของอิทธิพลของจักรวาลเก่าใช้มัน  แน่ละ ทำไมไม่ใช้ชีวิตอื่นละ   เพราะมันเลวอย่างนั้นเอง  เนื่องจากสิ่งนี้ที่สร้างขึ้นมาก็คือของอย่างนี้  หากศิษย์ต้าฝ่ามุ่งทำต่อมันอย่างเจาะจง มันก็ล้มคว่ำแล้ว  องค์ประกอบของอิทธิพลของจักรวาลเก่าจะใช้สิ่งอื่นมาก่อกวนอีก   พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเพียงแต่คงอยู่เพื่อเรื่องอย่างนี้  ท่านจะสนใจมันก็ดี  ไม่สนใจมันก็ดี  อย่างไรเสียมันก็จะต้องดับสลายไป   เรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดับสลายเอง ต้องดับสลายอย่างแน่นอน แต่ในระหว่างขั้นตอนของการปะทะกันระหว่างธรรมะกับอธรรม   ตำแหน่งที่แต่ละชีวิตเลือก  ทางที่คนเลือก  ทุกสิ่งที่สรรพชีวิตแสดงออกมานั้นก็คือการมุ่งไปสู่อนาคตของสรรพชีวิต  คือความสัมพันธ์กันอย่างนี้

  สื่อที่พวกท่านทำสามารถเปิดโปงพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน   นั่นเป็นการทำเพื่อให้สรรพชีวิตได้เข้าใจจากนั้นได้รับการช่วยเหลือ   วันนี้คือการประชุมของศิษย์ต้าฝ่าสถานีทีวีซินถังเหรินทั่วโลก   ทุกท่านที่นั่งอยู่ มีจำนวนมากที่ทำงานสื่อ  กระทั่งแบกรับหลายหน้าที่อยู่   ศิษย์ต้าฝ่าที่ทำสื่อ พวกท่านต้องแจ่มแจ้งว่ากำลังทำอะไรอยู่ แน่ละ แม้ข้าพเจ้าไม่พูด ทุกท่านต่างก็แจ่มแจ้งอยู่  แต่ในปัญหารูปธรรมอย่าได้ตื่นเต้น   พอใจไม่สงบก็ง่ายที่จะเดินผิดทาง   พอถึงเวลาที่สำคัญต้องคิดได้ว่า ทำเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต หลายปีมาสถานทีวีพัฒนาจนถึงวันนี้ได้นั้นไม่ใช่ง่าย   แต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าดูรายการที่เผยแพร่ทางทีวีซินถังเหริน ก็มีความรู้สึกนับถือต่อศิษย์ต้าฝ่า  ศิษย์ต้าฝ่านั้นยอดเยี่ยมจริงๆ  พวกท่านจากที่อะไรก็ไม่รู้เรื่อง  จนสามารถทำสถานีทีวีได้ดีอย่างนี้  มีชีวิตชีวา หากชาวโลกไม่ถูกสิ่งชั่วร้ายหลอกตั้งแต่แรก  ผู้คนล้วนจะมาชมกัน  ล้วนจะรู้สึกว่าทีวีนี้ทำได้ดีเหลือเกิน ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง   เนื่องจากมีการรบกวน  มีองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายควบคุมคน  ขณะนี้มีคนมากมายยังคงลืมตาอยู่  แต่กลับไม่เห็นความยิ่งใหญ่นี้   ไม่เป็นไร  ตามการรุดหน้าไปของเจิ้งฝ่า  เจิ้งเนี่ยน ของศิษย์ต้าฝ่ายิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ  ทุกสิ่งล้วนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   พลังงานที่ส่งออกมาจากสถานีทีวีซินถังเหรินนั้นแรงมาก  เครื่องรับทีวีที่รับชมล้วนจะได้รับพลังงานที่แรงมาก  ดับสลายองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้าย    ดังนั้นเมื่อพูดจากด้านนี้   ทีวีไม่เพียงต้องทำให้ดี หากยังต้องทำให้เป็นแบบปรกติธรรมดาและได้มาตรฐานยิ่งๆขึ้น  เมื่อศิษย์ต้าฝ่าหยวนหมั่นแล้ว พวกท่านจะต้องมอบมันให้กับผู้คนในยุคฝ่าเจิ้งเหรินเจียน(ฝ่าปรับโลกมนุษย์)  กลายเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในอนาคต   ดังนั้นพวกท่านต้องทำมันให้ดี   พูดถึงตรงนี้นะ  จะขอพูดให้เป็นรูปธรรมอีกหน่อย  คิดจะทำสื่อให้ดีได้นั้น  พวกท่านก็ต้องยืนอยู่ในสังคมนี้ให้ได้  ของของสังคมคนธรรมดาสามัญนั้นจะไม่เป็นดั่งปาฏิหาริย์ โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือคน องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าก็จะรบกวน  แน่ละสถานีทีวีโดยตัวมันเองไม่ใช่การบำเพ็ญต้าฝ่า ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้าฝ่า สถานีทีวีคือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำเพื่อยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ก็คือความสัมพันธ์อย่างนี้  มันไม่ใช่ต้าฝ่าโดยตัวมันเอง  แต่มันเป็นเครื่องมือของศิษย์ต้าฝ่าในการช่วยเหลือสรรพชีวิต ในเมื่อตั้งอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญ เหมือนกับสถานีทีวีของสังคมคนธรรมดาสามัญ  เช่นนั้นการบริหารจัดการของพวกท่านก็ต้องทำตามวิธีการปกติที่สังคมคนธรรมดาสามัญทำกัน   ทางด้านนี้กิจการของสังคมคนธรรมดาสามัญมีประสบการณ์มากมาย  ระบบการบริหารจัดการโดยตัวมันเองนั้นสอดคล้องกับรูปแบบของสังคมคนธรรมดาสามัญ   ดังนั้นมันจึงสามารถตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ   จึงสามารถก่อตั้งอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ  หรือพูดได้ว่า  พฤติกรรมชนิดนี้ของคนสอดคล้องกับหลักการในระดับชั้นนี้  ดังนั้นพวกท่านจึงควรพยายามทำสถานีทีวีของตนเองให้สอดคล้องมากที่สุดกับรูปแบบชนิดนี้ของคนธรรมดาสามัญ   หากคิดจะทำให้ดี  เช่นนั้นพวกท่านยังจะต้องคิดหาวิธีการบริหารจัดการที่เป็นปกติและได้มาตรฐานอย่างจริงจัง ก้าวไปสู่ระบบวงจรที่ดี ไตร่ตรองในเรื่องของการบริหารจัดการ

ที่จริงสถานีทีวีของสังคมคนธรรมดาสามัญนั้น  เป้าหมายอันดับแรกของมันคือเพื่อทำกำไร จุดริเริ่มของพวกท่านนั้นต่างกัน คือเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต  นี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้ว   ไม่มีคนที่สามารถทำเรื่องนี้ได้   แม้จะเป็นอย่างนี้  หากสถานีทีวีนี้บริหารจัดการได้ไม่ดี  บริหารจัดการต่อไปไม่ได้  ไม่มีเงินทุน   พวกท่านก็จะสูญเสียรูปแบบการอธิบายความจริงที่ทรงพลังนี้ไป  หลายปีมานี้พวกท่านได้เห็นประสิทธิผลของมันแล้ว  ได้เห็นอิทธิพลต่อสังคมของมันแล้ว   ในเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ทำมันให้ดีละ   ทุกท่านทราบว่า   พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นอาศัยการหลอกลวงรักษาอำนาจรัฐเอาไว้  จึงอาศัยสื่อสร้างเรื่องเท็จ ตั้งแต่เริ่มต้นก็หลอกลวงประชาชนจีน ตลอดมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ ยังคงใช้สื่อหลอกลวงชาวจีนอยู่   มันซ่อนเร้นความจริงแท้ทั้งหมดเอาไว้  หลอกลวงไปมาอย่างนี้ตั้งหลายปี  ผู้คนที่เกิดอยู่ในท่ามกลางคำลวงของมัน  ผู้คนที่เติบโตท่ามกลางคำลวงของมัน  ทุกท่านลองคิดดู  คนจีนเหล่านี้ล้วนดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตชนิดนี้  น่าสงสารหรือไม่ละ ชาวจีนมากมายเมื่อมาถึงสังคมนานาชาติก็ไม่เข้าใจสังคมนานาชาติ  เพราะพวกเขาโตขึ้นมาท่ามกลางวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ยังคิดว่าคนในประเทศอื่นไม่ปกติ  ช่างโง่เขลานัก  ไม่ใช่ว่าสังคมนานาชาติไม่ปกติ  นี่เป็นสังคมที่ปกติ  สังคมประเทศจีนที่ถูกพรรคมารควบคุมนั้นพิกลพิการ  หลายสิบปีมาพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องมาก   มันรู้สึกว่าการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงของมันนั้นประสบความสำเร็จมาก  มันยึดกุมสื่อไว้อย่างแน่นหนาเพื่อหลอกลวงสร้างเรื่องเท็จโฆษณาชวนเชื่อ  รักษาอำนาจรัฐของมันไว้  ความหมายที่ข้าพเจ้าพูดตรงนี้คือจะบอกทุกท่านว่า เครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อนี้มันสามารถชักนำคนได้  มันสามารถบังเกิดผล  ทำให้คนพึ่งพาข้อมูล  บางคนก็ไม่รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ   คนเขาพูดว่าอะไรเขาก็เชื่อตามนั้น   ความคิดของคนมีจุดอ่อนอย่างหนึ่ง   ในการอธิบายความจริงเป็นเวลายาวนานของทุกท่านก็พบกับปัญหานี้เช่นกัน  ก็คือความคิดที่เข้ามาก่อนย่อมจะครอบงำ(หัวเราะ)  การรับรู้อะไรที่เขายอมรับกันแล้ว  คนก็จะใช้การรับรู้นี้มาตัดสินผู้ที่มาทีหลัง   นี่คือความบกพร่องในเวลาที่สร้างคนขึ้นมา   แต่ในสภาพแวดล้อมที่หลักการกลับกันนี้ เอื้ออำนวยให้คนก้าวออกมาได้หลังจากที่สลายกรรมในท่ามกลางความยากลำบากและแสวงหาสัจธรรมได้แล้ว   หากไม่ใช่เช่นว่านี้  เช่นนั้นมันจะง่ายดายเกินไปที่คนได้ฝ่าและกลับสู่สวรรค์  ไม่ว่าคนจะพูดว่าอะไร   ก็ล้วนต้องใช้หลักการที่ถูกต้องในการเสาะแสวงหา  ในการตัดสิน   เช่นนั้นสภาพแวดล้อมนี้ก็จะไม่เสื่อมลงตลอดไป  นั่นก็ไม่ใช่สังคมมนุษย์แล้ว(หัวเราะ) แต่ ณ สถานที่นี้ของคน  ที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักการที่ถูกต้อง  ราชาปกครองแผ่นดิน  กรีธาทัพไปปราบปรามทั่วหล้า  ผู้ชนะเป็นจ้าว  ผู้แพ้เป็นโจร   นี่คือหลักการของคนในระดับชั้นนี้   เหตุใดฝอฝ่า  ฝ่าของเทพอยู่ที่นี่ พอถ่ายทอดออกมาก็ประสบกับอุปสรรคมากมายเพียงนั้น  จากนั้นก็เกิดความทุกข์ยากมากมาย  การโจมตี  การผลักไส เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดคือหลักการที่ถูกต้อง  แต่สภาพแวดล้อมนี้ไม่มีหลักการที่ถูกต้องอยู่

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อย่างไรเสียนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์   นั่นเป็นขั้นตอนของวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่สร้างโลกขึ้นมา  วันนี้ไม่ใช่   วันนี้คือบทสรุปสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่สร้างโลกมา  เนื่องด้วยต้าฝ่าเผยแพร่อยู่ที่นี่  สภาพแวดล้อมนี้อาจจะเหลือไว้ให้กับมนุษยชาติต่อไปในภายภาคหน้าชั่วนิรันดร   นั่นก็คือในการเผยแพร่ต้าฝ่า  ในขั้นตอนของการเจิ้งฝ่าของจักรวาลได้นำพาโชคลาภมาให้มนุษย์   ต้องรักษามิติชั้นนี้ไว้ต่อไป

ไม่ขอพูดมากแล้ว  ข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านนั่งประชุมอยู่ที่นี่  มีเรื่องมากมายต้องปรึกษาหารือกัน   จะไม่หน่วงเหนี่ยวให้เสียเวลาของทุกท่านมากเกินไป   จะให้เวลากับทุกท่านมากสักหน่อย  พวกท่านมีปัญหาสำคัญอะไร  ปัญหาหลักอะไรสามารถถามได้  ข้าพเจ้าจะตอบให้ทุกท่าน  จากนั้นเวลาที่เหลือให้พวกท่านถกกันเอง (ปรบมือ)

ศิษย์  ในฐานะผู้สื่อข่าวต้องรายงานข่าวอย่างถูกต้องแม่นยำ  แต่บางครั้งเพื่อจะอธิบายความจริง พวกเราจึงขยายเรื่องจนใหญ่โต    ผมรู้สึกว่าเราควรทำตามมาตรฐานของสื่อตะวันตก  รายงานอย่างถูกต้องแม่นยำ

อาจารย์   ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนี้  ควรเป็นเช่นนี้  อย่าเหมือนกับเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของพรรคมาร   มีหลายเรื่อง เพื่อที่จะให้มันเกิดผลทางด้านใดด้านหนึ่ง  จึงรายงานเรื่องนั้นจนไม่มีความจริงเหลืออยู่เลย  นี่ไม่ดี    หากสามารถให้มันเกิดผลมากก็ให้มันเกิดผลมาก  อย่าจงใจทำจนไม่ตรงกับความจริง   เช่นนี้ก็จะสูญเสียเครดิตไป

ศิษย์     ผมทำงานนักข่าวสังคม   เมื่อผ่านการบำเพ็ญ ผมทราบว่าต้องทำเรื่องต่างๆตามเจิน ซั่น เหริ่น   การรายงานข่าวของพวกเราต้องบอกผู้คนถึงสิ่งที่เป็นความจริง  สิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ดี    แต่มีบางอย่างพวกเรามองไม่ทะลุ  อย่างเช่นในเขตไชน่าทาวน์นั้นซับซ้อนมาก หลายคนใกล้ชิดกับคอมมิวนิสต์   กิจกรรมที่พวกเขาทำพวกเราพยายามไม่รายงานหรือรายงานแต่น้อย โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาผลักดันนั้นไม่ถูกต้อง  พวกเราจึงไม่อาจรายงานอย่างเด็ดขาด  แต่บางครั้งความสัมพันธ์นั้นของเขาละเอียดอ่อนมาก  จึงเกรงว่าหากรายงานไม่ดีจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออะไรแทนคนชั่ว

อาจารย์  ข้าพเจ้าจำได้ว่าหลังการประทุษร้าย   ในจีนแผ่นดินใหญ่มีคนๆหนึ่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ข้าพเจ้าในฐานะของผู้ฝึก  บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ควรทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นได้  อย่างนั้นอย่างนี้    แต่ข้าพเจ้าทราบว่าคนๆนี้เป็นสายลับ   เพื่อปิดบังตัวเอง  ความเห็นที่พูดออกมาจึงมีประโยชน์บ้าง  ข้าพเจ้าจึงใช้ความเห็นของเขา   ที่ข้าพเจ้าพูดคือความหมายอะไรหรือ   ทุกสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าทำเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต  ไม่ว่าคุณเป็นใคร  ขอเพียงสามารถบังเกิดผลด้านบวกในการช่วยเหลือสรรพชีวิตข้าพเจ้าก็จะใช้ ที่จริงกล่าวสำหรับคนแล้ว ไม่ว่าคนในปัจจุบันจะแสดงออกมาไม่ดีอย่างไร  นอกเหนือจากพวกที่เลวที่สุดนั้น เมื่อกล่าวสำหรับคนทั่วไป  หากยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีความหวัง    มีหลายคนเคยทำเรื่องเลวจากการถูกผลักดันท่ามกลางการประทุษร้าย   พอเข้าใจได้แล้ว   หากสามารถแสดงบทบาทด้านบวก  ก็จะมีโอกาสชดเชยเรื่องเลวที่เขาเคยทำไว้เมื่อก่อน ขณะที่ถูกประทุษร้าย  คนเหล่านี้ได้พูดสิ่งที่เป็นด้านบวกก็สามารถใช้อ้างอิงได้   แต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะไม่ใช้มันอย่างแน่นอน  คุณคนนี้ไม่ดี  สิ่งที่คุณพูดไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการช่วยเหลือสรรพชีวิต  แม้ว่าคนอื่นจะสนใจก็ไม่รายงานจะดีกว่า    เพราะสื่อสามารถขับคนให้เด่นได้  สามารถยกระดับชื่อเสียงของคน   ดังนั้นคนชั่วจึงไม่ต้องไปยกเขาขึ้นมา     หากสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิต  เช่นนั้นการรายงานให้เขายังเป็นการช่วยสะสมกุศลให้เขาด้วย

ศิษย์   ซินถังเหรินในฐานะสื่อทีวี จะบริหารจัดการให้ดีได้อย่างไร   ในพื้นที่ของเรา  ผู้ฝึกที่เข้าร่วมการจำหน่าย พูดว่าต้องทำต้าจี้หยวนให้ดีก่อนแล้วค่อยทำซินถังเหริน 

อาจารย์   ที่จริงเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องถามข้าพเจ้า   ท่านบอกว่าฉันทำต้าจี้หยวนเป็นหลัก  เช่นนั้นแน่ละท่านก็ถือต้าจี้หยวนเป็นหลัก  แล้วค่อยช่วยทำซินถังเหริน   หากท่านบอกว่าฉันทำซินถังเหรินเป็นหลัก  เช่นนั้นท่านก็ถือซินถังเหรินเป็นหลัก   เมื่อทำเสร็จแล้วก็ช่วยทำสื่ออื่น   ศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหม   ล้วนแต่เป็นเรื่องภายในทั้งสิ้น   หากสามารถทำได้ เราก็พยายามทำ   สื่อที่พวกท่านทำล้วนเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิต เสียงที่สื่อส่งออกมาล้วนมีธรรมานุภาพของพวกท่านแต่ละคนที่เข้าร่วม จุดนี้แน่นอนทีเดียว

ศิษย์   ซินถังเหรินขาดแคลนเงินมาก  ฝ่ายการตลาด เพื่อจะหาโฆษณา  มีบางโฆษณาหายากมาก  จึงให้ผู้สื่อข่าวไปถ่ายทำข่าวมากมายโดยไม่มีค่าตอบแทน  บางครั้งสิ่งที่ถ่ายมานั้นเลยเวลาไปแล้ว   ไม่ทราบว่าการทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

อาจารย์   เลยเวลาไปแล้วก็ไม่สมควร   เริ่มต้นพวกท่านอาจจะยึดกุมได้ไม่ดี   ทุกท่านต่างเริ่มจากที่ทำไม่เป็นก็ทำจนเป็น ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะค่อยๆทำได้ดี   มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ   สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นเรื่อยๆ   ให้คนหนึ่งรับภาระด้านหนึ่ง

ศิษย์    ซินถังเหรินก่อตั้งในประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี ๐๘  จนถึงเดี๋ยวนี้ก็หลายเดือนแล้ว  แต่ในขั้นตอนของการรับสมาชิกประจำ  พบว่าระดับการยอมรับซินถังเหรินในพื้นที่ยังจำกัดมาก

อาจารย์   ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันก็เหลือไว้ให้ศิษย์ต้าฝ่า   แต่ไม่มีใครที่จะดำเนินการขอให้พวกท่านทำอะไร  ผู้คนต่างอยู่ในวังวน  ทุกสิ่งนี้ล้วนเหลือไว้ให้พวกท่าน   ทั้งด้านบวกและด้านลบ  ทั้งที่ดีและชั่ว   ทั้งหมดล้วนปนอยู่ด้วยกัน  พวกท่านนั้นทำได้ยาก  แม้จะเป็นเช่นนี้  ชีวิตใดๆในจักรวาลล้วนไม่อาจเปรียบกับพวกท่านได้  จุดนี้มีเทพที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะคอยยึดกุมอยู่   แต่เมื่อพวกท่านทำได้ดีแล้ว  เรื่องราวบนโลกจึงจะเปลี่ยนแปลง   พวกท่านจะทำให้ดีได้อย่างไร  ประสานได้ดีอย่างไร  จะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร   นี่ต้องอาศัยพวกท่านเองจริงๆ  ท่านว่าพวกเรามีสิ่งของอะไรที่ได้ผลชะงัดไหม  ขอวิธีที่ได้ผลชะงัดสักหน่อยได้หรือไม่ ดูเหมือนว่าปัจจุบันทางที่เหลือไว้ให้พวกท่านเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงที่สุด  แต่ว่าแคบมาก  หากมีเจตนาไม่ถูกต้อง  วิธีทำมีปัญหาก็จะยากมาก   ทางแคบมาก  ดูไปแล้วไม่ไหว  แต่สามารถทำได้  

ศิษย์    ชุดการแข่งขันใหญ่เก้าประเภทที่ซินถังเหรินจัด  มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับไปมา    ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ ความน่าเชื่อถือจะไม่ค่อยดีต่อคนที่ลงชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   แสดงถึงว่าไม่ใช่มืออาชีพ   เรียนถามท่านอาจารย์ นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผม  หรือว่าพวกเราควรทำให้ดียิ่งขึ้นสักหน่อย

อาจารย์   ข้าพเจ้าทราบว่ามีการแก้ไข ส่วนมากเป็นเพราะประสบการณ์ไม่เพียงพอ คือเพื่อให้สอดคล้องยิ่งขึ้นกับความต้องการของการแข่งขันใหญ่ แต่แก้มากก็ไม่ดี  ที่จริงกล่าวสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งดี  เนื่องจากไม่มีประสบการณ์  จึงต้องเก็บสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง   พอพบว่าไม่ถูกจึงต้องแก้ไขใหม่  ข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปเมื่อมีประสบการณ์แล้วก็จะดีเอง

ศิษย์   ผมเป็นนักข่าวของไต้หวัน   ศิษย์ต้าฝ่าไต้หวันทำข่าวมากมายเปิดโปงคอมมิวนิสต์จีนที่ทำเรื่องชั่ว   การได้รับพยานหลักฐานโดยตรงเป็นมือแรกนั้นมีความยากลำบาก   ขอเรียนถามว่าปัญหานี้ควรแก้ไขอย่างไร   ปัญหาที่สองคือ  รัฐบาลในขณะนี้กับพ่อค้าส่วนหนึ่งใกล้ชิดกับคอมมิวนิสต์มากขึ้นเรื่อยๆ  ในรายงานข่าวของเราชี้ความผิดพลาดของพวกเขา  จะทำให้พวกเขาถูกผลักไปฝ่ายตรงข้าม

อาจารย์  ข่าวที่พรรคมารเองรายงานออกมา กับข่าวที่สื่ออินเตอร์เนตขนาดใหญ่อื่นๆรายงานออกมาก็มากพอแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถเผยแพร่ต่อ หากตนเองสามารถได้รับข่าวเป็นมือแรกจากแผ่นดินใหญ่โดยตรง  นั่นก็ยิ่งดี   หากพวกท่านกับแผ่นดินใหญ่มีการติดต่อกันเองอย่างปลอดภัยแน่ๆจึงจะใช้ได้   พูดถึงว่าเป็นรัฐบาลของใคร  หรือใครเป็นอย่างไร  ที่จริงกล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญแล้ว  ไม่ต้องไปพิจารณามันเลย   ไม่ต้องพิจารณาเลย   คิดก็ไม่ต้องไปคิดมัน   ฉันก็คือมาช่วยเหลือสรรพชีวิต  วันนี้ใครเป็นรัฐบาล  พรุ่งนี้ใครเป็นรัฐบาล  ใครเขาอยากเป็นรัฐบาลก็เป็นไป  นั่นเป็นการจัดวางของเทพ  มันก็เป็นอย่างนี้  หากพวกท่านเอาความสนใจไปรวมศูนย์อยู่ตรงนี้ท่านก็คิดเพี้ยนไปแล้ว    เพียงท่านคิด ก็เพี้ยน   ไม่ต้องไปสนใจเลย   พวกท่านก็ทำเรื่องของตัวเอง  บางครั้งเรื่องใดที่พวกท่านยิ่งยึดติด  เรื่องนั้นก็ยิ่งมีปัญหาอยู่เสมอ  ยิ่งจะเกิดสิ่งที่เป็นด่านซินซิ่งขึ้นแล้ว  ท่านยิ่งไม่สนใจ เรื่องเหล่านั้นจะยิ่งดี   พวกท่านมีเส้นทางของพวกท่าน  คนมีเรื่องของคน พวกท่านมีสิ่งที่พวกท่านต้องทำ  สำหรับเรื่องการเมือง  สำหรับปัญหาระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมือง  ไม่ต้องไปสนใจ  ไม่ต้องไปคิด   แน่ละกล่าวสำหรับสื่อ  เป็นไปได้มาก ที่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญสนใจกัน   ไม่รายงานก็ไม่ได้  เช่นนั้นคนอื่นรายงานอย่างไร พวกท่านก็รายงานอย่างนั้น พวกท่านเองไม่ต้องเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์   เช่นนั้นคนอื่นรายงานอย่างไร พวกท่านก็ถ่ายทอดต่อก็ใช้ได้แล้ว   เรื่องการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมือง ตนเองไม่ต้องเขียนบทวิจารณ์ สำหรับข่าวที่ผู้คนชอบนั้น สามารถทำอย่างนี้ นอกเสียจากการประทุษร้ายสิ้นสุดแล้ว  เมื่อสื่อที่ศิษย์ต้าฝ่าทำทั้งหมดกลายเป็นสื่อของสังคมไปแล้ว

ศิษย์    ขอเชิญท่านอาจารย์พูดกับเหล่าศิษย์สักหน่อย เรื่องการแข่งขันประกวดชุดแต่งกายแบบฮั่น กำลังจะนำการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายมาสู่ชาวโลก  รวมทั้งเพราะเหตุใดการแต่งกายแบบฮั่น หลังจากรัชสมัยหมิงก็ขาดหายไปเป็นช่วงเวลานานอย่างนั้น

อาจารย์  (หัวเราะ)  ตอนนี้เป็นการประชุมถกเรื่องของซินถังเหริน  ไม่ใช่การประชุมถกเรื่องการแต่งกายแบบฮั่น  ปัญหานี้เก็บเอาไว้วันหลังละกัน

ศิษย์    ปัญหาการจัดการ    หากทุกคนล้วนมีความสามารถมาก  มีข้อคิดเห็นมาก  เช่นนั้นผมในฐานะผู้ประสานงานถ้าไปสั่งการเขาหรือประสานความคิดเห็นที่ต่างกัน เขาก็จะพูดว่าท่านต้องค้นหาจากภายใน   แน่ละการบำเพ็ญกลับบ้านนั้น   ผมสามารถค้นหาจากภายใน  แต่การจัดการปัญหารูปธรรมนี้  เรื่องควรจะทำอย่างไร  จะประสานอย่างไรละ

อาจารย์    ข้าพเจ้าทราบความหมายที่ท่านพูด  (ที่ประชุมหัวเราะ)  เรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ของศิษย์ต้าฝ่า  บ่อยครั้ง  ทุกท่านไม่ทานข้าว  ไม่นอน  ไม่ว่าจะเหนื่อยอย่างไรพวกเราก็ทำกัน   แต่พอพูดถึงการจัดการ   จะก้าวไปสู่มาตรฐาน  ใครจะสั่งการใคร  จะกำหนดระบบหนึ่งให้  ทุกท่านก็ไม่เอาแล้ว  (ที่ประชุมหัวเราะ)   แต่พวกท่านไม่เคยคิดว่า  ทำเช่นนั้นจึงจะมีพลังยิ่งขึ้น  ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  จึงจะสามารถตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้ จะบังเกิดผลที่ใหญ่ยิ่งขึ้น  ที่ผ่านมาพวกท่านทำสถานีทีวีขึ้นมาแล้ว  เพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า   ความคิดแรกเริ่มคือสามารถจะเกิดผลในการเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายก็พอแล้ว     แต่ว่าเมื่อครู่อาจารย์ก็พูดกับพวกท่านแล้ว  ไม่ว่าทำเรื่องอะไรก็ต้องทำให้ดี   ไม่เพียงต้องทำให้ดี  เป็นไปได้มากว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เหลือไว้ให้กับอนาคต   นี่แม้แต่หลักปฏิบัติที่ดีก็ไม่มีเลย อย่างนั้นจะเหลือไว้ให้กับอนาคตได้อย่างไรละ ในอนาคตผู้คนจะศึกษาอะไรละ  แม้แต่กฎเกณฑ์ก็ไม่มี  ศึกษาแต่จิตใจที่ฮึกเหิมของศิษย์ต้าฝ่า (หัวเราะ) (ที่ประชุมหัวเราะ)  ดังนั้นข้าพเจ้าว่านะ  ไม่ว่าท่านจะเป็นราชาที่ไหนมา  ขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโครงการไหน   ใครจะสั่งการท่านก็ให้เขาสั่ง  อย่าคิดว่าคนอื่นสั่งท่านไม่ได้  อย่าลืมว่าคนอยู่ในวังวน  ท่านบำเพ็ญอยู่ในรูปแบบชนิดนี้ของคนธรรมดาสามัญ   บางทีศิษย์ต้าฝ่าที่สั่งการท่านยังมาไม่สูงเท่าท่าน  กระทั่งบางทีเขายังบำเพ็ญไม่สูงเท่ากับท่าน  นั่นไม่เป็นไร นี่คือการร่วมมือด้วยเจิ้งเนี่ยนเพื่อการช่วยเหลือสรรพชีวิต ต้องประสานเรื่องนี้ให้ดี  ข้าพเจ้าพูดชัดพอหรือยัง (เสียงปรบมือ)  ที่จริงผู้ฝึกมากมายล้วนสะท้อนปัญหานี้ให้ข้าพเจ้า   วันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาส จึงพูดกับทุกท่านให้ชัด (ที่ประชุมหัวเราะ  ปรบมือ)

ศิษย์   มีสองปัญหา  ปัญหาที่หนึ่ง  เนื่องจากผู้ฝึกที่ทำงานสื่อ หลายๆคนควบหลายตำแหน่ง   โดยเฉพาะคือในเวลาที่กำลังทำงานราตรีสโมสรเสินยวิ่น  คนที่ทำงานขาย หาโฆษณามาไม่มีคนทำ หรือคนที่ทำงานขายก็ไปขายตั๋วกันหมด  จะจัดความสัมพันธ์นี้ให้สมดุลได้อย่างไร

อาจารย์     เป็นปัญหาหนึ่ง   ดังนั้นเมื่อถึงเวลาการแสดงสัญจรของคณะศิลปินเสินยวิ่นในแต่ละครั้ง   ข้าพเจ้าจึงคิดจะให้ชาวโลกรู้จักเสินยวิ่นโดยเร็ว  ในการสัญจรนั้นข้าพเจ้าไม่ให้แสดงอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งนานเกินไป  เพราะผู้ฝึกในพื้นที่นั้นลำบากกันมาก  ในขณะเดียวกันจะกระทบต่อโครงการอื่น  ที่จริงข้าพเจ้าก็คิดถึงปัญหานี้นานแล้ว เริ่มแรกที่ก่อตั้งคณะศิลปินเสินยวิ่นนั้น  ข้าพเจ้าก็คิดไว้แล้วว่าให้ศิษย์ต้าฝ่าเยาวชนมาทำ    ไม่กระทบต่อโครงการอื่นของศิษย์ต้าฝ่า   แต่ในขั้นตอนของการขายตั๋วยังคงมีศิษย์ต้าฝ่ามากมายเข้าร่วม   และลำบากกันอย่างมาก  ยังคงกระทบต่อโครงการอื่น    แต่ข้าพเจ้าคิดว่า  หากสามารถมีระดับชื่อเสียงที่แน่นอน  แล้วให้คนธรรมดาสามัญมาซื้อการแสดง  หรือเสินยวิ่นสามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังมากในเวลาอันสั้น  ก็ไม่ต้องให้ทุกท่านเข้าร่วมการขายตั๋วแล้ว  ที่จริงเสิน ยวิ่นเป็นการแสดงอันดับหนึ่งของโลกแล้ว  ไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเสินยวิ่นแล้ว  (เสียงปรบมือ)  แต่ขณะนี้พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนรบกวนชาวโลกที่จะได้รับการช่วยเหลือ ผลกระทบของเสินยวิ่นในปัจจุบันนั้นยิ่งใหญ่มากแล้ว  เพียงแต่บรรลุไม่ถึงตามที่คาดไว้ได้เร็วอย่างนั้น   วันใดที่ผลกระทบยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ  ทุกท่านก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองกำลังมากขนาดนั้นไปขายตั๋วแล้ว  เพียงแต่ทำโฆษณาออกมาว่า  เสินยวิ่นมาแล้ว  แสดงอยู่ที่ไหน  ก็พอแล้ว   ผู้คนก็จะมากันหมด   ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลานั้น  ศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองความคิดขนาดนั้นอีก และจะไม่กระทบต่อโครงการอื่น  ข้าพเจ้ากำลังทำเช่นนี้อยู่   ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการให้คุณภาพของรายการ  คุณภาพของการแสดง จะต้องรับประกันให้สมบูรณ์แบบให้ได้  ผลลัพธ์จะต้องรับประกันให้ดีที่สุด  ไม่ให้มีช่องโหว่ใดๆ  ไม่ให้มีปัญหาใดๆ   ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงต่อใด  หากสามารถทำได้ถึงจุดนี้  ผลกระทบนี้ก็จะขยายกว้างยิ่งขึ้นตามไปด้วย  ข้าพเจ้าไม่รับรองอะไร  แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าในอนาคตอีกไม่นาน วันนั้นก็จะมีได้ในที่สุด  (เสียงปรบมือ)  ในเวลานั้นพวกท่านออกไปทำโฆษณาก็พอแล้ว (ที่ประชุมหัวเราะ)  บางทีผลกระทบจากสื่อของพวกท่านก็จะใหญ่ตามไปด้วย   ก็ไม่ต้องออกไปทำโฆษณาแล้ว  พวกท่านรายงานสักหน่อยก็พอแล้ว (หัวเราะ)

ศิษย์   ท่านอาจารย์จะสามารถพูดถึงความสำคัญและความรับผิดชอบของรายการหลายภาษาของซินถังเหรินในการช่วยเหลือสรรพชีวิตได้หรือไม่

อาจารย์    หากสามารถมีภาษามากยิ่งขึ้นนั่นย่อมดีแน่  และหากสถานีทีวีสามารถยืนได้อย่างมั่นคงจริงๆในสังคมคนธรรมดาสามัญ  ก่อเกิดเป็นระบบวงจรที่ดี  เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวัน  นั่นจึงจะดีนะ   ไม่เพียงจัดทำเป็นหลายภาษา  หากพวกท่านไม่ทำให้ภาษาของชนชาติหนึ่งใดตกหล่นเลยจึงจะดี   เพราะพวกท่านจะเผชิญกับการช่วยเหลือชาวโลกที่มีอยู่ทั้งหมด   แต่ข้าพเจ้าทราบว่า จากกำลังคน  กำลังโภคทรัพย์  มองจากความสามารถในขณะนี้  ยังห่างไกลมากจริงๆ  แต่ข้าพเจ้าคิดว่า  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ก็ให้ทำขึ้นมาจากขั้นพื้นฐานก็แล้วกัน  หากทำได้ดีดังว่านะ ไม่เพียงจะส่งผลกระทบที่ใหญ่ คนที่มีความสามารถก็จะกรูกันได้ฝ่าตามไปด้วย    เพราะมันเสริมซึ่งกันและกัน  และจะเข้ามาชดเชยส่วนที่บกพร่องของพวกท่าน    ยิ่งกว่านั้นทางด้านกำลังทรัพย์  และด้านต่างๆล้วนจะเปลี่ยนโฉมหน้า  หากไม่แก้ไขสภาพการณ์ในขณะนี้อย่างแท้จริง  เช่นนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้เลย   ดังนั้นในปัญหานี้ที่ว่า จะตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้อย่างไร  ก้าวไปสู่ระบบวงจรที่ดีประเด็นนี้  พวกท่านต้องไปคิดปัญหานี้ให้ดีๆได้แล้ว  ทุกท่านพยายามกันหน่อยนะ 

ศิษย์   เมื่อครู่มีผู้ฝึกแคนาดาถามปัญหาเกี่ยวกับแคนาดาแล้ว  ที่จริงผมก็สงสัยมาก  ซินถังเหรินตั้งขึ้นในเมืองโตรอนโตเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว จนถึงเดี๋ยวนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้ว จำนวนสมาชิกของเรายังบรรลุไม่ถึง   ต้องเผชิญกับการท้าทาย  ส่วนตัวผมกำลังคิดว่าจะทะลวงไปได้อย่างไร   องค์กรบริหารจัดการต้องแบกรับความรับผิดชอบที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือไม่

อาจารย์  ทุกท่านร่วมมือกันให้ดี  นี่ไม่ใช่ปัญหาของคนหนึ่งหรือสองคน  ครั้งนี้ทุกท่านต่างคิดถึงจุดเดียวกัน  ดูว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีหรือไม่  อย่างน้อยที่สุดสามารถรู้ว่าต่อไปจะทำกันอย่างไร   ทำให้จริงจัง  หากไม่ไหวจริงๆ คงจะเป็นเพราะเงื่อนไขยังไม่พร้อม  หากทำได้ดีแล้ว  ทำได้แล้วจริงๆ  นั่นก็เพราะร่วมมือกันได้ดี

ศิษย์   ขออภัย  พวกเราพบว่ามีคนจดบันทึก  ไม่สามารถจดบันทึกได้อย่างเด็ดขาด และไม่สามารถบันทึกเสียง

อาจารย์  ไม่ใช่กลัวว่าทุกท่านจะจด  สิ่งที่พวกท่านจด  เมื่อออกจากประตูนี้ไปก็ไม่ใช่ความหมายเดิมของข้าพเจ้า  ท่านก็จดได้ไม่ครบถ้วน  นั่นก็คือการจับใจความบางตอนแล้วเอามาโมเมความหมายเอา  ท่านก็กำลังเก็บแต่สิ่งที่ท่านพอใจ  สิ่งที่มีประโยชน์ที่จะพูดกับคนอื่น  ไม่ใช่บำเพ็ญตนเอง  ท่านจะเอามันมาแก้ไขคนอื่น (ที่ประชุมหัวเราะ)  ท่านก็อย่าได้จดดีกว่า   ข้าพเจ้าได้พูดไว้นานแล้วว่าไม่อนุญาตให้ทำอย่างนี้   ให้ท่านเดินให้เที่ยงตรงบนทางของตนเอง   ที่จดไว้ก็ให้ทำลายมันทิ้งเสีย

ศิษย์     เสินยวิ่นแสดงไปทั่วโลกแล้ว  เหลือแต่ฮ่องกงไม่ได้แสดง

อาจารย์   ข้าพเจ้าทราบ   พรรคคอมมิวนิสต์จีนดูเหมือนจะควบคุมฮ่องกงอย่างกำเริบเสิบสานยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  “หนึ่งประเทศสองระบบ”อะไร ข้าพเจ้าเห็นว่าผิวหน้าอะไรของมันล้วนฉีกขาดลงมาหมดแล้ว   ขณะนี้เป็น “หมูตายไม่กลัวน้ำร้อนลวก”(ที่ประชุมหัวเราะ) และยังทะลักออกมาแล้ว  ทำให้ทั่วโลกรู้สึกไม่พอใจมันมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำให้ชาวโลกมองเห็นโฉมหน้าของมันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มันกำลังควบคุมรัฐบาลฮ่องกงโดยตรง โรงละครของฮ่องกงล้วนเป็นของรัฐบาล   ไม่เป็นปัญหา  ไม่เป็นไร  พวกท่านทราบไหมว่าข้าพเจ้าคิดอย่างไร ข้าพเจ้ากำลังเตรียมการแสดงของเสินยวิ่นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะ (เสียงปรบมือกึกก้อง)ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอยากจะพูดก็พูด  พวกชั่วร้ายรู้สึกว่าพวกมันมีความสามารถมาก  ดูไปเถิด  ประวัติศาสตร์ก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร(หัวเราะ) ไม่ใช่เป็นไปตามที่พวกมันคิด   รัชสมัยใดๆล้วนแต่มีท่าทางเหิมเกริมทั้งนั้น   แต่ในเวลาที่จบลงก็ล้วนแต่หงอยเหงาเศร้าซึมทั้งนั้น (หัวเราะ) (ที่ประชุมหัวเราะ)

ศิษย์   ผมเป็นผู้จัดการการตลาดของซินถังเหรินสำนักงานใหญ่นิวยอร์ก   เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างฝ่ายข่าวกับฝ่ายผลิต  พวกเราออกไปทำกิจกรรม   แต่ละวันกลับมารวบรวมนามบัตรได้มากมาย   มีคนจำนวนมากต่างสนใจพวกเรา   ความสงสัยของผมคือ  เวลาในขณะนี้แต่ละวันยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ  รู้สึกร้อนใจมาก  แม้ว่าหน้าที่ทั้งหมดของผมไม่ได้ทำแต่เรื่องนี้  แต่หวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถติดต่อกับแต่ละคนต่อไปอีก  แต่ว่าเรื่องที่ทำในแต่ละวันก็คือมีเพียงนิดเดียว

อาจารย์   ใช่  ผู้ที่ทำงานจริงๆจึงจะรู้สึกว่าไม่พอ  ดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะมีคนมากสักหน่อยมาร่วมทำการตลาด   พวกท่านก็จะไม่เครียดอย่างนั้น  และยังจะสามารถเปิดทางออกได้   ก็จะสามารถก้าวไปสู่ระบบระบบวงจรที่ดี (ปรบมือ) ทำการตลาดโดยตัวมันเองนั้น ในขั้นตอนที่ได้สัมผัสคนโดยตรงก็ต้องอธิบายความจริง   นี่ก็เป็นการช่วยคน  เรื่องนี้ก็เป็นการทำเพื่อให้ทั้งสถานีทีวีทำได้ดี  ยอดเยี่ยมมาก   พวกท่านอย่าได้รู้สึกว่าการเขียนบทความโดยตรงอยู่แถวหน้าสุดจึงจะเป็นการช่วยคน  ไม่ใช่  ทุกท่านล้วนกำลังใช้การรายงานผ่านสถานีทีวีช่วยเหลือคน

ศิษย์   มีสองปัญหา  ซินถังเหรินก่อตั้งมา ๗ -๘ ปีแล้ว  แต่ด้านทักษะของผู้ฝึกหลายคนไม่ได้ยกระดับขึ้นมากพอ  นี่เป็นความคิดของผู้ฝึกเอง   ปัญหาที่สอง   ผู้ฝึกจำนวนมากรู้สึกว่าการแจกเอกสารบนถนนทำให้ใจคึกคักมากกว่าการทำข่าวของซินถังเหริน

อาจารย์  (หัวเราะ)ไม่เหมือนกัน  ห่วงโซ่ไหนก็ล้วนสำคัญ  ท่านบอกว่าอายุมากหน่อย  ไม่ได้เรียนหนังสือมาก  และไม่มีความสามารถอย่างอื่น  เช่นนั้นบทบาทที่เขาจะแสดงได้มากที่สุดก็คือการแจกเอกสาร    สำหรับผู้ที่มีวัฒนธรรมสูง เช่นนั้นก็เขียนบทความได้ง่ายมาก   นั่นก็ใช้ความถนัดของท่านไปทำเรื่องนี้   ที่จริงล้วนเหมือนกัน  ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบอะไร  เมื่อช่วยเหลือคนได้แล้วนั่นก็คือความยิ่งใหญ่

ศิษย์   ซินถังเหรินพัฒนาเร็วมาก   มีรายการมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่ว่าแต่ละจุดล้วนมีปัญหากำลังคน  เวลาที่ยุ่งมาก  มีผู้ฝึกบางคนพูดว่า เราต้องรักษาปริมาณ  ต้องทำให้มากเข้าไว้  ผู้ฝึกบางคนจึงพูดว่า  ขณะนี้ยุ่งถึงเพียงนี้  หากคุณภาพทำได้ไม่ดี สู้ทำให้น้อยสักหน่อยดีกว่า   ก้าวไปสู่ทางของมืออาชีพให้มากยิ่งขึ้น  จะยึดกุมให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

อาจารย์    ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านช่างลำบากยิ่งนักแล้ว   ต่างคิดพยายามที่จะทำให้ดีหน่อย  มากหน่อย  แน่ละคุณภาพยิ่งสูง  รายการทำได้ยิ่งมากยิ่งดี   ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้    แต่เมื่อเห็นความลำบากของพวกท่านข้าพเจ้าจึงไม่อยากพูดอะไรแล้ว   (หัวเราะ)  (ที่ประชุมหัวเราะ)  นี่ล้วนเป็นความปรารถนาของทุกท่าน   หากทุกท่านร่วมมือกันดีขึ้นอีกหน่อย  กำลังคนเพิ่มขึ้นสักหน่อย  บางทีทั้งหมดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น   ความยากลำบากในขณะนี้ ข้าพเจ้ามองเห็นแล้ว   ไม่มีวิธีการพิเศษอะไร(หัวเราะ)  อาจารย์ไม่อาจให้วิธีการที่พิเศษอะไรกับพวกท่าน   เพราะทางสายนี้ต้องให้พวกท่านเดินเอง 

ศิษย์    รายการคุยสัมภาษณ์บางรายการต้องเชิญแขกผู้มีเกียรติ ความเห็นอย่างหนึ่งเข้าใจว่าแขกรับเชิญนั้นขอเพียงมีทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดโปงพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก็สามารถจะเชิญได้   แต่บางครั้งไม่ค่อยเข้าใจเบื้องหลังของเขานัก    อีกความเห็นหนึ่งเข้าใจว่าต้องพยายามเชิญนักวิจารณ์ของพวกเราเอง

อาจารย์   ปัญหาการเชิญนักวิจารณ์นั้น   แน่ละหากสถานภาพเหมาะสมนั่นจะดีที่สุด   แต่ต้องเป็นนักวิจารณ์ที่ประจำ  มีความสามารถมาก  เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน   นี่จึงจะดีมาก   ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ของสถานีทีวีของพวกท่าน แต่บางครั้งก็ต้องเชิญคนนอกที่เหมาะสมบางคนมาทำรายการ   ในฐานะเป็นบุคคลที่ ๓  หรือยืนอยู่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญ  หรือมีสถานภาพที่พิเศษทางด้านใดมาพูด   ยังคงจำเป็น แต่บางคนนั้นไม่อาจประเมินทัศนะของคนๆนี้ได้ในครั้งเดียว ก็สามารถจะทำความเข้าใจเสียก่อน ประเด็นที่ออกในรายการนั้นชัดเจนมาก  ก็พูดล้อมรอบปัญหานี้   บอกทัศนะของพวกท่านกับเขา  เขาเห็นด้วยก็ทำ  ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำ   หากเขาเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เช่นนั้นหากเขาอยู่ในที่เปิดเผยเปิดโปงพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ชั่วร้าย นี่ไม่ยิ่งดีหรือ (ที่ประชุมหัวเราะ)  (หัวเราะ) ต้องมีจิตใจกว้าง(หัวเราะ)(ปรบมือ)  ความจุมาก ก็จะสามารถทำได้ดี

ศิษย์   ในขณะที่สัมภาษณ์อยู่   คนแผ่นดินใหญ่ที่เข้าใจความจริงบางคนบอกกับผมว่า  ถ้าพบกับท่าน  ช่วยสวัสดีท่านแทนพวกเขาด้วย  (อาจารย์- ขอบใจทุกท่าน)  ปัจจุบันมีบางคนที่ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิ์ถามว่า พวกเขาจะสามารถเป็นนักข่าวซินถังเหรินในแผ่นดินใหญ่ได้หรือไม่

อาจารย์   กล่าวสำหรับพวกเขาแล้วอันตรายเกินไป  ต้องพยายามระวังความปลอดภัยของพวกเขา   ถ้าพวกเขาสามารถนำข่าวบางเรื่องออกมาก็ไม่อาจเปิดเผยสถานภาพ   ยิ่งต้องระวังความปลอดภัยของพวกเขา  หากเปิดเผยแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างแท้จริง พวกท่านต้องคำนึงเรื่องเหล่านี้

         ข้าพเจ้าจะพูดอีกปัญหาหนึ่ง  ในจีนแผ่นดินใหญ่  มีผู้ฝึกบางคนในขณะที่ถูกประทุษร้ายก็ถูกทำจนเลอะเลือน   พอเขาเข้าใจได้แล้ว หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่   เขาก็รู้ว่าอะไรที่ถูกต้อง  อะไรที่ผิด  พวกเขาไม่เจตนาที่จะก้าวไปหาพวกชั่วร้าย  จุดนี้แน่นอน   ในเวลาที่พวกท่านประเมินคนนั้น  มักพูดว่า  ใครใครใครอยู่ในประเทศจีนเคยถูก “ล้างสมอง” ในขั้นตอนการบำเพ็ญไม่ได้ข้ามด่านด้วยดี  นั่นเป็นเรื่องในขั้นตอนของการบำเพ็ญ  การบำเพ็ญยังไม่สิ้นสุด  เขายังบำเพ็ญอยู่  ดังนั้นไม่อาจนับว่าเขาใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ แน่ละมีบางคนถูก “ล้างสมอง”ดังว่า และในช่วงนั้นได้ทำเรื่องไม่ดีบางอย่างแล้ว  ถ้าต่อมาสามารถชดเชยได้ในระหว่างการบำเพ็ญ   ก็ต้องให้โอกาส  แต่ข้าพเจ้าหวังว่า พวกนี้ต้องมีท่าทีที่จะเริ่มต้นทำดีใหม่  ผู้ที่ยังคงไม่ยี่หระ จะทำให้คนเขามองไม่ขึ้น  แน่ละ  คนเหล่านั้นที่ไม่ถูก “ล้างสมอง”  เป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ก้าวข้ามมาได้ในท่ามกลางความชั่วร้ายนั้นยอดเยี่ยมมาก  คู่ควรแก่การนับถือ(ปรบมือ)  ความหมายที่ข้าพเจ้าจะพูดก็คือ   ทุกท่านอย่าผลักไสเพื่อนผู้บำเพ็ญของตนออกไป  เขาเป็นเพื่อนผู้บำเพ็ญของพวกท่าน  พยายามทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในสภาพแวดล้อมระหว่างกันและกันของศิษย์ต้าฝ่า   ถ้าพวกท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจพวกเขา    สามารถทำความเข้าใจผ่านการติดต่อกับศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีนสักครั้ง   หากเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่าจริงๆพวกท่านก็ใช้  หากใครก็บอกได้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเขา  เช่นนั้นท่านก็รอช้าหน่อย   ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหว  เช่นนั้นท่านก็บอกว่า คุณไปแจกใบปลิวก่อนก็แล้วกัน  หากท่านเข้าใจได้แล้วว่าเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีนจริงๆ  ข้าพเจ้าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา   หากเป็นสายลับจริงๆ  ทุกท่านลองคิดดู  ใครก็มองเห็นแล้วว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจบเห่แล้ว   เงินทองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เคลื่อนย้ายออกไปเป็นจำนวนมาก  ต่างก็หาทางหนีทีรอด  ซื้อหนังสือเดินทางต่างประเทศกัน  หาวิธีหนีไปต่างแดน  ใครยังจะขายชีวิตให้มันจริงๆละ   ใช่ มีพวกที่โง่เขลาอยู่ (ที่ประชุมหัวเราะ)  คนที่ไม่มีสมอง  นั่นล้วนเป็นคนที่ถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนกรอกใส่จนแยกแยะดีชั่วไม่ออกแล้ว  คนชนิดนี้พอได้สัมผัสก็ทราบแล้ว  แต่มีน้อยมากๆ   คนในโลกนี้หนา  ล้วนรอคอยพวกท่านไปช่วยเหลือ   พวกท่านต้องเปิดใจตนเองให้กว้าง  อย่าผลักไสเพื่อนผู้บำเพ็ญของตน  นั่นจะทำให้เส้นทางของตนปิดตันได้

ศิษย์   ผมทำงานสัมภาษณ์อยู่ในเขตฟลัชชิ่ง   มีหลายคน  ซึ่งคนธรรมดาสามัญพูดว่าเป็นพวกต่อต้านฝ่าหลุนกงโดยเฉพาะ  คนพวกนี้จะให้เขาได้เข้าฉากหรือไม่  ยังมีบางคน  ในหลายสถานการณ์เราล้วนไม่ถ่ายภาพเขา  บางครั้งถ่ายเพียงมือข้างเดียว  แต่ผู้ชมที่เป็นคนธรรมดาสามัญให้ข้อคิดเรา  ยังมีกิจกรรมที่กลุ่มศาสนาทำกัน  เรื่องเหล่านี้พวกเราควรรายงานหรือไม่ 

อาจารย์   พวกท่านพิจารณากันเอง   ถ้าพวกท่านยังคิดจะให้โอกาสเขา  เช่นนั้นพวกท่านก็ให้โอกาสเขา   หากบอกว่าคนๆนี้ไม่มีดีเหลือแล้ว  เนื่องจากเขา ทำให้สรรพชีวิตมากมาย   อาจถูกกวาดทิ้งได้ในอนาคต  ไม่มีโอกาสแห่งวาสนาแล้ว  เช่นนั้นพวกท่านก็ไม่ต้องถ่ายภาพเขา   เรื่องนี้พวกท่านพิจารณาดูเองเถิด  ไม่ว่าจะเป็นใคร   หากการแสดงออกของเขาหรือสิ่งที่เขาพูดมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิตก็สามารถใช้ได้  ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้   ข่าวบางอย่างไม่สำคัญ  ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการช่วยคนของพวกท่าน  เช่นนั้นก็อย่าชูเขาขึ้นมา

ศิษย์    รายการท่องเที่ยวมีประโยชน์มากต่อการหาตลาด  ดังนั้นศิษย์จึงคิดไปทำรายการเอง  ปัจจุบันรายการที่ถ่ายทำล้วนเป็นเทปบันทึกที่นำมาจากข้างนอก   ถ้าทำเองต่อไปสามารถไปขายในตลาดได้ (อาจารย์  - ดีนะ)  แต่เมื่อบอกความประสงค์ให้กับระดับบริหาร    ระดับบริหารเห็นว่าขณะนี้มาตรฐานของเราไม่ดีพอ  ถ่ายไม่ดีเหมือนของคนเขา (อาจารย์ – เช่นนั้นการพิจารณาของพวกเขาอาจมีเหตุผล) (ที่ประชุมหัวเราะ)  ในขณะศึกษาฝ่าคิดได้ว่าบางทีผมอาจยืนกรานมากเกินไป  ผู้บำเพ็ญใช่ไหม  เช่นนั้นผมก็ปล่อยวางเสีย (ที่ประชุมหัวเราะ)  แต่มีผู้ฝึกบางคนรู้สึกว่าความคิดของผมดีมาก  สนับสนุนให้ผมไปทำ  ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่แท้คือการยึดติดของตนเอง หรือว่าขณะนี้สามารถทำรายการได้ดีเหมือนของคนธรรมดาสามัญ  ตัวเองรู้สึกมีความเชื่อมั่น 

อาจารย์   อย่างนั้นก็นำความคิดของท่านไปพูดอย่างละเอียดกับระดับบริหารของสถานีทีวีดู  ว่าจะเลือกขั้นตอนไหน  จะทำอย่างไร   หากท่านบอกกล่าวพวกเขาถึงความมั่นใจของท่าน  ข้าพเจ้าว่าก็ไม่มีปัญหา (ที่ประชุมหัวเราะ) (ปรบมือ)

ศิษย์    ขณะนี้ศิษย์เข้าร่วมรายการสร้างสรรค์ดนตรีของสถานีทีวี   พบว่าเทคนิคด้านเสียงนี้สูงมาก  แต่ไม่รู้ว่าจะแบ่งเวลาอย่างไร  จำเป็นต้องไปศึกษา  ไปค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะหรือไม่   เพราะจะใช้เวลามาก 

อาจารย์    สถานีทีวีต้องทำให้ดี   นั่นก็ต้องมีมาตรฐาน  ต้องเชี่ยวชาญ   ที่ยังทำไม่เป็นก็ยังคงต้องไปศึกษา(หัวเราะ)  โดยรูปธรรม ควรจะทำอย่างไรยังคงต้องจัดวางด้วยตนเอง

ศิษย์    หลังจากที่พวกเราได้ฟังอาจารย์บรรยายฝ่าแต่ละครั้ง   พอกลับไปผู้ฝึกคนอื่นก็หวังเป็นพิเศษว่าจะรีบ “เล่าให้ฟัง”โดยเร็วที่สุด   จากนั้น  คนนี้จึงหวนคิดหน่อยหนึ่ง  คนนั้นหวนคิดหน่อยหนึ่ง  ผมรู้สึกว่านี่ไม่ค่อยเหมาะสม

อาจารย์   เมื่อพวกท่านกลับไปเล่า   ท่านต้องเพิ่มเติมว่า “ที่ผมพูดคือความหมายกว้างๆ  ไม่ใช่คำพูดเดิมของอาจารย์”เพียงแต่ศึกษาเรื่องราวนั้นจะไม่มีปัญหา   ถ้าท่านอ่านจากที่จดบันทึก  นั่นก็คือการจับใจความบางตอนแล้วเอามาโมเม

ศิษย์   ก็คือปัญหาแผนการโดยรวมของรายการ เคยถามผู้บริหารแผนงานรวมของสถานี   เพื่อนผู้บำเพ็ญบอกว่ารายการมากมายนั้น  หากเป็นการสั่งการลงมาของสถานี  อาทิเช่นให้ทิศทางหนึ่งไว้   เช่นนั้นก็ยากมากที่ผู้ฝึกจะยืนหยัดทำต่อไป  แต่หากผู้ฝึกไปทำตามความปรารถนาที่จะทำเอง  โดยทั่วไปก็ค่อนข้างจะยืนหยัดได้    เช่นนี้จึงชักนำให้เกิดผลอย่างหนึ่งก็คือรายการที่เป็นที่นิยม จะมีความแตกต่างมาก  รายการอธิบายความจริงโดยตรงกับรายการที่เป็นที่นิยมนั้นไม่แน่ใจว่าจะจัดสัดส่วนอย่างไร

อาจารย์    ถ้าทำงานในบริษัทของคนธรรมดาสามัญ   เจ้านายบอกให้ท่านทำอะไร จะพูดได้ไหมว่าตนเองอยากจะทำอะไรก็ทำอะไร  แต่ในการร่วมมือของพวกท่านในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ทำไมจึงทำไม่ได้ เพราะอะไรจึงไม่ทำให้ดีละ  เอาแต่จะทำสิ่งที่ตนเองสนใจ นี่เป็นปัญหาในการประสานร่วมมือกัน   พวกท่านมีความปรารถนาร่วมกันที่จะเข้าร่วมโครงการนี้  หากต่างคนต่างยึดความคิดของตนเอง  ตนเองต่างไปทำตามความปรารถนาของตนเอง   เช่นนี้จะประสานอย่างไรละ   นิ้วมือทั้งห้านี้ต่างก็อยากจะเหยียดออก  กำเป็นหมัดไม่ได้  ก็ชกออกไปไม่ได้ (หัวเราะ)  นี่ไม่มีพลังนะ  ดังนั้นต้องร่วมมือกันให้ดี

ศิษย์     ปัจจุบันสองฝั่ง(จีน-ไต้หวัน)ทำกิจกรรมร่วมกันมาก    หากเรารายงานตามสื่อของคนธรรมดาสามัญ   ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการปะหน้าทาแป้งให้พรรคมารคอมมิวนิสต์จีน

อาจารย์              นั่นก็ต้องระวัง  สภาพการณ์รูปธรรมพวกท่านต้องประเมินเอง   รายงานของสื่อคนธรรมดาสามัญที่จงใจช่วยปะหน้าทาแป้งให้พรรคมารก็ต้องแก้ไขสักหน่อย

ศิษย์     พวกเราไม่เขียนบทวิจารณ์เอง  เช่นนั้นจะหาคนธรรมดาสามัญมาวิจารณ์ได้ไหม

อาจารย์                การใช้คนธรรมดาสามัญนั่นก็เป็นการวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์นี้ของพวกท่าน  ผู้ชมจะไม่สนใจว่าผู้วิจารณ์เป็นคนของสื่อของพวกท่านหรือไม่  เรื่องของคนธรรมดาสามัญอย่าไปสนใจ   ไม่เข้าร่วมการเมืองของคนธรรมดาสามัญ  ข้าพเจ้าพูดชัดเจนแล้วใช่ไหม

ศิษย์     ผมอยากจะถามอีกว่า   ขณะนี้กิจกรรมร่วมกันของสองฝั่งมีมาก   พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ มากมาย  หรือธุรกิจ  รูปแบบทางเศรษฐกิจแทรกซึมเข้ามาในไต้หวัน  ส่วนนี้เราควรจะหาสิ่งที่สามารถทำอย่างมีพลังสักหน่อยดีไหม

อาจารย์            เรื่องเหล่านี้ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสรรพชีวิตหรือไม่   ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็อย่าทำ  หากเกี่ยวข้องก็เผยความจริงออกมา   อย่าสนใจว่ามันแทรกซึมหรือไม่   ท่านยิ่งคิดเรื่องอย่างนี้  มันก็จะยิ่งแทรกซึม  ดูว่าท่านจะทำอย่างไร    อย่าสนใจ  ช่วยคนต้องมุ่งที่คน ไม่ใช่มุ่งต่อสถานการณ์สังคม   มุ่งที่ใจคน  ไม่มุ่งที่ชนชั้น  ไม่มุ่งที่กลุ่ม

ศิษย์     ในขณะที่ทำข่าวต่างประเทศพบว่า   บางครั้งในเวลาที่รายงานข่าวจีนแผ่นดินใหญ่  ต่างประเทศได้รายงานไปแล้ว  สิ่งที่เรารายงานสามารถเปรียบเทียบอย่างแข็งขันกับที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำ   ก็คือรัฐบาลเสรีนิยมในต่างประเทศทำกันอย่างไร  พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำอย่างไร  ผมอยากถามว่า  รูปแบบความคิดที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการรายงานข่าวต่างประเทศคือ  เราต้องอาศัยข่าวประเทศจีนเป็นประเด็น จากนั้นก็เปิดโปงพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากด้านตรงกันข้าม

อาจารย์            ไม่ใช่  ไม่มีแม่แบบที่ตายตัว  ให้ทำอย่างมีสติสัมปชัญญะ   ไม่ว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนมันจะปิดกั้นอย่างไร  ไม่ว่ามันจะควบคุมสถานการณ์การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอย่างไร   สิ่งเหล่านั้นของพวกมันล้วนจะสะท้อนมาถึงสังคม  จะมีคนรู้ได้ในที่สุด  สุดท้ายในสังคมนานาชาติจะมีรายงานออกมา   ด้านหนึ่งนำรายงานข่าวมาเผยแพร่ต่อ   ด้านหนึ่งหลังจากเข้าใจเรื่องได้อย่างแม่นยำโดยผ่านไปตามครรลอง  แล้วรายงานออกมา  ไม่จำเป็นต้องนำของของมันมาพูดในทางกลับกัน   แน่ละการรายงานเฉพาะมุมของสื่อไม่เหมือนกัน  ไม่ไปวิเคราะห์พรรคมารเป็นการเฉพาะ (ที่ประชุมหัวเราะ)

ศิษย์     ผมเป็นศิษย์เมืองลอสแองเจลลีส   อยากถามเรื่องกลยุทธ์การเผยแพร่เสินยวิ่น   เดือนมกราคมปีนี้เราจัดการแสดง ๘ รอบแล้ว  แต่เนื่องจากแผนการเผยแพร่ช่วงแรกไม่ได้ผล   ดังนั้นในช่วงแรกเผยแพร่ได้ไม่ดี  ต่อมาคิดจะอาศัยเทศกาลขอบคุณพระเจ้ามาชดเชย  กำหนดแผนการไว้แล้ว   แต่เพราะความเห็นของผู้ฝึกไม่เป็นเอกภาพ   โต้แย้งกันหนักมาก  ทำให้แผนการนี้ไม่ได้ดำเนินการต่อไป   ถึงท้ายสุดจึงเกิดสถานการณ์ที่พวกเราไม่อยากเห็นมากที่สุด  ก็คือการแจกบัตรลดเปอร์เซนต์ก่อนการแสดงรอบสุดท้าย 

อาจารย์                ปัญหาการขายตั๋วการแสดงของเสินยวิ่นที่จริงก็สะท้อนสภาพการบำเพ็ญของผู้ฝึกในพื้นที่ออกมาแล้ว   ข้าพเจ้าเห็นได้อย่างชัดเจน   ผู้ฝึกคนไหน  พื้นที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไร  ในระหว่างการขายตั๋วย่อมแสดงออกซึ่งสภาพการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอน    ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าทุกท่านบำเพ็ญไม่ดีกันหมด    สิ่งที่แสดงออกมาคือสภาพการร่วมมือซึ่งกันและกันของพวกท่าน  จุดนี้เห็นได้ชัดมากในระหว่างการขายตั๋ว   มีบางพื้นที่ผู้ฝึกร่วมมือกันได้ดีมาก  และมีบางพื้นที่มีผู้ฝึกไม่กี่คนทำ  แม้ว่าคนไม่มาก แต่ทำได้ผลมาก

ที่จริงในซานฟรานซิสโกข้าพเจ้าเห็นแล้วว่ามีผู้ฝึกบางคนไม่ออกมาเป็นเวลานานแล้ว  ข้าพเจ้าก็ไม่คิดจะทิ้งพวกเขา  อยากจะให้ผู้ฝึกส่วนนั้นออกมาทำเรื่องที่ง่ายๆก่อน  ประการหนึ่งทำให้พวกเขาก้าวออกมา  ประการที่สองสามารถให้พวกเขาเองสร้างธรรมานุภาพสักหน่อย  หาไม่แล้วในอนาคตจะทำอย่างไร   ศิษย์ต้าฝ่าคนอื่นงานยุ่งกันมาก  และไม่มีกำลังมากกว่านี้ที่จะไปร่วม  ที่จริงมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ออกมาก็ออกมาแล้ว  นี่ดีมาก  

ศิษย์     รายการที่ซินถังเหรินยุโรปกำหนดไว้สองสัปดาห์ครั้งหนึ่งคือ “ท่องทั่วยุโรป”รายการ ๑๕ นาทีก็มีความยากลำบากระดับหนึ่ง   เมื่อเผชิญกับสภาพการณ์นี้ของซินถังเหรินยุโรป  ในใจร้อนรุ่มมาก    จะทำอย่างไรให้ซินถังเหรินยุโรปดียิ่งขึ้นได้  คนที่ทำซินถังเหรินดูเหมือนว่าก็มีไม่น้อย

อาจารย์            อ้อ ที่แท้ท่านกำลังถามข้าพเจ้าว่า  พวกท่านจะบำเพ็ญให้ดีได้อย่างไร (ที่ประชุมหัวเราะ)  พวกท่านจะร่วมมือให้ดีได้อย่างไร  เมื่อทำได้ไม่ดีล้วนมีความรับผิดชอบ  แน่นอน   พวกท่านอยากจะเดินเส้นทางนี้    พวกท่านคิดจะเข้าร่วมโครงการนี้ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า  เช่นนั้นท่านช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าแล้วหรือยัง   หรือว่าสร้างความพอใจให้จิตยึดติดของตนเองในระหว่างขั้นตอนนี้  ก็คือปัญหานี้นะ  ที่ข้าพเจ้าพูดไม่เพียงแต่เป็นปัญหารายการ ๑๕ นาทีนี้   เมื่อร่วมมือกันไม่ดี รายการของสถานีทีวีที่มากมายอย่างนั้นจะทำอย่างไรละ  ต้องรู้ถึงความรับผิดชอบของตนเองนะ  ศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหม  แบกภาระหนักของประวัติศาสตร์อยู่บนตัว  สิบล้านปี ร้อยล้านปีผ่านไปหมดแล้ว  โลกสองใบล้วนผ่านไปแล้ว  ทุกสิ่งล้วนเพื่อเรื่องสุดท้ายนี้   ถึงช่วงสุดท้ายทำไม่ดี  ใช่ อยู่ในวังวน  เช่นนั้นเหตุใดบางคนจึงสามารถทำได้ดีละ   คนอื่นทำไมจึงร่วมมือกันได้ดีละ   การบำเพ็ญใช่ไหม  ที่ยากที่สุดยังไม่เป็นแค่การทนทุกข์  ทนทุกข์สักหน่อยเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปแล้ว  หากทำได้ไม่ดี เมื่อผ่านไปแล้วก็จะเข้าใจได้  ที่ยากที่สุดคือ  อยู่ในสภาพที่ไม่มีความหวัง  มองไม่เห็นความหวัง แต่กลับสามารถก้าวหน้ามาโดยตลอด  นี่คือสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด    ศิษย์ต้าฝ่า โอกาสนับพัน นับหมื่นปี  เรื่องที่ท่านจะทำ มาถึงแล้ว  ถ้าทำไม่ดี  ในอนาคตจะเผชิญกับทุกสิ่งได้อย่างไรละ    ทุกท่านเคยได้ยินเรื่องการพิพากษาใหญ่ไหม   เมื่อเริ่มแรกมีเทพระดับสูงมากจัดวางไว้ว่า  ในเวลาที่เจิ้งฝ่าเสร็จสิ้นนั้น สุดท้ายจะต้องมีการพิพากษาใหญ่   รวมทั้งสรรพชีวิตที่ลงนรกและที่ตายแล้ว ล้วนต้องคืนชีพกลับมาถูกพิพากษา   คนที่กำลังมีชีวิตอยู่ก็ต้องถูกพิพากษาด้วย   เทพทั่วทั้งจักรวาลล้วนต้องถูกพิพากษา   ในนิยายโบราณที่เล่ากันทางตะวันตกก็พูดถึงการพิพากษาใหญ่  ไม่เพียงแต่พวกที่ทำเรื่องชั่วจะถูกพิพากษา  คนและเทพที่แสดงบทบาทด้านบวก  รวมทั้งศิษย์ต้าฝ่า  ก็จะต้องรับการพิพากษาในอนาคต  แต่ละชีวิตที่อยู่ในประวัติศาสตร์นั้น  สิ่งที่ทำทั้งหมดต้องรับผิดชอบเองโดยเฉพาะคือในระหว่างการเจิ้งฝ่าของจักรวาล   ใครทำเรื่องอะไร ด้วยเป้าหมายอะไรของตน  ไหนเลยจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆ  ก็ล้วนต้องรับผิดชอบ   ก็คือเทพ  ผี กับชีวิตเล็กๆทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้ในระหว่างการเจิ้งฝ่าที่รับผิดชอบ แสดงบทบาทด้านบวกหรือลบล้วนต้องรับการพิพากษา  ก็คือผู้ที่แสดงบทบาทด้านบวกก็เหมือนกัน ต้องถูกพิพากษา ในเรื่องที่ท่านทำมีสรรพชีวิตมากเท่าไรไม่อาจได้รับการช่วยเหลือเพราะท่านทำได้ไม่ดี   หากเป็นศิษย์ต้าฝ่า  คำปฏิญาณของท่านมีมากเท่าไรที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นจริง  ที่ไม่เป็นจริงโดยตัวมันเองเป็นเพียงด้านหนึ่ง  เพราะท่านไม่ได้ทำหรือทำได้ไม่ดี  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหญ่น้อยทั้งปวง ก็ต้องรับผิดชอบ    แต่ละเรื่องที่ท่านทำนั้นนำความอัปยศอดสูมาให้ต้าฝ่าและหลอกลวงพระเจ้า  จะไม่รับผิดชอบได้หรือ  คำพูดนี้ของข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่เคยพูด  ข้าพเจ้าไม่อยากพูดเรื่องเหล่านี้   แต่พวกท่านควรมีสติขึ้นมาได้แล้วจริงๆ  นี่เป็นเวลาไหนแล้ว

ศิษย์   เสินยวิ่นไปแสดงที่จีนแผ่นดินใหญ่   ในอนาคตสถานีทีวีซินถังเหรินในประเทศจีนจะพัฒนาอย่างไรละ

อาจารย์            (หัวเราะ)  (ที่ประชุมหัวเราะ)  ไม่ใช่ล้อเล่น  ทุกท่านมองเห็นแล้ว  ในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้  สถานีทีวีซินถังเหรินกำลังช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต   ได้แสดงบทบาทด้านบวกที่ใหญ่มากแล้ว  กระบอกเสียง“ทีวีพินาศ”อันนั้นของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน (หัวเราะ) นั่นก็คือรังมาร  เป็นรังของอันธพาลที่สร้างเรื่องเท็จกับคำโกหก  เป็นองค์กรเฉพาะที่หลอกลวงประชาชนเพื่อพรรคมาร  ในอนาคตยังจะให้มันส่งเสียงอยู่หรือ  ไม่มีแล้ว  ไม่มีแล้วแน่นอน  นั่นแน่ละ  ซินถังเหรินสามารถรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถส่งเสียงเพื่อประชาชน  ย้ายสถานที่บ้างจะมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ละ (ที่ประชุมหัวเราะ  ปรบมือ)  ข้าพเจ้าก็พูดอย่างนี้  ฝ่าหลุนกงหาใช่จะต้องการของอะไรของคนธรรมดาสามัญ  แต่สถานีทีวีซินถังเหริน  เดิมทีก่อตั้งเป็นบริษัทของสังคมคนธรรมดาสามัญใช่ไหม  พวกท่านจำคำที่ข้าพเจ้าพูดไว้  ความยิ่งใหญ่ของการช่วยเหลือสรรพชีวิต  จะทำให้คนในอนาคตขับให้พวกท่านสูงเด่นมาก  จะสืบสานสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำทั้งหมดต่อไป (ปรบมือ)

ศิษย์     การแสดงเสินยวิ่นนั้นใช้ผู้ฝึกมากมายจริงๆ  กระทบต่อโครงการมากมาย  แต่ศิษย์ไต้หวันมีความเข้าใจต่อเสินยวิ่นอย่างชัดเจนมากว่าคือ อาจารย์กำลังเจิ้งฝ่า ดังนั้นทุกคนล้วนมีการรับรู้ร่วมกันอย่างมาก  แต่สำหรับการแข่งขันใหญ่ ๙ รายการนั้นมีความเห็นแตกต่างกัน

อาจารย์            การแข่งขันใหญ่ ๙ รายการนี้ของซินถังเหริน  ระดับความโดดเด่น  ทำได้ไม่เลวเลยทีเดียว  ในความรู้สึกของทุกท่านล้วนมีเรื่องนี้อยู่แล้ว การแข่งขันใหญ่ ๙ รายการเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมมนุษย์   ด้านหนึ่งคือการขยายระดับชื่อเสียงของสถานีทีวี  เป็นประโยชน์ต่อการทำให้สถานทีวีซินถังเหรินโดดเด่น   รายการที่ทำมีชีวิตชีวาจึงสามารถทำให้คนระดับชั้นที่ต่างกันล้วนชอบดู  นี่คือการพูดจากชั้นผิว   ที่จริงนั้น  คือการช่วยเหลือสรรพชีวิตผ่านบทบาทของทีวี  แต่เมื่อเรื่องนี้ผ่านไปแล้ว  รอปีหน้าค่อยทำอีก  ในช่วงระหว่างกลางไม่ต้องไปชูมันอีก  ไปชูมันอีกก็เท่ากับชูเรื่องของคนธรรมดาสามัญเพียงอย่างเดียว   ศิษย์ต้าฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิตเป็นเรื่องอันดับแรก  ดังนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องจัดให้ถูกต้อง  เรื่องนี้สามารถชูสถานีทีวีและก็เป็นการฟื้นคืนวัฒนธรรมดั้งเดิมของมนุษย์  แต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป  ไม่อาจไปชูวัฒนธรรมของคนเป็นการเฉพาะโดยไม่สนใจภารกิจสำคัญของการช่วยเหลือสรรพชีวิต  การช่วยเหลือสรรพชีวิตในขณะนี้ของพวกท่านเป็นเรื่องอันดับหนึ่ง

ศิษย์     ในเวลาที่บริหารจัดการพบกับความยากลำบากบางอย่าง  เรื่องหนึ่งคือในหมู่ผู้ฝึกที่ทำงานขายมีไม่มาก  เรื่องที่สองพวกเขาบอกว่าการขายต้าจี้หยวนค่อนข้างง่าย    สำหรับซินถังเหรินก็รู้สึกว่าค่อนข้างลำบาก  ไม่มีความมั่นใจ  ที่จริงการโฆษณาของซินถังเหรินนั้นมีปัญหาการผลิต  ข้อกำหนดนั้นก็ค่อนข้างสูง  จะมองความยากลำบากนี้อย่างไรดี

อาจารย์            ข้าพเจ้าคิดว่า  เป้าหมายของธุรกิจไม่เหมือนกัน  หากการค้าใหญ่หน่อยเขาย่อมจะอยากทำโฆษณาทีวีแน่นอน  การค้าค่อนข้างเล็กเขาย่อมจะอยากทำหนังสือพิมพ์   จุดนี้ก็ควรกระจ่าง   ภัตตาคารทำโฆษณาใช้ทีวี  พวกเขาย่อมจะรู้สึกว่าคล้ายกับใช้ปืนใหญ่ยิงยุง (ที่ประชุมหัวเราะ)  ธุรกิจการค้าที่ใหญ่มีขอบเขตกว้าง  ผลตอบรับจากทีวีจะเหมาะสมดี  ผู้ที่ทำโฆษณาก็ต้องคิดดูว่าการค้าแบบไหนเหมาะที่จะทำโฆษณาของสื่ออะไร

ศิษย์     ผมนั้นประสานรายงานข่าวหลายภาษาของเสินยวิ่น  ผมพบว่าบางครั้งบรรณาธิการที่ทำรายงานข่าวภาษาจีนนั้นค่อนข้างสะเพร่ากับการสะกดชื่อของชาวตะวันตก    และชื่อนั้นสำคัญมากสำหรับการรายงานข่าวของสื่อ ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง  มีใบโฆษณาเสินยวิ่นแผ่นหนึ่งต้องแปลเป็นหลายภาษา  คุณภาพการตัดต่อเทปไม่ดีพอ  ผมรู้สึกว่าใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็สามารถแก้มันให้สมบูรณ์ได้  แต่ผู้บังคับบัญชาผมคนหนึ่งพูดว่า  ใช้เวลามากไปแล้ว  รีบปล่อยออกไป  ผมรู้สึกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูก   จะพูดให้เราฟังหน่อยได้หรือไม่

อาจารย์              ได้แน่นอน  แต่บอกว่าจะแก้ก็ต้องแก้  และยังใช้เวลาหลายวันกระทั่งนานกว่านั้นก็เป็นปัญหาแล้ว  คุณภาพการรายงานข่าวของสื่อนั้นสำคัญมาก   ท่านบอกว่าเขียนชื่อผิดแล้ว  เขียนตัวหนังสือผิดแล้ว  ด้านนี้ต่อไปทุกท่านต้องระวัง 

ข้าพเจ้าถือโอกาสพูดถึงใบโฆษณาสักหน่อย  เทปทีวีที่ถ่ายทอดเสินยวิ่นนั้น  ทุกท่านต่างกำลังแสดงความคิดเห็นกัน   ข้าพเจ้าจะพูดจากสองด้าน    ด้านหนึ่ง บางทีการถ่ายภาพกับการสร้างสรรค์บางครั้งบรรลุไม่ถึงข้อกำหนดของทุกท่านจริงๆ ทุกท่านต่างกำลังศึกษาอยู่  ย่อมมีความบกพร่องแน่นอน  แต่ทุกคนกำลังพยายามเต็มที่แล้ว  ในอนาคตย่อมจะทำได้ดียิ่งขึ้น  จุดนี้ข้าพเจ้ามีข้อกำหนดต่อพวกเขา  พวกเขาก็จะพยายาม  แต่ข้าพเจ้าคิดอีกปัญหาหนึ่ง  ทุกท่านทราบ  คนธรรมดาสามัญไม่ใช่ผู้บำเพ็ญ   เขาประเมินความงามกับความอัปลักษณ์  ดีชั่ว ชอบรักโดยสูญเสียมาตรฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอด(ให้คน) ทัศนคติต่างๆนานาที่ก่อเกิดหลังกำเนิดของคนบนโลกนั้น ตัดสินพฤติกรรมความคิดของคน  ดังนั้นมีคนบอกว่าอย่างนั้นดี  อย่างนี้ดี  เขาบอกว่าสิ่งนี้ของท่านใช้ไม่ได้  เขาบอกว่าของท่านยังพอใช้ได้  ทุกท่านทราบ  การแสดงมากมายของสังคมตะวันตก  พวกเขาจะไม่ทำโฆษณามากเกินไป  กระทั่งไม่มีเทปทีวีโฆษณา  ในการโฆษณา เขาก็ไม่ทำเนื้อหาที่อธิบายชัดเจนอย่างนั้น   ยิ่งกว่านั้นเขาเพียงเขียนอักษรไม่กี่ตัว   ใส่ภาพที่เป็นนามธรรมมากๆหนึ่งภาพ   ก็เพียงโฆษณาแค่นี้  ก็มีผลแล้ว  หากจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้สักหน่อย  การโฆษณาของเสินยวิ่นนั้นตรงกันข้ามกันเลย  เป็นอย่างนี้หรือไม่  ใช่  ตรงนี้พวกท่านก็ชัดเจนมาก  โฆษณาของการแสดงใดๆล้วนไม่ทำอย่างละเอียดเช่นนี้   แต่ผู้ฝึกบางคนยังรู้สึกว่าไม่พอ  กระทั่งคิดจะใช้โฆษณาชิ้นหนึ่งสะท้อนการแสดงทั้งเวทีออกมาจึงจะดี   นั่นเป็นไปไม่ได้  ก็รวมทั้งการโฆษณาภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกัน หากทำให้ละเอียดเกินไปคนก็ไม่มาดูแล้ว ล้วนทราบแล้ว  มีคนมากมายรู้สึกว่าไปชมโดยไม่รู้อะไรเลยจึงจะมีความรู้สึกใหม่ๆ  จึงจะมีความหมาย  ชมได้อย่างเพลิดเพลิน   ทำโฆษณาละเอียดเกินไปผลลัพธ์กลับจะไม่ดี   ไม่ใช่อย่างที่พวกท่านคิด  นำความรุ่งโรจน์ที่ครึกโครมนี้แสดงออกมาทั้งหมดคนจึงจะมาชม  แต่เมื่อรู้ทั้งหมดแล้วบางทีคนกลับจะไม่มาชมทำไมระดับความยากของการขายตั๋วของพวกท่านจึงมากละ ปัญหาไม่เพียงอยู่ที่การโฆษณา อยู่ที่ไหนละ  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ยาวนานกับความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกันของผู้คน    คณะบัลเล่ต์คณะต่างๆของประเทศอเมริกา  คณะบัลเล่ต์ใดๆของสังคมตะวันตกหรือคณะศิลปินอะไร     คนอเมริกันจำนวนมากล้วนรู้จัก กระทั่งตัวแสดงเอกในคณะเป็นใครก็รู้จักกันหมด เขาล้วนทราบว่าครั้งนี้ใครจะมาแสดง พวกเขาเพียงแต่ทำโฆษณาอย่างเรียบง่ายออกไป  ผู้ชมก็มากันแล้ว เป็นโฆษณาที่เรียบง่ายมาก  ในขณะนี้เสินยวิ่นยังทำไม่ได้  ไม่มีคนมากยิ่งขึ้นที่รู้ว่าเสินยวิ่นคือใคร  เรารู้ว่าพวกเราแสดงได้ดีที่สุด  แต่คนธรรมดาสามัญไม่รู้ บวกกับที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำลายวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลายาวนาน คณะศิลปินจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดที่มาแสดงในสังคมตะวันตก แทบจะเป็นจับฉ่ายจานใหญ่ทั้งหมด   คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่วัฒนธรรมถูกทำลายไปแล้วเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มาทางตะวันตกคนจึงจะชอบดู ชาวจีนที่ถูกวัฒนธรรมพรรคกรอกใส่ไม่เข้าใจ  แต่วิญญาณร้ายคอมมิวนิสต์จีนนั้นจงใจควบคุมชาวจีนทำลายวัฒนธรรมของตนเอง ในสังคมนานาชาติใช้ชาวจีนด้วยกันเองทำลายภาพลักษณ์ของชาวจีน  ดังนั้นสิ่งที่จัดออกมาแสดงจึงแย่มาก  อย่างเช่นการเต้นระบำ  มันเป็นทั้งบัลเล่ต์  ระบำจีน  ระบำสมัยใหม่(โมเดิร์นดานซ์)  ระบำยุคปัจจุบัน อะไรๆก็ใส่เข้าไปในจับฉ่ายจานใหญ่  สิ่งนี้ผู้คนในสังคมตะวันตกยอมรับไม่ได้จริงๆ    บวกเข้ากับผู้ที่ได้ศึกษาแนวคิดจิตสำนึกสมัยใหม่ส่วนหนึ่งของตะวันตกทำให้เกิดวิธีการแสดงออกบางอย่างแบบสมัยใหม่    แต่ยังเปรียบไม่ได้กับเป้าหมายและการแสดงออกของพวกจิตวิปริตเหล่านั้นของสังคมตะวันตก   โดยเฉพาะนักแสดงที่แสวงหาของสมัยใหม่ และไล่ตามสมัยนิยมไม่เข้าใจ   ที่จริงของของกลุ่มสมัยใหม่ในสังคมตะวันตกนั้นไม่มีตลาดในสังคมกระแสหลัก   ดังนั้นชาวตะวันตกแต่ไหนแต่ไรมาจึงมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการแสดงของจีน   นี่จึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแสดงของเสินยวิ่น   ไม่ใช่ว่าโฆษณาของพวกท่านทำได้ไม่พอ    โฆษณาเมื่อปีก่อนของพวกท่านในเขตนิวยอร์ก  รวมทั้งนิวเจอร์ซี่ซึ่งอยู่ใกล้นิวยอร์กกับเขตคอนเนคติคัทบางส่วน  อย่างน้อยที่สุดให้คนดูห้ารอบ   เช่นนั้นทำไมจึงไม่มีคนมาดูมากขึ้นละ  ผู้คนไม่รู้ว่าที่ท่านแสดงคืออะไร   เขารู้ว่าท่านมาแล้ว  รู้จักการแสดงนี้แล้ว  แต่เขาไม่รู้ว่าท่านแสดงอะไร  คุณภาพเป็นอย่างไร  นั่นก็มีเพียงวิธีเดียว  คือใช้ผลการแสดงที่มีคุณภาพสูง   เนื้อหาการแสดงที่ดีขึ้นทุกปีในการเปิดตลาด  ที่จริงผลลัพธ์ของการแสดงในขณะนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมแล้ว  และกำลังเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆ   เมื่อคนดูจบแล้วรู้สึกว่าดี เขาก็จะพูดไปทั่ว  การแสดงหลายปีมานี้ของเสินยวิ่นได้เกิดผลเช่นนี้แล้ว   เนื่องจากเสินยวิ่นเพิ่งก้าวออกมา  ต่อหน้าคนทั้งโลกหลายพันล้านคน  จะให้เกิดผลกระทบนี้ได้ก็ต้องมีขั้นตอนหนึ่ง แต่ระดับความโดดเด่นของการแสดงเสินยวิ่นนั้นแรงมากแล้ว  ส่งผลกระทบใหญ่มากแล้ว  ถึงที่สุดจะสามารถเปิด(ตลาด)ได้สักวันหนึ่ง  ถึงที่สุดต้องมีสักวันหนึ่งที่เสินยวิ่นไม่จำเป็นต้องทุ่มทำโฆษณา  สิ้นเปลืองสมองถ่ายทำโฆษณาแล้ว  เพียงลงประกาศไม่กี่คำ  - เสินยวิ่นมาแล้ว  ผู้คนก็จะมาแล้ว( ที่ประชุมหัวเราะ )จะต้องเป็นเช่นนี้แน่นอน   แต่ในขั้นตอนนี้ยังไม่อาจมองข้ามคุณภาพของการโฆษณา ไม่ว่าแผ่นโฆษณาก็ดี  ตัวอักษรก็ดี  ขณะนี้ทุกท่านอย่าได้มองข้าม  การบุกเบิกกิจการนั้นยาก  ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไร  ก้าวแรกๆนั้นย่อมเดินได้ยาก  ให้ทุกท่านร่วมกันนำมันเดินไปให้ดี  

ศิษย์     เกี่ยวกับปัญหาการรายงานข่าวซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสื่อ   ความชื่นชอบชนิดนี้เป็นไปตามจิตยึดติดต่อความชื่นชอบชนิดนั้นของคนธรรมดาสามัญ  หรือว่าเป็นความชื่นชอบชนิดนั้นหลังจากศีลธรรมของมนุษย์ตกต่ำลงไปแล้วละ   หรือว่านำสิ่งที่พวกเขาควรชื่นชอบ.......

อาจารย์   ความชอบพอของคนนั้นไม่มีมาตรฐาน   ของอะไรที่ทำได้ดีแล้วคนล้วนจะชอบ  ก็ดูว่าคุณภาพของท่านนั้นเป็นอย่างไร บางคนชอบเผ็ด  บางคนชอบขม  บางคนชอบหวาน  บางคนชอบเปรี้ยว  รสนิยมต่างกัน  คนดำรงชีพอยู่ในสังคมเป็นเวลานาน ก็จะบ่มเพาะทัศนคติของความชอบพอขึ้นมาได้    ดังนั้นรสนิยมของความชื่นชมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน  แต่อย่าถูกสิ่งนี้กระทบ    ทุกท่านทราบว่าการแสดงของเสินยวิ่นนั้นอะไรที่สำคัญมาก  บางคนพูดกับข้าพเจ้าว่า  ทำไมไม่มีบทกวีสั้นๆละ  ทำไมไม่มีละครเพลงละ  ทำไมไม่มีดนตรีแบบวงดุริยางค์ละ  ทำไมไม่มีกายกรรมละ  ทำไมไม่มีอย่างนี้อย่างนั้น   จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้ชัดเจนมาก  คือของอะไรที่ทำได้ดีแล้ว  คนก็จะชอบ  จะเลือกอะไรต้องดูกลุ่มเป้าหมาย  ต้องดูรูปแบบศิลปะที่คนทุกระดับชื่นชอบ    ทำไมจึงเลือกระบำเพลงละ  เพราะระบำเพลง รูปแบบนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆทางด้านภาษา   ไม่มีอุปสรรคทางวัฒนธรรมระหว่างชนชาติใดๆ   ทุกๆคนต่างสามารถดูเข้าใจได้  ท่านบอกว่าให้ทำบทกวีสั้นๆ  แต่คนหลายๆชนชาติที่ไม่รู้ภาษาจีนจะฟังอะไรละ  ศิลปะมากมายหลายประเภทล้วนมีข้อจำกัดทั้งสิ้น  มีแต่ระบำเพลงที่ไม่ว่าใครก็ยอมรับได้  ใครๆก็ชมได้

บางครั้งข้าพเจ้าคิดอยู่ว่า   แต่ละวันล้วนมีคนพูดอยู่ข้างหูข้าพเจ้า ให้ทำอย่างนี้  ทำอย่างนั้น  ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้  ข้าพเจ้าจึงคิดอยู่ว่า  นี่ก็เป็นข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่  ในอนาคตจะเป็นอย่างไร (ที่ประชุมหัวเราะ) ถ้าเปลี่ยนคนใหม่ หากยึดกุมไม่ดีก็จะยุ่งเหยิงแล้ว (ที่ประชุมหัวเราะ  )(ปรบมือ) 

ข้าพเจ้าจึงคิดต่อถึงสื่อที่ศิษย์ต้าฝ่าทำกัน   ในเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าทำเรื่องอะไร  แน่นอนว่าจะต้องมีคนมากขึ้นคอยแสดงความเห็นอยู่ข้างตัว เป็นความเห็นกองโต  อย่างนี้อย่างนั้น  อย่างนั้นอย่างนี้ (หัวเราะ)  (ที่ประชุมหัวเราะ หัวเราะ)  ดังนั้นคนที่เข้าร่วมมักจะรู้สึกว่าคนที่บริหารมีปัญหา  ผู้บริหารก็รู้สึกว่าคนที่เข้าร่วม ไม่ร่วมมือเลย  ที่จริงเป็นศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหม   จะทำเรื่องอะไรให้คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ  ให้คิดโดยยืนอยู่ในมุมมองของคนอื่น  มองดูสถานการณ์ให้ทั่วทุกด้านอีกที  ก็จะรู้ว่าควรทำอะไรแล้ว   คิดดูว่าคนอื่นคิดอะไร  ดูสถานการณ์ให้ทั่วด้าน   ก็จะรู้ว่าตนเองควรทำอะไร

ศิษย์     การแสดงเสินยวิ่นจะสามารถฉายเป็นภาพยนตร์เหมือนที่ฉายกันในฮ่องกงแบบนั้นได้หรือไม่  ในไต้หวัน  สถานีทีวีซินถังเหรินสามารถจะก้าวไปสู่ทิศทางของการเป็นสถานีทีวีสาธารณะได้หรือไม่

อาจารย์ การแสดงเสินยวิ่นไม่อาจทำเหมือนกับการฉายภาพยนตร์ ทำเช่นนั้นไม่เพียงไม่มีการสั่นสะเทือนแบบการชมในโรงละคร      แต่ยังไม่อาจบรรลุผลในการช่วยเหลือคนในโรงละคร     ส่วนสถานีทีวีจะทำอย่างไรยังคงให้เป็นการตัดสินด้วยตัวพวกท่านเอง  ศิษย์ไต้หวันทำสถานีทีวีขึ้นมา   และเงื่อนไขยังดีกว่าอเมริกาที่นี่   ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วดีใจมาก  ต่อมายังได้ยินว่าพวกท่านไม่อยากทำแล้ว อย่างไรเสียก็เป็นพวกท่านที่ยืนยันความถูกต้องของฝ่า  พวกท่านอยากทำก็ทำ  ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ   แต่เดิมนั้นคือพวกท่านที่ทำกัน  แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอย่าได้ไม่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนักเลย   ทำไมจึงทำได้ไม่ดี  ร่วมมือกันไม่ดีละ  ทำไมจึงไม่พยายามมุมานะในด้านคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้สถานีทีวีดำเนินการได้ละ  ในสังคมตะวันตก  ศิษย์ต้าฝ่าชาวจีนโพ้นทะเลมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  เช่นนั้นในที่อยู่ของชาวจีนโพ้นทะเลด้วยกันเอง  ยังทำได้ไม่ดีหรือ  คนธรรมดาสามัญล้วนสามารถทำได้ดี  พวกท่านทำได้ไม่ดีหรือ    สิ่งที่พวกท่านรายงานล้วนเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญอยากชม  คนอื่นไม่กล้ารายงาน  คนที่รับชมต่างก็ชอบ  พวกท่านยังไม่ทำให้ดี  อย่าคิดให้วิธีการผิดเพี้ยนไป   พวกท่านต้องคิดให้ดี คิดที่จะทำแล้วค่อยทำ  หากทำไม่ไหวแล้วจริงๆเช่นนั้นท่านก็เปลี่ยนวิธีการทำอย่างอื่นก็ได้   ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าศิษย์ต้าฝ่าทำเรื่องอะไรต้องมีขึ้นต้นมีลงท้าย   สิ้นเปลืองกำลังไปกว่าครึ่งแล้ว  เส้นทางการบำเพ็ญเดินไปครึ่งทางแล้ว  หันกลับมาก็เริ่มต้นใหม่อีก  เริ่มเดินใหม่  ไม่คุ้มค่าเลยจริงๆ  เวลามีจำกัดนะ

ศิษย์     พวกเราที่ทำสื่อมีศิษย์ในวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก   เนื่องจากยึดกุมระดับความสัมพันธ์หญิง-ชายได้ไม่ดี   ทำให้การบำเพ็ญของตนเองและสภาพแวดล้อมโดยรอบเกิดการหวั่นไหวอย่างมาก

อาจารย์                 เช่นนั้นเรื่องนี้ก็ควรต้องระวังแล้ว   ศิษย์ต้าฝ่า ท่านไม่ได้ทำให้ดีทางด้านนี้   ไม่ได้ข้ามด่านให้ดี   ทางของตนเองไม่เดินให้ดี  ทำให้ตนเองมัวหมอง  และทำให้ศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมมัวหมอง  คำพูดเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดมากแล้ว    ที่ผ่านมาพูดไปมากแล้ว  ระวังเถิด  สื่อของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังชักนำให้เผยแพร่สิ่งเหล่านั้นอย่างเปิดเผย    พวกชั่วร้ายนั้นอยากจะทำให้ชาวจีนเสื่อมทราม    ก็คือทำให้คนไม่มีทางที่จะได้รับการช่วยเหลือ  เป้าหมายของพวกชั่วร้ายนั้นชัดเจนมาก  ให้เทพดูว่าคนอย่างนี้  ท่านยังจะช่วยหรือไม่ช่วย   ตัวเป็นศิษย์ต้าฝ่า   พวกท่านเองทำไม่ดีแล้วจะให้คนอื่นทำดีได้อย่างไรละ  จะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรละ

ศิษย์     ผู้ฝึกมากมายของเราที่เข้าร่วมงานสื่อล้วนต้องทำงานของคนธรรมดาสามัญ  เช่นนี้จึงยากที่จะทุ่มเททำงานสื่อได้อย่างเต็มกำลัง

อาจารย์                ผู้ที่นั่งอยู่โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นสภาพการณ์นี้   ทุกท่านต่างก็ทำกันแล้ว  เช่นนั้นก็คือตัวเองยึดกุมเวลาให้ดี  ตนเองควบคุมให้ดีเถอะ  ขณะนี้ก็คือสภาพการณ์นี้   นอกเสียจากพวกท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาการยังชีพแล้ว   มีเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง  ข้าพเจ้าก็ได้บอกสถานีทีวี   พวกท่านที่ทำหน้าที่โฆษณาโดยเฉพาะ  สามารถจะมีเงินเดือนประจำ  ก็คือทำเป็นอาชีพตามปรกติ ทุกท่านก็มาทำอย่างสบายใจ  ต้องก้าวออกมาบนเส้นทางนี้ให้ได้  หากโครงการอื่นพวกท่านก็มีเงื่อนไขพร้อม  ก็สามารถทำอย่างนี้ได้  หากไม่มีเงื่อนไขพร้อม ทุกท่านก็ไม่อาจทำอย่างนี้ได้  ขณะนี้ผลลัพธ์ของการแสดงของคณะศิลปินเสินยวิ่น   ทุกท่านก็ล้วนทราบกันแล้ว  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นทุกท่านก็เห็นกันแล้ว  ไม่ว่าท่านจะมีกี่พันคนเข้าไปในโรงละคร  พอออกไปก็จะเปลี่ยน  นี่เป็นสิ่งที่โครงการอื่นในการอธิบายความจริงของพวกท่านในสถานการณ์ทั่วไปนั้นจะไม่เหมือนอย่างนี้ ที่เห็นผลในทันที   ในขณะนี้ยังบรรลุผลไม่ได้ระดับนี้   และไม่สามารถทำให้กับคนมากอย่างนี้ได้  การแสดงของคณะศิลปินสามารถเกิดประโยชน์เช่นนี้ได้  คณะศิลปินสามารถสร้างประโยชน์ที่มากถึงเพียงนี้  แน่ละ เป็นเพราะทำหลายๆด้านได้ดีจึงจะทำได้   ดังนั้นจึงมีคนพูดว่าอย่างนั้นเราก็สร้างคณะศิลปินให้มากๆ  เรามาทำเรื่องนี้กันให้หมดเถอะ  ไม่ได้  ทุกท่านทราบว่านี่ต้องเกี่ยวพันกับปัญหากำลังเงิน  กำลังโภคทรัพย์  กำลังคนมากมาย นักแสดงเหล่านั้น  เด็กเหล่านั้นมีเงื่อนไขทางด้านนี้  ทักษะของพวกเขายกระดับสูงขึ้นอย่างมหัศจรรย์จริงๆ การเรียนวิชาวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเฟยเทียนก็ดีมาก ในนิวยอร์กเขตเหนือ   สอบแข่งขันวิชาด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนอื่นได้ที่หนึ่ง  (ปรบมือ)  ไม่ใช่แค่วิชาวัฒนธรรมนั้นดี   แต่การฝึกฝนอย่างมุมานะของพวกเขา   และการยกระดับสมรรถนะด้านเทคนิคขึ้นเร็วมาก   ปัจจุบันเหนือกว่านักแสดงอาชีพทั่วไปทั้งหมด   และยังใช้เวลาสั้นมาก  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้นะ  ข้อหนึ่งคือพวกเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่า  อีกข้อก็คือมีบุคลากรทางด้านครูที่ดีมาก   รวมทั้งอาจารย์สอนวิชาวัฒนธรรม  อาจารย์สอนเต้นรำกับดนตรี   พวกเขา(อาจารย์)พักงานผลิตทั้งหมดไปอยู่ที่นั่น  แต่ละวันก็คือการฝึกสอน  ศิษย์ต้าฝ่าส่วนนี้หากเป็นเช่นนี้นานไป  พวกเขามีบ้านมีอาชีพ  นั่นก็ไม่ได้    พวกท่านล้วนทราบว่า  โครงการอื่นล้วนเป็นงานอดิเรก  ตนเองทำงานบ้านไปพลาง ก็ทำงานของศิษย์ต้าฝ่าไปพลาง  นี่ไม่ได้รับผลกระทบ  แต่พวกเขาไม่ใช่  ดังนั้นพวกเขาต้องมีเงินเดือนแบบเป็นทางการ   บวกกับนักแสดงผู้ใหญ่  ค่าใช้จ่ายนี้สูงมาก   ค่าใช้จ่ายในการแสดงแต่ละแห่ง   เวลาที่จะจ่ายเงินเดือนพวกเขา  ทั่วทั้งคณะศิลปินในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหลายร้อยคน  ค่าใช้จ่ายของการแสดงในแต่ละแห่ง ไม่พอจ่ายเงินเดือน  ก็คิดจะไปหาเงินสนับสนุน   จัดตั้งสำนักงานเสินยวิ่นโดยเฉพาะ  ไปหารัฐบาลโดยเฉพาะ ไปหาสถานประกอบการเพื่อขอสนับสนุน  เนื่องจากคณะศิลปินอื่นๆก็ทำกันอย่างนี้   การทำเรื่องนี้ไม่ง่ายเลย  พวกท่านอย่าเห็นว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจนิดหน่อย  นั่นยังห่างไกลมาก ไม่พอใช้

ศิษย์     มีคนธรรมดาสามัญได้ชมการแสดงเสินยวิ่นแล้วนำใบโฆษณาของเสินยวิ่นกลับไปแผ่นดินใหญ่จีน  สองวันก่อนกลับมาจากประเทศจีน  เขาบอกว่าเขาแจกเอกสารความจริง ๔๐ กว่าแผ่นไปแล้วในแผ่นดินใหญ่   เขาบอกฝากสวัสดีท่านอาจารย์ด้วย

อาจารย์            องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมคนถูกกำจัดไปยิ่งมาก คนก็จะยิ่งได้รับการปลดปล่อยออกมา  คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วตัวเองจะสามารถวิเคราะห์ได้   ตนเองสามารถมองเห็นความจริงของการประทุษร้ายกับพรรคมารได้ชัดเจน  สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี  คนก็จะรู้ได้ทันที  ไม่ว่าศีลธรรมของคนจะตกต่ำไปถึงไหน   คนก็ยังมีเหตุผล  ยังสามารถแยกแยะชัดเจนระหว่างดีกับชั่ว  คนจะค่อยๆตื่นขึ้นมา

ศิษย์     สำหรับต้าจี้หยวนต้องมีข้อกำหนดต้องให้เท่าทุน  เช่นนั้นสำหรับการประกอบการของซินถัง   เหริน   พวกเราศิษย์ต้าฝ่าซินถังเหรินควรจะกำหนดเป้าหมายของตนเองอย่างไรดี

อาจารย์            รูปธรรมนั้นต้องให้พวกท่านไปทำกันเอง   ที่เป็นรูปธรรมเกินไปอย่าถามอาจารย์เลย  พวกท่านปรึกษากันให้ดี  ข้าพเจ้าก็พูดกับผู้รับผิดชอบไปแล้ว  พวกเขารู้ว่าควรทำอย่างไร

ข้าพเจ้าเห็นว่านะ   อาจารย์ก็จะไม่พูดมากแล้ว  ยังต้องเหลือเวลาให้พวกท่านถกปัญหากัน  วันนี้เราที่จริงไม่ใช่ฝ่าฮุ่ย  (ที่ประชุมหัวเราะ)ข้าพเจ้าเพียงแต่ตอบปัญหารีบด่วนให้ทุกท่าน  ข้าพเจ้าก็ขอพูดแค่นี้  ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้อง)