ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

คำอวยพร

 

สวัสดี ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมการประชุมแคนาดาฝ่าฮุ่ย

 

            จงยืนหยัดเดินให้ดีบนเส้นทางช่วงสุดท้าย   ศึกษาฝ่าให้ดี  บนพื้นฐานของการบำเพ็ญตนเองให้ดี  เจิ้งเนี่ยนก็จะเข้มแข็งได้เอง    เรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำก็จะทำได้ดีอย่างแน่นอน สิ่งชั่วร้ายจวนหมดสิ้นแล้ว     สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้ว  ยิ่งต้องไม่ย่อหย่อนต่อการบำเพ็ญของตนเอง      จงหล่อหลอมธรรมานุภาพกับความรุ่งโรจน์ของตนเองท่ามกลางภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ของการช่วยเหลือสรรพชีวิตเถิด

 

                                                                                               

 

หลี่ หงจื้อ

17 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association