ขออวยพรอีกครั้งให้ฝ่าฮุ่ยยุโรปประสบความสำเร็จ

 

 

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมประชุมฝ่าฮุ่ยยุโรป

 

สวัสดีทุกท่าน หวังว่าพวกท่านจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้อย่างพอเพียงจากฝ่าฮุ่ย สามารถยกระดับขึ้นได้  สามารถค้นพบความบกพร่องในระหว่างการอธิบายความจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต แล้วทำได้ดียิ่งขี้นต่อไป และหวังว่าผู้ฝึกที่ไม่ค่อยก้าวหน้าตลอดมาจะสามารถค้นพบข้อด้อย  แล้วก้าวออกมา ปฏิบัติภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ของพวกท่านให้สำเร็จ เวลาไม่คอยคนนะ

 

ขออวยพรแด่พวกท่านอีกครั้ง

 

หลี่  หงจื้อ

2008-11-26