พูดให้ชัด

 

ในขณะนี้ศิษย์ต้าฝ่า ก็คือทำสามเรื่องให้ดี  สิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่คนเสาะหากัน  ผู้บำเพ็ญนั้นถือการออกจากโลกไปเป็นเป้าหมาย  การคัดค้านการประทุษร้ายของศิษย์ต้าฝ่าคือรูปแบบภายนอก  ที่จริงคือการกำลังช่วยเหลือคน  ช่วยเหลือสรรพชีวิต  “คบเพลิงสิทธิมนุษยชน” มีความนัยของการคัดค้านการประทุษร้ายอยู่  มีบทบาทในการช่วยให้คนรับรู้ต่อพรรคมาร  แต่จะแทนที่การอธิบายความจริงช่วยเหลือคนไม่ได้   “คบเพลิงสิทธิมนุษยชน” เป็นการอาศัยคนธรรมดาสามัญเป็นหลักในการเปิดโปง  เกิดขึ้นเพื่อยับยั้งการประทุษร้ายชาวจีนของพรรคมาร ด้วยเหตุนี้อย่าได้อาศัยศิษย์ต้าฝ่าเป็นผู้ส่งต่อ  ศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่อย่าได้ละทิ้งเรื่องการอธิบายความจริงไปเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

                                     

 

หลี่  หงจื้อ

2008-04-14