ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ร่อนทราย

 

 

            เจิ้งฝ่าอยู่ในช่วงท้ายที่สุดแล้ว  องค์ประกอบของสิ่งรบกวนเหล่านั้นในจักรวาล ก็กำลังฉุดลากผู้ฝึกเหล่านั้นที่ไม่สามารถจะก้าวหน้าต่อไปได้  อาทิเช่น  หนึ่งคือ สติสัมปชัญญะไม่แจ่มชัด สองคือ สติเลอะเลือน  สามคือ ไม่ยอมทิ้งจิตยึดติดไป  ทำให้มันขยายใหญ่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  ก่อให้เกิดลักษณะของการมองออกไปข้างนอก  แสวงหาจากภายนอก  ไร้เหตุผลอย่างรุนแรง  วิธีการรบกวนของพวกมัน ยังคงทำให้คนที่ยึดติดอย่างไร้เหตุผลนั้นมีความคิดเลอะเลือน ทำเรื่องเลวร้ายที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ฝึก และการเจิ้งฝ่า  จากนั้นก็ทำให้เขาแม้คิดจะหันกลับมาเริ่มต้นทำดีใหม่ก็ยากเสียเหลือเกินแล้ว   เนื่องจากเมื่อสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับผู้ฝึกแล้ว  ทำให้ผู้ฝึกส่วนหนึ่งตกลงไป กระทั่งจัดอยู่ในพวกที่จะต้องถูกกวาดทิ้งไป  หนี้บาปที่ใหญ่หลวงอย่างนี้จะชดใช้ได้อย่างไรกัน  และผู้ที่เขา(หล่อน)ทำลายนั้นก็คือผู้ฝึกต้าฝ่า   นี่จะต่างอะไรกันกับการก่อผลประทุษร้ายในช่วงเจิ้งฝ่า  มีบาปอย่างเดียวกันกับของสิ่งชั่วร้าย

          ในขณะนี้สายลับกลุ่มหนึ่งได้จัดทำเว็บไซต์ที่ชั่วร้ายขึ้นมาในนามผู้ฝึกและก็กำลังทำเรื่องชนิดนี้อยู่  กระทั่งยังอาศัยชื่อ เหม่ยเกอ กุเรื่องเท็จต่างๆนานา  เหม่ยเกอ นั้นอยู่ข้างตัวข้าพเจ้า  จะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันละ  ขณะนี้ได้รบกวนต่อผู้ฝึกไต้หวันค่อนข้างมาก ยังมีคนส่วนหนึ่งที่สติสัมปชัญญะไม่แจ่มชัด กำลังช่วยสิ่งชั่วร้ายเผยแพร่เว็บไซต์นี้ในหมู่ผู้ฝึกอีกด้วย  การทำเช่นนี้นั้น ท่านก็ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับสิ่งชั่วร้ายแล้ว  กำลังเข้าร่วมการประทุษร้ายผู้ฝึก กำลังทำลายผู้ฝึก  ผู้ฝึกที่ถูกทำลายไปเพราะการเผยแพร่ของท่านนั้น เป็นบาปกรรมใหญ่หลวงที่ท่านไม่อาจชดใช้ให้หมดสิ้นได้ ท่านคิดว่าจะทำอย่างไรละ

                อย่างไรก็ตาม เจิ้งฝ่ายังคงดำเนินต่อไป  ข้าพเจ้าขอแนะนำว่าบรรดาผู้ที่เผยแพร่เว็บไซต์ของสายลับนี้ จงรีบกอบกู้ความเสียหายที่ท่านก่อขึ้น  เสาะหาคนเหล่านั้นที่ท่านเผยแพร่เว็บไซต์สายลับนี้ไป ให้กลับคืนมา  แม้ตกหล่นไปเพียงคนเดียว ท่านก็จะต้องถูกกวาดทิ้งตามไปด้วยกัน   หลักการของจักรวาลก็คือ ชีวิตหนึ่งไม่ว่าทำอะไรไป เขาจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้น  อาจารย์นั้นมีเมตตา  ศิษย์ต้าฝ่าต่างกำลังช่วยเหลือคนอยู่  แต่เจิ้งฝ่านั้นเป็นเรื่องที่เข้มงวด  หวังว่าพวกที่ความคิดเลอะเลือนไปชั่วขณะหนึ่งไปช่วยมารร้ายก่อกรรมทำเข็ญ จะทำให้ดีด้วยตนเอง

 

หลี่ หงจื้อ

26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association