ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ฝากความคิดถึง

เหล่าศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลก สวัสดีทุกท่าน

เหล่าศิษย์ต้าฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่ สวัสดีปีใหม่

เจิ้งฝ่าต้องสำเร็จ ศิษย์ต้าฝ่าจักต้องหยวนหมั่น ฟ้าจะเปลี่ยน ใครเลยจะสามารถขวางกั้นได้ การเจิ้งฝ่าของจักรวาล การสร้างฟ้าดินใหม่อีกครั้ง กำลังใกล้จะเสร็จสิ้น ก่อตั้งท้องนภาใหญ่ ก้าวรุดหน้าไปอย่างเร็วรี่ พวกอัปลักษณ์ไม่กี่คนบนสวรรค์และโลกจะนับเป็นอะไรได้ ธรรมานุภาพอันสว่างรุ่งโรจน์ทั่วจักรวาลของศิษย์ต้าฝ่า สิ่งที่เทพและคนต่างเฝ้ารอคอยและกังวล ล้วนมากันแล้ว ช่วยเหลือสรรพชีวิตของพวกท่าน ทำให้ปณิธานอันยิ่งใหญ่เมื่อก่อนประวัติศาสตร์ของพวกท่านสำเร็จสมบูรณ์

ทำให้คำปฏิญาณของพวกท่านปรากฏเป็นจริงขึ้นเถิด

หลี่ หงจื้อ

20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ปีติงไห่ เดือนสิบสอง วันที่สามสิบ

 

หลี่ หงจื้อ

6  สิงหาคม ค.ศ. 2009

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association