ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

แด่แคนาดาฝ่าฮุ่ย

 

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมแคนาดาฝ่าฮุ่ย

 

            สถานการณ์เจิ้งฝ่าพัฒนาไปรวดเร็วมาก  เจิ้งเนี่ยนของการยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่ากับการช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่าก็กำลังดับสลายผลกระทบที่ไม่ดีทั้งหลายของเทพวุ่นวาย และผีเน่าเปื่อย  ดังนั้นจึงทำให้สถานการณ์ในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  แต่เมื่อวิญญาณชั่ว พรรคมาร และองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมองเห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว  ก็พยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้าย  ด้วยเหตุนี้ศิษย์ต้าฝ่าจึงต้องทำเรื่องการอธิบายความจริง ช่วยเหลือชาวโลกและสรรพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ยิ่งใกล้วาระสุดท้ายยิ่งไม่อาจย่อหย่อน  ยิ่งใกล้วาระสุดท้ายยิ่งต้องศึกษาฝ่าให้ดี ยิ่งใกล้วาระสุดท้ายยิ่งต้องมีเจิ้งเนี่ยนอย่างเพียงพอ

            จงทำให้ฝ่าฮุ่ยเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถยกระดับไปพร้อมๆกัน ขอให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จสมบูรณ์

 

                                                                                    หลี่ หง จื้อ

                                                                        10 พฤษภาคม ค.ศ. 2007

 

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association