ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

เกี่ยวกับเรื่องเล่า “ภัย พิบัติของจักรวาล”

 

     คำพูดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้าพูด ดูไปทุกท่านต่างถือว่าเป็นคำพูดของข้าพเจ้าไปแล้ว เวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ กลับมีบางคนร้อนใจแทนทุกท่าน  ได้ทำเรื่องอะไรไป  ที่จริงช่วงเวลานั้นคือการเฝ้าดูว่าศิษย์ต้าฝ่าจะไปไหวหรือไม่  สถานการณ์ต่างๆล้วนสะท้อนออกมา  ในช่วงขณะเดียวก็ได้เห็นจิตนานาชนิดของคนกับเจิ้งเนี่ยนของผู้ฝึกที่แสดงออกมา  เรื่องราวก็ได้ผ่านไปแล้ว  ข้าพเจ้าเพียงดูว่าในท้ายที่สุดนั้นศิษย์ต้าฝ่าจะไปไหวหรือไม่

อย่างไรเสียเรื่องเล่า ก็คือเรื่องเล่า  คือวิธีการต่างๆที่ศิษย์ต้าฝ่าอาศัยใช้ในการยืนยันความถูกต้องให้ต้าฝ่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ในนั้นมีบรรดาสิ่งต่างๆที่ศิษย์ต้าฝ่าได้รับจากการบำเพ็ญ  แต่ไม่อาจถือเป็นประวัติศาสตร์ได้   ขั้นตอนของการเจิ้งฝ่านั้นหากข้าพเจ้าไม่พูดออกมา แม้แต่เทพก็เพียงรู้ได้บางส่วน(รู้หนึ่งไม่รู้สอง)

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการบอกทุกท่านคือ  พวกท่านก้าวผ่านลมฝนมาได้อย่างโชกโชน  จิตใจอย่าได้เหมือนจอกแหนที่ลอยน้ำ  พอลมพัดมาก็กระเพื่อมตาม

 

 

หมายเหตุ เรื่องเล่านี้เป็นบทความใน เว็บไซด์“เจิ้งเจี้ยน”ชื่อ ภัยพิบัติของจักรวาลที่ผู้ฝึกเขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้เพื่อนๆออกมายืนยันความถูกต้องให้ต้าฝ่า  หัวข้อที่เขียนมีที่มาจาก เรื่องเล่าในหมู่ผู้ฝึกช่วงก่อนการปราบปรามเดือน กรกฎาคม ปี 1999 ซึ่งมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นคำพูดของอาจารย์มาโดยตลอด  จนกระทั่งถึงกับนำมาเขียนเป็นบทความดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้

 

หลี่ หงจื้อ

10 พฤษภาคม  ค.ศ. 2010

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association