ดับสลายเทพวุ่นวายทั้งหมดในตรีภูมิที่เข้าร่วมการรบกวนการปรับฝ่าให้ถูกต้อง

                                                               

                นานมาแล้ว  อิทธิพลเก่ากับเทพวุ่นวายทั้งหมดในตรีภูมิที่ก่อผลด้านลบนั้น  ได้ก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายมากตลอดมา  ในช่วงแรกที่ศิษย์ต้าฝ่าได้ฝ่านั้น ก็รบกวนอย่างร้ายแรงต่อการปรับฝ่าให้ถูกต้องกับการที่ศิษย์ต้าฝ่าและสรรพชีวิตได้ฝ่าบำเพ็ญธรรม  ทั้งก่อนและหลังปี ๑๙๙๙ ยังเข้าร่วมการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าในระดับต่างๆกัน   เพิ่มความน่ากลัวของสถานการณ์ที่ชั่วร้าย  ช่วยเหลือสิ่งชั่วร้ายก่อกรรมชั่ว รบกวนการปรับฝ่าให้ถูกต้องอย่างร้ายแรง   โดยเฉพาะในช่วงสำคัญ ที่ศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความจริงช่วยเหลือชาวโลกและสรรพชีวิตในระหว่างที่ถูกประทุษร้ายอยู่  พวกมันยังเข้าร่วมในการขัดขวางการได้รับความช่วยเหลือของชาวโลกและสรรพชีวิต  นี่เป็นการทำร้ายชาวโลกและสรรพชีวิตโดยตรง    ในนั้นบรรดาเทพเหล่านั้นที่ยึดกุมหลายศาสนาใหญ่ของมนุษย์นั้น  ในช่วงแรกของการถ่ายทอดฝ่าของข้าพเจ้า เพื่อที่จะปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อการได้เป็นศิษย์ต้าฝ่าของชาวโลก  ก็ได้เคยบอกให้พวกมันไปเสียจากตรีภูมิ  มีส่วนหนึ่งได้ไปแล้ว  แต่มีส่วนหนึ่งไม่ไป เนื่องจากยืนกรานไม่ยอมให้คนในศาสนาเข้าร่วมกับเรื่องของศิษย์ต้าฝ่าในยุคการปรับฝ่าให้ถูกต้อง  และไม่ยอมให้คนในศาสนามาสัมผัสติดต่อกับต้าฝ่า   นี่เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดฝ่าที่ว่า “ เปิดกว้างอย่างทั่วด้าน  ดูแต่เพียงใจคน”  ในระหว่างการถ่ายทอดฝ่า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การปรับฝ่าให้ถูกต้องที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างแท้จริง  ขณะนี้พวกมันยังขัดขวางอย่างเต็มกำลังต่อการเข้าใจความจริงของผู้ที่เชื่อในศาสนา  ทำให้คนหลายพันล้านคนในศาสนา พลาดโอกาสในครั้งนี้ที่รอคอยมานานนับหมื่นพันปี  ผลักให้สรรพชีวิตตกอยู่ในสภาพที่อันตรายต่อการถูกกวาดทิ้ง  กระทั่งรบกวนการปรับฝ่าให้ถูกต้องโดยตรง  ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ชาวโลกได้รับการช่วยเหลือ  จึงจำเป็นแล้วที่ศิษย์ต้าฝ่าต้องดับสลายอิทธิพลเก่ากับเทพวุ่นวายในตรีภูมิทั้งหมดที่ขัดขวางการได้รับความช่วยเหลือและการเข้าใจความจริงของสรรพชีวิต     ไม่ว่าพวกมันจะดำรงอยู่โดยอาศัยรูปแบบภายนอกอะไร  ไม่ว่าพวกมันจะมีรูปหรือไร้รูป ไม่ว่าพวกมันมีระดับชั้นใด  ไม่ว่าพวกมันเป็นรูปลักษณ์ของใคร  ล้วนดับสลายให้หมด  ขจัดให้หมดไป  ในระหว่างที่ทำการขจัดไปนั้น พวกมันที่ทำบาปต่อการปรับฝ่าให้ถูกต้องกับศิษย์ต้าฝ่าหรือสรรพชีวิต ก็ต้องชดใช้คืนทั้งหมดโดยปริยาย     โดยเฉพาะเทพวุ่นวายพวกนั้นที่ยึดกุมศาสนา  มองการปรับฝ่าให้ถูกต้องและศิษย์ต้าฝ่าที่ช่วยเหลือสรรพชีวิตเป็นศัตรู  ให้ดับสลายพวกมันให้หมดสิ้น  สำหรับคนในศาสนานั้น  ไม่ต้องมีวิธีการพิเศษอะไรในการอธิบายความจริง  ไม่ต้องเจาะจงต่อกลุ่มใดๆ  มุ่งที่ใจคนเท่านั้น  ดูการเลือกของคนเขาเอง  ศิษย์ต้าฝ่าจงทำสามเรื่องให้ดีด้วยใจมั่นคง  อย่าเกิดมีใจคนที่ว้าวุ่น   หวังว่าศิษย์ต้าฝ่าจะใช้ความคิดที่ถูกต้องของเทพเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้ายนี้

 

หลี่ หง จื้อ

28-2-2007

 

 

แก้ไขวันที่ 05/10/2011

© Copyright 2011 Falun Dafa Association