ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ขอบใจต่อการระลึกถึงของสรรพชีวิต

 

ศิษย์ต้าฝ่า  ชาวโลก สรรพชีวิต สวัสดีทุกท่าน

               

ขอบใจต่อการระลึกถึงของพวกท่าน    ขอบใจต่อการอวยพรของพวกท่าน    หวังอย่างจริงใจว่าศิษย์ต้าฝ่าของข้าพเจ้าล้วนจะสามารถหยวนหมั่น   หวังอย่างจริงใจว่าชาวโลกล้วนจะแจ่มแจ้งในความจริง รับรู้อย่างชัดแจ้งต่อมารร้ายที่ใหญ่ที่สุดที่ประวัติศาสตร์กำหนดเอาไว้ให้กับมนุษยชาติ  รับรู้อย่างชัดแจ้งต่อพิษร้ายที่พรรคชั่ววางไว้ให้กับชาวจีนและคนทั้งโลก  รับรู้อย่างชัดแจ้งต่อการประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่า  ก้าวพ้นไปจาก “พิบัติภัยที่ใหญ่หลวงที่สุด”ของสรรพชีวิตในประวัติศาสตร์ครั้งนี้  หวังอย่างจริงใจว่าสรรพชีวิตทั้งหมดล้วนจะได้รับการช่วยเหลือ

                สรรพชีวิตเอย  ความหวัง   สิ่งที่เฝ้ารอคอย  ความวิตกกังวลในหลายพันปีของพวกท่านล้วนมาถึงแล้ว  และกำลังปรากฏออกมา    ในสภาพการณ์นี้ แต่ละคนก็กำลังเลือกอนาคตของตนเองโดยรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง

                ขอบอกพวกท่านว่า ศิษย์ต้าฝ่าในแต่ละแห่งหน  แต่ละชนชาติคือความหวังเดียวของสรรพชีวิตที่จะได้รับการช่วยเหลือ  การเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ คือการเห็นคุณค่าของตัวพวกท่านเอง

ขอขอบใจอีกครั้งต่อการระลึกถึงของพวกท่าน

 

หลี่ หง จื้อ

2007-1-1

 

 

แก้ไขวันที่ 05/10/2011

© Copyright 2011 Falun Dafa Association