ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึงที่ประชุมฝ่าฮุ่ยออสเตรเลีย

 

ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหลาย ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยออสเตรเลีย

 

            สวัสดีทุกท่าน   ก่อนอื่นขออวยพรให้การประชุมใหญ่ประสบความสำเร็จ   ฝ่าฮุ่ยคือการประชุมของศิษย์ต้าฝ่าที่ยิ่งใหญ่  เป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับซึ่งกันและกัน  คือ สิ่งที่พิสูจน์ยืนยันการศึกษาฝ่าได้ดี

            ศิษย์ต้าฝ่าต้องเดินให้ดีบนหนทางของตัวเอง  ทำสามเรื่องให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงต้องศึกษาฝ่าให้ดี  จริงจังในการศึกษาฝ่า  พวกที่กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต  ยืนยันความถูกต้องของฝ่าได้ดี พื้นที่ๆ มีความเปลี่ยนแปลงมาก  แน่นอนย่อมเป็นเพราะพวกเราศึกษาฝ่าได้ดี   ศิษย์ต้าฝ่าบางคนที่ยกระดับได้เร็วย่อมเป็นเพราะให้ความสำคัญกับการศึกษาฝ่า  เพราะฝ่าเป็นรากฐาน  เป็นมูลฐานของศิษย์ต้าฝ่า  คือหลักประกันของทุกสิ่ง  คือช่องทางเดินจากความเป็นมนุษย์ไปสู่เทพ  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอาศัยโอกาสของออสเตรเลียฝ่าฮุ่ย บอกกล่าวศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดทั่วโลกว่า ไม่ว่าผู้ฝึกใหม่หรือเก่า  อย่าได้มองข้ามการศึกษาฝ่าเพราะมีงานยุ่ง  การศึกษาฝ่าอย่าทำอย่างพอเป็นพิธี  ต้องรวบรวมความคิดไปศึกษา   ตนเองต้องศึกษาฝ่าจริงๆ  บทเรียนด้านนี้มีมากเหลือเกินแล้ว  หวังว่าทุกท่านจะเดินให้ดีบนหนทางช่วงสุดท้าย  การปรากฏของอนาคตอยู่ไม่ไกลแล้ว

                                                                                               

หลี่ หง จื้อ

18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association