ดับสลายสิ่งชั่วร้ายจนถึงที่สุด

        ความคิดที่ถูกต้องของศิษย์ต้าฝ่าที่ยืนยันความถูกต้องของฝ่าและช่วยเหลือชาวโลก ได้ทำให้ชีวิตกับองค์ประกอบที่ชั่วร้ายที่ก่อผลด้านลบและประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่านั้น ตกอยู่ในสภาพกำลังใกล้ดับสลายทั้งหมด  ขณะนี้มีเพียงผีเน่าเปื่อยของสิ่งชั่วร้ายจำนวนน้อยนิด ซึ่งถูกอิทธิพลเก่าจัดรวมกันอยู่ในรังมืดเช่น ค่ายแรงงาน กับในคุก เป็นต้น เข้าร่วมการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้าย จึงยังคงรุนแรงอยู่ในที่เฉพาะแห่ง   เพื่อที่จะขจัดพวกมือมืด ผีเน่าเปื่อยกับการประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่าของอิทธิพลเก่าจนถึงที่สุด ศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลก โดยเฉพาะคือศิษย์ต้าฝ่าในที่ต่างๆของจีนแผ่นดินใหญ่   ต้องส่งความคิดที่ถูกต้อง อย่างแรงกล้าเจาะจงต่อสถานที่ชุมนุมเหล่านี้ของสิ่งชั่วร้าย ดับสลายชีวิตกับองค์ประกอบที่ชั่วร้ายทั้งหมดที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าให้ถึงที่สุด ขจัดสถานการณ์ที่ชั่วร้ายซึ่งประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่  ช่วยเหลือชาวโลก  สำเร็จสมบูรณ์ซึ่งภาระรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่า ก้าวสู่ความเป็นเทพ

หลี่หงจื้อ

24 ตุลาคม 2006