ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ช่วยปลดทุกข์ให้โลก

 

อธิบายความจริง ขับไล่ผีเน่าเปื่อย

เผยแพร่เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ พรรคมารถอยร่น

ด้วยความคิดที่ถูกต้อง ช่วยเหลือคนในโลก

ไม่เชื่อสำนึกในความผิดชอบชั่วดีจะกู่ไม่กลับ

 

หลี่ หงจื้อ

 

15 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association