ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

การประชุมฝ่าฮุ่ยยูเครน

 

ศิษย์ต้าฝ่าที่ร่วมประชุมฝ่าฮุ่ยยูเครน: สวัสดี

            ก่อนอื่นขออวยพรให้การประชุมฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จ การหยวนหมั่นของศิษย์ต้าฝ่าแห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่าคือผู้รู้แจ้งของจักรวาลใหม่ซึ่งสรรค์สร้างขึ้นโดยต้าฝ่า ภาระหน้าที่จึงยิ่งใหญ่กว่า ในวิถีการบำเพ็ญของพวกท่าน ย่อมรวมถึงภารกิจของการช่วยเหลือสรรพชีวิตไปโดยปริยาย  การดับสลายสิ่งชั่วร้ายและการรบกวนขององค์ประกอบที่เก่าด้วย มีแต่การบำเพ็ญตัวเองให้ดีเท่านั้น  จึงจะสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งในอนาคต ดังนั้นหวังว่าการประชุมฝ่าฮุ่ยของพวกท่านจะเป็นงานเฉลิมฉลองที่จะส่งเสริมให้เกิดการศึกษาฝ่า และยกระดับให้สูงขึ้นได้อย่างแท้จริง

            ก้าวรุดไปข้างหน้าเถิด ศิษย์ต้าฝ่า! ระหว่างการบำเพ็ญ การละทิ้งจิตมนุษย์ถึงแม้จะทุกข์ทรมาน (แต่)หนทางนั้นศักดิ์สิทธิ์

            ขอให้อวยพรอีกครั้งให้การประชุมฝ่าฮุ่ยของพวกท่านประสบความสำเร็จ

 

                                                                                    หลี่ หงจื้อ

                                                                        26 พฤษภาคม ค.ศ. 2006

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association