ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ก้าวออกจากด่านมรณะ

               

 

                มีบางคนไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาฝ่า ในขณะที่เผชิญกับการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าของสิ่งชั่วร้าย  ในขณะอยู่ภายใต้แรงกดดันสีแดงที่น่าสะพรึงกลัวและทารุณโหดร้าย  ด้วยเหตุที่มีจิตหวาดกลัวจึงถูกสิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่างและได้ทำเรื่องไม่ดี ที่ไม่ควรทำต่อต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่า เป็นสายลับหรือจารชน ให้กับองค์กรสายลับของพรรคชั่ว  ฝ่ายความมั่นคงคอมมิวนิสต์จีน หน่วยประมวลข่าวการทหาร สันติบาล  ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ประนีประนอมกับสิ่งชั่วร้ายไม่มากก็น้อย หรือทำเรื่องที่น่าอายที่สุดสำหรับผู้บำเพ็ญไม่มากก็น้อย แต่ในฐานะชีวิตหนึ่งๆ  ในใจล้วนทราบดีว่าต้าฝ่าดี เมื่อผ่านไปแล้วล้วนแต่จะสำนึกเสียใจในภายหลัง  อยากจะหวนกลับมาสู่การบำเพ็ญ  แต่ก็ถูกสายลับคอมมิวนิสต์จีนยึดกุมจุดอ่อนไว้ได้ รู้สึกปวดร้าวใจในภายหลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  จะกลับมาก็กลัวว่าสายลับจะอาศัยจุดอ่อนที่จับไว้ได้มาบีบคั้น  ยิ่งกลัวว่าเมื่อถูกศิษย์ต้าฝ่าทราบเรื่องเข้า จะไม่มีหน้า ที่จะพบกับศิษย์ต้าฝ่า กลายเป็นความทุกข์ทรมาน

                ที่จริง  การสูญเสียวาสนานับหมื่นปีกับเป้าหมายที่แท้จริงของการมาสู่โลก ยังน่ากลัวยิ่งกว่าจิตยึดติดที่ไม่อาจพบหน้าคนเสียอีก  การบำเพ็ญก็คือการบำเพ็ญ  การบำเพ็ญก็คือการละทิ้งจิตยึดติด  ละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆนานา กับจิตหวาดกลัวนานาชนิด  รวมทั้งจิตมนุษย์ที่กลัวนั่นกลัวนี่  เดิมทีก็เพราะยึดติดกับจิตหวาดกลัวจึงเดินผิดทาง  จะเดินกลับมาก็ถูกจิตหวาดกลัวผูกมัดเอาไว้ ขวางกั้นทางที่จะเดินกลับมา

                จิตหวาดกลัวสามารถทำให้คนทำเรื่องผิดๆ  จิตหวาดกลัวก็สามารถทำให้คนพลาดพลั้งวาสนาไป  จิตหวาดกลัวคือด่านมรณะของการเดินสู่ความเป็นเทพของคน  เดิมทีก็เพราะเหตุนี้จึงทำเรื่องที่ผิดอย่างมาก  คิดจะแก้ไขใหม่ก็กลัวคนอื่นจะรู้  การบำเพ็ญนั้นเข้มงวด  หากกลัวเช่นนี้เรื่อยไปแล้ว เมื่อใดจึงจะไม่ถูกจิตหวาดกลัวพันธนาการไว้อีก  โดยเฉพาะคือพยายามปกปิดทุกสิ่งนี้มาโดยตลอด และยังแสดงออกมาอย่างผิดปรกติมากในหมู่ผู้ฝึก  ถ้าไม่ปล่อยวางจิตยึดติดนี้ลง ปล่อยวางพฤติกรรมผิดบาปนี้ลง และจิตหวาดกลัวนี้  แม้ทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าทำมากขึ้นอีกเท่าไร ก็ล้วนเพื่อการปกปิด  หากปล่อยวางความชั่วร้ายที่กดดันอยู่ในใจได้ แล้วเดินกลับมา ทุกสิ่งที่ทำล้วนแต่บริสุทธิ์สะอาด เป็นเรื่องการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า

                ในฐานะอาจารย์ แต่ไหนแต่ไรมา ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจเรื่องผิดพลาดที่พวกท่านทำในระหว่างการบำเพ็ญ มีแต่จดจำเรื่องดีกับความสำเร็จที่พวกท่านทำ  กล่าวสำหรับเหล่าศิษย์ต้าฝ่า  ก็ล้วนแต่ก้าวข้ามมาจากการบำเพ็ญและการประทุษร้ายอย่างชั่วร้ายที่ไม่มีอะไรจะเปรียบ  รู้ได้อย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบากในการบำเพ็ญ  ไม่อาจที่จะไม่เข้าใจผู้ฝึกที่เดินผิดทางไป   ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านอีกครั้ง  บรรดาผู้ฝึกที่ทำผิดไปแล้วในด้านนี้  จากนี้ไป ดีที่สุดให้เริ่มต้นแสดงออกอย่างเปิดเผย ปล่อยวางห่อผ้าที่สกปรกนี้เสีย  เดินกลับมาในต้าฝ่า  มีแต่เปิดเผยทุกสิ่งที่ทำผิดไป จึงจะสามารถหลุดพ้นจากความยุ่งเหยิงและการบีบบังคับของสายลับได้  มีแต่การเปิดเผย จึงจะสามารถละทิ้งจิตยึดติดกับจิตหวาดกลัว  ข้าพเจ้ากับเหล่าศิษย์ต้าฝ่า ย่อมไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ ในการปฏิบัติต่อผู้ฝึกที่เดินผิดทางไปในระหว่างการบำเพ็ญ   เมื่อเริ่มแรกที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าอยู่ในสังคมมนุษย์ ก็ทราบอยู่แล้วว่า ในระหว่างการบำเพ็ญย่อมจะเกิดสภาพการณ์ต่างๆนานาขึ้นมาได้   คนๆหนึ่งก้าวไปสู่ความเป็นเทพในระหว่างขั้นตอนการบำเพ็ญ  เพราะว่าเป็นคนที่บำเพ็ญอยู่ ไม่ใช่เทพที่บำเพ็ญอยู่  ดังนั้นคนที่อยู่ในขั้นตอนการบำเพ็ญจึงอาจทำผิดได้อย่างแน่นอน  จึงย่อมจะมีด่านที่ข้ามได้ไม่ดี  แน่ละย่อมจะมีบ้างที่ทำผิดอย่างมาก   ที่สำคัญคือเมื่อรับรู้ได้แล้วจะสามารถมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะทิ้งมันไปหรือไม่  มีใจเด็ดเดี่ยว ก้าวออกมาได้จึงจะเป็นการบำเพ็ญ นี่ก็คือการบำเพ็ญ

                ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ฝึกที่เดินผิดทางไปอย่าได้ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก  บางทีนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจารย์บรรยายฝ่าให้กับผู้ฝึกจำพวกนี้  ยึดกุมวาสนาไว้ให้มั่น เหล่าเทพนับไม่ถ้วนกำลังเฝ้ามองพวกท่านอยู่ ข้าพเจ้ากับเหล่าศิษย์ต้าฝ่า ก็กำลังรอคอยพวกท่านเดินกลับมา     

 

หลี่ หง จื้อ

9 พฤษภาคม ค.ศ. 2006

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association