ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ขจัดมาร

ตลอดมา สายลับอันธพาลของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า “ข่าวกรอง ฝ่าหลุนกง” เรื่อยมา  ที่จริงการถ่ายทอดต้าฝ่าออกมานั้น ก็เพียงเพื่อให้คนได้บำเพ็ญในการถ่ายทอดฝ่า ก็ทำอย่างเปิดเผย  ไม่มีความลับ  อีกทั้ง ในระหว่างการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างชั่วร้าย ไร้สติสัมปชัญญะของพรรคมารนั้น  การคัดค้านการประทุษร้าย ของศิษย์ต้าฝ่าในประเทศต่างๆก็ทำอย่างเปิดเผยทั้งสิ้น  กระทั่งหลายเรื่องนั้นก็เขียนเป็นบทความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนเว็บหมิงฮุ่ย    ที่จริงกิจกรรมของสายลับอันธพาล พรรคมารนั้น เป็นเพราะด้านหนึ่งรู้ดีว่าไม่มีเหตุผลในการประทุษร้าย  ในใจเกิดความรู้สึกผิด  ดังนั้นจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาข่มขวัญ  อีกด้านหนึ่งก็ทำการหลอกลวงกันเองภายในหมู่คอมมิวนิสต์จีนด้วยกัน  สร้างข่าวกรองเท็จ  เพื่ออ้างเป็นเหตุในการประทุษร้าย เพราะแต่ละคนนั้น เนื่องจากการประทุษร้าย ฝ่าหลุนกง จึงอยู่ในสภาพขี่หลังเสือลงไม่ได้  อย่างไรก็ตาม พวกที่ไม่มีสมอง  ไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วโดยเฉพาะคือ ภายใต้วัฒนธรรมพรรคมาร ที่กรอกเข้าไป ก็ล้วนแต่จะใช้มาตรฐานของตรรกะที่ผิดๆ ซึ่งเรียนรู้จากพรรคมารในการวัดความเมตตา กับความชั่วร้าย ความดี กับความเลว  อะไรควรหรือไม่ควร ของคน  จึงถูกพรรคมารใช้ประโยชน์อย่างคล่องมือมาก กลายเป็นเครื่องมือของพรรคมารจนหมดสิ้น  ในขณะเดียวกัน  คนเหล่านี้ได้ก่อบาปชั่วล้นฟ้า ในการปฏิบัติต่อศิษย์ต้าฝ่าระหว่างการประทุษร้ายครั้งนี้  ซึ่งเป็นความผิดจนไม่อาจให้อภัยได้

ที่จริงหลายปีมานี้ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต นั้น ได้ครอบคลุมทุกระดับชั้นในสังคม  ทุกอาชีพ   ปฏิบัติต่อคนโดยไม่แบ่งแยก  การช่วยเหลือสรรพชีวิตของต้าฝ่านั้นเท่าเทียมกัน  ซึ่งในนั้นก็รวมถึงสายลับ ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ดีอย่างมากของคน  ในงานวรรณกรรมและศิลปะเหล่านั้นได้พรรณนาคนที่มีอาชีพชนิดนี้ว่าเป็นวีรบุรุษ    นั่นเป็นความต้องการของการเมือง  นั่นเป็นความต้องการของลัทธิชาตินิยม นั่นเป็นความต้องการของทางการ  นั่นเป็นวีรบุรุษที่คนเรียกกัน   ในสายตาของเทพ คนเหล่านี้คือ คนบาปที่ต่ำค่าที่สุด  พวกพูดโกหก  พวกทำลายศีลธรรมของมนุษย์   บุคลิกที่แสดงออกนั้นต่ำทรามและไร้ยางอาย  มีพฤติกรรมที่เป็นบาป  แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานไต่สวนคดีอาชญากรรมทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกัน  แต่อย่าลืมว่า  เรื่องราวของมนุษย์นั้น เทพเป็นผู้จัดวางให้   ไม่ว่าการแสดงออกของการรับรู้ เรื่องดี-เลวของคนจะเป็นอย่างไรก็ตาม  เพราะว่าคนมีกรรมอยู่  ดังนั้นจึงมีกรรมหมุนเวียนตอบสนอง  สิ่งที่เทพไม่ให้ทำ  ไม่ว่าคนจะคิดว่าดีหรือเลวก็ตาม  ก็ไม่มีใครที่จะทำได้  สิ่งที่เทพให้ทำ   พฤติกรรมของคนก็เป็นแค่เพียง ส่วนหนึ่งของการตอบสนองที่ปรากฏออกมา   

            ในหลายปีนี้ของการถ่ายทอดฝ่า  ที่จริงมีคนในอาชีพชนิดนี้หลายคน  ไม่ว่าเป้าหมายของการเข้ามาของพวกเขาคืออะไร  หลังจากรับรู้ต้าฝ่าแล้ว  ได้กลายเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริง   ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าให้โอกาสคนชนิดนี้เรื่อยมา  เนื่องจากในหมู่คนเหล่านี้ กลับมีหลายคนที่รากฐานไม่เลวเลย  ในการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตในชาติก่อนๆนั้น ล้วนเป็นคนดีมาก  และบางคนเป็นชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์   ดังนั้นข้าพเจ้าไม่อาจมองเพียงชาตินี้ของพวกเขาว่า เป็นสายลับแล้วไม่ช่วยเหลือเขา  ชีวิตนั้นมีค่านัก  วิถีของชีวิตนั้นมีค่านัก  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอคอยให้พวกเขาสามารถฟื้นคืนความเข้าใจกลับมาได้ โดยตลอด  ถึงแม้ศิษย์ต้าฝ่ายังคงถูกคนเหล่านี้ทำร้ายอยู่   เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขา  ข้าพเจ้ายังบอกให้ศิษย์ต้าฝ่าที่กำลังถูกประทุษร้าย อธิบายความจริงให้กับพวกเขา  แต่คนชั่วนั้น ไม่เพียงไม่ยอมฟัง กรรมก็ยิ่งหนักหนาขึ้นเรื่อยๆ  หนักจนไม่อาจได้รับการช่วยเหลือแล้ว และขณะนี้การรบกวนของพวกสายลับ ได้กลายเป็นสถานการณ์หนึ่งของศิษย์ต้าฝ่าไปแล้ว นี่ใช้ไม่ได้ แน่นอน การจัดวางชนิดนี้ที่ใช้สายลับอันธพาลมารบกวนการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าของอิทธิพลเก่า เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด    ในระหว่างการบำเพ็ญกับสายลับอันธพาลที่ต่ำค่าที่สุดเหล่านี้ของมนุษย์  ไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญเลย   ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ยอมรับของชนิดนี้อีกต่อไป  อนาคตของมนุษย์ ก็จะไม่มีองค์กรอาชีพพิเศษชนิดนี้ กับ คนที่มีอาชีพต่ำค่า ซึ่งติดตามสืบเรื่องอย่างมากมายชนิดนี้

นับจากนี้ไป ข้าพเจ้ากับเหล่าเทพจะสลายทิ้งอนาคตของอาชีพชนิดนี้ของมนุษย์จนหมดสิ้น  และโชคลาภในชีวิตคนของสายลับอันธพาลที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนสร้างให้หลัง วันที่ 20 ก.ค. 99   ให้จบสิ้นชีวิตคนที่สั้นที่สุด ในระหว่างที่ชดใช้บาปกรรมที่พวกเขาก่อขึ้นมาเอง  โดยเฉพาะคือ คนที่เข้าร่วมและวางแผนเรื่องที่แอตแลนต้า  โชคลาภในชีวิตของพวกเขาจะถูกสลายทิ้งทั้งหมด  เริ่มต้นจากนี้ไป ในระหว่างที่ชดใช้บาปกรรม  พวกเขาจะอยู่ในสภาพ อยากตายไม่อยากอยู่ และจะตายไปทีละคนๆอย่างรวดเร็ว   จากนั้นก็ลงนรก  หากแม้นไม่สำนึก แก้ไขตัวเองแล้ว บรรดาสายลับคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่นอกประเทศก็จะเผชิญกับการตกเวทีไปแบบเดียวกันทั้งหมด  ข้าพเจ้านั้นมาช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งปวง  พวกที่ไม่อยากมีอนาคต ก็ไม่อาจยอมให้เขาทำลายโอกาสในการช่วยเหลือสรรพชีวิต

พวกที่ยังคงประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า เหล่านั้น ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจได้อย่างแท้จริงว่า ฝ่าหลุนกง คืออะไร  พรรคมารทำไมประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า ยิ่งหวังว่าพวกท่านจะมีอนาคตที่ดี

หลี่ หงจื้อ

9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association