ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ตอบจดหมายศิษย์ต้าฝ่าประเทศเปรู

ศิษย์ต้าฝ่า ประเทศเปรู

               

               จดหมายที่ส่งมาได้รับแล้ว  พวกท่านยากลำบากกันแล้ว  สถานการณ์ของพวกท่านข้าพเจ้าทราบหมดแล้ว 

การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า คือ การบำเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ  แต่ไหนแต่ไรมาในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมี  การที่จะเดินให้ดีบนเส้นทางของตนเองก็ย่อมจะมีความยากลำบาก   การเผชิญกับความยากลำบาก ก็เพื่อการยืนยันความจริงให้ฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ทำลายการจัดวางของอิทธิพลเก่า และคัดค้านการประทุษร้าย เรื่องเหล่านี้ ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การบำเพ็ญในอดีต   ศิษย์ต้าฝ่าเป็นผู้บุกเบิก  ดังนั้นในระหว่างการบำเพ็ญ บางครั้งจึงทำได้ดี  บางครั้งไม่รู้จะทำอย่างไร เวลาที่มีความยากลำบาก ให้ทุกท่านนั่งลงมาศึกษาฝ่าให้มาก เพียงแต่มีเจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง (ความคิดและการกระทำที่ถูกต้อง)  ก็จะไม่มีที่จะข้ามด่านไม่ได้

                ในทางปฏิบัติก็ประจักษ์ชัดแล้วว่า  เส้นทางที่ศิษย์ต้าฝ่าเดินนั้นถูกต้องแล้ว   และเดินได้ดีมาก  พร้อมไปกับการรุดหน้าไปของการเจิ้งฝ่า  ทุกสิ่งย่อมจะดียิ่งขึ้นทั้งหมด   ศิษย์ต้าฝ่ายิ่งจะเพิ่มความสุกงอม  ข้าพเจ้าทราบ  ความยากลำบาก ที่พวกท่านกำลังเผชิญอยู่นั้น จะสามารถแก้ไขไปได้ ตามการรุดหน้าไปของการเจิ้งฝ่า  และการสุกงอมกับความขยันขันแข็งของพวกท่าน   หวังว่าพวกท่านจะทำได้ดียิ่งขึ้น   เพราะศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังของสรรพชีวิต

                                                                                     

 

หลี่ หงจื้อ

17 ธันวาคม ค.ศ. 2005

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association