ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึงฝ่าฮุ่ยอิสราเอล

 

ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหลายที่ร่วมประชุมฝ่าฮุ่ยอิสราเอล สวัสดี !

            ฝ่าฮุ่ยของศิษย์ต้าฝ่าคือสภาพแวดล้อมที่ศิษย์ต้าฝ่าศึกษาร่วมกันท่ามกลางหมู่คนธรรมดาสามัญ เนื่องจากในสภาพความเป็นจริง เวลาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมคนธรรมดาสามัญนั้นมากเหลือเกิน ดังนั้นเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ด้วยกันจึงมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ฝ่าฮุ่ยของศิษย์ต้าฝ่าก็เป็นโอกาสอันดีในการหลอมเหลาศิษย์ต้าฝ่าด้วย อาจารย์เชื่อว่าผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกัน พวกท่านจะเก็บเกี่ยว(ประสบการณ์)ได้บ้าง หวังว่าฝ่าฮุ่ยจะประสบความสำเร็จ หวังว่าพวกท่านจะปฏิบัติสามเรื่องให้ดี หวังว่าพวกท่านจะเดินหนทางการบำเพ็ญให้ดีด้วยเจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง(ความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง)

 

หลี่ หงจื้อ

3 ธันวาคม ค.ศ. 2005

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association