ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

สุกงอม

 

จากการอ่านบทความฝ่าฮุ่ยบนเว็บของศิษย์ต้าฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่ รู้สึกว่าบทความทุกฉบับที่เขียนออกมา ล้วนไม่มีจิตของคนธรรมดาสามัญติดอยู่อีกแล้ว ไม่มีขั้นตอนและเนื้อหาสาระแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง จอมปลอมไร้แก่นสารในแบบของพรรค เพียงเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้เสร็จๆ ไป ไม่มีการรายงานความดีความชอบของจิตมนุษย์ในลักษณะ “ไม่บอกแล้วใครจะรู้” โดยพื้นฐานไม่มีตรรกะทางความคิดของวัฒนธรรมพรรคแล้ว อีกหนึ่งความรู้สึกคือความสุกงอมท่ามกลางการบำเพ็ญปฏิบัติ

รูปแบบการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต คัดค้านการประทุษร้ายอยู่ท่ามกลางคนธรราดาสามัญ  ภายใต้สภาพการณ์ที่ไม่มีแบบฉบับของการบำเพ็ญที่คนในอดีตเหลือตกทอดไว้ให้อ้างอิง อาศัยผู้บำเพ็ญบุกเบิกหนทางออกมาด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง และยังกำหนดให้แต่ละคนประจักษ์รับรู้หนทางของตัวเองด้วยตัวเอง ไม่มีการจัดทำเป็นแบบอย่าง หนทางที่ตัวเองเดินสามารถจะเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังได้เท่านั้น ไม่มีการปฏิบัติแทนให้แก่กัน ใครบำเพ็ญคนนั้นได้ ภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นของมารร้าย บนหนทางการบำเพ็ญที่ไม่มีแบบฉบับให้อ้างอิง ท่ามกลางสังคมมนุษย์ ประเพณีทางโลกีย์ในสภาพความเป็นจริงอย่างที่สุด ท่ามกลางกระแสคุณธรรมทางสังคมที่ลื่นไหลตกต่ำอย่างรวดเร็วของจิตมนุษย์ ท่ามกลางข้อกำหนดที่เข้มงวดที่ต้าฝ่ามีต่อการยกระดับของศิษย์ต้าฝ่า  ศิษย์ต้าฝ่าได้เดินข้ามมาแล้ว บทความส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความมีหลักการ กับการค้นหาจุดบกพร่อง และเพื่อยืนยันความถูกต้องของฝ่า เพื่อลดการสูญเสีย เพื่อให้เพื่อนผู้บำเพ็ญสามารถมีความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง (เจิ้งเนี่ยน เจิ้งสิง) คิดหาหนทางให้กับเพื่อนผู้บำเพ็ญที่ถูกประทุษร้าย เพื่อช่วยเหลือพลโลกให้มากยิ่งขึ้น ไม่มีคำพูดที่สวยหรูและคำพูดในทำนองโอ้อวดชิงดีแล้ว เป็นบทความที่เป็นจริง ถูกต้อง สะอาดหมดจด ไม่ปะปนด้วยความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่บทความที่คนธรรมดาสามัญสามารถจะเขียนออกมาได้ เพราะเขตแดนภายในของผู้บำเพ็ญนั้นใสสะอาด

นี้เป็นเพียงหนึ่งประการของความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อบทความการแลกเปลี่ยนระสบการณ์บนเว็บของศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นแบบฉบับของการบำเพ็ญที่สุกงอมแล้ว เป็นความสุกงอมของการรับรู้เข้าใจที่ผู้บำเพ็ญมีต่อการบำเพ็ญปฏิบัติ เป็นความสุกงอมที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความมีหลักการจากการที่จิตมนุษย์ลดน้อยลงเรื่อยๆ แล้ว หากศิษย์ต้าฝ่าสามารถเป็นเช่นนี้ได้ทั้งหมด มารร้ายจะถูกกำจัดจนหมดสิ้น เทพ พุทธะจะปรากฏอย่างเด่นชัดอลังการ

หลี่ หงจื้อ

29 ตุลาคม ค.ศ. 2005

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association