ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

กระแสแดงตกต่ำ (ทกลอนฉือ)

 

กระแสแดงยุคปลายชะตา ดอกไม้ร่วงหล่นแล้ว

ภาพแห่งความพ่ายแพ้ยิ่งปรากฏชัดแก่พรรคชั่วร้าย

เพื่ออำนาจ ไร้ยางอาย

ข้าราชการละโมบกำลังเดินสู่อันตราย

จิตมนุษย์ไร้ความคิดถูกต้อง

ความกดดันสูง ความคับแค้นยิ่งพวยพุ่ง

ใครที่ยังทำการประทุษร้าย

วันชำระสะสางไม่ห่างไกล

 

 

หลี่ หงจื้อ

19 ตุลาคม ค.ศ. 2005

 

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association