ฝ่าหลุนต้าฝ่า

เดินหนทางที่เที่ยงตรงถูกต้อง

        เจิ้งฝ่า คือการปรับฝ่าของจักรวาลในอดีตที่ไม่เที่ยงธรรมแล้ว ให้ถูกต้องเที่ยงธรรม และในนั้นก็รวมถึงชีวิตทั้งปวงในระดับสูงและระดับต่ำของจักรวาล แน่ละก็รวมทั้งฝ่าที่พวกเขาเหลือเอาไว้ในระดับชั้นที่ต่างกันด้วย  กระทั่งถึงฝ่าที่ถ่ายทอดให้มนุษย์ใช้บำเพ็ญ  ศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่าจึงต้องยืนยันความเป็นจริงในหลักธรรม เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) มีมูลฐานเพื่อทำให้ต้าฝ่าของจักรวาลใหม่สำเร็จ  เหตุใดจึงสามารถไปเผยแพร่ ไปยืนยันความเป็นจริงให้กับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ใช่เป็นของ เจิน ซั่น เหยิ่น ของจักรวาลใหม่ได้อย่างไร   อย่าเอาแต่จะบรรลุเป้าหมายโดยไม่ใคร่ครวญว่า ศิษย์ต้าฝ่าดำรงอยู่เพื่ออะไร  ที่จริงในระหว่างการช่วยเหลือสรรพชีวิตนั้น  ก็ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของการยกระดับของการบำเพ็ญส่วนบุคคลอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสรรพชีวิต  การยกระดับของแต่ละคน การคัดค้านการประทุษร้าย ล้วนเป็นการยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่า  เดินหนทางของพวกท่านให้เที่ยงตรงถูกต้องจึงจะนับเป็นการยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่า อย่าได้นำเอารูปแบบการประทุษร้าย ของสิ่งชั่วร้ายเป็นข้ออ้าง ในการไม่ยอมยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่า หรือไม่ทำเรื่องการยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่าให้ดี ที่จริงการจัดวางการประทุษร้ายอันชั่วร้ายโดยอิทธิพลเก่าก็เป็นการปูเบาะรองเพื่อทดสอบพวกท่าน  แม้ว่าพวกเราไม่ยอมรับการคงอยู่ และการจัดวางของอิทธิพลเก่า  แต่มันก็ได้ทำในสิ่งที่พวกมันทำไปแล้วจริงๆ   พวกท่านจึงเป็นบุคคลที่เป็นแกนสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคนี้  ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งชั่วร้าย หรือเทพที่ถูกต้อง  ต่างก็ดำรงอยู่เพื่อพวกท่าน  การเดินหนทางของพวกท่านให้เที่ยงตรงถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ในช่วงเวลาสุดท้าย องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายย่อมลดน้อยลง สภาพ แวดล้อมย่อมผ่อนคลาย  สถานการณ์ในโลกย่อมเปลี่ยนแปลง  (แต่)ข้อกำหนดให้พวกท่านเดินหนทางให้เที่ยงตรงถูกต้องนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป

 

หลี่ หงจื้อ

25 กันยายน ค.ศ. 2005

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association