ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ขจัดจิตมนุษย์(จิตยึดติด)

 

            บทความนี้เขียนได้ดี มีความเข้าใจดีทีเดียว มีผู้ฝึกบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาฝ่า กับสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ฝึก  ก็จะใช้จิตของคนธรรมสามัญไปเข้าใจอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่แสดงออกมาโดยการเลื่อมใสหรือศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตา ที่จริงการแสดงออกของจิตมนุษย์ชนิดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงของผู้บำเพ็ญกับคนธรรมดาสามัญ และจะนำความยุ่งยากต่างๆนานา ให้แก่ตนเองในการบำเพ็ญ รบกวนการยืนยันความถูกต้องของฝ่าและการประสานงานซึ่งกันและกันในฝ่าระหว่างผู้ฝึก ที่เด่นชัดที่สุดคือ การที่ผู้ฝึกจำนวนมากถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง ก็คือเกิดขึ้นจากจิตมนุษย์ของตนที่หนักเกินไป มีความคิดที่ถูกต้อง ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  วิธีแก้ไขคือ จะต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาฝ่า ศึกษาฝ่าอย่างจริงๆ จังๆ ต้าฝ่าชุดนี้สามารถปรับจักรวาลนภาใหญ่ สามารถทำให้คนบำเพ็ญบรรลุหยวนหมั่น    เช่นนั้นเหตุใดจึงไม่เห็นคุณค่าของโอกาสแห่งวาสนาอันเป็นชั่วนิรันดร์นี้ล่ะ ยิ่งกว่านั้นโอกาสแห่งวาสนานี้จะผ่านพ้นไปในชั่วพริบตา

 

หลี่ หงจื้อ

1 กันยายน ค.ศ. 2005 คำวิจารณ์ต่อบทความของผู้ฝึก

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association