ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ศึกษาฝ่าให้ดี ขจัดจิตมนุษย์(จิตยึดติด)ไม่ลำบาก

 

บทความนี้เขียนได้ดีมาก พวกผู้ฝึกที่ยังมีสติไม่แจ่มชัดต่อรูปแบบการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  ช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่า  ให้อ่านบทความนี้จะเป็นการดีที่สุด ถึงแม้บทความนี้ไม่ได้เขียนอย่างครอบคลุมทุกด้าน  ความลึกซึ้งมีขีดจำกัด แต่มีความเข้าใจชัดเจนกับทุกสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิต       อันที่จริงพวกที่ไม่ก้าวออกมา ไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างอย่างนี้ ข้ออ้างอย่างนั้น ล้วนแต่กำลังปิดบังอำพรางจิตหวาดกลัว แต่มีจิตหวาดกลัวหรือไม่ เป็นประจักษ์พยานของการแบ่งระหว่างผู้บำเพ็ญระหว่างมนุษย์กับเทพ เป็นความแตกต่างระหว่างผู้บำเพ็ญกับคนธรรมดาสามัญ เป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะต้องเผชิญ และก็เป็นจิตมนุษย์ที่ใหญ่หลวงที่สุด ที่ผู้บำเพ็ญจะต้องขจัดทิ้งไป

 

หลี่ หงจื้อ

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2005

คำวิจารณ์ต่อบทความของผู้ฝึก

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association