บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยเมืองชิคาโก

หลี่ หงจื้อ

26 มิถุนายน ค.ศ. 2005

 

สวัสดีทุกท่าน  ( สวัสดีท่านอาจารย์  ลูกศิษย์ทักทายตอบ)  ทุกท่านต่างลำบากกันแล้ว

            ในช่วงระยะนี้ โดยมาก ข้าพเจ้ามักจะไปยังที่ประชุมเสมอ  ทุกท่านทราบว่า การเจิ้งฝ่านั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกิดขึ้นเสมอ อย่างเช่นว่า ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือสรรพชีวิต  เป็นการแก้ไขปัญหาการรับรู้ต่อคอมมิวนิสต์จีนในความคิดของคน ด้วยเหตุนี้ทุกท่านต่างกำลังทำเรื่อง “จิ่วผิง”นี้อยู่   ในเวลานี้การพูดเนื้อหาของเรื่องอื่นมากเกินไป อาจทำให้เรื่องที่พวกท่านกำลังทำอยู่จืดจางได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อยากจะพูดอะไรมาก หลังจากที่ข้าพเจ้ามาชิคาโกแล้ว ข้าพเจ้าจึงใคร่ครวญโดยตลอดว่าจะมาที่ประชุมหรือไม่ (หัวเราะ)  ต่อมาคิดๆดู  มาก็แล้วกันนะ  เพราะในฝ่าฮุ่ยแต่ละครั้งมักมีผู้ฝึกที่เพิ่งก้าวออกมาใหม่ กับ ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่ที่ออกมา แน่ละ ผู้ฝึกก็อยากจะพบอาจารย์  ก็มาพบกับทุกท่านก็แล้วกัน ( เสียงปรบมือกึกก้อง)

            ขอถือโอกาสพูดเรื่องหนึ่งกับทุกท่าน  ทุกท่านทราบว่า  ในฐานะที่เป็นผู้บำเพ็ญในยุคเจิ้งฝ่า  ภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่แบกเอาไว้  ภาระที่หนักนี้ใหญ่หลวงมากจริงๆ   สิ่งที่พวกท่านเผชิญอยู่นั้น ไม่ใช่เพียงการบำเพ็ญของแต่ละคน  และไม่ใช่ปัญหาการช่วยเหลือคนไม่กี่คน    มนุษยชาติทั้งหมดล้วนวางอยู่ต่อหน้าพวกท่าน  โดยเฉพาะคนจีน    แน่ละ  สถานการณ์ในภายหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  การทำงานก็จะไม่ลำบากเช่นนี้แล้ว  แต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้   การช่วยเหลือชาวจีนนั้นยากลำบากมาก   มีความยากลำบากมาก  ดังนั้นทุกท่านจึงคิดวิธีการต่างนานาออกมา  ส่งผลในการสยบพวกคนชั่ว  เป็นผลดีมากต่อการอธิบายความจริงช่วยเหลือสรรพชีวิต   สิ่งเหล่านี้ที่ทุกท่านทำกันนั้น ล้วนดีมาก  แต่ว่าบางครั้งก็อาจหุนหันพลันแล่นเกินไป

            ทุกท่านคงจะเคยได้ยินว่าเรื่องการฟ้องร้องคอมมิวนิสต์จีนนี้จะเพลาลง   ที่จริงข้าพเจ้ามีความคิดอย่างหนึ่ง  ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านมานานแล้วว่า  กล่าวในฐานะศิษย์ต้าฝ่า กล่าวในฐานะผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง  ข้าพเจ้าว่าผู้บำเพ็ญนั้นไม่มีศัตรู  พวกท่านมีแต่การช่วยเหลือคน   ไม่ใช้วิธีการของคน  ใช้หลักการของคนไปลงโทษคนและตัดสินคน  นี่เป็นปัญหาหนึ่งอย่างแท้จริง

            แต่ว่า  เพื่อยับยั้งพวกชั่วร้ายเหล่านั้น  พวกคนเหล่านั้นที่ไม่อาจรับการช่วยเหลือได้แล้ว   พวกที่แนบแน่นกับคอมมิวนิสต์จีนเหล่านั้น   ทุกท่านจัดกิจกรรมหลายอย่างขึ้นมา  ทำเรื่องบางอย่างนั้น ก็จำเป็น  แต่มีบางเรื่องที่ควรให้คนธรรมดาสามัญทำ   โดยเฉพาะในสังคม มีหลายคนกำลังทำเรื่องการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเอย  ทำเรื่องพรรคการเมืองต่างๆ  พวกเขามีการร้องเรียนทางการเมือง  พวกเขาคิดจะเรียกร้องรูปแบบการปกครองอะไรของประเทศจีน  พวกเขาจะทำอย่างไรก็ตาม  นี่ล้วนแต่เป็นเรื่องของคน  แต่สำหรับการเปิดโปงธาตุแท้ของคอมมิวนิสต์จีนนั้น  พวกเขาทำให้เกิดผลกระทบที่ใหญ่มากจริงๆ ในด้านนี้ สื่อที่ศิษย์ต้าฝ่าทำนั้น ก็นับเป็นสื่อของสังคม จึงพร้อมที่จะตีพิมพ์ให้ได้   สนับสนุนบรรดาสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อเปิดโปงคอมมิวนิสต์จีนที่ชั่วร้าย   ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่แน่นอนระดับหนึ่ง ต่อการรับรู้ธาตุแท้ของพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน ของชาวจีน  และการช่วยเหลือชาวจีน   อันนี้ไม่มีปัญหา  แต่ว่า หากพวกเราไปทำโดยตรงเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ  หรือพวกเราอาศัย ฐานะของศิษย์ต้าฝ่าไปทำเรื่องนี้โดยตรงก็ไม่ค่อยเหมาะสม แต่วิธีการนี้ที่พวกท่านคิดออกมา ทำกันออกมาในรูปแบบนี้  อาจารย์ก็ให้การรับรองพวกท่าน  ไม่มีอะไรผิด

            อนาคตของมนุษยชาตินั้น  สำหรับพวกที่เลวที่สุดเหล่านั้น  ต้องดำเนินคดี  นอกจากจัดการดำเนินคดีแล้ว มนุษย์ยังต้องมีกฎหมายที่เที่ยงธรรมในการพิพากษาตัดสิน  สามารถไปทำเช่นนี้ได้    จากสิ่งเหล่านี้ก็สามารถส่งผลต่อการเปิดโปง  ยับยั้งพวกชั่วร้ายได้  แต่หากการดำเนินคดีจะกระทบต่อ คนที่ควรช่วยเหลือ นั่นก็ไม่ถูก ทุกท่านคิดดู  บางท่านที่นั่งอยู่ ก่อนที่จะศึกษาต้าฝ่า ก็ล้วนแต่เคยถูกพรรคมารหลอกให้เป็นสมาชิกพรรคมาก่อน พวกท่านจะไปดำเนินคดีกับสมาชิกพรรคเหล่านั้นที่ถูกพวกชั่วร้ายหลอกจริงๆหรือ  พวกท่านต้องทราบว่า ตอนแรกพวกเขาก็เคยถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนหลอกมาก่อน  นั่นคือสรรพชีวิตที่พวกท่านต้องช่วยเหลือ   จุดนี้ต้องแยกให้ชัดเจน  มีเพียงเฉพาะราย  คนชั่วที่ไม่ดีมากๆเหล่านั้น  จึงจะทำเช่นนี้กับเขา  แน่ละเมื่อครู่ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า  เรื่องนี้ไม่มีอะไรผิด  ส่งผลสยบพวกชั่วร้ายไว้ได้ ในอนาคตมนุษย์จะไม่ยอมปล่อยคนชั่วพวกนั้นอย่างแน่นอน   แต่ว่าอย่าได้หุนหันพลันแล่น  ถ้าพวกท่านเองจะไปทำเรื่องนี้  นั่นก็ยังไม่เหมาะสม  ปัญหาที่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดไป  ทุกท่านได้ยินชัดเจนแล้วหรือไม่  ( เสียงปรบมือ )

            ก็คือว่า ทุกท่านใช้วิธีการทางกฎหมายยับยั้งการประทุษร้ายของพวกชั่วร้ายนั้น ไม่ได้ทำผิดอะไร   แต่ว่าวิธีที่ทำ กับการรับรู้ต่อเรื่องนี้ จะต้องมีสติแจ่มชัด  เรื่องนี้ เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดไปแล้ว  ก็คือไปรับรู้กันอย่างนี้   วิธีการต่างๆนานาที่ทุกท่านคิดขึ้นมา ดับสลายพวกชั่วร้ายนั้น ล้วนแต่ดีมาก  ทั้งเปิดโปงการประทุษร้าย และยังช่วยเหลือสรรพชีวิตได้ด้วย  นี่ก็จะทำให้คน มากยิ่งขึ้นออกห่างจากสิ่งชั่วร้าย  ทำให้สิ่งชั่วร้ายดับสลายไปในท่ามกลางการประทุษร้าย นับตั้งแต่คอมมิวนิสต์จีนปกครองหลายสิบปีมา  ชาวจีนยุคนี้ ถูกมันล้างสมองหมดแล้ว คำศัพท์ที่คนจีนแผ่นดินใหญ่ใช้พูดกัน  วิธีคิด  วิธีการรับรู้ต่อเรื่องราวทางภววิสัย  ล้วนเป็นสิ่งที่คอมมิวนิสต์จีนกรอกเข้าไปให้ทั้งนั้น   หลังจากคนจีนแผ่นดินใหญ่ ได้มาอยู่ในสังคมตะวันตกได้ระยะหนึ่ง  จึงค่อยเข้าใจว่าตนเองถูกคอมมิวนิสต์ทำให้กลายเป็นอะไรไปแล้ว   ทุกท่านล้วนเข้าใจกันแล้วในขณะนี้   ล้วนทราบถึงความน่าสงสารของชาวจีน  หวนคิดขึ้นมา คอมมิวนิสต์จีนนั้นช่างชั่วร้ายจริงๆ ขณะนี้ยังมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่หลายคน ที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ มองไม่เห็นทั้งหมดนี้ พวกเขาเคยชินกับทั้งหมดนี้แล้ว  ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ พวกเขาก็โตกันมาแบบนี้   พวกเขารู้สึกว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ตามปกติก็เป็นเช่นนี้    หลักเหตุผลในหมู่คน ก็คงจะเป็นเช่นนี้ด้วย   ดังนั้น พอพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนบอกอะไร โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็จะไม่ใช้สมองคิด   มันบอกว่าดี ก็คือดี  มันบอกว่าไม่ดี ก็คือไม่ดี  มันบอกว่า ฝ่าหลุนกงไม่ดี  ฉะนั้นฝ่าหลุนกงของท่านก็คงจะเป็นเช่นนั้น   ท่านอธิบายความจริงกับเขา เขาก็ไม่ฟัง   สภาพการณ์เช่นนี้จะให้พวกเราทำอย่างไรละ   ศิษย์ต้าฝ่าแบกรับภารกิจในการช่วยเหลือพวกเขาไว้   ดังนั้นพวกเราจึงนำความเป็นอันธพาลของพรรคชั่วร้ายนี้ออกมาเปิดโปง   จากประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน   ให้ชาวโลกดูว่าที่แท้มันเป็นอะไรกันแน่   คุณยังจะเชื่อมันหรือไม่   ในความเป็นจริงหลังจากผู้คนได้รู้เรื่องนี้กันแล้ว  ในทางกลับกัน เมื่อพวกเราไปบอกความจริงกับเขาอีก เขาก็จะเข้าใจอะไรๆได้หมดแล้ว  และอยากฟังแล้ว  นี่ก็คือบรรดาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก “จิ่วผิง”ในขณะนี้

            มองจากสถานการณ์ การลาออกจากพรรค กับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในจีนแผ่นดินใหญ่ขณะนี้   ทุกท่านล้วนมองเห็นแล้วว่า  ทุกสิ่งที่พวกท่านทำอยู่ในขณะนี้  ทำให้สภาพการณ์ในโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่าเห็นว่าพวกชั่วร้ายมีพลังอำนาจมากเพียงใด   ตอนแรกที่สองปรปักษ์ใหญ่ในสังคมมนุษย์นี้ แข่งขันอำนาจกัน   ค่ายฝ่ายพรรคมารแข็งแกร่งเพียงใด   สังคมตะวันตกไม่มีทางสู้มันได้จริงๆ  แต่เมื่อเทพให้มันล่มสลาย  ในชั่วเวลาเดียวก็ล่มสลาย   ไม่ต้องการมันแล้ว  จึงไม่ให้มันคงอยู่ต่อไป          

            ร่างหลักของศิษย์ต้าฝ่ากำลังบำเพ็ญอยู่ในสังคมประเทศจีน ฝึกฝนอยู่ในสังคมประเทศจีน  ดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมประเทศจีนนี้ การคงอยู่ของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน มันจะเป็นความบังเอิญได้หรือ ค่ายสังคมนิยมของพรรคชั่วทั้งหมดล้วนล่มสลายแล้ว  แต่ทำไมมันไม่ล่มสลายละ   นั่นไม่ใช่การจัดเตรียมให้กับศิษย์ต้าฝ่า ของอิทธิพลเก่าหรือ   ดังนั้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ   แม้พวกเราจะคัดค้านอิทธิพลเก่า  พวกเราไม่ยอมรับการประทุษร้ายครั้งนี้  และพวกเราก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ ที่มันยัดเยียดให้กับพวกเรา   แต่เรื่องเหล่านี้มันกำลังส่งผลในทางทำลายอยู่จริงๆ   ในขณะที่เรากำลังปฏิเสธเรื่องเหล่านี้  เราก็เดินบนหนทางของเราเองอย่างถูกต้อง   ในเวลาเดียวกันก็กำลังใช้ทุกวิธีการ คิดหาทางช่วยเหลือสรรพชีวิต  ช่วยเหลือชาวโลก  ช่วยเหลือชาวจีน

            ชาวโลกมากมายในวันนี้ ล้วนแต่ไม่ธรรมดา   โดยเฉพาะชาวจีน  ข้าพเจ้าเคยพูดไว้นานแล้ว  ในตัวคนจีนนั้นมีมากมายที่เป็นชนชาติต่างๆในโลก จักรพรรดิของยุคสมัยต่างๆ  กลับชาติไปเกิดที่ประเทศจีน  แน่ละไม่ใช่เพียงแค่จักรพรรดิเท่านั้นนะ   เกือบจะทั้งราชวงศ์นั้นล้วนกลับชาติไปเกิดที่ประเทศจีนแล้ว   แน่ละ คน ไม่เพียงมีความเป็นมาของเขา เฉพาะแต่ในสังคมมนุษย์   ยังมีความเป็นมาที่แท้จริงของชีวิตคน  ล้วนไม่ธรรมดา   ดังนั้นผู้ที่ศิษย์ต้าฝ่าจะช่วยเหลือนั้นจึงไม่ใช่ชีวิตทั่วๆไป

            ผู้บำเพ็ญในอดีตพูดถึงการช่วยเหลือสรรพชีวิต ที่แท้ใครที่ช่วยเหลือสรรพชีวิตละ  นอกจากองค์ศากยมุนี  พระเยซู ซึ่งเป็นผู้รู้แจ้ง ที่ถูกต้องยิ่งใหญ่ ยังมีใครบ้างที่ช่วยเหลือสรรพชีวิต ไม่มีใครช่วยเหลือสรรพชีวิต  สรรพชีวิตที่องค์ศากยมุนี และพระเยซูช่วยเหลือนั้น  ที่จริงก็เป็นการจัดวางไว้ให้พวกเขา   และเป็นการวางรากฐานทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ให้กับต้าฝ่า ในขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เทพต้องเผชิญและประสบ บนเส้นทางนี้ ซึ่งล้วนแต่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ให้คนในวันนี้ได้เห็น แน่ละพวกมันก็ต้องการให้ข้าพเจ้าดูด้วย  ก็เป็นเช่นนี้เอง   คนที่พวกเขาเผชิญอยู่ในเวลานั้น คือมนุษย์ที่บริสุทธิ์ในยุคแรก   คือโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ในยุคแรก   ทว่าคน ที่พวกท่านเผชิญอยู่นั้น  โดยผิวเผินคือ เปลือกนอกของคน กับรูปลักษณ์ของร่างกายคนนี้  แต่ที่แท้ ชีวิตที่อยู่ข้างใน ไม่ใช่ธรรมดาเลย

            ต้าฝ่าช่วยเหลือคนประเภทไหนกันละ  ศิษย์ต้าฝ่าไปช่วยเหลือคนประเภทไหน  นี่ล้วนไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอน   ภายใต้สภาพการณ์ที่พวกเราถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงนี้  เหตุใดต้องช่วยเหลือสรรพชีวิตละ  เหตุใดในท่ามกลางการประทุษร้ายอย่างทารุณเช่นนี้  พวกเรายังคิดถึงผู้อื่นละ   นี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์มอบหมายให้กับพวกท่าน   เพราะคนเหล่านี้หนา   พวกเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชีวิตอันมหึมา   ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นแค่คน   แต่เป็นสรรพชีวิตในจักรวาลที่เฝ้ารอคอยพวกท่าน   เป็นการเฝ้ารอคอยต่อรูปแบบชนิดนี้ของการถ่ายทอดต้าฝ่าบนโลกในวันนี้   นี่เป็นโอกาสแห่งวาสนา  ในฐานะชีวิตๆหนึ่ง   การพลาดโอกาสแห่งวาสนาครั้งนี้   อาจเป็นการพลาดไปตลอดกาลของเขา

            ดูเหมือนว่า ตรีภูมินั้นเล็กมาก  ดูเหมือนสังคมมนุษย์ ช่างเล็กกระจิดริด เมื่อเปรียบกับชีวิตชั้นสูงนั้น  แต่ที่นี่กลับเป็นจุดศูนย์รวมของการเจิ้งฝ่า  เหตุใดจึงถ่ายทอดฝ่าอยู่ที่นี่   ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดกับทุกท่านแล้ว   ดังนั้นการถ่ายทอดฝ่าอยู่ที่นี่  สภาพแวดล้อมโดยรอบ   สรรพชีวิตที่มาที่นี่ กับทุกสิ่งที่พวกท่านประสบ จะเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆหรือ  ไม่ใช่ธรรมดาอย่างเด็ดขาด  แต่ปรากฏการณ์ที่แสดงออกมา ไม่มีอะไรต่างกัน กับสังคมคนธรรมดาสามัญ และสภาพการณ์ของมนุษย์ในประวัติศาสตร์   คนก็ยังเป็นคน  ไม่อาจเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้   ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็เป็นการสร้างรูปแบบเช่นนี้ขึ้นมา   สร้างพฤติกรรมชนิดนี้ของคนในปัจจุบัน รวมทั้งความนึกคิดของคนเอย รูปลักษณ์เอย รูปแบบการใช้ชีวิตเอย ก็เป็นเช่นนี้ จึงถ่ายทอดฝ่าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้  ช่วยเหลือคน  ช่วยเหลือสรรพชีวิต   แม้ว่าในนั้นมีองค์ประกอบมากมายที่ยัดเยียดให้กับข้าพเจ้า กับศิษย์ต้าฝ่า  เป็นสิ่งที่องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าของจักรวาลทำไว้ และปะปนอยู่ในนั้น พวกท่านยากจะแยกแยะได้ชัดเจน พวกเราไม่ยอมรับการจัดวางทั้งหมดของสิ่งเก่า พวกเราจะเดินบนหนทางของตนเอง   เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหา กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามักบอกพวกท่านบ่อยๆให้ศึกษาฝ่ามากๆ รักษาเจิ้งเนี่ยนเอาไว้ ในสภาพการณ์เช่นนี้ พวกท่านจึงจะสามารถเดินได้อย่างถูกต้องบนเส้นทางของตนเอง จึงจะสามารถทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าต้องการทำได้ดี ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหน ทุกท่านยังต้องศึกษาฝ่า ต้องศึกษาฝ่าให้ได้

            ทางข้างหน้า สถานการณ์นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งๆขึ้น แต่ในการบรรยายฝ่าที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเคยพูดถึงปัญหานี้แล้ว ไม่ว่าสถานการณ์ในสังคม จะเกิดสถานการณ์ด้านลบ หรือสถานการณ์ด้านบวก หรือพูดว่า ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไม่ดี หรือสถานการณ์ที่ดี กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าล้วนเป็นการทดสอบ ไม่อาจจะกระหยิ่มใจ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงดีแล้วจริง ก็เป็นการทดสอบอีกชนิดหนึ่งต่อท่าน ก็ไม่อาจกระหยิ่มใจจะต้องรักษาเจิ้งเนี่ยน  ไปทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ

            ข้าพเจ้าจะขอพูดเพียงเท่านี้ล่ะ ศิษย์ต้าฝ่าในขณะนี้ทำเรื่องของต้าฝ่า มีบางคน บนตัวพ่วงไว้หลายเรื่อง  เรื่องครอบครัว เรื่องของต้าฝ่า เรื่องการงาน ยังมีเรื่องทางสังคม ทำให้ทุกท่านค่อนข้างวุ่นวาย อันนี้ข้าพเจ้าก็ทราบ ไม่ว่าจะอย่างไร ทุกท่านสามารถคิดว่า เรื่องของต้าฝ่าสำคัญที่สุด ในเวลาที่สำคัญ คิดได้ว่าตนเองเป็นศิษย์ต้าฝ่า ต้องทำให้ดีในเรื่องนั้นๆ มองจากจุดนี้นั้น ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ ไม่ว่าจะอย่างไร อาจารย์ล้วนเห็นอยู่ในใจแล้ว แต่ประวัติศาสตร์นั้น ไม่ว่าได้ผ่านระยะเวลามานานเพียงใด      ตรีภูมิได้สร้างมานานเพียงใด สรรพชีวิตที่นี่มีมากแค่ไหนแล้ว  ก็ล้วนแต่ฝากความหวังไว้กับช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชั่วพริบตานี้ มีค่าดังทองนับหมื่นพัน เดินให้ดีบนเส้นทางช่วงนี้ นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ดังนั้นในช่วงเวลานี้ แม้ว่าเวลาของทุกท่านจะรัดตัว เหน็ดเหนื่อยมาก พักผ่อนน้อย แต่ผู้ฝึกมากมายล้วนสามารถทำได้ดี อาจารย์มองเห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)

            มีหลายคนพูดว่าเรายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ผู้ฝึกบางคน  ที่ศึกษาฝ่าไม่ก้าวหน้า  จึงเลอะเลือน  และพูดว่า “จิ่วผิง”นี้ ไม่ใช่การยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วหรือ สังคมมนุษย์ล้วนคงอยู่เพื่อต้าฝ่า ทุกท่านทราบ ประวัติศาสตร์นั้นเป็นการจัดวางไว้  ที่จริงผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยุคโบราณ ผู้รู้แจ้งที่ถูกต้องเหล่านั้น ก็สามารถนำมาศึกษา และปฏิบัติตาม สิ่งผิวเผินที่สุดที่เหลาจื่อกล่าวไว้ใน 5,000 คำนั้น ล้วนแต่เป็นเรื่องของการเป็นจักรพรรดิได้อย่างไร ปกครองประเทศอย่างไร  หากใช้การรับรู้ของคน นั่นไม่ใช่การเมืองหรือ   แต่มันไม่ใช่การเมือง แน่ล่ะยังมีหลายอย่างที่สามารถดูได้จากประวัติศาสตร์ ทุกท่านเคยคิดหรือไม่ สิ่งที่พรรคชั่วคอมมิวนิสต์ทำคือ ลัทธิการเมืองแบบผูกขาดของลัทธิมาร จากนั้นก็ลากชาวจีนทั้งหมดเข้าไปสู่การเมือง เราบอกให้คนออกห่าง และรู้ชัดในพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนนั้น ไม่ใช่ให้คนออกห่างจากการเมืองหรือ (เสียงปรบมือ) ที่จริงนั้นจุดประสงค์ที่แท้ของเราไม่ใช่การล้มคว่ำพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนของท่าน ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ต่อสู้กับท่าน ท่านก็ไม่คู่ควร (เสียงปรบมือ) ผู้ที่เดินบนเส้นทางของเทพ จะต่อสู้กับคนได้อย่างไรกันล่ะ แม้ว่าพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน จะเป็นผีร้ายวิญญาณชั่ว มันก็ไม่คู่ควร เจิ้งฝ่าคือเจิ้งฝ่า ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่านั้น คือต้องการดับสลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่ขวางกั้นชาวโลกไว้ไม่ให้ได้รับการช่วยเหลือ

พวกเรานั้น เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิต ช่วยเหลือชาวโลกทุกวันนี้ จึงได้บอกให้คนรู้ชัดในพรรคชั่วคอมมิวนิสต์ว่าเป็นอย่างไร แน่ล่ะ ไม่ว่าคอมมิวนิสต์นั้นจะปกปิดหน้าตาที่ชั่วร้ายของพรรคชั่วอันธพาลนั้นไว้อย่างไร เมื่อชาวโลกรับรู้ต่อท่านได้แล้ว ก็จะรู้ว่าท่านนั้นคือสิ่งชั่วร้าย ก็จะไม่ร่วมมือกับท่านอีก แล้วก็จะทิ้งท่าน ท่านก็จะอยู่ไม่ได้แล้ว แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำ  จุดประสงค์ของเราคือการช่วยเหลือสรรพชีวิต มีเรื่องมากมายบนโลก  เมื่ออยู่ในวังวนนี้ ก็ไม่ง่ายที่จะแยกให้ชัด นั่นก็ดูว่าคนจะไปรับรู้อย่างไร

 แน่ล่ะ ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า โดยเฉพาะผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าค่อนข้างจริงจัง ล้วนสามารถเข้าใจจุดนี้ได้  ในขณะอธิบายความจริง  ทุกท่านได้ยกตัวอย่างในด้านนี้ไว้มากมายแล้ว พูดได้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น ดังนั้น เส้นทางที่เราเดินทั้งหมดนั้นไม่ได้เดินผิด เพียงแต่จะเดินให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าก็ขอพูดเพียงเท่านี้ ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)

อาจารย์จะรอฟังพวกท่าน   ฟังข่าวดีของพวกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้อง)