ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึงฝ่าฮุ่ยยุโรป ณ กรุงสต๊อกโฮม

 

ถึงฝ่าฮุ่ยยุโรป

            สวัสดีศิษย์ต้าฝ่า

            ทุกสิ่งบนโลกล้วนจัดสร้างขึ้นเพื่อการเจิ้งฝ่า ศิษย์ต้าฝ่าจึงเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการและสง่างามในปัจจุบัน นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สรรพชีวิตในทุกระดับชั้นต่างกำลังรอคอยด้วยความปรารถนา จงรับและช่วยเหลือสรรพชีวิตที่ท่านต้องช่วยเหลือเถิด เจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง(ด้วยความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง) ทลายอุปสรรคทั้งหมด เผยแพร่ความจริงให้กว้างไกล เทพในหมู่คน

            ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จ

 

 

หลี่ หงจื้อ

12 มิถุนายน ค.ศ. 2005

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association