บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยนานาชาติ อเมริกาฝั่งตะวันตก

หลี่ หงจื้อ

26  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2005

 

(เสียงปรบมือของที่ประชุมดังกึกก้องยาวนาน)  สวัสดีทุกท่าน  ทุกท่านลำบากกันแล้ว

ฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้ว  ฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้ว  ประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับ ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง      ฤดูหนาว  ที่มีการแปรเปลี่ยนเรื่อยไปในกระแสธารประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันยาวนาน มีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน  เพื่อวางรากฐานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมสุดท้ายที่จำเป็นแก่มนุษย์ ในประวัติศาสตร์  ก็เคยปรากฏผู้บำเพ็ญออกมามากมาย  มีรูปแบบวิธีการบำเพ็ญมากมาย  และรูปแบบวิธีการบำเพ็ญเหล่านี้ล้วน ไม่เหมือนกันเลย  โดยเฉพาะเมื่อมาถึง ช่วงสองพันปีก่อนและหลัง  ได้เกิดศาสนาของความเชื่อที่ถูกต้อง หลายศาสนา   แม้สิ่งที่เชื่อถือกันในศาสนาเหล่านี้ ล้วนเป็นเทพ   แต่วิธีการบำเพ็ญก็ไม่เหมือนกัน  กระทั่งผลักไส ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน   แน่ละ ในการผลักไสซึ่งกันและกันนั้น ย่อมมีจุดมุ่งหมายของพวกเขาอยู่  เช่นนี้จึงสามารถปกป้องวิธีการบำเพ็ญของพวกเขาให้มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง   หรือกล่าวได้ว่า รูปแบบความเชื่อที่ถูกต้องต่อเทพนั้นไม่เหมือนกัน   ก่อนฝ่าปรับโลกมนุษย์ นั้น รูปแบบการบำเพ็ญใดๆ ต่างก็ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดไว้โดยเฉพาะของจักรวาล  ที่จะต้องทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นเอกภาพ อันคงที่แน่นอน  ซึ่งการเชื่อในเทพของชาวโลกจะต้องทำตามกันไปตามเส้นทางนี้เท่านั้น   นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา   ทุกท่านได้มองเห็นแล้วว่า  รูปแบบการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในวันนี้นั้น  ไม่เหมือนกับของศาสนาอื่น  และรูปแบบการบำเพ็ญชนิดต่างๆในแต่ละยุคของประวัติศาสตร์   ไม่เพียงไม่เหมือนกัน   แต่มองดูแล้วยังต่างกันอย่างมาก   เพราะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา   เหล่าเทพต่างมองเห็นปัญหาหนึ่ง  นั่นคือ  รู้สึกว่า การที่ผู้บำเพ็ญ  บำเพ็ญอยู่ในโลกียโลก ไม่ออกไปจากสังคมคนธรรมดาสามัญ นั้นจะบำเพ็ญไม่สำเร็จ   เพราะ สำหรับคนธรรมดาสามัญนั้น ผลประโยชน์ที่จับต้องได้  การรบกวนของจิตมนุษย์นานาชนิดต่อผู้บำเพ็ญ  ทำให้ผู้บำเพ็ญยกระดับขึ้นได้ยากมาก   ผู้ที่มาช่วยเหลือคนก็รู้สึกว่าความสามารถไม่อำนวยให้    ไม่มีใครกล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางเช่นนี้      โดยเฉพาะคือการช่วยเหลือคนอย่างกว้างขวาง  พอเผชิญกับผู้บำเพ็ญมากมาย  พอผู้บำเพ็ญเข้าไปปะปนอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญ   ก็จะรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะดูแลได้  ไม่มีทางที่จะช่วยเหลือได้   ดังนั้น รูปแบบการบำเพ็ญ  รูปแบบการช่วยเหลือคน ชนิดต่างๆในอดีต จึงไม่กล้าแม้แต่จะคิดอย่างนี้   ก็ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผู้บำเพ็ญจะไปปฏิบัติจริงๆในโลกียโลก

เส้นทางนี้ที่ศิษย์ต้าฝ่าเดินไปในวันนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์    ในสมองของชาวโลกจำนวนมากได้ก่อเกิดทัศนคติดั้งเดิมชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อถือศรัทธาของศาสนาก็ดี หรือจะกล่าวในฐานะตัวผู้บำเพ็ญเองก็ดี  หากไม่ออกบวช ไม่ไปจากโลกียโลก ย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นกล่าวสำหรับรูปแบบการบำเพ็ญชนิดนี้ของศิษย์ต้าฝ่า   คือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์   ไม่มีแบบอย่าง   ที่ผ่านมาข้าพเจ้าพูดมาโดยตลอดว่า ในการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีแบบอย่าง ไม่เพียงแต่เส้นทางของการบำเพ็ญส่วนบุคคลของพวกท่าน  ที่ต้องเดินกันไปเอง แม้แต่รูปแบบการบำเพ็ญที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดให้กับพวกท่านก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวอย่าง   เส้นทางนี้ทุกท่านต้องเดินกันออกมาเอง    เพราะอะไรละ ในท่ามกลางการบำเพ็ญที่ผ่านมา ทุกท่านอาจจะเคยรับรู้ได้แล้ว ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ข้าพเจ้าก็คือบรรยายฝ่าอย่างนี้ เนื่องจากภาระรับผิดชอบที่ประวัติ ศาสตร์มอบให้กับศิษย์ต้าฝ่านั้น หนักเหลือเกิน  ต้องเผชิญกับสรรพชีวิตมากเหลือเกิน  มีข้อกำหนดต่อศิษย์ต้าฝ่า สูงอย่างยิ่ง  และรากฐานของจิตหลักของสรรพชีวิตในโลกวันนี้ ก็ใหญ่มาก  ผู้คนรู้ไหมว่าพวกท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า เป็นศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่า  ความรับผิดชอบของ“ศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่า”จึงยิ่งใหญ่มาก ความนัยของชื่อเรียกนี้ ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ทำอย่างไรศิษย์ต้าฝ่า จึงจะสามารถบรรลุถึงธรรมานุภาพ ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น   นี้จึงกำหนดรูปแบบการบำเพ็ญที่พิเศษของพวกท่าน ถ้าพวกท่านไม่เลือกรูปแบบการบำเพ็ญชนิดนี้ หรือเลือกรูปแบบการบำเพ็ญ ชนิดหนึ่งชนิดใดในอดีต ศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่าล้วนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายของการบำเพ็ญได้   ไม่อาจทำให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่รับผิดชอบ สมบูรณ์ได้   ยิ่งไม่อาจบรรลุระดับ ชั้นที่ต้องการ และสำเร็จมรรคผลไม่ได้

ดังนั้นจึงปรากฏปัญหาหนึ่งออกมา  คือ คนๆหนึ่งจะก้าวออกมาจากโลกียโลก  บำเพ็ญออกมาจากในหมู่มนุษย์ นั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง  และประวัตศาสตร์ก็ไม่มีตัวอย่างใดๆเหลือเอาไว้ให้   ถ้าหากจะบำเพ็ญตามศาสนาเมื่อก่อน หรือ ศาสนาในปัจจุบัน ย่อมไม่ได้  คนรู้กันแล้วว่า พระสงฆ์บำเพ็ญกันอย่างไร นักพรตเต๋าบำเพ็ญอย่างไร  นักบวชของศาสนาคริสต์  ศาสนาโรมันคาทอลิก บำเพ็ญกันอย่างไร   ชาวโลกเชื่อถือเทพกันอย่างไร แน่ละการเชื่อถือเทพ กับ การบำเพ็ญของผู้บำเพ็ญเองนั้น ไม่เหมือนกัน เพราะการเชื่อถือเทพนั้นอย่างมากก็คือ เทพจะเอาใจใส่ดูแลคในระดับหนึ่ง  ให้โชคลาภแก่ท่าน  หรือ คนที่ดีเป็นพิเศษนั้นจะสามารถขึ้นไปเป็นสรรพชีวิตในโลกของเทพ  แต่ว่าพวกนั้นล้วนแต่ไม่มีมรรคผล การเชื่อถือแบบทั่วไปนั้นไม่นับว่าเป็นการบำเพ็ญ  ส่วนการบำเพ็ญนั้นต้องสำเร็จมรรคผล หรือพูดว่า  ผู้ที่มีมรรคผลนั้นเขาก็จะไม่ใช่สรรพชีวิตโดยทั่วไปของสวรรค์แล้ว เขาจะมีตำแหน่งของเทพ  และศิษย์ต้าฝ่านั้นกำหนดให้มีมรรคผลยิ่งใหญ่เพราะความรับผิดชอบสูง จึงผลักให้ผู้บำเพ็ญไปถึงตรงนั้นได้ ซึ่งจำเป็นต้องแบกรับภาระที่หนักเช่นนั้น     ดังนั้นระดับความยากลำบากที่ปรากฏออกมาจึงหนักหนามาก  นี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงความยากลำบากชนิดนี้ที่อิทธิพลเก่ายัดเยียดให้ แต่เป็นระดับความยากลำบากของรูปแบบการบำเพ็ญในตัวมันเอง ในทางปฏิบัติพวกท่านเองก็เคยรู้สึกได้ถึงความทุกข์ยากกับความลำบากยากเข็ญที่ได้รับ ของการบำเพ็ญชนิดนี้  ก้าวออกมาจากความลำบากของคน  ในขั้นตอนของการบำเพ็ญ  พวกท่านล้วนตกอยู่ในท่ามกลางการซัดสาดของทัศนคติต่างๆ  ผลประโยชน์นานา  จิตมนุษย์นานาชนิด จากนั้นก็ตกลงไปในฉิง และวังวน ทำให้ขาดสติ ใจคนที่ไม่แจ่มชัด จึงยากจะตัดได้ ในสภาพที่เป็นจริงของ ครอบครัว สังคม  การงาน  การบำเพ็ญ และการประทุษร้ายจากภายนอกที่เสริมเข้ามา  ทำให้เกิด แรงกดดันและความยากลำบากด้านต่างๆของการประทุษร้ายครั้งนี้ต่อ  ศิษย์ต้าฝ่า   ที่จริงนี่คือส่วนที่พวกท่านสามารถรู้สึกได้   ยังมีส่วนที่ไม่อาจรู้สึกได้   ดูไปแล้วเรื่องที่พวกท่านทำนั้น ดูธรรมดามาก  ดูไปแล้วเรื่องที่พวกท่านทำนั้น เหมือนกันมากกับเรื่องการทนทุกข์  ที่คนธรรมดาสามัญก็ทำได้    แต่มันไม่เหมือนกันหรอก  เรื่องเดียวกันที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ กับที่คนธรรมดาสามัญทำนั้นต่างกัน  ความรับผิดชอบ นั้นต่างกัน

ดูอย่างผิวเผินนั้น เงื่อนไขไม่ต่างกัน  ที่จริงไม่เหมือนกันเลย   เพราะเหตุใดละ   ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างหนึ่ง  ณ ที่ต่างๆบนโลก มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากมาย  พอถึงวันที่คล้ายวันที่พระเยซูทนทุกขเวทนา พวกเขาก็จะจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมา   บางคนใช้ตะปูตอกตรึงตนเองไว้กับไม้กางเขน เป้าหมายของพวกเขาอาจเป็นว่า ต้องการให้เทพได้เห็น ว่าฉันก็รับความทุกข์ยากแบบเดียวกัน   ซึ่งย่อมไม่เหมือนกับการทนทุกขเวทนาของพระเยซูแม้แต่น้อย   ทำไมไม่เหมือนกันละ   เวลาที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้น คนมองไม่เห็นว่า พระองค์กำลังไถ่บาปแทนคน   บาปกรรมใหญ่หลวงของชาวโลกมากมายล้วนกดลงบนตัวของพระองค์  มากมายเหลือเกิน  หนักหนาเหลือเกิน ระดับความเข้มข้นนั้นสูงมาก  นี่จึงก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต่อพระองค์   ในขณะนั้นแม้พระองค์ไม่ต้องรับโทษทัณฑ์  ก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้ว แบกรับไว้หนักหนาเหลือเกิน ทำให้พระองค์หายใจอย่างลำบากยากเย็น ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่สะท้อนออกมา  จากแรงกดดัน ของบาปกรรมของสรรพชีวิตอย่างมหาศาลชนิดนั้น  การเสียดแทงอย่างน่ากลัวในความนึกคิด ก่อให้เกิดผลสะท้อนของการเข่นฆ่าทำร้ายต่อเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกาย  นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนจะสามารถทนรับไหว นี่ไม่ใช่สิ่งที่ชาวโลกทั่วไป จะสามารถทนได้เลย ในสภาพของความเจ็บปวดทุกข์ทรมานชนิดนี้ ยังถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนอีก ลองคิดดูซิว่ามันเป็นรสชาดอย่างไรกัน   เรื่องอย่างเดียวกัน ไม่ใช่เหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญคิดกัน ดูไปเหมือนกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญมาก  ที่จริงสภาพการณ์ที่อยู่เบื้องหลังนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง  ต่างกันนับพันลี้

แม้อาจารย์ จะตัดทอนกรรมหนักและมากมายที่มีมาแต่เดิมของศิษย์ต้าฝ่าแล้ว แต่ความรับผิดชอบที่ศิษย์ต้าฝ่าแบกเอาไว้นั้นหนักหนามาก ในการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า นอกจากการแบกรับความยากลำบาก ที่มาพร้อมกับกรรมที่แน่นอนจำนวนหนึ่งแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว ล้วนแต่เป็นความทุกข์ยาก ที่สะท้อนออกมาจากการที่ต้องยกระดับซินซิ่ง    การประทุษร้ายครั้งนี้ คือสิ่งที่อิทธิพลเก่ายัดเยียดเพิ่มเข้ามาให้   ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในการเจิ้งฝ่า แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ ทุกท่านก็ได้ก้าวข้ามมาแล้ว    เส้นทางนี้ไม่ว่าจะยากลำบากอย่างไร  ทุกข์ยากอย่างไร  เมื่อเผชิญกับความลำบากเหล่านี้ ทุกท่านไม่ได้ถดถอย   ยังคงเดินต่อไปบนเส้นทางของเทพโดยตลอด   แน่ละบางคนก็เดินล้มคว่ำไป ทางซ้ายที  ทางขวาที  บางคนเดินได้ค่อนข้างดี  ค่อนข้างแน่วแน่มั่นคง ไม่ว่าจะอย่างไร  สภาพการณ์โดยรวมของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า กับสภาพการณ์ยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า นั้นมั่นคงและสุขุม   ในสายตาของเทพนั้น สภาพการณ์บำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า ไม่อาจจะขวางกั้นได้   หรือกล่าวว่า ไม่ว่าเส้นทางนี้จะเดินได้อย่างลำบากเพียงไร แม้ในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีรูปแบบการบำเพ็ญเช่นนี้  ศิษย์ต้าฝ่าก็ทะลวงข้ามมาได้แล้ว  ดูไปแล้วในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของพวกท่านนั้น มีหลายๆอย่างคล้ายกันกับรูปแบบของคนธรรมดาสามัญมาก เหมือนกันมาก  แต่องค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลัง   จุดหมายปลายทางของเรื่องที่ทำ ความรับผิดชอบที่แบกรับอยู่ เป้าหมายที่จะบรรลุนั้น  ไม่เหมือนกับของคนธรรมดาสามัญอย่างสิ้นเชิง

ในขณะนี้ เนื่องมาจากองค์ประกอบของอิทธิพลเก่ากับองค์ประกอบของจักรวาลเก่า ที่ก่อให้เกิดฉากกั้นและการรบกวนในสังคมมนุษย์ เทพจึงไม่อาจปรากฏออกมาที่นี่อย่างเปิดเผย ไม่อาจให้สรรพชีวิตมองเห็นปรากฏการณ์ของมารที่มารบกวน กับพวกที่ถูกตีตกสลายไป  สภาพที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างผู้บำเพ็ญ กับคนธรรมดาสามัญก็ถูกฉากกั้น ขวางกั้นไว้โดยตลอด   ก่อนที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์จะมาถึง  พวกชั่วร้ายก็จะทำเรื่องชั่วร้ายเรื่อยไป การเจิ้งฝ่าที่ทำกันที่นี่ ก็ไม่ใช่เพื่อทำให้ศิษย์ต้าฝ่า กับการเจิ้งฝ่าเองตกอยู่ในวังวนจริงๆ การสร้างสภาพแวดล้อมของตรีภูมิขึ้นมา ก็เพื่อใช้ในการเจิ้งฝ่า   จุดประสงค์คือทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ของการเจิ้งฝ่า ไม่รบกวนต่อโลกของเทพ ดังนั้นจึงได้อาศัยสภาพแวดล้อมชนิดนี้ อาศัยรูปแบบชนิดนี้ของคนมาใช้ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า    แต่ไม่ถือว่า เป็นการเห็นด้วยกับการรบกวนการเจิ้งฝ่า ของอิทธิพลเก่า ทว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของต้าฝ่า   ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ไม่ถือว่าเป็นการเห็นพ้องกับการจัดวางชุดนั้นของพวกมัน   สังคมมนุษย์ล้วนอยู่ในวังวน  ผู้คนมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของจักรวาล  มองไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของชีวิต นี่คือสภาพการณ์ของชีวิตในระดับชั้นนี้    แต่สถานการณ์ในระหว่างการเจิ้งฝ่านั้น เป็นไปตามการควบคุมของต้าฝ่า   คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของต้าฝ่าในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ที่จริงในเวลานี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำเรื่องของเทพของศิษย์ต้าฝ่า เพราะการบำเพ็ญส่วนบุคคลของศิษย์ต้าฝ่าไม่ใช่เรื่องอันดับหนึ่ง   การช่วยเหลือสรรพชีวิตในระหว่างการเจิ้งฝ่า   ก่อตั้งนภาใหญ่จึงจะเป็นเป้าหมาย   เรื่องของการเจิ้งฝ่า  การช่วยเหลือสรรพชีวิตนั้นคือสิ่งจะต้องทำ ดังนั้นจึงต้องทำลายอุปสรรคของสภาพแวดล้อมชนิดนี้   ยืนยันความถูกต้องของฝ่า  ในสภาพอย่างนี้ที่ไม่อาจมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของตนเองในระหว่างการบำเพ็ญ อย่างที่เทพเห็นทั้งหมด แต่ในท่ามกลางการรบกวน กับ ในความทุกข์ยากระหว่างการข้ามด่านที่ต้องตัดจิตยึดติดทิ้งไปนั้น  กลับอาศัยเจิ้งเนี่ยน  ที่เกิดจากการศึกษาต้าฝ่าอย่างต่อเนื่อง ก้าวหน้าเรื่อยไป ยากเหลือเกินที่จะสามารถข้ามมาได้ แต่ศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมได้ข้ามมาได้แล้ว   โดยเฉพาะในช่วงหลายปีของการประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่าที่อิทธิพลเก่าจัดวางเอาไว้ ยังสามารถก้าวข้ามมาได้นั้น ยอดเยี่ยมมาก ศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมได้ก้าวข้ามมาได้แล้วอย่างแท้จริง    ไม่ว่าในระหว่างนี้ได้เกิดเรื่องอะไรกับพวกท่าน  ไหนเลยจะกลัวว่าได้เกิดเรื่องที่ไม่สมควรขึ้นหลายอย่าง   เกิดเรื่องหลายอย่างที่ทำให้ทุกท่านไม่พอใจ   แต่โดยสรุปแล้วนับว่าดีมาก  กำลังก้าวรุดหน้าไปโดยรวม

หนทางนั้น ยังเดินไปไม่ถึงที่สุด   การประทุษร้ายครั้งนี้ยังไม่จบสิ้น  ดังนั้นหนทางของพวกท่าน ยังจะต้องมุ่งหน้าเดินต่อไป   ทางที่เหลืออยู่นั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ดีแล้ว   ในเวลานี้พวกเหล่านั้นที่ทำร้ายศิษย์ต้าฝ่า กับพวกชั่วร้ายมากมายที่ รบกวนการเจิ้งฝ่า ล้วนไม่มีใครที่ไม่รู้สึกสำนึกเสียใจ ว่า ตอนแรกทำไมต้องประทุษร้ายฝ่าหลุนกงด้วยละ    ถ้าไม่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ไหนเลยจะลงเอยแบบนี้ หรือพูดได้ว่า อนาคตกับทางที่ทอดอยู่ข้างหน้าของศิษย์ต้าฝ่านั้น สว่างรุ่งโรจน์ ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  จุดนี้ทุกท่านก็มองเห็นได้เองแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การเจิ้งฝ่าทั้งหมดของจักรวาลนั้นรวดเร็วมาก  เพราะการเจิ้งฝ่า รุดหน้าไปโดยอยู่เหนือกาลเวลาทั้งหมด ใกล้เข้ามาสู่มิติที่จับต้องได้นี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เข้ามาสู่ขอบเขตที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มุ่งเข้ามาใกล้ชั้นผิวยิ่งขึ้น จากระดับจุลทรรศน์ ขอบเขตทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็เล็กมากแล้ว แน่ละ ขอบเขตที่เหลืออยู่ของมิติชั้นผิวของมนุษย์นั้นเล็กลงแล้ว แต่ทุกท่านทราบว่า องค์ประกอบสุดท้ายนั้นยิ่งสูงมาก พื้นที่องค์ประกอบของฉากกั้นยิ่งกว้างใหญ่  ดังนั้นในขณะนี้ หลังจากวิญญาณชั้นต่ำของพวกปีศาจร้ายลดน้อยลง จุดอ่อนของพวกชั่วร้ายกลับถูกองค์ประกอบของฉากกั้นชดเชยให้แล้ว แม้ว่ากำลังเพิ่มพูนระดับความเร็วของการรุดหน้าไป  แต่ว่ายังคงมีแรงต้านทานอยู่   ไม่ว่าจะอย่างไร   ในขณะนี้เหมือนกับ ฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วกำลังยืนอยู่บนปลายทั้งสองของคานชั่ง พวกชั่วร้ายนั้นได้เสียสมดุลไปจนหมดแล้ว  น้ำหนักเปรียบเทียบทางฝั่งนี้ของศิษย์ต้าฝ่า  ได้กดด้านนี้ลงไปจนสุดแล้ว หรือกล่าวได้ว่าการเจิ้งฝ่า กับ การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า ล้วนต้องสำเร็จ เป็นจริงอย่างแท้จริง เรื่องสุดท้ายยังทำไม่จบ  กล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญ  แต่ละก้าวอาจจะเป็นจุดเป็นจุดตายของการหยวนหมั่นได้หรือไม่ ของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน  ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ว่าจะไปถึงระดับไหนในท้ายที่สุด จะมีการรบกวนมากแค่ไหน หรือในการเจิ้งฝ่าจะทำให้พวกท่านเองเข้าใจได้ทั้งหมดแล้ว   ก็ต้องบำเพ็ญอย่างสง่างาม  อย่าได้ถูกทั้งเรื่องบวก และเรื่องลบ รบกวน อย่างไรเสียอย่าได้ถูกความเปลี่ยนแปลงที่สถานการณ์ ชักนำมา หรือ การเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมา รบกวนได้

ที่จริงมาถึงวันนี้แล้ว ทุกท่านต่างก็สุขุมรอบคอบมากแล้ว มีเรื่องมากมายที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติต่อมันโดยใช้เจิ้งเนี่ยน ใคร่ครวญด้วยความสุขุมรอบคอบภายใต้บทบาทของเจิ้งเนี่ยน จึงมีพลังในการทำให้สถานการณ์การยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมมีความมั่นคง เพราะทุกท่านสุกงอมกันแล้ว  เข้าใจเรื่องต่างๆมากมายได้แล้ว  เช่นนี้จึงทำให้คลื่นลมของการรบกวนใดๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นนี้ จึงไม่มีช่องว่างให้องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายเจาะเข้ามาได้   พอมีจิตอะไรของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า  นั่นคือที่ๆสิ่งชั่วร้ายจะเจาะเข้ามาได้   สิ่งชั่วร้ายจึงอาศัยเรื่องพวกนี้ ทำเรื่องชั่วที่พวกมันต้องการทำ  เมื่อศิษย์ต้าฝ่ามีจิตมนุษย์น้อยลงแล้ว  เจิ้งเนี่ยนเข้มแข็งแล้ว  ล้วนจะสุขุมรอบคอบมาก   ล้วนจะแน่วแน่มั่นคงมาก   ฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายก็ไม่มีโอกาสจะใช้ประโยชน์ได้   จึงทำให้สถานการณ์การยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่าเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไม่นานมานี้ เรื่องว้าวุ่นอะไรภายในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าก็เกิดขึ้นน้อยมากแล้ว  ข้าพเจ้าไม่เพียงพูดถึงแต่เฉพาะนอกประเทศจีน   ศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีนก็เป็นอย่างนี้ด้วย  มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

แน่ละ  เป็นการบำเพ็ญใช่ไหม   ย่อมจะต้องมีจิตยึดติดของมนุษย์บางอย่าง สะท้อนออกมาอย่างแน่นอน   เพราะเป็นคนที่บำเพ็ญ ไม่ใช่เทพที่บำเพ็ญ   ในเมื่อเป็น คน ที่บำเพ็ญอยู่  จึงมีจิตมนุษย์แสดงออกมาในระหว่างการบำเพ็ญ ดังนั้นจึงพบเห็นปรากฏการณ์ของความไม่ก้าวหน้าจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะคือมีผู้ฝึกบางคนที่หุนหันพลันแล่นได้ง่าย และมีผู้ฝึกบางคนที่เจิ้งเนี่ยนค่อนข้างบกพร่อง  จึงถูกสิ่งชั่วร้ายอาศัยใช้ทำเรื่องไม่ดี ได้ผ่านบทเรียนเหล่านี้แล้ว ต่อไปทุกท่านต้องระวังในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า อย่าถูกองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายใช้ประโยชน์อีก โดยเฉพาะพวกผู้ฝึกที่ไม่ศึกษาฝ่า   เจิ้งเนี่ยนไม่เข้มแข็ง และมีความคิดของคนมากเกินไป   ทำเรื่องที่ไม่ดีอยู่เสมอ   ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน  โอกาสที่อยู่ข้างหน้าท่าน ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้ว    ข้าพเจ้าทราบว่า แม้พวกท่านได้ทำเรื่องที่น่าละอายต่อต้าฝ่ามากมาย  ท่านก็ยังไม่คิดจะจากต้าฝ่าไปจริงๆ  แต่เมื่อถึงเวลาที่ทุกสิ่งจบสิ้นลง  ในเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าหยวนหมั่นกันหมด  ท่านจะทำอย่างไรกัน   และก่อนหน้าเวลานี้ ยังจะเกิดการกวาดล้างมนุษย์ครั้งใหญ่    ต่อหน้าการกวาดล้างใหญ่ครั้งนี้  ท่านจะทำอย่างไรกัน   อะไรๆอาจารย์ก็รู้หมด   และข้าพเจ้าก็จะไม่พูดอะไรทั้งนั้น   ในระหว่างความถูก-ผิด พวกท่านพยายามแสดงตัวตนของพวกท่านเองออกมา  ท่านจะทำตัวให้สมกับเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง หรือว่าท่านจะยึดติดกับด้านของคน   ในหมู่คนธรรมดาสามัญท่านอาจมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาเป้าหมายต่างๆของคน และอาจซ่อนอยู่ในมุมมืดเพราะจิตหวาดกลัว   แต่ในเมื่อเดินเข้ามาสู่ต้าฝ่าแล้ว  ข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ    ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้โอกาสท่าน ตลอดมา   ให้โอกาส   ข้าพเจ้าสามารถให้โอกาสท่านเรื่อยไป   แต่ท่านจะสามารถเป็นศิษย์ต้าฝ่า  ท่านจะรับโอกาสนี้หรือไม่  ท่านจะสามารถมีสติขึ้นมา ดำเนินชีวิตเพื่อตัวของตัวเอง หรือไม่  จนถึงวันนี้แล้ว  ก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อออกไปได้อีก    ก็คือท่านต้องเริ่มต้นชดเชยให้กับทุกสิ่ง  ไล่กวดขึ้นมา และมีเพียงโอกาสที่น้อยมากแล้ว  พอผ่านไปอีกระยะหนึ่ง  ข้าพเจ้าว่าแม้แต่โอกาสอันน้อยนิดนี้ก็จะหมดสิ้นไปแล้ว

ในขณะนี้เรื่องต่างๆที่ศิษย์ต้าฝ่าทำขึ้นมาในระหว่างการคัดค้านการประทุษร้ายนั้น  ทำให้ชาวโลกหวั่นไหวอย่างมาก  ผู้คนมองเห็นกันหมดแล้วถึงความแข็งแกร่งทรหดของศิษย์ต้าฝ่า  ในขณะถูกปราบปรามอย่างบ้าคลั่ง  คนมากมายล้วนพูดกันว่า  ผู้ฝึกฝ่าหลุนกง ยอดเยี่ยมมาก แข็งแกร่งอะไรเช่นนั้น ต้านทานความชั่วร้ายอย่างนั้นเอาไว้ได้ พรรคมารที่ชั่วร้ายที่สุดซึ่งควบคุมรัฐบาลทำการปราบปรามอย่างสุดกำลัง สร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมวลชน  แบบมืดฟ้ามัวดิน ด้วยเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมดของประเทศ แทบจะทำให้ประชาชนทั้งหมดเข้าร่วมกับการประทุษร้าย  ในท่ามกลางการปราบปรามที่ชั่วร้ายที่สุดครั้งนี้ และความน่ากลัวแบบการปฏิวัติที่โหดเหี้ยมอำมหิตอย่างนั้น เหล่าศิษย์ต้าฝ่าสามารถต้านทานเอาไว้ และก้าวผ่านมาได้   นี่คือสิ่งที่ชาวโลกวันนี้ต่างมองด้วยสายตาที่ทึ่งแล้ว  ที่จริงชาวโลกเห็นเพียงด้านที่คงอยู่ทางภววิสัยเท่านั้น  พวกเขาไม่อาจเข้าใจ เนื้อแท้ของศิษย์ต้าฝ่ากับความนัยของต้าฝ่า   ไม่อาจเข้าใจสภาพการณ์ในฐานะผู้บำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า   แต่ภววิสัยที่ปรากฏออกมานี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คนเหล่านั้นที่เป็นพวกเดียวกับสิ่งชั่วร้าย   คนที่มีสติสัมปชัญญะไม่แจ่มชัด ได้สติขึ้นมาแล้ว เหตุใดศิษย์ต้าฝ่าสามารถทำได้ยอดเยี่ยมเช่นนี้   เหตุใดเจิ้งเนี่ยนจึงแน่วแน่อย่างนี้ได้ ในท่ามกลางการประทุษร้ายครั้งนี้  เหตุใดจึงสามารถทำให้พวกชั่วร้าย ในขณะที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า พังทลายไปได้  เพราะนี่คือชีวิตของเทพที่ถูกต้อง แห่งหลักธรรมที่ถูกต้องซึ่งต้าฝ่าสร้างขึ้นมา   มีรากฐานที่แข็งแกร่งแน่นหนา  คือศิษย์ของต้าฝ่า ที่แบกภารกิจเดินอยู่บนหนทางของเทพ  อันที่จริงนี่กำลังอยู่ในช่วงก่อนที่พลังยิ่งใหญ่ของการเจิ้งฝ่าจะมาถึง ก็ได้ทำให้สถานการณ์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้ว  และทุกสิ่งที่แสดงออกมาของ เจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง (ความคิดและการกระทำที่ถูกต้อง)  และวางสนามของต้าฝ่าลงในมิติภววิสัยนี้แล้ว สนามนี้สามารถก่อบทบาททางบวกได้แล้ว เพราะทุกท่านยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการบำเพ็ญ  หากเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  การปรากฏของสนามนี้ก็จะแสดงบทบาทนำเป็นหลักได้แล้ว ถ้าหากไม่ใช่เพราะพวกท่านกำลังอยู่บนเส้นทางการบำเพ็ญ ยังมีทางที่ยังเดินไปไม่จบ ดังนั้นสนามที่ถูกต้องนี้ของต้าฝ่า ก็จะสามารถทำให้องค์ประกอบใดๆของสิ่งชั่วร้ายกับ องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องในอดีตทั้งหมด สลายตัวไปได้  หรือ ขจัดทิ้ง หรือ พ้นจากตำแหน่ง ทุกท่านมองเห็นกันแล้ว ว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังประทุษร้ายฝ่าหลุนกง เริ่มแรกนั้นมีความรุนแรง  ชั่วร้ายเพียงไร เดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงแสดงออกมาไม่เหมือนกันแล้วละเพราะสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น กับ องค์ประกอบที่ควบคุมคนชั่วอยู่  และสนามที่พวกมันเคยสร้างเอาไว้ถูกดับสลายไปแล้ว  และองค์ประกอบอันมหึมาที่ ต้าฝ่าปรับให้ถูกต้องแล้ว ได้ควบคุมและดับสลายสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นแล้ว คนชั่วได้กลายเป็น บ่าวที่ไร้นายไปแล้ว

หรือกล่าวได้ว่า ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารนี้ ยังมีบางคนที่ไม่ได้สติสัมปชัญญะ  ก็สมควรได้สติแล้ว  ต้องเข้าใจว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ หลักการ  ที่ข้าพเจ้าหลี่ หงจื้อ บรรยายออกมานั้น  เป็นหลักการที่ นับแสน นับล้านๆปี  ไม่ว่าใครเป็นผู้มาช่วยเหลือคน  ไม่ว่าจะมีผู้รู้แจ้งสักเท่าไรลงมาสู่โลก  ไม่ว่าจะมีเทพเซียนสักเท่าไรที่รับรู้อย่างแจ่มแจ้งในหลักการที่ถูกต้อง  ต่างก็ไม่เคยพูดกันออกมาก่อน (เสียงปรบมือ) นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามัญจะสามารถทำได้   บรรดา การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า และขั้นตอนการบำเพ็ญที่ปรากฏออกมา แสดงออกมา  และสิ่งที่ตนเองสามารถประจักษ์แจ้งได้นั้น  นี่ล้วนไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามัญจะสามารถรับรู้ได้ และก็ไม่ใช่สิ่งที่สภาพการณ์ในการบำเพ็ญในอดีตจะมาเปรียบเทียบได้ โดยเฉพาะคือการช่วยเหลือคนอย่างกว้างขวางเช่นนี้ กับรูปแบบที่ไม่รวมศูนย์อย่างนี้ของการบำเพ็ญ และในสภาพการณ์ของการดูแลจัดการอย่างหลวมๆ นั้นสภาพการณ์ ในการบำเพ็ญของคน  ที่ปรากฏออกมา นี่ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน   เป็นประวัติการณ์    ก็คือว่าไม่ว่าจะมองจากด้านไหน ก็ควรที่จะทำให้ท่านสงบอกสงบใจ  ใคร่ครวญด้วยตัวเองอย่างแท้จริง  รับรู้อย่างมีสติสักหน่อย เกี่ยวกับสถานการณ์ของการถ่ายทอดต้าฝ่านี้

นับจาก 20 กรกฎาคม ค.ศ.1999 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้  สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป  ทุกท่านมองเห็นแล้ว  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเจิ้งฝ่าในจักรวาลของต้าฝ่านั้นเร็วยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งปรากฏออกมาถึงภววิสัยของคนนี้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่า ตลอดมานั้นมีผู้ฝึกบางคน  แน่ละที่ข้าพเจ้าพูดก็รวมถึงผู้ฝึกในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย  ก็คือว่า  ปากกำลังพูดว่า “พวกเราจะต้องตามให้ทันการพัฒนาของการเจิ้งฝ่า  อาจารย์บอกอย่างไร  พวกเราก็ทำอย่างนั้น”  ที่จริงเวลาที่จำเป็นต้องทำอะไรนั้น  ข้าพเจ้าไม่แน่ว่าจะพูดชัดๆว่า  นี่เป็นสถานการณ์ใหม่  ทุกท่านต่างทราบว่า  ในระหว่างการยืนยัน ความถูกต้องของฝ่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หนึ่งจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ ตอนที่อาจารย์กำลังเจิ้งฝ่า กับ ก่อนที่ยังไม่ได้เจิ้งฝ่า นั้นย่อมไม่เหมือนกัน เรื่องราวใดๆ จะทำหรือไม่ทำ  กระทั่งว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการทำ  ล้วนจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลง  เรื่องที่กินขอบเขตกว้างขวาง  ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างหนึ่ง

หรือกล่าวได้ว่า ทุกท่านต่างพูดถึงการตามให้ทันช่วงวิถีของการเจิ้งฝ่า  แต่หลังจาก “จิ่วผิง(เก้าบทวิจารณ์)”ออกมาแล้ว  ผู้ฝึกมากมายยังคงไม่เข้าใจ  ต่อมา ข้าพเจ้าได้เขียนบทความสั้นๆสองหน้า คือ หมุนหลุนสู่โลกมนุษย์ ในเวลานี้ดูเหมือนทุกท่านจะเข้าใจได้ในทันที  อ้อ อาจารย์ทำอย่างนี้แล้ว   ฉะนั้นพวกเราก็ควรทำอย่างนี้ด้วย   ที่จริงเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าไม่ใช้จิตมนุษย์  ไตร่ตรองด้วยใจที่สงบย่อมเข้าใจได้ในทันที   ทุกท่านสามารถหยวนหมั่นโดยนำพาการรับรู้ ต่อความเชื่อถือในคอมมิวนิสต์จีน กับ (ความคิดที่ว่า) “คอมมิวนิสต์จีนที่ปราบปรามศิษย์ต้าฝ่านั้นดี” ไปด้วยได้หรือไม่   ไม่ได้อย่างเด็ดขาดใช่ไหม    โดยเฉพาะ “จิ่วผิง” ศิษย์ต้าฝ่าเราล้วนอ่านกันแล้ว  ในเมื่อมันเป็นสิ่งของประเภทนี้  มีชาวโลกตั้งเท่าไรถูกมันหลอกให้งงงัน ไม่เชื่อถือเทพ มีคนตั้งเท่าไรทำบาปต่อต้าฝ่าไปด้วย ในขณะที่มันประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า จะไม่ช่วยเหลือคนส่วนนี้ได้หรือ จะคล้อยตามมันได้หรือ   ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าผู้ฝึกบางคนยังใช้จิตมนุษย์ขัดขวางตัวเอง ยังมีเจิ้งเนี่ยนไม่พอ  เข้าใจว่านี่คือการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเขียนบทความสั้นๆสองหน้านั้น   แม้จะเป็นเช่นนี้   ข้าพเจ้าทราบว่าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ยังมีผู้ฝึกกลุ่มหนึ่ง ใจคน(ของเขา)กำลังก่อเหตุอยู่   ไม่คิดจะเข้าใจ  ที่จริงยังไม่ใช่เกิดจากจิตหวาดกลัว กับ จิตยึดติดต่อผลประโยชน์ที่วางไม่ลง นั่นคือ   ในระหว่างให้การช่วยเหลือ ก็ได้เปิดประตูที่ใหญ่ที่สะดวกที่สุดให้แล้ว   ไม่ใช่พูดไปแล้วหรือว่า จะใช้ชื่อสมมติในการประกาศ(ลาออกจากพรรคฯ)ก็ได้มิใช่หรือ จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ทั้งนั้น  สิ่งที่เทพดูนั้น คือใจคน  คนนั้นมีความคิดอะไรออกมา  ทำเรื่องอะไร  เทพสามารถมองเห็นได้   ที่มีมูลเหตุทางภววิสัย(เหตุแวดล้อมจำกัด) จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ทั้งนั้น   เดิมทีชื่อบนโลกของคนนั้น บนสวรรค์ เขาไม่เรียกกัน คนบนโลกตั้งชื่อให้คน  เทพก็จะเรียกตามด้วยหรือ ไม่ได้ และชื่อซ้ำกันก็มีมากมาย  คนบนโลกนั้นมีเลขประจำตัว  พวกเขาเรียกเลขประจำตัว (ที่ประชุมหัวเราะ)

เรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่จะบอกว่าผู้ฝึกบางคนตามสถานการณ์ไม่ทัน และก็ไม่ใช่ความคิดเชื่องช้า แต่คือจิตสำนึกของคนบางคนถูกองค์ประกอบของพรรคมารรบกวนอยู่   คือมีองค์ประกอบของพรรคมารกำลังก่อผลอยู่  ถูกวัฒนธรรมพรรคที่สิ่งชั่วร้ายสร้างขึ้นมา ทำให้หลักเหตุผลที่กระจ่างชัดของเขาไขว้เขว  วัฒนธรรมที่บิดเบือนชนิดนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม  เป็นปีๆ จนกระทั่งตั้งแต่เมื่อท่านเริ่มจำความได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะกรอกเข้าไปตลอดทางที่ก้าวผ่านมา  หรือพูดว่า ปัจจุบันคนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดล้วนใช้ความคิดของวัฒนธรรมพรรคมารกัน แน่ละในระหว่างการเจิ้งฝ่า ถ้าหากพรรคมารไม่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  เช่นนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว   เพราะหลักเหตุผลและวัฒนธรรมที่คลุมเครือ(ไม่กระจ่างชัด)มากมายล้วนจะฟื้นคืนสู่ความถูกต้องไปเอง ในระหว่างการเจิ้งฝ่า    ด้านนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้บำเพ็ญไปทำอะไร   ในฐานะที่เป็นวิญญาณชั่วของพรรคนั้นก็จะถูกปรับให้ถูกต้อง และได้รับการช่วยเหลือ   ฉะนั้นพอมันประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า กับการเจิ้งฝ่า มันจึงกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายที่สุด  ดังนั้นศิษย์ต้าฝ่าต้องรับรู้มันอย่างกระจ่างแจ้ง  ชาวโลกที่ถูกมันอ้างเป็นตัวแทนก็จะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนออกมา  ว่าจะเดินไปกับมารร้ายนี้หรือจะเลือกทางที่สว่างไสวและมีชีวิตนิรันดร ต่อเรื่องนี้จะต้องรับรู้ได้อย่างมีสติแจ่มชัดแล้ว  เทพนั้นจะกวาดล้างมันจากหมู่มนุษย์  และในหลายปีมานี้มันกำลังประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างชั่วร้ายอย่างยิ่งจริงๆ  รบกวนการเจิ้งฝ่า  เช่นนั้นเหตุใดชาวโลกต้องแสดงท่าทีละ  เพราะคนเคยพูดไว้ว่าจะเดินไปพร้อมกับมัน  ในเวลาที่คนประกาศปฏิญาณเข้าสู่พรรค องค์กร  สันนิบาต  ล้วนแต่ชูกำปั้นขึ้นปฏิญาณว่าจะต่อสู้เพื่อลัทธิมารร้ายคอมมิวนิสต์ชั่วชีวิต  อุทิศชีวิตเพื่อพรรคมาร  วิญญาณพรรคมารก็จะยึดกุมจุดนี้ประทุษร้ายคนจนตาย  วิญญาณชั่วพูดว่าเขาได้ให้คำมั่นไว้แต่แรก  เขาพูดว่าเขาได้มอบชีวิตของเขาให้มันแล้ว   มันจึงอาศัยจุดนี้มาประทุษร้ายคน  และองค์ประกอบของพรรคมารก็จะดำรงอยู่ในร่างกายของเขา  ในขณะที่ความคิดของเขาไม่รับรู้อย่างแจ่มชัด  ดังนั้นจะไม่รับรู้มันอย่างแจ่มชัดจะได้ไหม  จึงต้องขจัดมันไปหลังจากรับรู้แจ่มชัดได้แล้ว

แน่ละ  ที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้ยกปัญหาของพรรคมารนี้ขึ้นมาพูดอย่างชัดแจ้ง เพราะว่าเวลานั้นกำลังให้โอกาสสรรพชีวิตอยู่โดยตลอด รวมถึงวิญญาณชั่วของพรรคมารนี้ ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในเวลาที่องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมากมายที่มาจากภายนอก เข้าร่วมการรบกวน เจิ้งฝ่า  ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า   เมื่อเผชิญกับชีวิตชั่วร้ายนานาชนิดจำนวนมหาศาล ที่กดเข้ามาในตรีภูมินั้น   วิธีที่ดีที่สุด คือรวมศูนย์พลังงานไปกำจัดสิ่งเหล่านี้   กวาดล้างให้หมดไป  ก็ต้องจับออกมาให้ได้ว่าใครที่เป็นผู้ชักนำมารร้ายเหล่านี้เข้ามา ใครที่อยู่ในโลกปลุกระดมการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  และมีบทบาทชี้นำมาโดยตลอด นั่นก็คือพรรคของสิ่งชั่วร้ายนี้กับเจ้าตัวตลกชาติชั่วในหมู่คน เจ้าตัวตลกหัวหน้ามารคือหัวหน้าของพรรคนั้นใช่ไหม  ความอิจฉาริษยาทำให้มันนำการทำชั่วต่อศิษย์ต้าฝ่าในโลกมนุษย์   วิญญาณชั้นต่ำที่จุติเข้าไปในท้องคนนั้น  โดยตัวมันเองไม่ใช่อะไรทั้งนั้น   ความอิจฉาริษยาของมันพอดีถูกวิญญาณชั่วของพรรคมารใช้ประโยชน์  คนชั่วกับวิญญาณร้ายคบคิดกัน   โดยคนชั่วออกนำ  วิญญาณร้ายของพรรคมารนั้นเข้าสิงร่างคน  ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างชั่วร้ายจริงๆ องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด ที่มาจากนอกตรีภูมิยังใช้วิญญาณชั่วของพรรคมารร่วมกันในการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า  ในขณะที่ประทุษร้ายสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดก็แทรกอยู่ในนั้นหมดแล้ว   สิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบรรยายทุกท่านต่างรับรู้กันหมดแล้ว  “จิ่วผิง”แจกออกไปนานเพียงนี้แล้ว  ผู้ฝึกมากมายก็แจ่มแจ้งอย่างมากกันแล้ว

ในระหว่างการเจิ้งฝ่าสถานการณ์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างแน่นอน มีคนถามข้าพเจ้าว่า “ท่านอาจารย์  ตอนนี้พวกเราควรจะเข้าสู่สถานการณ์อะไรแล้ว” ข้าพเจ้าตอบว่า “พวกท่านก็ทำเรื่องที่พวกท่านทำอยู่เดี๋ยวนี้” การเจิ้งฝ่าของจักรวาลนั้นไม่อาจเป็นไปตามคำพูดว่า เปลี่ยนก็จะเปลี่ยน (ที่ประชุมหัวเราะ)  เวลาที่การเจิ้งฝ่าจำเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมต้องมีสถานการณ์อย่างหนึ่งปรากฏออกมา  แต่เมื่อสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นแล้ว  ก็จะกระทบต่อจิตยึดติดของใจคนจำนวนหนึ่ง  เพราะคือ คนที่กำลังบำเพ็ญ  จิตยึดติดที่ยังไม่ทิ้งไปย่อมจะส่งผลได้   ดังนั้นในใจบางคนจึงมีการสะท้อนความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งออกมา กระทั่งปะปนกับความรับรู้ของคนธรรมดาสามัญ      หลังจาก “จิ่วผิง” ออกมาช่วยเหลือ จึงมีผู้ฝึกที่ไม่เข้าใจพูดว่า พวกเรายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วใช่หรือไม่ เป็นต้น  ที่จริงเรื่องใดๆล้วนแต่จะถูกคนชั่วที่ประทุษร้ายท่านกล่าวหาว่า “เล่นการเมือง”  ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ท่านทำล้วนแต่จะถูกบิดเบือนเพราะว่ามันนั้นต้องการจะประทุษร้ายท่าน  มันก็ต้องการจะพาลใส่ท่าน  ดังนั้นท่านพูดอะไร  มันก็จะพลิกกลับมาใช้ป้ายสีท่าน  ท่านทำเรื่องที่ดีอย่างไรมันก็จะพูดว่าท่านทำเรื่องเลว ในเวลาที่เปิดโปงการประทุษร้ายของมัน  มันก็จะพูดว่าท่านยุ่งเกี่ยวการเมือง  นำมาใช้ยั่วยุใจคน  หาเหตุในการประทุษร้าย   อย่าถูกชักนำเวลาที่คนชั่วพูดอะไร  คนธรรมดาสามัญชักนำผู้บำเพ็ญไม่ได้   ผู้บำเพ็ญนั้นไม่อาจถูกคนธรรมดาสามัญชักนำได้ พวกท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้ว มีสติยิ่งขึ้นแล้ว  ไม่ว่าอะไรที่คิดจะรบกวนต้าฝ่า องค์ประกอบที่ประทุษร้ายต่อสภาพการณ์การยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่า ข้าพเจ้าคิดว่าจากนี้เป็นต้นไป ล้วนแต่ไม่อาจทำให้ศิษย์ต้าฝ่าหวั่นไหวได้แล้ว   โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ มีเรื่องมากมายที่ศิษย์ต้าฝ่าทำนั้น  โดยพื้นฐานข้าพเจ้าก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว  และพูดน้อยมาก    เพราะว่าจะทำอะไร พวกท่านก็ทราบว่าควรทำอย่างไรกันแล้ว   ทุกท่านทำไปตามช่วงวิถีของการเจิ้งฝ่าเถิด

แต่ละคนต่างมีเส้นทางการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของตนเอง   ผู้ฝึกมากมายร่วมกันจัดทำสื่อนานาชนิด มีผู้ฝึกหลายคนได้ก่อตั้งรูปแบบการยืนยันความถูกต้องของฝ่าอย่างนี้  รูปแบบการคัดค้านการประทุษร้ายอย่างนั้น  เช่นนั้นก็ไปทำเถอะ  ข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้ ทุกท่านล้วนทำได้ดีมาก  และดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์รู้สึกดีใจจริงๆ  บางครั้งดูบนเว็บไซด์  อ่านหนังสือพิมพ์  ดูทีวี  ฟังๆ ดูๆ เรื่องเหล่านี้ที่พวกท่านทำ รู้สึกซาบซึ้งใจมาก เมื่อก่อนข้าพเจ้ามีความรู้สึกเช่นนี้น้อยมาก เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเร็วมาก  ศิษย์ต้าฝ่าล้วนสุกงอมกันแล้ว  ด้านที่ถูกต้องที่แสดงออกมานั้นยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะผู้ฝึกที่อธิบายความจริงอยู่ในแมนฮัตตันใน สภาพอากาศที่หนาวเหน็บในสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ทรมาน  ในสภาพการณ์ที่เงื่อนไขและเงินทุน ไม่เพียงพอ  ศิษย์ต้าฝ่าเอาชนะความยากลำบากนานาชนิด ทำเรื่องยืนยันความถูกต้องของฝ่า อธิบายความจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ปณิธานอันเด็ดเดี่ยวที่แสดงออกมานั้น สะท้านฟ้าสะเทือนดิน  ล้วนอยู่ในสายตาเหล่าเทพแล้ว  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยมจริงๆ  แน่ละ  สภาพแวดล้อมอื่นๆก็เหมือนกัน  อยู่หน้าสถานกงสุล  อธิบายความจริงยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่าในสภาพแวดล้อมต่างๆ  โดยตลอด  ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ที่ไหนล้วนเป็นดั่งทองเปล่งประกาย  ล้วนก่อผลในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า

ข้าพเจ้าไม่ขอพูดมากแล้ว   เวลาที่เหลืออยู่ ทุกท่านอยากจะถามอะไร  ก็ทำตามวิธีการแบบเดิม (เสียงปรบมือ) ทุกท่านสามารถเขียนคำถามส่งขึ้นมา  ข้าพเจ้าจะตอบให้  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้  ทุกท่านมีปัญหาอะไร ก็ส่งขึ้นมาได้

ศิษย์            เรียนเชิญท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”(ที่ประชุมหัวเราะ ปรบมือ)

อาจารย์       แต่ก่อนผู้ฝึกที่เคยอ่านคัมภีร์ของพุทธศาสนาคงจะทราบ  ในปีนั้นที่องค์ศากยมุนีทรงแสดงธรรม ได้ทรงตรัสไว้ว่า “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”  “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”วิธีเรียกนี้ ใช้เรียกกันในโลกมนุษย์มีค่อนข้างมาก  “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร” เป็นชื่อเรียกตามศักดิ์ ชื่อหนึ่งบนสวรรค์

ในเวลาที่องค์ศากยมุนีทรงเรียก“พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร” คือพระยูไลองค์หนึ่งที่มีความสามารถที่สุด มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุด   พระยูไลพุทธ  ก็คือธรรมราชา   ราชาแห่งโลกพระพุทธก็คือพระยูไลพุทธ  พวกเราเรียกพระยูไลพุทธนั้น ก็เรียกไปตามหลักคิดจากการบำเพ็ญ กับการประจักษ์แจ้ง   พระยูไลพุทธนั้นหมายถึง ผู้ที่มาพร้อมกับสัจธรรมแห่งความสมปรารถนา ดังนั้นโลกจึงเรียกธรรมราชาทั้งหมดว่า พระยูไล  ฉะนั้นหากใช้แนวคิดนี้ไปทำความเข้าใจก็ถูกต้อง   เพราะพวกเขาคือผู้ที่ยึดกุมสัจธรรมที่แท้จริงของระดับชั้นนั้นเขาคือผู้ที่สูงที่สุดภายในขอบเขตของสรรพชีวิตของเขา         ยึดกุมสัจธรรมที่สูงที่สุดในระดับชั้นนั้น  ดังนั้นเขาจึงเป็นธรรมราชา   ก็คือราชาของระดับชั้นนั้น หรือ สรรพชีวิตส่วนนั้น   มีธรรมราชามากมาย  แน่ละ กล่าวสำหรับคนแล้ว พระยูไลนั้นมีนับไม่ถ้วน   “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”นั้นก็คือหนึ่งในนั้น   เหตุใดองค์ศากยมุนีทรงตรัสถึง “พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร” ขึ้นมาโดยเฉพาะละ   เพราะ“พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”จะลงมาสู่โลกถ่ายทอดหลักธรรมช่วยเหลือคน   แน่ละทุกท่านยังเคยได้ยินว่า  องค์ศากยมุนีก็เคยตรัสว่า มีเล่อ(พระศรีอริยเมตไตรย์)จะลงมาสู่โลกช่วยเหลือคน  ที่จริง “มีเล่อ”คือพระนาม ส่วน“พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร”  คือชื่อตำแหน่งขององค์ราชา  ใช้คำพูดของคนก็คือ ชื่อตำแหน่งหน้าที่  (อาจารย์หัวเราะ)

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดกับทุกท่านว่า  เทพแต่ละชั้นที่อยู่ใกล้ตรีภูมิ   พอถึงระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่ง พวกเขาต้องมีการเปลี่ยนใหม่  ดังนั้นการเปลี่ยนใหม่จึงนำมาซึ่งปัญหาหนึ่ง  คือว่า  สรรพชีวิตที่ลงมาสู่โลกนั้น สำหรับเขา เทพก็ควรจะเป็นสิ่งนิรันดร์  ดังนั้นไม่อาจพูดว่า เทพองค์นี้ไปแล้ว  เทพองค์นี้ไปไหนแล้วคนก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้แล้ว   ดังนั้นการเปลี่ยนใหม่เรื่อยไปแบบนี้  กล่าวสำหรับชีวิตภายในตรีภูมิแล้ว  ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายชนิดหนึ่ง  คือสรรพชีวิตที่ลงมาสู่โลกนั้นมีฉิง  จึงรู้สึกถึงความงงงวย   สรรพชีวิตจะคิดกันว่า  เทพที่ฉันเชื่อถือไปไหนแล้วละ อ้อ  เขาจากไปแล้ว  เขาจากไปแล้วใครจะมาดูแลฉันละ  จึงอาจเกิดปัญหานี้ได้   ดังนั้นคนที่เทพองค์ก่อนจะช่วยเหลือ  เทพองค์ถัดมาที่จะมารับช่วงก็จะดูแลเขาต่อ   เพราะเขามารับช่วงต่อจากองค์ก่อน  ดังนั้นในเวลาที่เขารับช่วงต่อจากองค์ก่อน เขาก็จะรับช่วงต่อจากชื่อบรรดาศักดิ์ขององค์ก่อนพร้อมกันไปด้วย  กระทั่งรูปลักษณ์ด้วย รูปลักษณ์นั้นไม่ใช่จะเหมือนกันทุกประการ แต่เหมือนกันโดยพื้นฐาน จะคล้ายกันมาก กล่าวโดยแท้จริงแล้ว ที่รับช่วงต่อ จากนั้นเป็นชื่อบรรดาศักดิ์ของพระพุทธ เทพ   คนล้วนรู้จักพระโพธิสัตว์กวนอิน  พระโพธิสัตว์กวนอินมีเท่าไรแล้ว  มีอยู่เต็มไปหมด  วา!  มากเสียจนต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะนับได้หมด  แล้วองค์ศากยมุนีพุทธนี้มีเท่าไรแล้ว  ก็มีกันมากมายเหลือเกิน  2500 ปีก็มีมากมายหลายพันองค์   พระอาหนีถอฝอมีเท่า ไรแล้ว   พระเยซูมีเท่าไรแล้ว  พระแม่มารีมีเท่าไรแล้ว  องค์ปฐมแห่งเทพมีเท่าไรแล้ว   ก็มากเสียจนมองไปก็จะเห็นเต็มแน่นไปหมด   ที่พูดนี่ไม่ใช่ฝ่าเซิน หรือ เฟินเซิน  (ร่างที่แบ่งออกมา)    เพราะพวกเขาอยู่ใกล้ตรีภูมิมากเกิน ไป  การอยู่ใกล้ตรีภูมินะ  ฉิงนี้ภายในตรีภูมิและการแสดงออกต่างๆของสรรพชีวิตในตรีภูมิ  องค์ประกอบของทัศนคติชนิดต่างๆของชาวโลกที่สะท้อนออกมา  จะถูกพวกเขามองเห็นได้โดยตรง สามารถสะท้อนไปถึงพวกเขาที่นั่นโดยตรง  และสามารถรบกวนพวกเขาได้   พวกเขาเป็นเทพนอกตรีภูมิ  ไม่เหมือนกับสรรพชีวิตในตรีภูมิ  แต่นานๆไป ก็เป็นการรบกวนต่อพวกเขา

ทุกท่านทราบว่า ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดเหตุผลหนึ่งให้พวกท่านฟัง  คือคนๆนี้ ไม่ว่าเขาได้มองเห็นอะไรแล้ว  ก็ล้วนแต่กรอกเข้าไปในสมองของเขา   สิ่งที่ดีกรอกเข้าไปมากแล้ว เขาก็คือคนดี   สิ่งที่ไม่ดีกรอกเข้าไปมากแล้ว เขาก็คือคนเลว  ศิษย์ต้าฝ่าอ่านหนังสือของต้าฝ่าอยู่เสมอ  เขาก็เป็นชีวิตของหลักธรรมที่ถูกต้อง  เมื่อบำเพ็ญสำเร็จเป็นเทพ เขาก็คือ ธรรมราชา เทพอยู่ที่สูงมองดูการแสดงออกของสรรพชีวิตในตรีภูมิ  แม้ว่าพวกเขาเป็นเทพ  แต่พอเวลานานเข้า ก็จะเป็นการรบกวนต่อพวกเขา แม้สรรพชีวิตในตรีภูมิแตกต่างจากพวกเขามาก แต่ก็สามารถรบกวน  เขาได้   ดังนั้น เทพนอกตรีภูมิ พอถึงช่วงเวลาที่แน่นอนหนึ่ง พวกเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนตัว  ก็ต้องไป ก็ต้องจากไป พูดว่าจากไปแล้ว  คนที่รับการช่วยเหลืออยู่ข้างล่าง เขายังคงอยู่ตรงนั้นคิดถึงพระเยซูเอย องค์ศากยมุนีเอย  พระโพธิสัตว์กวนอิน แต่เทพไปแล้ว จะทำอย่างไรดีละ   เขาจะช่วยคนๆหนึ่งขึ้นมารับช่วงต่อจากเขา   ให้พลังแห่งธรรมอย่างเดียวกันแก่เขา  หล่อหลอมรูปร่างอย่างเดียวกันออกมาให้เขา  ซึ่งก็เรียกว่าร่างของเทพ   รูปลักษณ์ล้วนเหมือนกัน  เพราะเป็นรูปลักษณ์ที่เทพองค์ก่อนหล่อหลอมให้กับเขา  ดังนั้นจึงเหมือนกับรูปลักษณ์ของเทพองค์ก่อนมาก  และใส่องค์ประกอบของเขาเข้าไปให้อีก  มีความแตกต่างกัน แต่คล้ายกันมาก  และโดยพื้นฐานของธรรมานุภาพ และความเมตตา  พลังธรรมของ เทพนั้น ไม่ต่างกันสักเท่าไร   เพราะผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนนั้นต้องบรรลุถึงระดับชั้นนี้  หลังจากนั้นจึงรับช่วงต่อจากเขาได้  ไม่อาจพูดได้ว่า เธอชื่อ จางซัน  เขาชื่อ หลี่ ซื่อ  เมื่อท่านขึ้นไปแล้ว  ถามว่า ท่านคือใคร  ท่านบอกว่าท่านชื่อจางซัน ไม่ใช่ หลี่ซื่อ  นั่นใช้ไม่ได้   ท่านต้องเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิน  ท่านต้องเป็นเยซู  ท่านต้องเป็นองค์ศากยมุนี  ท่านต้องเป็นองค์ปฐมแห่งเทพ  ชื่อนั้นบนโลก ไม่อาจนำมาเรียกได้แล้ว  หรือพูดว่า  พอถึงช่วงระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่ง จะเกิดการเปลี่ยนเทพองค์ใหม่ทว่าตำแหน่งของเทพ  ชื่อและฉายานามของเทพ  ธรรมานุภาพของเทพ ไม่อาจเปลี่ยน

เช่นนั้นมีเล่อฝอนั้น  ทุกท่านทราบว่าในโลกนี้มี มีเล่อฝอมากเท่าใด แต่ก่อนมีพระปู้ไต้(พระสังฆจาย)บำเพ็ญสำเร็จเป็นมีเล่อฝอ ตอนที่ยังอยู่บนโลกมักจะถือย่ามใบหนึ่ง คือในเวลาที่บิณฑบาต ก็จะใส่อาหารที่ได้ไว้ในย่าม  สะพายอยู่ด้านหลัง   พระปู้ไต้มักจะอาศัยอยู่ที่เมืองหังโจวบ่อยๆ ฤดูร้อนในเจียงหนานอากาศค่อนข้างร้อน  ดังนั้นเขาจึงมักจะเปิดอกเสื้อออก  เผยหน้าท้อง ป่องๆ   ดังนั้น  จากนั้นเป็นต้นมา จึงปรากฏรูปลักษณ์อย่างนี้ของมีเล่อฝอในแดนฮั่นประเทศจีน    เพราะเวลาที่เขาละสังขาร เขาเคยเขียนกลอนบทหนึ่ง พูดว่าตนเองคือมีเล่อ  “มีเล่อ มีเล่อ มีเล่อจริง” ชาวโลกในเวลานั้น  เหล่าผู้ออกบวชต่างไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร  ผู้คนล้วนเข้าใจว่า คือมีเล่อกลับชาติมาเกิด  อ้อ พระปู้ไต้นั้นเดิมทีคือ มีเล่อกลับชาติมาเกิดนั่นเอง  ที่จริงไม่ใช่ มีเล่อ กลับชาติมาเกิด   คือเขาบำเพ็ญสำเร็จเป็นมีเล่อ  ในศาสนาพุทธวัชรยาน(ทิเบต)  กำหนดให้ลามะบำเพ็ญมุ่งสู่เทพที่เลือกเอาไว้  ก็คือจุดมุ่งหมายนี้   ที่แท้เพราะเหตุใด พวกเขาไม่กระจ่างชัด  ที่จริงก็คือจุดมุ่งหมายเช่นนี้   พอบำเพ็ญสำเร็จกลายเป็นเทพที่รับช่วงต่อจากเทพองค์นั้น  แต่ว่าล้วนแต่เป็นจิตรองที่บำเพ็ญ  จิตรองที่รับช่วงต่อ

ในประวัติศาสตร์ มีผู้บำเพ็ญขึ้นไปเป็นมีเล่อฝอมากมาย  ที่จริงล้วนเป็นการคัดเลือกจากโลกสวรรค์  จัดให้ลงมาบำเพ็ญ   มีเล่อเป็นตำแหน่งพระพุทธ佛乘  เป็นตำแหน่งทางธรรมของพระพุทธ    ในหมู่ศิษย์ ในสมัยขององค์ศากยมุนี มีคนหนึ่งจะสำเร็จเป็นมีเล่อ   ด้วยเหตุนี้องค์ศากยมุนีพุทธจึง ตรัสถึงเรื่อง ที่มีเล่อจะลงสู่โลกในยุคธรรมะปลาย   ที่จริงหาใช่ หมายถึง มีเล่อในเวลานั้น    ที่พระองค์ตรัสคือตำแหน่งของพระพุทธนี้ กับ มีเล่อองค์หนึ่งที่จะลงมาสู่โลกในอนาคต  หรือพูดว่าในเมื่อเป็นชื่อบรรดาศักดิ์ของพระพุทธแล้ว ดังนั้นผู้ที่มารับช่วงต่อเป็นใคร จึงไม่ให้ชาวโลกรู้ได้แล้ว  ชื่อเดิมก็ไม่สำคัญแล้ว  แต่พอถึงประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน  สรรพชีวิตต่างก็รู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับ การลงมาของ พระศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนธรรมจักร กับ มีเล่อฝอ   เช่นนั้นที่แท้พวกเขามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญมากแล้ว   มีเล่อที่มาในครั้งนี้ ที่แท้เขาคือใคร  จึงกลายเป็นปัญหาที่สรรพชีวิตให้ความสนใจกัน  ในอดีต กล่าวสำหรับคนแล้ว  ไม่อาจให้คนร้ได้ว่ามีเรื่องการรับช่วงต่อตำแหน่งพระพุทธ  ยิ่งไม่อาจให้คนรู้ว่าเทพในกลุ่มนั้นคือใคร   แต่เมื่อพูดกันภายในเขตแดนของเทพเซียน  ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า นั่นก็ไม่เป็นไร

เช่นนั้นก็พูดได้ว่า  บรรดามีเล่อ ที่องค์ศากยมุนีตรัสนั้น  ที่จริงก็อยู่ในยุคปลาย  คือมีเล่อฝอที่ลงมาสู่โลกช่วยเหลือคนในช่วงสุดท้ายของมนุษยชาติ  ที่จริงเรื่องนี้ในโลกก็มีบางคนรู้  ไม่เพียงแต่ในฝั่งบูรพา  ในสังคมตะวันตกก็มีบางคนรู้  ผู้ที่จะมาจริงๆคือมีเล่อ   เนื่องจากในเวลาที่ว่านี้ เทพที่อยู่ในหมู่พระพุทธ  เป็นผู้ช่วยเหลือเพียงหนึ่งเดียวของสรรพชีวิตในจักรวาล เป็นราชาที่สูงที่สุดในบรรดาราชาแห่งสวรรค์  อาศัยตำแหน่งพระพุทธมีเล่อ มาช่วยเหลือสรรพชีวิตของจักรวาล    ในเมื่ออาศัยตำแหน่งมีเล่อฝอ  เช่นนั้น ก่อนที่จะลงมาสู่โลก เขาคือใครกันละ   คือผู้ที่ลงมาจากที่สูงกว่า  เป็นผู้ที่เคยจุติลงมาในระดับชั้นมากมายที่ต่างกันทั้งหมดนั้น  ในขณะที่ก้าวลงมาทีละชั้นๆ ก็เคยเป็นเทพในแต่ละชั้นนั้น  ล้วนมีตำแหน่งทางธรรมของระดับชั้นที่ต่างกันในเวลานั้น  เมื่อลงมาถึงโลกแห่งธรรม ก็เป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ฝ่าหลุนหรือเรียกอีกอย่างว่าพระผู้ศักดิ์ผู้หมุนธรรมจักร (เสียงปรบมือ)

ในสภาพการณ์ทั่วไป ผู้ที่ลงมาโดยตรงจากระดับชั้นสูงข้างบน มารับช่วงต่อจากเทพองค์หนึ่งองค์ใดเลยนั้น  เรื่องอย่างนี้มีปรากฏน้อยมาก  แต่เทพที่เกิดอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน นั้นเป็นเรื่องปกติ  ไม่จำเป็นว่าต้องบำเพ็ญขึ้นมาจากข้างล่างทั้งหมด    หรือพูดว่า ที่เกิดอยู่บนสวรรค์ตามปกตินั้นมีมาก   ที่จัดให้ลงไปบำเพ็ญจากข้างล่างขึ้นมานั้น นับจากมีตรีภูมิเป็นต้นมา ก็มีไม่น้อย ดังนั้นต่อมาภายหลัง ผู้ที่สืบต่อตำแหน่งของพระพุทธ หรือ เทพองค์นั้น ก็เป็นวิธีการที่ปรากฏทั่วไปแล้ว  พระศักดิ์สิทธิ์ฝ่าหลุนก็คือ มีเล่อที่ลงมาสู่โลกช่วยคนในยุคนี้ และมีเล่อก็เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งของพระพุทธไปแล้ว องค์ศากยมุนีตรัสว่า มีเล่อที่อยู่ในหมู่ศิษย์ของพระองค์ในปีนั้น ขณะนั้นมีมรรคผลพระโพธิสัตว์ สิ่งนี้ในความคิดของผู้คน โดยเฉพาะคือในศาสนาจึงเข้าใจกันว่า ก่อนที่มีเล่อยังไม่ลงมาสู่โลกนั้น ทรงมีมรรคผลพระโพธิสัตว์  พอลงมาสู่โลกช่วยคน เวลาที่หยวนหมั่นก็พอดีได้มรรคผลพระยูไล   หรือคือมรรคผลสุดท้ายของพุทธะ  นี่คือหลักการปกติโดยทั่วไปที่องค์ศากยมุนีพุทธทรงตรัส ไม่ใช่สภาพการณ์ทั้งหมดของมีเล่อ หรือรูปธรรมของสภาพการณ์ ของมีเล่อองค์ไหน ที่จริงในปีนั้นเรื่องพระศักดิ์สิทธิ์ฝ่าหลุน ที่องค์ศากยมุนี ทรงตรัสถึงนั้น ตรัสไว้อย่างละเอียดมาก มากมายอย่างยิ่ง  ทุกท่านทราบว่าคัมภีร์พุทธศาสนานั้นจัดทำขึ้น หลังจากองค์ศากยมุนีไม่ทรงอยู่ในโลก ได้ 500 ปีแล้ว   ฉะนั้นกล่าวสำหรับคนรุ่นหลัง ในระหว่างการเล่าสืบต่อๆกันมานั้น คำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ค่อยๆสูญหายไปมากมาย  เมื่อเขียนลงในคัมภีร์พุทธศาสนา คำพูดจำนวนมากก็ไม่ใช่คำพูดเดิมขององค์ศากยมุนีพุทธแล้ว  โดยเฉพาะไม่สามารถจะสะท้อนคำพูดที่องค์ศากยมุนีทรงตรัสไว้ในขณะบรรยายธรรมนั้น ออกมาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมเอย  เวลาและสถานที่เอย  ทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงเจาะจง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  ดังนั้นจึงไม่ได้บันทึกเรื่องสภาพการณ์ทั้งหมดที่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ฝ่าหลุน ลงมาสู่โลก เอาไว้

ตรงนี้ ข้าพเจ้าไม่ใช่จะพูดว่า คัมภีร์พุทธศาสนาไม่ดี  ในอดีตคัมภีร์พุทธของเขานั้นสามารถใช้บำเพ็ญได้  มีพระพุทธดูแลอยู่  แต่เพราะชาวโลกนั้นตกอยู่โลกที่ชั่วร้ายด้วยเบญจพิษ   ดังนั้นสวรรค์จึงกำหนดไว้ว่าหลักธรรมที่จะเหลือทิ้งไว้ให้คนนั้น ไม่สามารถเหลือ เป็นคัมภีร์ที่แท้จริงทั้งหมดไว้ให้ได้  ดังนั้นคำพูดเดิมมากมายที่องค์ศากยมุนีทรงบรรยายไว้จึงไม่สามารถ บันทึกไว้ได้ในเวลานั้น  กล่าวตามคำพูดของคนนี่ก็คือเจตนารมณ์ของสวรรค์  กล่าวตามคำพูดของเทพ คือความต้องการของการเจิ้งฝ่า     เหตุใดคำพูดเดิมของพระเยซูที่ทรงบรรยายไว้ จึงถูกจัดทำโดยการหวนระลึกของคนรุ่นหลัง  เหตุใดธรรมะเต๋าที่เหลาจื่อบรรยายไว้ชั่วชีวิตจึงเหลือไว้เพียง 5000 คำละ  ก็เพราะไม่อาจเหลือคัมภีร์ที่แท้จริงทั้งหมดไว้ให้โลกที่ชั่วร้ายได้   เทพชั้นสูงมากไม่อนุญาตให้เหลือคัมภีร์ที่แท้จริงทั้งหมดให้มนุษย์  ที่จริง การที่ไม่เหลือคัมภีร์ที่แท้จริงไว้ให้คน ประการหนึ่งเป็นเพราะสังคมมนุษย์ไม่ใช่สังคมของเทพ ตรีภูมิควรจะเป็นโลกของหลักการที่กลับกัน การเหลือคัมภีร์ที่แท้จริงเป็นการลบหลู่อย่างหนึ่งต่อเทพ มีเพียงดินแดนแห่งธรรมะกับดินแดนต่างๆ   ที่สูงกว่า  จึงจะมีหลักธรรมที่แท้จริง กับคัมภีร์ที่แท้จริงของโลกพระพุทธ-เทพ   มีอีกสาเหตุหนึ่งคือ  เทพนั้น ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไร  ไม่อาจจะแสดงออกมาอย่างง่ายๆเพียงเพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่ง  ดังนั้นเขาจะมีองค์ประกอบมากมายอยู่ในนั้น  พวกเขาทราบว่าการสร้างตรีภูมิกับมนุษยชาติ และจุดมุ่งหมายของการดำรงอยู่ที่แท้จริงนั้น คือเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะใช้ในการเจิ้งฝ่า   พวกเขาไม่คิดจะเหลือหลักธรรมที่ตนเคยพูดเอาไว้ ไปรบกวนต่อต้าฝ่าที่แท้จริงของจักรวาลที่สุดท้ายจะถ่ายทอดในระหว่างการเจิ้งฝ่า    นี่คือมูลเหตุที่แท้จริง    แต่ไม่ว่าคนรุ่นหลังจะรำลึกขึ้นมาก็ดี  จัดทำขึ้นมาเป็นคัมภีร์ก็ดี  นั่นคือการที่คน มุ่งสู่ความดีงาม  คนกำลังแสวงหาเทพ   นั่นก็เป็นคนละเรื่องแล้ว

ศิษย์            ในจ้วนฝ่าหลุน ที่ท่านอาจารย์พูดถึงข้อกำหนดของการห้ามดื่มเหล้านั้น รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยใช่หรือไม่  อย่างเช่น  ในเวลากินข้าว ดื่มเบียร์สักแก้วแทนเครื่องดื่ม (ที่ประชุมหัวเราะ) มื้อเช้าทานโจ๊กชามหนึ่ง  เหล้าข้าวเหนียว  หรือในเวลาปกติ บางครั้งทานช้อกโกเลตผสมแอลกอฮอล์สักแท่ง     (ที่ประชุมหัวเราะ) ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือไม่

อาจารย์       ถ้ารับรู้ได้จริงว่า บำเพ็ญเพื่ออะไร  เรื่องพวกนี้ล้วนสามารถเข้าใจได้   เพียงแต่ว่าสังคมยุคนี้ทำอะไรเสียจนยุ่งเหยิงไปหมดแล้ว  ท่านไม่ดื่มเหล้า  ก็ผสมองค์ประกอบของเหล้าเข้าไป  ท่านไม่ได้ดื่มเหล้า แต่ในท้องท่านก็อาจมีเหล้าอยู่แล้ว  เพราะสังคมนี้ได้กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้ว  และไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกท่านก็ไม่ทานอาหารแล้ว  และการดำเนินชีวิตในสังคมตะวันตก ก็เคยชินกับปัญหานี้แล้ว  โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส เวลาทานข้าวก็ดื่มเหล้าหนึ่งแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่ม  ผู้คนต่างทำเช่นนี้กันหมด  ตัวเองไม่ทำเช่นนี้  คนในบ้านจะรู้สึกแปลกประหลาด   ดังนั้นในเวลาที่ถ่ายทอดฝ่าในปีนั้น ข้าพเจ้าจึงพูดว่า  ถ้าเป็นสภาพการณ์อย่างนี้  ผู้ฝึกใหม่ท่านก็ดื่มถ้วยเล็กๆสักถ้วยก็ไม่เป็นไร   การบำเพ็ญใช่ไหม  ที่ดูก็คือใจคน  แต่กล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญ ถ้าจะก้าวหน้าก็ต้องปฏิบัติต่อการบำเพ็ญอย่างเข้มงวด   ถ้าหากสามารถกำหนดต่อตัวเองอย่างเข้มงวดได้จริง  เช่นนั้นทุกท่านก็จะสามารถทำด้านนี้ได้ดีหน่อย หากตนเองรู้สึกไม่เห็นความสำคัญกับด้านนี้ก็จะย่อหย่อนไปหน่อย   จะมีความแตกต่างกันเช่นนี้

พูดถึงตรงนี้นะ  ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงตัวเองสักเล็กน้อย   พวกท่านล้วนทราบว่าหลายปีก่อน อาจารย์มักจะไม่อยู่ประจำที่หนึ่งๆ  เพราะในท่ามกลางการประทุษร้ายนั้น  สิ่งชั่วร้ายจำนวนมหาศาลของอีกมิติ พากันตระเวนหาข้าพเจ้าไปทั่ว  ในตอนนั้นองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมีมากมายเหลือเกิน  เต็มไปหมดในมิติต่างๆของตรีภูมิ  พวกมันก็สามารถควบคุมคนชั่วค้นหาข้าพเจ้าจนพบได้  แล้วรบกวนข้าพเจ้าในการรวมพลังเจิ้งฝ่า กับการกวาดล้างสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงย้ายสถานที่อยู่เสมอ  ในเวลานั้น โดยพื้นฐานแล้ว ก็อยู่ในรถยนต์ทั้งวัน  เดินทางอยู่ทุกวัน  บทกลอนที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ว่า “รถวิ่งนับแสนลี้” ที่แท้ก็คือสภาพการณ์ในเวลานั้น  เคลื่อนย้ายอยู่เสมอ ร่วมกับการป้องกันของเทพและพลังกงที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งกล่าวสำหรับสิ่งชั่วร้ายแล้ว คือการซ่อนอำพรางตัวทั้งหมด  สิ่งชั่วร้ายก็ตรวจไม่พบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน  โดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน  จุดประสงค์คือข้าพเจ้าต้องการกวาดล้างองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายโดยเร็ว  เพิ่มความเร็วของวิถีการเจิ้งฝ่า  ยังมีอีกคือ เพื่อไม่ให้การจัดการเรื่องต่างๆของการเจิ้งฝ่า ถูกรบกวน  ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ดูว่าผู้ฝึกทำกันอย่างไรบ้าง  เช่นนี้แล้วก็จะมีปัญหาของการกินอยู่ ในการเดินทางใช่ว่าไปถึงไหนก็จะมีร้านอาหารจีนอยู่ (ที่ประชุมหัวเราะ)  บ่อยครั้งไปทานอาหารอเมริกัน    อาหารญี่ปุ่น  อาหารเกาหลี  อาหารยุโรป  อะไรๆข้าพเจ้าก็ทานได้   แต่มีร้านอาหารหลายๆแห่ง  ท่านเข้ามาทานแต่อาหาร  ไม่ดื่มเครื่องดื่ม  เจ้าของร้านก็ไม่ค่อยพอใจ   (หัวเราะ)  โดยเฉพาะเมื่อคนรอคิวกันมาก  เพราะร้านอาหารจำนวนมากหารายได้จากเครื่องดื่มเป็นหลัก  ข้าพเจ้าจึงคิดวิธีการหนึ่ง  เดี๋ยวนี้มีเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ข้าพเจ้าจึงเอาเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ยอมจ่ายสักหน่อย   เมื่อพูด ก็ต้องพูดกันอย่างนี้  แต่ไม่ใช่บอกให้พวกท่านเลียนแบบข้าพเจ้า

พูดถึงตรงนี้  ข้าพเจ้านึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้  หลายปีมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้บรรยายฝ่าเรื่องหนึ่งให้กับทุกท่าน   เมื่อตอนที่การประทุษร้ายรุนแรงมาก โดยเฉพาะในปีค.ศ.2000  ในขณะที่ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่เปิดโปง การกุข่าวเท็จโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับข้าพเจ้าของพวกชั่วร้ายนั้น  มีผู้ฝึกคนหนึ่งพูดออกมาประโยคหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าประทับใจอย่างลึกซึ้ง  และต้องแก้การรับรู้ให้ถูกต้อง  หัวหน้ามารกับคอมมิวนิสต์จีนกุข่าวเท็จกับผู้ฝึกว่า อาจารย์ของพวกท่าน มีเงินอย่างนั้น อย่างนี้   พักอยู่ในห้องพักหรูหราที่ปักกิ่ง กับ ฉางชุน  ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างไรบ้าง  ในเวลานั้น ที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าอยู่ในประเทศจีน การดำรงชีพของข้าพเจ้านั้นเรียบง่ายมาก   ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่คนหนึ่งพูดว่า  อาจารย์ของพวกเรานั้นดีที่สุด  ไม่ใช่เป็นอย่างนี้  ถ้าหากอาจารย์ของพวกเราเป็นเช่นว่านั้น ฉันก็ไม่เอาแล้ว    ในใจข้าพเจ้าเวลานั้นยากจะรับได้  ข้าพเจ้ารู้สึกเห็นใจและเข้าใจได้ถึงความทุกข์ยากของเทพที่เคยลงมาช่วยคนในปีนั้นยิ่งขึ้น  การบำเพ็ญนั้นคือ การบำเพ็ญตนเอง  ทำไมต้องดูคนอื่นด้วยละ

ข้าพเจ้าสอนทุกท่านบำเพ็ญ  แต่ไม่เท่ากับว่าข้าพเจ้าก็เหมือนพวกท่านที่กำลังบำเพ็ญ  หากเป็นเช่นนี้  พวกเราไม่ดีแล้ว  พวกท่านก็ไม่บำเพ็ญกันแล้ว  ใช่เช่นนี้ไหม  ในฝ่าที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดให้พวกท่าน  ไม่อาจพูดว่าผู้เป็นอาจารย์ต้องบำเพ็ญอย่างทุกข์ยากเหมือนกับคนที่บำเพ็ญ เพราะข้าพเจ้านั้นกำลังรับทุกข์แทนสรรพชีวิตจึงถูกสิ่งชั่วร้ายโจมตี   โดยเฉพาะการบำเพ็ญต้าฝ่านั้น บำเพ็ญโดยไม่ออกจากโลกียโลก มีศิษย์ทุกระดับชั้นในสังคม จะสามารถเหมือนกับศิษย์ทั้งหมดได้อย่างไร และทำไมจะต้องเอาแต่ดำเนินชีวิตเหมือนกับผู้ฝึกที่มีกรรมหนักที่สุดหรือยากลำบากที่สุด  ถ้าหากสิ่งที่อาจารย์ทำไม่เหมือนกันกับท่านก็ไม่ได้  ก็ไม่บำเพ็ญแล้วใช่ไหม   อาจารย์ที่ช่วยเหลือพวกท่านก็ต้องเหมือนกับศิษย์   นี่ไม่ใช่พิษร้ายของวัฒนธรรมพรรคของคอมมิวนิสต์จีนหรือ คน คิดที่จะให้อาจารย์ที่มาช่วยเหลือ ทนทุกข์พร้อมกับคนด้วยจริงๆจึงจะยอมรับอย่างนั้นหรือ   ที่จริงสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบุกเบิก  ปัญหาที่ข้าพเจ้าจะแก้ไข  ในระหว่างการเจิ้งฝ่า  ก็รวมถึงปัญหาที่เทพซึ่งลงมาช่วยคน จะไม่ถูกสรรพชีวิตในตรีภูมิทำร้าย นับจากนี้เป็นต้นไป    เทพที่ช่วยเหลือคนนั้นมาช่วยคน  ไม่อาจจะเหมือนกับคนได้   ในอดีตการแสดงออกของพวกเขานั้นยากลำบากเหมือนกับคน กระทั่งยังทุกข์ยากกว่าคนเสียอีก  เพราะว่าคนนั้นช่วยเหลือได้ยาก  เทพเองช่วยแบกรับบาปกรรมแทนคน  และเพื่อสอนคนด้วยการกระทำ  บอกให้คนศึกษา  มีเจตนาทำเช่นนี้ให้คน  บอกให้คนทำดี   เทพนั้นไม่มีบาปกรรมจะทุกข์ยากได้อย่างไรกัน  แต่ถูกกระทำเพราะกรรมของคน

อันที่จริงเทพที่มาช่วยคน ไม่อาจจะเหมือนกับผู้ที่ถูกช่วยเหลือ   คนๆหนึ่งตกลงไปในบ่อโคลน  แล้วบอกว่า ฉันอยู่บนฝั่งดึงท่านขึ้นมา ท่านจะไม่ยอม  ท่านพูดว่า คุณต้องกระโดดลงมา เป็นเหมือนกับฉัน จึงจะช่วยฉันได้  ใช่อย่างนี้หรือไม่  ไม่มีเหตุผลเช่นนี้  ในระหว่างการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้ายครั้งนี้ มีผู้ฝึกเท่าไรที่มีจิตใจอย่างนี้ ก็มองเห็นได้แล้ว  หลังจากได้ยินข่าวโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์ ก็ตกลงไป   ที่ผ่านมาในการบรรยายธรรมข้าพเจ้าเคยพูดถึงเหตุผลหนึ่ง อย่างเช่น มีวิธีพูดอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมพรรคของคอมมิวนิสต์จีน ว่าเวลาที่จะบอกให้คนอื่นทำดี ตนเองต้องทำดีก่อน   เช่นนั้นในขณะที่มีคนกำลังทำเรื่องไม่ดี พอถูกคนอื่นชี้ออกมาแล้ว ก็จะพูดว่า  คุณยังทำดีไม่ได้ คุณอย่ามายุ่งกับฉัน  คุณจะยุ่งกับฉัน ก่อนอื่นคุณต้องทำดีก่อน นี่เป็นหลักการที่บิดเบือนแบบเดียวกับการรับรู้ข้างต้น อาจารย์ที่มาช่วยคน ไม่มีปัญหาการทำไม่ดี  มันเป็นหลักการที่เลวของวัฒนธรรมที่บิดเบือนของพรรคมาร             หรือพูดว่า  เทพไม่สนใจว่าจะใช้รูปแบบอะไรมาช่วยคน  ดังนั้นเทพองค์นี้ก็ต้องเหมือนกับคน  เช่นนี้ก็ไม่ใช่หลักการที่แท้จริง  แต่เทพก็สามารถจะเลือกใช้คำพูดหรือการกระทำในการสั่งสอนคน  นั่นเป็นความเมตตาของเทพ  และหาใช่ว่าเทพสมควรต้องเป็นเช่นนั้น  จุดนี้  ทุกท่านต้องเข้าใจให้ชัดเจน   (เสียงปรบมือ)  องค์ศากยมุนีก็ดี  พระเยซูก็ดี นั้นทรงทนทุกข์อย่างมากอยู่ในโลกก็เพื่อคน   ที่จริงพวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อย  แต่เนื่องจากการแบกรับกรรมแทนคนมากเหลือเกิน  ขณะเดียวกัน ในด้านนี้ ยังมีเหตุที่เกิดจากหลักธรรมเก่าของจักรวาลที่ไม่สามารถ หยวนหรง(ปรับแก้อย่างสมบูรณ์แบบ)สภาพการณ์ชนิดนี้ได้   ทำให้พวกเขาต้องภิกขาจารในหมู่คน และถูกคนประทุษร้าย   ล้วนแต่ทุกข์ยากมากตราบชั่วชีวิต  ในจุดนี้ทุกท่านต้องกระจ่างชัด

ต่อจากเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อครู่    ในอาหารที่มีองค์ประกอบของเหล้าอยู่นั้น ในช้อกโกเลตมีแอลกอฮอล์อยู่  พวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร  แต่ผู้ที่กำหนดตัวเองอย่างเข้มงวดได้ ก็จะทำได้ดีหน่อย  สำหรับผู้ฝึกใหม่ หรือผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าไม่มาก ก็ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ ก็เข้าใจว่าเขาทำได้แย่มาก   ยึดกุมให้ดีด้วยตัวเองเถิด  ฝ่านั้นก็บรรยายกันได้เช่นนี้  อาจารย์บอกให้พวกท่านบำเพ็ญโดยสอดคล้องกับสภาพของคนธรรมดาสามัญมากที่สุดแต่โดยสรุปแล้วต้องเรียกร้องตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เรียกร้องตนเองให้สูงยิ่งขึ้นอีก  นี่ก็มีความแตกต่างกัน  ในฐานะผู้บำเพ็ญต้าฝ่า  หากพูดว่าฉันต้องดื่มเหล้า  นั่นก็คือจิตยึดติด

ศิษย์            จักรวาลทั้งหมดได้ทำไปจนถึงที่สุดแล้วในการเจิ้งฝ่า ประวัติศาสตร์กำลังจะเข้าสู่ ช่วงเวลาใหม่แล้ว  แต่คำพูดที่ใช้แสดงความเคารพต่ออาจารย์ ยังไม่เป็นเอกภาพ (ที่ประชุมหัวเราะ)

อาจารย์       จะปฏิบัติอย่างไรต่ออาจารย์หรือ  ที่จริงนับตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มถ่ายทอดฝ่า  ก็ได้พูดอย่างชัดเจนแล้ว   ผู้คนจะเรียกข้าพเจ้าว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้น  ท่านเรียกชื่อของข้าพเจ้า   เรียกข้าพเจ้าว่าอาจารย์  อะไรก็ได้  อาจารย์ไม่เกี่ยง  แต่ว่า ถ้าท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่าจริงๆ  ท่านจะเรียกชื่ออาจารย์โดยตรงนั้น ไม่ถูก   คนธรรมดาสามัญเรียกชื่อข้าพเจ้าไม่เป็นไร  เขาเรียกอะไรก็ได้  ศิษย์ต้าฝ่าต้องเรียกอาจารย์  เรียกครู  ได้ทั้งนั้น  ท่านอยากจะเรียกอะไรพวกท่านก็เรียกอย่างนั้น แต่อย่าได้เรียกว่า พระพุทธ เพราะไม่ว่าอย่างไร  อาจารย์ก็ใช้ร่างกายคน บรรยายฝ่า  กำลังช่วยเหลือพวกท่านโดยใช้รูปแบบของร่างกายคน เมื่ออยู่ในโลก ก็ปรากฏออกมาโดยอาศัยร่างกายคน   ร่างคนนี้ไม่อาจเรียกเป็นพระพุทธได้   ถ้าเรียกร่างคนว่าพระพุทธ ก็เป็นการลบหลู่พระพุทธ   เช่นนั้นผู้ฝึกบางคนคิดในใจว่า  ในใจฉันรู้ว่าท่านคือใคร   นั่นคือท่านรู้อยู่ในใจ ( ที่ประชุมหัวเราะ ,ปรบมือ) ในใจท่านจะเรียกอะไรก็ไม่มีปัญหา (อาจารย์หัวเราะ)

ศิษย์            ศิษย์ต้าฝ่าเขตหนานชงเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ขอส่งความคารวะอย่างสูงมายังท่านอาจารย์  ฝากสวัสดีท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ คนที่อยู่ไกลบนเขตภูเขานั้นไม่อาจได้รับข่าวสาร จะทำอย่างไรดี

อาจารย์       ขอบใจศิษย์ต้าฝ่า เขตหนานชง  ไม่เป็นไร  ทุกท่านอย่าได้ร้อนใจ เรื่องมากมาย ไม่ใช่มีฝ่าเซินของอาจารย์ทำอยู่หรือ ยังมีเหล่าเทพที่แสดงบทบาทที่ถูกต้องกำลังช่วยเหลืออยู่อีก   และในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีศิษย์ต้าฝ่า มากมายอย่างนั้น เรื่องมากมายพวกเขาล้วนสามารถไปทำได้    หากพวกเขาไม่ได้ยินจริงๆ  เช่นนั้นก็มีวิธีที่จะทำได้  หากตกหล่นไปจริงๆก็สามารถจัดการได้  ที่จริงไม่อาจตกหล่นได้   ทุกท่านทราบไหมว่า หลังจากที่ “จิ่วผิง” ออกมา  เพียงแค่หนึ่งเดือนทั่วประเทศจีนก็รู้กันแล้ว  นี่คือสิ่งที่ให้กับคน โดยเฉพาะคนจีน ต้องให้ทุกๆคนได้มีโอกาส (เสียงปรบมือ)  ในชนบทที่ห่างไกลนั้น มีบางแห่งค่อนข้างห่างไกลข่าวสาร(ไกลปืนเที่ยง)  เทพต่างกำลังช่วยถ่ายทอดให้  ส่งต่อไป  ไม่ช้าก็ล้วนจะทราบกัน  เพราะทุกๆคนต่างต้องแสดงท่าที ในช่วงที่สำคัญที่สุดนี้

ศิษย์            การพูดกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่มากมาย โดย เฉพาะคือสมาชิก60 ล้านคนของคอมมิวนิสต์จีน  ให้สามารถกระจ่างในธาตุแท้ของพรรคมารได้ จนแตกหักกับมันได้อย่างถึงที่สุดนั้น จำเป็นต้องมีขั้นตอนหนึ่ง(ระยะเวลาหนึ่ง) ถ้าหากในวันที่เริ่มต้นการคิดบัญชีกับพรรคชั่ว  คนเหล่านี้ที่ถูกตีตราประทับจะเป็นอย่างไรบ้าง

อาจารย์      เรื่องที่เทพจะทำนั้นย่อมจะละเอียดรอบคอบอย่างแน่นอน

                   โอกาสที่ให้กับแต่ละคนนั้นเท่าเทียมกัน  ในอนาคตพวกท่านจะเห็นได้หมด  หากในการเจิ้งฝ่าครั้งนี้  พูดว่าไม่ได้ถ่ายทอดไปถึงหูใคร  จะเป็นไปได้หรือ   ขณะ ที่ชาวโลกกำลังหลบหลีกการประทุษร้ายแล้วพูดว่า ไม่ได้ยินต้าฝ่ามาก่อน  นั้นไม่จริง  แน่ละการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการเจิ้งฝ่านั้นจะไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าคนทั้งหมดจะสามารถเป็นศิษย์ต้าฝ่าได้  แต่นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ของการคงอยู่หรือดับสูญของสรรพชีวิต  การคงอยู่ของตรีภูมิล้วนแต่เพื่อการเจิ้งฝ่าครั้งนี้   สุดท้ายเรื่องใหญ่อย่างนี้ของการช่วยเหลือสรรพชีวิต จะไม่ถ่ายทอดให้คนหนึ่งคนใด ไม่ถ่ายทอดให้สรรพชีวิต  ข้าพเจ้าผู้ทำการเจิ้งฝ่าย่อมจะไม่ให้อภัยพวกเขา (เสียงปรบมือ)  คนนั้นล้วนจะทราบกันหมด  สักคนเดียวก็ไม่อาจให้ตกหล่น  จะเลือกอะไรนั่นเป็นเรื่องของพวกเขาเอง  นี่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด  ทั่วทั้งตรีภูมิ  สรรพชีวิตในตรีภูมินั้น ล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้   กลับจะตกหล่นคนในวันนี้ได้หรือ  นั่นย่อมไม่ได้   ข้าพเจ้าคิดว่านี่ไม่ควรมีปัญหานะ

ศิษย์            ขอเรียนถามท่านปรมาจารย์  เร็วๆนี้มีผู้ฝึกส่วนหนึ่งรู้สึกว่า ถูกสสารอีกมิติบีบรัด รุนแรงมาก  นี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เจิ้งฝ่าหรือไม่

อาจารย์       ช่วงก่อนหน้านี้ มีผู้ฝึกบางคนไอ ผู้ฝึกบางคนเกิดอาการแพ้ที่ไม่ปกติบางอย่าง  โดยเฉพาะคือ หลังจาก “จิ่วผิง”ออกมาได้ช่วงหนึ่งแล้ว  ก็คือการกระทำต่อองค์ประกอบในร่างกายของคนโดยวิญญาณร้ายของพรรคชั่ว   ขณะที่ทุกท่านฟาเจิ้งเนี่ยน ต้องกำจัดมันทิ้งไป  สำหรับศิษย์ต้าฝ่า มันไม่สามารถส่งผลได้มากนัก  แต่มันสามารถรบกวนได้  เมื่อไม่นานมานี้  รวมถึงบรรดาการรบกวนที่เกิดขึ้นในด้านอื่น  โดยพื้นฐานล้วนเป็นการกระทำขององค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้

โดยพื้นฐานแล้ว องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น  ทั้งในและนอกตรีภูมิ ที่กดอัดลงมาเมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 99 นั้นถูกกวาดล้างไป ไม่เหลืออะไรแล้ว  คือก่อนที่พลังยิ่งใหญ่ของการเจิ้งฝ่า ยังมาไม่ถึงชั้นผิวนอกของมิตินี้ ที่นี่ยังจะมีองค์ประกอบที่อิทธิพลเก่าเคยสร้างเอาไว้อยู่  บวกกับองค์ประกอบของวิญญาณร้ายของพรรคชั่ว ซึ่งจะยังคงทำชั่วกันอยู่   เพราะว่าในมิตินี้ก็มีพลังกงที่ข้าพเจ้าเหลือไว้ตั้งนานมาแล้ว  ยังมีเหล่าเทพถูกต้องอีกจำนวนหนึ่ง กับศิษย์ต้าฝ่า และองค์ประกอบที่ถูกต้องของศิษย์ต้าฝ่า ซึ่งได้กวาดล้างองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าไปจนเหลือไม่ถึง หนึ่งในร้อยล้านส่วน ของที่ผ่านมา  สิ่งชั่วร้ายจำนวนมากมายล้วนถูกกวาดล้างไปแล้ว   ในปัจจุบันมิติชั้นผิวนอกมีอยู่เพียง ร้อยละ 8-9 (เสียงปรบมือ)  และองค์ประกอบของวิญญาณร้ายของพรรคชั่ว ก็กำลังถูกดับสลายเป็นบริเวณกว้างใหญ่แล้ว โดยเฉพาะช่วงเร็วๆนี้  กวาดล้างไปอย่างรวดเร็วมาก  มิติอื่นที่เจิ้งฝ่าเสร็จแล้ว ล้วนแต่สลายไปแล้ว ขณะนี้ในมิติชั้นผิวนอกมีเพียงไม่ถึง 1 ใน หมื่นของยอดรวมในอดีต ประมาณว่าเหลืออยู่ในมิติชั้นผิวนอกเพียงร้อยละ7 สนามที่ต้าฝ่าวาง(แผ่คลุม)ลงไปในโลกที่ ครอบครองมิตินี้  ควรจะกระจายไปได้ถึงร้อยละ 45   เมื่อดูจากสัดส่วนนี้  องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าที่เหลือไว้ในมิติชั้นผิวนอก กับพวกปีศาจทราม บวกกับองค์ประกอบของวิญญาณร้ายของพรรคชั่ว  รวมกันแล้วเป็นร้อยละ 15   สนามที่ต้าฝ่าวางลงมาในมิตินี้ ครอบครอง ร้อยละ 45 นี่ยังไม่ได้นับรวม ผลกระทบของศิษย์ต้าฝ่าเองเข้าไปด้วย  เมื่อข้าพเจ้านับรวมองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าเข้าด้วย ก็มีเพียงร้อยละ 15  นี่ข้าพเจ้าพูดถึง ก่อนที่พลังเจิ้งฝ่าที่ยิ่งใหญ่จะมาถึง ชั้นผิวนอก ขณะนี้สนามมิติชั้นผิวนอกของมนุษย์นั้น  องค์ประกอบของต้าฝ่าได้ครอบครองสนามไว้ร้อยละ 45 แล้ว  ยังไม่นับตัวศิษย์ต้าฝ่าเองเข้าไป

ศิษย์            เรียนถามว่าควรแบ่งแยกการงานกับ การบำเพ็ญอย่างไรดี ปัจจุบันโครงการมากมายของพวกเรามีปัญหาการจัดการอยู่

อาจารย์       ถ้าเป็นเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า ที่แท้โดยตัวมันเองก็คือ การบำเพ็ญ  แต่ไม่อาจพูดว่า เมื่อทำเรื่องของต้าฝ่าแล้ว ก็ แทนการศึกษาฝ่าได้แล้ว  นั่นไม่ถูก  ข้าพเจ้าพูดแล้วมิใช่หรือว่า   ทั้งสามเรื่องล้วนต้องทำ  ทั้งสามเรื่องล้วนต้องทำให้ดี ใช่ไหม

นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  ผู้ฝึกบางคนได้ก่อตั้งรูปแบบวิธีการของสื่อ หลายๆอย่างขึ้นมา  หรือรูปแบบอื่นในลักษณะของบริษัทในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  บริหารจัดการตามรูปแบบบริษัทของคนธรรมดาสามัญ   นี่ไม่ผิด  ทุกท่านอย่าเข้าใจว่านี่ ผิด  หากเรื่องใดไม่สามารถจัดการมันอย่างได้มาตรฐาน  ไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่า  ทำสื่อก็ดี  ก่อตั้งบริษัทก็ดี  นี่ล้วนเป็นรูปแบบของสังคมมนุษย์  คนที่นี้ มันมีรูปแบบการจัดการชุดหนึ่ง  ศิษย์ต้าฝ่าสามารถถือเป็นกระจกสะท้อนได้  ไม่อาจพูดว่ามันผิด   แต่เมื่อถึงระยะหนึ่งแล้ว  บริษัทยังไม่สามารถเดินได้บนทางที่เที่ยงตรง  ก็จะมีความยากลำบากระดับหนึ่ง แต่จะต้องค่อยๆทำให้ได้เช่นเดียวกับการจัดการบริษัท  ยิ่งมีผลกระทบต่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่าทั้งทางตรงและทางอ้อมได้  ข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านก็พยายามร่วมมือกันให้ดี   สิ่งที่มีผลดีต่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ก็พยายามทำมันให้ดี

ศิษย์            หลังจาก “จิ่วผิง”ออกมาแล้ว คนในบ้านที่ไม่บำเพ็ญบางคนไม่เข้าใจ  ตรงนี้คือการสะท้อนว่าเมื่อก่อนการบำเพ็ญของศิษย์ไม่ดีพอ จะขจัดการรบกวนชนิดนี้ได้อย่างไร

อาจารย์       คนในบ้าน แต่ก่อนแม้จะเข้าใจ  แต่ก็ตื้นเขินมาก  ท่านไม่ได้ให้เขาเข้าใจความจริง อย่างแท้จริง

หลังจาก “จิ่วผิง”ออกมา ได้เกิดสถานการณ์อย่างหนึ่ง  คือการประกาศลาออกแทนคนในบ้าน  คนในบ้านบางคนไม่ยอม  “ไม่ทำไม่ได้” ฉันลาออกแทนให้คุณแล้ว (ที่ประชุมหัวเราะ) ที่จริงเขาไม่ยอม ก็ไม่ถูกจริงๆ     สามารถทำแทนผู้อื่นได้ แต่เขาต้องเห็นชอบด้วย  เขาไม่เห็นชอบด้วย ก็ทำไม่ได้  เทพล้วนมองที่การเลือกของคน  เรื่องนี้สะท้อนว่าผู้ฝึกหลายคนนั้น อธิบายความจริงกับคนในบ้านได้ไม่ดี  ไม่เพียงพอ  หรือทำไม่ชัดเจน   พวกท่านทราบไหมว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดคืออะไร   ก็คือท่านรู้สึกว่า เขาเป็นญาติฉัน ท่านไม่ได้ถือว่าเขาเป็นสรรพชีวิตหนึ่ง  ท่านไม่ได้ถือเขาเหมือนกับ ชีวิตที่เป็นเอกเทศทั้งหลาย  ท่านต้องไปอธิบายกับคนในบ้านอย่างละเอียดจริงๆจังๆเหมือนกับที่อธิบายกับชาวโลก   เมื่อท่านถือว่าเขาเป็นญาติของตัวเองแล้ว  แสดงออกมาอย่างไม่เห็นความสำคัญแล้ว  ก็บรรลุผลที่ดีมากไม่ได้  กระทั่งท่านรู้สึกว่าเขาเป็นญาติฉัน  ฉันสามารถทำแทนเขา  นั่นล้วนไม่ถูก  องค์ประกอบของตรีภูมินั้น ล้วนแต่เพื่อการเจิ้งฝ่าวันนี้   เรื่องที่ใหญ่อย่างนี้จะทำแบบขอไปทีนั้นไม่ได้  ชีวิตหนึ่งๆนั้น ไหนเลยจะสั้นๆง่ายๆ   ในเวลาวิกฤตชีวิตไหนจะสามารถถูกผู้อื่นแทนได้  ชีวิตหนึ่งชีวิตใด จะไม่ให้โอกาสเขา ในการเลือกอนาคตของตัวเองได้ไหม   ในเวลาวิกฤต ชีวิต ต้องยืนยันความเป็นจริงให้กับตนเอง ดังนั้นทุกท่าน ที่ในบ้านมีสถานการณ์เช่นนี้  ล้วนแต่ต้องอธิบายความจริงอย่างรอบคอบ  จะทำแทนเรื่องอะไรของคนธรรมดาสามัญในบ้าน ก็สามารถทำได้   แต่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของชีวิตหนึ่งนั้น จะทำแทนไม่ได้  ถ้าท่านคิดจะช่วยเหลือญาติจริงๆ  เช่นนั้นท่านก็ไปอธิบายกับเขา เหมือนกับการอธิบายความจริงกับคนอื่น  เพราะด้านนั้นที่เข้าใจของคน ต่างทราบดี   ชาตินี้ฉันเป็นญาติของคุณ  ชาติต่อมาไม่แน่ว่าจะเป็นญาติของใคร   พวกเรานั้น มีวาสนาต่อกันชาติเดียว  ก็เหมือนกับอยู่โรงเตี๊ยม  น้อยหน่อยก็คืนหนึ่ง  รุ่งขึ้นต่างแยกย้ายกันไป  ใครจะแทนใครได้ละ  ที่จริงก็เป็นเช่นนี้

ศิษย์            ควรจะผลักดันเรื่องการฟ้องร้องคนชั่วอย่างไร ในอัฟริกา  สถานการณ์ปัจจุบันมักมีการรบกวน  บทบาทของการฟ้องร้องเจียงในระหว่างการเจิ้งฝ่าเป็นอย่างไร

อาจารย์       เรื่องเหล่านี้ที่ทุกท่านทำกัน ข้าพเจ้าล้วนแต่ยอมรับ  และทำได้ดีมาก  สามารถพูดว่า ได้ทำหลายเรื่องที่งดงาม  สร้างความหวาดหวั่นให้สิ่งชั่วร้ายกับคนชั่วได้  ทำให้ชาวโลกรับรู้ต่อสิ่งชั่วร้ายได้แล้ว และกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ล้วนแต่ก่อผลที่ดีมากในด้านต่างๆ  สมควรทำ  และไม่ได้ทำโดยสูญเปล่า  พูดถึงว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรนั้น  จะผลักดันกันอย่างไร  อันนี้ต้องให้พวกท่านทำเอง  ทำได้ระดับไหนก็ต้องดูพวกท่าน ที่จริงสำหรับการบำเพ็ญของแต่ละคน  นั่นคือพวกท่านกำลังเดินบนเส้นทางของตัวเอง เรื่องเหล่านี้ทำได้ดีมาก  บางครั้งได้เห็นเรื่องเหล่านี้ที่พวกท่านทำ  ข้าพเจ้านั้นร้องเชียร์พวกท่านอยู่จริงๆ

ศิษย์            ผมมีญาติคนหนึ่งเป็นสมาชิกพรรค  ในจีนแผ่นดินใหญ่  ตัวเขาเองไม่อยากลาออกจากพรรค  พอผมแนะให้ทำ ก็ไม่ฟัง  เมื่อถึงเวลากวาดทิ้ง จะเสียชีวิตหรือไม่

อาจารย์       (หัวเราะ) กวาดทิ้ง หรือไม่กวาดทิ้ง  เหลือรอดหรือไม่  นี่เป็นเรื่องในวันหน้า  ขณะนี้ได้แต่คิดช่วยเหลือคน  ยึดติดกับอนาคตก็ไม่มีประโยชน์  เพราะเจิ้งฝ่ามาถึงที่นี่ ก็จะมีมาตรฐานอยู่  แต่มีจุดหนึ่งที่แน่นอน  ไม่ว่าพวกเราจะทำกันอย่างไร  มีคนส่วนมากจำนวนหนึ่งซึ่ง จะช่วยเหลือไม่ได้แล้ว ในนี้อาจรวมถึงพวกที่ไม่อยากฟังความจริงเหล่านั้น   ต่อความจริงไม่อยากรับฟัง คนที่ไม่อยากอ่าน “จิ่วผิง” นั่นก็เป็นการเลือกของพวกเขาเอง สิ่งที่ทุกท่านควรทำก็ทำไปหมดแล้ว  ในระหว่างถูกประทุษร้าย ศิษย์ต้าฝ่ายังต้องช่วยเหลือสรรพชีวิต  ฟันฝ่าความยากลำบากนานาชนิดไปบอกความจริงกับคน  คนบางคนกลับไม่อยากฟัง  และศิษย์ต้าฝ่านั้นช่วยเหลือคนในขณะถูกประทุษร้าย  ไม่อยากฟัง  ไม่อยากอ่านนั่นก็เป็นวิธีการเลือกอย่างหนึ่งของคน  ไม่อยากจะได้รับการช่วยเหลือ ก็ได้แต่ตามพรรคมารไปแล้ว

ศิษย์            ก่อนบำเพ็ญและหลังบำเพ็ญ ไม่ได้ออกไปทำงานตลอดมา  หลังบำเพ็ญ อยู่ในบ้านยิ่งมีเรื่องการเผยแพร่ฝ่ามากยิ่งขึ้น เช่นนี้นับว่าสอดคล้องกับรูปแบบสังคมของคนธรรมดาสามัญหรือไม่  หรือว่าตอนนี้ต้องออกไปหางานทำ

อาจารย์       ถ้าหากด้านเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ลำบาก  ไม่มีภาระ  จะทำงานหรือไม่ทำงาน นั่นขึ้นอยู่กับท่านเอง  ไม่มีปัญหาสอดคล้องกับรูปแบบการบำเพ็ญ  ข้าพเจ้าทราบว่ามีผู้ฝึกบางคนยืมเงินไว้มากมาย  ตัวเองไม่ไปทำงาน  บอกว่าตัวเองยืนยันความถูกต้องของฝ่าไม่มีเวลาทำงาน  เงินที่ยืมก็ชดใช้ไม่ได้  นี่จึงเป็นปัญหา  พวกท่านเคยคิดหรือไม่  ในหลักการของฝ่า อาจารย์เคยพูดไว้ว่า  ติดหนี้ต้องชดใช้  บำเพ็ญแล้วหรือหยวนหมั่นแล้ว  หนี้อะไรก็ไม่ชดใช้ทั้งนั้นก็ไปแล้ว  หยวนหมั่นเป็นเทพไปแล้ว  หนี้ที่ติดค้าง ใครจะชดใช้ละ  ต่อให้ติดค้างศิษย์ต้าฝ่าด้วยกันก็ไม่ถูกต้อง  แน่ละผู้ฝึกบางคนบอกว่าไม่เอา  ฉันให้เธอ  นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  นั่นคือการมอบให้  เป็นคนละเรื่องกับการติดค้าง  อย่าเดินสุดขั้ว  ในใจนั้นกำลังคิดว่าเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่านี้กำลังจะจบสิ้นแล้ว  ฉันติดค้างเธอ ฉันก็ไม่ต้องชดใช้แล้ว  พอถึงเวลาที่สิ้นสุด ก็จบกันแล้ว  (ที่ประชุมหัวเราะ)  นี่จะใช้ได้หรือ  ความคิดนี้ถูกต้องไหม  นั่นคือไม่รับผิดชอบ  ข้าพเจ้าไม่ใช่พูดแล้วหรือว่า  ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหม  เพราะศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากต่างก็ทำงานไปพลาง ยืนยันความถูกต้องของฝ่าไปพลาง   แน่ละ  หากพูดว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำงาน  การเงินไม่มีปัญหา ฉันก็จากครอบครัวไปได้  นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ทุกท่านต่างก็มีครอบครัว  มีเรื่องทางสังคมต้องทำ  ต่างก็บำเพ็ญอยู่ในสังคมมนุษย์  ยืนยันความถูกต้องของฝ่าอยู่ในโลกียโลก  เหตุใดจึงจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฝ่าละ  แน่ละ คนเขาบอกว่าไม่ต้องการเงิน  บ้านของพวกเราไม่ต้องการให้เราทำงาน  นั่นเป็นคนละเรื่อง นั่นก็ไม่มีปัญหา

ศิษย์            ขอเชิญท่านอาจารย์ให้ความกระจ่าง ในความหมายที่ลึกซึ้ง ของ  “หมุนหลุนสู่โลกมนุษย์”

อาจารย์       “หมุนหลุนสู่โลกมนุษย์” หมุนหลุนอะไรหรือ  แน่ละ คือฝ่าหลุน  (เสียงปรบมือ) ฝ่าหลุน หมุนสู่โลก นั่นมิใช่เจิ้งฝ่าสู่โลกหรือ  คือความหมายนี้

ศิษย์            หลังจากที่จิงเหวิน “หมุนหลุนสู่โลกมนุษย์”ของท่านอาจารย์ ตีพิมพ์ออกมา  ศิษย์บางคนรู้สึกว่า จิงเหวินนี้ให้ลูกศิษย์อ่าน  ศิษย์บางคน รู้สึกว่าควรตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ให้คนธรรมดาสามัญอ่าน  ศิษย์ยึดกุมได้ไม่ดี

อาจารย์       ให้คนธรรมดาสามัญอ่านก็ได้ ในหมู่คนธรรมดาสามัญมีบางคนสามารถอ่านเข้าใจได้  แต่ก็มีคนมากมายที่เลอะเลือน ก็จะอ่านไม่เข้าใจ  และอาจก่อให้เกิดผลที่ไม่ดี ขณะนี้สังคมมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้กันแล้ว  ดังนั้นรูปธรรมของเรื่องเหล่านี้ พวกท่านหารือกันเองเถิด  ก็เหมือนกับภาพถ่ายของอาจารย์ที่ ใส่ไว้ในหนังสือพิมพ์  ในเมื่ออาจารย์บอกว่าทำได้  พวกท่านก็ทำกันแล้ว  ไม่มีปัญหา แต่อย่านำสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียน หรือพูด พิมพ์เป็นใบปลิวแจก เรื่องเหล่านี้ทุกท่าน ต้องพยายามทำอย่างมีสติ  รับผิดชอบต่อฝ่า  รับผิดชอบต่อการช่วยเหลือสรรพชีวิต  และก็คือรับผิดชอบต่อตนเอง

ศิษย์            ในสังคมตะวันตก มีคนธรรมดาสามัญบางคน โดยเฉพาะปัญญาชนนักวิชาการ กระตือรือร้นในการค้นคว้าลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์ชั่ว กับลัทธิมาร์กชั่ว   แต่คนธรรมดาสามัญเหล่านี้ หาใช่สมาชิกพรรคมารของประเทศจีน  เรียนถามท่านอาจารย์  สำหรับคนธรรมดาสามัญเหล่านี้  พวกเราควรช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง

อาจารย์       ให้เขาลองอ่าน “จิ่วผิง”ซิ  ท่านบอกเขาว่า ลองดูซิว่า การค้นคว้าของเรา เปรียบกับการค้นคว้าของพวกคุณ เป็นอย่างไรบ้าง    พวกเราออกมาจากสังคมนั้น   การค้นคว้าของพวกเรานั้นได้ผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเอง   คุณลองดูซิว่าการค้นคว้าของใครทำได้ชัดเจน  เรามาถกกันดู (หัวเราะ)(เสียงปรบมือ)

ศิษย์            ศิษย์ได้ฝ่าเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว ขอขอบพระคุณการช่วยเหลือด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์   หลังได้ฝ่าศิษย์รีบเข้าร่วมงานของต้าฝ่า  บางครั้งยุ่งเสียจนไม่มีเวลาฝึกพลัง  รู้สึกร้อนใจมาก  เรียนเชิญท่านอาจารย์กรุณาพูดอีกครั้งว่า จะเดินไปให้ดีบนเส้นทางการยืนยันความถูกต้องของฝ่า กับการบำเพ็ญส่วนบุคคลได้อย่างไร

อาจารย์       กล่าวสำหรับผู้ฝึกนั้น  ไม่มีทางลัดของการบำเพ็ญ  ผู้ฝึกใหม่ก็เช่นกัน   คือบำเพ็ญไป  อย่างจริงๆจังๆ  ทำสามสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำให้ดี   ดูคล้ายธรรมดาๆ   ธรรมานุภาพทั้งปวง ทุกสิ่งของการหยวนหมั่นในอนาคตของศิษย์ต้าฝ่า  ล้วนแต่มาจากสิ่งเหล่านี้   อย่าร้อนใจ  และอย่าทำเรื่องที่เดินสุดขั้ว   ก็คือให้ทำเป็นปกติ อย่างมีสติ  รูปแบบการบำเพ็ญของพวกท่านก็คือเช่นนี้  ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  สุดท้ายย่อมสำเร็จ

ศิษย์            ผู้ฝึกชาวตะวันตกควรปฏิบัติอย่างไร ต่อเรื่องการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ ผู้ฝึกชาวตะวันตกที่เคยอยู่ในประเทศจีน ก็ได้รับผลกระทบจากวิญญาณคอมมิวนิสต์จีนด้วยไหม

อาจารย์       บางคนนั้นได้รับผลกระทบ บางคนไม่ได้รับผลกระทบ  เนื่องจากชาวตะวันตกมากมายไปประเทศจีน ไม่แน่ว่าจะกลืนเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนจีน  มีจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลกระทบ  แต่ก็มีบางรายที่คิดจะมุดเข้าไปในพรรคมาร  กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า  ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหา

ศิษย์            สวัสดีท่านอาจารย์  ผมลาออกจากพรรคแล้ว  แต่ค่าสมาชิกพรรคนั้น จ่ายโดยผ่านการหักจากเงินเดือน  ทำอย่างไรดีครับ

อาจารย์       งั้นก็ถือเสียว่าถูกลัทธิมารฉกเอาไปก็แล้วกัน( ที่ประชุมหัวเราะ ปรบมือ ) ไม่เป็นไร

ศิษย์            ผู้ฝึกบางคนคิดจะลาออกแทนญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว  จำเป็นหรือไม่

อาจารย์       ได้  ไม่มีปัญหา  เพราะว่าเสียชีวิตไปแล้ว  เขาไม่สามารถวิ่งมาฝั่งนี้ ค้นหาต้าจี้หยวนลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซด์ใช่ไหม (หัวเราะ) (เสียงปรบมือ) ได้  จะเกิดประโยชน์หรือไม่ละ  เกิดประโยชน์(เสียงปรบมือ)

ศิษย์            ศิษย์โพ้นทะเล ใช้ชื่อสมมติลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ในหลักความเชื่อที่ถูกต้อง  ความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง กับการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์โดยใช้ชื่อจริง เหมือนกันหรือไม่

อาจารย์       เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดไปแล้วใช้ชื่อสมมติไม่เป็นไร  เพราะเทพดูที่ใจคน แต่สำหรับคนในสังคมมนุษย์ รูปแบบก็ให้ความสว่างทางปัญญาได้  และเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือคน

ศิษย์            ผมควรพลิกแพลงใช้ประโยชน์ของสื่อภาพยนตร์ และ ทีวีสอดแทรกเข้าในกระแสหลักของสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยปัญญาได้อย่างไร

อาจารย์       ถ้ามีความสามารถทางด้านนี้ก็ทำเถอะ อาศัยรูปแบบเหล่านี้ยืนยันความถูกต้องของฝ่า เปิดโปงการประทุษร้าย  ช่วยเหลือสรรพชีวิต  นั่นยิ่งจะดีอย่างแน่นอน สอดแทรกเข้าไปในกระแสหลักของสังคม   เพียงสามารถแก้ ไขได้นิดหน่อยก็ใช้ได้   ก็คือถ้าสามารถถ่ายทำสิ่งที่ดีออก มาได้จริง  ไม่เกินไปกว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ก็ต้องเพิ่มเข้าไป สื่อมวลชนก็เช่นเดียวกัน  ทำกันได้ดีจริงๆ  และต้องสามารถเข้าสู่กระแสหลักของสังคม เข้าสู่กระแสหลัก ของสื่อมวลชนได้   นี่ล้วนดีมากแน่ๆ  ข้าพเจ้าทราบว่ามีเรื่องมากมาย ทุกท่านก็ล้วนขยันขันแข็งกันจริงๆ  และจะทำได้ดีทั้งหมด  ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องมีวันหนึ่ง  ที่สามารถทำได้แน่นอน อย่างค่อยเป็นค่อยไป (เสียงปรบมือ)  ข้าพเจ้ายังจะขอพูดประโยคนั้น  ไม่เพียงแต่จะทำได้ดี  ในอนาคตจะต้องเป็นสื่อที่ใหญ่ที่สุดด้วย  (เสียงปรบมือ) เมื่อมนุษย์สามารถเข้าใจทั้งหมดนี้ได้   ข้าพเจ้าว่ามนุษย์ต่างก็จะไม่อาจมีความสนใจต่อ อะไรๆมากมายอย่างนั้นแล้ว  มีเพียงเสียงเสนอข่าวการได้ฝ่าเท่านั้น การเลือกอนาคตที่งดงามให้กับตนเองจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่ง (เสียงปรบมือ)

ศิษย์            เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนนั้นเผยแพร่ในอเมริกา  เงินทุนย่อมจะไหลเข้าไปในประเทศจีน และถูกใช้ในการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกง  ดังนั้นผมจึงไม่ซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ทำในจีนอีก  วิธีคิดของผมเช่นนี้ถูกหรือไม่

อาจารย์       แน่นอน ไม่ผิด  ผู้ฝึกเรามากมาย ก็ไม่ซื้อกันมิใช่หรือ (หัวเราะ) แต่ว่า มีแต่ผู้ฝึกที่ไม่ซื้อ ดูเหมือนว่าส่งผลกระทบได้ไม่มาก        (หัวเราะ)  และอย่าทำให้การดำรงชีพยากลำบากด้วยเหตุนี้ หากในการดำรงชีพ จำเป็น ต้องซื้อก็ไม่เป็นไร  ถ้าชาวโลกล้วนรับรู้ทั้งหมดนี้ได้   กล่าวสำหรับสิ่งชั่วร้าย นั่นก็น่ากลัวมากแล้ว

ศิษย์            หากชาวโลกมีท่าทีที่ถูกต้องต่อต้าฝ่า แต่ยังรับรู้ ต่อพรรคมารวิญญาณชั่ว ได้ไม่ถูกต้อง  ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

อาจารย์       เช่นนั้นก็ต้องดูสภาพการณ์ของเขาแล้ว  เพราะท่าทีต่อต้าฝ่านั้นเป็นเรื่องอันดับหนึ่ง  ถ้าหากโดยรากเหง้าของเขา นั้นคือ สนับสนุนพรรคมาร  ยอมรับพรรคมาร  เช่นนั้นกล่าวสำหรับเขาแล้ว ก็อันตรายจริงๆ

ศิษย์            ผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่อยากเรียนถามท่านอาจารย์  คนธรรมดาสามัญมากมายนั้น เมื่อก่อนเป็น ทหารแดงน้อย  สมาชิกสันนิบาตยุวชน  เรียนถามว่า ต้องลาออกด้วยหรือไม่

อาจารย์       การสลัดทิ้งตราประทับของสิ่งชั่วร้ายนั้นเป็นเรื่องจำเป็น แม้การประกาศลาออกจะเป็นรูปแบบหนึ่ง  แต่หากคนสามารถออกมาประกาศตัว  ก็พูดได้ว่าเขาสามารถก้าวออกมาจากก้าวนี้ได้  โดยผ่านเรื่องนี้ ใจคนก็จะเปลี่ยน  ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านั้นในร่างกายคน  ก็จะถูกกวาดทิ้งไป  บางคนพูดว่าฉันไม่ต้องเขียนหรอก  ใจฉันลาออกไปแล้ว   นั่นยังไม่อาจบรรลุถึงการกวาดล้างองค์ประกอบของพิษร้ายในร่างกายอย่างแน่นอนจริงๆ เทพก็กำลังดูว่าคนนั้นยืนหยัดจริงหรือไม่    เพราะมูลเหตุของความคิดนึกของคนนั้น สลับซับซ้อนมาก  ดังนั้นพฤติกรรมของคน จึงเป็นการแสดงออกที่แม่นยำถูกต้องที่สุด

ศิษย์            ยังมีคนธรรมดาสามัญจำนวนมากพูดว่า ตนเอง ไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกพรรคหรือสันนิบาตตั้งนานมาแล้ว  ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคตั้งนานมาแล้ว ไม่ต้องทำตามรูปแบบการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้แล้ว  จะมองปัญหานี้อย่างไรดี

อาจารย์       ก็ยังคงเป็นประเด็นนั้น  มันไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาของรูปแบบของการเข้าสู่พรรค  มันได้ตีตราลัทธิมารให้กับคนแล้วจริงๆ  เข้าเป็นสมาชิกของพวกมันแล้ว  ตราประทับนี้ต้องลบทิ้งไป   ตราประทับชนิดนี้ไม่ได้ปรากฏออกมาในโลกมนุษย์ ส่วนที่บังเกิดผลนั้นยังมีองค์ประกอบในร่างกายคน  เพราะคนเคยปฏิญาณต่อหน้าธงสีเลือดนั้น  ได้มอบชีวิตให้มันแล้ว  ท่านพูดว่าท่านไม่ประกาศลาออกมา เพียงแต่คิดอยู่ในใจ ก็นับว่าใช้ได้ละหรือ ที่จริงพูดไปแล้วพรรคมารนี้ มันช่างชั่วร้ายอย่างสุดยอดจริงๆ  มันเรียกให้คนปฏิญาณต่อธงสีเลือด  อุทิศชีวิตให้กับพรรคมาร  มอบอุทิศชีวิตให้กับพรรคมารนั้น ทำตามต้องการ  แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีพรรคการเมืองใด  หรือองค์กรอะไรของมนุษย์ที่โหดเหี้ยมอำมหิตถึงระดับนี้

ศิษย์            ผู้ฝึกชาวตะวันตกบางคน เข้าใจว่า ท่วงทำนองการพูดของ “จิ่วผิง” ไม่ง่ายสำหรับสังคมตะวันตกที่จะยอมรับได้ เมื่อพวกเราแนะนำ “จิ่วผิง” ให้แก่สังคมตะวันตกนั้น ควรระวังอะไรบ้าง

อาจารย์       ไม่ใช่อย่างนี้  ทำไปตามแบบเดิม ไม่เป็นไร อย่าเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้  วิธีคิดของตะวันออก-ตะวันตกนั้นต่างกัน  แต่เบื้องหลังของ “จิ่วผิง”นั้นมีองค์ประกอบของเทพอยู่ จะส่งผลในทางที่ถูกต้องต่อคน  ไม่ว่าชาวตะวันออก หรือ ชาวตะวันตก  องค์ประกอบหลายอย่างของอิทธิพลเก่าที่ทิ้งเอาไว้  ไม่ยอมให้เขายุ่งเกี่ยวกับต้าฝ่า เป็นการชั่วคราว อาจจะควบคุมเขาอยู่ ต้องดูสภาพการณ์รูปธรรม  ชาวตะวันตกมากมายไม่ได้รับพิษร้ายของพรรคมาร  ดังนั้นกล่าวสำหรับคนๆนั้น  อาจเป็นว่าเขาจะแสดงออกมาแบบเย็นชา  นี่ไม่เป็นไร  พูดถึง “จิ่วผิง” ณ ขณะนี้กล่าวสำหรับมนุษย์แล้ว ก็เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในการช่วยเหลือชาวโลก  ก้าวต่อไป นั้นบางทีในเร็วๆนี้ ทุกๆคนบนโลก ต่างจะต้องแสดงท่าที ต่อปัญหาที่ว่าจะเอาหรือไม่เอาพรรคมาร   แต่ละคนต่างต้องเลือกอนาคต  ไม่ใช่ประเทศของพรรคมาร แต่ที่แท้ก็เป็นคอมมิวนิสต์พวกหนึ่งด้วย  ในคำพยากรณ์ไม่ใช่  กล่าวไว้หรือว่า ผู้นั้นๆๆ ปกครองใต้ฟ้า (โลก) หรอกหรือ

และมีบางคนพูดว่า “จิ่วผิง”นั้นยาวเกินไป  จะย่อให้สั้นหน่อยได้หรือไม่ ไม่ได้   ร้อยกว่าปีมานี้ กลุ่มอันธพาลคอมมิวนิสต์ ต่อสู้กับสังคมเสรีไม่หยุดหย่อน  แต่ไม่มีใครเคยพูดให้กระจ่างว่า พรรคมารคืออะไร  สาธารณรัฐจีนก็ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์จีนอยู่หลายสิบปี เขียนบทความออกมาไม่หยุดหย่อน  แต่ก็ไม่ได้พูดให้กระจ่างว่าพรรคมารคืออะไรเช่นเดียวกัน พวกเราพูดมันออกมาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก  แล้วจะย่อให้สั้นได้อย่างไรกันละ  ยังจะทำเหมือนบทความสั้นๆ ที่ไม่สลักสำคัญอะไรเหมือนเมื่อก่อนได้หรือ เช่นนั้นจะสามารถบังเกิดผลและความรับผิดชอบ ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้  ที่ประวัติศาสตร์มอบให้ได้หรือ เป้าหมายที่พวกเราพูดถึงพรรคมารอย่างชัดแจ้งนั้นคือ เปิดโปงธาตุแท้ของพรรคมาร  ให้คนได้เห็นมันอย่างชัดแจ้ง  จากนั้นก็ช่วยเหลือชาวโลก และให้ชาวโลกเข้าใจมันว่า เหตุใดมันจึงประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้ พวกเราไม่ได้เล่นการเมือง และนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่การเมืองจะสามารถทำได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ปณิธานยิ่ง ใหญ่ในใจของข้าพเจ้าคือการช่วยเหลือสรรพชีวิต ไม่จำเป็นต้อง รับรองอะไรกับชีวิตที่มีความคิดไม่เที่ยงตรง  ประวัติศาสตร์สามารถจะปรับแก้ทุกสิ่งให้ถูกต้อง   สำหรับพรรคมารนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ให้โอกาสมันหลายครั้งแล้ว  ในวาระสุดท้ายของสิ่งชั่วร้ายนี้ ข้าพเจ้าก็ยังจะเตือนอีกครั้ง  ข้าพเจ้า หลี่ หงจื้อ นั้นอะไรก็รู้หมด  อะไรๆก็สามารถพูดกระจ่างได้หมด  แต่เพราะสิ่งชั่วร้ายบ้าคลั่งจนเสียสติไปแล้ว  ตราบจนขณะนี้พวกมันก็ยังประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า โดยไม่มีสติแจ่มชัดรอดูตอนจบละกัน

ศิษย์            ยังมีคนธรรมดาสามัญที่เข้าใจว่า “จิ่วผิง”ดีมาก แต่ไม่ยอมรับต้าฝ่า

อาจารย์       ความคิดของคนธรรมดาสามัญนั้น บ่อยครั้งเป็นผลจากทัศนคติ ไม่ใช่คำพูดที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างแท้จริง  มักไม่ใช่ออกมาจากใจจริง  คล้ายจะใช่แต่ไม่ใช่   สภาพการณ์เช่นนี้ก็ต้องบอกให้เขามีสติขึ้นมา  ท่านไม่ยอมรับต้าฝ่านั้น หมายถึงอะไรละ  พูดว่าเขาไม่เรียน  ไม่เรียนก็ไม่เรียน  ไม่มีใครรบเร้าให้ท่านเรียน  มีแต่ลัทธิมารที่รบเร้าจะให้คนเรียนให้ได้  และท่านคิดจะลาออกก็ไม่ยอม   ต้าฝ่าไม่สนใจเรื่องเหล่านี้  ท่านอยากเรียนก็เรียน  ท่านไม่เรียนก็ไม่ต้องเรียน  สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดกับคนในวันนี้ ก็คือบอกความจริงกับคน ข้าพเจ้าบอกให้ท่านเข้าใจว่าต้าฝ่าคืออะไร เหตุใดพรรคมารต้องการประทุษร้าย  เป็นการช่วยคนขจัดพิษร้ายในสมอง   พูดถึงว่าท่านคิดจะเรียนหรือไม่  นั่นเป็นเรื่องของท่าน  หากท่านไม่เห็นด้วยกับต้าฝ่าจริงๆ  นั่นคือการเลือกอนาคตแล้ว

ศิษย์            นับตั้งแต่ “จิ่วผิง”ออกมา  ตัวเองกระตือรือร้นมากกับการเขียนบทความเปิดโปงพรรคมาร  แต่กลับย่อหย่อนในการศึกษาฝ่า ควรปรับสมดุลอย่างไร

อาจารย์       นี่กลับไม่ใช่การรบกวนอะไรอย่างแน่นอน  ก็คือต้องหาเวลาศึกษาฝ่า  ศึกษาฝ่าอย่างจริงจัง  อย่าทำแบบขอไปที  ทั้งสามเรื่องล้วนต้องทำใช่ไหม  การเขียนบทความก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของฝ่าด้านหนึ่ง  แต่ไม่สามารถแทนอีกสองเรื่อง

ศิษย์            มีเพื่อนผู้บำเพ็ญในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าใจว่า บทบรรณาธิการบางบทของหมิงฮุ่ย ไม่ได้ปฏิบัติตามเจตจำนงของต้าฝ่า  จะพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อนผู้บำเพ็ญในจีนแผ่นดินใหญ่เหล่านี้ได้อย่างไร

อาจารย์       อันนี้ไม่เป็นไร ที่พูดว่าหมิงฮุ่ยมีปัญหา เช่นนั้นก็ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น ต่อการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าหมิงฮุ่ยใช่หรือไม่  และก็จะเกิดผลทางบวก  เช่นนั้นพวกเราก็แก้ไขตัวเองมากๆหน่อย  ผิดไปแล้วพวกเราก็แก้ไข  ถ้าไม่มีความผิดก็ต้องยืนหยัด  ไม่ถูกชักนำโดยผู้ฝึกที่มีจิตของคนธรรมดาสามัญ  แต่หาใช่ว่า ผู้ฝึกล้วนแต่มีจิตของคนธรรมดาสามัญ  แต่อาจเป็นว่าวิธีทำงาน จะมีวิธีการที่ดียิ่งขึ้น  กล่าวโดยสรุป  หมิงฮุ่ยนั้นยิ่งทำยิ่งดี  ทางที่เดินนั้นถูกต้องเที่ยงตรง สภาพการณ์ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสลับซับซ้อน  ผู้ฝึกบางคน จิตของคนธรรมดาสามัญของเขานั้นยึดติดอย่างรุนแรง  องค์ประกอบที่รบกวนของพรรคมารก็กำลังแสดงบทบาทอยู่  และมีคนชั่วจำนวนหนึ่งที่กำลังแสร้งทำเป็นผู้ฝึก  นี่ล้วน ไม่เป็นไร  รบกวนหมิงฮุ่ยไม่ได้แล้ว

ศิษย์            ในระยะแรกที่ท่านอาจารย์บรรยายธรรม ได้พูดถึงการช่วยเหลือพระสงฆ์กับชีว่ากำหนดเอาไว้หลังสุด  ใช่ไหมว่าการอธิบายความจริงกับพวกเขาจัดเป็นลำดับรอง

อาจารย์       การช่วยเหลือสำหรับคนในศาสนาอื่นได้วางไว้ท้ายสุดแล้ว  ก้าวต่อไปจึงจะทำ  มีคนพูดว่าทำไมศิษย์ต้าฝ่าจึงพิเศษเช่นนี้ละ พิเศษยิ่งกว่าคนในศาสนาอีกละ  ทำไมไม่ช่วยเหลือพวกเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่าก่อน  กลับช่วยคนเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นศิษย์ต้าฝ่าละ เวลาคนดูคน มักจะดูที่ชาตินี้ภพนี้ ที่แท้ภายในของคนเหล่านี้ในปัจจุบัน   ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป หลายๆคนล้วนเคยเป็นศาสนิกชนกลุ่มแรกในศาสนาใหญ่ที่ถูกต้องหลายศาสนา ของทั้งตะวันออกและตะวันตก เป็นคนที่เคยได้ฟังธรรมของพระเยซูและองค์ศากยมุนี ด้วยตัวเอง   ศิษย์ต้าฝ่าจึงเป็นผู้ศรัทธา ที่ยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกต้อง อย่างแท้จริง  (เสียงปรบมือ) และในประวัติศาสตร์คนเหล่านั้นที่เป็นศิษย์นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง  พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง  นักพรตเต๋าที่มีชื่อเสียง  คริสต์ชนที่มีชื่อเสียง นั้นก็กำลังอยู่ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า(เสียงปรบมือ)

ศิษย์            มีพุทธศาสนิกชนหลายคนไม่เข้าใจ บทที่เจ็ดในจ้วนฝ่าหลุน ที่ท่านอาจารย์บรรยายถึง เรื่องขององค์ศากยมุนี  บอกว่าตรวจดูในคัมภีร์วัชรยาน ทั้งหมดก็ไม่พบ  ด้วยเหตุนี้ทำให้กระทบต่อความเข้าใจต้าฝ่าของพวกเขา

อาจารย์       ถูกละ  ข้าพเจ้าสามารถบรรยายหลักธรรมทั้งปวงออกมาได้  ข้าพเจ้าสามารถบรรยายถึงพระพุทธบนสวรรค์ทั้งหมด  เทพทั้งหมด ออกมาได้  ข้าพเจ้าสามารถบรรยายเรื่องที่ผ่านมาขององค์ศากยมุนี  เรื่องปัจจุบันกับอนาคต  ซึ่งล้วนแต่ไม่มีอยู่ในคัมภีร์  ข้าพเจ้ายังสามารถพูดถึงอดีตของจักรวาล  ปัจจุบันและอนาคต  กับเรื่องราวต่างๆทั้งปวง กับสรรพชีวิตทั้งปวง  เทพที่องค์ศากยมุนีไม่ได้ตรัสถึง ข้าพเจ้าล้วนสามารถพูดออกมาได้ทั้งหมด รวมถึงความเป็นมาของพวกเขา  สภาพการณ์ที่กว้างใหญ่จนถึงที่สุดของจักรวาล  สวรรค์ที่ต่างกันเป็นอย่างไร  แน่ละสวรรค์ของระดับชั้นที่ต่างกัน ก็เป็นเทพด้วย  ร่างนภาที่ต่างระดับชั้นกัน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร  รากเหง้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  มีเพียงข้าพเจ้าที่สามารถพูดเขาออกมาได้  (เสียงปรบมือ)  รวมทั้งประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย์ในตรีภูมิ รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัตศาสตร์ ทั้งเรื่องที่เล็ก จนถึงเรื่องที่ใหญ่ที่สุด  ข้าพเจ้าล้วนสามารถพูดมันออกมาได้   คัมภีร์พุทธศาสนาจะสามารถบันทึกทั้งหมดนี้ลงไปในนั้นได้อย่างไรกัน ในขณะที่องค์ศากยมุนีทรงอยู่ในโลกได้ตรัสไว้มากมาย  คัมภีร์นั้นก็ยังไม่ได้บันทึกเอาไว้   องค์ศากยมุนีพุทธทรงบรรยายธรรมอยู่ 49 ปี นั้นคือแค่ในหนังสือไม่กี่เล่มหรือ  เป็นไปไม่ได้กระมัง  คนเอยคน  เอาแต่ใช้ทัศนคติของตนขวางกั้นตนเองไว้ อย่าไปสนใจวิธีพูดของคนธรรมดาสามัญเหล่านั้น  ใครคือผู้บำเพ็ญ ใครคือผู้ที่กำลังเดินบนเส้นทางของเทพอย่างแท้จริง   ใครคือผู้ที่สามารถบำเพ็ญได้สำเร็จ นับแต่มีประวัติศาสตร์มา  ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  มีเพียงพวกท่าน (เสียงปรบมือ)

เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดว่า  การบำเพ็ญในอดีต  ศาสนาในอดีต  เทพที่ลงมาช่วยคนในอดีต  พวกเขาช่วยคนได้จริงๆหรือ ที่จริงบทบาทที่แท้จริงของพวกเขาคือ การวางรากฐานวัฒนธรรมให้กับตรีภูมิ  วางรากฐานวัฒนธรรมให้กับมนุษย์  ปูทางให้กับการเจิ้งฝ่าครั้งนี้ของจักรวาลในยุคสุดท้าย และคนที่ช่วยเหลือในเวลานั้นคือจิตรองของคนทั้งสิ้น  หาใช่ตัวคนเองที่แท้จริง  แม้จะเป็นเช่นนี้  จิตรองพวกนั้นที่ได้รับการช่วยเหลือ  ก็เป็นชีวิตที่ถูกจัดวางลงมาเป็นพิเศษ มูลเหตุคือหลังจากตรีภูมิถูกสร้างขึ้นมาแล้ว  มีร่างนภาที่อยู่ใกล้ตรีภูมิเกินไป  ดังนั้นเหล่าเทพที่อยู่ใกล้ตรีภูมิจึงสามารถมองเห็น กระทั่งสัมผัสได้ถึงตรีภูมิ   เช่นนี้แล้วเทพที่อยู่ใกล้ตรีภูมิ จึงถูกแปดเปื้อนได้ง่าย และตกลงมาด้วยเหตุนี้  ในตรีภูมินั้นมีฉิง  หลักการของสรรพชีวิตก็กลับตาลปัตร  สภาพแวดล้อมก็ทุกข์ยาก  คนยังยึดติดอย่างรุนแรง  แต่ทว่าเทพที่ถูกต้องนั้นมีเมตตา ง่ายที่จะถูกรบกวนจากสรรพชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยากของตรีภูมิ   ดังนั้นเทพที่อยู่ใกล้ตรีภูมิจึงต้องเปลี่ยนบ่อยๆ  คำนวณโดยใช้เวลาของคนคือประมาณ ไม่เกินสิบปี ต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอน  จึงเกิดปัญหาหนึ่งอย่างนี้   เช่นนั้นจึงเกิดการใช้ประโยชน์จากรูปแบบนี้ของสังคมคนธรรมดาสามัญในตรีภูมิ บำเพ็ญอย่างทุกข์ยาก  เกิดสภาพการณ์ที่ จิตรองของคนนั้นหลังจากหยวนหมั่น ก็จะรับช่วงต่อจากเทพที่จะเปลี่ยนใหม่   บางชีวิตของโลกเทพสวรรค์ที่จัดวางลงมา  ให้เขาเป็นจิตรองของคนบำเพ็ญอยู่ในโลก ที่จริงยังมีที่จุติลงมาเป็นสิ่งมีชีวิตอื่น  หลังจากหยวนหมั่นจะกลับไปเป็นเทพที่เขาจะรับช่วงต่อ หลังจากมีตรีภูมิ สภาพการณ์ชนิดนี้จึงปรากฏขึ้น  ก่อนหน้านี้ ยังไม่มีเรื่องการเปลี่ยนตัวเทพแบบนี้  แต่นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ในการสร้างตรีภูมิขึ้นมา  แต่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น หลังจากสร้างตรีภูมิออกมาแล้ว และเป็นวิธีจัดการกับการรบกวนเทพ  จุดประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างตรีภูมิ ก็คือเพื่อใช้ในการเจิ้งฝ่า ทุกสิ่งที่เทพทำให้กับตรีภูมิในระหว่างนี้  กับทุกสิ่งที่ปรากฏออกมาบนโลก  ก็ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานวัฒนธรรมให้กับคน  เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการวางรากฐานแก่คนในอนาคตที่จะเข้าใจฝ่า

ภาษาที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในวันนี้ พูดขึ้นมาแล้วสบายๆ พวกท่านเองได้ฟังก็สบายๆ  การรับรู้และเข้าใจก็สบาย  เวลา  มิติ  ประวัติศาสตร์   สรรพสิ่ง  ฟ้าดิน  สรรพชีวิต  เรื่องราวทั้งปวง   การบำเพ็ญ   อินหยาง   ทุกข์สุข  รวมทั้งคนกับเทพ  ข้าพเจ้าพูดออกมาอย่างสบายๆ   พวกท่านทราบไหม  แนวคิดของแต่ละคำ  ความนัยของมัน   ล้วนเป็นการแสดงออกมาโดยผ่านประวัติศาสตร์นับสิบล้านปี จึงก้าวข้ามมา   ในขั้นตอนของประวัติศาสตร์ได้ฟูมฟักความนัยของภาษาไว้แล้ว  ที่สำคัญคือภาษาจีน  วัตถุทั้งหลายที่มนุษย์รู้จัก  แต่ละเรื่องล้วนสามารถใช้คำศัพท์ในภาษาคนไปสรุปมัน  อธิบายมัน  แสดงมันออกมา  นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆของการสร้างตัวหนังสือขึ้นมาตัวหนึ่ง ก็จะสามารถจัดการได้  คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีขั้นตอนหนึ่งที่ลึกซึ้งมาก  ที่คนสามารถรู้สึกได้จริงๆ   เคยเข้าใจได้ด้วยตนเอง  และเป็นขั้นตอนที่ลุ่มลึกและสร้างขึ้นมาโดยผ่านประสบการณ์เช่นนั้นจริงๆ จึงสามารถทำให้คนเข้าใจบรรดาความหมายที่แสดงออกมาของอักษรตัวนี้  คำๆนี้ คำศัพท์นี้ อย่างแท้จริง   ฝ่าที่บรรยายในวันนี้ พอพูดออกมา ทุกท่านก็ฟังเข้าใจได้ในทันที  หากไม่มีขั้นตอนนี้  วันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าบรรยายคืออะไร ทุกท่านอาจจะไม่ทราบเลย

อะไรคือศัพท์คำว่า  “การบำเพ็ญ”   เหตุใดจึงเรียกว่าการบำเพ็ญ   การบำเพ็ญ  บำเพ็ญกันอย่างไร  รูปแบบการบำเพ็ญปรากฏออกมาอย่างไร  ผู้บำเพ็ญคืออย่างไร  ทั้งหมดนี้ ถ้าคนไม่เข้าใจเลยนั่นก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว   องค์ศากยมุนีพุทธเอย  เหลาจื่อเอย  พระเยซูเอย  เทพเหล่านี้จึงต้องลงมาสู่โลก  จึงต้องมาแสดงให้เห็นจริงๆสักครั้งอย่างนี้   เหลือวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้คน  สอนคนให้รู้ความนัยของเขา  เข้าใจได้ว่านี่คืออะไร  รวมทั้งขั้นตอนที่ผู้บำเพ็ญ ผ่านการบำเพ็ญที่ทุกข์ยาก กับการมีความเชื่อที่ถูกต้องจวบจนหยวนหมั่น  อย่างนั้นอย่างนี้ เป็นต้น  พระพุทธ  เต๋า  เทพก็ล้วนได้เหลือขั้นตอนของการยกระดับ โดยมีความเชื่อที่ถูกต้อง  การบำเพ็ญที่ถูกต้องจนได้มรรคผล ไว้ให้แล้ว    ผู้คนจึงเข้าใจได้ว่า เขา(การบำเพ็ญ) คืออะไร  แม้จะเป็นเช่นนี้   ทุกสิ่งนั้นก็ยังไม่ตรงกับรูปแบบการบำเพ็ญในวันนี้ของศิษย์ต้าฝ่า    ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่า การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นไม่มีแบบอย่าง  ทางนั้นพวกท่านต้องเดินกันออกมาเอง

ศิษย์            หน่วยช่วยชีวิต กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการอธิบายความจริงช่วยเหลือเด็กกำพร้า  พบว่านี่คือรูปแบบขั้นตอนการอธิบายความจริงที่ดีมาก กับสังคมระดับต่างๆในแวดวงรัฐบาล  การเงิน การธนาคาร ในขณะเดียวกันก็รับรู้ได้ถึงว่านี่คือ  ขั้นตอนของการประสานงานร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นด้านหนึ่ง ในการอธิบายความจริงของหน่วยงานเล็กๆ จะลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและควรใช้ทรัพยากรชนิดต่างๆที่จำกัดของศิษย์ต้าฝ่าในขณะนี้ ในการทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร   ขอเชิญท่านอาจารย์ให้ความกระจ่าง

อาจารย์       เรื่องนี้ทุกท่านต่างกำลังเตรียมการอยู่ หรือล้วนกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน การทำเช่นนี้ ถูกต้อง  สมควรทำ  เพราะเรื่องเหล่านี้  จะเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆมากมายของสังคม รวมทั้งรัฐบาลสหรัฐ  ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องทำจริงจังจึงจะเกิดผล   สิ่งที่เป็นรูปธรรมไปกว่านี้ข้าพเจ้ายังไม่พูดนะ   เพราะรูปธรรมนั้นต้องให้พวกท่านทำกัน  แต่เรื่องนี้จำเป็นต้องทำ  ลูกของศิษย์ต้าฝ่า  ลูกที่สูญเสียญาติสนิทไป  พวกเราไม่อาจ ไม่ดูแล  นั่นเป็นศิษย์น้อยๆของข้าพเจ้า เพื่อนผู้บำเพ็ญน้อยๆของพวกท่าน  ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ คิดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ  ข้าพเจ้าคิดจะนำพวกเขาขึ้นไปบนเขา รวมกลุ่มกัน ตั้งโรงเรียนให้พวกเขา  รวบรวมเข้ามาโอบอุ้มเลี้ยงดู (เสียงปรบมือ)

ศิษย์            ขณะนี้มีผู้ฝึกบางคนยังเข้าใจว่า การล้างกรรมทางร่างกายจนลุกไม่ขึ้นนั้น เกิดจากกรรมของตนเอง  เนื่องจากมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ต้องล้างกรรมออกไป  เรียนถามว่าความคิดชนิดนี้ถูกหรือไม่

อาจารย์       ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคนมีชีวิตอยู่ย่อมจะก่อกรรมได้  ในการบำเพ็ญของทุกท่าน ก็เป็นขั้นตอนของการชำระกรรมอย่างไม่หยุดหย่อน  ตราบที่ยังอยู่ในโลก ก็จะเกิดกรรม ดังนั้นในขั้นตอนการบำเพ็ญ ก็คืออยู่ในระหว่างขจัดมันไปอย่างต่อเนื่อง เพราะศิษย์ต้าฝ่านั้นอยู่ในท่ามกลางการเจิ้งฝ่าใช่ไหมเปรียบกับคนธรรมดาสามัญนั้น ก็น้อยมากๆแล้ว จะล้างกรรมชนิดนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว   เมื่อก่อนข้าพเจ้า มิใช่พูดว่า ได้จัดวางให้กับผู้บำเพ็ญทีละก้าวๆหรือ คือจัดวางทีละก้าวๆ มาจนถึงก้าวนี้    ยังมีกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวนน้อยมาก  แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถเกิดผลในทางบวกต่อศิษย์ต้าฝ่า หลังจากที่สามารถปฏิบัติต่อมันได้อย่างถูกต้อง   มันไม่พอที่จะรบกวนการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า  เมื่อมาถึงก้าวนี้  เรื่องนี้ก็ลดน้อยเบาบางลงไปมากโดยพื้นฐานแล้ว เพราะไม่อาจรบกวนการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า

เช่นนั้นเหตุใดจึงเกิดพวกที่ปัญหาค่อนข้างหนักเหล่านั้นละ ข้าพเจ้าได้บอกทุกท่านแล้ว  องค์ประกอบชนิดต่างๆของสิ่งชั่วร้าย ล้วนสามารถเจาะช่องว่างที่ยังมีการยึดติดของศิษย์ต้าฝ่า และในเวลาที่ไม่รู้เท่าทันจิตของคนธรรมดาสามัญของตนเอง ฉะนั้นเมื่อก่อน การรบกวนที่ใหญ่ที่สุด ชัดแจ้งที่สุดนั้นล้วนเกิดจากบทบาทของวิญญาณชั่วของพรรคมาร โดยเฉพาะคือในปัจจุบัน  ในสภาพการณ์ที่สิ่งชั่วร้ายอย่างอื่นถูกดับสลายจนไม่มีอะไรแล้ว สิ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดแจ้งก็คือ บทบาทขององค์ ประกอบชั่วร้ายเหล่านั้นของพรรคมาร  การประทุษร้าย และการรบกวนต่างๆนานาในขณะนี้  ก็มาจากสาเหตุนี้    ดังนั้นต้องมีท่าทีที่เข้มงวด ขจัดมันไป    คนธรรมดาสามัญไม่เชื่อว่าพรรคมารมีปีศาจทรามวิญญาณชั่ว ศิษย์ต้าฝ่ารู้ เพราะมีสนามนั้นของวิญญาณชั่วอยู่ พรรคมารจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในโลก หนึ่งร้อยกว่าปีมานับตั้งแต่ คอมมูนปารีส   เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  วิญญาณชั่วได้วางสนามที่ใหญ่มากลงในมิติของมนุษย์ในอดีตระดับความเข้มของสนามนี้สูงมาก แม้สังคมตะวันตกจะต่อต้านพรรคของทฤษฎีชั่วนี้แต่ที่จริงสังคมตะวันตกก็กำลังใช้ลัทธิชั่วคอมมิวนิสต์  ของวิญญาณชั่วของพรรคมารกันอยู่ ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีขั้นสูงของสังคมตะวันตก  จัดสวัสดิการนั้นเหมือนกัน กับสิ่งที่พรรคมารเสนอในเวลานั้น   พรรคมารนั้นเพียงแต่ใช้ความรุนแรงบีบบังคับเอาของๆผู้อื่น   ส่วนในสังคมตะวันตก เพียงแต่เลือกใช้วิธีการทางกฎหมาย ในการทำเช่นนี้   ที่แท้ล้วนคือการใช้ของๆลัทธิชั่วร้ายคอมมิวนิสต์  ไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนไหวตามปกติของสังคมมนุษย์ที่แท้จริง   สังคมตะวันตกต่อต้านทฤษฎีชั่วคอมมิวนิสต์  แล้วทำไมยังเกิดสภาพการณ์เช่นนี้อีกละ  ก็เพราะเป็นผลจากองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายในอีกมิติ   ประเทศจีนนั้น โดยรูปแบบเป็นการใช้ลัทธิชั่วร้ายคอมมิวนิสต์  ที่แท้ มันคือแก๊งอันธพาลลัทธิมาร  ส่วนในสังคมตะวันตก โดยรูปแบบแล้วมันต่อต้านลัทธิชั่วร้ายคอมมิวนิสต์ ที่จริงกลับกำลังใช้ลัทธิชั่วร้ายคอมมิวนิสต์อยู่

ศิษย์            ในระยะนี้ต้าจี้หยวนตีพิมพ์ คำพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับ การใกล้จะดับสูญของพรรคมาร  เรียนท่านอาจารย์ ให้ความกระจ่าง

อาจารย์       นี่คือสิ่งที่เทพระดับชั้นต่างๆที่ลงมาสู่โลก ได้เหลือเอาไว้ให้คนดู  พวกเราศิษย์ต้าฝ่านั้นเดินบนเส้นทางของตนเอง

ศิษย์            ท่านพูดถึง ทางช้างเผือก แยกตัวออกมาจากจักรวาล เพื่อชำระล้างตรีภูมิ อันนี้หมายความว่าตรีภูมิอยู่ในระบบทางช้างเผือก ไม่ใช่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ใช่หรือไม่

อาจารย์       ถูกละ   ที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ใช่พูดอย่างนี้หรือ  ที่จริงตำแหน่งที่ถูกต้องของตรีภูมิ นั้นไม่อาจรับรู้โดยใช้เรื่องเกี่ยวกับขอบเขตที่แน่นอนของคนได้  ในการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางวัตถุของมนุษย์ยุคนี้  ระบบสุริยะจักรวาล ก็คือขอบของตรีภูมิ ในระดับชั้นนี้  ทว่าส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นมาจากอนุภาคขนาดต่างๆกันในระดับจุลทรรศน์ และยังสอดคล้องกับมิติที่กว้างใหญ่ยิ่งกว่าในระดับต่างๆ ซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นนั้น  ในชั้นผิวชั้นหนึ่งที่คนอาศัยอยู่ที่สอดคล้องกับสุริยะจักรวาล  ในขอบเขตของระดับชั้นจุลทรรศน์ที่แน่นอนหนึ่งที่สอดคล้องกับสุริยะจักรวาลและระดับชั้นจุลทรรศน์ที่เล็กลงไปอีก  ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตที่ใหญ่ยิ่งขึ้นอีก ที่ประกอบกันขึ้น  เป็นตรีภูมินั้นคือการรวมตัวกันของบรรดาอนุภาคจำนวนมหาศาล ตั้งแต่ระดับจุลทรรศน์ จนถึงระดับที่ใหญ่กว่า อนุภาคขนาดต่างกันประกอบขึ้นเป็นเขตแดนที่ต่างกัน   ขอบเขตที่ต่างกัน   ที่จริงนี่ก็เป็นส่วนที่สามารถ แสดงออกมาโดยการใช้ความนึกคิด และภาษา ของคน   นี่เป็นเพียงมิติที่ต่างกันที่ประกอบขึ้นมาจากอนุภาค ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการเห็นได้ของตาคน  และเป็นขอบเขตที่สามารถจะบรรยายออกมาได้ ที่จริงขอบเขตของตรีภูมิที่ใหญ่กว่านั้น กลับสอดคล้องกับจักรวาลน้อยทั้งหมด ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับผานกู่นั้น ที่แท้ก็คือการแยกสวรรค์และโลกออกจากกันในส่วนนี้ พูดถึงขอบเขตนี้กันอย่างนี้ ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว  เพราะในขอบเขตนี้ก็สอดคล้องเช่นเดียวกัน กับส่วนข้างในที่เป็นเขตแดนนอกตรีภูมิ    ภาษาคนนั้นมีขีดจำกัด   ใช้รูปแบบความนึกคิดของคนบรรยายฝ่านั้น  ไม่อาจจะพูดให้รับรู้ได้พร้อมกัน  โดยใช้ทิศทางทั้งหมด กับหลักการของระดับชั้นต่างๆ  หรือใช้ภาษาของความนึกคิดกับทิศทางทั้งหมดในการบรรยายฝ่า   การที่ทางช้างเผือกกับร่างนภาข้างนอกแยกออกจากกันนั้น  ดูไปก็คือ ขอบเขตนี้แยกออกจากกันแล้ว   เมื่ออยู่นอกทางช้างเผือกก็จะไม่เห็นร่างนภาอีกแล้ว   ต่อให้ตาเนื้อของคน และกล้องโทรทัศน์มีความสามารถมากไปกว่านี้  ก็มองไม่เห็นแล้ว    ที่จริงเขตแดนที่ต่างกัน ซึ่งประกอบกันเป็นตรีภูมินั้น มีสภาพการณ์ที่ไม่เหมือนกัน   แต่ฝ่าที่บรรยายให้กับผู้ที่กำลังบำเพ็ญ นั้นเป็นภาษาที่มีความยากมาก และสลับซับซ้อน สามารถทำให้คนมากมายบำเพ็ญได้ลำบาก  ผู้ที่สามารถบำเพ็ญหยวนหมั่นได้ จึงจะสามารถมองเห็นสภาพการณ์ที่แท้จริงของจักรวาล   ต้องผ่านช่วงเวลาหลังฝ่าปรับโลกมนุษย์แล้ว  โลกและตรีภูมิบรรลุการชำระล้างทั้งหมดแล้ว จึงสามารถกลับไปได้

ศิษย์            ศิษย์รู้สึกว่า  เรื่องที่ทำไม่ดีไว้เมื่อก่อน ต่อมาได้ทำชดเชยแล้ว   สถานการณ์การเจิ้งฝ่าทั้งหมดจึงสามารถผ่านไปได้เร็วมาก   เมื่อศิษย์ต้าฝ่าในที่ต่างๆ ทำได้ไม่ดี   จะกระทบต่อจังหวะก้าวของการเจิ้งฝ่าทั้งหมดได้หรือไม่

อาจารย์       จังหวะก้าวของการเจิ้งฝ่าไม่ได้รับการกระทบ แต่กระทบต่อเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่านี้ของศิษย์ต้าฝ่า  จะถ่วง(หน่วงรั้ง)ได้ เพราะที่อื่นๆล้วนกวาดล้างหมดเกลี้ยงแล้ว แต่มีบางแห่ง สิ่งชั่วร้ายยังแสดงบทบาทอยู่ การประทุษร้ายจบลงไม่ได้ ขจัดสิ่งชั่วร้ายไม่หมด   พวกท่านทราบว่า ปัจจุบันคน ตกต่ำลงเร็วยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ศีลธรรมของมนุษย์เสื่อมทรามจนน่ากลัวมาก  หากยังไม่ยอมหยุด  คนๆนี้ คิดจะเอาไว้ก็ ไม่อาจจะเอาไว้ได้แล้ว

ศิษย์            ต้าจี้หยวนเป็นสื่อหนึ่งของมหาชน  ปัจจุบันมีเพียงผู้ฝึกจำนวนเล็กน้อย เข้าร่วมการวางแผนจัดการด้านโฆษณา    เมื่อเร็วๆนี้มีผู้รับผิดชอบสมาคมศึกษาพุทธ เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น  แต่มีผู้ฝึกบางคนไม่เข้าใจ  เรียนถามท่านอาจารย์ จะทำอย่างไรให้ผู้ฝึกเข้าร่วมมากขึ้น

อาจารย์       ถูกละ  ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ทำเรื่องของต้าจี้หยวน นั้นเป็นเรื่องดี ผู้รับผิดชอบที่จริงเป็นคนประสานงาน   หากสามารถเรียกให้คนที่มีความสามารถเข้าร่วมได้  นี่จึงจะเป็นสิ่งสำคัญ   ท่านเองคนเดียวจะสามารถ มีบทบาทได้สักเท่าไร   ทั่วทั้งหมดล้วนสามารถมีบทบาท นั่นจึงจะนับว่าผู้รับผิดชอบทำได้ดี   ผู้รับผิดชอบเองทำได้ดีมาก  ท่านทำได้ดีมาก ก็เป็นเพียง การทำดีของผู้ฝึกคนหนึ่ง  เช่นนั้นก็เป็นผู้ฝึกทั่วไปก็พอแล้ว ที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบนั้น  ต้องบังเกิดผลเช่นนี้ให้ได้    ขอพูดอีกปัญหาหนึ่ง  ผู้รับผิดชอบในแต่ละแห่ง ควรปล่อยมือจากท่วงทำนองที่ยุ่งเกี่ยวไปหมด ทั้งเรื่องใหญ่ เรื่องเล็ก แต่ละแห่งที่ผู้ฝึกมีความพร้อมในการริเริ่มทำงานยืนยันความถูกต้องของฝ่าได้ ก็ควรสนับสนุน  อย่ากีดกัน  นอกเสียจากมีการเดินสุดขั้วบ่อยๆ   ศิษย์ต้าฝ่าเก่าๆล้วนแต่สุกงอมกันแล้ว  พวกเขาล้วนกำลังเดินบนเส้นทางสู่การหยวนหมั่นของตนเอง   ต้องแจ่มชัด

ศิษย์            ผู้ฝึกยุโรปตะวันออก ควรลาออกจากพรรคและสันนิบาตคอมมิวนิสต์หรือไม่

อาจารย์       ชาวโลกล้วนต้องแสดงท่าทีต่อสิ่งนี้  แต่ขณะนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ พรรคมารในยุโรปตะวันออกนั้นดับสลายไปหมดแล้ว หากที่นั่นมีคนที่ยังยืนหยัดเป็นสาวกพรรคมารอยู่ในปัจจุบัน  นั่นก็จะถูกกวาดล้างเช่นเดียวกัน  คอมมิวนิสต์จีนเป็นร่างหลักสุดท้ายของวิญญาณชั่วพรรคมาร การช่วยเหลือคนจีนก็คือการดับสลายวิญญาณชั่วของพรรคมาร

ศิษย์            ผมรู้สึกว่าผู้ฝึกชาวตะวันตก เข้าใจว่า “จิ่วผิง” เป็นเรื่องของผู้ฝึกชาวจีนโพ้นทะเล ท่านจะกรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้หรือไม่

อาจารย์       โดยหลักคือผู้ฝึกชาวจีนโพ้นทะเล นี่ไม่มีปัญหา  แต่ชาวโลกล้วนต้องแสดงท่าทีออกมา   และในฝั่งตะวันตกมีคนจำนวนมากรับรู้ไม่แจ่มชัด ต่อพรรคมารของคอมมิวนิสต์จีนนี้

ชาวโลกพูดว่าฝ่าหลุนกง ยอดเยี่ยมนั้น  ยังครอบคลุมความนัยหลายชั้นอยู่ข้างใน   ประเด็นหนึ่งที่อยู่ในนั้นคือ  หลายร้อยปีมานี้  กลุ่มสังคมคอมมิวนิสต์ และสังคมเสรี ได้ต่อสู้กันมาโดยตลอด  และรุนแรงตลอดมา  ยุคสงครามเย็น ดูเหมือนจะมีอันตรายของสงครามปรมาณูอยู่ทุกเวลา แต่ไม่มีใครพูดได้ชัดว่าพรรคมารคืออะไร ใครพูดได้ชัดละ ได้แต่ด่าทอกันไปมา มีองค์กรและผู้วิจัยพรรคมารนี้ตั้งมากมาย  แต่ก็ไม่มีใครวิจัยออกมาได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรกัน   พรรคก๊กมินตั๋ง ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์จีน มาหลายสิบปี  ก็ไม่ได้พูดให้ชัดว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนคืออะไร   ฝ่าหลุนกง กลับพูดมันออก มาได้ชัดแล้ว นี่ไม่ยอดเยี่ยมมากหรือ  นี่ไม่ใช่สิ่งที่ชาวโลก ในวันนี้ เบิ่งตามองกันและกันอยู่หรือ  เหตุใดสังคมคนธรรมดาสามัญ มีคนมากมายยกย่องศิษย์ต้าฝ่าละ  เรื่องมากมายของมนุษย์นั้นคนธรรมดาสามัญไม่อาจพูดได้ชัดเจน   ศิษย์ต้าฝ่าสามารถพูดมันได้ชัดเจน  นี่คือความยอดเยี่ยม

ไม่เพียงแต่สังคมตะวันตกคนทั้งโลกล้วนไม่รู้ชัดว่าพรรคมารคืออะไร   ขณะนี้สิ่งที่ทุกท่านกำลังรีบจัดการคือ การช่วยเหลือชาวจีนที่ถูกพิษร้าย  บอกให้ชาวจีนรู้ชัดในพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน   แต่ทางตะวันตกก็มีหลายคนไม่รู้ชัดเกี่ยวกับพรรคมาร และมีคนจำนวนน้อยมาก ถึงกับปกป้องพรรคมาร  เช่นนั้นกล่าวสำหรับพวกเขา มันไม่อันตรายด้วยหรอกหรือ เพียงแต่ขณะนี้ กำลังรีบแก้ปัญหาของชาวจีนจำนวนมากที่ล้วนถูกพิษร้ายของมัน   ดังนั้นจึงไม่ได้วางเรื่องที่ชนชาติอื่นถูกพิษร้าย ซึ่งไม่หนักหนา ไว้เป็นลำดับแรก  กล่าวสำหรับในขณะนี้ พื้นที่อื่นที่ถูกพิษร้ายนั้นมีจำนวนน้อยมาก   คนจำนวนมากล้วนไม่เชื่อพรรคมารคอมมิวนิสต์  และรังเกียจมัน    แต่คนจีนนั้นต่างกัน คนจีนอยู่ภายใต้การสั่งสอนของวัฒนธรรมของพรรคมารหลายสิบปี  จะมีสักกี่คนที่สามารถรู้ชัดในพรรคมารนี้   ก่อนที่ “จิ่วผิง”จะออกมา  ชาวจีนแต่ละคน ล้วนพูดได้ไม่ชัด รับรู้ไม่ชัดในพรรคมารนี้  ที่ด่ามัน ก็ด่าโดยอยู่ในวัฒนธรรมที่มันสร้างขึ้นมา   ถูกมันมอมพิษจนไม่มีสติแล้ว   กระทั่งในการประกาศลาออกจากพรรค  ก็ล้วนใช้คำที่ พรรคมารสร้างขึ้นมา เช่น “ฉันคือ คนที่เกิดอยู่ในประเทศจีน “ใหม่” “ฉันคือผู้ที่เติบโตในยุคใต้ร่มธงแดง”  “ฉันทำเพื่อ “พรรค”มาชั่วชีวิต” เป็นต้น

ศิษย์            ศิษย์บัลแกเรียนฝากความคิดถึงท่านอาจารย์  พวกเรากำลังแปล จ้วนฝ่าหลุน เป็นภาษาบัลกาเรียน      ท่านจะกรุณากล่าวแนะอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ

อาจารย์       (หัวเราะ) ถ้าสามารถแปลหนังสือต้าฝ่าออกมาให้ดี  ที่จริงก็เป็นขั้นตอนของการบำเพ็ญของตนเอง  อย่าใช้การรับรู้ในระดับชั้นสูงของผู้บำเพ็ญที่รับรู้ได้ไปแปลทั้งหมด  เพราะระดับชั้นของการบำเพ็ญของพวกท่านแต่ละคน สูงต่ำ ไม่เท่ากัน  ความเข้าใจฝ่าในประโยคเดียวกัน ของทุกท่านไม่เหมือนกัน   ดังนั้นจะเกิดเรื่องถกเถียงไม่จบ เพียงแต่ความหมายของคำนี้ ประโยคนี้สอดคล้องกับความหมายชั้นผิวของวัฒนธรรมของคนก็ใช้ได้แล้ว   เพราะความนัยชั้นสูงเป็นการแสดงออกของฝ่า ดังนั้นความนัยนั้นเป็นสิ่งที่แปลออกมาไม่ได้  รูปแบบความนึกคิดของชาวตะวันออก กับชาวตะวันตกนั้นมีความต่างกัน  ขั้นแรกของการรับรู้ฝ่านั้นมี ความไม่คุ้นเคยอยู่สักหน่อย   แต่ถ้าหาก ไปอ่าน ไปศึกษาจริงๆ ก็จะไม่มีผลกระทบ  เพราะเทพเป็นผู้ทำให้บังเกิดผล

ศิษย์            ขอเรียนถามถึง ความเป็นมาของพรรคมาร กับลัทธิชั่วคอมมิวนิสต์  ว่าแตกต่างกันหรือไม่

อาจารย์       นี่ก็คือการพูดหลอกคนที่ลัทธิชั่วคอมมิวนิสต์สร้างขึ้นเพื่อพรรคมาร ไม่มีอะไรต่างกัน เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด สมาชิกของพรรคมาร คือคนแต่ละคน    สมาชิกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง ก็คือ ศูนย์รวมของพรรคนั้น  ศูนย์รวมนี้มันมีวิธีคิดหลอกคนอย่างหนึ่งคือ “จะสร้างสวรรค์บนโลก” ก็คือลัทธิชั่วคอมมิวนิสต์ตามที่พูดกัน  โลกมนุษย์จะเป็นสวรรค์ไปได้อย่างไร  เมื่อตอนที่เทพสร้างตรีภูมิ  ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสวรรค์   คือสร้างเพื่อใช้ในการเจิ้งฝ่า (หัวเราะ)  ถ้าหากในอนาคตตรีภูมิยังคงอยู่ รูปแบบสังคมมนุษย์ ก็จะเป็นสังคมของคนชั่วนิรันดร์   เพราะนี่คือความต้องการของจักรวาล จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์อะไรกัน สวรรค์นั้น มีอยู่ทุกหนแห่งทั่วไปหมดทั้งจักรวาล สวรรค์นั้น มีมากกว่ามนุษย์มากมายนัก   เมื่อออกไปจากมิติชั้นผิวแล้ว ล้วนแต่เป็นโลกของเทพสวรรค์ ในจักรวาลล้วนเป็นสวรรค์

ศิษย์            คลื่นทะเลยักษ์ในเอเชียอาคเนย์ คือเรื่องอะไรกัน

อาจารย์       กรรมของมนุษย์มากแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้น  แต่ทุกท่านสามารถมองเห็นได้จาก เรื่องต่างๆ เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในวันนี้  ล้วนเป็นการกระทำขององค์ประกอบของอิทธิพลเก่า  ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับคน  เมื่อเกิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นกับมนุษย์ ต้องเป็นบทเรียนด้านบวกต่อมนุษย์  นั่นจึงจะสามารถทำให้คนเข้าใจได้อย่างแท้จริงว่านั่นคือ เทพกำลังลงโทษคน จากนั้นจึงจะช่วยคนได้มากยิ่งขึ้น หากเพียงแต่ลงโทษ เพื่อการลงโทษเท่านั้น คนก็จะยิ่งไม่เชื่อถือเทพ  องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าทำเรื่องเหล่านี้แล้ว ไม่เป็นผลด้านบวกต่อมนุษย์   คนไม่ดีแล้วก็กวาดทิ้งไป  การเกิดคลื่นทะเลยักษ์ในเวลานี้ทำให้คนหวาดกลัว  คน 3 แสนหายไปในไม่กี่วินาที   แผ่นดินไหวที่ถังซานในปีนั้น  ไม่ใช่ชั่วครู่เดียวคนหลายแสนก็หายไปหมดแล้วหรือ        คอมมิวนิสต์จีนบอกว่ามีทหารกี่สิบล้านคน ถ้าท่านเกิดชั่วร้ายขึ้นมาจริงๆ ไม่แน่ว่าชั่วครู่เดียวก็จะหายไปหมดแล้ว (หัวเราะ) (เสียงปรบมือ)      องค์ประกอบของอิทธิพลเก่านั้น  ไม่นับว่าคนเป็นอะไร  มีแต่ศิษย์ต้าฝ่าที่ช่วยเหลือคน

ศิษย์            ในแผ่นดินใหญ่ ผู้ฝึกเก่ากลุ่มหนึ่ง ยึดกุมช่วงเวลาสุดท้าย ลุกขึ้นมายืนยันความถูกต้องของฝ่า  บางคนใช้ชื่อจริงลาออก  พวกเขาฝากความคิดถึงท่านอาจารย์ที่เคารพ   ศิษย์ต้าฝ่าที่ทำงานในองค์กรของรัฐ  ฝากความคิดถึงท่านอาจารย์

อาจารย์       ขอบใจทุกท่านนะ(เสียงปรบมือ) ผู้ฝึกกลุ่มหนึ่งที่ถูกพวกชั่วร้ายประทุษร้ายอย่างรุนแรง  ก็เพราะเกิดจากจิตยึดติด เนื่องจากจิตยึดติดนั้น เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า   ภายใต้แรงกดดัน  วันนี้เขียนหนังสือสำนึกผิดแล้ว   พอออกมาได้แล้วก็รู้สึกเสียใจภายหลัง จึงประกาศชื่อ(ลาออก)  รุ่งขึ้นถูกพวกชั่วร้ายจับเข้าไปอีก  เจิ้งเนี่ยนไม่พอ  ก่อให้เกิดการประทุษร้ายอย่างรุนแรง   เขาก็เขียน “หนังสือสำนึกผิด” อีกแล้ว  หลังจากนั้นเขาก็ประกาศชื่อลาออกอีก   ผู้ที่ถูกประทุษร้ายรุนแรงที่สุด ก็คือผู้ฝึกกลุ่มนี้  และมีผู้ฝึกบางคนที่เจิ้งเนี่ยนเข้มแข็ง  ทำได้ดีมากจริงๆ  เนื่องจากการรายงานข่าวของหมิงฮุ่ยนั้น ทำเพื่อเปิดโปงการประทุษร้าย    ศิษย์ต้าฝ่าที่ทำได้ดีมากนั้น(หมิงฮุ่ย)ไม่ได้ทำการรวบรวม(สถิติ)เป็นจุดหลัก     ที่จริงผู้ที่แสดงออกมาได้ดีนั้น  มีมากมายเหลือเกิน

ศิษย์            ผู้ฝึกใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในต้าฝ่าได้ไม่กี่เดือน  ควรยึดกุมสัดส่วนเวลาในการศึกษาจ้วนฝ่าหลุน จิงเหวินใหม่กับจิงเหวินในอดีตจำนวนมากมายอย่างไรดี เพราะพวกเราพอดีได้ฝ่าในช่วงเจิ้งฝ่านี้ ดังนั้นอยากจะทำให้ชัดเจนว่าอันไหนควรทำก่อน

อาจารย์       กล่าวสำหรับผู้ฝึกใหม่นั้น ที่สำคัญคือศึกษา จ้วนฝ่าหลุน หลังจากนั้นค่อยอ่านหนังสืออื่นๆ ของต้าฝ่าเสริม  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในช่วงไหน รวมทั้ง “จิงจิ้นเย่าจื่อ” หากมีเวลาก็สามารถอ่านได้   และอย่ามีความคิดว่าต้องอ่านให้หมดทั้งๆที่มีเวลาน้อย ไม่ใช่อย่างนี้ ผู้ฝึกใหม่สามารถทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำนั้น  ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ   ที่สำคัญที่สุดคือต้องอ่านจ้วนฝ่าหลุน  อย่างอื่นให้อ่านเสริม   มีเวลาอ่านก็อ่าน  ไม่มีเวลาอ่านก็อ่านแต่ จ้วนฝ่าหลุน ก็ใช้ได้แล้ว

ศิษย์            ท่านกรุณาพูดถึง ความสำคัญของงานแสดง(ศิลปะต่างๆ) สักหน่อยได้หรือไม่

อาจารย์       งานราตรีปีใหม่ที่ทุกท่านทำนั้น   เวลาที่จัดรายการแสดงอยู่นั้นลำบากกันมาก  ดำเนินรายการได้ดีมาก  แสดงเพียงครั้งเดียวก็จบแล้ว  มีบางคนที่ไม่อยากวางมือจริงๆ เดินทางไปหลายเมือง  หมุนเวียนแสดงให้คนได้ดูมากยิ่งขึ้น   นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากเรื่องหนึ่งหรือ  แต่มีจุดหนึ่งที่พึงระวัง  คือต้องมีเงื่อนไขทำได้  ใครเดินสุดขั้วก็ไม่ถูก ใครๆก็อย่าได้ทำลายรูปแบบการบำเพ็ญของตนเอง ทำลายสภาพแวดล้อมของการบำเพ็ญของตน  ข้าพเจ้าพูดถึง  “ผู้ที่มีเงื่อนไข”  ถ้าไม่มีเงื่อนไขทำก็ไม่ถูก   ไม่อาจเลิกเรียน  พักการเรียน  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอ  และไม่ทำงาน  จะมาเป็นนักแสดงไม่ได้ โดยเฉพาะต้องการเพียงช่วงระยะปีใหม่นั้น  ระยะเวลาไม่นาน อย่าพักการเรียน ลาออกจากหน้าที่การงาน อย่าเดินสุดขั้ว  ถ้าเดินสุดขั้วจะนำความยุ่งยากมาได้มากมาย

ศิษย์            ในเวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ คอมมิวนิสต์จีนบนโลกก็จะดับสลายหมด  เกิดโรคระบาดใหญ่ สังคมวุ่นวายเป็นต้น  ในนี้องค์ประกอบไหนสำคัญที่สุด

อาจารย์       ดูเหมือนจะไม่วุ่นวายกระมัง  สังคมมนุษย์นั้น  เทพ ควบคุมอยู่  เทพให้สังคมของคนวุ่นวาย  มันไม่วุ่นวายก็ไม่ได้  เทพจะให้มันมั่นคง  มันไม่มั่นคง  ก็ต้องมั่นคง  ใช่หรือไม่  อย่าว่าแต่เรื่องใหญ่อย่างนั้น ล้วนจัดวางไว้เพื่อการเจิ้งฝ่า  เช่นนั้นสถานการณ์นี้ ไม่ควบคุมจะได้ไหม

ศิษย์            ศิษย์คิดจะอยู่ในไต้หวันทำงานในหมู่ศิษย์ที่เป็นครู  จัดตั้งโครงการใหม่  เตรียมวัสดุการสอนภาษาจีนชุดหนึ่ง จากระดับปีที่ 1 จนถึงปีที่ 12  โครงการใหม่นี้มีปริมาณงานมากอย่างยิ่ง   จะกระทบต่องานยืนยันความถูกต้องของฝ่าอื่นๆที่สำคัญหรือไม่

อาจารย์       หากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของฝ่าท่านก็ทำได้   ถ้าไม่เกี่ยวกับการยืนยันความถูกต้องของฝ่า เช่นนั้นก็ไม่อาจไปยุ่งเกี่ยวกับกำลังของผู้ฝึก   ถ้าสามารถส่งผลให้ศีลธรรมมนุษย์ฟื้นคืนขึ้นมาได้ก็ทำได้  ลองทำ ทำดู

ศิษย์            ผู้ฝึกบางคนนั้นทำการค้า แต่สินค้านั้นมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  การค้าอย่างนี้ไม่ควรทำหรือไม่

อาจารย์       การค้าเล็กน้อยนี้ของพวกท่านไม่นับว่าเป็นอะไรได้   กลุ่มทุนใหญ่นานาชาติเหล่านั้นกำลังถ่ายเลือดเข้าไปไม่หยุดหย่อน    เนื่องจากผู้ฝึกก็ต้องดำรงชีพ  ยังต้องยืนยันความถูกต้องของฝ่า ยังต้องมีสภาพแวดล้อมของการยืนยันความถูกต้องของฝ่า  สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่   ถ้ากลุ่มการเงินขนาดใหญ่เหล่านั้นไม่ทำทั้งหมด   การค้าเล็กน้อยของท่านนั้นช่วยชีวิตคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้หรอก    และศิษย์ต้าฝ่าทำอะไร ล้วนแต่มีองค์ประกอบของการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่าอยู่ด้วย

ศิษย์            คนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ เมื่อใช้ชื่อสมมติลาออกจากพรรคแล้ว คอมมิวนิสต์จีนก็ยังจะบังคับให้ศึกษาเรื่องของพรรค กำหนดให้สมาชิกพรรคศึกษา จดบันทึก  ผู้ที่ใช้ชื่อสมมติลาออกจากพรรคนั้น หากถูกบังคับเข้าร่วมการศึกษา  ใช่ไหมว่าก็จะถูกตีตราอีก

อาจารย์       ลาออกแล้วก็คือลาออกแล้ว ในใจเขามีความเข้าใจ พอเขาประกาศชื่อลาออกแล้ว ก็จะมีชีวิตที่คอยดูแลเขา (เสียงปรบมือ)

ศิษย์            มีศิษย์ที่อยู่ในเมืองการพนัน ทำงานแจกไพ่  จะเป็นการเพิ่มกรรมได้หรือไม่ ไม่ควรทำงานส่วนนี้ใช่ไหม

อาจารย์       ทำงานใช่ไหม ก็คืองานแล้ว   สังคมมนุษย์ก้าวมาถึงก้าวนี้แล้ว  บอกว่างานนั้นในเมืองการพนันไม่ดี  ที่แท้งานชนิดไหนในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน คือ งานของมนุษย์ที่แท้จริงละ  มาถึงรูปแบบของสังคมชนิดนี้ในวันนี้  ทุกสิ่งล้วนกำลังเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสังคม   ดังนั้นจึงเป็นเพียงงานอย่างหนึ่ง  ถ้าหากมีงานอย่างอื่นท่านก็เปลี่ยนเสีย  ถ้าไม่มีงานอื่น ท่านก็ทำไป   เพราะสังคมปัจจุบัน ก็คือสังคมอย่างนี้แล้ว

พูดถึงตรงนี้  ข้าพเจ้าจึงคิดจะพูดถึงสถานการณ์หนึ่ง  ชาวตะวันตกมากมายไปที่เมืองการพนัน   ที่จริงนั้น เขาไปเที่ยวกัน  ไปหาความบันเทิง  ทว่าคนจีน และมีชาวตะวันออกประเทศอื่นบางคน เขาไปเล่นพนันจริงๆ  กระทั่งพนันแบบหมดกระเป๋า  จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน

ศิษย์            ท่านบอกว่าศิษย์ต้าฝ่าไม่อาจหยวนหมั่นโดยติดค้างหนี้สิน แต่ผมซื้อบ้านไว้แล้ว กู้เงินธนาคารไว้ 5 หมื่น  ต้องใช้เวลา 30 ปีจึงจะชดใช้หมด (ที่ประชุมหัวเราะ)  ผมควรจัดการปัญหานี้อย่างไรดี

อาจารย์       เรื่องหนึ่งเรื่องใดของมนุษย์ล้วนไม่ใช่บังเอิญ หากท่านบอกว่ากู้เงินธนาคารไว้แล้ว  หลายสิบปีกว่าจะใช้คืนหมด  แต่ศิษย์ต้าฝ่าจะหยวนหมั่นกันหมด   จะรอหลายสิบปีได้อย่างไรกันละ   เช่นนั้นเรื่องนี้จะทำอย่างไรดี เรื่องเหล่านี้เกี่ยวพันกับมนุษยชาติในก้าวต่อไป เมื่อเกี่ยวพันกับมนุษยชาติในก้าวต่อไป   และแบบแผนของสังคมมนุษย์ รูปแบบสังคมมนุษย์ล้วนเปลี่ยนไปหมดแล้ว  ยังมี  เมื่อศิษย์ต้าฝ่าถึงเวลาหยวนหมั่นจริงๆ  เรื่องทั้งหมดที่ท่านมีอยู่ อาจารย์ก็ต้องจัดการให้ท่าน  ที่จริงในเวลานั้นท่านก็จะมีความสามารถที่จะจัดการได้แล้ว (เสียงปรบมือ)    นี่ไม่เหมือนกับปัญหาที่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดไปเมื่อครู่  นี่เป็นเรื่องการดำรงชีพตามปกติ   ผู้ฝึกบางคน ในสมองอาจกำลังคิดว่า  ฉันยืมเงินแล้ว ก็ไม่ต้องคืน  พอไปแล้วระหว่างเราก็จบเรื่องแล้ว(ที่ประชุมหัวเราะ)  จุดมุ่งหมายนั้นต่างกัน จุดมุ่งหมายที่ไม่ดีนั้นย่อมไม่ถูกต้อง

ศิษย์            (คำถามแปล) ผมฝึกพลังได้ ปีกว่าแล้ว  ผมได้รับประโยชน์ดีมาก  ผมรู้สึกขอบพระคุณท่านจากก้นบึ้งหัวใจ

อาจารย์       ล้วนคือสิ่งที่มาจากการประจักษ์แจ้งของพวกท่าน   อาจารย์เพียงแต่ช่วยเหลือพวกท่าน ถ้าพวกท่านสามารถก้าวอย่างแน่วแน่ ไปจนถึงที่สุดได้ ไม่ถูกสั่นคลอน  แม้จะพบการรบกวนอย่างนี้  การรบกวนอย่างนั้น  พวกท่านยังสามารถยืนหยัดเดินต่อไปได้  ท่านก็ไม่ต้องขอบใจข้าพเจ้า  เทพทั้งจักรวาล ต่างก็จะสรรเสริญท่าน(เสียงปรบมือ)

ศิษย์            ศิษย์ต้าฝ่า แห่ง ซานตง  เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน  เสิ่นหยาง  กว่างตงฝอซาน  เหอหยวน  กว่างโจว  เม่าหมิง  เมืองจงซาน  ตงหว่าน  เซินเจิ้น ไห่หนาน  ซันซี  เฉิงตู   หลูโจว กุ้ยหยาง เจียมู่ซือ  ฝู่ซุ่น ไท่หยวน อานซัน  เป่ยจิง  เป่ยจิงเขตเฟิงไถ เขตส่งเหวิน  เป่ยต้า(มหาวิทยาลัยเป่ยจิง)  มหาวิทยาลัยชิงหวา  ถังซัน  สือเจียจวง  เชิงเต๋อ  เทียนจิน   จั้นเจียง  ต้าเหลียน  เยียนไถ  เปิ่นซี  เกาะฉินหวาง  ซั่งไห่(เซี่ยงไฮ้)  คุนหมิง  ซินเจียง  ฟู้โจว  หูเป่ย  หูหนาน  ฮาปา  ฮาเอ่อปิง  ไคอัน ซันซี  หนานจิง       เหลียวหนิง  มองโกเลียใน(เน่ยเหมิงกู่)   ฮู มากมายเหลือเกิน  (ที่ประชุมหัวเราะ)  ฮอลแลนด์  ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  เดนมาร์ก  เนปาล  ไต้หวัน  มาเก๊า  สวีเดน  โตรอนโต   ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย โอ๊คแลนด์  ซานโฮเซ่ คูเปอร์ติโน มาเลเซีย  อาร์เจนติน่า  ฮ่องกง  อินเดีย  ตุรกี คาริเบียน  เวียดนาม  21 ประเทศ 6 เขตพื้นที่   ฝากสวัสดีท่านปรมาจารย์

อาจารย์       ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)

ข้าพเจ้าได้ตอบคำถามให้หมดแล้ว  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะพูดมากเพียงไร  เส้นทางการบำเพ็ญนี้ ต้องให้พวกท่านเดินกันเอง  ทำอย่างไรจึงจะเดินให้ดีบนเส้นทางนี้   เดินจนถึงที่สุด  นั่นจึงจะยอดเยี่ยม  เพราะระหว่างขั้นตอนการเดินบนเส้นทางนี้ของท่าน ย่อมมีความยากลำบาก   ย่อมมีการทดสอบอย่างนี้อย่างนั้น  ย่อมมีอุปสรรคที่ท่านคาดคิดไม่ถึง   ย่อมมีการรบกวนของจิตยึดติดและฉิงนานาชนิดที่ท่านคาดคิดไม่ถึง   การรบกวนชนิดนี้ มีที่มาจาก ครอบครัว  สังคม  ญาติสนิทมิตรสหาย  กระทั่งเพื่อนผู้บำเพ็ญของพวกท่านเอง  และยังมีการรบกวนของสถานการณ์นานาชนิดของสังคมมนุษย์   การรบกวนของทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์อยู่ในสังคม   ทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนสามารถฉุดท่านกลับไปยังหมู่คนธรรมดาสามัญได้   หากท่านสามารถทะลวงทั้งหมดนี้ได้   ท่านจึงจะสามารถเดินไปสู่ความเป็นเทพ  ดังนั้นกล่าวในฐานะผู้บำเพ็ญ   หากสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง  สามารถมีเจิ้งเนี่ยนอันแน่วแน่ที่ไม่มีอะไรจะสั่นคลอนได้   นั่นจึงจะยอดเยี่ยมจริง  เหมือนกับวัชร   แกร่งดุจหินผา  ใครก็แตะต้องไม่ได้   สิ่งชั่วร้ายเห็นแล้ว ต่างก็หวาดกลัว   หากความคิดถูกต้องเที่ยงตรงได้จริงเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก  เผชิญกับการประทุษร้ายของพวกชั่วร้าย  เผชิญกับการรบกวน    เมื่อท่านพูดออกไปประโยคหนึ่งด้วยเจิ้งเนี่ยนที่แน่วแน่  ก็จะสามารถทำให้สิ่งชั่วร้ายดับสลายได้ในทันที (เสียงปรบมือ)  ก็จะทำให้คนที่ถูกสิ่งชั่วร้ายใช้ประโยชน์ คอตกหนีไป  ใครที่สามารถรักษาเจิ้งเนี่ยนไว้ได้  ใครที่สามารถก้าวไปจนถึงที่สุด  ผู้นั้นจึงจะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้าฝ่าสร้างขึ้นได้ (เสียงปรบมือยาวนาน)   ข้าพเจ้ายังจะรอคอยข่าวดีของพวกท่าน (เสียงปรบมือดังกึกก้อง)   ในกม  ไ่ยจิซานตง  เท่านก็มีพลัง