ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

หมุน(ฝ่า)หลุนสู่โลกมนุษย์

 

            ศิษย์ต้าฝ่า. ที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ นั้น ยากที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคอมมิวนิสต์จีน และโดยเฉพาะศิษย์ต้าฝ่าที่ออกมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือ ศิษย์ต้าฝ่า จีนแผ่นดินใหญ่ ที่ประกาศถอนตัวออกจากองค์กรจัดตั้งชนิดต่างๆของคอมมิวนิสต์จีน  และไม่เข้าใจเมื่อพบว่าศิษย์ต้าฝ่าหลายคนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ คิดว่าทำไมศิษย์ต้าฝ่าเป็นสมาชิกพรรคคอม มิวนิสต์ได้ละโดยเฉพาะคือ  ศิษย์ต้าฝ่าในประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์  ก็ ยิ่งไม่อาจเข้าใจได้โดยง่าย   ที่จริง ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่   ก่อนที่ศิษย์ต้าฝ่าจะบำเพ็ญนั้นก็ดำเนินชีวิตโดยอยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของวัฒนธรรมพรรค ในเวลานั้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่(คนเข้าใจกันว่า) ประเทศจีนก็คือ คอมมิวนิสต์จีน   ชนชั้นกลางในสังคมประเทศจีนก็ต้องเป็นชนชั้นของสมาชิกพรรค   สิ่งนี้ได้กลายเป็นรูปแบบสังคมชนิดหนึ่งไปโดยปริยายแล้ว    เนื่องจากสภาพอย่างนี้   คนจำนวนมากที่เข้าพรรค กลับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมัน ยิ่งไม่ใช่ว่าจะเชื่อถือมันจริงๆ นั่นเป็นทางออกเพียงทางเดียวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชนิดนี้ นี่ดูเหมือนจะเป็นทางที่ชาวจีนจำต้องเดินไป หากตรงข้ามกับหลักการนี้ ก็คือความคิดของคนนอกคอก  คือเป้าหมายการวิพากษ์วิจารณ์ของคอมมิวนิสต์จีน แน่นอนละนี่ไม่รวม สาวกพรรคมารที่ชั่วร้ายจริงๆเหล่านั้น   และมีหลายคนไม่ได้สมัครใจเข้าไป   ส่วนมากนั้นถูกกดดันเข้าไป  หรือเหมารวมเข้าไปกับทั้งหน่วยงาน แม้ศิษย์ต้าฝ่าจะประกาศถอนตัวออกจากคอมมิวนิสต์จีน  ที่จริงพวกเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค หรือสมาชิกสันนิบาตเยาวชนพรรคที่ว่า ตั้งนานแล้ว เพราะคอมมิวนิสต์จีนกำหนดไว้ว่า ถ้าไม่จ่ายค่าสมาชิกพรรคครึ่งปี ก็เท่ากับถอนตัวออกโดยปริยาย      เมื่อปีค.ศ.1999 ที่คอมมิวนิสต์จีนเริ่มต้นประทุษร้าย ฝ่าหลุนกง  ไม่ใช่เคยพูดหรือว่า  ข้าพเจ้าเคยเข้าสันนิบาตเยาวชนพรรคด้วย ที่จริงในขณะนั้นทั่วทั้งหน่วยงาน    สุดท้ายแล้วมีเพียง  2 คนที่ไม่ใช่สมาชิกสันนิบาตเยาวชนพรรคแล้ว   ข้าพเจ้าคือหนึ่งในนั้น  ในเวลานั้นกฎของหน่วยงาน กำหนดให้ทุกคนต้องเข้าพรรค   เข้าองค์กรจัดตั้ง หรือสันนิบาตเยาวชนพรรค  ถ้าไม่เข้าก็กลายเป็นคนละพวกกับคอมมิวนิสต์จีน   จึงทำกันพอเป็นพิธีเท่านั้น

            ที่จริงในระหว่างการเจิ้งฝ่า  อาจารย์จะช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหมดไว้   ไม่เพียงแต่ฝ่ายดีเท่านั้น  แน่ละก็รวมฝ่ายที่ชั่วร้ายด้วย   ข้าพเจ้ามักพูดว่า ในระหว่างการเจิ้งฝ่า ข้าพเจ้าไม่สนใจอดีตที่ผ่านไปแล้วของสรรพชีวิต   จะดูเพียงท่าทีของสรรพชีวิตต่อต้าฝ่า  ในระหว่างการเจิ้งฝ่า   หรือพูดได้ว่า  ไม่ว่าชีวิตอะไร   จะมีความผิดพลาดกับบาปกรรมหนักหนาเพียงใดในประวัติศาสตร์   ขอเพียงไม่ส่งผลด้านลบต่อการเจิ้งฝ่า   ข้าพเจ้าล้วนแต่สามารถแก้ไขพวกเขา(มัน)ให้ดีได้   ในขณะเดียวกันก็สลายบาปกรรมของพวกเขา(มัน)   นี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด   เป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง   เพราะชีวิตด้านบวกและลบดำรงอยู่ร่วมกันในจักรวาล    นี่คือกฎอิน-หยาง  กับกฎ การต้าน-การเสริมกัน      แต่เพราะคอมมิวนิสต์จีนเลือกที่จะเป็นศัตรูต่อต้าฝ่าเอง   นับตั้งแต่มันตะโกนออกมาว่า  พรรคที่ว่านั้นต้องรบชนะฝ่าหลุนกง  เป็นต้นมา    วิญญาณชั่วร้ายของคอมมิวนิสต์จีนกับกลุ่มอันธพาลชั่วร้ายที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในโลกมนุษย์      ก็ถูกปวงเทพทั้งหมดในจักรวาลพิพากษาประหารชีวิตแล้ว    ที่จริงในปีนั้นที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดต้าฝ่า     ก็ถ่ายทอดอยู่ในสังคมคอมมิวนิสต์จีน        ถ้ามันไม่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า   เช่นนั้นมันก็จะได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแล้ว    และข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าอยู่ในสังคมนี้   เดิมทีก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่มีโทษแม้แต่น้อย   ร่างกายของผู้คนต่างแข็งแรงกันแล้ว   พวกเขาลดทอนค่ารักษาพยาบาลให้กับใครละ    ผู้คนที่มีร่างกายแข็งแรง ช่วยสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมของใครกันละ   พรรคที่ว่านั้นทำเรื่องชั่วไว้มากมายแล้ว   กลัวจะตกเวที   จึงร้องตะโกนมาตลอดว่า “สังคมมั่นคง”   ในระหว่างการเผยแพร่ต้าฝ่า  ใจคนดีงามขึ้น   เนื่องจากสถานการณ์ทั้งหมดของต้าฝ่าสังคมเริ่มปรากฏความมั่นคงขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว    แน่ละการถ่ายทอดต้าฝ่านั้นมิใช่เพื่อความมั่นคงของสังคม   แต่เกิดจากใจคนดีงามขึ้น   นับจากศูนย์กลางของคอมมิวนิสต์จีน จนถึงสังคมระดับต่างๆ  คนจำนวนมากต่างก็มองเห็นเรื่องจริงนี้กันแล้ว   แต่ว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของคอมมิวนิสต์จีนนั้นคือลัทธิมารที่ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แบบ    แม้การณ์จะเป็นเช่นนี้มันก็ทนไม่ได้    จิตวิปริตที่บ้าระห่ำอย่างสุดขั้ว ที่พยายามจะควบคุมสวรรค์  ควบคุมโลก  ควบคุมคน  และความคิดของคนด้วยนั้น   พอถูกกระตุ้นเพียงเล็กน้อย ก็ ทนไม่ไหวแล้ว    แม้การเผยแพร่ต้าฝ่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ให้มัน   ก็ไม่ได้    เอาแต่จะกำจัดไปให้ได้โดยเร็ว     แน่ละ คนชั่วชาติในสังคมโลกคนนั้น   ก็ยิ่งอิจฉาริษยาจนไร้สติ   ดึงดันท่าเดียว   พอดีเข้ากันได้กับวิญญาณชั่วของคอมมิวนิสต์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นศัตรูกับต้าฝ่า    ทว่าในขณะที่ทำการประทุษร้าย       ยังทำอย่างสุดความสามารถของมัน   ประทุษร้ายสรรพชีวิตที่กำลังเดินบนเส้นทางของเทพ   จนบาดเจ็บสาหัส และตายไปแล้วมากมาย    ประวัติศาสตร์อันยาวนานได้กำหนดศิษย์ต้าฝ่าเอาไว้แล้ว     หลายสิบล้านคนถูกประทุษร้ายโดยการใช้วิธีการต่างๆ  และความเชื่อที่ถูกต้องของคนร้อยล้านคนต้องถูกปราบปราม     บาปหนักชั่วนิรันดร์นี้  บาปหนักที่บรรจุ(สอดแทรก)อยู่เต็มนภานี้   ทำให้เทพทั้งหมดในนภาใหญ่ทั้งปวงล้วนพิโรธแล้ว    ปัจจุบันนี้แม้แต่องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าที่ควบคุมมันอยู่ล้วนแต่ร้อนใจ  จนทนไม่ไหว ในการสลายมัน กับวิญญาณชั่วร้ายของมัน    มาดโอหังของพวกชั่วร้ายหมดไปแล้ว    ไม่ใช่ว่าคนชั่วเปลี่ยนแปลงได้แล้ว   แต่คือวิญญาณชั่วที่ควบคุมคนชั่ว ถูกดับสลายจนเหลือน้อยเต็มทีแล้ว    หรือพูดได้ว่า  การดับสูญของคอมมิวนิสต์จีนนั้น   ไม่ใช่พอเริ่มต้นการเจิ้งฝ่าก็  กำหนดไว้ว่าจะกำจัดมัน    ในระหว่างการเจิ้งฝ่านั้น ต้องการจะทำให้ชีวิตที่ไม่ดีทั้งหมด   กลับคืนสู่ความถูกต้องเที่ยงธรรม     จากนั้นก็ช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหมด    แต่เพราะคอมมิวนิสต์จีน  เลือกแล้วที่จะเป็นศัตรูกับต้าฝ่า    แน่ละ ผู้บำเพ็ญนั้นไม่มีศัตรู   ใครก็ไม่คู่ควรเป็นศัตรูกับต้าฝ่า    การเปิดโปงพวกชั่วร้ายมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการประทุษร้าย   ที่ผ่านมาในการอธิบายความจริง   พวกเรา   ก็พูดมาตลอดว่า  ไม่ต่อต้านพรรคที่ว่านั้น   แต่หาใช่ว่า ชอบมัน    ยอมรับหรือไม่ยอมรับมัน    แต่เพราะในการบำเพ็ญจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลย  กับองค์กรอะไร  พรรคอะไรของสังคมคนธรรมดาสามัญ  รูปแบบอะไรของสังคม   หรือพูดได้ว่า  หากคอมมิวนิสต์จีนไม่ทำชั่วต่อต้าฝ่าแล้ว   ใครจะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่นั้น ไม่ใช่ปัญหา    เช่นนี้แล้วการเข้าสู่สันนิบาตเยาวชนพรรคนั้น ในวัยหนุ่มของข้าพเจ้า  มิใช่เป็นการให้โอกาสมันหรือ    พรรคนั้นไม่เพียงทำชั่วและบาปนั้นอภัยให้ไม่ได้   แต่คุณสมบัติ(ของมัน)ก็แตกต่างไปแล้ว   ดังนั้นจึงเป็นการสร้างภัยพิบัติอย่างที่สุดกับ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน    คนไม่ถอนตัวออก  เช่นนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมัน   เป็นอณูหนึ่งของมัน  เป็นส่วนหนึ่งแห่งองค์ประกอบของมัน    จึงกลายเป็นเป้าหมายที่ปวงเทพจะกำจัดทิ้ง    เมื่อฉากนี้ของมนุษยชาติเริ่มต้นขึ้น  ก็จะไม่อาจให้โอกาสคนได้อีกแล้ว    ในการอธิบายความจริง  ของศิษย์ต้าฝ่า  ก็ได้ให้โอกาสแก่คนอย่างเพียงพอแล้ว   ประวัติศาสตร์ในวันนี้ คนต้องเลือกทางชีวิตในอนาคต    จะฟังหรือไม่ฟังนั้น  ก็คือ การเลือกอนาคต   มองจากสถานการณ์ที่กล่าวไปแล้วนั้น   ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า ที่เคยเป็นสมาชิกพรรคหรือสันนิบาตนั้น  ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา  สิ่งที่ผิดคือ ตัวการใหญ่ของพรรคนั้น กับวิญญาณชั่ว  เลือกที่จะทำความชั่ว    ศิษย์ต้าฝ่าไม่คิดจะเหลือรอยด่างเอาไว้      การประกาศถอนตัวไม่ใช่การยุ่งเกี่ยวกับการเมือง   ยิ่งไม่ใช่การทำพิธีการอะไร    นี่เป็นจิตยึดติดที่ต้องทิ้งไปในระหว่างการบำเพ็ญ   ใครก็ไม่อาจจะหยวนหมั่น  โดยนำรอยประทับที่ได้รับจากสิ่งชั่วร้ายที่สุดในจักรวาล  กับจิตใจที่เห็นพ้องกับมันไปด้วยได้    ในขณะเดียวกัน ศิษย์ต้าฝ่าสามารถรับรู้มันอย่างแจ่มชัด   ขจัดมันไปจากจิตสำนึก   ไม่ถูกมันรบกวนความคิดของตนเอง   จึงจะมีความคิดถูกต้องที่เข้มแข็ง   ทำสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำให้ดี   นี่ก็เป็นก้าวหนึ่งที่ต้องเดินไปในการบำเพ็ญ

 

หลี่ หง จื้อ

15        กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2005

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association