ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

คำทักทายปราศรัยเนื่องในวันปีใหม่

 

     ศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ ศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลก สวัสดีปีใหม่ ! ปีอี่โหย่วเริ่มขึ้นแล้ว ในปีนี้ พลังอันยิ่งใหญ่ของการเจิ้งฝ่าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่มนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ ทุกท่านยิ่งต้องปฏิบัติสามเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าต้องทำให้ดี ปล่อยวางจิตยึดติด อย่ามองดูด้วยจิตมนุษย์ต่อสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงการประทุษร้ายและโฉมหน้าแท้จริงของพรรคชั่วร้ายที่ประทุษร้ายพวกเรา

                พวกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง พวกเราไม่ได้กำลังต่อสู่กับลัทธิชั่วร้ายอย่างแท้จริงนี้ของมนุษยชาติ ยิ่งไม่ต้องการอำนาจทางการเมืองใดๆ ของมนุษยชาติ ท่ามกลางการประทุษร้ายต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าพวกเรากำลังช่วยเหลือชาวโลกที่ถูกมอมเมาจากวัฒนธรรมพรรค เพราะคนส่วนนี้หลงเชื่อในลัทธิชั่วร้ายนี้เสียจนแม้แต่ความจริงก็ไม่ฟังแล้ว ในเวลาเดียวกันก็บอกให้ผู้ฝึกที่มีสติไม่แจ่มแจ้งในด้านนี้ได้เข้าใจธาตุแท้ของความชั่วร้ายของมันให้ถ่องแท้ นี่ก็เป็นจิตมนุษย์ที่ต้องปล่อยวาง และเป็นก้าวที่ต้องเดินในการยืนยันความจริงให้ฝ่า  อย่าใช้ทัศนคติของมนุษย์มาประเมินการเจิ้งฝ่าและรูปแบบการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า อย่าได้ใช้จิตมนุษย์มาทำให้ขั้นตอนการยกระดับความเข้าใจของพวกท่านยืดยาวออกไปอยู่ร่ำไป พวกท่านคือคนที่กำลังเดินสู่หนทางแห่งเทพ ทุกๆ ความยึดติด (ความยึดติดใดๆ) ล้วนคืออุปสรรค

     หนทางที่อาจารย์บอกให้พวกท่านเดินนั้นย่อมถูกต้องเที่ยงธรรมอย่างแน่นอน  หวังว่าทุกท่านจะเดินไปให้ตลอดด้วยสติแจ่มแจ้ง อย่างมีสติสัมปชัญญะและด้วยความคิดที่ถูกต้อง (เจิ้งเนี่ยน) ไปสู่หนทางของการหยวนหมั่น

 

หลี่ หงจื้อ

วันปีใหม่ ปีอี่โหย่ว

9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association