ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 

เกี่ยวกับเรื่องการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงของพรรคคอมมิวนิสต์ หลายปีมานี้ประชาชนจีนจำนวนมากที่ไม่รู้ความจริงเข้าใจมาโดยตลอดว่า การประทุษร้ายเป็นสิ่งที่สมควร สาเหตุคือท่ามกลางการปกครองประเทศจีนในช่วงครึ่งศตวรรษ พรรคดังกล่าวได้กรอกใส่วัฒนธรรมพรรคให้แก่ประชาชนจีน จนทำให้ประชาชนจีนเวลามองปัญหา พิจารณาปัญหาตลอดจนการกระทำ ล้วนมีความคิดอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมพรรค ซึ่งหล่อหลอมขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ประชาชนจีนหลังจากที่ความคิดถูกปรับเปลี่ยนไปแล้ว จึงไม่ใช่มองปัญหา พิจารณาปัญหา ตลอดจนประพฤติเหมือนอย่างมนุษย์ปกติทั่วไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมพรรค เมื่อคนพูดถึงต่างประเทศ สำนึกพื้นฐานก็คือ “ประเทศทุนนิยมที่เป็นปฏิปักษ์กับพรรคคอมมิวนิสต์” ที่จริงประเทศเหล่านั้นต่างหากจึงจะเป็นรูปแบบของสังคมปกติของสังคมมนุษย์ พอมีคนพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ในประเทศจีน สำนึกพื้นฐานของคนจีนก็คือ มองปัญหาว่าเป็นเรื่องของ “กลุ่มพลังต่อต้านจีน” กระทั่งเมื่อมีคนพูดถึง “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ก็มีคนคิดว่ากำลังพูดถึง “ประเทศจีน” พอมีคนพูดถึง “ชนชาติจีน” ในความคิดก็มีคนนำไปปะปนกับ “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ยิ่งกว่านั้นการแก้ไขปัญหาอะไรทุกครั้ง สิ่งแรกที่คิดคือการทำลายผู้อื่น ด้วยวิธีใช้กำลัง โจมตี ทำการเคลื่อนไหว(ทางการเมือง) การปราบปราม ต่อสู้หรือด้วยวิธีอื่น ในลักษณะเดียวกัน

  เวลานี้ “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ดำเนินมาถึงที่อับจน อันเนื่องมาจากความตกต่ำเสื่อมโทรม(ของพรรค)อย่างที่สุด เผชิญกับวิกฤติรอบด้าน เวลาที่ประชาชนจีนด่าว่าพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ยังคงเป็นการต่อต้านพรรคนั้นภายใต้จิตสำนึกที่หลอมขึ้นด้วยวัฒนธรรมของพรรคดังกล่าว ที่จริงยังคงมองพรรคดังกล่าวด้วยวัฒนธรรมพรรค บางคนถึงกับเข้าใจว่า “หากไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์แล้ว ประเทศจีนยังจะสามารถดำรงอยู่หรือ” ในวัฒนธรรม 5 พันปีของชนชาติจีน มีครั้งใดที่สิ้นรัชสมัยหนึ่งแล้ว รัชสมัยใหม่ไม่ตามมาบ้างล่ะ? พรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล่มสลายไปแล้ว ทุกวันนี้ประเทศเหล่านั้นไม่ใช่ยังดำรงอยู่เป็นปกติอยู่หรอกหรือ? อย่าลืมว่าสังคมมนุษย์นั้นอยู่ในการควบคุมของเทพ จะให้มนุษย์ยุ่งเหยิง มนุษย์ก็ต้องยุ่งเหยิง ไม่ให้มนุษย์ยุ่งเหยิง ใครก็ไม่อาจทำให้ยุ่งเหยิงได้

  เมื่อคนจีนมาถึงสังคมตะวันตก ผู้คนต่างไม่เข้าใจคำพูดและการกระทำของคนจีน มักจะรู้สึกว่า(คนจีน)แปลกๆ คำพูดและการกระทำของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลาที่ไปเยือนต่างประเทศนั้น คนตะวันตกจะรู้สึกว่าสติสัมปชัญญะมีปัญหา วัฒนธรรมพรรคแบบนี้ทำให้ความคิดกับวัฒนธรรมของคนจีนบิดเบือนไปถึงระดับใด? คนในระดับชั้นคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยตัวเองก็ไม่รอดพ้นจากการบิดเบือนไปทางความคิด การกระทำและวัฒนธรรมแบบนี้ สืบเนื่องจากการบิดเบือนไปของความคิดมนุษย์ชนิดนี้ จึงเป็นการง่ายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะหาเหตุผลตามกฎหมายปราบปรามประชาชนจีนในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทุกวันนี้ คำขวัญที่ว่า “พรรคเราถูกต้องเสมอ” จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตาม แต่เพื่อรักษาสถานภาพตามกฎหมายในการปกครอง พรรคดังกล่าวจึงหันเหความสับสน(ทางความคิด)แบบนี้ ไปสู่การปลุกเร้าความรักชาติของประชาชนจีนให้เป็นประโยชน์ และปลุกเร้าความรู้สึกรักชาติของประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความสับสนทางความคิด เช่น “ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีประเทศจีน” “รักชาติก็คือรักพรรค” “รักพรรคก็คือรักชาติ” สร้างความสับสนทางความคิดของผู้คนอย่างต่อเนื่อง หลอกลวงประชาชนจีนครั้งแล้วครั้งเล่า

หลังจากที่การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงประสบความล้มเหลว พรรคดังกล่าวก็กุเรื่องเท็จว่า “ฝ่าหลุนกงสมคบคิดกับกลุ่มพลังต่อต้านจีน” หลังจากที่ฝ่าหลุนกงเปิดโปงความจริงที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้าย พรรคฯ ก็ปลุกปั่นประชาชนว่า “ฝ่าหลุนกงไม่รักชาติ” ดังปรากฏให้เห็นเป็นจริงเมื่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเปิดโปงการประทุษร้าย อธิบายความจริง คนจีนบางคนไม่ยอมแม้แต่จะรับฟัง -- พวกเขาเชื่อจริงๆ ว่าสิ่งที่พรรคดังกล่าว พูดนั้นถูกต้องอย่างแน่นอน สิ่งที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนพูดย่อมถูกต้องแน่นอน และเชื่อว่าฝ่าหลุนกงเป็นเหมือนอย่างที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนโฆษณาชวนเชื่อเช่นนั้นจริงๆ

  ต้าฝ่าเป็นการช่วยเหลือคน ศิษย์ต้าฝ่ามีความเมตตากรุณา เพื่อคนในอนาคตจึงนำความจริงเรื่องการประทุษร้ายออกมาบอกกล่าวแก่ชาวโลก ให้คนได้มองเห็นอย่างชัดเจนถึงความชั่วร้ายของการประทุษร้ายครั้งนี้ และก็เป็นการหยุดการประทุษร้ายครั้งนี้ แต่ในการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งใส่ร้ายป้ายสีแบบมืดฟ้ามัวดินในลักษณะ “พูดแต่ฝ่ายเดียว” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีคนพวกที่ถูกหลอกหลวงจากการโฆษณาชวนเชื่อ กุข่าวเท็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจริงๆ ในจำนวนนี้รวมถึงคนที่เคยร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงจากการประสบกับการเคลื่อนไหว(ทางการเมือง) หรือกระทั่งเคยถูกประทุษร้ายหลายต่อหลายครั้งมาแล้วในอดีต และรวมทั้งคนพวกที่เติบโตและได้รับการรอบรมสั่งสอนท่ามกลางวัฒนธรรมพรรคมาตั้งแต่เกิด แต่ในหมู่พวกเขามีคนที่ดีและคนที่มีรากฐาน(เกินจี)ที่ดีเป็นจำนวนมาก แต่คนเหล่านี้ถูกมอมเมาจากการอบรมสั่งสอนแบบโฆษณาชวนเชื่อของพรรคดังกล่าวจนสูญเสียไหวพริบและปฏิภาณไปโดยสิ้นเชิง

  ภายใต้สภาพการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไร? ก็ได้แต่เปิดโปงโฉมหน้าแท้จริงของพรรคชั่วร้ายที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าออกมาให้หมดเปลือก ให้ประชาชนจีน ให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนที่พวกเขาเชื่อมั่น โอ้อวดตัวเองเสมอมาว่าเป็นพรรคที่ “ยิ่งใหญ่ มีเกียรติภูมิและถูกต้อง” แท้จริงแล้วธาตุแท้คืออะไร หลังจากที่หนังสือพิมพ์ “ต้าจี้หยวน” (The Epoch Times) ได้ตีพิมพ์ “9 บทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์” พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มกุข่าวเท็จ หลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีว่า “ฝ่าหลุนกงยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” ใช่ เพียงแต่มีใครพูดถึงพรรคนี้ ก็จะถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และนำไปใช้หลอกลวงประชาชนจีน อันที่จริง ความน่ากลัวและความหมายในทางลบของคำว่า “ยุ่งเกี่ยงกับการเมืองล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมพรรคที่พรรคดังกล่าวกรอกใส่ในความคิดของประชาชนจีน นอกจากประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์แล้ว “นักการเมือง” ดูเหมือนเป็นชื่อเรียกของกลุ่มคนที่มีระดับค่อนข้างสูงส่ง

  ฝ่าหลุนกงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เป็นเรื่องที่ได้รับการพิสูจน์ในทางปฏิบัติและรับรู้ของคนทั่วโลกแล้ว เมื่อการยับยั้งและเปิดโปงคนชั่วและการประทุษร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกกล่าวหาว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ถ้าเช่นนั้นก็เปิดเผยออกมาให้หมดเปลือกกันเลยว่า ฝ่าหลุนกงคืออะไร พรรคคอมมิวนิสต์คืออะไร ทำไมพรรคคอมมิวนิสต์ต้องประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ฝ่าหลุนกงคืออะไรนั้น ความร่วมแรงร่วมใจในการอธิบายความจริง ศิษย์ต้าฝ่าก็ได้บอกแก่ชาวโลกแล้ว และผู้คนทั่วโลกต่างก็รับรู้แล้ว เช่นนั้นก็ให้ชาวโลกได้เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไร ทำไมจึงประทุษร้ายฝ่าหลุนกง แท้จริงแล้วนี่เป็นการหยุดการประทุษร้าย ไม่ใช่เป็นการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง พวกเราไม่มีจุดมุ่งหมายในทางการเมือง พวกเราคือผู้บำเพ็ญ เป็นคนที่กำลังเดินสู่หนทางแห่งเทพ หลุดพ้นทางแห่งโลกีย์ ไม่แสวงหาและไม่มีความโลภในชื่อเสียงและผลประโยชน์ทางโลก การเปิดโปงคนชั่วและพรรคชั่วนั้นเป็นการทำเพื่อให้การประทุษร้ายอันชั่วร้ายยุติ เป็นการปลุกให้ตื่น และช่วยเหลือสรรพชีวิตที่ถูกคนชั่วหลอกลวง

  เพื่อไม่ให้ผู้คนที่ถูกวัฒนธรรมพรรคมอมเมาจนสติเลอะเลือนไปเข้าใจผิด ข้าพเจ้าเคยบอกศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับ “9 บทวิจารณ์ฯ” ในการอธิบายความจริง แต่สถานการณ์ของการเจิ้งฝ่าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก สภาพการณ์การยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่าของศิษย์ต้าฝ่าก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป ในระยะหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็โหมโฆษณาชวนเชื่อ กุข่าวเท็จอีกครั้ง เช่นกรณี “การเผาตัว” การแพร่กระจาย “9 บทวิจารณ์ฯ” ปลอม เพื่อทำร้ายชาวโลกให้หนักหน่วงมากขึ้น สิ่งนี้ได้เพิ่มอุปสรรคอีกขั้นหนึ่งให้แก่การอธิบายความจริง ช่วยเหลือชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจธาตุแท้ของพรรคชั่วและทำไมพรรคดังกล่าวจึงประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า การบอกให้ชาวโลกได้เข้าใจเกี่ยวกับ “9 บทวิจารณ์ฯ” จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น

ที่จริงประชาชนจีนในวันนี้ยังมีสักคนไหมที่เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์? แม้แต่หัวโจกมารใหญ่และคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบัน ก็หาคนที่เชื่อในพรรคคอมมิวนิสต์จริงๆ ไม่ได้สักคน นับตั้งแต่นาทีนั้นที่พรรคดังกล่าวและตัวโจกมารใหญ่ประกาศออกมาว่า “จะรบชนะฝ่าหลุนกง” เหล่าเทพก็ให้คำตัดสินแล้วว่าพรรคดังกล่าวต้องล่มสลายและถูกทำลาย ปัจจุบันนี้เหล่าเทพกำลังทำลายองค์ประกอบทั้งมวลของพรรคดังกล่าวในทุกด้าน  ณ หัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายนี้ ใครยังอยากจะเป็นแพะรับบาปให้กับความชั่วร้ายทั้งมวลที่พรรคคอมมิวนิสต์ก่อไว้ในประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีมานี้ล่ะ? พรรคคอมมิวนิสต์จูงลาแล้วยังทำหน้าที่เป็นคนไปถอนตอไม้สั้นอีก เช่นนั้นย่อมต้องถูกความอยากในอำนาจกระแทกศีรษะจนเสียสติเลอะเลือนอย่างแน่นอน ที่จริงการเปิดโปงวิญญาณชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่หมายถึง(เปิดโปง)คน “9 บทวิจารณ์ฯ” เป็นการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวลที่ถูกมารร้ายทำร้าย ซึ่งรวมไปถึงคนในพรรคคอมมิวนิสต์ตลอดจนโครงสร้างองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนทั่วไป จุดประสงค์คือเพื่อให้สรรพชีวิตในทุกวงการมองเห็นอย่างชัดเจนว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีองค์ประกอบภูมิหลังเป็นอย่างไร

  ที่จริงชาวโลกดำรงอยู่เพื่ออำนาจ เพื่อผลประโยชน์ทางโลกีย์นั้น ไม่ใช่ความผิดใหญ่หลวง  ทำไมจะต้องเข้าเป็นสมัครพรรคพวกกับสิ่งชั่วร้ายที่ทำร้ายมนุษย์เราล่ะ? คนเอย จงตื่นเถิด! หากพวกท่านเดินหลงผิดไปจากเป้าหมายของการเป็นคนจริงๆ แล้ว นั่นจึงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด! หากชาวโลกกำลังรอคอยและหาหนทางกลับคืนสู่ต้นกำเนิดจริงๆ แล้ว เช่นนั้นจงมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเถิด!

  ข้าพเจ้าขอบอกสัจธรรมข้อหนึ่งแต่ชาวโลก: เทพ พุทธะจุติลงมายังโลก การถ่ายทอดฝ่าถูกต้อง แน่นอนย่อมต้องมีมารรบกวน นิทานที่เล่าสืบกันมา เรื่องราวต่างๆ ในศาสนาที่เล่าสืบต่อกันมา บางทีกำลังจะปรากฏขึ้นมา อย่าปล่อยให้ทัศนคติของคนปิดกั้นธาตุแท้ของท่าน ยิ่งกว่านั้นจงอย่าได้ก่อบาปกับคนที่กำลังเดินสู่หนทางแห่งเทพ

หลี่ หงจื้อ

26 มกราคม ค.ศ. 2005

                                                                                                           

© Copyright 2011 Falun Dafa Association