ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึงฝ่าฮุ่ยยุโรปประจำปี ค.ศ. 2005

 

ศิษย์ต้าฝ่า ณ ที่ประชุมทั้งหมด : สวัสดีทุกท่าน

            ท่ามกลางการประทุษร้ายกว่า 5 ปีที่ศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ประสบ ศิษย์ต้าฝ่าแห่งภาคพื้นยุโรปตลอดจนศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกได้ทำสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ในการเปิดโปงการประทุษร้าย อธิบายความจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต จากความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าศิษย์ต้าฝ่า ความจริงได้ปรากฏไปทั่วหล้า พวกมารร้ายกำลังจะไร้ที่หลบซ่อน นี่ได้แสดงให้ประจักษ์ชัดถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าแห่งหลักธรรมที่ถูกต้องและความเชื่อที่ถูกต้อง (เจิ้งฝ่า เจิ้งซิ่น)

            ขอให้ทุกท่านจงพยายามต่อไป ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ใช่(ดำรงอยู่)เพื่อการเป็นมนุษย์เป็นเป้าหมายสุดท้าย ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ไม่ใช่เป็นสวนสนุกเพื่อให้พวกมารร้ายสำแดงความชั่วร้าย ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นสรรค์สร้างเพื่อการเจิ้งฝ่า ศิษย์ต้าฝ่าจึงจะคู่ควรแสดงเกียติภูมิให้เกริกก้องอยู่ที่นี่

            ขออวยพรให้การประชุมฝ่าฮุ่ยของศิษย์ต้าฝ่าประสบความสำเร็จอีกครั้ง!

 

หลี่ หงจื้อ

15 มกราคม ค.ศ. 2005

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association