ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ขอตีตักเตือนสักที

 

ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายในจักรวาลล้วนแต่กำลังจะแยกสลายและก่อเกิดขึ้นใหม่ท่ามกลางการจัดสร้างอีกครั้ง เวลาของฝ่าปรับโลกมนุษย์ดำเนินใกล้เข้ามาเรื่อยๆ  5 ปีมานี้ศิษย์ต้าฝ่า ได้สถาปนาธรรมานุภาพ(เวยเต๋อ)ของเทพระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า อยู่ในมิติของมนุษย์ ด้วยความคิดที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน เจิ้งสิง) ช่วยเหลือสรรพชีวิตและชาวโลกเป็นจำนวนมาก ทำลายผีเน่าเปื่อยและองค์ประกอบของอิทธิพลเก่าเป็นจำนวนมาก มองดูจากชั้นพื้นผิวของสังคมคนธรรมดาสามัญ ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์การประทุษร้ายของมารร้ายให้ลดน้อยลง ทำให้สรรพชีวิตและชาวโลกหลุดพ้นจากการควบคุมโดยชีวิตชั่วร้ายและองค์ประกอบที่รบกวนต้าฝ่าในมิติอื่น ผู้คนเริ่มสังเกตและไตร่ตรองอย่างมีสติแจ่มชัด ถึงการประทุษร้ายครั้งนี้ที่มีต่อศิษย์ต้าฝ่า และชาวโลก เริ่มทำให้คนชั่วร้ายในโลกที่ร่วมประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า  อกสั่นขวัญหายและและพากันระงับธาตุแท้อันชั่วร้ายอย่างขนานใหญ่ กระทั่งผู้กระทำความชั่วบางคนได้หยุดประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่า  จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างมาก นี่คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่า ได้ดำเนินการด้วยความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน เจิ้งสิง) ก่อนที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์จะมาถึง ศิษย์ต้าฝ่า ได้กลายเป็น ผู้ซึ่งเหล่าเทพต้องมองด้วยสายตาที่รู้สึกทึ่ง ชีวิตเหล่านี้ที่ต้าฝ่าจัดสร้างขึ้นท่ามกลางการเจิ้งฝ่า – ศิษย์ต้าฝ่า หนทางที่ศิษย์ต้าฝ่า เดินระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ในลักษณะที่ทั้งบำเพ็ญตัวเอง ในเวลาเดียวกันก็ช่วยเหลือสรรพชีวิต อีกทั้งสอดประสานกับข้อกำหนดของเจิ้งฝ่าแห่งจักรวาล สลายและกำจัดสิ่งที่ก่อผลลบต่อการเจิ้งฝ่า มือสกปรก ผีเน่าเปื่อยที่ทำร้ายศิษย์ต้าฝ่า และองค์ประกอบทุกชนิดที่อิทธิพลเก่าจัดวางเพื่อรบกวนและประทุษร้าย นี่ก็คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าบรรลุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการบำเพ็ญ หยวนหมั่น และสัมฤทธิ์หนทางแห่งเทพอันยิ่งใหญ่สง่างาม

ในด้านตรงกันข้าม คนที่แอบอยู่ในบ้านศึกษาฝ่าเหล่านั้นตามที่ว่ากัน ไม่ว่าจะมีข้ออ้างอะไร ล้วนแต่เป็นเพราะไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติด ยิ่งกว่านั้นคนเหล่านี้ยังรวมตัวเป็นกลุ่มย่อย พร่ำบ่น พูดจาแปลกๆ ซึ่งกันและกัน เมินเฉยกับการที่ศิษย์ต้าฝ่า ยืนยันความถูกต้องของฝ่า และสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่า ทำทั้งหมด คอยแต่จ้องจับผิด และข้อบกพร่องของผู้ฝึก ในขั้นตอนการบำเพ็ญ กระทั่งกระจายข่าวลือทั้งในประเทศจีนและนอกประเทศ ล้วนทำแต่เรื่องที่มารร้ายยินดี   ซึ่งเป็นการช่วยเหลือมารร้ายท่ามกลางการประทุษร้าย   บางคนพูดว่า:  “ฉันอ่านแต่ “จ้วนฝ่าหลุน” ไม่อ่านจิงเหวินใหม่” ท่านยังเป็นศิษย์ของข้าพเจ้าอีกหรือ? ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านให้ชัดเจน: ก่อนหน้า 20 กรกฎาคม 1999 เป็นการบำเพ็ญส่วนบุคคล เป็นขั้นตอนของการรับรู้เข้าใจฝ่า ในการรับรู้เข้าใจสามารถบรรลุระดับของการหยวนหมั่น แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า 5 ปีในช่วงหลังนี้ สถานการณ์ก็ต้องพลิกกลับมา ดูว่าใครที่ทำได้จริงและใครที่แสร้งทำ ขจัดคนที่ไม่บำเพ็ญจริงออกไป พร้อมกับสถาปนาธรรมานุภาพของศิษย์ต้าฝ่า ผู้บำเพ็ญจริง และ 5 ปี ของการช่วยเหลือสรรพชีวิต เหตุใดชีวิตหนึ่งจึงต้องให้ต้าฝ่าและข้าพเจ้าถ่ายทอดและช่วยเหลือด้วยตัวเอง พูดให้ชัด ชีวิตเช่นไรที่จะคู่ควรให้ต้าฝ่าแห่งจักรวาลมาช่วยเหลือ ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือสามารถจะเป็นเพียงเพื่อการหยวนหมั่นส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ อย่างไรจึงจะคู่ควรเป็นศิษย์ต้าฝ่า คือคนพวกนั้นที่แอบอยู่ในบ้านศึกษาฝ่าหรือ คนที่คิดเพียงจะเอาแต่ได้จากต้าฝ่า โดยไม่คิดจะทำเพื่อต้าฝ่าหรือ โดยเฉพาะในขณะที่ศิษย์ต้าฝ่า ถูกประทุษร้าย ไม่คิดที่จะพูดอะไรที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ต้าฝ่า ยังคงอ่านหนังสืออยู่ในบ้านเรียกเอาแต่ประโยชน์จากต้าฝ่า อย่างนี้เป็นคนเช่นไร พวกท่านลองมาพิจารณาตัดสินดูสักที

อาจารย์มองเห็นอันตรายได้เดินเข้ามาหาพวกท่านแล้ว ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการจัดวางของอิทธิพลเก่า รวมทั้งการประทุษร้ายครั้งนี้ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์ประกอบเก่าที่ถูกกระแทกท่ามกลางการเจิ้งฝ่านั้น ไม่เร็วก็ช้า ไม่มันหรือมันก็จะทำเช่นนี้ พูดอีกนัยหนึ่ง การประทุษร้ายไม่เกิดขึ้นเป็นการดีที่สุด ถ้าไม่เกิดขึ้นข้าพเจ้ามีหนทางที่จะให้พวกท่านเดินตรงตามสภาพการณ์แบบนี้ แต่การประทุษร้ายเกิดขึ้นแล้ว เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ใช้มันเพื่อให้ศิษย์ต้าฝ่า ปฏิเสธการประทุษร้ายในระหว่างยืนยันความถูกต้องของฝ่า และสถาปนาธรรมานุภาพของศิษย์ต้าฝ่า จากในนั้น พวกท่านคิดว่าการสนองตามจิตหวาดกลัวของพวกท่าน จิตที่แสวงหาความสบาย ความปรารถนาแต่ละชนิดของท่าน จึงจะเป็นหนทางการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าหรือ พวกท่านคิดว่าศาสนา การบำเพ็ญและความเชื่อเหล่านั้นในประวัติศาสตร์ จึงจะเป็นวิธีเดียวของการบำเพ็ญหรือ ถ้าสามภพและทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ ล้วนแต่จัดวางขึ้นเพื่อการเจิ้งฝ่าของจักรวาลแล้ว เช่นนั้นประวัติศาสตร์ก็เพียงเพื่อให้ต้าฝ่าจัดสร้างสรรพชีวิตและมนุษย์ รูปแบบความคิดของคนและวัฒนธรรมในขั้นตอนของประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง จากนั้นเมื่อต้าฝ่าถ่ายทอดอย่างกว้างไกล ทำให้ความคิดของคนสามารถเข้าใจฝ่า รู้จักว่าอะไรคือฝ่า อะไรคือการบำเพ็ญ อะไรคือการช่วยเหลือสรรพชีวิตและอื่นๆ ตลอดจนรูปแบบการบำเพ็ญแต่ละแบบ  ถ้าเป็นเช่นนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์และความเชื่อ นั่นมิใช่เป็นการกำลังวางรากฐานวัฒนธรรมในโลกมนุษย์ให้กับการเจิ้งฝ่าของจักรวาลในอนาคตหรอกหรือ อะไรคือหนทางที่คนจะสำเร็จเป็นเทพ เทพบนสวรรค์ต่างพูดว่าข้าพเจ้าได้ให้บันไดสู่สวรรค์หนึ่งชุดไว้แก่คน

ยังมีบางคนคิดว่าท่ามกลางการประทุษร้ายครั้งนี้ อาจารย์ก็เหมือนกับชาวโลกที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร พวกท่านทราบไหม จอมมารตนนี้ในโลก นอกจากเพื่อที่อิทธิพลเก่าจะใช้มันเป็นประโยชน์จนต้องให้มันมีชีวิตอยู่จนถึงการทดสอบตามที่เรียกกัน  สิ้นสุดลงแล้ว ก็กำลังดำเนินไปตามที่ข้าพเจ้าบัญชาการ      นี่ ไม่ใช่มีคนพูดว่า ข้าพเจ้าเรียกมันให้กระโดด มันก็กระโดด ข้าพเจ้าสั่งให้มันเสียสติ มันก็เสียสติ ข้าพเจ้าสั่งให้มันบ้าคลั่ง มันก็บ้าคลั่งหรอกหรือ ท่านทั้งหลายต่างก็รู้ไม่ใช่หรือว่า ข้าพเจ้าพูดอะไร เขียนอะไรก็ตาม มันก็แทบจะนำแก๊งอันธพาลทั้งหมดที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า  ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก่อนอื่นใดต้องทำการ “ศึกษา ศึกษา” หรอกหรือ เวลานี้ดูเหมือนจะถูกถอดถอนไปแล้วท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมือง นั่นไม่ใช่ผีเน่าเปื่อยชั่วร้ายที่ควบคุมมันอยู่ไม่เกิดประสิทธิผลแล้วหรือ  คนจึงสามารถกล้าปฏิบัติกับมันเช่นนี้ นอกจากประสิทธิผลของการเจิ้งฝ่าแล้ว สามารถจะบอกว่าไม่ใช่ประสิทธิผลจากการที่ศิษย์ต้าฝ่า ยืนยันความถูกต้องของฝ่า คัดค้านการประทุษร้าย ช่วยเหลือสรรพชีวิต ความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง (เจิ้งเนี่ยน เจิ้งสิง) เปิดโปงการประทุษร้าย ปฏิเสธการจัดวางของอิทธิพลเก่าหรอกหรือ

                ท่ามกลางการประทุษร้าย คนในครอบครัวของบางคนถูกจับขัง ถูกประทุษร้าย พวกท่านไม่รีบร่วมมือกับทุกคน ช่วยกันคัดค้านการประทุษร้าย หยุดการประทุษร้าย ช่วยคนในครอบครัวให้ถูกประทุษร้ายลดน้อยลง ยังจะพูดว่าศึกษาฝ่าอยู่ที่บ้าน ยังจะพร่ำบ่นไม่พอใจกับทุกสิ่งที่ผู้ฝึกทำ รู้ไหมว่าระหว่างที่คนในครอบครัวท่านถูกจับขัง  ถูกประทุษร้ายลดน้อยลง จนหยุดถูกประทุษร้ายนั้น เป็นผลจากการที่ศิษย์ต้าฝ่า ยืนหยัดต่อต้านมารร้ายและอันตราย เปิดโปง สั่นสะเทือนและสยบขวัญมารร้ายในระหว่างคัดค้านการประทุษร้าย เมื่อพวกเขาออกมา ท่านจะกล้าสู้หน้าพวกเขาหรือ ท่านได้ทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้าง คนบำเพ็ญไม่ใช่เทพบำเพ็ญ ในขั้นตอนการบำเพ็ญใครก็ย่อมมีข้อผิดพลาด สิ่งสำคัญคือจะปฏิบัติอย่างไร บางคนสามารถรับรู้และเข้าใจ บางคนไม่สามารถรับรู้และเข้าใจ และมีบางคนยึดติดกับจิตหวาดกลัวและองค์ประกอบแต่ละชนิดจนไม่คิดจะรับรู้และเข้าใจ การบำเพ็ญไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองของคนธรรมดาสามัญ ยิ่งไม่ใช่การช่วงชิงสิทธิ อำนาจและผลประโยชน์ ทัศนคติที่บ่มเพาะขึ้นในหมู่สังคมคนธรรมดาสามัญและในหน่วยงานราชการ ตลอดจนอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีในสังคมคนธรรมดาสามัญล้วนไม่ต้องเอ่ยถึง ยิ่งต้องกำจัดทิ้งไปในการบำเพ็ญ

การบำเพ็ญก็คือคนต้องการจะขึ้นสวรรค์ สำเร็จเป็นเทพ ไม่ยากลำบากจะทำได้หรือ ในอดีตในศาสนาพุทธกล่าวว่า “ไม้ตักเตือน” เช่นนั้นกับคนที่ไม่มุมานะบากบั่น และเดินสู่ขีดอันตรายทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอตีตักเตือนสักทีเถอะนะ

หลี่ หงจื้อ

10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004

 

แก้ไขวันที่ 05/10/2011

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association