ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ในการเจิ้งฝ่าต้องมีเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) ต้องไม่มีจิต(ยึดติด)ของมนุษย์

 

ศิษย์ต้าฝ่าที่มีจิตของมนุษย์หนักนักเอย (ทาง)ที่ข้าพเจ้านำพาให้พวกท่านเดินคือหนทางแห่งเทพ    แต่ผู้ฝึกบางคนยังคงยึดมั่นอยู่กับทัศนะคติของมนุษย์ ที่ผ่านมาในการบำเพ็ญส่วนบุคคล พวกท่านมักจะมองประโยชน์ของต้าฝ่าว่าเป็นประโยชน์สำหรับสังคมมนุษย์ ท่ามกลางมารผจญ พวกท่านมองการที่ชีวิตชั่วร้ายในจักรวาลใช้คนชั่วประทุษร้ายกับศิษย์ต้าฝ่าว่าเป็นการกระทำของคน ในระหว่างการเจิ้งฝ่าและศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่าด้วยเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) ในสภาพการณ์ที่มารร้ายถูกกำจัดจนเหลือน้อยมากแล้ว ชาวโลกเริ่มมีสติแจ่มชัดแล้ว พวกท่านก็ฝากความหวังในการยุติการประทุษร้ายไว้กับคนธรรมดาสามัญ

นี่คือ จักรวาลกำลังอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่า โลกมนุษย์เป็นเพียงการกระทำของชีวิตชั้นต่ำเมื่อเทียนถี่อันมหึมา  ได้รับแรงกระแทกจากการเจิ้งฝ่า มนุษย์ฤาจะทำอะไรเทพได้    หากไม่มีเหตุปัจจัยจากภายนอก มนุษย์ฤาจะกล้าทำอะไรเทพ  สิ่งที่ปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากการควบคุมของชีวิตชั้นสูงเท่านั้น เปรียบเทียบกับศิษย์ต้าฝ่าที่มีเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง)แข็งแกร่งและปฏิบัติได้ดีแล้ว ความเข้าใจมูลฐานต่อต้าฝ่าของท่าน ได้แต่หยุดอยู่ ณ ชั้นนี้ของมนุษย์เท่านั้นจริงหรือ เช่นนั้น โดยแท้จริงแล้วพวกท่านกำลังบำเพ็ญเพื่ออะไรล่ะ   เพื่อให้สังคมมนุษย์เป็นเช่นไรหรือ เพื่อให้ประเทศจีนเป็นเช่นไรหรือ   เพื่อให้ศิษย์ต้าฝ่าในด้านที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นเช่นไรหรือ   เพียงเพื่อจะเรียกร้องให้ชาวโลกให้ความเป็นธรรมแก่ศิษย์ต้าฝ่าในโลกมนุษย์หรือ ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าแก่พวกท่าน จุดประสงค์เพื่อให้สังคมมนุษย์เป็นเช่นไรหรือ   ข้าพเจ้ากำลังนำพาพวกท่านเดินสู่การเป็นเทพในการบำเพ็ญ อย่างค่อยเป็นค่อยไป   นำพาความเข้าใจของพวกท่านก้าวออกจากความเป็นมนุษย์ สูงเกินจากมนุษย์  เป้าหมายคือนำพาพวกท่านให้บรรลุชีวิตที่หยวนหมั่น เลื่อนระดับสูงขึ้น

ตื่นเถิด! หากมารผจญครั้งที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไม่สามารถปลุกพวกท่านให้ตื่น เช่นนั้นเมื่อฝ่าปรับโลกมนุษย์ ก็จะได้ดู  --- ดูด้วยความตระหนกและสำนึกเสียใจ กระวนกระวาย คับแค้นใจ สิ้นหวังที่ตัวเองปฏิบัติแย่มาก --- ภาพการหยวนหมั่นอันยิ่งใหญ่ตระการตาของศิษย์ต้าฝ่าที่บำเพ็ญจริง นี่ก็เป็นผลกรรมที่ตัวเองปลูกเอาไว้ ข้าพเจ้าไม่อยากจะทิ้งศิษย์ต้าฝ่าทิ้งไว้แม้แต่คนเดียว แต่พวกท่านต้องยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นท่ามกลางการศึกษาฝ่าและบำเพ็ญอย่างแท้จริงหรอกนะ! ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยเหลือพลโลก ปฏิบัติสามสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำให้ดี   จงก้าวรุดไปข้างหน้าเถิด ปล่อยวางจิตยึดติดของมนุษย์ หนทางแห่งเทพไม่นับว่าไกลแล้ว

 

 

หลี่ หงจื้อ

19 กันยายน ค.ศ. 2004

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association