ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ปล่อยวางจิตยึดติดของมนุษย์ ช่วยเหลือพลโลก

 

ศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมได้เดินผ่านขั้นตอนของการพำเพ็ญส่วนบุคคลมาแล้ว ขณะนี้ เนื่องจาก กระแสอันยิ่งใหญ่ของการเจิ้งฝ่าที่รุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็ใกล้จะสำเร็จลุล่วง ประวัติศาสตร์กำลังจะก้าวเข้าสู่ศกใหม่(ศักราชใหม่)อย่างรวดเร็ว จากนี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งผู้ฝึกใหม่และเก่า ให้ปล่อยวางจิตยึดติดของมนุษย์ที่มีมาเป็นเวลายาวนาน และตั้งต้นเร่งช่วยเหลือพลโลกอย่างครอบคลุมทั่วทุกด้าน ถ้าแม้นช่วงเวลา ณ ขณะนี้ผ่านพ้นไปแล้ว การชะล้างสรรพชีวิตขนานใหญ่ครั้งที่หนึ่งก็จะเริ่มขึ้น การเป็นศิษย์ต้าฝ่าแห่งยุคเจิ้งฝ่าคนหนึ่ง การหลุดพ้นของตนเองไม่ใช่เป้าหมายของการบำเพ็ญ เมื่อตอนที่พวกท่านมา การช่วยเหลือสรรพชีวิตต่างหากคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ กอปรกับหน้าที่และภารกิจที่ประวัติศาสตร์มอบหมายแก่พวกท่านในระหว่างการเจิ้งฝ่า ด้วยเหตุนี้สรรพชีวิตจำนวนมากมายจึงเป็นเป้าหมายที่พวกท่านต้องช่วยเหลือ ศิษย์ต้าฝ่าต้องไม่ละเลยหน้าที่อันยิ่งใหญ่สง่างามที่ได้มอบหมายแก่พวกท่านในระหว่างการเจิ้งฝ่า ยิ่งต้องไม่ทำให้สรรพชีวิตเหล่านี้ผิดหวัง พวกท่านคือความหวังหนึ่งเดียว ที่พวกเขาจะสามารถเดินเข้าสู่อนาคตได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ศิษย์ต้าฝ่า ทั้งหมด ทั้งผู้ฝึกใหม่และเก่า ล้วนต้องเร่งดำเนินการ ตั้งต้นอธิบายความจริงให้ครอบคลุมทั่วทุกด้าน โดยเฉพาะคือศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทุกๆคนต้องออกมาอธิบายความจริง ให้ครอบคลุมดั่งดอกไม้บานสะพรั่งทั่วทุกที่ ไม่ให้ตกหล่นในทุกๆ พื้นที่ที่มีคน หลังจากอธิบายความจริงแล้วหากมีคนอยากฝึกพลังกง ต้องจัดให้มีการศึกษาฝ่าและสอนฝึกพลังกงโดยเร็วที่สุด พวกเขาคือศิษย์กลุ่มต่อไปที่จะบำเพ็ญ

พร้อมกับการอธิบายความจริง ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาฝ่า ให้หยุดอ่าน หยุดแจกจ่ายจิงเหวินปลอมที่จัดทำโดยผีเน่าเปื่อยที่ก่อกวนฝ่า ซึ่งพวกชั่วร้าย(หลอก)ใช้ผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าไม่ดีพอและมีจิตยึดติดของมนุษย์อย่างหนักให้ทำการเผยแพร่ ให้คงไว้ซึ่งความคิดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง (เจิ้งเนี่ยน เจิ้งสิง) มีสติแจ่มชัด ช่วยเหลือพลโลกอย่างมีสติสัมปชัญญะและครอบคลุมทั่วทุกด้าน

 

                                                         

หลี่ หงจื้อ

1 กันยายน ค.ศ. 2004

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association