การบรรยายฝ่าปี ค..2004 ณ ที่ประชุม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 

หลี่ หงจื้อ

24/07/2004

 

สวัสดีทุกท่าน !  ( ที่ประชุมทักทายตอบ  สวัสดีท่านอาจารย์ )

                    เวลาผ่านไปเร็วมาก  ชั่วพริบตา  ก็อีกปีหนึ่งแล้ว  ช่วงเวลานี้นับจากปีกลายที่ข้าพเจ้ามาร่วมการประชุม ดีซี ฝ่าฮุ่ย   ศิษย์ต้าฝ่าเปลี่ยนแปลงไปมาก  สภาพการณ์ทั้งหมดของการเจิ้งฝ่าก็เปลี่ยนไปมาก  สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าได้ทำไปในระหว่างยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ซึ่งก็ทำได้ดีมาก มองดูจากสถานการณ์เหล่านี้ทั้งหมด  ทุกท่านคงจะมองเห็นอนาคตที่สว่างไสวยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว (เสียงปรบมือ)

          ในอนาคตอีกไม่นานนัก   การประทุษร้ายครั้งนี้กับรูปแบบการบำเพ็ญแบบนี้ของศิษย์ต้าฝ่าก็จะเข้าสู่ตอนจบแล้ว (เสียงปรบมือนี่เป็นครั้งแรก  ที่จักรวาลซึ่งอยู่ในช่วงของการเจิ้งฝ่า และศิษย์ต้าฝ่าที่คงอยู่พร้อมกันกับการเจิ้งฝ่า ในรูปแบบการบำเพ็ญแบบนี้ ธรรมานุภาพทั้งหลายที่ศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมา วีรกรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรซึ่งสั่นสะเทือนทั่วทั้งจักรวาล   กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว

          ฉะนั้นเมื่อมองจากสถานการณ์ปัจจุบัน  ด้วยความคิดและการกระทำที่ถูกต้อง และ การยืนยันความถูกต้องให้ฝ่าของทุกท่าน  ได้กำจัดพวกชั่วร้าย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้  เหล่าชีวิตที่ชั่วร้ายได้ลดน้อยลงมากทีเดียว  พวกมันได้แต่หลบซ่อนอยู่  แต่เพื่อประคองสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์การทดสอบของพวกชั่วร้ายต่อไป  พวกมือสกปรกในตรีภูมิเหล่านี้ที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้ในประวัติศาสตร์  และ ยังมีเทพจำนวนหนึ่งที่แสดงบทบาทด้านลบนั้น  พวกมันกำลังทำเรื่องเลวเหล่านี้โดยตรง  และก็พูดได้ว่า  องค์ประกอบเหล่านี้ที่อิทธิพลเก่าเหลือเอาไว้อย่างเป็นระบบชุดนี้  ยังคงส่งผลกระทบด้านลบอยู่  เช่นนั้นชีวิตเหล่านี้ซึ่งก่อการรบกวนต่อการเจิ้งฝ่า  ก่อผลต่างๆในทางทำลายต่อการเจิ้งฝ่านั้น พวกมันก็ชดใช้ไม่ไหวแล้ว  ล้วนกำลังจะถูกกวาดทิ้งไปในท่ามกลางการเจิ้งฝ่า  นี่เป็นสิ่งแน่นอน  ดังนั้นในขณะที่ทุกท่านฟาเจิ้งเนี่ยน  ในขณะที่กำลังกวาดล้างชีวิตที่ไม่ดีอยู่นั้น  ก็ครอบคลุมถึงพวกมันด้วย ที่จริงชีวิตเหล่านี้ที่เหลืออยู่ก็ไม่มากแล้ว   จนถึงขณะนี้พวกมือสกปรกเหล่านั้นเหลืออยู่ประมาณ 5 % ของในอดีต  ในการเจิ้งฝ่าเทพเหล่านั้นที่แสดงบทบาทด้านลบก็เหลืออยู่น้อยมากแล้ว แต่กลไกบังคับเหล่านั้นของพวกมันที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้  ยังคงแสดงบทบาทที่ชั่วร้ายอยู่  ดังนั้นในขณะยืนยันความถูกต้องให้ฝ่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร   ทุกท่านล้วนไม่อาจประมาท  ยังต้องพยายามทำสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำต่อไป  โดยเฉพาะเมื่อถึงท้ายที่สุดแล้ว  กล่าวสำหรับผู้ฝึกจำนวนหนึ่งมีเวลาไม่มากแล้ว  โดยเฉพาะคือผู้ที่ทำได้ไม่ดี  ควรจะยึดกุมเวลาทำให้ดี

          แต่ละครั้งในเวลาที่ข้าพเจ้าพูดถึงสถานการณ์ของการเจิ้งฝ่า  ข้าพเจ้ามักจะพูดเสริมอีกหน่อยว่า รูปแบบการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าก็เป็นอย่างนี้  คือใครก็อย่าได้เดินสุดขั้ว  ท่านสมควรทำอะไรก็ยังคงต้องทำ  ท่านคิดจะทำอะไรท่านก็ยังต้องทำเรื่องที่ท่านต้องการทำไปตามปกติ  เพราะแต่ละความนึกคิดของท่าน  การกระทำหนึ่งๆของท่าน ล้วนจะกระทบต่อเรื่องที่ใหญ่มาก  เรื่องที่เกิดขึ้นจะใหญ่แค่ไหนก็ให้ถือเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ทำไปตามปกติในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ  นี่คือเส้นทางที่พวกท่านเดินในวันนี้  นี่คือธรรมานุภาพที่พวกท่านเหลือเอาไว้   เส้นทางที่ศิษย์ต้าฝ่าเดิน นี่ก็คือรูปแบบการบำเพ็ญที่กำหนดไว้ให้ว่าต้องบำเพ็ญกันอย่างนี้   ไม่อาจเปลี่ยนไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบใดๆของสังคมมนุษย์ 

          ในการบำเพ็ญของพวกท่าน  ในการยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า มองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ  ยังมีหลายอย่างที่ทำได้ไม่เพียงพอ  ทุกท่านควรปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดทั้งหมดของตนลงไป  สิ่งยึดติดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าพูดถึงนั้น  ทุกท่านอย่าไปเข้าใจอย่างสุดขั้วเหมือนที่ผ่านมาอีก  เส้นทางนี้ที่พวกท่านเดิน รูปแบบการบำเพ็ญ  นี่ไม่ใช่การยึดติด  ทัศนคติของพวกท่านเองในขณะอธิบายความจริงให้ฝ่า  ตนเองยังอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ยังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องนานาชนิด  เหล่านี้คือสิ่งที่สมควรปล่อยวาง   พูดถึงว่าพวกท่านอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญมีรูปแบบการบำเพ็ญชนิดนี้  อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญบำเพ็ญไปพลาง  ทำงานไปพลาง การมีรูปแบบการดำรงชีวิตแบบนี้  ข้าพเจ้าไม่ใช่จะให้พวกท่านปล่อยวางสิ่งเหล่านี้   เพราะนี่คือสิ่งที่กำหนดโดยรูปแบบการบำเพ็ญของพวกท่าน

          หลายปีมานี้ทุกท่านอยู่ในท่ามกลางการประทุษร้าย  ได้แสดงออกซึ่งธรรมานุภาพของศิษย์ต้าฝ่า  ในขณะเดียวกันก็แสดงความบกพร่องหลายๆอย่างออกมา   แต่ในขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องให้ฝ่านี้   ความบกพร่องเหล่านี้ ศิษย์ต้าฝ่าส่วนใหญ่ ก็ได้ขจัดทิ้งมันไปแล้วในระหว่างบำเพ็ญ ในขณะยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า  นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยม  คนธรรมดาสามัญนั้นปล่อยวางสิ่งที่เป็นของคนธรรมดาสามัญไม่ลง  การบำเพ็ญใช่ไหม  การบำเพ็ญกับคนธรรมดาสามัญก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกัน  คนธรรมดาสามัญมีชีวิตอยู่บนโลกก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ  ศิษย์ต้าฝ่าไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้   พวกท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบำเพ็ญ  พวกท่านรู้ว่าพวกท่านกำลังทำอะไรอยู่   โดยเฉพาะคือในขั้นตอนการบำเพ็ญของทุกท่าน  มีเรื่องมากมายที่ทำ ดูไปแล้วเหมือนกับหลายๆเรื่องของคนธรรมดาสามัญ   ดังนั้นบางคนพูดว่าพวกเราคล้ายกำลังทำในเรื่องการเมือง   หรือพูดว่ากำลังทำกิจกรรมอะไรของสังคม  คนก็เป็นเช่นนี้   ในช่วงเวลานี้ไม่อาจจะมีเทพเป็นหมื่นถึงร้อยล้านองค์มาทำเรื่องของเทพอยู่ในโลกอย่างแน่นนอน   ศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่อาจจะใช้ด้านที่เป็นเทพ ใช้วิธีการของเทพทั้งหมดทำเรื่องใหญ่ของเทพในสังคมคนธรรมดาสามัญต่อหน้าชาวโลกจำนวนมหาศาล  ศิษย์ต้าฝ่ากำลังอาศัยรูปแบบของคนธรรมดาสามัญยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า  ไม่เดินเข้าสู่การเมืองอะไรของคนธรรมดาสามัญ   ใช้รูปแบบบางประการที่เป็นประโยชน์ของคนธรรมดาสามัญทำการยืนยันความถูกต้องให้ฝ่านั้นไม่ผิด

          ศิษย์ต้าฝ่ามาถึงวันนี้  ล้วนสมควรจะมีสติมากยิ่งขึ้นแล้ว  ศิษย์ต้าฝ่าไม่ใช่นักการเมืองของคนธรรมดาสามัญ   พวกท่านมีความสามารถต่างๆนานาของคนธรรมดาสามัญ  แต่พวกท่านไม่ได้ทำเพื่อจะได้อะไรในหมู่คนธรรมดาสามัญ  การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นเพื่อจะหยวนหมั่นในท่ามกลางการยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า  แต่กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า  พวกท่านก็กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต  ทำให้ชีวิตจำนวนมากยิ่งขึ้นสามารถจะได้รับการช่วยเหลือในการเจิ้งฝ่าครั้งนี้

          ที่ผ่านมาข้าพเจ้ามักพูดว่า  คนยุคนี้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ  ล้วนไม่ใช่คนธรรมดาๆ ในประวัติศาสตร์ เทพของยุคสมัยที่ต่างกันได้สร้างคนที่ต่างยุคสมัยกันรูปลักษณ์ของคนชนชาติที่ต่างกัน แท้จริงคือรูปลักษณ์ของเทพที่ต่างกัน   สิ่งที่พวกเขาสร้างคือโครงสร้างมนุษย์ในตรีภูมิ   หรือเรียกว่าหนังชั้นนอกของมนุษย์  ฉะนั้นพอถึงวันนี้   โดยเฉพาะคือพอข้าพเจ้าออกมาถ่ายทอดฝ่า ในช่วงเวลานั้น  เหล่าเทพที่ลงมาเกิดเป็นคน  ข้างในร่างกายนี้ของคนธรรมดาสามัญจำนวนมากมาย ไม่ใช่หยวนเสิน(จิตหลัก)ที่มีอยู่เดิมที่เทพสร้างคนเมื่อตอนนั้นแล้ว  เพราะหยวนเสิน(จิตหลัก)ของคนในเวลานั้น  ล้วนแต่สร้างจากสสารในตรีภูมิ  ปัจจุบันหยวนเสิน(จิตหลัก)ของคนจำนวนมากมายล้วนแต่มาจากระดับชั้นสูง   พวกเขามาทำไม  ข้าพเจ้าเคยบอกพวกท่านก่อนหน้านี้แล้วว่า  ที่จริงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่บังเอิญ  ชีวิตหนึ่งๆ  วัตถุหนึ่งๆ  ล้วนแต่มาเพื่อต้าฝ่านี้  เกิดขึ้นเพื่อต้าฝ่า  สร้างขึ้นเพื่อต้าฝ่า   รวมทั้งคนทั้งหมด   ขั้นตอนประวัติศาสตร์ของตรีภูมิล้วนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อต้าฝ่า  ไม่ว่าในประวัติศาสตร์จะเคยมีเทพสักเท่าไรลงมาช่วยเหลือคนบนโลก  ไม่ว่าในแต่ละชนชาติมีวีรชนสักเท่าไร  ไม่ว่าในประวัติศาสตร์จะปรากฏวัฒนธรรมอะไรขึ้นมา   ล้วนแต่เพื่อการปรากฏขึ้นครั้งสุดท้ายของต้าฝ่าชุดนี้ในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้  จากนั้นวางรากฐานวัฒนธรรมในการรับรู้ต้าฝ่า ณ ที่ของมนุษย์  สร้างสรรค์จุดเด่นของวัฒนธรรมที่ต่างกัน  สร้างสรรค์รูปแบบวัฒนธรรมที่ต่างกัน   หรือพูดได้ว่าในตรีภูมิกับมนุษยชาตินั้นมีขั้นตอนนี้ของประวัติศาสตร์มาก่อน  เป็นการวางรากฐานความคิดของคน  วางรากฐานพฤติกรรมของคน  วางรากฐานของบรรทัดฐานของคน  วางรากฐานซึ่งในที่สุดสามารถเข้าใจฝ่าชุดนี้ได้  สามารถบำเพ็ญฝ่าชุดนี้  สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญ   สามารถจะเป็นศิษย์ต้าฝ่า   สรรพชีวิตสามารถได้รับการช่วยเหลือระหว่างการเจิ้งฝ่า   ทุกๆสิ่งนี้ที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ล้วนสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาสุดท้ายของจักรวาลนี้   ที่จริง รวมทั้งองค์ศากยมุนี  เหลาจื่อ  พระเยซู  เป็นต้นและผู้รู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่หลายๆองค์  ในประวัติศาสตร์พวกเขาช่วยเหลือคน ถ่ายทอดธรรมะ  ทำความดี  รับบาปแทนคน  ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน   เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาล้วนแต่เพื่อจะวางรากฐานวัฒนธรรมสำหรับการเจิ้งฝ่า

          ประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวาล เพื่อเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมสำหรับการเจิ้งฝ่าครั้งนี้  ตรีภูมิก็จัดสร้างขึ้น เกิดขึ้น  ขยายต่อ พัฒนา เพื่อการเจิ้งฝ่า    ฉะนั้นในขั้นตอนนี้ของประวัติศาสตร์ ชีวิตทั้งปวงล้วนแต่ดำรงอยู่  เกิดขึ้น เพื่อการเจิ้งฝ่าครั้งนี้   หรือพูดได้ว่า  ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ไม่ว่าจะเกิดชีวิตขึ้นมามากมายเท่าไร  บนโลกวันนี้ยังมีชีวิตอีกมากเท่าไร  พวกเขาล้วนแต่มา เกิด  และสร้างขึ้น เพื่อฝ่าชุดนี้   นี่รวมทั้งชีวิตเหล่านั้นที่ก่อผลด้านลบซึ่งอิทธิพลเก่าจัดวางไว้   เมื่อเริ่มแรกจุดประสงค์ที่อิทธิพลเก่าจัดวางพวกมันมา คือเพื่อการหยวนหมั่น   เนื่องจากอิทธิพลเก่าใช้ทัศนคติของพวกมันเข้าใจว่าพวกที่ก่อผลด้านบวกสามารถหยวนหมั่นได้นั้น  เพราะเกิดจากองค์ประกอบที่ก่อผลด้านลบ   หากเป็นการบำเพ็ญเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาปกติ   ไม่อาจพูดได้ว่าหลักการของพวกมันในเขตแดนที่แน่นอนนั้นผิด  แต่ว่าในร่างนภาอันมหึมาในท่ามกลางการเจิ้งฝ่านั้น มันก็เป็นการรบกวนการเจิ้งฝ่า  จึงเป็นสิ่งที่ผิด   และยังก่อให้เกิดการทำลายอย่างร้ายแรง  สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดล้วนป็นการที่พวกชั่วร้ายกำลังก่อกวนการเจิ้งฝ่าและอนาคต   นี่ก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่อิทธิพลเก่าก่อบาปกรรมต่อการเจิ้งฝ่า

          แม้จะเป็นเช่นนี้  สรรพชีวิตล้วนแต่มาเพื่อฝ่านี้  ก็ควรหล่อหลอมเข้ากับฝ่าโดยตรง  ไม่ควรสอดแทรกอะไรให้ฝ่า  สอดแทรกอะไรให้อนาคต  และมีชีวิตจำนวนไม่น้อยภายใต้การจัดวางของอิทธิพลเก่าซึ่งควรจะก่อผลด้านลบในขั้นตอนนี้  แต่เขากลับไม่ได้ก่อผลด้านลบ  หรือพูดได้ว่าเขายังสามารถได้รับการช่วยเหลือ  ในการอธิบายความจริงของพวกท่าน   ศิษย์ต้าฝ่ากำลังทำเรื่องเหล่านี้ที่ตนเองสมควรทำ   ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน  พวกท่านกำลังช่วยเหลือพวกเขาเป็นจำนวนมากมาย

          ทุกท่านก็มองเห็นแล้ว   ในระยะนี้ข้าพเจ้าผู้เป็นอาจารย์นี้ ไม่ได้พูดอะไรกับคนธรรมดาสามัญ  และไม่ทำเรื่องการช่วยเหลือคนธรรมดาสามัญโดยตรงอีก   กระทั่งบรรดาสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ อาจารย์ก็เข้าร่วมน้อยมาก  ทุกท่านคงจะแจ่มแจ้งในเป้าหมาย  ข้าพเจ้าอยากเหลือโอกาสการสถาปนาธรรมานุภาพไว้ให้พวกท่าน  หากวันนี้มีเรื่องใดที่ข้าพเจ้านำพวกท่านเดิน  เรื่องนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกท่านทำ  พวกท่านก็จะสูญเสียโอกาสการสถาปนาธรรมานุภาพไป  ในขณะเดียวกัน  ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า  ผู้รู้แจ้งยิ่งใหญ่แห่งอนาคตคนหนึ่ง  ในขณะที่พวกท่านกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต  สมควรแสดงความยอดเยี่ยมของพวกท่าน ความเมตตาของพวกท่าน  ความยิ่งใหญ่ของพวกท่านออกมาให้เต็มที่    ดังนั้นในการช่วยเหลือชาวโลก ช่วยเหลือสรรพชีวิตข้าพเจ้าก็ให้โอกาสแก่พวกท่านอย่างเต็มที่   ให้พวกท่านทำเรื่องเหล่านี้ที่สมควรทำ  ที่จริงพวกท่านจะมองเห็นได้ในอนาคต  ไม่ว่าพระเยซูก็ดี  องค์ศากยมุนีก็ดี   ผู้รู้แจ้งองค์อื่นๆในประวัติศาสตร์ก็ดี  เรื่องที่พวกเขาทำ กับเรื่องที่พวกท่านทำในวันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกัน  เพียงแต่รูปแบบวิธีการไม่เหมือนกัน  ดังนั้นทุกท่านต้องเข้าใจให้ชัดแจ้ง  ต้องทำสิ่งที่ตนเองสมควรทำให้ดี

          ต้าฝ่า  ฝ่าที่ใหญ่อย่างนี้  เรื่องการเจิ้งฝ่าที่ใหญ่อย่างนี้  โดยตัวของเขาเองก็ขับให้พวกท่านสูงมาก  และทุกสิ่งที่พวกท่านทำในการเจิ้งฝ่า  ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอน  เพราะประวัติศาสตร์ล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อเขา  ดังนั้นทุกท่านต้องพยายามทำให้ดีในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ   แต่ละเรื่องล้วนแต่สำคัญมาก  สามเรื่องที่ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านทำให้ดี  สามเรื่องนี้ทุกท่านจะต้องทำให้ดี   จนกระทั่งก่อนที่ท่านจะหยวนหมั่น ท่านก็ควรจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ดี  ธรรมานุภาพของท่าน  ทุกสิ่งในอนาคตของพวกท่าน ล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้

          พูดถึงว่ายังมีบางอย่างที่ยังทำไม่ดีพอ  ที่จริงทุกท่านควรจะรับรู้เข้าใจอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น  หลายๆครั้ง ข้าพเจ้าเห็นเวลาที่พวกท่านกำลังถกเถียงปัญหาบางอย่าง  ยังคงมีปัญหาการยึดติดของด้านที่เป็นคน   ปัญหาที่ในใจข้ามไปไม่ได้ทำให้เกิดการโต้เถียงส่งผลกระทบถึงการค้นคว้าในเรื่องสำคัญของการยืนยันความถูกต้องให้ฝ่า  ข้าพเจ้ามองเห็นได้ว่านั่นคือ จิตยึดติดบางประการที่บ่มเพาะขึ้นมาในหมู่คนธรรมดาสามัญทัศนคติที่วางไม่ลง  สิ่งที่บ่มเพาะขึ้นมาในหมู่คนธรรมดาสามัญเหล่านั้น พอแตะถูกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ   นั่นใช้ไม่ได้   ในการทำเรื่องอะไรเพื่อต้าฝ่าล้วนไม่ควรจะมีทัศนคติส่วนตัว    ข้าพเจ้ามักพูดอย่างนี้  แต่บางคนไม่เคยไปคิดดู และไม่เห็นความสำคัญ

          ยังมีจุดที่ทำได้ไม่ดีอีกมากมาย  ที่จริงถึงวันนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะพูดมันแล้ว  เพราะเรื่องอะไรเมื่อข้าพเจ้าพูดออกมาแล้ว ก็ไม่มีส่วนที่พวกท่านบำเพ็ญเองแล้ว   ผ่านทุกข์ภัยครั้งนี้  ศิษย์ต้าฝ่าก็มีสติแจ่มแจ้ง มีสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นแล้ว  เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วว่าควรจะบำเพ็ญอย่างไร   ควรจะทำอย่างไร  มีปัญหามากมายเมื่อคิดด้วยความสุขุมรอบคอบ ตนเองก็สามารถรับรู้เข้าใจได้หมด  รับรู้เข้าใจได้แล้วก็ต้องแก้ไขมันให้ถูกต้อง  ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

          เดิมทีวันนี้ข้าพเจ้าไม่คิดจะพูดอะไรมาก   เดิมทีครั้งนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างจะพูดคุยกับผู้ฝึกบางคน   แต่ฝ่าฮุ่ยหลายครั้งผู้ฝึกจำนวนมากอยากจะพบอาจารย์แต่ไม่ได้พบ  รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ  ข้าพเจ้าคิดว่ามีฝ่าอยู่  ทุกท่านบำเพ็ญได้ไม่มีปัญหา   รวมทั้งผู้ฝึกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่   ในสภาพที่ยากลำบากเช่นนั้นพวกเขาไม่ได้พบอาจารย์ยังบำเพ็ญได้ดีมาก  ทำได้ดีมาก   การพบข้าพเจ้านั้น  ก็เป็นการพบกับด้านนี้ของคนธรรมดาสามัญที่ปรากฏออกมาของข้าพเจ้า (หัวเราะไม่ว่าสามารถจะพบข้าพเจ้าได้ก็ดี  ไม่ได้พบข้าพเจ้าก็ดี  ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องเหล่านี้ที่ทุกท่านกำลังทำในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำได้ดี และสมควรจะทำให้ดียิ่งขึ้น  ที่จริงนะ หากพวกท่านไม่ได้พบข้าพเจ้าจริงๆ แต่สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น  นั่นจึงจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่า

          ที่จริงข้าพเจ้าก็อยากจะพบทุกท่าน  พวกท่านทราบว่าในสภาพแวดล้อมของสังคมคนธรรมดาสามัญ  ไม่ว่าอย่างไร  ผู้ที่สัมผัสติดต่อล้วนเป็นคนธรรมดาสามัญ  ความคิดของคนธรรมดาสามัญ  ทุกสิ่งที่คนธรรมดาสามัญแสดงออกมา  ข้าพเจ้ารับไม่ได้ทั้งสิ้น  ข้าพเจ้าอยากจะอยู่กับพวกท่าน   เพราะว่าพวกท่านล้วนห่างไกลจากเขตแดนของคนธรรมดาสามัญมากแล้ว   แต่เมื่อคำนึงถึงความสำเร็จของการหยวนหมั่นของพวกท่าน พบให้น้อยหน่อยจะดีกว่า (หัวเราะ)    ดังนั้นจึงไม่พบหน้ากับทุกท่านบ่อยๆ  สรุปแล้ว  คือ ข้าพเจ้าอยากจะเหลือโอกาสในการสถาปนาธรรมานุภาพนี้ให้กับทุกท่าน

ทำทุกสิ่งที่พวกท่านสมควรทำให้ดี  เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่สุด งดงามที่สุดในอนาคตล้วนกำลังรอพวกท่านอยู่

ก็ขอพูดเพียงเท่านี้ละ (เสียงปรบมือ)